Česká numismatická společnost - pobočka Kroměříž

Nabídkový katalog na aukci dne 5. června 2016

Pol.

ŘÍM CÍSAŘSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

101. Constantinus I. 307-337, AE3, městská ražba, minc.Siscia, RIC 241 -1/1- 80,- --.-
102. Constantinus I. 307-337 follis 312-313, Řím RT, rv: SPQR OPTIMO PRINCIPI, RIC 349a, mírně ned.,dr.škr. 1/1 1300,- --.-
103. Helena 328-329, AE follis Antiochia, RIC VII 82DE, R -1/2 700,- --.-
104. Licinius I. 308-324, follis postříbřený, rv.IOVI CONSERVATORI, RIC VII 9E Cyzicus SMK, R 1/1 800,- --.-
105. Constantinus II. 316-337, AE3, minc.Aquileia, rv: dva vojáci, GLORIA EXERCITVS, RIC.VII 119 -1/1- 80,- --.-
106. Constantinus II. 316-337, AE3, minc.Siscia, RIC.182 -1/1- 80,- --.-

Pol.

ŘÍM CÍSAŘSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

107. Constantinus II. jako césar 317-337, AE3 minc.London 321-322, rv: BEATA TRANQVILLITAS, globus na oltáři, RIC VII 236, R 1/1 800,- --.-

Pol.

ŘÍM CÍSAŘSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

108. Crispus 317-326, AE3, R: táborová brána, minc.Heraclea, RIC 74 1/1 300,- 380,-
109. Delmatius 335-337 AE4, Cyzicus FL IVL DELMATIVS NOB C/ GLORIA EXERCITVS rv: dva vojáci držící standartu, RIC VII 145 G, RR 1/1 800,- 1100,-
110. Constantius II. 337-355, AE 3, Cyzicus, rv: císař drží za ruku zajatce, FEL TEMP REPARATIO 1/1 500,- --.-
111. Constantius II. 337-340 AE3 VOT ve věnci 2/2 90,- --.-
112. Constantius II. 337-340 AE3 stojící císař 2/2 70,- --.-
113. Constantius II. 337-361 AE 3 vojín poráží jezdce -1/1- 80,- --.-
114. Constans 337-350, AE4, mincovna Siscia, RIC.195 1/1 100,- --.-
115. Constantinus Gallus 351-354, AE 3 Siscia Rv: stojící císař drží v každé ruce labarum, RIC VIII 306 1/1 400,- 440,-
116. Constantinus Gallus 351-354, centenionalis, R: císař poráží jezdce, RIC 345 1/1 300,- --.-
117. Julianus II. 355-363, AE 2, 28mm, Sirmium, Rv: býk vpravo, RIC 106 1/1 1300,- --.-
118. Julianus II. 355-363, AE 20mm, Siscia, Rv: VOT ve věnci, RIC 421, nep.vyl.okr. 1/1 700,- 750,-
119. Jovianus 363-364 AE3 VOT ve věnci 2/2 90,- --.-
120. Valentinian 364-375, malý bronz AE 3, GLORVM ROMANORVM, císař vleče zajatce, RIC 5a, minc.Siscia 1/1 260,- --.-
121. Valens 364-378, AE3, mincovna Siscia, RIC.5b-II. 1/1 100,- 140,-
122. Valens 364-378, AE3, mincovna Siscia, RIC.14b 1/1 100,- 120,-
123. Valens 364-378, AE3, mincovna Siscia, RIC.14b-X, ned.ods.okr. -1/1- 70,- --.-
124. konvolut 3.-4.stol. AE 3-4, 10ks 1-2- 500,- --.-

Pol.

BYZANC

Stav

V.cena

D.cena

125. Justinian 527-565, 20Nummi, minc.Constantinopol, Sear 164 2/2 360,- 360,-
126. Manuel I. Comnenus 1143-1180 billon aspron trachy, minc. Constantinopol, Sear 1964, čitelný opis, napr. 1/1 500,- --.-
127. Alexius III. 1195-1203, AE miskovitý follis, SB 2011 2/2- 240,- --.-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

128. Boleslav II. 972-999 denár Cach 123var, pod písmenem alfa kulička, zkomolený opis, vylomený okraj, 0,981g, R, z 1/3 obvodu odlomený okraj 1/1 6500,- --.-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

129. Jaromír 1004-12,1033 denár Cach 252, 0,635g, RR, odlomený, cca 60% střížku 1/1 5400,- --.-
130. Jaromír 1004-12, 1033 denár Cach 254, byzantizující typ se dvěma poprsími a křížem, zlomek cca 1/3, 0,249g, RR 1/1 200,- 1800,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

131. Oldřich 1012-1033, denár Cach 296, n.ned. 1/1 6000,- 6500,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

132. Vratislav II. 1061-1092, denár Cach 347, nastř., 0,805g, mírně ned. 1/1 1500,- --.-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

133. Vratislav II. 1061-1092, denár Cach 350, nastř., patina 1/1 1000,- 1900,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

