Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2017

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

951. 20 Krejcar 1846 C, 6.642g, nep.hr., nep.rysky 1/0 600,- --.-
952. 20 Krejcar 1847 C, 6.658g, nep.hr., nep.rysky, patina 1/0 300,- --.-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

953. 5 Krejcar 1840 C, 2.209g, nep.hr., nep.just., patina 1/0 700,- --.-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

954. 3 Krejcar 1847 C, 1.681g 0/0 1400,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

955. Brunner a Nürnberger - na mír v Karlovaci 1699 - Pax
zahání Litici, písmo / vítězný oblouk, opis, nápis na
hraně, Sign., 43mm, 34.178g, M.1157, H.2196, hlazená
-1/1- 3000,- 3800,-

Pol.

Karel V., 1519 - 1558

Stav

V.cena

D.cena

956. Litá portrétní medaile s honosným závěsem b.l. -
poprsí zprava, opis / Isabella Carolina zleva, opis,
Nesign., Ag 35mm, celková hmotnost 45.122g, rysky R!
-1/2 6000,- 8000,-

Pol.

Friedrich Falcký, 1619 - 1620

Stav

V.cena

D.cena

957. Oválná pamětní medaile na korunovaci v Praze 1619 -
portrét zprava, opis/ pět rukou drží korunu nad lvem,
lité Pb 34x40 mm, 35.203g, ČS.382, Nov.A.neuv., pat.
2/2 280,- 500,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

958. C.Maler - medaile na nástupnictví v Říši 1617 - cís.
znak korunov. anděli, opis/ 9-řádkový nápis, znaky,
zlacené Ag 40mm, 19.550g, For.45, jako Nov.D.3a R!
1/1 34000,- 34000,-

Pol.

Ferdinand III., 1637 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

959. Střední jeton na korunovaci v Regensburgu 30.12.1636
- kříž, meč, žezlo, váhy a opis / koruna a 6-řádkový
nápis, Ag 22mm, 2.111g, Nov.VII.E.4b, M.801, H.1880
0/0 4000,- 4400,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

960. Tolar na korunovaci v Praze 14.IX.1656 - Boží oko,
ruce s žezly, kor.globus, opis/ koruna, nápis, věnec,
28.618g, Don.2455, Nov.D.1b, hlazeno, patina RR!
-1/1- 15000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

961. Hautsh/Lauffer - osvoboz. města Ofen od Turků 1686 -
koruna, obležené město v palbě, opis / 12-řádk.nápis,
Sign., Ag 40mm, 24.568g, M.1008, H.2123, mírně hlaz.
-1/1- 6500,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

962. Hautsh/Lauffer - osvoboz. města Ofen od Turků 1686 -
koruna, obležené město v palbě, opis / 12-řádk.nápis,
Sign., Ag 40mm, 23.829g, M.1008, H.2123, pat., téměř
0/0 14000,- 14000,-

Pol.

Josef I., 1705 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

963. Dostál - 300.výročí nástupu na český trůn 1705/2005 -
polopostava mírně zprava, nápis / stylizovaný znak,
Sign."D", patin. mosaz 50 mm, 56.668g, "certifikát"
0/0 200,- 200,-

Pol.

Karel VI. a Alžběta Kristýna

Stav

V.cena

D.cena

964. Nesign.- medaile na narození arcivév. Leopolda 1716 -
dítě na trůnu, mezi anděly, opis / Slunce ve znamení
skopce, opis, Ag 43mm, 28.760g, H.2570, hlazeno v pl.
1/1 6000,- --.-

Pol.

Karel VI. a Alžběta Kristýna

Stav

V.cena

D.cena

965. Vestner - medaile na českou korunovaci 1723 - koruna,
portréty ve věncích, opis / pohled na Prahu, opis,
Nesign., Ag 44mm, 29.172g, ČS.1131, Don.2678, patina
1/1 20000,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

966. Swinderen - AR medaile na korunovaci v Praze 1743 -
poprsí zprava, opis / ruka zdobí sloup, Saturn nese
znaky, písmo, 45mm, 40.525g, Nov.G.7a, dr.hr.,dr.rys.
1/1 50000,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

967. Krafft - AR medaile na uzdravení od neštovic 1767 -
poprsí zprava, opis / Providentia, Minerva a Saturn,
znak, písmo, 57mm, 60.435g, M.1975, H.2946, rys.,pat.
1/1 16000,- 16000,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

968. Seidan - AE med. na 100 let řádu Marie Terezie 1857 -
poprsí zprava, opis / klenot řádu s mečem a vavříny,
opis, Sign., 58mm, ČS.1349, nep.rysky, pěkná patina
0/0 9000,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

