Česká numismatická společnost - pobočka Kroměříž

Nabídkový katalog na aukci dne 5. června 2016

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

1. R-U, FJI 1848-1916, dukát 1885 bz, nep.škr. 0/0 6000,- 6500,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

2. R-U, FJI 1848-1916, dukát 1912, Au 986/1000 3,484g, dr.zkouška kovu u okraje 1/1 4800,- 4800,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

3. R-U, FJI 1848-1916, 4zl.1892 b.z., Au 900/1000, 3,22g, pokračující ražba 0/0 2500,- 2800,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

4. R-U, FJI 1848-1916, 4zl.1892 b.z., Au 900/1000, 3,22g, pokračující ražba 0/0 2500,- 2800,-
5. R-U, FJI 1848-1916, 4zl.1892 b.z., Au 900/1000, 3,22g, pokračující ražba 0/0 2700,- 2800,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

6. R-U, FJI 1848-1916, 20kor.1893 b.z. 1/1 5500,- 6500,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

7. R-U, FJI 1848-1916, 20kor.1893 KB, nep.škr. 1/1 6600,- 6600,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

8. R-U, FJI 1848-1916, 20kor.1915 b.z., Au 900/1000, 6,78g, pokračující ražba -0/0 6200,- --.-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

9. R-U, FJI 10kor.1896 b.z., nízký náklad 0/0 3000,- 4200,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

10. R-U, FJI 1848-1916, 10kor.1904 KB tém.0/0 3100,- 3600,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

11. R-U, FJI 1848-1916, 10kor.1908 b.z. jubilejní 1/0 3800,- 3900,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

12. R-U, FJI 1848-1916, 10kor.1908 KB, nep.hr. tém.0/0 3100,- 3400,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

13. R-U, FJI 1848-1916, 10kor.1913 KB, R, nep.škr. 0/RL 6500,- 7000,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

14. ČSR, 5dukát 1932, raženo 1827ks, dr.škr. 0/0 80000,- 110000,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

15. ČSR, 5dukát 1934, raženo 1101ks, R, vlas.rysky 0/0 115000,- 152000,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

16. ČSR, 5dukát 1934, raženo 1101ks, R, dr.škr. 0/0 105000,- 160000,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

17. ČSR, 1dukát 1932, raženo 26617ks 0/0 7500,- 16000,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

18. ČSR, 1dukát 1933, raženo 57597ks, dr.škr. 0/0 7200,- 9500,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

19. ČSR, 1dukát 1933, raženo 57597ks, nep.škr.na okr., nep.hr. 0/0 7000,- 9500,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

20. ČSR, 1dukát 1933, raženo 57597ks, nep.hr. 0/0 7000,- 9500,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

21. ČSR, 1dukát 1934, raženo 9729ks, R 0/0 26000,- 35000,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

22. ČSR, 1dukát 1934, raženo 9729ks, R 0/0 24000,- 35000,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

23. ČSR, 1dukát 1934, raženo 9729ks, R, dr.škr. 0/0 16000,- 34000,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

24. ČSSR, dukát k 600.výročí Karla IV. 1978, etue 0/0 19000,- 19000,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

25. ČR, 5000 Kč 2011 gotický most v Písku, Au 999,9/1000, 28mm, 15,55g, orig.etue, certifikát proof 25800,- --.-
26. ČR, 5000 Kč 2011 renesanční most ve Stříbře, Au 999,9/1000, 28mm, 15,55g, orig.etue, certifikát proof 18200,- --.-
27. ČR, 5000 Kč 2012 barokní most v Náměšti, Au 999,9/1000, 28mm, 15,55g, orig.etue, certifikát proof 13900,- 15000,-
28. ČR, 5000 Kč 2012 Negrelliho viadukt, Au 999,9/1000, 28mm, 15,55g, orig.etue, certifikát proof 13900,- 14000,-
29. ČR, 5000 Kč 2013 dřevěný most v Lenoře, Au 999,9/1000, 28mm, 15,55g, orig.etue, certifikát proof 13900,- 15000,-
30. ČR, 5000 Kč 2013 železniční most v Žampachu, Au 999,9/1000, 28mm, 15,55g, orig.etue, certifikát proof 13900,- 14000,-
31. ČR, 5000 Kč 2014 Jizerský viadukt na trati Tanvald-Harrachov, Au 999,9/1000, 28mm, 15,55g, orig.etue, certifikát proof 14300,- 15000,-
32. ČR, 5000 Kč 2014 ŽB most v Karviné-Darkově, Au 999,9/1000, 28mm, 15,55g, orig.etue, certifikát proof 16300,- --.-
33. ČR, 5000 Kč 2015 Žďákovský obloukový most, Au 999,9/1000, 28mm, 15,55g, orig.etue, certifikát proof 13900,- 14000,-
34. ČR, 5000 Kč 2015 Mariánský most v Ústí n.L., Au 999,9/1000, 28mm, 15,55g, orig.etue, certifikát proof 13900,- 14000,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

