Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2017

Pol.

Výstavní katalogy :

Stav

V.cena

D.cena

551. Praha Národní museum 1953 - Nálezy mincí historickým
pramenem, 33 stran, 10 tabulek, 3 mapy, brožované
zach. 20,- 20,-

Pol.

Historické cenné papíry :

Stav

V.cena

D.cena

552. Kolín 1914 - akcie České společnosti pro raffinování
petroleje na 200 korun, razítka, podpisy, arch s
13 kupony rozdělený na dvě části, dobře
zach. 800,- --.-
553. Teplice 1893 - 3% dluhopis dráhy Most-Podmokly na 200
korun, razítka, podpisy, arch s 25 perforov. kupóny,
vložený arch s rakouským kolkem 1919, natrž.
zach. 500,- 650,-
554. Teplice 1893 - 3% dluhop. dráhy Most-Podmokly na 2000
korun, razítka, podpisy, arch s 12 perforov. kupóny,
razítka rakoská a bavorská, natrž.
zach. 800,- 800,-
555. Ústí nad Labem 1914 - kompletní kupónový arch k akcii
Ústecko-Teplické železniční společnosti 1914 - 1923,
německý text, vodoznak "G-D", téměř
nové 200,- 280,-
556. Vídeň 1.7.1868 - rakouský státní 5% dluhopis na 100
zlatých, suchá pečeť, razítka, podpisy
zach. 200,- --.-
557. Vídeň 1.8.1868 - rakouský státní 5% dluhopis na 100
zlatých, suchá pečeť, razítka, podpisy, rakouský
kolek z roku 1919, dobře
zach. 240,- --.-
558. Vídeň 1.10.1868 - rakouský státní 5% dluhopis na 100
zlatých, suchá pečeť, razítka, podpisy, arch se 14
kupóny, vložený list s rakouským kolkem 1919, dobře
zach. 260,- --.-
559. Vídeň 1.12.1880 - rakous. premiový 3% dluhopis na 100
zlatých, razítka, podpisy, arch se 13 kupóny, zadní
strana oddělena, přihlášeno v ČSR
zach. 150,- --.-
560. Vídeň 1882 - dluhopis Rakous. Červeného kříže na 10
zlatých, suchá pečeť, razítka, podpisy, kolek ČSR
z roku 1919, dobře
zach. 120,- --.-
561. Vídeň 1.2.1889 - rakous. premiový 3% dluhopis na 100
zlatých, razítka, podpisy, kolek ČSR 1919, dobře
zach. 160,- --.-
562. Vídeň 1.6.1891 - rakous. premiový 3% dluhopis na 100
zlatých, razítka, podpisy, kolek ČSR 1919, 2x natrž.
zach. 60,- --.-
563. Vídeň 1893 - rakouská státní 4% obligace na 200 korun
suchá pečeť, razítka, podpisy, uvniř záznamy z let
1931 - 1933 z Villachu, velmi dobře
zach. 200,- --.-
564. Vídeň 1915 - 3.řada rakouského 5% válečného dluhopisu
na 100 korun, razítka, podpisy, arch s 19 kupóny,
velmi dobře
zach. 150,- --.-
565. Vídeň 1.12.1915 - rakous. premiový 3% dluhopis na 200
korun, razítko, podpisy, velmi dobře
zach. 80,- --.-
566. Vídeň 1916 - dluhopis Rakous. Červeného kříže na 20
korun, razítka, podpisy, kolek ČSR z roku 1919, dobře
zach. 80,- --.-
567. Vídeň 1916 - 4.řada rakous. 5.5% válečného dluhopisu
na 1000 korun, podpisy, vložený list s rakouským
kolkem 1919 a dvěma razítky, dobře
zach. 200,- --.-
568. Vídeň 1917 - 6.řada rakous. 5.5% válečného dluhopisu
na 100 korun, podpisy, nastřižený arch s 19 kopóny,
kolkováno polovinou kolku 1Kč (1919), velmi dobře
zach. 180,- --.-
569. Vídeň 1918 - městský 4% dluhopis na 10.000 korun,
podpisy bez razítek, velmi dobře
zach. 120,- --.-

Pol.

Různé :

Stav

V.cena

D.cena

570. Praha 1992 - Část pozůstalosti po Karlu Svolinském -
diplom Státní ceny K.Gottwalda, diplom Zasloužilý
umělec, 15 medailí, ke dvěma přiloženo věnování
1 1000,- 4000,-

Pol.

