AN.aukce, zastoupená Radkem Nápravníkem

Nabídkový katalog na aukci dne 24. září 2017

Pol.

Itálie

Stav

V.cena

D.cena

701. Medaile - Za zásluhy v zemědělství, Teresiánská zeměděl. společnost v Gorizii
poč. XX.stol, Sign. H.U.W , bronz, pr 50mm,
1/1 120,- 170,-

Pol.

Maďarsko

Stav

V.cena

D.cena

702. Pamětní medaile maďarské aviat. kanceláře, Nesig, Měď...51mm
Rev. nápis "Balaton 4-8.IX.1936
0/0 150,- --.-

Pol.

Rumunsko

Stav

V.cena

D.cena

703. Medaile k proražení tunelu Brasov-Buzau 1926, Bronz 40mm
Av.Plast ztvárnění krajiny s trasou tunelu
Rev.Postavy horníků v tunelu opis...! Vynikající meailérské zpracování !
1/1 150,- 240,-

Pol.

Hasičské medaile

Stav

V.cena

D.cena

704. Medaile na paměť 10.let Čs.republiky 1928
Av.Tři postavy, čs lev a datace 1918-1928, Rev 3-řádkový opis, bronz 30mm.
1/1 100,- --.-

Pol.

Univerzitní, školní medaile

Stav

V.cena

D.cena

705. Medaile 650.let Karlovy univerzity, Av.okřídlený Merkur a opis, Rev.um motiv a opis
Bronz 60mm
0/0 500,- --.-

Pol.

Československo - medaile, naši prezidenti

Stav

V.cena

D.cena

706. T.G.Masaryk - O.Španiel - 1935 k 85.narozeninám, Ag 29,73g(987/1000),pr.42mm (lesklá)
Av:poprsí zprava, opis Rev:sedmiřád nápis lipová a vavřín snítka, Nov.1.1.99a
nepatr hr
0/0 360,- 480,-

Pol.

Československo - medaile, naši prezidenti

Stav

V.cena

D.cena

707. T.G.Masaryk - O.Španiel - 1935 k 85.narozeninám, Ag 14,6g(987/1000),pr.32mm (lesklá)
Av:poprsí zprava, opis Rev:sedmiřád nápis lipová a vavřín snítka, Nov.01.100a
0/0 360,- --.-

Pol.

Československo - medaile, naši prezidenti

Stav

V.cena

D.cena

708. T.G.Masaryk - O.Španiel - 1935 k 85.narozeninám, Bronz,pr.60mm
Av:poprsí zprava, opis Rev:sedmiřád nápis lipová a vavřín snítka, Nov.01.097f
0/0 170,- --.-

Pol.

Československo - medaile, naši prezidenti

Stav

V.cena

D.cena

709. T.G.Masaryk - O.Španiel - 1937 úmrtní medaile, Ag 14,6g(987/1000),pr.30mm (mat)
Av:poprsí zleva, vavřín ratolest, opis Rev:truchl. postava, palmy, Nov.01.138a
0/0 340,- --.-

Pol.

Československo - medaile, naši prezidenti

Stav

V.cena

D.cena

710. T.G.Masaryk - O.Španiel - 1937 úmrtní medaile, Bronz,pr.80mm (mat)
Av:poprsí zleva, vavřín ratolest, opis Rev:truchl. postava, palmy, Nov.01.134b
1/1 360,- --.-

Pol.

Československo - medaile, naši prezidenti

Stav

V.cena

D.cena

711. E. Beneš - jednostranná medaile - sign. Karel Otáhal, postř bronz, 81 mm
Av:hlava vpravo, opis "PRESIDENT BUDOVATEL",...v Rev rýhy
1 120,- --.-

Pol.

Československo - medaile, naši prezidenti

Stav

V.cena

D.cena

712. E. Beneš - odznak - Av:hlava vlevo, opis "PRESIDENT Dr EDVARD BENEŠ", jehla 1 75,- --.-

Pol.

