Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2017

Pol.

Arcivévoda Ferdinand Karel, 1868 - 1915

Stav

V.cena

D.cena

1051. Ústí nad Labem - Všeobecná německá výstava 1903 -
poprsí částečně zleva, věnec, opis/ alegorie, město,
opis, Nesign., postř. bronz 61 mm, nep.rysky, etue
1/1 1000,- 1300,-

Pol.

Karel I., 1916 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1052. Zita - úmrtní medaile 1.IV.1922 - poprsí císaře v
uniformě zleva, znak, opis / stojící císař, rodiče s
dětmi, písmo, Sign., Punc., Ag800, 60mm, 60.000g RR!
0/0 28000,- --.-

Pol.

Hlavsa Radslav z Liboslavě a bratři ze Zvířetína

Stav

V.cena

D.cena

1053. Početní groš b.l., Don.3936, BPM.68, Pž.208,
Pro.234/1, 2.448g, skvrny, patina
2/2 700,- 3200,-

Pol.

Kolovrat-Liebsteinský, František Antonín

Stav

V.cena

D.cena

1054. Lange - AE portrétní medaile 1842 - poprsí zleva,
opis / sedící postava drží korun.znak s řádem Zlatého
rouna, opis, Sign., 48mm, BPM.203, Don.3518, patina
0/0 2000,- 7000,-

Pol.

Křižan z Živanic Matthias a Jiřík z Řásné

Stav

V.cena

D.cena

1055. Početní groš b.l., Prok.B.122/1, 2.327g, patina R! 2/2- 700,- 3800,-

Pol.

Laudon Gideon Ernest - polní maršál, 1717 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

1056. Donner - AR medaile na osvobození Bělehradu 8.10.1789
- poprsí zprava, opis / město v dělostřelecké palbě,
písmo, Sign., 47mm, 34.943g, M.2181, H.7433, hr.,rys.
1/1 15000,- --.-

Pol.

Liechtenstein - Podstatzký, Adolf, 1805 - 1898

Stav

V.cena

D.cena

1057. Scharff - představený Řádu maltézských rytířů 1884 -
poprsí zleva, opis/ korunovaný znak nesený lvy, opis,
zlacený bronz 49mm, 53.517g, nep.rysky, patina R!
0/0 4000,- 8000,-

Pol.

Lobkowicz, August Longin Josef, 1797 - 1842

Stav

V.cena

D.cena

1058. Lang - medaile dvorské důlní a mincovní komory 1842 -
poprsí v uniformě zleva, opis / balanciér, cechovní
symboly, 4-řádkový nápis, postř.bronz 57 mm, nep.hr.
0/0 5000,- 5000,-

Pol.

Mitrovský z Mitrovic a Nemyšle, Antonín Friedrich

Stav

V.cena

D.cena

1059. AE životopisná medaile (1815 morav. gubernátor) 1841
- hlava zleva, opis / 19-řádk. latin. nápis ve věnci,
Sign.I.Schön, 50mm, BPM.283, Don.3607, skvrnky, pat.
0/0 1500,- 1900,-

Pol.

Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858

Stav

V.cena

D.cena

1060. I.M.Scharff - AR medaile na italská vítězství 1849 -
poprsí zprava, opis/ Victoria zpředu s vavřín.věncem,
opis, Sign., 57mm, 69.836g, Don.3682, M.2649, rysky
1/1 12000,- --.-

Pol.

Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858

Stav

V.cena

D.cena

1061. I.M.Scharff - AE medaile na italská vítězství 1849 -
poprsí zprava, opis / Victoria zpředu s vavřínovým
věncem, opis, Sign., 57mm, Don.3683, M.2650, patina
0/0 3400,- --.-
1062. Seidan - AE medaile Jednoty krasoumné v Čechách 1859
- hlava zleva, opisy/ pomník maršála v Praze, nápisy
a opisy, Sign., 80mm, Don.3698, velké hrany a vrypy
-1/1 200,- 340,-

Pol.

Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858

Stav

V.cena

D.cena

1063. Seidan - medaile Jednoty krasoumné v Čechách 1859 -
hlava zleva, opisy / pomník maršála v Praze, písmo,
Sign., postř.bronz 80mm, Don.3698, MZČ.150/24, dr.hr.
0/0 7000,- --.-

Pol.

Randa Antonín, rytíř - český právník

Stav

V.cena

D.cena

1064. Šantrůček - AE medaile na 40 let doktorátu 10.6.1898
- poprsí zleva / 5-řádk.nápis ve věnci a opis, Sign.,
52mm, H.7576(Ag), MZČ.198/9, pěkná patina, původ.etue
0/0 800,- --.-

Pol.

Schwarzenberg Karel - polní maršál, 1771 - 1820

Stav

V.cena

D.cena

1065. Tautenhayn - AR medaile na odhalení pomníku 1867 -
poprsí zprava, opis / jezdecká socha zleva, nápis a
opis, Sign., 64mm, 104.824g, H.5645, dr.hr., dr.rysky
0/0 9000,- 9000,-

Pol.

Schwarzenberg Johannes, vévoda krumlovský

Stav

V.cena

D.cena

1066. Španiel - AE medaile na 70.narozeniny 1930 - poprsí
zleva, opis / pětiřádkový latinský nápis a vavřínová
snítka, Sign., patinovaný bronz 75 mm
0/0 1000,- --.-

Pol.

Šlikové - Burian, Jeroným, Jindřich a Lorenz, po 1526

Stav

V.cena

D.cena

1067. Tolar (15)27 - unikátní křížená ražba mincmistrů
Gebharta a Mergenthala, Don.3780/3770, BPM.415/400,
28.795g, dr.vady mater., dr.hr., pěkná patina RRR!
-1/1- 70000,- --.-

Pol.

Šlik Jindřich, 1612 - 1650

Stav

V.cena

D.cena

1068. Krejcar 1630 s titulem Ferdinanda II., Planá-Candler,
BPM.461, Don.3806-podob., PR.175-podob., 0.817g,
oválný střížek, nedor., patina R!
-1/1- 5000,- --.-

Pol.

Textorius Klatovský Martin - primátor Čáslavi

Stav

V.cena

D.cena

1069. Početní groš 1606 - křížená ražba BPM.289/287,
Pro.B.248/2, H.7849, 1.944g, skvrny, patina RR!
1/2 1000,- 9000,-

Pol.

Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634

Stav

V.cena

D.cena

1070. Česká Lípa - tolar.medaile k výročí zavraždění 1934 -
poprsí mírně zprava, opis / korunovaný znak města,
opis, Punc., Ag987, 38mm, 30.489g, dr.hr., pat., tém.
0/0 7000,- 26000,-

Pol.

Windischgrätz, Josef Mikuláš, 1746 - 1802

Stav

V.cena

D.cena

1071. 1/2 Tolar 1777 - poprsí zprava, opis / honosný erb
s přilbicemi, klenoty a štítonoši, opis, M.3280,
H.5704, PR.257, 13.932g, nep.hr., nep.rysky, patina
1/1 7000,- 7000,-

Pol.

Wolf Wřesovec z Wřesovic - president královské komory

Stav

V.cena

D.cena

1072. Litá medaile (jeton) b.l. - portrét zprava, opis /
znak, dva opisy, Nesign., měď 26mm, 4.178g, BPM.68,
FW.4299, Pro.E.14b, pěkná patina R!
-1/1- 1500,- 5500,-

Pol.

Hlohovsko, Henryk III., 1274 - 1309

Stav

V.cena

D.cena

1073. Kvartnik, Fr.212, Kop.5717, 1.717g, exc., nedor.,
patina RR!
2/2 6500,- --.-

Pol.

Lehnice-Břeh, Friedrich II., 1495 - 1547

Stav

V.cena

D.cena

1074. Groš b.l., jako Sa.6 (obr.6), jako Kop.4916, ale
v aversu bez svatozáře, 2.157g, nedor., patina RR!
-1/1- 1400,- --.-

Pol.

