Česká numismatická společnost, pobočka v Havířově

Nabídkový katalog na aukci dne 4. října 2020

StranaPoložkyObdobí
11Ferdinand V. - Revoluční ražby (1848 - 1849)
2František Josef I. (1848 - 1916)
50ČSR (1918 - 1939)
54ČR (1993 - ...)
65Francie – Ludvík XVIII. (1815 - 1824)
66Německo - Hamburg
67Německo – Prusko – Wilhelm I. (1861 – 1888)
69Německo – Württemberg – Karel I. (1864 - 1891)
70Německo – Prusko – Fridrich III. (1888 - 1888)
71Rusko – Alexandr III. (1881 - 1894)
72Rusko – Mikuláš II. (1894 - 1917)
73Švýcarsko
74Vatikán – Pius X. (1903 - 1914)
75Rakousko - Uhersko
92ČSR
StranaPoložkyObdobí
2101ČSR
106ČSSR
115ČSFR
116Česká republika
124Presidenti
141Církevní
152Havíři
171Hasiči
173Včelařské
174Sokol
175Střelecké
183Poštovní
184Francie
189Německo
StranaPoložkyObdobí
3201Německo
209Prusko, Wilhelm II.
211Rakousko
216Srbsko
217Španělsko
218Švýcarsko
220Velká Británie
222USA
223Období 1918-1938
250Období 1939-1945 - protektorát
258Období 1939-1945 - Slovenský štát
265Období 1945-1990
StranaPoložkyObdobí
4301Období 1945-1990
303ČSFR (1990 - 1993)
316Česká republika (1993 - …)
StranaPoložkyObdobí
5401Česká republika (1993 - …)
485Slovenská republika
496Václav Olomoucký
497Vladislav I. údělný kníže na Olomoucku (1110 - 1113)
498Vratislav Brněnský - Morava (1113 - 1156)
499Soběslav I. (1124 - 1140)
500Vladislav II. (1140 - 1174)
StranaPoložkyObdobí
6501Přemysl I. Otakar (1198 - 1230)
502Přemysl Otakar II. (1253 - 1278)
505Václav II. (1278 - 1305)
509Albrecht I. (1282 - 1309)
511Václav III. (1301 - 1305)
513Jan Lucemburský (1310 - 1346)
520Karel IV. (1346 - 1378)
523Václav IV. (1378 - 1419)
526Zikmund Lucemburský (1387 - 1437)
527Albrecht V. (1438 - 1439)
529Jiří z Poděbrad (1458 - 1471)
530Matyáš Korvín (1458 - 1490)
531Vladislav II. Jagellonský (1471 - 1516)
538Brno město (15. století)
539Cheb město (15. století)
541Jihlava město (15. století)
543Lehnice (15. století)
544Ludvík I. Jagellonský (1516 - 1526)
545Ferdinand I. (1526 - 1564)
549Maxmilián II. (1564 - 1576)
551Rudolf II. (1576 - 1611)
561Trautson, Pavel Sixtus I. (1589 - 1621)
562Arcivévoda Ferdinand (1592 - 1618)
566Leopold Tyrolský (1607 - 1632)
568Matyáš II. (1611 - 1619)
569Jindřich Šlik (1612 - 1650)
570Fridrich Falcký (1619 - 1620)
571Moravské stavy (1619 - 1621)
572Arcivévoda Leopold (1619 - 1632)
573Ferdinand II. (1619 - 1637)
590Albrecht z Valdštejna (1628 - 1634)
591Arcivévoda Ferdinand Karel (1632 - 1662)
593Ferdinand III. (1637 - 1657)
598Leopold I. (1657 - 1705)
StranaPoložkyObdobí
7601Leopold I. (1657 - 1705)
673Arcivévoda Zikmund František (1662 - 1665)
674Lotrinsko, Leopold Joseph (1690 - 1729)
675Malkontenti (1703 - 1711)
678Josef I. (1705 - 1711)
692Karel VI. (1711 - 1740)
StranaPoložkyObdobí
8701Karel VI. (1711 - 1740)
707Marie Terezie (1740 - 1780)
729František Lotrinský (1745 - 1765)
733Josef II. (1765 - 1790)
741Andreas Hofer - tyrolský velitel povstalců r.1809 (1767 - 1810)
742Leopold II. (1790 - 1792)
746František II. (1792 - 1835)
StranaPoložkyObdobí
9801František II. (1792 - 1835)
836Ferdinand V. (1835 - 1848)
880Ferdinand V. - Revoluční ražby (1848 - 1849)
884Salzburg, Eberhard I.
