Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2017

Pol.

Jižní Německo, Vindelikové, 2. - 1. stol. př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1. Statér, Lanz.11, Cn5.1084, SG.neuvádí, čtyřhrotá
hvězda v prohlubni / oblý hrbol, 18mm, 7.233g,
pěkná patina RR!
1/1 22000,- 22000,-

Pol.

Čechy a Morava, Bójové, 2. - 1. stol. př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

2. Statér přechodného typu, podob. jako Paulsen.279-283,
Cn5.1123-1125, oblý hrbol/ oblá prohlubeň s měsíčkov.
okrajem, 17/15 mm, 7.280g, pěkná patina RR!
1/1 22000,- 22000,-

Pol.

Čechy a Morava, Bójové, 2. - 1. stol. př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

3. Statér přechodného typu, Paulsen.290-292, Lanz.48-49,
oblý hrbol a náznak mušlové prohlubně / oblý hrbol,
15/14 mm, 7.804g, pěkná patina RR!
1/1 20000,- 20000,-

Pol.

Čechy a Morava, Bójové, 2. - 1. stol. př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

4. 1/3 Statéru - silně zbarbarizovaný typ Aténa Alkis,
podobný jako Paulsen.89, 12/11 mm, 2.567g, patina R!
1/1 7000,- 7000,-

Pol.

Čechy a Morava, Bójové, 2. - 1. stol. př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

5. 1/3 Statéru - silně zbarbarizovaný typ Aténa Alkis,
podobný jako Paulsen.90-96, 11mm, 2.614g, patina R!
1/1 11000,- 11000,-

Pol.

Čechy a Morava, Bójové, 2. - 1. stol. př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

6. 1/8 Statéru, Paulsen.493-529, Lanz.57, Cn5.1150,
trojúhelník s paprsky a tečkami / oblý hrbol, 10/9mm,
0.894g, patina R!
2/1- 6000,- --.-

Pol.

Čechy a Morava, Bójové, 2. - 1. stol. př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

7. 1/24 Statéru, Paulsen 142-150, Lanz.36-37, stojící
Aténa Alkis / oblý hrbol, 5mm, 0.333g, pěkná patina
1/1 3000,- 4800,-

Pol.

Řím, Antoninus Pius, 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

8. Aureus, Rv:"COS.IIII.", stojící Felicitas drží
kozoroha a caduceus, S.neuv., RIC.131c - mincovna Řím
- ražba z let 145-161, 7.263g, nep.rysky, pěkná pat.
-1/1- 50000,- 50000,-

Pol.

Byzanc, Mauritius Tiberius, 582 - 602

Stav

V.cena

D.cena

9. Solidus, "D.N.MAVRC.TIB.P.P.AVI.", korunovaný
portrét zpředu / "VICTORIA.AVGG.S.", anděl s křížem
a globem, SB.478, Sabatier.XXIV/10, 4.434g, nedor.
-1/1- 7000,- 7000,-

Pol.

Velcí Seldžukové, Tughril Beg, 1038 - 1063

Stav

V.cena

D.cena

10. Dínár, AH.445 (= 1053), mincovna Nišápúr, podob. jako
MI.875, Wil.1811, 3.469g, exc., nedor., pěkná patina
-1/1- 5000,- 5000,-

Pol.

Rakousko, Albrecht II. Habsburský, 1330 - 1358

Stav

V.cena

D.cena

11. Florén b.l., stojící svatý Jan Křtitel zpředu, opis,
znak Vídně / stylizovaná lilie, opis, CNA1.E.1, Fr.1,
Sa.636 (obr.248), 3.524g, mírně zvlněný, dr.rysky R!
1/1 46000,- --.-

Pol.

Uhry, Ludvík I., 1342 - 1382

Stav

V.cena

D.cena

12. Dukát b.l. (1353-1375), Buda-Ferenc Bernardi,
stojící sv.Ladislav, opis/ znak v kružbě, opis, Fr.5,
Husz.514, Pohl.B4, Len.5/3, 3.482g, škr., patina R!
2/2 12000,- --.-

Pol.

Čechy, Karel I. (IV.), 1346 - 1378

Stav

V.cena

D.cena

13. Dukát císařský - korunované poprsí zpředu, opis /
český lev, opis, Don.835, Cn.09, 3.400g, nep.zvlněný,
nep.nedor., nep.dvojráz, pěkná patina RRR!
-1/1- 130000,- 140000,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

14. Dukát 1551 KB, Kremnica, Husz.895, Fr.48, 3.533g,
nep.zvlněný, pěkná patina R!
1/1 44000,- --.-

Pol.

