Česká numismatická společnost - pobočka Brno

Nabídkový katalog na aukci dne 1. dubna 2023

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1501. 100 let Národního divadla 1883-1983 budova divadla, Národ sobě/4ř. nápis, růže bronz 80mm 0/0 240,- 320,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1502. Kolářský Z. Marie Pujmanová hlava mírně vlevo 1893-1958/Památník národního písemnictví lev s knihou, pohled na Prahu bronz 60mm 0/0 120,- 120,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1503. 1984 Jan Neruda hlava vlevo1834-1891/Památník národního písemnictví letící Pegas, pod ním Strahovský klášter bronz 60mm 0/0 200,- 240,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1504. 1991 W.A.Mozart - Praha poprsí vpravo 1756-1791, pražské památky/budova, flétna, notový zápis, faksimile podpisu, německý opiszlac. bronz 42mm PROOF 300,- 380,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1505. Wolfgang Gottlieb Mozart 1756-1791 poprsí vpravo/Múza s lyrou, Putti s flétnou značená replika Guillemardovy medaile "R.91.Kolářský" nápis na hraně "K 200. výr. úmrtí vydalo MK ČR" etue 0/0 300,- 480,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1506. Koniarek J. Pribina - Jubilejní slavnosti v Nitře 1933 hlava knížete vlevo/scéna svěcení kaple masivní bronz 70mm, původ. etue s 3ř. nápisem, s letákem z r. 1933 "R" 0/0 1000,- 19000,-
1507. Kostohryz V. Josef Kostohryz básník, spisovatel portrét zprava 1907-1987 tombak jednostr. 40mm 0 160,- --.-
1508. Kovanič V.A. 1967 MVDr. Jan Hökl 1907-1951 portrét vlevo/lékařský znak, vavřín. ratolesti, latinský opis bronz 60mm 0/0 160,- 160,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1509. Vysoká škola veterinární zal. 1918 emblém školy, lipová a vavřín. ratolest/pohled na Brno, latinské opisy bronz 80mm 0/0 240,- 600,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1510. 1985 Louis Pasteur 1822-1895 poprsí vlevo/Vysoká škola veterinární Brno-Košice, lipová ratolest, 6ř. latinský nápis postř. bronz 70mm 0/0 160,- 320,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1511. 1987 J.E.Purkyně poprsí vlevo, 1787-1869/Universita J.E.Purkyně 1919 atributy fakult bronz 80mm etue 0/0 300,- 380,-
1512. Kožuch M. Sv. Gorazd první slovenský arcibiskup poprsí čelně/stojící světec, 7ř. nápis zlac. tombak 40mm, etue PROOF 200,- 240,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1513. Kryštůfek J. Bohuslav Martinů hlava vlevo/sedící Múza s houslemi, vročení 1890-1959 bronz 60mm 0/0 200,- 200,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1514. Kříž V. Chrudim Krajinská hospodářsko-průmyslová výstava 1881 - Za zásluhy postava ženy se snopem obilí, český znak, atributy hospodářství, zemědělství a dopravy/andělé držící znak Cu 46mm 0/0 500,- 1700,-
1515. Kulda A. 1987 Velká cena hl. m. Prahy 1989 kůň s jezdcem vlevo, v pozadí město zlac. bronz jednostr. 68mm etue 0 120,- 300,-
1516. Kulich J. 1970 Slovenské pedagogické nakladatelství logo SPN/portrét J.A.Komenského mírně vlevo tmavě patin. tombak. ovál 82x78mm 0/0 200,- 1000,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1517. 1986 Rektor Michal Kováč polopostava vpravo, znaky Nitry a ČSSR bronz jednostr. 102mm 0 600,- 2000,-
1518. Kuneš K. Domažlice 1000 let města historická pečeť se znakem města/pohled na město z ptačí perspektivy bronz 70mm udělovací etue 0/0 120,- 120,-