Lehnice-Břeh, Georg, 1639 - 1664

Stav

V.cena

D.cena

1075. Buchheim - AR oválná medaile b.l. (1653) - poprsí
mírně zprava, opis/ znak s klenoty, opis, Sign.IB,
37/39 mm, 13.499g, H.5100, nep.st. po oušku, rys. RR!
1/1 22000,- --.-

Pol.

Lehnice-Břeh, Christian, 1639 - 1672

Stav

V.cena

D.cena

1076. XV Krejcar 1664 bz, Pfahler, Sa.433 (obr.151),
5.874g, dr.vady materiálu, nedor., patina
1/1 2800,- --.-

Pol.

Lehnice-Břeh, Jiří Rudolf, 1621 - 1653

Stav

V.cena

D.cena

1077. 24 Krejcar kiprový 1622 bz, Sa.256 (obr.106), 4.012g,
nedor., patina
2/2 1200,- --.-

Pol.

Lehnice-Břeh, Jiří Rudolf, 1621 - 1653

Stav

V.cena

D.cena

1078. 24 Krejcar kiprový 1622 bz, Sa.257 (obr.107), 5.207g,
nedor., patina R!
2/2 800,- 800,-

Pol.

Vratislav (Breslau) - město

Stav

V.cena

D.cena

1079. Tolar b.l. - školní prémie - poprsí Karla VI. zprava,
opis / měst.znak s přilbicí, opis, Sig.IGK, Ag 43mm,
25.007g, Sa.137(52), hlazen v pl., upravená hrana RR!
1/1 18000,- --.-

Pol.

Vratislav (Breslau) - město

Stav

V.cena

D.cena

1080. AR medaile na 100.výročí založení chudobince 1888 -
kráčející Kristus, opis / Boží oko, městský znak,
opis, Nesign., Nepunc., Ag 32mm, 16.112g, krásná pat.
0/0 1800,- 4200,-

Pol.

Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich, 1664 - 1697

Stav

V.cena

D.cena

1081. XV Krejcar 1675 SP, Sa.213 (obr.60), Kop.6221 -dělený
letopočet, 5.773g, zvlněný, pěkná patina
-1/1- 700,- 1200,-

Pol.

Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich, 1664 - 1697

Stav

V.cena

D.cena

1082. VI Krejcar 1674 SP, Sa.205 (obr.57), Kop.6215,
3.143g, nep.vady materiálu, pěkná patina
1/1 550,- 700,-

Pol.

Slezsko - historické medaile a jetony

Stav

V.cena

D.cena

1083. Breslau (Vratislav) - Výstava Péče o děti doma a ve
škole 1897 - alegorie, ratolesti, opis / nápis ve
věnci a opis, Sign.Mayer-Stuttgart, bronz 60mm, téměř
0/0 500,- 600,-

Pol.

Bern

Stav

V.cena

D.cena

1084. A.Bovy - AR medaile na 300 let reformace 1828 -
alegorie přijetí reformy ve městě / průčelí chrámu,
opis a nápis, Sign., Nepunc., Ag 55mm, 57.965g, hr.
0/0 5500,- --.-

Pol.

Feldkirchen

Stav

V.cena

D.cena

1085. AR medaile pro seminaristy b.l. (cca 1850) - sv.Alois
před křížem, andělé, opis / Panna Marie Immaculata,
opis, Ag 45mm s pův.ouškem, 36.753g, hr., rysky, pat.
-1/1- 2800,- 2800,-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

1086. Sv.Václav zleva, opis / olomoucký dóm sv.Václava,
opis, vročení 1777 - 1977, Sign.M (Myszak), patinov.
bronz 60 mm
0/0 200,- --.-

Pol.

Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738

Stav

V.cena

D.cena

1087. Tolar 1724, S-V.748 (I/I), 28.969g, krásná patina 1/1 8000,- 8000,-

Pol.

Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738

Stav

V.cena

D.cena

1088. Tolar 1725, S-V.751 (K/K), 28.735g, nep.vada mater.,
krásná patina
1/1 8000,- 9000,-

Pol.

