Česká numismatická společnost - pobočka Kroměříž

Nabídkový katalog na aukci dne 26. listopadu 2016

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

101. Česká Falc, Karel IV. 1346-1378, haléř český lev/koruna, Heidingsfeld, Nech.218, mírně exc. 1/1 6000,- 6000,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

102. Václav IV. 1378-1419, pražský groš, Hána VI.d, dr.exc., ned., sbírkový -1/2 1600,- 2000,-
103. Václav IV. 1378-1419, pražský groš, 2ks, nedor. 3-3- 50,- 240,-
104. Česká Falc, Václav IV. 1378-1419, fenik portrétní Erlangen, WENCESLAUS QVARTVS, Nech.59, nedor. 2/2- 1800,- 1800,-
105. Husité, flútek Cu, lev otočený vpravo, olámaný -2/- 600,- --.-
106. Morava, Brno 1437-1453, haléř s orlicí a habsb.štítkem, 11x12mm, SNS I, č.451, R -1/- 800,- 950,-
107. Morava, Brno, městský haléř s orlicí a prsním štítkem z let 1439-1452, čtyřhranný střížek 12x11,5mm/0,229g SNS I, č.451, R, ned. 2/- 380,- --.-
108. Morava, Brno, městský peníz z druhé poloviny 15.stol. se šachovanou orlicí, po r.1457, SNS I č.457, odlom.okr., nedor., patina 1/- 90,- 150,-
109. Morava, Jihlava, městský peníz z druhé poloviny 15.stol. s orlicí a písmenem "I" na hrudi, SNS I č.459-461, patina 1/- 260,- 280,-
110. Morava, Jihlava, městský peníz z druhé poloviny 15.stol. s orlicí a písmenem "I" na hrudi, SNS I č.459-461, ned. 2/- 300,- --.-
111. Morava, Jihlava, městský peníz z druhé poloviny 15.stol., SNS I č.459-461, jiná varianta, mírně odlom.okr., patina 1/- 180,- 220,-
112. Morava, Znojmo, městský peníz z druhé poloviny 15.stol. s orlicí a písmenem "Z" na hrudi, SNS I č.462-464, mírně perf.okraj střížku, patina 1/- 180,- --.-
113. Kladsko, pánové z Častolovic a Lichtenburka (1431-1454), jednostranný peníz se lvem a písmenem "g", Nech.6, olám.okr., patina 1/- 440,- 440,-
114. Cheb, fenik 15.stol., jednostranný, městská ražba, odlomený z 1/4, patina 1/- 500,- 550,-
115. Jiří z Poděbrad 1458-1471, pražský groš, nep.dvojráz na rubu -1/1- 1000,- 1600,-
116. Jiří z Poděbrad 1458-1471, pražský groš, ned. -1/2 800,- 950,-
117. Jiří z Poděbrad 1457-1471, pražský groš, patina, nep.dvojráz -1/1 2200,- 2600,-
118. Vladislav II. Jagellonský 1471-1516, pražský groš Hásková XV a, období 1502-1509 2/1- 420,- --.-
119. Vladislav II. Jagellonský 1471-1516, pražský groš Hásková XI, období 1479-1494 2/2 360,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

120. Vladislav II. Jagellonský 1471-1516, pražský groš, Hásková XIII d, dr.exc., dr.ned. 2/1- 550,- 550,-
121. Vladislav Jagellonský 1471-1516, pražské groše blíže neurčené, 4ks, exc.,ned. -1-2- 650,- 650,-
122. Vladislav II. Jagelonský 1471-1516, bílý peníz jednostranný, ned. -1/- 70,- --.-
123. Vladislav Jagellonský 1471-1516, malý peníz s korunovaným W, Sm.44, Nech.53b 1/- 180,- 180,-
124. Diepholz Konrád 1461-1473, napodobenina bílého peníze Vladislava Jagellonského, R, dr.ned., patina 1/- 3000,- --.-
125. Ludvík Jagelonský 1516-1526, bílý peníz jednostranný, lev s vyplazeným jazykem, ned. -1/- 130,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

