AN.aukce, zastoupená Radkem Nápravníkem

Nabídkový katalog na aukci dne 2. prosince 2017

StranaPoložkyObdobí
11František Josef I.
2Rakousko 2.rep
3Traianus 98-117
4Faustina starší, manž Antonina Pia
5Septimius Severus 193-211
8Caracalla 198-217
9Alexander Severus 222-235
11Gordianus III. 238-244
12Philippus I. 244-249
13BITHYNIA
15SISCIA
16THESSALONICA
18Byzanc
19KAVKAZ, IRÁN-KWARAZM
20Vratislav II. 1061-1092
21Čechy
63Morava
72Ferdinand I 1526-64
73Maxmilian II. 1564-1576
76Rudolf II. 1576-1612
82Ferdinand II. 1619-1637 (Kiprová mince)
83Ferdinand II. 1619-1637
91Ferdinand II.1619-1637
92Leopold I. 1657-1705
StranaPoložkyObdobí
2101Leopold I. 1657-1705
102Josef I. 1705-1711
104Karel VI. 1711-40
105Marie Teresie 1740-1780
110František Lotrinský 1745-1765
112František II 1792-1835
122Ferdinand V. 1835-1848
128Leopold II. 1790-1792
129František Josef I. 1848-1916
131LIECHTENSTEIN
132Radecký z Radče, Jan Josef Václav 1766-1858
133Slezsko
134Hlohov
135Lehnice
136Lehnice-Břeh
137Lehnice-Břeh,
138Lehnice-Břeh
139Olešnice město
141Slezko pod Pruskem
142Augsburg biskupství
143Francie - Besancon arcibiskupství
144Olomouc
147Pasov biskupství
148Salzburg
153STRASBURG biskupství
154Období 1918-38
197Období 1918-38, pamětní mince
StranaPoložkyObdobí
3201Období 1918-38, pamětní mince
204Období 1939-45 Protektorát Čechy a Morava
208Slovenský štát 1939-45
225Slovenský štát - pamětní, 1939-1945,
227Období 1945-53
233Mince pamětní ČSR 1945-1953
253Období 1953-92
271Mince pamětní ČSR-ČSSR-ČSFR 1953-92
StranaPoložkyObdobí
4301Mince pamětní ČSR-ČSSR-ČSFR 1953-92
333Pamětní mince, BK 1993-2015
340Mince PROOF v etui, 1993-2015
366Období 1993-...
367Ročníkové sady
372Albrecht V. 1411-1439
374Ladislav Pohrobek 1452-1457
376arciv. Zikmund Tyrolský 1439-1496
377Ferdinand I. 1526-1564
381Maxmilian II. 1564-1576
384arciv. Ferdinand 1564-1595
385arciv. Karel 1564-90
386Ferdinand II. 1619-1637
388arciv. Leopold V. 1619-1632
393Leopold I. 1657-1705
399Karel VI 1711-1740
StranaPoložkyObdobí
5401Leopold II. 1790-1792
404František II 1792-1835
418Ferdinand V. 1835-1848
421Matyáš II. 1612-1619
424Leopold I. 1657-1705
427František II. 1792-1835
436Ferdinand V. 1835-1848
438Marie Terezie 1740-1780
440František II. 1792-1835
442Konvenční měna 1848-57
453Rakouská a spolková měna 1857-92
485Korunová měna 1892-1916
StranaPoložkyObdobí
6501Korunová měna 1892-1916
526Pamětní ražby 1848-1916
528Vojenské zajatecké tábory - 1914-1918
529Německo císařství - Wilhelm II 1888-1912
530Německo císařství
532Německo císařství - Wilhelm II 1888-1912
537Nouzové ražby
5413. říše 1933-45
564BRD 1948-
574BRD 1948-Bank Deutscher Lander
575Německo - Euro
576DDR 1948-90
580ČERNÁ HORA - město KOTOR - Follaro, bez let, Av: sv.Trifon Rev: okřídl. lev,
581Italské státy-Benátky
582Něm. státy
591Polsko
592Rakousko
594Turecko
596Uhry
598ITALSKÉ STÁTY - Casapale vévodství
599ITALSKÉ STÁTY - Sardínie
600DANSKO
StranaPoložkyObdobí
7601LIVONIA-RIGA
602NĚMECKO
622POLSKO
623POLSKO (Monety Litewskie)
624POLSKO
636POLSKO (pro Galicii a Lodomerii)
637POLSKO