885Salzburg, Johan von Reisberg (1429 - 1441)
886Leonhard von Keutschach (1495 - 1519)
887Salzburg, Jan Khuen-Belasi (1560 - 1586)
888Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664 - 1695)
890Salzburg, Maxmilian Gandolf (1668 - 1687)
891Salzburg, Hieronymus von Colloredo (1772 - 1803)
892Slezsko
893Biskupství Vratislav – Karel Rakouský (1608 - 1624)
894Knížectví Lehnice - Břeh – Fridrich II. (1495 - 1547)
895Knížectví Lehnice - Břeh – Jan Christan + Jiří Rudolf (1602 - 1621)
898Knížectví Lehnice - Břeh – Georg Rudolf (1621 - 1653)
899Knížectví Lehnice - Břeh – Jiří z Břehu (1639 - 1664)
900Knížectví Lehnice - Břeh – Georg Wilhelm (1673 - 1675)
StranaPoložkyObdobí
10901Knížectví Volavské a Břežské – Christian na Volavě (1639 - 1672)
904Krnov – Johann Georg (1607 - 1624)
905Münsterberg - Olešnice – Karel II. (1587 - 1617)
909Opava
910Opava – Přemek I. (1366 - 1433)
912Těšín – Adam Václav (1579 - 1617)
913Těšín – Ferdinand III. (1637 - 1657)
920Těšín – Ferdinand IV. (1653 - 1654)
921Vratislav město
923Württemberg - Olešnice – Christian I. Ulrich (1664 - 1704)
924Württemberg - Olešnice – Sylvius Friedrich (1668 - 1697)
926Zhořelec město
929Lehnice (15. století)
933Ferdinand I. (1526 - 1564)
936Slezské evangelické stavy (1633 - 1635)
937Polsko
974Gdaňsk
984Ghetto - Lodž
985Království Polské
989Německá okupace
990Polsko pod Ruskem
991Jan Olbracht (1492 - 1501)
992Alexandr Jagellonský (1492 - 1506)
993Zikmund I. Starý (1506 - 1548)
995Zikmund III. Waza (1587 - 1632)
999Jan II. Kazimír (1648 - 1668)
1000Riga, Carl X. Gustav (1654 - 1660)
StranaPoložkyObdobí
111001Generální Gubernie (1939 - 1945)
1002Rakouská konvenční a spolková měna
StranaPoložkyObdobí
121101Rakouská konvenční a spolková měna
1192Revoluční mince 1849
1196Lombardsko a Benádsko (1849 - 1852)
StranaPoložkyObdobí
131201Lombardsko a Benádsko (1849 - 1852)
1202Korunová měna (1892 - 1918)
1249Cyklisti
1259ČSR
1275ČSSR
1283Hasiči
1289Hudební
1295Jachting apod.
StranaPoložkyObdobí
141301Jachting apod.
