AN.aukce, zastoupená Radkem Nápravníkem

Nabídkový katalog na aukci dne 2. března 2017

Pol.

Mince PROOF v etui, 1993-2015

Stav

V.cena

D.cena

301. 200 Kč 2007 - Jarmila NOVOTNÁ orig.etue+kapsle+certifikát Proof 420,- --.-
302. 200 Kč 2007 - Jarmila NOVOTNÁ orig.etue+kapsle+certifikát Proof 420,- --.-
303. 200 Kč 2007 - Jednota bratrská orig.etue+kapsle+certifikát Proof 1200,- --.-
304. 200 Kč 2007 - vypušť. umělé družice orig.etue+kapsle+certifikát Proof 420,- --.-
305. 200 Kč 2007 - vypušť. umělé družice orig.etue+kapsle+certifikát Proof 420,- --.-
306. 200 Kč 2007 - zákl. kamen Karlova mostu orig.etue+kapsle+certifikát Proof 750,- --.-
307. 200 Kč 2007 - zákl. kamen Karlova mostu orig.etue+kapsle+certifikát Proof 750,- --.-
308. 200 Kč 2008 - Josef HLÁVKA orig.etue+kapsle+certifikát Proof 420,- --.-
309. 200 Kč 2008 - Josef HLÁVKA orig.etue+kapsle+certifikát Proof 420,- --.-
310. 200 Kč 2008 - Národní tech.muzeum orig.etue+kapsle+certifikát Proof 420,- --.-
311. 200 Kč 2008 - Národní tech.muzeum orig.etue+kapsle+certifikát Proof 420,- --.-
312. 200 Kč 2008 - Viktor PONREPO orig.etue+kapsle+certifikát Proof 420,- --.-
313. 200 Kč 2008 - Viktor PONREPO orig.etue+kapsle+certifikát Proof 420,- --.-
314. 200 Kč 2008 - zakládání vinic orig.etue+kapsle+certifikát Proof 750,- --.-
315. 200 Kč 2008 - zakládání vinic orig.etue+kapsle+certifikát Proof 750,- --.-
316. 200 Kč 2008 - založení ČSLH orig.etue+kapsle+certifikát Proof 420,- --.-
317. 200 Kč 2009 - Jehuda Low ben Becalel, orig.etue+kapsle+certifikát Proof 480,- --.-
318. 200 Kč 2008 - založení ČSLH orig.etue+kapsle+certifikát Proof 420,- --.-
319. 200 Kč 2009 - Keplerovy zákony, orig.etue+kapsle+certifikát Proof 480,- --.-
320. 200 Kč 2010 - Alfons Mucha, orig.etue+kapsle+certifikát Proof 500,- --.-
321. 200 Kč 2010 - Alfons Mucha, orig.etue+kapsle+certifikát Proof 500,- --.-
322. 200 Kč 2011 - Jiří Melantrich, orig.etue+kapsle+certifikát Proof 500,- --.-
323. 200 Kč 2012 - Obecný dům, orig.etue+kapsle+certifikát Proof 500,- --.-
324. 200 Kč 2012 - Rudolf II., orig.etue+kapsle+certifikát Proof 750,- --.-
325. 200 Kč 2013 - Josef Bican - orig.etue+kapsle+certifikát Proof 550,- --.-
326. 200 Kč 2014 - Tomáš Baťa - orig.etue+kapsle+certifikát Proof 460,- 460,-
327. 200 Kč 2013 - 250. VÝROČÍ NAROZENÍ - Aloyz KLÁR - orig.etue+kapsle+certifikát Proof 420,- --.-

Pol.

Ročníkové sady

Stav

V.cena

D.cena

328. 1980 - sběratelské balení 0/0 120,- 140,-
329. 1981 - sběratelské balení 0/0 120,- 150,-
330. 1985 - sběratelské balení 0/0 120,- 150,-

Pol.

SLOVENSKO, Ročníkové sady

Stav

V.cena

D.cena

331. Sada oběžných mincí 1994 + žeton NBS/Tvorca kov. Krásy 0/0 280,- --.-
332. Sada oběžných mincí 1999 + žeton NBS Bratislava/TANAP 0/0 400,- --.-

Pol.