Anglie, Edward III., 1327 - 1377

Stav

V.cena

D.cena

571. Penny b.l., mincovna Londýn, podobná jako SCBC.1612,
podob. jako FW.IV.19468, podob. jako De Wit.III.3225,
1.362g, exc., nedor., škr., patina
2/2 500,- 500,-

Pol.

Aquilea-patriarchát, Antoninus II., 1402 - 1411

Stav

V.cena

D.cena

572. Denár b.l., Erb, opis / orel čelně, opis, FW.2540,
De Wit.III.3672, 0.718g, nep.nedor., patina
1/1 1000,- --.-

Pol.

Francie, Filip IV. Sličný, 1285 - 1314

Stav

V.cena

D.cena

573. Double parisis, kříž, opis / lilie, 2-řádkový nápis
a opis, De Wit.I.282, Ciani.215, 1.229g, patina
-1/1- 1500,- 1500,-

Pol.

Francie, Karel IV., 1322 - 1328

Stav

V.cena

D.cena

574. Double parisis, kříž, opis / velká koruna, opis,
De Wit.I.288, Ciani.259, 0.995g, nedor., napr.okr.,
patina
2/2 1500,- 1500,-

Pol.

Francie, Karel VI., 1380 - 1422

Stav

V.cena

D.cena

575. Groš b.l., kříž, v úsečích střídavě koruny a lilie,
opis / tři lilie ve štítu, opis, Ciani.506-podobný,
De Wit.I.308, 2.888g, nep.nedor., pěkná patina
-1/1- 1500,- 1800,-

Pol.

Francie, Karel VI., 1380 - 1422

Stav

V.cena

D.cena

576. Groš b.l., tři lilie, opis / kříž, dvojitý opis,
Ciani.521, De Wit.I.311, 3.624g, nep.exc., nedor.,
pěkná patina R!
-1/1 8000,- --.-

Pol.

Hall am Kocher - město, 14. - 15. století

Stav

V.cena

D.cena

577. Haléř se čtyřrázem, ruka / kříž, Rad./1 (str.169),
Sa.1365 (obr.608), 0.450g (1/1), 0.387g (-1/1- napr.,
skvrny, patina) 2ks
-/- 240,- 240,-

Pol.

Irsko, John, 1177 - 1216

Stav

V.cena

D.cena

578. Denár (Penny) b.l., Dublin, De Wit.III.3316, 1.420g,
zvlněný, nedor., dr.rysky, dvojráz, patina
2/1- 3000,- --.-

Pol.

Itálie - Ancona, autonomní ražby, 13. - 14. století

Stav

V.cena

D.cena

579. Denár b.l., písmena "VCS" v kruhu, opis / velký kříž
a opis, De Wit.III.3707, FW.neuv., 0.666g, pěkná pat.
-1/1- 2000,- --.-

Pol.

Jülich Berg, Wilhelm II., 1361 - 1408

Stav

V.cena

D.cena

580. Groš b.l., znak v kružbě, opis / kříž, dvojitý opis,
mincovna Mülheim, De Wit.II.1911, Sa.2954 (obr.1588),
2.401g, nep.nedor., pěkná patina R!
1/1 5000,- 7000,-

Pol.

Kolín nad Rýnem - město

Stav

V.cena

D.cena

581. Weisspfennig b.l. (1480) - Kristus čelně, znak, opis/
4 znaky v kružbě, opis, De Wit.2035, Sa.2832 (1504),
2.215g, nep.exc., nep.nedor., nep.dvojráz, patina R!
1/1 4000,- 4000,-

Pol.

Lotrinsko, Jean I., 1346 - 1389

Stav

V.cena

D.cena

582. Groš b.l., mincovna Nancy, podobný jako De Wit.I.570,
2.588g, nep.nedor., pěkná patina R!
1/1 8000,- 8000,-

Pol.

Německo - Kolín n.R., Walram von Jülich, 1332 - 1349

Stav

V.cena

D.cena

583. Tourský groš b.l., De Wit.II.2009, FW.III.12502,
3.712g, krásná patina
1/1 5000,- 6000,-

Pol.

Pfalz, Ludwig V., 1509 - 1544

Stav

V.cena

D.cena

584. Albus (Groš) 1514, jako Sa.2442 (1206), 1.985g,
nep.nedor., nep.dvojráz, pěkná patina R!
1/1 4400,- 4400,-

Pol.

Řezno, vévoda Otto III., 1290 - 1312

Stav

V.cena

D.cena

585. Fenik b.l., De Wit.II.2375, Emmerig.neuvádí, 0.606g,
nedor., exc., patina
2/2- 400,- --.-

Pol.

