AN.aukce, zastoupená Radkem Nápravníkem

Nabídkový katalog na aukci dne 24. září 2017

StranaPoložkyObdobí
11Česká republika 1993 - ...
2INDIE - COCHIN pod Nizozemskou vládou
4U S A
5Traianus 98-117
6Antoninus Pius 138-161
8Faustina starší, manž Antonina Pia
9Septimius Severus 193-211
11Caracalla 198-217
13Geta 198-209
14Alexander Severus 222-235
16Julia Mamaea, matka Alex. Severa
17Gordianus III. 238-244
18Philippus I. 244-249
19THESSALONICA
20SISCIA
21KAVKAZ, IRÁN-KWARAZM
22Čechy
StranaPoložkyObdobí
251Čechy
65Morava
69Horní Lužice - Zhořelec
70Ferdinand I 1526-64
71Maxmilian II. 1564-1576
74Rudolf II. 1576-1612
89Matyáš II. 1612-1619
94Ferdinand II. 1619-1637
StranaPoložkyObdobí
3101Ferdinand II. 1619-1637
104Ferdinand III. 1637-1657
107Leopold I. 1657-1705
116Josef I. 1705-1711
119Karel VI. 17011-40
120Marie Teresie 1740-1780
128František Lotrinský 1745-1765
130František II 1792-1835
139Ferdinand V. 1835-1848
142Leopold II. 1790-1792
143Olešnice město
144Lehnice-Břeh
146Augsburg biskupství
147Olomouc
148Pasov biskupství
149Salzburg
StranaPoložkyObdobí
4151Salzburg
158STRASBURG biskupství
159Papežský stát - Vatikán
160Období 1918-38
StranaPoložkyObdobí
5201Období 1918-38
202Období 1918-38, pamětní mince
208Období 1939-45 Protektorát Čechy a Morava
211Slovenský štát 1939-45
216Období 1945-53
223Období 1953-92
236Mince pamětní ČSR 1945-1953
247Mince pamětní ČSR-ČSSR-ČSFR 1953-92
StranaPoložkyObdobí
6251Mince pamětní ČSR-ČSSR-ČSFR 1953-92
287Období 1993-...
288Pamětní mince, BK 1993-2015
StranaPoložkyObdobí
7301Mince PROOF v etui, 1993-2015
329Ročníkové sady
333arciv. Zikmund Tyrolský 1439-1496
334Ferdinand I. 1526-1564
340arciv. Karel 1564-90
341arciv. Ferdinand 1564-1595
343Ferdinand II. (jako arciv.Štýrský 1592-1618)
344Ferdinand II. 1619-1637
348arciv. Leopold V. 1619-1632
StranaPoložkyObdobí
8351arciv. Leopold V. 1619-1632
355arciv. Zikmund František 1662-65
356Ferdinand III. 1637-1657
358Leopold I. 1657-1705
367Karel VI 1711-1740
368František II 1792-1835
375Ferdinand V. 1835-1848
376Leopold I. 1657-1705
378Leopold II. 1657-1705
381František II. Rákoczi 1703-1711
382Marie Teresie 1740-1780
383František Lotrinský 1745-1765
384František II. 1792-1835
386Ferdinand V. 1835-1848
390Revoluční ražby 1848-49
391Konvenční měna 1848-57
394Rakouská a spolková měna 1857-92
StranaPoložkyObdobí
9401Rakouská a spolková měna 1857-92
427Korunová měna 1892-1916
StranaPoložkyObdobí
10451Korunová měna 1892-1916
483Pamětní ražby 1848-1916
487Německo císařství
500Nouzové ražby
StranaPoložkyObdobí
11501Nouzové ražby
508Výmarská rep. 1918-33
5153. říše 1933-45
534BRD 1948-Bank Deutscher Lander
535BRD 1948-
538DDR 1948-53
541Francká říše
542Něm. státy
546Rakousko
548Uhry
550Turecko
StranaPoložkyObdobí
12551Turecko
552DANSKO
553FRANCIE
554ITALSKÉ STÁTY - Casapale vévodství
555LIVONIA-RIGA
556NĚMECKO
581POLSKO
590SLEZKO
591SLEZKO pod Pruskem
592SKOTSKO
593ŠPANĚLSKO - koloniální měděné ražby
594ŠVÉDSKO