Československo - medaile, naši prezidenti

Stav

V.cena

D.cena

713. A.Zápotocký - 100 let odbor. organizací, Nov.05.010
Av:poprsí zleva, opis Rev: znak ROH a opis, krabička
1/1 110,- --.-

Pol.

Československo - medaile, naši prezidenti

Stav

V.cena

D.cena

714. A.Zápotocký - Voj. akademie Brno, Nov.05.007,jednostr, pr.65mm, Av:poprsí zprava, opis 1 90,- 90,-

Pol.

Československo - medaile, naši prezidenti

Stav

V.cena

D.cena

715. L. Svoboda - odznak - Av:hlava čelně vpravo, miniaturní foto vlepeno na kov odznak,
vel. 12x17mm, jehla
1 50,- --.-

Pol.

Československo - zasloužilý, vzorný... pracovník

Stav

V.cena

D.cena

716. BENZINA - Nejlepší pracovník - Odznak se sp. špendlíkem, ...17,75g Ag(900/1000), krabička 1 300,- --.-

Pol.

Československo - zasloužilý, vzorný... pracovník

Stav

V.cena

D.cena

717. Zasloužilý pracovník důl 1.máj - hornictví - Kremnica - černo-zelená stuha - sp špendlík 1/-/1 150,- --.-

Pol.

Československo - zasloužilý, vzorný... pracovník

Stav

V.cena

D.cena

718. Vzorný pracovník důl 1.máj - hornictví - Kremnica - černo-zelená stuha - sp špendlík 1/-/1 150,- 150,-

Pol.

Československo - zasloužilý, vzorný... pracovník

Stav

V.cena

D.cena

719. Čestný odznak ČSBP na stužce - sp špendlík 0/-/0 100,- --.-

Pol.

Československo - zasloužilý, vzorný... pracovník

Stav

V.cena

D.cena

720. Za obětavou a záslužnou práci ČSČK...II.stupeň se stužkou - smalt - ZUKOV Praha - 2 jehly 1/-/1 200,- --.-

Pol.

Československo - zasloužilý, vzorný... pracovník

Stav

V.cena

D.cena

721. Za obětavou a záslužnou práci ČSČK...III.stupeň - číslovaný č.52
- mírně poškoz smalt - 2 jehly
-1/-/1 200,- --.-

Pol.

Československo - zasloužilý, vzorný... pracovník

Stav

V.cena

D.cena

722. Vzorný pracovník - hornictví - černo-zelená stuha - sp špendlík 1/-/1 120,- 120,-

Pol.

Československo - zasloužilý, vzorný... pracovník

Stav

V.cena

D.cena

723. Vzorný pracovník hutnictví, strojírenství a elektrotechniky se stužkou - sp špendlík 1/1/1 150,- --.-

Pol.

Československo - zasloužilý, vzorný... pracovník

Stav

V.cena

D.cena

724. Zasloužilý pracovník Královopolská BRNO...II.stupeň - sp špendlík 1/-/0 100,- --.-

Pol.

Československo - zasloužilý, vzorný... pracovník

Stav

V.cena

D.cena

725. Okresní odborová rada ROH Karviná I., II. a III. stupeň - sp špendlík ...3ks 0/0/0 300,- --.-

Pol.

Československo - zasloužilý, vzorný... pracovník

Stav

V.cena

D.cena

726. Zasloužilý pracovník Královopolská BRNO...III.stupeň - sp špendlík 1/-/0 120,- --.-

Pol.

Československo - zasloužilý, vzorný... pracovník

Stav

V.cena

D.cena

727. Zasloužilý pracovník OKD Ostrava důl Paskov, se stužkou - Kremnica - sp špendlík 1/-/1 200,- --.-

Pol.

Československo - zasloužilý, vzorný... pracovník

Stav

V.cena

D.cena

728. Vzorný pracovník resortu paliv a energetiky - sp špendlík 1/1/1 180,- --.-

Pol.

Odznaky - Legie

Stav

V.cena

D.cena

729. Pichl Ivan Bojislav 1850-1923
20 let ČS domobrany z Itálie 1918-38 - signováno - Měřička.65 - masiv, jehla
1 200,- --.-

Pol.