Ročníkové sady

Stav

V.cena

D.cena

333. Žeton z ročníkové sady 1999 - Ferda mravenec 0/0 60,- --.-

Pol.

Ladislav Pohrobek 1452-1457

Stav

V.cena

D.cena

334. Vídeňský fenik - Rad VI/23, mírně nedoraž ...2 ks 1-2 120,- 130,-

Pol.

Ferdinand I. 1526-1564

Stav

V.cena

D.cena

335. 2 krejcar 1561, Hall, Sa 681/276 -1/-1 240,- 400,-

Pol.

arciv. Karel 1564-90

Stav

V.cena

D.cena

336. 1/2 krejcar 1583 - Graz, Štýrsko, nep proh ražbou, patina 1 340,- --.-

Pol.

arciv. Ferdinand 1564-1595

Stav

V.cena

D.cena

337. 3 krejcar bez let - Ensisheim
opis Av: .FERDI:D 3 v kroužku G:AR.AVST. , Rev: křížek LANDG:ALSAT. CO:PHIRT, mělká ražba
1/1 360,- 360,-
338. 1 krejcar bez let - Hall,
opis Av: .FERD.D:G. 1 v závorce ARC AVS. , Rev: DUX BVR COM TIR, mělká ražba
-1/-1 180,- --.-

Pol.

arciv. Leopold V. 1619-1632

Stav

V.cena

D.cena

339. Tolar 16Z0 - Hall, v kněžském hávu, Voglhuber-175/I Var
opis Av:květ LEOPOLDUS.NECNON.CAETERI:D:G:ARCHID:AVSTRIAE,
Rev: DVC:BVRG:STYR:CAR:ET CARN:COM:TYROL.,
...28,4g, střížek zbytky RL, dr vada mat, dr škr, téměř
-0/-0 4400,- --.-

Pol.

arciv. Leopold V. 1619-1632

Stav

V.cena

D.cena

340. 10 krejcar 1632 - Hall, v brnění, KM - 589.2, …4,2g, střížek zbytky RL, dr škr, téměř 0/0 1000,- 1000,-

Pol.

arciv. Leopold V. 1619-1632

Stav

V.cena

D.cena

341. 3 krejcar bez let - Hall, v kněžském hávu, KM 238
var v Rev: číslo 3 v kruhu dole, střížek RL, mírně nedoraž,
0/0 480,- --.-

Pol.

arciv. Leopold V. 1619-1632

Stav

V.cena

D.cena

342. 3 krejcar bez let - Hall, v kněžském hávu, KM 238
var v Rev: číslo 3 v kruhu nahoře, mělká ražba,
1/1 240,- --.-
343. 3 krejcar bez let - Hall, v kněžském hávu, KM 238
var v Rev: číslo 3 v kruhu dole, část nedoražen
-1/-1 200,- --.-

Pol.

arciv. Leopold V. 1619-1632

Stav

V.cena

D.cena

344. 3 krejcar bez let (1625-32) - Hall, v brnění, KM 583, mělká ražba, část nedoražen 1/1 240,- --.-
345. 1 krejcar bez let (1625-32) - Hall, v brnění, KM 575, 2/2 140,- --.-

Pol.

arciv. Leopold V. 1619-1632

Stav

V.cena

D.cena

346. 1 krejcar bez let (1625-32) - Hall, v brnění, KM 575,
var v Av i Rev, perličkové vnitřní okruží,
1/-1 220,- --.-

Pol.

Ferdinand II. (jako arciv.Štýrský 1592-1618)

Stav

V.cena

D.cena

347. 2 Fenik 1594, Graz (Štýrsko), ...R 1 360,- --.-

Pol.

Ferdinand II. 1619-1637

Stav

V.cena

D.cena

348. 2 Fenik 1626 - Korutany, Sv.Vít, KM 252, mincm.Sigharter 1 400,- --.-

Pol.

Ferdinand III. 1637-1657

Stav

V.cena

D.cena

349. 3.krejcar 1639, Graz - KM 833
var: v Av - hlava i nominál zasahují do okruží, mírně setř
1/1 400,- --.-

Pol.