1305Německo
1308Ostatní
1309R-U
1319SSSR
1321Střelecké
1329Aachen - město
1330Anhalt - Dessau : Leopold Fridrich (1817 - 1871)
1331Anhalt - Dessau : Fridrich II. (1904 - 1918)
1333Baden : Fridrich II. (1907 - 1918)
1336Bavorsko : Mnichov, Ernst I. (1397 - 1438)
1337Bavorsko : Maxmilian I. (1598 - 1651)
1338Bavorsko : Karel VII. Bavorský (1742 - 1745)
1339Bavorsko : Maxmilián III. Josef (1745 - 1777)
1347Bavorsko : Ludwig II. (1864 - 1886)
1349Bavorsko : Otto (1888 - 1913)
1355Bavorsko : Ludwig III. (1913 - 1918)
1356Biskupství Augsburg : Johan II. von Werdenberg (1469 - 1486)
1357Biskupství Strassburg : Karel Lotrinský (1592 - 1607)
1359Brandemburg - Bayreut
1360Brandenburd - Ansbach : Georg (1515 - 1543)
1361Joachim Ernst (1603 - 1625)
1362Alexander (1757 - 1791)
1363Braunschweig : Wilhelm (1831 - 1884)
1364Braunschweig město
1366Bremen město
1370Brunswick - Lüneburg - Calenberg - Hannover : Georg Ludwig (1698 - 1727)
1371Brunswick město
1372Císařství
1387East Friesland : Fridrich II. Veliký (1740 - 1786)
1388Frankfurt
1391Hamburg
1398Hanau - Lichtenberg : Johan Reinhart (1599 - 1625)
1399Hanover : Georg V. (1851 - 1866)
1400Hesse - Cassel : Moritz (1592 - 1627)
StranaPoložkyObdobí
151401Hesse - Cassel : Moritz (1592 - 1627)
1403Hesse - Cassel : Fridrich II. (1760 - 1785)
1404Hesse - Cassel : Wilhelm IX. (1785 - 1803)
1405Hesse - Darmstadt : Ernst Ludwig (1892 - 1918)
1407Kolín město
1408Lippe - Detmold : Paul Alexander Leopold II. (1802 - 1851)
1409Mecklenburg - Schwerin : Fridrich Franz IV. (1897 - 1918)
1410Německá Východní Afrika : Wilhelm II. (1888 - 1918)
1419Pfalz - Zweibrücken : Johan I. (1569 - 1604)
1420Pfalz - Zweibrücken : Johan II. (1604 - 1630)
1422Prusko : Albrecht von Brandenburg (1515 - 1562)
1424Prusko : Fridrich II. Veliký (1740 - 1786)
1426Prusko : Fridrich Wilhelm III. (1797 - 1840)
1430Prusko : Wilhelm I. (1861 - 1888)
1437Prusko : Friedrich III. (1888 - 1888)
1439Prusko : Wilhelm II. (1888 - 1918)
1464Sasko
1465Sasko : Georg der Bärtige (1500 - 1539)
1466Sasko : August (1553 - 1586)
1467Sasko : Christián II., Johan Georg, August (1591 - 1611)
1469Sasko : Fridrich August I./III. (1763 - 1827)
1474Sasko : Anton (1827 - 1836)
1476Sasko : Fridrich August II. (1836 - 1854)
1478Sasko : Johann V. (1854 - 1873)
1482Sasko : Wilhelm Ernst (1901 - 1918)
1483Sasko : Fridrich August III. (1904 - 1918)
1487Sasko - Albertine : Albert (1873 - 1902)
1490Sasko - Albertine : Georg (1902 - 1904)
1493Sasko - Gotha : Fridrich II. (1691 - 1732)
1494Sasko - Míšeň : Fridrich + Wil. II., + Fridrich von Thüringen
1495Sasko - Weimar - Eisenach : Anna Amalia (1758 - 1775)
1496Shaumburg - Lippe : Georg Wilhelm (1787 - 1860)
1497SRN
StranaPoložkyObdobí
161501SRN
1514Východní Frisko : Enno III. (1599 - 1625)
1515Waldeck - Pyrmont : Georg Heinrich (1813 - 1845)
1516Wallmonden - Gimborn : Johan Ludwig (1782 - 1806)
1517Württemberg : Wilhelm I. (1816 - 1864)
1519Württemberg : Karel I. (1864 - 1891)
1522Württemberg : Wilhelm II. (1891 - 1918)
1526Hall am Kocher - město (1200 - 1370)
1527Nassau Adolph (1839 - 1866)
1528Wýmarská republika (1919 - 1933)
1583Třetí Říše (1933 - 1945)
StranaPoložkyObdobí
171601Třetí Říše (1933 - 1945)
1604Albánie + Dalmácie
1606Austrálie
1607Britská Západní Afrika
1608Černá Hora
1613Dánsko – Christian IX. (1863 - 1906)
1614Etiopie
1615Filipíny
1616Finsko
1618Francie
1622Ludvík XIV.
