Česká numismatická společnost - pobočka Kroměříž

Nabídkový katalog na aukci dne 26. listopadu 2016

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

201. Fridrich Falcký 1619-1620, 24krej. 1620, Praha - Škréta, sedmidílný znak, MKČ.658, nep. pór.v ploše, tmavé plochy -1/1- 5500,- 5500,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

202. Fridrich Falcký 1619-1620, 24krej.1620 Kutná Hora-Hölzl, dva znaky, MKČ 656, st.kor.,dr.ned. 2/1- 5500,- --.-
203. Fridrich Falcký 1619-1620, 24krej.1620 Kutná Hora-Hölzl, sedmidílný znak, MKČ 667, dírka korozí, dr.ned. -1/1- 3000,- --.-
204. Ferdinand II. 1619-1637, 150krej.1622 Brno, MKČ 850, dr.dvojráz, dr.vada kovu 2/2 4000,- 14000,-
205. Ferdinand II. 1619-1637, 75krej.1622 Praha-Hübmer, MKČ 700, patina, dírka korozí, kraj.stř. 2/2 3400,- 3800,-
206. Ferdinand II. 1619-1637, 60krej.1621 Olomouc, MKČ 898 -1/1- 4600,- 6000,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

207. Ferdinand II. 1619-1637, 60krej.1621 HP Brno-Pecz, MKČ 852var., Rumpl -, FERDINANDV II D:G, 14,78g, R, NEP.NED., SBÍRKOVÝ 1/1- 12000,- 26000,-
208. Ferdinand II. 1619-1637, 24krej.1622 Brno, MKČ 861, dr.dvojráz 2/2 2000,- 2600,-
209. Ferdinand II. 1619-1637, 15krej.1622 Brno, MKČ 863var., sbírkový 1/1 4000,- 9000,-
210. Ferdinand II. 1619-1637, 15krej.1622 Brno, MKČ 866, mírně ned. -1/2 2200,- 2400,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

211. Ferdinand II. 1619-1637, 15krej.1623 Brno, MKČ 865var, opis na líci končí G.H.B.RE, R, nedor., prasklý ražbou 1/1 2600,- 3200,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

212. Ferdinand II. 1619-1637, 3krej.1624 Jáchymov-Steinmüller, MKČ 842, mírně ned.,kraj.stř. -1/1- 380,- 550,-
213. Ferdinand II. 1619-1637, 1krej.1624 Kutná Hora-Hölzl, MKČ 817, mírně ned., nep.prohn. -1/1- 160,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

214. Ferdinand II. 1619-1637, 1/2krej.1624 Kutná Hora-Hölzl, MKČ 820, R, nep.ned. 1/- 1800,- --.-
215. Ferdinand II. 1619-1637, 1/2krej.1631 Kutná Hora-Hölzl, MKČ 820, R, ned. -1/- 1600,- --.-
216. Ferdinand II. 1619-1637, 1/2krej.1624 Vratislav-Riedel, MKČ 1046, patina, dr.ned. 1/- 800,- 800,-
217. Ferdinand II. 1619-1637, 1/2krej.1625 Vratislav-Riedel, MKČ 1046, n.ned. -1/- 1500,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

218. Ferdinand III. 1637-167, 3krej.1657 Kutná Hora-Hackl, MKČ 1197, mírně ned. 1/1- 2200,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

219. Ferdinand III. 1637-1657, 3krej.1628 Kladsko, zn.jetelový list v rubu, RR, patina -1/1- 1600,- 2400,-
220. Ferdinand III. 1637-1657, 3krej.1628 Kladsko-Hema, MKČ 1334, nep.vady kovu 1/1- 800,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

221. Ferdinand III. 1637-1657, 3krej.1629 Kladsko-Hema, MKČ 1334, n.ned. t.0/1 1800,- --.-
222. Ferdinand III. 1637-1657, 3krej.1650 Vratislav-Reichart+Hübner, MKČ 1293, RR, ned., dr.vady -1/2 600,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