1519. Kužel M. 400. výročí Bible kralické 1579-1979 otevřená bible/První český ekumenický překlad bible loďka na moři, kříž a bible bronz 60mm 0/0 80,- 100,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1520. Lauer L.Ch. Na 100 let Mariánských Lázní 1808-1908 opat Karl Reitenberger a Dr. Josef Nehr v medailonech/bohyně s vavřín. ratolestí vpravo, vročení, kostel a lázeňská budova postř. bronz 40mm Hauser 78, Cha-11/627 0/0 1000,- 1000,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1521. Lidický K. 1973 100. výročí narození Maxe Švabinského poprsí vlevo/lipové lístky s květy bronz 60mm 0/0 240,- 260,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1522. Lichtág J. Jaroslav Kalláb poprsí vlevo/Svaz zemských a okresních péčí o mládež k šedesátinám Brno 1939 6 tančících dětí, budova bronz 70mm v původní karton. etui 0/0 200,- 200,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1523. F. Wenzel předseda Brnosvazu nar. 1889 poprsí vlevo/40. výročí Brnosvazu 1899-1939 dva muži v krojích, rolníci při orbě bronz 70mm v původní karton. etui 0/0 200,- --.-
1524. Lukáš J. Karel VI. poprsí v klobouku čelně/pod orlem 9ř. nápis ražba ČM Jablonec 2010 Ms 50mm certifikát 0/0 200,- --.-
1525. Macháček Z. 2008 Brána Múz masivní bronz jednostr. 40mm 0 100,- --.-
1526. Makovský V. Zlatá udělovací medaile k 110. výročí VUT v Brně 1959 dvě postavy vědců se symboly bádání, vročení 1849-1959-1899 zlacený masivní bronz. ovál 80x70mm jednostranný "R" 0 300,- --.-
1527. Mikuláštík S. Wolkrův Prostějov 1977 poprsí vlevo 1900-1924/radniční věž, festival umělecké činnosti 1957-1977 bronz 60mm 0/0 80,- --.-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1528. Mlynář M. 1972 Pablo Picasso, Paul Eluard hlava Picassa vlevo,/9ř. francouzský nápis bronz 82mm 0/0 260,- 300,-
1529. Oppl V. Karel IV. korunovaný portrét vpravo/český lev, orlice Ag punc 0,999 34mm 15,01g kapsle PROOF 260,- 260,-
1530. 2004 Wilhelm Steinitz 1836 Praha 1900 New York poprsí vlevo/první mistr světa v šachu šachové figurky bronz 40mm 0/0 160,- 160,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1531. Pelikán J. 1925 Na 70. narozeniny Jan Rozkošný rolník z Hané 19.X.1855 poprsí vpravo bronz jednostr. 60mm Taul-442 0 200,- 300,-
1532. Peter A. 1950 700 let banskoštiavnického městského a báňského práva horník při těžbě/městský znak Ag 0,987 punc 28mm 4,79g krásná patina 0/0 160,- 260,-
1533. Kutnohorský pamětní groš Václava II. Ag 0,987 punc 28mm 4,03g skvrnky 0/0 120,- 120,-
1534. Praha II. mezinárodní patofyziologický kongres 1975 muži bojující s Hydrou, knihy/městský znak, 1ř. nápis bronz 80mm 0/0 100,- 100,-
1535. 1987 Johann Nepomuk Hummel 1778-1837 poprsí mírně vlevo/historická budova v Bratislavě bronz 70mm 0/0 240,- 850,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1536. Polonský M. 1987? Flora postava bohyně, květiny a ptáci/rub negativně bronz 63x63mm 0/0 300,- 1300,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1537. Pospíšilová-Linhartová J. 1981 Bernardus Bolzano portrét vlevo 1781-1848/lipová snítka, 6ř. nápis bronz 60mm 0/0 100,- 150,-
1538. 1982 František Matouš Klácel 1808-1882 hlava vlevo/lípa, 5ř. nápis bronz 60mm 0/0 80,- --.-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1539. 1988 Boh. Balbín poprsí čelně1621-1688/kytice, latin. opis bronz 59mm 0/0 120,- 120,-
1540. Prádler J. 1972 Jaroslav Vrchlický portrét čelně 1853-1912/Památník národního písemnictví lev na svitku bronz 60mm 0/0 80,- 80,-
1541. Pribiš R. 1962 Rektorská medaile University P.J.Šafaříka Košice poprsí vlevo 1795-1861/otevřená kniha, vavřín. ratolest, 4ř. nápis masivní bronz 70mm 0/0 160,- 420,-
