Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2017

Pol.

Česká republika, 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

1151. 200 Kč 2010 - Alfons Mucha, KM.114 (Ag900, 13.0g,
15.900ks), kapsle, etue
Proof 400,- 460,-
1152. 200 Kč 2010 - 700 let sňatku Jana Lucemburského
s Eliškou Přemyslovnou, KM.115 (Ag900, 13.0g,
13.900ks), kapsle, etue
Proof 600,- 800,-
1153. 200 Kč 2010 - Karel Zeman, KM.116 (Ag900, 13.0g,
13.000ks), kapsle, etue, karta
Proof 500,- --.-
1154. 200 Kč 2011 - 400 let úmrtí Petra Voka z Rožmberka,
KM.122 (Ag900, 13.0g, 12.400ks), kapsle, etue
Proof 400,- --.-
1155. 200 Kč 2012 - 100 let otevření Obecního domu v Praze,
KM.130 (Ag900, 13.0g, 13.600ks), kapsle, etue
Proof 500,- --.-
1156. Sada oběhových mincí v původní etui - ročník 2000,
10 Haléřů - 50 Korun, navíc 10 Koruna a 20 Koruna
k mileniu, průvodní text 11ks
0/0 500,- 3000,-
1157. Sada oběhových mincí v původní etui - ročník 2001,
10 Haléřů - 50 Korun, etue, průvodní text 9ks
Proof 1000,- 2400,-
1158. Sada oběhových mincí v původní etui - ročník 2009,
50 Haléřů - 50 Korun, jeton, etue, průvodní text 7ks
Proof 1200,- 1200,-
1159. Sada oběhových mincí v původní etui - ročník 2010,
50 Haléřů - 50 Korun, jeton, etue, průvodní text 7ks
Proof 1200,- 1200,-
1160. Soubor pamětních mincí 1993 - 2012, 2x 500 Kč,
85x 200 Kč, nekompetní sada karet upravena připsáním
pořadových čísel, vloženo ve dvou kazetách 87ks
0/0 18000,- 26000,-

Pol.

Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1161. 10 Krejcar 1.11.1860, Ri.134, Pick.A94 3+ 300,- 340,-

Pol.

Československo - kolkované prozatímní státovky

Stav

V.cena

D.cena

1162. 10 Koruna 1915 - zoubkovaný kolek, série 1138, BHK.1b
(kolek velmi dobře zachovalý)
3- 1000,- 5000,-

Pol.

Československo - kolkované prozatímní státovky

Stav

V.cena

D.cena

1163. 50 Koruna 1914 - kolkovaná, série 1009, BHK.4,
nep.natrž. (cca 3 mm)
3+ 300,- 600,-

Pol.

Československo - kolkované prozatímní státovky

Stav

V.cena

D.cena

1164. 1000 Koruna 1902 - kolkovaná, série 1080, BHK.6,
3x natržená (cca 5 mm)
3 300,- 500,-

Pol.

Československo - státovky I. emise

Stav

V.cena

D.cena

1165. 1000 Koruna 1919, série C, BHK.14, skvr. "neperf." 2- 55000,- 55000,-

Pol.

Československo - státovky II. emise

Stav

V.cena

D.cena

1166. 100 Koruna 1920, série T, BHK.16a "neperf." 0 15000,- --.-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1167. 5 Koruna b.l.-ruční r., sér.A039, BHK.29a "neperf." N 1000,- 3000,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1168. 5 Koruna b.l.-stroj.r., sér.A024, BHK.29b "neperf." N 2000,- 14000,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1169. 100 Koruna 1940 - 1.vyd., sér.07B, BHK.32 "neperf." N 1000,- 10000,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1170. 50 Koruna 1940 - série A20, BHK.34 "neperf." 1+ 500,- 1050,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1171. 1000 Koruna 1942 - 1.vyd.- série J, BHK.38 "SPECIMEN" N 1000,- 1200,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1172. 100 Koruna 1931 - přetisk, sér.Cc, BHK.43c "SPECIMEN"
skvrnka
1 2000,- 6500,-
1173. 500 Koruna 1934 - přetisk, sér. D,E,F,G,H, BHK.44,
5ks vše 2x "SPECIMEN"
3 400,- 800,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1174. 500 Koruna 1929 - přetisk, sér. G, BHK.44 "SPECIMEN" N 500,- 1500,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1175. 1000 Koruna 1934 - přetisk, sér. G, BHK.45 "SPECIMEN" 2 3600,- 12000,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1176. 20 Koruna 1939, série Sr84, BHK.47b "SPECIMEN" N 1000,- 4800,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1177. 100 Koruna 1940, 1.vyd., sér.E11, BHK.48b "neperf." N 300,- 700,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1178. 50 Koruna 1940, série Oe, BHK.50 "neperf." N 500,- 1100,-

Pol.

ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1179. 500 Koruna 1944, série AE, BHK.60 "neperf." 2+ 300,- 3200,-

Pol.

Československo - státovky londýnské emise

Stav

V.cena

D.cena

1180. 500 Koruna b.l.(1945), série CB, BHK.75 "neperf." N 800,- 800,-

Pol.

Československo - státovky londýnské emise

Stav

V.cena

D.cena

1181. 1000 Koruna b.l.(1945), série BL, BHK.76 "neperf." N 300,- 1100,-

Pol.

Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

1182. 1000 Koruna 1945, série 21E, BHK.78d "neperf." 1 300,- 300,-

Pol.

Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

1183. 5000 Koruna 1945, série 17A, BHK.79 "neperf." N 1000,- 2000,-

Pol.

Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

1184. 500 Koruna 1946, série CHa, BHK.80b "neperf." 0+ 1000,- 3000,-

Pol.

Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

1185. 50 Koruna 1948, série A5, BHK.81a "neperf." N 800,- 2800,-

Pol.

Československo - bankovky a státovky 1953

Stav

V.cena

D.cena

1186. 1 Koruna 1953 - "Hladová koruna - dar Sovět.svazu",
jako BHK.86
N 600,- 800,-

Pol.

Československo - bankovky a státovky 1958 - 1964

Stav

V.cena

D.cena

1187. 25 Koruna 1958 - černotisk rytiny Jana Žižky -
číslovaný (144/200), vlastnoruční podpisy autorů
K.Svolinský, J.Schmidt
0 800,- 4000,-

Pol.

Československo - bankovky a státovky 1958 - 1964

Stav

V.cena

D.cena

1188. 10 Koruna 1960, série F60, BHK.94a2 "neperf." N 1000,- 3000,-

Pol.

Československo - bankovky a státovky 1958 - 1964

Stav

V.cena

D.cena

1189. 5 Koruna 1961, série DK, BHK.96A - jednostranná -
pouze avers - výrobní zmetek (RRR!)
4 2000,- --.-

Pol.

Československo - bankovky a státovky 1958 - 1964

Stav

V.cena

D.cena

1190. 25 Koruna 1961, série E15, BHK.97a "neperf." N 4000,- 5500,-

Pol.

Československo - bankovky a státovky 1958 - 1964

Stav

V.cena

D.cena

1191. 50 Koruna 1964, série A11, BHK.99b1 "neperf." N 2000,- 13000,-

Pol.

Československo - bankovky 1970 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

1192. 500 Koruna 1973, série W24, BHK.101 "neperf." N 300,- 340,-

Pol.

Československo - bankovky 1970 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

1193. 1000 Koruna 1985, série C78, BHK.102a "neperf." N 600,- 600,-

Pol.

Československo - nevydané bankovky a státovky

Stav

V.cena

D.cena

1194. 5000 Koruna 1920 - přetisk, sér. B, BHK.N3 "SPECIMEN" N 400,- 850,-

Pol.

Poukázky Terezínského ghetta, 1943

Stav

V.cena

D.cena

1195. 1 Koruna 1943, série A003, A007, A020, A024, A025,
A041, A052, A054, A055, D-H.311-4/1, 9ks "neperf."
1-3 900,- 1300,-
1196. 1 Koruna 1943, série A003, A003, A020, A020,
D-H.311-4/1, 4ks "neperf."
1-3 400,- 460,-
1197. 2 Koruna 1943, série A001, A007, A008, A014,
D-H.311-4/2 "neperf."
1-3 480,- 500,-
1198. 10 Koruna 1943, série A019, A022, D-H.311-4/4
"neperf."
1-2 300,- 320,-
1199. 100 Koruna 1943, série D, D-H.311-4/7a "neperf." 2- 300,- 440,-

Pol.

Česká republika, 1992 -

Stav

V.cena

D.cena

1200. 100 Koruna 1961 - kolk., sér.Z69, BHK.CZ1b2 "neperf." N 1000,- 2400,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Praha