134. Vratislav II. 1061-1092, denár Cach 354 var.úzká koruna 0/0 1400,- 1400,-
135. Vratislav II. 1061-1092, denár Cach 354, úzká koruna, 16mm/0,58g +1/1+ 1200,- --.-
136. Ota Sličný na Olomoucku 1061-1087, denár Cach 371 1/1 1500,- 1600,-
137. Ota Sličný 1061-1087, denár Cach 371, n.ned. 1/1 1800,- --.-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

138. Vratislav II. a Bořivoj II. na Olomoucku r.1092, denár Cach 359, VP 54, RRR, nep.exc. 1/1 42000,- 85000,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

139. Vratislav II. a Břetislav II. na Brněnsku r.1092, denár Cach 381, nep.ned. 1/1 3500,- --.-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

140. Břetislav II. 1092-1100, denár Cach 389, n.ned. 1/1 2300,- 2300,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

141. Břetislav II. 1092-1100, denár Cach 390, var. 2A, za postavou velká kulička 1/1 2800,- 2800,-
142. Bořivoj II. 1100-07, 1118-20, denár Cach 419, před rukou velká kulička 1/1 2000,- 2200,-
143. Svatopluk na Olomoucku 1095-1107 denár Cach 456, VP 135, špatné stříbro, téměř Cu, RR, mírně ol.okr., nep.perf., nedor. 2/2 4600,- 5000,-
144. Vladislav I. 1109-1125, denár Cach 543, n.ned. 1/1 2600,- --.-
145. Soběslav I. na Olomoucku 1130-35, denár Cach 569, VP 193, 0,309g, R, olám.okr., mírně prohn., nedor. 2/2- 1800,- 2800,-
146. Soběslav I. 1125-1140 denár Cach 577, anděl pěkně vyražen, nedor. -1/2 1500,- 1500,-
147. Soběslav I. 1125-1140, denár Cach 581, nedor. 2/2 2300,- --.-
148. Vladislav II. 1140-1172 denár Cach 556 var av: kulička nad rukama rv: čtyři kuličky kolem knížete, mírně nedor. -1/2 2500,- --.-
149. Vladislav II. 1140-1172 denár Cach 556 var av: kulička nad i před sepjatýma rukama, zkomolený opis .CS+VVSEA..., mírně nedor. 1/1- 2000,- --.-
150. Vladislav II. 1140-1172, denár Cach 556, bez přídavných značek, nedor., napr. -2/2- 420,- 460,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

151. Vladislav II. 1140-1172 denár Cach 557, mírně nedor. 1/1- 2500,- 3000,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

152. Vladislav II. 1125-1140 denár Cach 559, motiv "Hérakles a Stymfalští ptáci", mírně nedor. -1/2 1700,- --.-
153. Vladislav II. 1140-1172, denár Cach 562, nep.ned.opis 1/1 3500,- 4000,-
154. Vladislav II. 1140-1172 denár Cach 587 var rv: vpravo velká kulička, R, mírně nedor. 1/1- 2400,- --.-
155. Vladislav II. 1140-1172 denár Cach 587 var rv: vlevo písmeno "I", R, mírně nedor. -1/1 3000,- 3000,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

156. Bedřich 1173, 1179-81, 1182-89 denár z let II. vlády, Cach 623, rv: tři kuličky mezi rukou a praporcem, opisy nedor. 1/1 3500,- 3500,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

157. Bedřich 1173, 1179-81, 1182-89 denár z let II. vlády, Cach 627, nedor., mírně napr.okr. 1/1- 3200,- 3200,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

158. Bedřich 1173, 1179-81, 1182-89 denár z let II. vlády, Cach 628, mírně nedor. 1/1 4600,- --.-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

159. Morava, Vladislav I. Jindřich 1197-1222, denár Cach 884, krásná patina, mírně ned. 1/1 3500,- 3500,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

160. Morava, Vladislav I. Jindřich 1197-1222, denár Cach 887, krásná patina, sbírkový 1/1 3800,- 4500,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

161. Morava, Vladislav III. denár Cach 896, nález Zlechov, nedor. 2/2 1600,- 2000,-
162. Morava, Přemysl Otakar II., brakteát Cach 921 silný těžký střížek 0,800g, nedor. 2/- 900,- --.-
163. Morava, Přemysl Otakar II., brakteát Cach 943, mírně ohnutý okr. 1/- 1400,- 1600,-
164. Morava, Přemysl Otakar II. 1253-1278, brakteát Cach 950, R, napr.okr. 1/- 1800,- 1800,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

165. Morava, Přemysl Otakar II. 1253-1278, malý brakteát Cach 952, sbírkový 0/- 2600,- 2600,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

166. Morava, Přemysl Otakar II. 1253-1278, denár Cach 972, lev v perlovci, mírně ned. -1/1- 1400,- 1400,-
167. Morava, Přemysl Otakar II. 1253-1278, denár Cach 972, lev v perlovci, mírně exc., nep.ned. -1/2 1200,- --.-
168. Morava, Přemysl Otakar II. 1253-1278, denár Cach 972, vyražen téměř pouze jednostranně, mírně exc. -1/3- 380,- 380,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