1542. 1962 Rektorská medaile University P.J.Šafaříka Košice poprsí vlevo 1795-1861/otevřená kniha, vavřín. ratolest, 4ř. nápis masivní postříbřený bronz 70mm 0/0 200,- 460,-
1543. 1962 Rektorská medaile University P.J.Šafaříka Košice poprsí vlevo 1795-1861/otevřená kniha, vavřín. ratolest, 4ř. nápis masivní postříbřený patinovaný bronz 70mm 0/0 200,- 420,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1544. Seidan W. Karlova universita 500. výročí založení 1848 pomník Karla IV. /5ř. latinský nápis ve věnci bronz 52mm Don.4877, Hauser-130 krásná patina 0/0 400,- 800,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1545. Na otevření železniční dráhy Praha-Drážďany 6.4.1851 od pražských obchodníků sedící personifikace Saska a Čech, lokomotiva/Mostecká věž bronz 48mm Don.4879, Hauser-2199 pěkná patina 0/0 1000,- 1900,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1546. Pozsony/Bratislava XI. sjezd lékařů a přírodovědců 1865 dvě sedící ženy u studny/Štěpánská koruna, 5ř. nápis, městský znak Cu 46mm Hauser-4564 krásná patina 0/0 1000,- 1800,-
1547. Na 16. sjezd maďarských lékařů a přírodozpytců v Mehadii 1872 lázeňská budova, maďarský opis/Herkulova kašna Cu 44mm Hauser-4619 hr. 1/1 400,- 440,-
1548. sign. K.D. Svatební medaile mužský a ženský akt/4ř. nápis masivní bronz 60mm 0/0 80,- 100,-
1549. sign. K.E. P. O. Hviezdoslav poprsí mírně vpravo/lipové lístky Zn jednostr. bronzová patina 74x102mm 1 160,- 550,-
1550. sign. K.V.? Svatební medaile stojící mužský a ženský akt čelně OMNIA VINCIT AMOR/rostliny, kobylka luční, tesařík bronz 60mm 0/0 120,- 120,-
1551. Soukup J. Akademie múzických umění Praha b.l. /1969/ hlava Múzy s vavřín. věncem ze tří stran/vavřín. snítka udělovací medaile, neudělená bronz 80mm 0/0 90,- 90,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1552. Soušek P. Medaile k 170. výročí předání vlády Ferdinandem V. F.J.I. v Olomouci 1848 dvojportrét vlevo/pohled na Olomouc Cu 45mm číslováno na hraně č. 17 + čísl. certifikát s podpisy autorů 0/0 1200,- 2400,-
1553. 200. výročí úmrtí císaře Napoleona 1821-2021 portrét vpravo/rakev v Invalidovně v Paříži Cu 31mm kapsle 0/0 60,- --.-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1554. Stefan B. 150 let Národního muzea v Praze 1818-1968 průčelí budovy, vavřín. ratolesti/stojící bohyně vpravo, latinské opisy bronz 70mm 0/0 160,- --.-
1555. Straka V. 1982 Wolkrův Prostějov portrét čelně, faksimile podpisu /mužský akt, úryvek básně bronz 60mm 0/0 160,- --.-
1556. Straka, Hvozdenský 1984 Ivan Olbracht poprsí vlevo 1882-1952/žežulka, dívčí portrét vlevo, citát z Nikoly Šuhaje bronz 75mm 0/0 120,- 120,-
1557. Struhárik M. Ludmila Podjavorinská portrét z profilu vlevo nesign. bronz jednostr. 65x63mm 0 160,- 320,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1558. Sucharda S. 1902 Vltava a Praha personifikace města a řeky, v pozadí historická Praha, 4ř. nápis patin. bronz jednostr. 57x72mm 0 400,- 650,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1559. Šindelář L. Ostrava udělovací medaile b.l. ženský portrét z profilu vlevo/tavící pánev, městský znak masivní bronz 100mm udělovací etue 0/0 600,- 600,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1560. 1973 Karel IV. Universita Karlova Symposium Europae korunovaná hlava vpravo, 3ř. latin. nápis/sedící holubice v koruně stromu, 4ř. latin. nápis masivní bronz 70mm 0/0 600,- 1100,-