Řezno-biskup., Albert II. a Leo Thundorfer, 1260-1277

Stav

V.cena

D.cena

586. Fenik b.l. - okřídlený lev s hlavou biskupa / anděl,
Rad1.8, Emmerig.237, De Wit.II.2376, 0.774g, nedor.,
mírně exc., pěkná tmavá patina
-1/1- 400,- --.-

Pol.

Sasko, Dietmar, + 1048

Stav

V.cena

D.cena

587. Denár b.l., minc.Jever, triquetra, korumpovaný opis /
kříž, tečky, opis, De Wit.II.1551, Danneberg.1291,
0.970g, zvlněný, nedor., pěkná tmavá patina R!
2/2 950,- --.-

Pol.

Sasko - Míšeň, Wilhelm III. Statečný, 1437 - 1482

Stav

V.cena

D.cena

588. Groš rout.(1457-64), Gotha-Martersteck, Krug.1317/1,
2.636g, nedor., nep.kor., patina
2/2 440,- 500,-

Pol.

Strassburg - město

Stav

V.cena

D.cena

589. Brakteátový peníz b.l.(15.století), De Wit.I.604,
0.439g, nep.exc., pěkná patina
1 600,- 600,-

Pol.

Tyrolsko, arcivévoda Zikmund, 1439 - 1496

Stav

V.cena

D.cena

590. Sechser b.l., Hall, Sa.818 (tab.XI/345), FW.2634,
3.236g, nedor.
2/1- 500,- --.-

Pol.

Uhry, Matyáš Korvín, 1458 - 1490

Stav

V.cena

D.cena

591. Groš b.l. (1468-1470), zn."K-štít", Husz.692,
RBS.623, 2.850g, nedor., nep.dvojráz, patina RR!
2/2 22000,- 22000,-

Pol.

Uhry, Matyáš Korvín, 1458 - 1490

Stav

V.cena

D.cena

592. Groš b.l. (1468-1470), zn."K-štít", jako Husz.692,
ale kratší opis "...REGIS.VNGA.", 2.992g, nedor.,
patina RR!
2/2 24000,- --.-

Pol.

Boleslav II., knížetem v Čechách 972 - 999

Stav

V.cena

D.cena

593. Denár, Ca.90, F.I/3 (5), 1.271g, krásná patina RR! 1/1 60000,- 60000,-

Pol.

Boleslav II., knížetem v Čechách 972 - 999

Stav

V.cena

D.cena

594. Denár, Ca.118, F.III/7 (193), 1.315g, nep.nedor.,
pěkná patina R!
1/1 30000,- 30000,-

Pol.

Boleslav II., knížetem v Čechách 972 - 999

Stav

V.cena

D.cena

595. Denár, Ca.123, F.III/13 (212), Praha-Omeriz, 1.340g,
dr.vada materiálu, nep.nedor., pěkná tmavá patina
1/1 17000,- --.-

Pol.

Soběslav Slavníkovec, cca 985 - 995

Stav

V.cena

D.cena

596. Denár, Ca.152, F.XXXVI/2 (2899 - Fiala považoval za
ražbu Václava, syna Boleslava II.(+990) ), patrně
dosud nedražen, 1.148g, krásná patina, téměř RRR!
0/0 80000,- 110000,-

Pol.

Boleslav III., knížetem v Čechách 999 - 1002, 1003

Stav

V.cena

D.cena

597. Denár, Ca.137, F.IV/14 (309v), Mizleta - obrácený
opis v aversu, 0.987g, pěkná patina, téměř RR!
0/0 36000,- 36000,-

Pol.

Oldřich, knížetem v Čechách 1012 - 1033, 1034

Stav

V.cena

D.cena

598. Denár, Ca.285, F.VII/6 (533) - čelenka s 10 hřeby,
0.812g, olámaný okraj, tmavá patina
1/1 1500,- --.-

Pol.

Břetislav, knížetem v Čechách 1037 - 1055

Stav

V.cena

D.cena

599. Denár, Ca.310b, F.VII/22 (666) - chybí tečka na šatu
sv.Václava, 0.956g, nep.nedor., pěkná patina
1/1 3000,- 3600,-

Pol.

Břetislav, knížetem v Čechách 1037 - 1055

Stav

V.cena

D.cena

600. Denár, Ca.316, F.VIII/1 (715), 1.000g, nedor.,
pěkná patina
1/1 4800,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Praha