35. Česká mincovna, L.Kozák, Au medaile 10let republiky a 10let prezidentem Václav Havel, 7,78g/999,9, etue+certifikát, raženo 500ks proof 8000,- 8000,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

36. Lucembursko, velkovévoda Jean a velkovévodkyně Josefína, Au medaile 1967, 50,20g/50mm, etue (viz pol. 1302 v Ag) proof 50000,- --.-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

37. Německo-císařství, Vilém II. 1888-1918, 10marka 1893 A, dr.hr. 1/1 5000,- 5000,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

38. Rakousko-republika, 100šilink 1928, Au 900/1000, 23,5g, KM2842, vlas.rysky tém.0/0 18000,- 18000,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

39. Slovensko, 100Euro 2013, korunovácia Maximilána 1563, 450.výročie, ze série Bratislavské korunovácie, 9,5g/900/26mm, etue+obal+certifikát proof 10000,- 11000,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

40. Jihoafrická republika, 1/10krugerrand 1984, 1/10 Oz 0/0 2900,- 3000,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

41. Mauritius, two pence (1847), replika vzácné poštovní známky s portrétem královny Viktorie, Au 585/1000, 8,015g, 21x24mm, etue proof 4600,- 4600,-

Pol.

ZLATO

Stav

V.cena

D.cena

42. USA, John a Robert Kennedy, Au med. 20mm 900/1000, 3,465g 0/0 3000,- 3000,-

Pol.

ŘECKO

Stav

V.cena

D.cena

43. Aiolis - Kyme, 480-450 př.n.l., AR hemiobol, hlava orla zprava / quadratum incusum, 9mm /0,43g, Sear 4174 1/1 620,- --.-
44. Aiolis - Kyme, 3.stol.př.n.l., AE - 11, stojící orel vpravo /váza, monogram K-Y, Sear 4186 1/1 320,- --.-
45. Egypt - Alexandrie, Aurelianus 270-275, potin.tetradrachma 274/275, rv: orel s věncem a palmou, BMC 2369v. -1/1- 500,- --.-
46. Egypt - Alexandrie, Elagabalus 218-222, billon tetradrachma 220/221, rv: sedící Nilus drží rákos a roh hojnosti, BMC 1509, KG 56.48 2/1- 1400,- --.-
47. Ionia - Efesos, 6.stol.př.n.l., AR tetartemorion, včela čelně / quadratum incusum, 6mm/0,24g, RR 1/1 620,- --.-
48. Ionia - Phokaia, 510-494 př.n.l., AR trihemiobol, hlava Grifina zleva / quadratum incusum, 9,5mm/1,27g, Sear 3500, SNG.522, R 1/1 620,- --.-
49. Lydia - Sardes, 133 př.n.l., AE - 15, hlava Apollona vpravo / kyj ve věnci, Sear 4736 1/1 320,- --.-

Pol.

ŘECKO

Stav

V.cena

D.cena

50. Makedonie - Eion, 480 př.n.l., AR trihemiobol, sedící husa vpravo s otočenou hlavou doleva / incusní čtverec, 11,5mm/0,68g, Sear 1295 1/1 620,- --.-

Pol.

ŘECKO

Stav

V.cena

D.cena

51. Moesie-Marcianopolis, Alexander Severus 222-235, AE 25, poprsí císaře zprava /orel držící v zobáku věnec 1/1 950,- --.-

Pol.

ŘECKO

Stav

V.cena

D.cena

52. Mysia - Gambrion, 4.-3.stol.př.n.l., AE 16, hlava Apollona vpravo / hvězda s 12 paprsky, Sear 3871 +1/1+ 420,- 420,-

Pol.

ŘECKO

Stav

V.cena

D.cena

53. Mysia - Kyzikos, 480-450 př.n.l., AR obol, divočák zleva / hlava lva vlevo, 9,5mm/0,79g, Sear 3848 1/1 620,- --.-

Pol.

