Česká numismatická společnost - pobočka Brno

Nabídkový katalog na aukci dne 1. dubna 2023

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

401. Olomouc biskupství František Dietrichstein 1599-1635 1/2 krejcar 1615 SV-002 drobně vylom. 1- 4000,- 9000,-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

402. 1/2 krejcar 1616 SV-003 1 5000,- 11500,-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

403. 1/2 krejcar 1617 SV-004 1- 4000,- 10000,-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

404. 3 krejcar 1618 SV-019 C1/B2 část. nedor. 1/1 2000,- 9500,-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

405. Leopold Vilém 1637-62 1 krejcar 1651 SV-106 kraj. střížek, patina 1/1 1500,- 1500,-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

406. 1 krejcar 1654 SV-111 B3/A5 kraj. střížek, část. nedor. 2/1- 200,- 500,-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

407. Karel II. Liechtenstein 1664-95 3 krejcar 1666 SV-316 0/0 1000,- 2400,-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

408. 3 krejcar 1670 SV-326 G1/C3 nep. napr. střížek ražbou, dr. vada razidla 0/0 600,- 1100,-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

409. Karel III. Lotrinský 1695-1711 1 krejcar 1701 SV-501 A2/A1 var. opisu CAROLUS "1" EPSOLOMUCE 1/1 1000,- 1500,-
410. Olomouc arcibiskupství biskup Jindřich Zdík 850 let od vysvěcení dómu Sv. Václava v Olomouci 1131-1981 postava biskupa vlevo/dóm, sign. Grmela, Doležal bronz 60mm 0/0 120,- 120,-
411. Na 1100. výročí úmrtí Sv. Metoděje 1985 postavy světců čelně, latin. opis/P. Marie s Ježíškem čelně, latin. opis Šindelář L. bronz 30mm 15,86g 0/0 120,- 120,-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

412. Na 1100. výročí úmrtí Sv. Metoděje 1985 postavy světců čelně, latin. opis/P. Marie s Ježíškem čelně, latin. opis Šindelář L. Ag nepunc. nebo silně postříbřený bronz 30mm 17,14g 0/0 220,- 280,-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

413. Arcibiskup František Vaňák 1990 polopostava s mitrou a berlou čelně/Dóm Sv. Václava, sochy světců sign. Šindelář bronz 60mm 0/0 300,- 550,-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

414. Jan Graubner arcibiskup olomoucký portrét vlevo, znak/kostely sign. K. Zeman bronz 50mm, latinský nápis na hraně 0/0 850,- 2200,-
415. Pasov biskupství Ulrich III. z Nussdorfu 1451-79 fenik se čtyřrázem pasovský vlk, jednorožec Rad.5 1 100,- 200,-
416. Ernst v. Bayern 1517-40 haléř jednostr. SJ-1018 vyobr.XV/448 1 100,- 200,-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

417. Praha arcibiskupství Metropolitní chrám Sv. Víta Jan Nepomucký v oblacích se třemi anděly, pod nimi město zázračný jazyk mezi hvězdami, 9ř. nápis lité Fe 38mm Přib.577a 1/1 500,- 2800,-
418. Konvent při kostele Panny Marie Sněžné Na blahořečení 14 mučedníků františkánů 13.X.2012 v katedrále Sv. Víta, Václava a Vojtěcha Beatificatio/ruka, latinský opis, sign. Othová postř. tombak 40mm 0/0 120,- 120,-
419. Na 1020. výročí úmrtí Sv. Vojtěcha poprsí žehnajícího světce čelně 997-2017/znak a latinské heslo Dominika Duky sign. Vitanovský postř. bronz 40mm 0/0 130,- 130,-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

420. Strahov kanonie premonstrátů Jeroným Josef Zeidler Na 700 let trvání kláštera 1840 poprsí vlevo/pohled na klášter sign. Seidan bronz 44mm Don.4712, Přib.681 velmi nep. hrana, krásná patina 0/0 1500,- 3000,-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

421. Salzburg arcibiskupství Eberhard v. Regensberg 1200-46 fenik minc. Friesach CNAI.Ca19 1,10g mírně nedor. 1/1 500,- 500,-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

422. fenik minc. Friesach CNAI.Ca23, Lu.29, PR-22 0,93g část. nedor. 2/2 300,- 300,-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

423. fenik minc. Friesach CNAI.Ca23, Lu.29, PR-22 1,02g část. nedor. 1-/1- 400,- 420,-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

424. fenik minc. Friesach ražba po r. 1235/40 CNAI.Ca24 0,65g dr. koroze, vylom. 1-/1 300,- --.-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

425. Na vyhoštění salzburských protestantů 1732 a jejich přijetí ve Východním Prusku Ag 32mm 8,30g 1/1 500,- 2800,-
426. Velehrad Sv. Ciril i Metodij postavy světců čelně/pohled na kapli Cyrilku německý a český opis cín 28mm s pův. o. 0/0 120,- 120,-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

427. Cyrilometodějské oslavy 1936 postavy světců čelně/chrám sign. Hladík bronz 46mm BK-28/6 0/0 400,- 2400,-

Pol.