223. Leopold I. 1657-1705, XVkrej. 1664, Praha-Margalík, Nech.144, kraj.střížek 1/1 5000,- --.-
224. Leopold I. 1657-1705, XVkrej. 1664 Praha-Margalík, MKČ 1408 -1/1- 2400,- --.-
225. Leopold I. 1657-1705, XVkrej.1664 Praha-Margalík, MKČ 1408, válcovaný -1/1 2200,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

226. Leopold I. 1657-1705, XVkrej.1694 MMW Vratislav-Wackerl, MKČ 1601var, rv: ARCHIDVX.A.(MMW) 1/0 1600,- 1700,-
227. Leopold I. 1657-1705, XVkrej.1694 MMW Vratislav-Wackerl, MKČ 1602, španělský štítek erbu, dr.škr. 1/1 1000,- --.-
228. Leopold I. 1657-1705, XVkrej.1694 MMW Vratislav-Wackerl, MKČ 1602, opis v líci … D G.R (XV) I.S.A.G.H.B.REX., dr.vady kovu 2/1- 260,- 320,-
229. Leopold I. 1657-1705, XVkrej.1694 MMW Vratislav-Wackerl, MKČ 1603, opis v líci … D G.R.I (XV) S.A.G.H.B.REX., nep.vady kovu, nep.ned. -1/1- 950,- --.-
230. Leopold I. 1657-1705, XVkrej.1694 MMW Vratislav-Wackerl, MKČ 1604var., opis v líci … D G.R.I (XV) S.A.G.H.B.R. 2/1- 320,- --.-
231. Leopold I. 1657-1705, XVkrej.1694 MMW Vratislav-Wackerl, MKČ nezná, opis v líci ...D G.R.I.S.A (XV) G.H.B.REX, vada kovu v aversu -1/1- 550,- --.-
232. Leopold I. 1657-1705, XVkrej.1693 CB Břeh-Bretschneider, MKČ, dr.vada kovu v aversu -2/2 320,- 320,-
233. Leopold I. 1657-1705, XVkrej.1694 CB Břeh-Bretschneider, MKČ 1696, dírka -1/1- 260,- --.-
234. Leopold I. 1657-1705, VIkrej.1665 SH, Vratislav-Hammerschmidt, MKČ 1605, dr.rýhy na razidle 1/1- 500,- --.-
235. Leopold I. 1657-1705, VIkrej.1665 S-H Vratislav-Hammerschmidt, MKČ 1605, ned. -1/2 400,- --.-
236. Leopold I. 1657-1705, VIkrej.1673 SHS Vratislav-Hammerschidt, Nech.697, nep.ned. 1/1 420,- 900,-
237. Leopold I. 1657-1705, VIkrej.1673 SHS Vratislav-Hammerschidt, Nech.697 -1/1 260,- 280,-
238. Leopold I. 1657-1705, VIkrej.1680 SHS Vratislav-Hammerschidt, Nech.706 1/1 360,- 1000,-
239. Leopold I. 1657-1705, VIkrej.1685 SHS Vratislav-Hammerschidt, Nech.712 -1/1- 360,- --.-
240. Leopold I. 1657-1705, VIkrej.1687 SHS Vratislav-Hammerschidt, Nech.714 -1/1 420,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

241. Leopold I. 1657-1705, VIkrej.1689 SHS Vratislav-Hammerschidt, Nech.716 tém.0/0 900,- 1800,-
242. Leopold I. 1657-1705, 3krej.1693 MV Praha-Waist, MKČ 1422, R, dr.vady -2/2 1200,- --.-
243. Leopold I. 1657-1705, 3krej.1696 GE Praha-Egerer, MKČ 1428 1/1 460,- 500,-
244. Leopold I. 1657-1705, 3krej.1701 Praha-Egerer, MKČ 1429, patina, nep.škr. 1/1 800,- 800,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

