AN.aukce, zastoupená Radkem Nápravníkem

Nabídkový katalog na aukci dne 3. března 2018

Pol.

Období 1945-53

Stav

V.cena

D.cena

851. 20 Haléř 1948 - Nov.36, Konvolut...2ks 0-1 20,- --.-
852. 20 Haléř 1950 - Nov 36 0/0 40,- --.-

Pol.

Období 1953-92

Stav

V.cena

D.cena

853. 25 Haléř 1953 - Nov.63, neurčováno, Konvolut ...3ks -0/-0 30,- --.-

Pol.

Období 1953-92

Stav

V.cena

D.cena

854. 10 Kč 1993(Masaryk)- Nov 83, 1991,93(Štefánik )- Nov 84, 10 Kč 1992(Rašín)- Nov 85...4ks 0-1 40,- --.-
855. 3 Koruny 1965 a 1969 - Nov.68, dr škr v ploše 1-1 20,- --.-
856. 2 Kčs 1973 =R=, Nov.74...Chyboražba, na hraně použit vzor pro 5 Kčs 1/1 100,- --.-
857. 2 Koruna 1991 - Nov.81, obě varianty ražby vlisů na hraně - Kremnica, Llantrisent...2ks 0-1 20,- --.-
858. 2 Kčs 1992 =R= - Nov.81, RL (Ražba pouze 1050 tis ks) 0/0 80,- --.-
859. 1 Koruna 1966 - Nov.67 1/1 50,- --.-
860. 1 Koruna 1979 - Nov.67, raž lesk 0/0 50,- --.-
861. 50 Haléř 1964 - Nov.65, 0/1 30,- --.-
862. 25 Haléř 1962 a 1963 - Nov.64, ...4ks 1-1 30,- --.-
863. 10 h 1953 - Nov.61, neurčováno, ...2ks 1-2 40,- --.-
864. 10 h 1953 - Nov.61, neurčováno, 1/-1 30,- --.-
865. 10 Haléřů 1971 - Nov.62, poslední ročník (pouze 15390tis ks) 0/0 40,- --.-
866. 10 Haléř 1954 a 1965=R= - Nov.61...2ks 1/1 80,- --.-
867. Konvolut 1 Haléř-5 Korun z let 1953-92, mince každá jiná, Konvolut...54ks 0-1 100,- --.-
868. Konvolut 1 Haléř 1953-60 - Nov.55, každá jiný ročník...8ks 0-0 95,- --.-
869. Konvolut 1 Haléř 1962,63,86 3 Haléř 1963 5 Haléř 1991 a 10 Haléř 1991...Konvolut...6ks 0-0 50,- --.-

Pol.

Mince pamětní ČSR 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

870. 100 Kčs 1948 - Nov.44, 600.let Univerzity Karlovy, O.Španiel, Ag 14g (500/1000), 0/0 100,- --.-

Pol.

Mince pamětní ČSR 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

871. 100 Kčs 1948 - Nov.46, 30.výročí vzniku ČSR, O.Španiel, Ag(500/1000), 14g 0/0 110,- --.-

Pol.

Mince pamětní ČSR 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

872. 100 Kčs 1949 - Nov.47, 700.výročí jihl hornického práva, O.Španiel, Ag(500/1000), 14g 0/0 120,- --.-

Pol.

Mince pamětní ČSR-ČSSR-ČSFR 1953-92

Stav

V.cena

D.cena

873. 100 Kčs 1977 - Nov.134 - 300.výročí úmrtí V.Hollara 0/0 140,- --.-

Pol.

Období 1993-...

Stav

V.cena

D.cena

874. Konvolut 50 Haleř, 20 Haleř a 10 Haleř - každá mince jiný ročník 0-1 20,- --.-

Pol.

Ročníkové sady

Stav

V.cena

D.cena

875. Žetony z ročníkových sad 1995 - ČNB a 2004 - ME ve fotbale/Portugalsko 0-0 65,- --.-

Pol.

arciv. Leopold V. 1619-1632

Stav

V.cena

D.cena

876. 1 krejcar bez let (1625-32) - Hall, v brnění, KM 575, 2/2 140,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

877. XV. krejcar 1688 KB - Kremnica, Husz.1427, Nech.1174, setřelý -2/-2 340,- --.-

Pol.