Ferdinand III. 1637-1657

Stav

V.cena

D.cena

350. 3.krejcar 1637, Graz - KM 833
var: v Av - hlava i nominál zasahují do okruží, mírně setř
-0/-0 600,- --.-

Pol.

Ferdinand III. 1637-1657

Stav

V.cena

D.cena

351. 3.krejcar 1637, Graz - KM 833
var: v Av - hlava i nominál zasahují do okruží, Rev - znaky v srdcových typech
mírně setř
1/1 440,- --.-

Pol.

arciv. Zikmund František 1662-65

Stav

V.cena

D.cena

352. 3 krejcar 1665 - Hall, KM 1209, mělká ražba, nej ročník -1/-1 240,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

353. XV krejcar 1662, Vídeň - Cetto, KM 1170, Hol 62.5.2, kraj střížek 0/0 1200,- 1400,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

354. XV krejcar 1664, Vídeň - Cetto, KM 1170, Hol 64.2.13, vnitř okruží + perlovec 0/0 1200,- 1200,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

355. VI. Krejcar 1690, Vídeň - Mittermayer, KM 1185, Nech 1949, kraj střížek -1/-1 500,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

356. VI. Krejcar 1694, Hall - Konig, Nech 2426, 1/-1 800,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

357. VI. Krejcar 1677, Vídeň - Faber, Nech 1935, -0/1 650,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

358. 6. Krejcar 1674, Sv.Vít - Strauss, Nech 2570,...3,14g
skvrnky
1/-1 1000,- --.-

Pol.

Karel VI 1711-1740

Stav

V.cena

D.cena

359. VI krejcar 1740 - Hall - Tiroly, KM 1615
tm patina
1/0 1100,- --.-

Pol.

Marie Teresie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

360. 20 krejcar 1774, I.C.F.A. - Vídeň, Nov.90, mírně setř -1/-1 300,- 300,-

Pol.

František Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

361. 30 krejcar 1565 - GR, Graz, Nov 19, stopy po sponě v Rev 1/1 500,- 500,-

Pol.

František II 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

362. Tolar křížový 1794 H - Gunzburg...29,5g
dr škr v ploše, Rev nepatr just, patina
1/1 2000,- --.-

Pol.

František II 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

363. 20 krejcar 1811 A - Vídeň, Nov.48,
mírně setř
-1/-1 160,- 320,-

Pol.

František II 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

364. 20 krejcar 1814 A - Vídeň - Nov.48, 1/1 250,- 250,-

Pol.

František II 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

365. 20 krejcar 1823 A - Vídeň - Nov.49, mírně setř -1/1 240,- 240,-

Pol.

František II 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

366. 20 krejcar 1829 A - Vídeň - Nov.51, mírně setř -1/-1 220,- 220,-

Pol.

František II 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

367. 20 krejcar 1831 A - Vídeň - Nov.52, přilehlé stuhy na krku, dr úhozy v ploše 1/1 800,- --.-

Pol.

František II 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

368. 20 krejcar 1831 A - Vídeň - Nov.53, 1/1 250,- --.-

Pol.

František II 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

369. 20 krejcar 1832 A - Vídeň - Nov.53,
v Rev mírně just
1/1 250,- 250,-

Pol.

František II 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

370. 15 krejcar 1807 A - Vídeň, Nov.14,
mírně setř
-1/-1 80,- 130,-
371. 3 krejcar 1800 F- Hall, Nov.12,
setřelý, tm patina
2/-2 50,- 75,-

Pol.

František II 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

372. 1 krejcar 1816 A - Vídeň, Nov.22, 1/1 80,- --.-

Pol.

František II 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

373. 1 krejcar 1816 A - Vídeň, Nov.22, 1/1 60,- 60,-
374. 1/2 krejcar 1800 A - Vídeň, Nov.9,
dr vada mat
1/1 60,- 95,-

Pol.

František II 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

375. 1/4 krejcar 1800 A - Vídeň, Nov.8, 1/1 200,- --.-
376. 1/4 krejcar 1812 A - Vídeň, Nov.16, -1/-1 40,- 120,-

Pol.