638ŠPANĚLSKO - koloniální měděné ražby
639ŠVÉDSKO
640ŠVÝCARSKO - kantony
641TURECKO
643FRANCIE
645DÁNSKO
646JERSEY
647JUGOSLAVIE,
648LOTYŠSKO, první rep. 1922-40
649MAĎARSKO
651RAKOUSKO, rep
660RAKOUSKO, 2.rep
664RUSKO
681SAN MARINO
683ŠVÝCARSKO
686VELKÁ BRITÁNIE
693U S A
698KANADA
699CEYLON-britská kol.
StranaPoložkyObdobí
8701CEYLON-britská kol.
703HOLANDSKÁ INDIE
704INDIE - britská
705JAPONSKO
707STRAITS SETTLEMENTS - britská kolonie 1867-1939
708KOREA-JIH
710COOKOVY OSTROVY
711Otáhal Karel 1901-1972
712Pichl Ivan Bojislav 1850-1923
713Španiel Otakar 1881-1955
716Československo - medaile, naši prezidenti
726Anglie
727Čechy
729Itálie
730Německo
733Rakousko
735Československo - voj odznaky
736PF
741Československo - zasloužilý, vzorný... pracovník
742Spolky
743R-U / František Josef I.
752R-U / Karel I.
754Československo
756RU platné po vzniku Rakouska 1918-1919
758RU platné po vzniku Maďarska 1918-1919
759ČSR Prozatímní bankovky kolkované 1919
761ČSR 1919-1939
765Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
774Slovenský štát 1939-1945
778ČSR korunové poukázky a kolkované bankovky na Slovensku 1944-45
780Bankovky platné na území ČSR
783Československo 1945-1953
799Československá republika 1953-1963
StranaPoložkyObdobí
9801Československá republika 1953-1963
815Československá socialistická republika 1963-1993
828Poukázky ČSSR
829Bankovky ČR od 1993
831SVĚT
844RUSKO
847RUSKO - Provizorní sibiřsko-ural. admin.
848GRAFIKA
856POHLEDNICE-Čechy-abstrakce
857POHLEDNICE-Čechy-budoucnost
859POHLEDNICE-Čechy
889POHLEDNICE-Německo
890POHLEDNICE-Restaurace
892POHLEDNICE-Čechy-Sokol
893POHLEDNICE-Osobnosti
896Přívěšky
897Svátostky
898Knoflíky
899Nouzovky, známky
StranaPoložkyObdobí
10901Nouzovky, známky
903Dekan
904Halačka
905Horák
906Smolík
907Palacký. Fr
908Období 1918-38
942Období 1939-45 Protektorát Čechy a Morava
945Slovenský štát 1939-45
951Období 1945-53
955Mince pamětní ČSR 1945-1953
962Období 1953-92
967Mince pamětní ČSR-ČSSR-ČSFR 1953-92
970Marie Teresie 1740-1780
972František II 1792-1835
975Konvenční měna 1848-57
976Rakouská a spolková měna 1857-92
979Konvolut dr mincí
980Korunová měna 1892-1916
StranaPoložkyObdobí
111001Korunová měna 1892-1916
1002Německo císařství
1009Nouzové ražby
1013Výmarská rep. 1918-33
10183. říše 1933-45
1021BRD 1948-
1022DDR 1948-90
1025BELGIE
1026FRANCIE
1031GUERNSEY
1032ITÁLIE
1036JUGOSLAVIE,
1037MAĎARSKO
1038POLSKO
1041RAKOUSKO, rep
1044RAKOUSKO, 2.rep
1047RUMUNSKO
1048RUSKO
1053SRBSKO
1054ŠVÝCARSKO
1056VELKÁ BRITÁNIE
1058ARGENTINA
1059KANADA
1060INDIE
1061INDONESIE
1062IRAN
1063RU Korunová měna
1064RU platné po vzniku ČSR 1918-1919
1065RU platné po vzniku Rakouska 1918-1919
1066ČSR 1919-1939
1067ČSR korunové poukázky a kolkované bankovky na Slovensku 1944-45
1069Bankovky platné na území ČSR
1072Československo 1945-1953
1073Československá republika 1953-1963
1074Československá socialistická republika 1963-1993
1076SVĚT
StranaPoložkyObdobí
121101SVĚT
1143Československo - firmy
1144Groma Alfonz 1924-1993
1145Čechy

Copyright 2017 AN.aukce, zastoupená Radkem Nápravníkem