CÍRKEVNÍ RAŽBY

Stav

V.cena

D.cena

428. Vratislav biskupství Philipp Ludwig von Sinzendorf 1732-47 1/2 tolar 1733 B KOP-6979 "R" 1/0 10000,- 23000,-

Pol.

SVÁTOSTKY

Stav

V.cena

D.cena

429. Bohosudov Ag svátostka ve tvaru srdce 43x47mm korunovaná P. Marie s andílky, opis SM-IDI/Mil.soška Svatohorská pod baldachýnem, opis SMDE MOBO Přib. nemá, ale rub podobný jako Přib.13 1/1 500,- 1000,-

Pol.

SVÁTOSTKY

Stav

V.cena

D.cena

430. Heilige Berg/Svatá Hora Sv. Marie ze Svaté Hory/Sv. Augustin poprsí vpravo bronz. ovál ve stříbrném rámečku s pův. o.20x27mm starý podložní lístek 1/1 300,- 6000,-

Pol.

SVÁTOSTKY

Stav

V.cena

D.cena

431. Niedernsill Bratrstvo Sv. Anděla strážného 18 stol. postava anděla/Sv. Rupert bronz. ovál 19x21mm s pův. o. Pach.120 1-/1- 120,- --.-

Pol.

SVÁTOSTKY

Stav

V.cena

D.cena

432. Schlitters Bratrstvo Sv. Michala 18. stol. Kříž bratrstva/archanděl Michael se štítem IHS čelně bronz 30x34mm vylom. ouško Pach.222 1/1 120,- --.-
433. Stams kostel cisterciáckého kláštera po r. 1757 P. Marie s Ježíškem/monstrance s relikvií zlac. bronz. ovál 20x23mm odstraněné ouško Pach.232 2/1 120,- --.-
434. Svatá Anežka Česká patronka charity L.P. 1989 portrét čelně, nesign. /Bódi/ bronz jednostr. 60mm etue 0 80,- 110,-
435. Svatá Anežka Česká patronka charity L.P. 1989 portrét čelně, nesign. /Bódi/ bronz jednostr. 60mm etue 0 60,- --.-
436. Trens Korunovaná P. Marie Trens/pohled na kostel s klášterem hnědé fotografie v oboustranně zaskleném ovál. medailonu, ozdobný bronz. rámeček s ouškem a kroužkem 22x26mm 1/1 300,- --.-
437. Weissenstein 19. stol. Pieta/pohled na klášter Servitů Ms 16x20mm s pův. o. 1/1 50,- --.-

Pol.

SVÁTOSTKY

Stav

V.cena

D.cena

438. Svatý Benedikt z Nursie stojící světec s křížem a knihou /benediktinský štít bronz. ovál 28x34mm s pův. o. 1/1 80,- 80,-
439. Konvolut svátostek z XIX. stol. bronz, Ms a Cu všechny ovál s původním ouškem 9 ks každá jiná patina, koroze 2až3- 100,- 160,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO 1918-1939

Stav

V.cena

D.cena

440. 5 haléř 1923 0/0 100,- --.-
441. 5 haléř 1923 na rubu přes lva vada ražby, ražba z vadného razidla dr. hr., téměř 0/0 100,- --.-
442. 10 haléř 1932 0/0 100,- 150,-
443. 10 haléř 1933 1/1 80,- 90,-
444. 10 haléř 1937, 38 2 ks 0/0 80,- 80,-
445. 20 haléř 1921, 38, 50 hal. 1931, 1 Kč 1937, 38 5 ks 0/0 200,- 950,-
446. 20 haléř 1937 0/0 80,- 80,-
447. 20 haléř 1937 zmetková ražba, vnější část opisu "Československá" nevyražena 0/0 100,- 100,-
448. 20 haléř 1938, 50 hal. 1931 2 ks 0/0 100,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO 1918-1939