ŘECKO

Stav

V.cena

D.cena

54. Mysia - Kyzikos, 480-450 př.n.l., AR hemiobol, lví hlava vlevo, nad ní hvězda / část kance vlevo, 9,5mm/0,41g, Sear 3850 1/1 620,- --.-

Pol.

ŘECKO

Stav

V.cena

D.cena

55. Mysia - Kyzikos, 480-450 př.n.l., AR trihemitartemorion, divočák zleva / hlava lva vlevo, 8mm / 0,23g, Sear 3851, R 1/1 620,- --.-

Pol.

ŘECKO

Stav

V.cena

D.cena

56. Persie, Dareios 423-405 - Artaxerses 404-359 př.Kr., siglos, Sardeis-Lydie, lučištník / incusum, Seaby 4679, 5,36g -1/2 1600,- 1800,-

Pol.

ŘECKO

Stav

V.cena

D.cena

57. Phrygia - Laodikea, 2.-1.stol.př.n.l., AE 13, hlava Afroditas vpravo / stojící Afroditas vlevo, Sear 5156 1/1 320,- --.-
58. Řecko - Abdera, 373-360 př.n.l., AE 15, sedící okřídlený Gryf vpravo/hlava Apollona ve čtverci, nápis "ABANITEON", Sear 1558, R 1/1 420,- --.-

Pol.

ŘECKO

Stav

V.cena

D.cena

59. Řecko - Cheronesos, 4.stol.př.n.l., AR hemidrachma, polovina lva vpravo s otočenou hlavou / infusní čtverec, tečka, jablko, 13,5mm/2,01g, Sear 1603 1/1 620,- --.-

Pol.

ŘECKO

Stav

V.cena

D.cena

60. Řecko - Mesembria, 400-350 př.n.l., AE 17, helmice čelně / kolo se čtyřmi loukotěmi, Sear 1675 +1/1+ 320,- --.-

Pol.

ŘECKO

Stav

V.cena

D.cena

61. Řecko - Mesembria, 400-350 př.n.l., AE 14, helmice čelně / kolo se čtyřmi loukotěmi, Sear 1675 var. +1/1+ 320,- --.-
62. Thessalie - Larissa 360-325 př.Kr., AE 20, nymfa Larissa / stojící bohyně 2/2 280,- --.-
63. Thessalie - Phalanna 400-344 př.Kr., AE 16-15, hlava mladíka / hlava nymfy Phalanny, opis, Sear 2177 -1/1- 300,- --.-
64. Thessalská liga, 196-146 př.n.l., AE 18, hlava Apollona vpravo / kráčející Athena vpravo, Sear 2237var. +1/1+ 420,- --.-
65. Thessalská liga, 196-146 př.n.l., AE 17, bežící kůň vpravo / hlava Athény vpravo, Sear 2238 1/1 320,- --.-
66. Troas - Birytis, 300 př.n.l., AE -11, stojící Kaberia vlevo s pilosem na hlavě/kyj vlevo, věnec, monogram B-I/P/Y, Sear.4057 1/1 320,- --.-

Pol.

ŘÍM REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

67. Lucius Antestius Gragulus 136př.n.l., hlava Romy GRAG/Viktorie v quadrize, 3,68g, Crw.238, Seaby 9 (Antestia) 1/1- 2000,- 2000,-

Pol.

ŘÍM REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

68. Cnaeus Cornelius Lentulus, denár 88 př.Kr., 3,75g, Mars/Viktorie v bize, CN.LENTVL, Crw.345, Seaby 50 (Cornelia) -1/1- 2200,- --.-

Pol.

ŘÍM REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

69. Marcus Antonius 49-30 př.Kr., denár 32-31 př.Kr., pretoriánská galéra/leg.orel., voj. Odznaky, LEG XV, Crw. 544/31, 2,75g 2/2- 850,- --.-

Pol.

ŘÍM CÍSAŘSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

70. Hadrianus 117-138, sesterstius, HADRIANVS AVG COS III PP, rv: Fortuna, 25,2g RIC 759 -1/2 1800,- 1800,-
71. Hadrianus 117-138, dupondius 119-121, starý podložní štítek, AETERNITAS AVGVSTI, Aeternitas drží hlavu slunce a měsíce, S-C 2/2 900,- --.-
72. Antoninus Pius 138-161, dupondius, rv: Libertas, RIC 920, patina -1/1 1500,- --.-
73. Antoninus Pius 138-161, As r.151-152, SALVS AVG, S-C, Salus napájí hada S.1191, minc.Roma 2/2- 350,- 400,-
74. Faustina I. +141, dupondius, rv. Aeternitas, RIC 1156 -1/1- 1500,- --.-
75. Faustina ml. 145-175 sestercius rv: stojící Juno, u nohy kohout, IVNO S-C, RIC 1645, mírně nedor. 2/2 500,- 600,-
76. Septimius Severus 193-211, denár r.205, P.M.TR.P.XIII COS.III P.P. Juupiter s blesky, orel u nohou, RIC 196, minc.Roma 1/1 850,- --.-

Pol.