126. Ferdinand I. 1526-1564 tolar 1549 Kutná Hora-Lídl+Podivický, MKČ 42var., dělící znaménka jednoduché křížky, mírný dvojráz -1/1 16000,- 26000,-
127. Ferdinand I. 1526-1564, pražský groš 1538, dr.proh., ned., napr.okr. -1/1- 700,- 750,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

128. Ferdinand I. 1526-1564, pražský groš 1542, Chvojka 4var/g, v opise BOEMIE, nep.napr.okr. -1/1- 900,- 1200,-
129. Ferdinand I. 1526-1564, pražský groš 1542, ned., mírně napr. 2/1- 700,- --.-
130. Ferdinand I. 1526-1564, pražský groš 1547, patina, R, nedor. 2/2 3000,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

131. Ferdinand I. 1526-1564, slezský groš 1547, Vratislav-Westermaier, MKČ 155, patina, mírně proh. 1/1 600,- 1000,-
132. Ferdinand I. 1526-1564, bílý peníz b.l., var. PRIMVS + hvězdička, ned. -1/- 150,- --.-
133. Ferdinand I. 1526-1564, bílý peníz 1563 Praha-Harder, MKČ 39, R -1/- 180,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

134. Ferdinand I. 1526-1564, malý peníz 1547, Nech.128, MKČ 85 1/- 650,- 1800,-
135. Ferdinand I. 1526-1564, denár 1550 KB, n.ned. 1/1 160,- 160,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

136. Ferdinand I. 1526-1564, peníz 1541 Vratislav-Krappe, MKČ 161, patina, nep.ol.okr. 1/- 280,- 340,-
137. Ferdinand I. 1526-1564, malý peníz b.l., Kutná Hora, Nech.115n, patina 1/- 160,- --.-
138. Ferdinand I. 1526-1564, malý peníz 1535, Kutná Hora, Nech.121, MKČ 85, patina, mírně nedor. -1/- 550,- --.-
139. Ferdinand I. 1526-1564, haléř 1548, Vratislav-Westermaier, MKČ 163 1/1 800,- 1100,-
140. Maxmilián II. 1564-1576, bílý peníz 1567 Kutná Hora-Karel a Šatný, MKČ 206, nep.nedor. -1/- 180,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

141. Maxmilián II. 1564-1576, bílý groš 1576 Jáchymov-Geitzkofler, MKČ 238 1/1 600,- 600,-
142. Maxmilián II. 1564-1576, bílý peníz 1576 Kutná Hora-Šatný, MKČ 206, n.ned. -1/- 180,- --.-
143. Maxmilián II. 1564-1576 bílý peníz 1575 České Budějovice - Gebhart, MKČ.266 -1 3000,- --.-
144. Maxmilián II. 1564-1576 malý peníz 1566 Kutná Hora-Ludvík Karel+Šatný, MKČ 207 -1/- 1800,- 1900,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

145. Rudolf II. 1576-1612, tolar 1601, Kutná Hora - Spiess, chyboražba BVDOLPHVS, MKČ.366, nep.škr. -1/1- 11000,- --.-
146. Rudolf II. 1576-1611, bílý groš 1580 Kutná Hora-Šatný, MKČ 376 -1/1- 600,- 600,-
147. Rudolf II. 1576-1611, bílý groš 1599 Kutná Hora-Domanig, MKČ 376, mírně ned. -1/2 750,- 750,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

148. Rudolf II. 1564-1576, bílý groš 1579 Jáchymov-Kádner, MKČ 403 -1/1- 600,- 700,-
149. Rudolf II. 1576-1611, bílý groš 1583, Jáchymov-Kádnerová, MKČ 403 2/2 600,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

