Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2017

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

651. Pražský groš, Kutná Hora - Říha Zlatník, Há.X.a/1,
2.637g, nedor., pěkná patina
-1/1- 300,- 800,-
652. Pražský groš, Kutná Hora - Říha Zlatník, Há.X.a/1,
2.442g, nep.exc., nedor., patina
2/2 200,- 340,-
653. Pražský groš, Kutná Hora - Říha Zlatník, Há.X.a/1(?),
2.824g, nep.exc., nedor., pěkná patina
2/2 240,- 340,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

654. Pražský groš, Kutná Hora - Říha Zlatník, Há.X.a/1 -
drobné odchylky v kresbě koruny, 2.676g, nedor., pat.
2/2 300,- 440,-
655. Pražský groš, Kutná Hora - Říha Zlatník, Há.X.a/4,
2.739g, nep.exc., nedor., pěkná patina
-1/2 240,- 440,-
656. Pražský groš, Kutná Hora - Říha Zlatník, Há.X.a/8,
2.675g, nedor., pěkná patina
2/2 150,- 340,-
657. Pražský groš, Kutná Hora - Říha Zlatník, Há.X.b/1,
2.592g, nep.exc., nedor., patina
2/1- 200,- 440,-
658. Pražský groš, Kutná Hora - Říha Zlatník, Há.X.c/1,
2.690g, vada razidla, nedor., nep.dvojráz, patina
2/2 180,- 280,-
659. Pražský groš, Kutná Hora - Říha Zlatník, Há.X.c/2,
2.616g, exc., nedor., dvojráz, pěkná patina
2/2 150,- 280,-
660. Pražský groš, Kutná Hora - Říha Zlatník, Há.X.c/2,
2.737g, zvlněný, nedor., skvrnky, patina
-2/2 150,- 340,-
661. Pražský groš, Kutná Hora - Jíša (Giessa), Há.XI.a/1,
2.315g, nep.nedor., pěkná patina
2/1- 200,- 500,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

662. Pražský groš, Kutná Hora - Jíša (Giessa), Há.XI.a/7 -
varianta - písmeno "N" bez příčky, 2.566g, nedor.,
nep.napr.okraj R!
-1/2 300,- 900,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

663. Pražský groš, Kutná Hora - Blažek Dráb, Há.XII.e/1 -
varianta - "***" na začátku opisu reversu, 2.528g,
nedor., dvojráz, patina
2/2 300,- 900,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

664. Pražský groš, Kutná Hora - Blažek Dráb, Há.XII.e/7 -
varianta - navíc tečka na začátku vnitřního opisu,
2.418g, exc., nedor., patina
-1/2 300,- 500,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

665. Pražský groš, Kutná Hora - Blažek Dráb, Há.XII.e/11,
2.380g, nep.nedor., skvrnky, patina R!
2/1- 300,- 950,-
666. Pražský groš, K.Hora - Hanuš z Řásné, Há.XIII.e/2,
2.753g, nep.exc., nep.nedor., pěkná patina
2/1- 300,- 300,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

667. Pražský groš, K.Hora - Hanuš z Řásné, Há.XIII.e/2,
dobře patrné 4 měsíčky ve hřívě lva, 2.623g, nedor.,
patina
2/2 300,- 380,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

668. Pražský groš, K.Hora - Hanuš z Řásné, Há.XIII.e/2,
2.870g, nep.exc., nep.nedor., skvrnka, patina
-1/1- 300,- 700,-
669. Pražský groš, K.Hora - Hanuš z Řásné, Há.XIII.e/2,
2.547g, nepravidelný okraj, nedor., pěkná patina
-1/1- 300,- 360,-
670. Pražský groš, K.Hora - Hanuš z Řásné, Há.XIII.e/2,
2.776g, nep.exc., nedor., nep.dvojráz, pěkná patina
2/2 600,- --.-
671. Pražský groš, K.Hora - Hanuš z Řásné, Há.XIII.e/4,
2.661g, nedor., dvojráz, pěkná patina
2/1- 200,- 340,-
672. Pražský groš, K.Hora - Hanuš z Řásné, Há.XIII.e/6,
2.644g, nep.exc., nedor., patina
2/2 650,- 650,-
673. Pražský groš, K.Hora - Hanuš z Řásné, Há.XV.a/1,
2.908g, nedor., patina
-1/1- 400,- 600,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

674. Pražský groš, K.Hora - Hanuš z Řásné, Há.XV.a/2,
2.591g, nep.exc., nep.nedor., pěkná patina
-1/1- 300,- 550,-
675. Pražský groš, K.Hora - Hanuš z Řásné, Há.XV.b/1,
2.676g, nep.nedor., skvrnky, patina
-1/1- 200,- 440,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

676. Pražský groš, K.Hora - Hanuš z Řásné, Há.XXI.a/1 -
varianta - tečka mezi předními a zadními tlapami lva,
2.606g, nedor., patina R!
2/2 400,- 800,-
677. Pražský groš, K.Hora - Hanuš z Řásné, Há.XXI.c/1,
2.681g, nedor., skvrnky, patina
2/1- 200,- 460,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