Olomouc-biskup., Jacob Ernst Liechtenstein, 1738-1745

Stav

V.cena

D.cena

1089. Tolar 1741, S-V.908 (B2/B), 28.928g - vada razidla
aversu ve slově "EPVS.", vlas.rysky, patina R!
1/0 10000,- 12000,-

Pol.

Olomouc-biskup., Leopold Friedrich Egkh, 1758 - 1760

Stav

V.cena

D.cena

1090. Nesign. - velký intronizační jeton 16.9.1759 - putti
s pochodní a berlou, 2-řádkový nápis / ornament,
7-řádk.nápis, Ag 29 mm, 5.886g, Taul.228, rys., pat.
1/1 1500,- 4400,-

Pol.

Olomouc-arcibiskup., arcivév. Rudolf Jan, 1819 - 1831

Stav

V.cena

D.cena

1091. Klieber a Harnisch - AR intronizační jeton 1819 -
alegorie, vročení, opis / 10-řádkový nápis, Nesign.,
22mm, 5.783g, M.2933, Taul.282, dr.hr., pěkná patina
1/1 1000,- --.-

Pol.

Olomouc-arcibiskup., arcivév. Rudolf Jan, 1819 - 1831

Stav

V.cena

D.cena

1092. 20 Krejcar 1820, S-V.1201 (A/A), 6.660g, prvoražba,
nep.vada razidla R!
0/0 9000,- 9000,-

Pol.

Olomouc-arcibiskup., Lev kardinál Skrbenský, 1916-20

Stav

V.cena

D.cena

1093. Nesign.- AR medaile intronizační 2.VII.1916 - poprsí
zprava, opis / arcibiskupský a rodový znak, opis,
Sign., razil Voos, Punc., 50mm, 56.101g, Taul.371
1/1 2400,- 5500,-

Pol.

Praha - metropolitní chrám Svatého Víta

Stav

V.cena

D.cena

1094. Chrám sv.Víta, plán dostavby, opis / svatý Václav
jede na koni doleva, opis, Sign.V.Kříž, bronz 41mm,
48.049g, Přib.655b, nep.hr., krásná patina, téměř
0/0 1000,- 2600,-

Pol.

Praha - metropolitní chrám Svatého Víta

Stav

V.cena

D.cena

1095. Chrám sv.Víta, plán dostavby, opis / sv.Václav jede
na koni doleva, opis, Sign.V.Kříž, bronz 41mm,
46.574g, Přib.655b, krásná patina
0/0 800,- 2000,-

Pol.

Salzburg-arcib., Wolf Dietrich Raitenau, 1587 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

1096. Tolarová klipa s věží 1593 - se salzb. kontramarkou
z roku 1681, Zot.956, Pr.805, 28.868g, nedor., stopa
po oušku, staré zlacení, patina R!
2/2/1 5000,- 8000,-

Pol.

Salzburg-arcib., Paris Lodron, 1619 - 1653

Stav

V.cena

D.cena

1097. Tolar 1627 - Madona / sv.Rupert, Zot.1478, Pr.1201,
KM.87, 28.294g, dr.hr., dr.rysky, patina
-1/1- 3000,- 4600,-

Pol.

Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687

Stav

V.cena

D.cena

1098. Tolar 1673, Zot.1997, Pr.1657, KM.190, 28.226g,
dr.hr., dr.rysky, pěkná patina
-1/1- 3600,- 5000,-

Pol.

Salzburg-arcib., Hieronymus Colloredo, 1772 - 1803

Stav

V.cena

D.cena

1099. Tolar 1800 M, Zot.3240, Pr.2454, KM.465, 27.831g,
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
1/1 2800,- 3400,-

Pol.

Stará Boleslav

Stav

V.cena

D.cena

1100. Nesign.(Hollmann) - paladium českého národa 1638/1938
- Staroboleslavská Madona, český opis / tři klečící
světci, nápis, Punc., patinov. Ag 987, 27mm, 9.745g
0/0 1000,- 15000,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Praha