1561. 30. výročí FSM Světové odborové federace Paříž 1945-1975 zemské polokoule, 3ř. nápis/3ř. nápis, hvězdička bronz 60mm etue 0/0 120,- 170,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1562. 1983 110. výročí narození M. Švabinského hlava čelně, faksimile podpisu/Muzeum Kroměřížska 1873-1983 Velkému synu hanácké Athény masivní bronz 60mm 0/0 240,- 360,-
1563. Česká katolická charita 1987 Ekumenický překlad bible postavy Konstantina a Metoděje čelně/svitek s překladem masivní bronz 70mm 0/0 120,- 180,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1564. Terezínské děti 1941-1991 dětská tvář čelně, 7 svíček/zástupy dětí bronz 70mm 0/0 300,- 420,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1565. 2004 Vamberk kostel, sousoší/městský znak, krajka masivní postř. bronz 70mm 0/0 400,- 650,-
1566. Hotel Hořec ležící Spravedlnost s váhou, budova hotelu, vročení 1908-1998-2008, květ hořce bílý a modrý smalt/Krakonoš čelně zlacený bronz 50mm raženo pouze 5 ks "R" 0/0 300,- 850,-
1567. Španiel O. 1909 Ústřední spolek živnostníků moravských v Brně - Zásluze 4ř. nápis, moravská orlice/kovář a selka v pozadí Brno zlacený bronz 55mm mírně otřelé zlacení, skvrnky 1/1 200,- 400,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1568. 1948 Udělovací medaile rektora University karlovy klečící Karel IV. před Sv. Václavem/České vysoké učení technické na UK 1348-1948 bronz 70mm 0/0 1000,- 1500,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1569. Teplý B. 2013 Otto František Babler 1901-1984 portrét vpravo/Dante Beatrice Ag 50mm 57,72g 0/0 1900,- --.-
1570. Otto František Babler 1901-1984 portrét vpravo/Dante Beatrice Cu 50mm 0/0 300,- --.-
1571. Otto František Babler 1901-1984 portrét vpravo/Dante Beatrice Cu 50mm 0/0 240,- --.-
1572. Tlustoš O. 1997 Alexandr Graham Bell - Telecom hlava čelně, logo bronz jednostr. 61mm 0 100,- --.-
1573. Tříska J. Jiří Wolker 20. výročí osvobození ČSSR město Prostějov poprsí čelně 1900-1924/ruka se samopalem, budova radnice bronz 80mm 0/0 160,- 160,-
1574. Wolkrův Prostějov 1961 poprsí vlevo/v roce 40. výročí KSČ hvězda, 3ř. nápis, vavřín. ratolest bronz 70mm 0/0 80,- --.-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1575. Wolkrův Prostějov 1967 portrét mírně vlevo, v pozadí továrna/pohled z otevřeného okna na město, faksimile podpisu, karafiáty masivní bronz 80mm 0/0 240,- --.-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1576. Konstantin a Metoděj 1100. výročí slovanského arcibiskupství 870-1970 Konstantin zakladatel písemnictví hlava v kápi vlevo, ruka držící svitek/Metoděj první arcibiskup žehnající poprsí čelně postř. bronz 80mm 0/0 300,- 650,-
1577. Uchytilová-Kučová M. Božena Němcová památník v České Skalici 1962 portrét vlevo 1862-1962/památník bronz 60mm 0/0 120,- 120,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1578. Uchytilová M. Lidice Bděte lidé 6 usmrcených dětí portrét dítěte vlevo, zlomená růže/lidický kříž, juména 88 dětí bronz 60mm 0/0 240,- 380,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1579. Urban K. J.R.R.Tolkien 1999 portrét s dýmkou vlevo, 4ř. nápis/scéna z Pána prstenů Cu 35mm 0/0 200,- 460,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1580. Vastagh G. jun. Budapest XVI. mezinárodní lékařský kongres 1909 korunované znaky, pohled na město/sedící Aesculap s holí, soba bronz 40x40mm Hauser-4685 0/0 500,- 500,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1581. Vitanovský M. 1990 Karel Čapek 100. výročí narození hlava mírně vpravo, 1890-1938/globus, police s knihami bronz 60mm 0/0 260,- 400,-
1582. 1990 Karel Čapek 100. výročí narození hlava mírně vpravo, 1890-1938/globus, police s knihami bronz 60mm 0/0 260,- 320,-