ŘÍM CÍSAŘSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

77. Caracalla 196-217 Thracie-Markianopolis AE 26, Rv: Homonia, SNGCop216 1/1 800,- 900,-

Pol.

ŘÍM CÍSAŘSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

78. Severus Alexandr 222-235, denár rv: ANNONA AVG, RIC 133 1/1 600,- --.-
79. Severus Alexander 222-235, legionářský denár, billon, P.M.TR.P.VI COS.II P.P., Mars s oštěpem a trofejí, RIC 61 -1/1 550,- --.-
80. Julia Maesa +224/225, denár rv: PIETAS AVG, stojcí Pietas, RIC 266 1/1 1200,- --.-

Pol.

ŘÍM CÍSAŘSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

81. Gordianus III. 238-244, AR tetradrachma, Sýrie-Antiochie, Prieur 282, 11,968g -1/1- 1200,- 1800,-

Pol.

ŘÍM CÍSAŘSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

82. Gordianus III. 238-244, AR denár, minc.Řím, rv: stojící Venuše VENVS VICTRIX, RIC.131 2/2 600,- --.-
83. Gordianus III. 238-244, AR antoninian, minc.Řím, rv: sedící Apollo, RIC.89, 3,946g 1/1- 500,- 500,-
84. Gordianus III. 238-244, antoninian 243-244, MARS PROPVG, Mars doprava, RIC 145 1/1 550,- 550,-
85. Gordianus III. 238-244, AR antoninian, minc.Antiochia, rv: Pax kráčející doleva PAX AVGVSTI, RIC.214, 4,558g, R 1/1- 500,- --.-
86. Philippus I. 244-249, antoninian, rv: stojící Felicitas, RIC 5, n.ned. 1/1- 500,- --.-

Pol.

ŘÍM CÍSAŘSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

87. Phlippus I. 244-249, antoninian, rv: Liberalitas, RIC 38B 1/1 450,- 690,-

Pol.

ŘÍM CÍSAŘSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

88. Philippus I. 244-249, antoninian, rv: SECVRIT ORBIS sedíci Securitas, RIC 48b 1/1 900,- --.-
89. Philippus I. 244-249, antoninian, rv: SECVRIT ORBIS sedíci Securitas, RIC 48b 1/2 700,- --.-

Pol.

ŘÍM CÍSAŘSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

90. Philippus I. 244-249, antoninian r.249, VICTORIA AVGG, Viktorie, RIC 51, Sear 2480, minc.Roma 1/1 600,- 600,-

Pol.

ŘÍM CÍSAŘSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

91. Philippus II. 244-247 jako césar, antoninian, rv: PRINCIPI IVVENT, RIC 218, mírně napr. 1/1- 600,- --.-
92. Gallienus 253-260 spoluvláda, AR antoninian rv: stojící Pax, PAX AVGG, RIC 391, Göbl 815q 1/2 1000,- --.-
93. Claudius II. Gothicus 268-270, AE antoninan MARS VLTOR 1/1- 250,- --.-
94. Claudius Gothicus 268-270 AE antoninian, rv: Providentia, napr. -2/2- 60,- --.-
95. Aurelianus 270-275, AE antoninian, RESTITVTOR ORBIS, žena korunuje císaře vpravo, RIC 53 -1/1- 150,- --.-
96. Tacitus 275-276, Ag antoninian, FELICITAS SAECVLI, rv: Felicitas, RIC 139var., chybí oltář 2/1 500,- 600,-
97. Probus 276-282, AE antoninian, ADVENTVS AVG, císař na koni a zajatec, RIC 157 Roma -1/1 460,- --.-
98. Constantinus I. 307-337 AR siliqua, Konstantinopol, RIC 128, 1/2mince odlomena -1/1- 800,- --.-
99. Constantinus I. 307-337, follis 313-315, IOVI CONSERVATORI AVGG, Jupiter, u nohou orel, RIC 75, minc.Siscia 1/1 300,- --.-
100. Constantinus I. 307-337, follis R: dvě Viktorie, minc.Arles, RIC 191 1/1 300,- 320,-


Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Kroměříž