150. Rudolf II. 1564-1576, bílý groš b.l., České Budějovice-Schönfeld, MKČ 442 1/1 1200,- 1900,-
151. Rudolf II. 1576-1611, malý groš 1579, Praha-Gebhart, MKČ 330, nedor.,napr.okr. -1/1- 500,- --.-
152. Rudolf II. 1576-1611, malý groš 1594, Praha-Erckerová, MKČ 348, nedor.,exc. -1/2 480,- --.-
153. Rudolf II. 1576-1611, malý groš 1581, Kutná Hora-Šatný, MKČ 380, nep.ned. 1/1- 460,- --.-
154. Rudolf II. 1564-1576, malý groš 1583, Kutná Hora-Šatný, MKČ 381 1/1- 500,- 550,-
155. Rudolf II. 1576-1611, malý groš 1584, Kutná Hora-Šatný, MKČ 381, mírně ned. -1/1- 460,- --.-
156. Rudolf II. 1576-1611, malý groš 1587, Kutná Hora-Šatný, MKČ 380, mírně ned. 1/1- 460,- 550,-
157. Rudolf II. 1576-1611, malý groš 1588, Kutná Hora-Šatný, MKČ 380, mírně ned. -1/2 460,- --.-
158. Rudolf II. 1576-1611, malý groš 1590, Kutná Hora-Šatný, MKČ 380, n.ned. 1/1- 460,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

159. Rudolf II. 1564-1576, malý groš 1607, Kutná Hora-Enderle, MKČ 382 1/1 1600,- 2000,-
160. Rudolf II. 1576-1611, malý groš 1579, Jáchymov-Kádner, MKČ 406, ned. -1/1- 460,- 700,-
161. Rudolf II. 1576-1611, malý groš 1582, Jáchymov-Kádner, MKČ 407, n.ned. 1/1 460,- 700,-
162. Rudolf II. 1576-1611, malý groš 1584, Jáchymov-Hofmann, MKČ 407 1/1 460,- 500,-
163. Rudolf II. 1576-1611, malý groš 1595, Jáchymov-Hofmann, MKČ 406, mírně ned. 1/1 550,- --.-
164. Rudolf II. 1576-1611, malý groš 1596, Jáchymov-Hofmann, MKČ 406, mírně ned. 1/1 550,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

165. Rudolf II. 1576-1611, malý groš 1600 Jáchymov-Taubenreuter, MKČ 410, mírně ned. 1/1 1800,- 2000,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

166. Rudolf II. 1576-1611, malý groš 1601 Jáchymov-Taubenreuter, MKČ 410, mírně ned. -1/1 1600,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

167. Rudolf II. 1564-1576, malý groš 1601, Jáchymov-Taubenreuter, MKČ 410, R 1/1 2800,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

168. Rudolf II. 1564-1576, malý groš 1609, Jáchymov-Lengefelder, MKČ 410 1/1 1500,- 2000,-
169. Rudolf II. 1576-1611, malý groš 1582, České Budějovice-Schönfeld, MKČ 453, n.ned. 1/1 550,- --.-
170. Rudolf II. 1576-1611, malý groš 1587 České Budějovice-Mattighofer, MKČ 460, kraj.stř. 1/1 700,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