Odznaky - Legie

Stav

V.cena

D.cena

730. Březa Rudolf 1888-1955
Sjezd ČS obce legionářské - signováné - plech, jehla
1 120,- --.-

Pol.

Odznaky - Legie

Stav

V.cena

D.cena

731. Pamětní odznak 35 pěší pluk, Foligno 1918-48 - signováno MM - masiv, jehla 1 140,- --.-

Pol.

Odznaky - Legie

Stav

V.cena

D.cena

732. Zborov 1917 - Al, jehla 1 50,- --.-

Pol.

Odznaky - Skauti

Stav

V.cena

D.cena

733. Skautský slibový odznak - I. republika, značen "B 8562" - zavírací špendlík 1 200,- --.-

Pol.

Odznaky - Skauti

Stav

V.cena

D.cena

734. Lilie malá do klopy - I. republika - rýhovaný špendlík 1 70,- --.-

Pol.

Odznaky - Skauti

Stav

V.cena

D.cena

735. Lilie malá do klopy - 60-leta 20 stol., zelený podlož filc - špendlík 1 50,- --.-

Pol.

Odznaky - Skauti

Stav

V.cena

D.cena

736. Vlček do klopy - I. republika - trn se závitem a matice 1 70,- --.-

Pol.

Odznaky - Skauti

Stav

V.cena

D.cena

737. Pamětní odznak k 35 let českého skautingu a 70 narozeninám AB Svojsíka 1911-1946
vodorovný špendlík
1 140,- --.-

Pol.

Odznaky - Skauti

Stav

V.cena

D.cena

738. Polsko - konvolut skautský odznaků ...4ks 1 140,- --.-

Pol.

Odznaky - Sokol

Stav

V.cena

D.cena

739. Sucharda Stanislav 1866-1916
Sokolský odznak "Na stráž" - Kremnica - masiv, jehla
1 50,- --.-
740. Sucharda Stanislav 1866-1916
Sokolský odznak "Na stráž" - Kremnica - masiv, jehla
1 50,- --.-

Pol.

Odznaky - Sokol

Stav

V.cena

D.cena

741. Slet sokol župy plk. Švece v Jihlavě 1929 - plech, rýh jehla 1 100,- --.-

Pol.

Odznaky - Sokol

Stav

V.cena

D.cena

742. Slet sokol župy plk. Švece v Moravských Budějovicích 1931 - plech, jehla 1 70,- --.-

Pol.

Odznaky - Sokol

Stav

V.cena

D.cena

743. II. veřejné cvičení DTJ v Turnově 1932 - plech, jehla 1 70,- --.-

Pol.

Odznaky - Sokol

Stav

V.cena

D.cena

744. Livora Deméter 1914-62
Předsletové tělovýchovné slavnosti ČS škol v Praze - Kremnica - masiv, sp špendlík
1 50,- --.-

Pol.

Odznaky - Sokol

Stav

V.cena

D.cena

745. Sokolské šibřinky 1948 - Kremnica - masiv, jehla 1 60,- 60,-

Pol.

Odznaky - Z/různé

Stav

V.cena

D.cena

746. II. sjezd partyzánů Praha 1948 - sign Kokrda - plech, jehla 1 70,- --.-

Pol.

Odznaky - Z/různé

Stav

V.cena

D.cena

747. 20 let republiky Československé 1918-38 - plech, jehla 1 70,- --.-

Pol.

Odznaky - Z/různé

Stav

V.cena

D.cena

748. Odhalení pomníku Havlíčka, Něm. Brod - sign Kodet Em - plech, jehla 1 70,- --.-

Pol.

Odznaky - Z/různé

Stav

V.cena

D.cena

749. Krajinský sjezd katol lidu a mládeže 1921, Chotěboř - Karnet a Kyselý - Al, jehla 1 50,- --.-

Pol.

Odznaky - Z/různé

Stav

V.cena

D.cena

750. Oslavy 70 narozenin A Jiráska 1921, Hronov - Karnet a Kyselý - Al, jehla 1 50,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 AN.aukce, zastoupená Radkem Nápravníkem