678. Pražský groš, K.Hora - Hanuš z Řásné, Há.XXI.d/1,
2.516g, nedor., patina R!
2/2 300,- 750,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

679. Pražský groš, Há.XXII.e/1 - varianta : koruna jako
u varianty "XXII.a" nebo "XXII.d", více zdobená hříva
lva, 2.530g, nep.exc., nedor., pěkná patina
2/1- 300,- 800,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

680. Pražský groš, K.Hora - Hanuš z Řásné, Há.XXIII.a/1,
2.884g, nep.nedor., skvrnky, patina
-1/1- 300,- 3800,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

681. Pražský groš, K.Hora - Hanuš z Řásné, Há.XXIII.a/2 -
varianta - chybí malé měsíčky na krku lva, 2.862g,
dr.vada mater. na hraně, nep.nedor., pěkná patina R!
2/2 300,- 700,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

682. Pražský groš, K.Hora - Hanuš z Řásné, Há.XXIII.c/2 -
varianta - malé měsíčky na krku lva orientované na
opačnou stranu, 2.609g, nedor., patina RR!
2/2 500,- 900,-
683. Pražský groš, K.Hora - Hanuš z Řásné, Há.XXIII.d/2(?)
, 3.001g, mírně exc., nedor., patina
-2/2- 200,- --.-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

684. Pražský groš, K.Hora - Hanuš z Řásné, Há.XXV.a/1 -
varianta vnějšího opisu "D : GRATIA ....", 2.102g,
exc., nedor., dvojzáz, patina, mírně okrájený RR!
2/2 1500,- 18000,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

685. Pražský groš - neobvyklá kombinace razidel aversu
(jako Há.13-15) a reversu (jako Há.25), navíc chyba
v opise "... GRATA ...", 2.382g, nedor., patina RRR!
2/2- 2000,- 22000,-
686. Pražský groš, blíže neurčený, nedoražený, patina 4ks -2-2 1000,- 1000,-
687. Pražský groš, blíže neurčený, nedoražený, patina 4ks 3-2 600,- 600,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

688. Početní peníz, poprsí zleva ve 2 kruzích z trojlístků
a hvězd / český lev v kruhu kytiček, Fiala.5 (Věstník
ČNS 1921, str.122), 23mm, 4.838g, 2x napr., pat. RR!
2/2 10000,- 65000,-

Pol.

Ludvík I., 1516 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

689. Pražský groš, Kutná Hora, jako Há.II.a/1, ale písmeno
"N" bez příčky, 2.646g, nedor., exc., pěkná pat. RR!
-1/1- 40000,- 70000,-

Pol.

Ludvík I., 1516 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

690. Pražský groš, Jáchymov, jako Há.I.a/3, ale chybí
tečka před "PRIMUS", 2.298g, nep.nedor., mírně
okráj., pěkná patina, téměř R!
1/1 40000,- 46000,-

Pol.

Ludvík I., 1516 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

691. Pražský groš, Jáchymov, Há.I.a/5, 2.500g, nep.nedor.,
nep.napr.okraj, krásná patina, Chaurova značka R!
1/1 50000,- 60000,-

Pol.

Ludvík I., 1516 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

692. Pražský groš, Jáchymov, jako Há.I.a/7, ale s chybou
v opise "PRIMIS", 2.600g, nedor., nep.proh.,
nep.škr., pěkná patina R!
-1/1 40000,- 40000,-
693. Malý peníz, Cn7.14, Sm.57, 0.293g, pěkná patina 1 300,- --.-

Pol.

Cheb - městská ražba

Stav

V.cena

D.cena

694. Fenik b.l. (cca 1230-1300), Fry.B.Cheb.39, Há.38,
Cn3.VIII/24-var., 0.528g, nep.nedor., patina R!
1 3600,- --.-

Pol.

Cheb - městská ražba

Stav

V.cena

D.cena

695. Fenik b.l. (cca 1230-1300), Fry.B.Cheb.42, Há.41,
Cn3.neuvádí, 0.718g, exc., mírně nedor., patina
1/2 850,- --.-
696. Fenik b.l. (cca 1230-1300), Fry.B.Cheb.45, Há.43,
De.Wit.II.2349, 0.595g, nedor., tmavá patina R!
-1/2 1000,- --.-

Pol.

Cheb - městská ražba

Stav

V.cena

D.cena

697. Haléř, II.polovina 15.století, FRy.B.Cheb.50,
0.209g, nep.nedor., pěkná patina RR!
-1/1- 1500,- --.-

Pol.

Vratislav - městská ražba

Stav

V.cena

D.cena

698. Groš 1507 - ražba za Vladislava Jagellonského, Sa.18
(obr.14), 1.839g, nedor., olámaný okraj, patina R!
2/2 1100,- --.-

Pol.

Vratislav - městská ražba, Zikmund, 1419 - 1437

Stav

V.cena

D.cena

699. Haléř b.l., Kop.8765t, Fried.101, Sa.7 (obr.5), zn.T,
0.281g, nep.okr., pěkná patina
1/1 360,- --.-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

700. Tolar b.l., Jáchymov-Kempf, J.60, MKČ.106, 28.802g,
nep.nedor., nep.dvojráz, nep.kor., patina
1/1 22000,- 26000,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Praha