171. Rudolf II. 1564-1576, malý groš 1595, České Budějovice-Mattighofer, MKČ 460 1/1 1600,- 1600,-
172. Rudolf II. 1564-1576, malý groš 1596, České Budějovice-Mattighofer, MKČ 460, mírně ned. -1/1 1400,- --.-
173. Rudolf II. 1576-1611, bílý peníz 1579 Kutná Hora, MKČ 383, ned. -2/- 100,- --.-
174. Rudolf II. 1576-1611, bílý peníz 1581 Kutná Hora-Šatný, MKČ 383, ned. 2/- 140,- --.-
175. Rudolf II. 1576-1611, bílý peníz 1592 Kutná Hora-Šatný, MKČ 383 -1/- 140,- 160,-
176. Rudolf II. 1564-1576, bílý peníz 1597, Kutná Hora-Herold, MKČ 383, ned. 2/- 160,- 160,-
177. Rudolf II. bílý peníz 1584 bílý peníz České Budějovice-Schönfeld, R, nedor., napr., mírně proh. 2/- 800,- 900,-
178. Rudolf II. 1576-1611, malý peníz 1585, Kutná Hora-Šatný, MKČ 383, R, mírně nedor., nep.napr.okr. 2/- 600,- 650,-
179. Rudolf II. 1576-1611,malý peníz 158?, letopočet nedor., Kutná Hora-Šatný, MKČ 383, R, nedor.,napr. -2/- 320,- --.-
180. Rudolf II. 1576-1611, malý peníz 1596 Kutná Hora, MKČ 385, nedor. dvojráz 1/- 2000,- --.-
181. Rudolf II. 1576-1611, početní groš 1586 Kutná Hora - Šatný, ČS.216, silně ned. -2/3 180,- 240,-
182. Matyáš II. 1611-1619, bílý groš 1618 Kutná Hora-Hölzl, MKČ 537, dr.ned. 1/1 500,- 750,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

183. Matyáš II. 1611-1619, malý groš 1617 Kutná Hora-Hölzl, MKČ 542 1/1 1200,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

184. Matyáš II. 1611-1619, malý groš 1618 Kutná Hora-Hölzl, MKČ 542 1/1 1200,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

185. Matyáš II. 1611-1619, malý groš 1619 Kutná Hora-Hölzl, MKČ 542 1/1 1200,- --.-
186. Matyáš II. 1611-1619, denár 1613 KB, patina -1/1- 180,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

187. České stavy 1619-1620, 24krej.1620 Praha-Škréta, MKČ 568, mírně ned. -1/2 7000,- 7000,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

188. České stavy 1619-1620, 24krej. 1619 Praha-Hübmer, MKČ 568b, bez hvězdy ve značce mincmistra, R, nep.ned. 1/1 6500,- 9500,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

189. České stavy 1619-1620, 24krej.1619 Praha-Hübmer, MKČ 570, mírně ned. -1/1- 7500,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

190. České stavy 1619-1620, 24krej.1619 Kutná Hora-Hölzl, MKČ 574, mírně ned. -1/1- 5500,- 5500,-
191. Moravské stavy 1619-1620, 48krej.1620, Olomouc-Zwirner, MKČ 612/613, R, z 1/5 nedor., patina 2/2 6000,- 9000,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

192. Moravské stavy 1619-1620, 24krej.1620 CC, Olomouc-Cantor, MKČ 616/614, ... MORAVIAE, R, dr.napr.okr, dr.stopy kor., sbírkový tém.0/0 12000,- 34000,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

193. Moravské stavy 1619-1620, 12krej.1620 CC Cantor, MKČ 618, dr.napr.okr., ned. 2/1- 1800,- --.-
194. Moravské stavy 1619-1620, 12krej.1620 BZ, Olomouc-Zwirner, MKČ 622 -1/2 2000,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

195. Moravské stavy 1619-1620, 12krej.1620, Brno-Pecz, MKČ 598, R, mírně proh., nep.ned. 1/1 8000,- 10000,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

196. Moravské stavy 1619-1620, 3krej.1619 HP, Brno-Pecz, MKČ 603, n.ned. -1/1 3600,- 5500,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

197. Fridrich Falcký 1619-1620, 48krej.1620 Praha-Škréta, MKČ 654 -1/1- 14000,- 16000,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

198. Fridrich Falcký 1619-1620, 48krej. 1620 Kutná Hora-Hölzl, MKČ 663, dr.ned. 1/1- 7000,- 15000,-
199. Fridrich Falcký 1619-1620, 48krej. 1620 Kutná Hora, MKČ 663, dr.ned. -1/1- 6000,- 6000,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

200. Fridrich Falcký 1619-1620, 24krej.1620 Praha-Škréta, dva znaky, MKČ 656, dr.škr.,st.kor.,dr.vady na razidle, kraj.stř. -1/1- 6500,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Kroměříž