245. Leopold I. 1657-1705, 3krej.1668 Kutná Hora-Hackl, MKČ 1452, patina 1/1 1200,- 1700,-
246. Leopold I. 1657-1705, 3krej.1692 Kutná Hora-Krahe, MKČ 1455, mělká ražba, patina -1/1 1200,- --.-
247. Leopold I. 1657-1705, 3krej.1696 CK Kutná Hora-Krahe, MKČ 1459, dr.skvrny -1/2 550,- --.-
248. Leopold I. 1657-1705, 3krej.1661 GH Vratislav-Hübner, MKČ 1616, nep.vyl.okr. 1/1 320,- 320,-
249. Leopold I. 1657-1705, 3krej.1665 SH Vratislav-Hammerschmidt, MKČ 1618, napr.okr., dr.vady -1/1- 300,- --.-
250. Leopold I. 1657-1705, 3krej.1666 SHS Vratislav-Hammerschmidt, MKČ 1619 2/1- 280,- 280,-
251. Leopold I. 1657-1705, 3krej.1667 SHS Vratislav-Hammerschmidt, MKČ 1620, dr.zásek na okr. 1/0 280,- --.-
252. Leopold I. 1657-1705, 3krej.1695 MMW Vratislav-Wackerl, MKČ 1627var, opis av: LEOPOLDVS.D.G.R(3) 1/1 500,- 500,-
253. Leopold I. 1657-1705, 3krej.1695 MMW Vratislav-Wackerl, MKČ 1629, R 1/1 480,- --.-
254. Leopold I. 1657-1705, 3krej. 1695 MMW Vratislav-Wackerl, Nech. 747, MKČ -, LEOPOLDVS.D.G.R. (3) -1/1- 300,- 300,-
255. Leopold I. 1657-1705, 1krej.1695 GE Landmünze, Praha-Egerer, MKČ 1432, dr.vady kovu 2/1- 500,- 550,-
256. Leopold I. 1657-1705, 1krej.1700 GE Praha-Egerer, MKČ 1433, prasklý, úhoz -2/2 280,- --.-
257. Leopold I. 1657-1705, 1krej.1664 Kutná Hora-Hackl, MKČ 1462, dr.ol.okr. 2/1- 440,- --.-
258. Leopold I. 1657-1705, 1krej.1703 Kutná Hora-Wohnsiedler, MKČ 1472 1/1 450,- --.-
259. Leopold I. 1657-1705, 1krej.1698 MMW Vratislav-Wackerl, MKČ 1639 -1/1- 110,- --.-
260. Leopold I. 1657-1705, 1krej.1698 CB Břeh-Bretschneider, Nech.952 1/1 160,- --.-
261. Leopold I. 1657-1705, grešle 1669 Opolí, Nech.861 1/1 200,- --.-
262. Leopold I. 1657-1705, 1/2krej.1695 GE Praha-Egerer, MKČ 1437, R, mírně nedor., patina 2/- 3000,- --.-
263. Leopold I. 1657-1705, 1/2krej.1678 Kutná Hora-Krahe, MKČ 1477, R, nález.patina -1/- 1500,- --.-
264. Leopold I. 1657-1705, 1/2krej.1681 Kutná Hora-Krahe, MKČ 1477 2/- 900,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

265. Leopold I. 1657-1705, 1/2krej.1683 C-K Kutná Hora-Krahe, MKČ 1477, R, dr.ol.okr, patina, sbírkový 1/- 5000,- --.-
266. Leopold I. 1657-1705, 1/2krej.1679 Opolí-Kirschenhofer, MKČ 1677, patina 1/- 550,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

267. Josef I. 1705-1711, VIkrej. 1708 CB, Břeh-Brettschneider, MKČ.1769b, Fr.824, RR -1/1- 2200,- 2600,-
268. Josef I. 1705-1711, VIkrej.1708 CB Břeh-Brettschneider, MKČ 1769, vady kovu -2/2- 500,- --.-
269. Josef I. 1705-1711, 3krej. 1711 I.A.P. Praha-Putz, var. IMP, R -1/1- 2000,- --.-
270. Josef I. 1705-1711, 3krej.1711 Vratislav-Nowak, MKČ 1763, patina -1/1- 240,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

271. Josef I. 1705-1711, 1krej.1706 GE Praha-Egerer, MKČ 1725, RRR, patina, dr.skvrny 1/1 6000,- --.-
272. Josef I. 1705-1711, 1/2krej.1707 GE Praha-Egerer, MKČ 1728, R, kraj.stř., patina 1/- 2800,- --.-
273. Josef I. 1705-1711, 1/2krej.1710 PM Praha-provizorium, MKČ 1729, R, kraj.stř., patina 1/- 3000,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