969. Würt a Leisek - 100 let vojenské akademie 1862 -
poprsí zprava, opis / pomník císařovny, opis,
Sign., bronz 60mm, H.7151, dr.hr., dr.rysky, patina
0/0 2000,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

970. Radnitzky - 100 let sjednocení dolních Uher 1879 -
poprsí zprava, opisy/ Hungaria vítá děti (nová
území), opis, Sign., Ag 52mm, 41.409g, H.3820, hr. R!
1/1 3800,- 3800,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

971. Radnitzky - 100 let sjednocení dolních Uher 1879 -
poprsí zprava, opisy/Hungaria vítá děti (nová území),
opis, Sign., Ag 52mm, 40.929g, H.3820, poškr.,hlazená
-1/1- 3000,- 3000,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

972. Scharff - medaile na odhalení pomníku ve Vídni 1888 -
poprsí zprava, opis / pomník císařovny, opis a nápis,
Sign., bronz 64 mm, H.3834(Ag), hr., rysky, patina
1/1 1000,- 2600,-

Pol.

Marie Terezie a František Lotrinský

Stav

V.cena

D.cena

973. Werner - AR svateb. medaile 1736 - dvojportrét zleva,
opis a nápis / hořící srdce na oltáři, opis a nápis,
Sign., 43mm, 27.598g, M.1672, H.2837, rys., patina R!
1/1 12000,- --.-

Pol.

Marie Terezie a František Lotrinský

Stav

V.cena

D.cena

974. Doner - AR medaile na otevření vídeň. university 1756
- dvojportrét zprava, opis / průčelí university,
písmo, 29mm, 8.667g, M.1845, H.2912, rysky, patina
1/1 4800,- --.-

Pol.

Marie Terezie a František Lotrinský

Stav

V.cena

D.cena

975. Moll - AR medaile na bitvu u Kolína 18.VI.1757 -
dvojportrét zprava, opis/ sedící Aténa, sloup zlomený
bleskem, písmo, Sign., 49mm, 42.873g, D.4476, pat. R!
0/0 26000,- --.-

Pol.

Marie Terezie a František Lotrinský

Stav

V.cena

D.cena

976. Kaiserwert - upevnění hranice v Sedmihradech 1762 -
dvojportrét zprava, opis / sedící Dacia, císař.orel,
opevnění a nápis, zlac.bronz 59mm, M.1903, H.2927
0/0 10000,- --.-

Pol.

Av. Marie Anna - abatyše pražského ústavu šlechtičen

Stav

V.cena

D.cena

977. Widemann - AR instalační medaile 1766 - portrét
zprava, opis / budova ústavu na Hradčanech, písmo,
Sign., 43mm, 25.469g, Don.4730, vada mat., vl.rysky
1/1 9000,- 10000,-
978. Widemann - AR instalační medaile 1766 - portrét
zprava, opis / budova ústavu na Hradčanech, písmo,
Sign., 43mm, 26.095g, Don.4730, stopy po sponě, hr.
-1/2 800,- 1000,-

Pol.

Josef II., 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

979. Kraft - medaile na korunovaci ve Frankfurtu 1764 -
poprsí zprava, opis / scéna korunovace, 4-řádk.nápis,
Sign., zlacený bronz 64 mm, hr., rysky, téměř R!
0/0 4000,- --.-

Pol.

Josef II. a Josefa Bavorská

Stav

V.cena

D.cena

980. Widemann - AR medaile na svatbu ve Vídni 23.1.1765 -
dvojportrét zprava, opis / Austria a Hymen u oltáře,
písmo, Sign., Ag 40mm, 26.142g, M.1938, H.3136, téměř
0/0 10000,- --.-

Pol.

Josef II., 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

981. Donner - AR medaile na osvobození Bělehradu 1789 -
poprsí zprava, opis / Fama píše na památník, písmo,
40mm, 26.205g, M.2180, H.3176, dr.hr., patina, téměř
0/0 18000,- --.-

Pol.

Josef II., 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

982. AR medaile na 100 let císařovy orby u Slavíkovic 1869
- hlava zprava, opis / císař vede pluh, dvojitý opis
a nápis, Nesign., 32mm, 10.391g, nep.hr., nep.rysky
0/0 1000,- 2800,-

Pol.

Leopold II., 1790 - 1792

Stav

V.cena

D.cena

983. Nesign. - Holdování belgických stavů 1791 - poprsí
zprava, opis / císař přijímá hold Belgie, klenoty,
písmo, Ag 39mm, 25.439g, M.2229, H.3259, patina
0/0 16000,- --.-

Pol.