Arcivévoda Karel Štýrský, 1564 - 1590

Stav

V.cena

D.cena

15. Dukát (15)86, Klagenfurt, Fr.54, M-A.72, 3.429g,
nep.zvlněný, hr., nep.nedor., nep.dvojráz, patina R!
-1/1- 15000,- --.-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

16. Dukát 1588, Praha-Ercker, J.64b-1, MKČ.295, 3.478g,
mírně zvlněný, pěkná patina
1/1 44000,- --.-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

17. Dukát 1594, Praha-Erckerová, J.66b-2, MKČ.299,
3.482g, nep.vady razidla, nep.nedor., nep.zvlněný
1/1 38000,- 39000,-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

18. Dukát 1597 KB, Kremnica, Husz.1002, Hal.316, 3.459g,
zvlněný, patina
1/1 44000,- 44000,-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

19. Dukát 1600 NB, Nagybanya, Husz.1007, M-A.86, 3.493g,
nep.zvlněný, pěkná patina RR!
1/1 24000,- 30000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

20. Dukát 1695 KB, Kremnica, Nech.1047, Husz.1322, 3.435g
, nep.okráj., nep.zvlněný, nep.úhozy, pěkná patina
1/1 32000,- 32000,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

21. Dukát 1740, Vídeň, M-A.240, 3.457g, zvlněný, dr.hr.,
dr.rysky, patina R!
-1/1- 26000,- --.-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

22. Dukát 1738 NB, Nagy-Banya, Husz.1593, 3.446g,
nep.zvlněný, nep.just., nep.rysky, patina R!
1/1 24000,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

23. Dukát 1743, Karlovský Bělehrad, N.102, KM.598,
3.338g, stopa po oušku, mírně zvlněný, okrájený R!
3/2- 7500,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

24. 2 Sovráno 1758, Brusel, N.154, KM.24, 10.959g,
stopa po oušku, hlazeno v ploše aversu i reversu,
dr.hr., rysky, patina
2/2 14000,- --.-

Pol.

Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

25. Dukát 1788 B, Kremnica, P.19, Husz.1866, 3.485g,
nep.just., nep.hr., nep.rysky, patina
1/0 13000,- --.-

Pol.

Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

26. Dukát 1790 G, Velká Baňa, P.19, Husz.1868, 3.492g,
dr.hr., nep.rysky, pěkná patina R!
1/1 15000,- 18000,-

Pol.

Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

27. Dukát 1787 M, Milán, P.19, 3.478g, nep.hr.,
nep.rysky RR!
1/0 32000,- 32000,-

Pol.

Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

28. Sovráno 1787 M, Milán, P.21, KM.33, 10.257g, rysky,
ouško
3/3 8500,- --.-

Pol.

Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

29. 1/2 Sovráno 1787 A, Vídeň, P.22, KM.35, 5.540g,
dr.vada materiálu, nep.hr., nep.rysky, patina
1/1 12000,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

30. Dukát 1795 E, Karlovský Bělehrad, 3.481g, nep.hr.,
nep.rysky R!
1/0 28000,- 28000,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

31. Sovráno 1799 M, Milán, 11.040g, stopa po oušku,
dr.hr., vlas.škr., dr.rysky R!
1/1 12000,- --.-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

32. 4 Dukát 1841 A, Vídeň, 13.929g, mírně zvlněný,
dr.hr., dr.rysky, nep.úhoz, patina R!
1/1 55000,- --.-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

33. Dukát 1837 - s madonou, Kremnica, zasazen v rámečku
s ouškem, celková hmotnost 4.339g, dr.škr., patina
-1/1- 5000,- --.-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

34. Dukát 1847 B - se znakem, Kremnica, 3.487g, dr.hr.,
rysky, mírně zvlněný, patina R!
1/1 8000,- 10000,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

35. Dukát 1842 E, Karlovský Bělehrad, 3.469g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina
1/1 10000,- --.-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

36. Sovráno 1837 A, Vídeň, 11.234g, dr.hr., dr.rysky,
patina RR!
1/0 50000,- --.-

Pol.

Revoluční vláda v Miláně, 1848 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

37. 40 Lira 1848 M - stoj. Italie, italský opis / 3-řádk.
nápis ve věnci a opis, Cr.24 (raženo pouze 5875 ks),
12.827g, nep.hr., dr.rysky RR!
1/1 34000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

38. 4 Dukát 1862 A (pouze 8.944 ks), 13.916g, nep.rysky,
pěkná patina RR!
1/0 70000,- 70000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

39. 4 Dukát 1872 A (spolu s druhým typem pouze 12.000ks),
13.935g, nep.hr., vl.rysky, pěkná patina RR!
1/1 50000,- 50000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

40. 4 Dukát 1872 A (spolu s druhým typem pouze 12.000ks),
13.952g, nep.rysky, krásná patina, téměř RR!
0/0 60000,- 70000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

41. 4 Dukát 1903 (pouze 73.000 ks), 13.952g, nep.hr.,
dr.rysky, nep.skvrnka
1/1 30000,- 36000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

42. 4 Dukát 1915 - novoražba, 13.963g 0/0 13000,- 13000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

43. 4 Dukát 1915 - novoražba, 13.956g, dr.rysky 0/0 14000,- 14000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

44. Dukát 1854 A, 3.465g, nep.hr., dr.rysky, patina -1/1 9000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

45. Dukát 1855 A, 3.453g, dr.hr., dr.rysky 1/1 7500,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

46. Dukát 1877, 3.482g, just., nep.hr., nep.rysky,
patina, téměř
0/0 6000,- 10000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

47. Dukát 1879, 3.492g, dr.hr., nep.rysky 0/0 7500,- 11000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

48. Dukát 1887, 3.488g, nep.hr., nep.rysky, patina 0/0 8000,- 10000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

49. Dukát 1890, 3.486g, nep.rysky, téměř 0/0 7000,- 11000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

50. Dukát 1896, 3.493g, nep.rysky, patina 0/0 8000,- 12000,-


Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Praha