274. Karel VI. 1711-1740, tolar 1724 Vratislav, neznámý mincmistr, MKČ.1909 -1/1 10000,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

275. Karel VI. 1711-1740, 1/2tolar 1712 BW, Kutná Hora-Wohnsiedler, MKČ.1852, just. tém.1/1 12000,- 14000,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

276. Karel VI. 1711-1740 XVkrej.1734 Praha-Scharff 1/1 3000,- 3600,-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

277. Karel VI. 1711-1740, VIkrej.1712 FN Vratislav-Nowak, MKČ 1916, dr.ned., patina 1/1 2800,- --.-
278. Karel VI. 1711-1740, VIkrej.1713 b.zn. Vratislav-Nowak, MKČ 1918, vady kovu, napr.okr. -1/1 1600,- --.-
279. Karel VI. 1711-1740, VIkrej.1713 Vratislav-Nowak, MKČ 1917 1/1 1100,- 1500,-
280. Karel VI. 1711-1740, VIkrej.1715 b.zn. Vratislav-Nowak, MKČ 1919 -1/1- 1400,- --.-
281. Karel VI. 1711-1740, 3krej.1722 Praha-Scharff, MKČ 1863, ned. 2/1- 250,- --.-
282. Karel VI. 1711-1740, 1/2krej.1713 Praha-Ritter, MKČ 1843, nedor., patina 2/- 550,- 600,-
283. Karel VI. 1711-1740, 1/2krej.1740 Praha-Scharff, MKČ 1848 1/- 1000,- --.-
284. Karel VI. 1711-1740, 1/2krej.1715 Kutná Hora-Wohnsiedler, MKČ 1873, dr.vyl.okr., napr. 1/- 2400,- --.-
285. Marie Terezie 1740-1780, 20krej. 1763 Praha-Erdmann, MKČ 1950 2/2 300,- --.-
286. Marie Terezie 1740-1780, 20krej.1768 Praha-Erdmann+Stöhr, MKČ 1953, škr., ned. -2/2 360,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

287. Marie Terezie 1740-1780, 20krej.1772 EvS-AS, Praha-Erdmann+Stöhr, MKČ 1953, dr.just. -1/1 460,- 550,-
288. Marie Terezie 1740-1780, 20krej. 1778 EvS-IK, Praha-Erdmann a Kendler, Nový.55 -1/1 400,- --.-
289. Marie Terezie 1740-1780, 10krej.1764 Praha-Erdmann, MKČ 1961, dr.just. -1/1 320,- 320,-
290. Marie Terezie 1740-1780, 1krej. 1762 Praha, nep.hr. 2/1- 50,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

291. Marie Terezie 1740-1780, 1/2krej.1759 Praha-Erdmann, MKČ 1979, poslední ročník, RR -1/- 4800,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

292. Frant.Lotrinský 1745-1765, tolar 1760 Praha-Erdmann, MKČ 1986, just.,dr.ned.,zásek a vady na hraně 2/2 9000,- --.-
293. Frant.Lotrinský 1745-1765, 20krej.1765 B=rok ražby 1767 Praha-Erdmann+Stöhr, posmrtný, MKČ 1991 2/2- 800,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

294. František Lotrinský 1745-1765, VIIkrej. 1763 PR Praha-Erdmann, MKČ 1998, sbírkový, patina -0/0 2000,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

295. František II. 1792-1835, tolar 1819 C Praha, vlas.škr. 1/1 2500,- --.-

Pol.

ČECHY - MORAVA - SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

296. František II. 1792-1835, tolar 1824 C Praha, Hal.2025, vlas.škr. 1/1 2700,- --.-
297. František II. 1792-1835, 1/2tolar křížový 1797 C, Praha-Kendler, MKČ 2027 2/1- 800,- --.-
298. Ferdinand V. 1835-1848, 20krej.1847 C Praha 0/0 600,- --.-
299. Ferdinand V. 1835-1848, 10krej.1838 C Praha, MKČ 2056 -1/1- 280,- --.-
300. Ferdinand V. 1835-1848, 5krej.1840 C Praha 1/0 380,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Kroměříž