Leopold II., 1790 - 1792

Stav

V.cena

D.cena

984. AE menší jeton na holdování belgických stavů 1791 -
poprsí zprava, opis / pětiřádkový nápis ve věnci,
Nesign., 21mm, 3.517g, Nov.K.7c, M.0, H.3264, patina
1/1 1700,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

985. I.N.Wirt - jednostranný odražek korun.medaile (1792)
- poprsí zprava, opis, Sign., patin.bronz 46 mm,
nep.hr., nep.rysky
0 500,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

986. Baldenbach - AR medaile na spojenectví s Ruskem 1799
- dvojportrét zprava, opis / 12-řádkový latin. nápis,
Sign., 48mm, 26.244g, M.2320, H.3356,nep.rys., patina
0/0 22000,- 38000,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

987. Menší peníz na vyhl. Rakouského císařství 6.12.1804 -
portrét zprava, opis / 4-řádk. nápis ve věnci a opis,
Ag 20mm, 2.247g, ČS.1480, M.2337, Nov.O.2b, vl.rysky
0/0 1200,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

988. Wirt - AR medaile na odhal. pomníku Josefa II. 1806 -
poprsí Františta II. zprava / jezdecký pomík, opis
a vročení, Sign., 49mm, 35.007g, hr., rysky R!
2/2 4000,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

989. Detler - AR medaile na návrat císaře do Vídně 1816 -
poprsí zprava, opis / hořící oltář a nápis, Sign.,
52mm, 52.430g, M.2453, H.3441, dr.rys., pat., tém. R!
0/0 8000,- 8000,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

990. Harnisch - Otevření veterinární kliniky ve Vídni 1823
- poprsí zprava, opis / budovy kliniky, 4-řádk.nápis
a opis, Sign., Ag 50mm, 43.826g, dr.hr., dr.rysky R!
0/1 9000,- --.-
991. Nesign. - AE medaile na návštěvu minc. v Miláně 1825
- poprsí zprava, opis / 7-řádkový nápis, 38 mm,
M.2494 (AR), H. 3467(AR), hr., rysky, patina
-1/1- 600,- --.-

Pol.

František II. a Carolina Augusta

Stav

V.cena

D.cena

992. Manferdini - na založení Trebijského mostu 1825 -
dvojportrét zprava, opis / 9-řádkový latinský nápis,
Sign., měď 42mm, 40.775g, M.2497(Ag), H.3469(Ag)
0/0 6000,- 6000,-

Pol.

Arcivévoda Karel Ludvík - polní maršál, 1771 - 1847

Stav

V.cena

D.cena

993. Baldenbach - na vítězství nad Francií 9.IV.1799 -
poprsí zleva v antické přilbě, opis / Niké na sloupu
s trofejemi, opis, Ag 48mm, 26.180g, M.2321, H.3573
1/1 6000,- 6000,-

Pol.

Arcivévoda Johann - říšský kancléř, 1848 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

994. Detler - založ. Johannea v Grazu 16.7.1811 - medailon
nad budovou, opis a nápis/ bohyně, student, znak
u stromu, nápis, Ag 47mm, 61.278g, H.3589, pěkná pat.
0/0 5000,- --.-
995. Sebald - volba říšským kancléřem ve Frankfurtu 1848 -
poprsí mírně zleva, opis / budova národ. shromáždění,
opisy, Sign., cín 41 mm, hrany, rysky, patina
-1/1- 300,- 300,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

996. Scharff- odhalení pomníku Františka II. ve Vídni 1841
Poprsí zleva, opis / pomník s podstavcem, vročení a
opis, Sign., postř.bronz 50mm, H.3646, hr., rysky
1/1 1000,- --.-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

997. Roth - dokončení věže chrámu sv.Štěpána ve Vídni 1843
- poprsí zprava, opis/ vrchol věže mezi dvěma anděly,
opis, Sign., Ag 47mm, 52.465g, M.2605, patina, téměř
0/0 7000,- --.-
998. Roth - dokončení věže chrámu sv.Štěpána ve Vídni 1843
- poprsí zprava, opis/ vrchol věže mezi dvěma anděly,
opis, Sign., zlac.bronz 47mm, M.2605, hr., rys., pat.
1/1- 1000,- 1000,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

999. Roth - dokončení věže chrámu sv.Štěpána ve Vídni 1843
- poprsí zprava, opis/ vrchol věže mezi dvěma anděly,
opis, Sign., Ag 47mm, 39.414g, M.2605, vl.rys., skvr.
0/1 11000,- --.-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

1000. Schmitt - AR medaile na vydání ústavy 15.3.1848 -
poprsí zprava, opis / 5-řádkový nápis v dubovém věnci
a opis, Sign., 44mm, 34.994g, M.2630, H.3655, patina
0/0 11000,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Praha