1643Louis Filip (1830 - 1848)
1644Gabun
1645Holandská Indie
1646Holandské Antily
1647Holandsko
1656Indická Batávie
1657Itálie
1658Kanada
1660Liechtenstein : Johan II. (1858 - 1929)
1668Lotyšsko
1673Maďarsko
1674Monako
1675Mongolsko
1676Niue
1677Norsko
1679Ostrovy Sv. Tomáše
1680Palestina
1682Rakousko
StranaPoložkyObdobí
181701Rakousko
1703Rumunsko
1704Rusko : Finsko pod Ruskem : Alexandr II. (1855 - 1881)
1705Rusko : Finsko pod Ruskem : Mikuláš II. (1894 - 1917)
1721Rusko : Michael Fedorovič (1613 - 1645)
1722Rusko : Anna (1730 - 1740)
1723Rusko : Alžběta (1741 - 1761)
1727Rusko : Kateřina II. Veliká (1762 - 1796)
1730Rusko : Alexandr I. (1801 - 1825)
1733Rusko : Mikuláš I. (1825 - 1855)
1736Rusko : Alexandr II. (1855 - 1881)
1739Rusko : Mikuláš II (1894 - 1917)
1769Srbsko
1774SSSR
1787Svatá Helena
1788Španělsko
1792Švédsko
1793Carl XI. (1660 - 1697)
1795Adolf Frederich (1751 - 1771)
1796Gustav IV. Adolf (1792 - 1809)
1797Oscar II. (1872 - 1907)
1799Švýcarsko
StranaPoložkyObdobí
191801Švýcarsko
1840Chur : Joseph Benedict von Rost (1728 - 1754)
1841Turecko : Muhamud II. (1808 - 1839)
1842USA
StranaPoložkyObdobí
201901USA
1923Uzbekistán - Khanate of Bukhara
1926Vatikán
1928Papež Pius V. (1566 - 1572)
1929Velká Británie
1933Nouzovky, účelové známky a žetony
1975Pivní nouzovky
1990Rakousko - Uhersko
1993ČSR (1918 - 1939)
StranaPoložkyObdobí
212001ČSR (1918 - 1939)
2013Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1944)
2018Slovenský štát (1939 - 1945)
2024ČSR II. (1944 - 1945)
2026ČSR III. (1945 - 1953)
2035ČSSR (1953 - 1993)
2054ČR (1993 - ...)
2065Slovensko (1993 - ...)
2066Alžír
2067Comoros
2068Čína
2069Francouzské pacifické teritorium
2070Holandská Indie
2071Japonsko
2072Kamerun
2073Timor
2074Ostatní
2075Keltové
2077C.Norbanus 84. př. Kr.