Leopold II. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

377. XV. krejcar 1694 KB - Kremnica, Husz 1429, Nech 1182
nepatr excentr, patina
1/1 900,- --.-

Pol.

František Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

378. XVII krejcar 1765 NB - Nagybania, Husz.1804...R 0/-0 2600,- --.-

Pol.

Josef II. 1765-1790

Stav

V.cena

D.cena

379. 1/4 Tolar 1788 B - Kremnica, Nov.35 2/-1 700,- 700,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

380. 30 krejcar 1807 S - Smolník, Husz 2039, sbírkový kus -0/-0 300,- 420,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

381. 20 krejcar 1830 B - Kremnica, Husz.1979, Nov.51,
mírně setř, v Rev mírně just
1/1 250,- --.-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

382. 20 krejcar 1835 B - Kremnica, s madonou, Husz.1985,
dr škr v ploše
1/1 440,- --.-
383. 3 krejcar 1800 G - Velká Baňa, Husz 2025
setřelý, tm patina
2/-2 50,- --.-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

384. 6 krejcar 1800 B - Kremnica, Husz 2018
dr úhozy v ploše
1/1 120,- 140,-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

385. 1 krejcar 1816 O - Oravica, Husz 2061
lak
1/-1 80,- 100,-
386. 1/4 krejcar 1816 B - Kremnica, Husz 2068 1/1 60,- 85,-
387. 1/4 krejcar 1816 O - Oravica, Husz 2071 1/1 60,- 100,-
388. 1/4 krejcar 1816 S - Smolník, Husz 2072 1/-1 40,- --.-

Pol.

Ferdinand V. 1835-1848

Stav

V.cena

D.cena

389. 20 krejcar 1848 B - Kremnica, Husz 2081
dr škr v ploše, Rev: stopy just
0/0 300,- --.-

Pol.

Revoluční ražby 1848-49

Stav

V.cena

D.cena

390. 3 krejcar ( HÁROM KRAJCZÁR ) - 1849 NB Nagybanya - Nov.86
dr úhozy v ploše
1/1 850,- 950,-

Pol.

Konvenční měna 1848-57

Stav

V.cena

D.cena

391. 1/2 krejcar 1851 B - Kremnica, Husz 2188 1/-1 50,- --.-
392. 1/2 krejcar 1851 "A" - Nov 2 1/1 20,- 65,-

Pol.

Konvenční měna 1848-57

Stav

V.cena

D.cena

393. 3 centimisimi 1852 M - IMPERO AVSTRIACO 1/1 240,- --.-

Pol.

Rakouská a spolková měna 1857-92

Stav

V.cena

D.cena

394. Zlatník 1858 "A" - Nov.39, vlas škr v ploše Av, patina -0/0 360,- 380,-

Pol.

Rakouská a spolková měna 1857-92

Stav

V.cena

D.cena

395. Zlatník 1859 "A" - Nov.39, s tečkou za REX, patina 0/0 340,- 550,-

Pol.

Rakouská a spolková měna 1857-92

Stav

V.cena

D.cena

396. Zlatník 1860 "A" - bez tečky za REX, vlas. rysky v ploše 0/0 300,- --.-

Pol.

Rakouská a spolková měna 1857-92

Stav

V.cena

D.cena

397. Zlatník 1861 "A" - Nov.39, patina 0/0 340,- 380,-

Pol.

Rakouská a spolková měna 1857-92

Stav

V.cena

D.cena

398. Zlatník 1873 - bez zn, Nov.42, dr škr v ploše -0/-0 1100,- 1100,-

Pol.

Rakouská a spolková měna 1857-92

Stav

V.cena

D.cena

399. Zlatník 1879 - bez zn, Nov.42, vlas škr v ploše 0/0 280,- 340,-

Pol.

Rakouská a spolková měna 1857-92

Stav

V.cena

D.cena

400. Zlatník 1880 - bez zn, Nov.42, vlas škr v ploše 0/0 440,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 AN.aukce, zastoupená Radkem Nápravníkem