Česká numismatická společnost, pobočka v Havířově

Nabídkový katalog na aukci dne 7. října 2018

Pol.

Philip II. (359-336 př.n.l.)

Stav

V.cena

D.cena

2351. AE-18 S: 6.698, nepat.vydrol., 1ks -1/-1 280,- --.-
2352. AE 18 hlava Herakla/trojnožka S: 1.452, 1ks 1/-1 240,- 280,-

Pol.

Alexandr III. (336-323 př.n.l.)

Stav

V.cena

D.cena

2353. AE-18 hlava Heracla S: 6.739, 1ks -1/2 220,- 240,-

Pol.

Antigonos Gonatas (277-239 př.n.l.)

Stav

V.cena

D.cena

2354. AE-18 hlava Atheny S: 6.786, 1ks 2/2 240,- --.-

Pol.

Demetrios II. (239-229 př.n.l.)

Stav

V.cena

D.cena

2355. AE-17 S: 6.774, R, 1ks 1/-1 300,- --.-

Pol.

Ampipholis (168-149 př.n.l.)

Stav

V.cena

D.cena

2356. AE 22 hlava Poseidona, R, kyj-věnec, 2 monogramy S: 1.396, pěkná patina, 1ks -1/-1 280,- --.-

Pol.

Makedonie - Pella

Stav

V.cena

D.cena

2357. AE 25 sedicí bohyně města, COL IVL AVG PELLA, ""R"" Vrb.2, vada mater., 1ks -1/1 340,- 360,-

Pol.

Gambion (4-3 stol.př.n.l.)

Stav

V.cena

D.cena

2358. AE-18 hlava Apolla S: 3.871, 1ks -2/3 200,- --.-

Pol.

Kyzikos (480-450př.n.l.)

Stav

V.cena

D.cena

2359. 1/2 Obol Ag S: 3.851, 1ks 1/-1 460,- --.-
2360. AE-18 hlava Persephony S: 3.861, 1ks 4/4 180,- --.-

Pol.

Vologases III. (105-147)

Stav

V.cena

D.cena

2361. Drachma vousaté poprsí s tiárou/Lučišník, opis do čverce, Sear. 5.830, 1ks 1/1 1600,- --.-

Pol.

Titus Cloulius

Stav

V.cena

D.cena

2362. Guinár 98 př.Krist., Jupiter/Viktorie, T.CLOULI, 1,53 g, Crw. 332/1b, Seaby 2b, 1ks 2/2 1450,- --.-

Pol.

C. Vibius C.f. Pansa

Stav

V.cena

D.cena

2363. Denár 90 př.Krist., Hlava Apolla/Minerva, 3,77 g Crw. 342/5b, Seaby 2, 1ks -1/-1 1900,- --.-

Pol.

Cnaeus Cornelius Lentulus

Stav

V.cena

D.cena

2364. Denár 88 př.Krist., Mars/Viktorie, 3,75 g Crw. 345, Seaby 50, 1ks -1/-1 2000,- --.-

Pol.

Tiberius Claud. Tib. F.S. Nepos

Stav

V.cena

D.cena

2365. Serratus 79 př.Krist., Diana/Viktorie, 3,86 g Crw. 383, S-5, BMC 3097, 1ks 2/-1 1900,- 1900,-

Pol.

Vespasian (69-79)

Stav

V.cena

D.cena

2366. Ag Denár (Řím r.75), sed. Vespas., drží kopí a větvič. Sear.2.300, 1ks 2/3 360,- --.-

Pol.

Antonunus Pius (138-161)

Stav

V.cena

D.cena

2367. AE-18 Kolonie Thrákie Vrb. 802, 1ks +2/+2 240,- --.-

Pol.

Lucilla (164-166)

Stav

V.cena

D.cena

2368. 1 Denár stojící Venuše S: 5.491, dr.rys., 1ks 2/2 480,- --.-

Pol.

Septimus Severus (193-211)

Stav

V.cena

D.cena

2369. Denár 202-210 r. LIBERALITAS AVG.VI., Roma, Chaurová značka dračí krev RIC. 278a, nep.naprask., 1ks 1/1 850,- --.-
2370. AE-18 had, Thrákie Hadrianopolis Vrb. 1.730, 1ks -1/-1 280,- 300,-
2371. AE-18 Niké vlevo, Kolonie Dolní Moesie Vrb. 1.909, 1ks 2/3 240,- --.-

Pol.

Gordianus III. (238-244)

Stav

V.cena

D.cena

2372. Sestercius r. 240 LAETITIA AVG.N., s věncem a kormid., Roma, RIC. 300, 1ks -1/2 1400,- --.-

Pol.