169. Morava, Přemysl Otakar II. 1253-1278, denár Cach 973, R, mírně ned. 1/1- 1700,- 1700,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

170. Morava, Václav II. brakteát Cach 1015, napr.okr. -2/- 900,- --.-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

171. Václav II. pod poručnictvím Oty Braniborského 1278-1283, denár český lev a braniborská orlice/sokolník na koni, Donebauer 796, R, n.ned.,n.napr.okr. 1/1- 4500,- 5000,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

172. Václav II. 1278-1305, parvus, Sm.2, mírně exc. 1/1 900,- 2800,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

173. Jan Lucemburský 1310-1346, pražský groš Castelin I/1, bez rubové značky, patina, mírný dvojráz, dr.škr. 2/1- 420,- 650,-
174. Jan Lucemburský 1310-1346, pražský groš Castelin VI/36, patina, nedor., mírně prohn.okr. 2/2 360,- 360,-
175. Jan Lucemburský 1310-1346, pražský groš Castelin VI/36, rubová značka Hána 2d pěkně vyražena, patina, nedor. 2/1- 400,- 800,-
176. Jan Lucemburský 1310-1346, pražský groš blíže neurčený, patina, dvojráz -1/1- 320,- 440,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

177. Karel IV. 1346-1378 pražský groš Pinta IIIa/1, mírně ned. -1/1- 1200,- 1600,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

178. Karel IV. 1346-1378 pražský groš Pinta IIIa/1, mírně nedor., nep.exc. -1/1- 550,- 700,-
179. Karel IV. 1346-1378 pražský groš Pinta IIIa/1, mírně nedor., exc., nep.napr.okr. -1/1- 460,- --.-
180. Karel IV. 1346-1378 pražský groš Pinta IIIa/1, hlava lva krásně vyražena, nedor., exc. 2/1- 420,- --.-
181. Karel IV. 1346-1378 pražský groš Pinta IV, nedor. 2/2 360,- --.-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

182. Karel IV. 1346-1378 pražský groš Pinta Vc, 27,5mm/3,27g, mírně napr.okr., nedor. 2/2 240,- 300,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

183. Česká Falc, Karel IV. a Václav IV., Erlangen, fenik z let 1373-74, prostovlasé poprsí, iniciály K-E/ dvě korunovaná poprsí, Nech.21, RR 1/1 3000,- 5000,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

184. Václav IV. 1378-1419, pražský groš, exc.nedor. -2/2 180,- 180,-
185. Václav IV. 1378-1419 pražský groš, nedor.,stopy koroze -2/2- 180,- --.-
186. Václav IV. 1378-1419 pražský groš, nedor. -2/2- 100,- 110,-
187. Václav IV. 1378-1419, pražský groš, 3ks, nedor. 2-3 200,- --.-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

188. Václav IV. 1378-1419, pražský groš s kontramarkou dolnobavorského města Straubing = pluh, Chaura 259, Katz 83, Krusy 11.1, RR, rozlomený na dvě části -2/3/3 1400,- --.-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

189. Jošt Moravský 1388-1402, groš pro Lucembursko, IODOC MARCH ET DNS MORAVIE, Weiller 187, mírně ned., sbírkový 1/1 8000,- --.-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

190. Morava, Albrecht Rakouský 1423-1435, peníz s hladkou orlicí, patina 1/- 300,- 350,-
191. Morava, Albrecht Rakouský 1423-1435, peníz s hladkou orlicí, čtyřráz na rubu a na rubu, 2ks 1-1 180,- 360,-
192. Morava, Albrecht Rakouský 1423-1435, peníz s hladkou orlicí, 2ks, ol.okr. 1-1- 90,- 180,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

193. Brno-město, peníz s orlicí a písmenem S, Sejbal XI, SNS I-416,423, 058g, patina, sbírkový 1/- 1200,- 1300,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

194. Brno-město, haléř s orlicí a prsním štítkem z let 1439-1452, čtyřhranný střížek 12x11,5mm/0,229gSNS I, č.451, R, ned. 2/- 500,- --.-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

195. Brno-město, peníz s šachovanou orlicí po r.1457, SNS I-457 1/- 400,- 600,-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

196. Brno-město, peníz s šachovanou orlicí po r.1457, SNS I-457 1/- 220,- 260,-
197. Brno-město, peníz s šachovanou orlicí po r.1457, SNS I-457, mírně nedor. -1/- 240,- --.-
198. Brno-město, peníz s šachovanou orlicí po r.1457, SNS I-457, odlom.okr., nedor., patina 1/- 120,- --.-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

199. Jihlava, městský peníz z druhé poloviny 15.stol. s orlicí a písmenem "I" na hrudi, SNS I č.459-461, patina 1/- 420,- --.-

Pol.

ČECHY-MORAVA-SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

200. Jihlava, městský peníz s orlicí a písmenem "I", SNS I 459-461, mírně.ned. 1/- 300,- 300,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Kroměříž