Stav

V.cena

D.cena

449. 1 Kč 1922 Ag ražba České mincovny Jablonec ze sady PROOF oběžných mincí ročníku 2005 PROOF 600,- 600,-
450. 1 Kč 1938 0/0 80,- 80,-
451. 1 Kč 1938 silně zlaceno, nep. hr. 0/0 80,- 80,-
452. 5 Kč 1928 var. b patina, nep. skvrnky 0/0 160,- 160,-
453. 5 Kč 1929 0/0 160,- 240,-
454. 5 Kč 1938 0/0 120,- 190,-
455. 10 Kč 1928 T.G.M. 0/0 200,- 200,-
456. 10 Kč 1928 T.G.M. 0/0 200,- 200,-
457. 10 Kč 1928 T.G.M., 20 Kč 1937 T.G.M. 2 ks 1/1,0/0 360,- 380,-
458. 10 Kč 1928 T.G.M., 20 Kč 1937 T.G.M. 2 ks vlas. rysky 0/0 400,- 420,-
459. 10 Kč 1930 0/0 180,- --.-
460. 10 Kč 1931 0/0 180,- --.-
461. 10 kč 1932 0/0 160,- --.-
462. 20 Kč 1933 0/0 200,- 200,-
463. 20 Kč 1933, 34 2 ks vlas. rysky, skvrnky, téměř 0/0 340,- 420,-
464. 20 Kč 1934 patina 0/0 200,- --.-
465. 20 Kč 1934 patina 0/0 200,- --.-
466. 20 Kč 1934 0/0 200,- 200,-
467. 20 Kč 1937 T.G.M. vlas. rysky 0/0 260,- --.-
468. 20 Kč 1937 T.G.M. 0/0 300,- 300,-
469. 20 Kč 1937 T.G.M. 0/0 300,- --.-
470. 20 Kč 1937 T.G.M. 0/0 300,- 300,-
471. 20 Kč 1937 T.G.M. jeden z prvních odražků z razidla 0/0 360,- 950,-

Pol.

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

Stav

V.cena

D.cena

472. 10 haléř až 1 K 1940-44 kompletní sada 19 ks nep. skvrnky 0až1 650,- 2800,-
473. 20 haléř 1941, 1 K 1942, 1943 - dr. koroze, 1944 4 ks 1/1 100,- 160,-

Pol.

SLOVENSKÝ ŠTÁT

Stav

V.cena

D.cena

474. 10 hal. 1939, 42, 20 hal. 1940, 42 Al, 43, 50 hal. 1941, 43, 1 Ks 1940, 41, 42, 45, 5 Ks 1939 12 ks 1/1 260,- 420,-
475. 10 hal. 1939, 42, 20 hal. 1940, 42 Al, 43, 50 hal. 1941, 43, 1 Ks 1940, 41, 42, 45, 5 Ks 1939 12 ks 0až1 300,- 550,-
476. 50 hal. 1941, 1 Ks 1941, 42 3 ks téměř 0až1 100,- 100,-
477. 1 Ks 1945 nep. hr., téměř 0/0 120,- 150,-
478. 10 Ks 1944 var. s křížkem skvrnka 0/0 100,- 140,-
479. 10 Ks 1944 var. s křížkem 0/0 100,- 160,-
480. 10 Ks 1944 var. s křížkem 0/0 100,- 150,-
481. 10 Ks 1944 obě varianty 2 ks 0/0 240,- 550,-
482. 10 Ks 1944 obě varianty 2 ks 0/0 240,- 600,-
483. 10 Ks 1944 obě varianty 2 ks 0/0 240,- 800,-
484. 10 Ks 1944 var. bez křížku, 20 Ks 1941, 50 Ks 1944 Tiso 3 ks skvrnky 0až1 360,- 550,-
485. 20 Ks 1939 Tiso 1/1 240,- 1200,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

486. 20 hal. 1948 až 52, 50 hal. 1947 až 52, 1 Kčs 1946, 47, 50 až 53, 2 Kčs 1947, 48 19 ks nep. skvrnky 0/0 260,- 280,-
487. 20 hal. 1948, 50 hal. 1947, 51, 52, 1 Kčs 1946, 50, 52, 53 8 ks 0/0 180,- --.-
488. 20 haléř 1951 normální typ a z odlišného razidla "paprsky nad lvem" 2 ks 0/0 80,- 80,-
489. 1 Kčs 1946, 53 2 ks 0/0 80,- 80,-
490. 1 Kčs 1946, 47, 2 Kčs 1947, 48 4 ks 0/0 100,- 150,-
491. 1 Kčs 1950 zmetková ražba, nálitek mezi Republika Československá 0/0 80,- --.-
492. 2 Kčs 1947 zmetková ražba část opisu "Československá" a část hlavy lva nedoražena 1/1 100,- --.-
493. 50 Kčs 1949 Stalin patina 0/0 240,- --.-
494. 50 Kčs 1949 Stalin, 100 Kčs 1949 Stalin 2 ks 0/0 540,- --.-
495. 50 Kčs 1949 Stalin, 100 Kčs 1949 Stalin 2 ks 0/0 540,- 540,-
496. 50 Kčs 1949 Stalin, 100 Kčs 1949 Stalin 2 ks 0/0 540,- --.-
497. 100 Kčs 1948 Karlova universita 2 ks 0/0 300,- 300,-
498. 100 Kčs 1948 Karlova universita 2 ks 0/0 300,- 340,-
499. 100 Kčs 1948 Karlova universita 2 ks 0/0 300,- 320,-
500. Kompletní sbírka pamětních mincí 1947 až 1951 3x 50 Kčs, 5x 100 Kčs 8 ks 0/0 1400,- 1500,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Brno