2078Gaius Claudius Pulcher
2079Marcus Vargunteius
2080Faustina mladší - manželka Marka Aurelia (161 - 175)
2082Septimus Severus (193 -211)
2083Gordianus III. (238 - 244)
2084Tetricus I. (270 - 273)
2085Probus (276 - 282)
2086Carinus (283 - 285)
2087Constantinus I. (307 - 337)
2088Magnentius (350 - 353)
2089Valentinian I. (364 - 375)
2090Domitianos (81 - 96)
2091Traianus (98 - 117)
2093Byzanc
2095Rakousko - Uhersko
2096ČSR
2097ČSSR
StranaPoložkyObdobí
222101ČSSR
2111Česká republika
2132Presidenti
2133Havíři
2134Sokol
2137Francie
2139Itálie
2140NDR
2143Německo
2145Rakousko
2148SSSR
2149Evropa
2151Austrálie
2152USA
2153Období 1918-1938
2186Období 1945-1990
StranaPoložkyObdobí
232201Období 1945-1990
2247ČSFR (1990 - 1993)
2259Česká republika (1993 - …)
2266Slovenská republika
2273Václav IV. (1378 - 1419)
2275Ferdinand II. (1619 - 1637)
2281Ferdinand III. (1637 - 1657)
2282Leopold I. (1657 - 1705)
2295Arcivévoda Zikmund František (1662 - 1665)
2296Josef I. (1705 - 1711)
2298Karel VI. (1711 - 1740)
2299Marie Terezie (1740 - 1780)
StranaPoložkyObdobí
242301Marie Terezie (1740 - 1780)
2302František Lotrinský (1745 - 1765)
2303Josef II. (1765 - 1790)
2304Leopold II. (1790 - 1792)
2305František II. (1792 - 1835)
2318Ferdinand V. (1835 - 1848)
2326Revoluční ražby (1848 - 1849)
2327Polsko
2341Rakouská konvenční a spolková měna
2389Lombardsko a Benádsko (1849 - 1852)
2390Korunová měna (1892 - 1918)
StranaPoložkyObdobí
252401Korunová měna (1892 - 1918)
2402Červený kříž
2406ČSSR
2413Hornické
2432Junák - Skaut
2433Německo
2434Ostatní
2438Psí známky
2450Rusko
2459Sokol
2464Štítky na hole
2481ČR (1993 - ...)
2487Císařství
StranaPoložkyObdobí
262501Císařství
2507NDR
2510Fridrich Wilhelm III. (1797 - 1840)
2511Sasko : Johann V. (1854 - 1873)
2512SRN
2521Stolberg - Königstein - Rochefort : Ludwig II. (1544 - 1574)
2522Wýmarská republika (1919 - 1933)
2527Třetí Říše (1933 - 1945)
2532Albánie + Dalmácie
2535Arménie
2536Austrálie
2538Belgie
2540Benátky
2543Bulharsko
2548Centrální Africká Republika
2550Cookovy ostrovy
2551Čad
2553Čína
2554Etiopie
2555Finsko
2556Francie
2564Jindřich V.
2565Ludvík XIV.
2566Gabun
2568Guatemala
2569Holandsko
2574Itálie
2579Bologna
2580Neapol + Sicílie
2582Jugoslávie
2583Kamerun
2585Kanada
StranaPoložkyObdobí
272601Kanada
2609Kenya
2611Kongo
2613Kypr
2614Luxemburg
2615Maďarsko
2617Mexiko
2618Norsko
2619Nový Zéland
2620Papua Nová Guinea
2622Rakousko
2630Rumunsko
2633Rusko : Kateřina II. Veliká (1762 - 1796)
2634Rusko : Alexandr III. (1881 - 1894)
2635Rusko : Mikuláš II. (1894 - 1917)
2636Slovinsko
2637Srbsko
2639SSSR
2640Svatá Helena : Šalamounovy ostrovy
2641Španělsko
2642Švédsko
2645Švýcarsko
2654Tristan da Cunha
2658Tunis
2659Turecko
2660Ukrajina
2661USA
2665Velká Británie
2679Východní Afrika
2680Wallis a Futuna
2681Zimbabwe
2682Nouzovky, účelové známky a žetony
2683Konvoluty
2702Literatura
2710Ostatní
2711Sběratelské kopie

Copyright 2020 Česká numismatická společnost, pobočka v Havířově