1583. J.G.Mendel poprsí mírně vlevo/Mendelovo muzeum, Masarykova universita logo, znak města Brna, dva lusky bronz 60mm pouze 30 ks 0/0 300,- 550,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1584. 2003 Letohrad udělovací medaile města anděl, historické budovy/městský znak Ag 0,925 punc 60mm 105,46g číslovaná na hraně č. 23 0/0 1800,- 4200,-
1585. Vícha A. J.A.Komenský hlava vlevo, opis tombak jednostr. 60mm 0 160,- 170,-
1586. Vít J. Praha chrám Sv. Víta 1344 pohled na chrám masivní Ms jednostr. 42mm 0 80,- 80,-
1587. Praha Mezinárodní výstava lastur b.l. pohled na město, sedm různých lastur/chrám Sv. Víta 1344 masivní Al 42mm 0/0 80,- 80,-
1588. Vlček B. 1922 Eliška Krásnohorská sedící spisovatelka vlevo/názvy děl razil J.B.Pichl bronz 50mm dr. hr. 1/1 160,- 160,-
1589. Vojířová L. 1945 F.D.Roosevelt hlava vpravo litá bronzová jednostranná plaketa 168x208mm na rubu 2 šrouby 1 600,- --.-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1590. Walter O. Hynek Palla 100. výročí narození 1837-1937 portrét čelně hudební skladatel a náčelník Sokola v Plzni/lyra, v pozadí město bronz 41mm 0/0 300,- --.-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1591. Weiss J. Hospodářská společnost pro Moravu a Slezsko zal. MDCCCXVI b.l. /1855/ - Zásluze stojící Ceres v krajině/symboly moci a bohatství Cu 41mm 0/0 500,- 800,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1592. Zeman K. Slavkovská bitva 1989 tvář Napoleona v klobouku vpravo, pochodující garda/prapor, šavle, bitevní scéna Ms 70mm ZK-47a 0/0 1200,- 1400,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1593. Česká společnost vojenské historie Brno Raduit de Souches poprsí mírně vlevo, ruka s kordem/pod Špilberkem městský znak a význačné budovy Cu 40mm na hraně punc s hořícím granátem a číslo 32 ZK-87 0/0 400,- 2000,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1594. 200. výročí založení Brněnského městského střeleckého sboru 1998 střelec s praporem/pod městským znakem zkřížené pušky a vročení 1798-1998 číslováno na hraně č. 15 ZK-117 0/0 400,- 3000,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1595. Joachim Murat 1767-1815 hlava zleva/maršál na koni s tasenou šavlí zprava, bitevní scéna tombak 70mm ZK-144 na hraně punc hořící granát 0/0 800,- 3200,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1596. Zelená Hora pohled na kostel J. Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou/interiér kostela, emblém UNESCO 1994 jako ZK-158, ale přepracované, úprava interiéru postř. tombak 50mm 55,53g etue 0/0 700,- 1700,-
1597. Zelená Hora pohled na kostel J. Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou/interiér kostela, emblém UNESCO 1994 jako ZK-158, ale přepracované, úprava interiéru bronz 50mm slabší střížek 48,95g 0/0 400,- 850,-
1598. Zelená Hora pohled na kostel J. Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou/interiér kostela, emblém UNESCO 1994 jako ZK-158, ale přepracované, úprava interiéru bronz 50mm silnější střížek 60,55g 0/0 400,- 850,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1599. 200. výročí bitvy u Slavkova 2005 císař na koni v čele vojska/7ř. nápis latinkou a azbukou bronz 40mm s kolmým ouškem ZK-183 0/0 500,- 600,-

Pol.

MEDAILE DLE AUTORŮ

Stav

V.cena

D.cena

1600. Václav Hollar 2007 poprsí mírně vpravo 1607-1677/čáp vytahující grafický list z tiskařského stroje Ag punc 0,925 70mm 210,97g ZK-196 0/0 6000,- 14000,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Brno