596ŠVÝCARSKO - kantony
598TURECKO
600FRANCIE
StranaPoložkyObdobí
13601FRANCIE
603JERSEY
604JUGOSLAVIE,
605LOTYŠSKO, první rep. 1922-40
606MAĎARSKO
608RAKOUSKO, rep
623RAKOUSKO, 2.rep
629RUSKO
650SAN MARINO
StranaPoložkyObdobí
14651SAN MARINO
652ŠVÝCARSKO
653VELKÁ BRITÁNIE
663TURECKO
664JIŽNÍ RHODESIE
665KANADA
667U S A
671CEYLON-britská kol.
675ČÍNA
676HOLANDSKÁ INDIE
677HONG-KONG
679INDIE - britská
680JAPONSKO
681KOREA-JIH
683STRAITS SETTLEMENTS - britská kolonie 1867-1939
684COOKOVY OSTROVY
685R-U / František Josef I.
688Československo
693Anýž František (1876-1934)
694Nušl Jan (1900-1986)
695Otáhal Karel 1901-1972
696Pichl Ivan Bojislav 1850-1923
698Španiel Otakar 1881-1955
699Čechy
700Itálie
StranaPoložkyObdobí
15701Itálie
702Maďarsko
703Rumunsko
704Hasičské medaile
705Univerzitní, školní medaile
706Československo - medaile, naši prezidenti
716Československo - zasloužilý, vzorný... pracovník
729Odznaky - Legie
733Odznaky - Skauti
739Odznaky - Sokol
746Odznaky - Z/různé
StranaPoložkyObdobí
16751Odznaky - Z/různé
754Nouzovky, známky
756Početní peníze
757RU Korunová měna
762RU platné po vzniku Rakouska 1918-1919
764RU platné po vzniku Maďarska 1918-1919
765ČSR Prozatímní bankovky kolkované 1919
766ČSR 1919-1939
770Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
781Slovenský štát 1939-1945
787ČSR korunové poukázky a kolkované bankovky na Slovensku 1944-45
795Československo 1945-1953
StranaPoložkyObdobí
17801Československo 1945-1953
814Československá republika 1953-1963
823Československá socialistická republika 1963-1993
830Bankovky ČR od 1993
831Poukázky ČSSR
832Bankovky platné na území ČSR
838ČSR - Různé
840RUSKO
845SVĚT
StranaPoložkyObdobí
18851SVĚT
854Herber, Kutík, Robinson
855Nechanický, Šůla a bři.Lokovští
856Numismatický sborník č.19 /1993
857Denis Arnošt
859Bajer Jan
860Kolář
861Knoflíky
862Domitianus 81-96
863Čechy
868Ferdinand II. 1619-1637
870Leopold I. 1657-1705
872Salzburg
874Období 1918-38
StranaPoložkyObdobí
19901Období 1918-38
903Slovenský štát 1939-45
904Období 1945-53
911Období 1953-92
916Období 1993-...
917arciv. Leopold V. 1619-1632
918Marie Teresie 1740-1780
919František II 1792-1835
920Rakouská a spolková měna 1857-92
924Korunová měna 1892-1916
StranaPoložkyObdobí
20951Korunová měna 1892-1916
957Německo císařství
960Výmarská rep. 1918-33
9683. říše 1933-45
969BRD 1948-
970DDR 1948-53
974BELGIE
976FRANCIE
981GUERNSEY
982ITÁLIE
986JUGOSLAVIE,
987Polsko
990RAKOUSKO, rep
992RAKOUSKO, 2.rep
993RUSKO
StranaPoložkyObdobí
211001RUSKO
1003SRBSKO
1004ŠVÝCARSKO
1007VELKÁ BRITÁNIE
1012ARGENTINA
1013U S A
1015INDIE
1016LIBANON
1017IRAN
1018INDONESIE
1019Groma Alfonz 1924-1993
1020Koreň Jozef (1912-1971)
1021Čechy
1022RU platné po vzniku ČSR 1918-1919
1023RU platné po vzniku Rakouska 1918-1919
1027Československo 1945-1953
1031Československá socialistická republika 1963-1993
1033Bankovky ČR od 1993
1034SVĚT
StranaPoložkyObdobí
221051SVĚT

Copyright 2017 AN.aukce, zastoupená Radkem Nápravníkem