Marie Teresie 1740-1780

Stav

V.cena

D.cena

878. Haléř 1765 - Vídeň, b.z. Nov.2 -2/-2 40,- --.-

Pol.

František II 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

879. 30 krejcar 1807 A - Nov.15, 2/2 40,- --.-

Pol.

František II 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

880. 3 krejcar 1820 A, - Nov.31, 1,7g Ag(346/1000) -2/-2 60,- --.-

Pol.

František II 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

881. 1 krejcar 1816 A - Vídeň, Nov.22, 1/1 60,- --.-

Pol.

František II 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

882. 1 krejcar 1816 A - Vídeň, Nov.22, hr 1/1 40,- --.-

Pol.

František II. 1792-1835

Stav

V.cena

D.cena

883. Konvolut 1 (2x) a 3 krejcary, 1800 S,...3ks 1-2 40,- --.-
884. Konvolut 1/2 krejcar 1812 A a 6 krejcar 1800 B,...3ks 1-3 20,- --.-

Pol.

Konvenční měna 1848-57

Stav

V.cena

D.cena

885. 6 krejcar 1849 "A" - Nov.18 2/2 40,- --.-

Pol.

Konvenční měna 1848-57

Stav

V.cena

D.cena

886. 1 krejcar 1851 "B" - Nov.6 2/-1 40,- --.-

Pol.

Rakouská a spolková měna 1857-92

Stav

V.cena

D.cena

887. 20 krajczar 1869 KB - bez zn, Nov.30, setřelý -2/-2 100,- --.-

Pol.

Korunová měna 1892-1916

Stav

V.cena

D.cena

888. 1 koruna 1893 bez zn - Nov.75, 1/2 40,- --.-
889. 1 koruna 1893 bez zn - Nov.75, 2/2 90,- --.-

Pol.

Korunová měna 1892-1916

Stav

V.cena

D.cena

890. 1 koruna 1895 KB - Nov.77, -1/2 40,- --.-

Pol.

Korunová měna 1892-1916

Stav

V.cena

D.cena

891. 1 koruna 1912 - bez zn, Nov.75, dr škr v ploše -0/-0 90,- --.-

Pol.

Korunová měna 1892-1916

Stav

V.cena

D.cena

892. 1 koruna 1913 - bez zn, Nov.76 0/0 110,- --.-

Pol.

Korunová měna 1892-1916

Stav

V.cena

D.cena

893. 1 koruna 1914 - bez zn, Nov.76 0/0 110,- --.-

Pol.

Korunová měna 1892-1916

Stav

V.cena

D.cena

894. 1 koruna 1914 - bez zn - Nov.75 -0/-0 100,- --.-

Pol.

Korunová měna 1892-1916

Stav

V.cena

D.cena

895. 1 koruna 1915 - bez zn, Nov.76, 0/0 110,- --.-

Pol.

Korunová měna 1892-1916

Stav

V.cena

D.cena

896. 1 koruna 1915 - bez zn - Nov.76, vlas škr v ploše 0/0 110,- --.-

Pol.

Korunová měna 1892-1916

Stav

V.cena

D.cena

897. 1 koruna 1915 KB - Nov.76, 5g Ag (835/1000), RL 0/0 90,- --.-

Pol.

Korunová měna 1892-1916

Stav

V.cena

D.cena

898. 1 koruna 1915 KB - Nov.78, 0/0 200,- --.-

Pol.

Korunová měna 1892-1916

Stav

V.cena

D.cena

899. 1 koruna 1915 KB - Nov.78, 1/1 80,- --.-

Pol.

Korunová měna 1892-1916

Stav

V.cena

D.cena

900. 1 koruna 1916 - bez zn, Nov.76 0/0 110,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 AN.aukce, zastoupená Radkem Nápravníkem