Philip I. (244-249)

Stav

V.cena

D.cena

2373. Billon.antonin. PAX AETERN. Stojící Pax.Roma RIC. 40b, S-2463, 1ks 2/2 280,- --.-

Pol.

Philip II. (247-249)

Stav

V.cena

D.cena

2374. Antoninián PRINCIPI IVVENT, pop.s vojákem, Roma RIC. 217, 1ks 1/-1 580,- 600,-

Pol.

Klaudius II. Gothieus (268-270)

Stav

V.cena

D.cena

2375. AE Antoninián orel vlevo, patina S: 11.459, 1ks -1/-1 190,- --.-
2376. AE Antoninián stojící Salus, kopí, Řím 268-9 S: 11.366, 1ks -1/-1 140,- --.-

Pol.

Tetricus I. (270-273)

Stav

V.cena

D.cena

2377. AE Antoninián AVGVSTO, Stoj. Pietas, nez.minc., Rv.exc., RIC..., 1ks 1/1 480,- 500,-

Pol.

Aurelianus (270-275)

Stav

V.cena

D.cena

2378. AE Antoninián Sol vlevo S: 11.573, 1ks -1/-1 200,- --.-
2379. AE Antoninián Aurelián a Sol proti sobě, min.Cyzicus S:11.600, nep.ned., 1ks 1/1 220,- --.-
2380. AE Antoninián IOVI CONSERVATORI, Císař s Jupit., Siscia, RIC . 225, 1ks 1/-1 380,- --.-
2381. AE Antoninián S: 11.564, 1ks 1/-1 220,- --.-

Pol.

Probus (276-282)

Stav

V.cena

D.cena

2382. AE Antoninián Soli Invicto S: 12.038, 2x dr.rýha, 1ks 1/-1 220,- --.-

Pol.

Carausius (287-293)

Stav

V.cena

D.cena

2383. Ag Denár - dobová kopie-FELICITAS.Galera m.R.S.R. RIC. 560, 1ks 1/1 260,- --.-

Pol.

Constantinus I. (307-337)

Stav

V.cena

D.cena

2384. AE Follis 23 mm S: 15.972, 1ks 1/1 190,- --.-
2385. AE Follis Táborová brána, Cyzicus RIC. 24, 1ks 1/1 360,- --.-
2386. AE Follis 312-313 r., 24 mm, Jupiter/viktorie, orel.Thessal., RIC. 61.b, 1ks -1/1 320,- 500,-

Pol.

Licinius (308-324)

Stav

V.cena

D.cena

2387. AE Follis 24 mm Neptun, hlava vpravo S: 1.529, 1ks 2/2 140,- --.-
2388. AE Follis 313-315 r., Jupiter s orlem, Siscia RIC. 4, 1ks 1/-1 360,- --.-
2389. AE Follis 19 mm S: 15.237, 1ks 2/2 120,- --.-

Pol.

Constantinus II. (317-337) jako ceasar

Stav

V.cena

D.cena

2390. AE-centenionalis S: 17.148, R, 1ks -1/-1 160,- --.-
2391. AE redukovaná Maiorina, Augustus stojící S: 18.316, 1ks 1/1 95,- --.-
2392. AE 3/4 dva vojáci a 2 standarty, m.Siscia S: 3.886, 1ks -1/-1 60,- --.-
2393. AE 3/4 dva vojáci a 1 standarta, SMN S: 3.887, 1ks -1/-1 65,- --.-

Pol.

Constantinus II. (337-361)

Stav

V.cena

D.cena

2394. Siligua 352-355 r., Viktorie s věnc. a palmou,m.Roma RIC. 248, naprask., 1ks 2/1 1600,- --.-
2395. AE 3 FEL TEMP REPARATIO, voják poráží jezdce S: 3.910, 1ks 2/1 50,- --.-
2396. AE Maiorina lehká FEL TEMP REPARATIO S: 18.697, 1ks 1/-1 130,- --.-

Pol.

Constantius Gallus (351-354)

Stav

V.cena

D.cena

2397. AE Maiorina Virtus zabíjí jezdce, m.Siscia RIC. 333, 1ks -1/-1 360,- --.-

Pol.

Valentinianus I. (364-375)

Stav

V.cena

D.cena

2398. AE 3 malý, císař vleče zajatce, m.Siscia RIC. 14a, 1ks 1/1 260,- --.-
2399. AE 3 malý, Viktorie s věncem a palmou, m.Siscia S. 4003, 1ks 1/1 240,- --.-

Pol.

Gratiánus (367-383)

Stav

V.cena

D.cena

2400. AE Maiorina REPARATIO REI PVB, měď S: 20.009, 1ks -1/-1 200,- 220,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost, pobočka v Havířově