Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2017

Pol.

Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595

Stav

V.cena

D.cena

1251. Tolar b.l., Ensisheim, M-A.48 (tab.10/27), M-T.578,
Zlaté rouno přilehlé k opisu, perlová koruna, avers
a revers otočeny o 180°, 28.196g, dr.rysky
-1/1 6000,- --.-

Pol.

Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595

Stav

V.cena

D.cena

1252. 1/2 Tolar b.l., Hall-Berdorf, M-A.49 (tab.9/22),
M-T.244, Zlaté rouno přilehlé ke znaku, 13.914g,
mírně exc., dr.rysky
1/1 5000,- 5000,-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

1253. 3 Krejcar (1)601, Vídeň-Huebmer, M-A.87, 1.957g,
nep.nedor., nep.zvlněný, pěkná patina R!
2/2 3600,- --.-

Pol.

Arcivévoda Maxmilian Tyrolský, 1612 - 1618

Stav

V.cena

D.cena

1254. Tolar 1616 CO, Hall-Oerber, M-A.103, M-T.414,
28.665g, dr.hr., rysky v aversu, pěkná patina
1/0 5500,- 6500,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

1255. Tolar 1620, Vídeň-Fellner, M-A.109, 28.320g,
nep.nedor., nep.dvojráz, pěkná patina
0/1 7500,- 9000,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

1256. Tolar 1623, Vídeň-Fellner, M-A.116, 28.358g, krajový
střížek, nep.nedor., nep.dvojráz, nep.rysky, patina
1/1- 4000,- 4600,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

1257. Tolar 1624, Vídeň-Fellner, M-A.118, 28.476g, dr.vady
materiálu, dr.vady razidla, letopočet nedor. "1024",
nep.dvojráz, patina
-1/1- 6500,- --.-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

1258. 3 Krejcar 1637, Vídeň-Virgilius Constans, M-A.134,
1.572g, mírně exc., patina R!
-1/1- 2800,- --.-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1259. 2 Tolar b.l. (1626) - svatební, M-A.106, M-T.463,
55.776g, pěkná patina R!
1/1 18000,- 22000,-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1260. 2 Tolar b.l. (1626) - svatební, M-A.106, M-T.463,
56.783g, pěkná patina R!
1/1 24000,- --.-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1261. Tolar 1620, Hall, M-A.109, KM.264.1, M-T.419,
letopočet dělený poprsím, dva malé znaky dole v Rv.,
opis končí "...TYROL", 28.354g, pěkná tmavá patina
1/1 5000,- 5000,-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1262. Tolar 1620, Hall, M-A.109, KM.264.1, M-T.419,
letopočet dělený poprsím, dva malé znaky dole v Rv.,
opis končí "...TYROL.", 27.208g, dr.vady mat., patina
2/1- 5000,- --.-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1263. Tolar 1621, Hall, M-A.111, KM.264.2, M-T.422,
letopočet dělený poprsím, koruna bez perel, opis
končí "TYROLIS", 28.065g, kraj.stř., vl.škr., patina
1/1 5000,- --.-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1264. Tolar 1621, Hall, M-A.111, KM.264.2, M-T.422,
letopočet dělený poprsím, koruna bez perel, opis
končí "TIROL:", 28.762g, kraj.stř., pěkná pat., téměř
0/0 5000,- 7000,-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1265. Tolar 1621, Hall, M-A.111, KM.264.2, M-T.422,
letopočet dělený poprsím, koruna bez perel, opis
končí "TIROLIS", 27.784g, dr.škr., pěkná patina
-1/1- 5000,- 5000,-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1266. Tolar 1624, Hall, M-A.118, M-T.453, KM.264.2,
letopočet dělený poprsím, koruna s perlami, opis
končí "..TIR", 28.026g, dr.vady razidla, pěkná patina
2/2 5000,- 5000,-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1267. Tolar 1626, Hall, M-A.122, KM.629.1, M-T.460v, svět.
šat, znak bez řádu Zlatého rouna, koruna s perlami,
opis končí "TIROLI", 28.635g, vlas.škr., pěkná patina
-1/1- 5000,- 5000,-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1268. Tolar 1627, Hall, M-A.124, KM.629.1, M-T.470, světský
šat, znak bez Zlatého rouna, koruna s perlami, opis
končí "TIROLIS", 28.416g, vada materiálu na hr., tém.
0/0 5000,- 6000,-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1269. Tolar 1628, Hall, M-A.125, KM.629.2, M-T.471, světský
šat, znak s řádem Zlatého rouna, koruna s perlami,
opis končí "TIROLIS:", 28.101g, nep.hr.,nep.exc.,pat.
1/1 5000,- --.-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1270. Tolar 1630, Hall, M-A.127, KM.629.2, M-T.472, světský
šat, znak s řádem Zlatého rouna, koruna s perlami,
opis končí "TIROLI", 28.694g, krásná patina, téměř
0/0 5000,- 7500,-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1271. Tolar 1632, Hall, M-A.129, KM.629.2, M-T.473, světský
šat, znak s řádem Zlatého rouna, koruna bez perel,
"..TIROLI.", 28.245g, nep.exc., pěkná patina, téměř
0/0 4400,- 5500,-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1272. Tolar 1632, Hall, M-A.129, M-T.473, KM.629.2, světský
šat, znak s řádem Zlatého rouna, koruna s perlami,
"...TIROLIS", 28.106g, nep.vady mater., pěkná patina
1/1 4400,- 4400,-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1273. Tolar 1632, Hall, M-A.129, KM.629.2, M-T.473, světský
šat, znak s řádem Zlatého rouna, koruna s perlami,
"..TYROLIS.", 28.304g, nep.nedor., pěkná patina
1/1 4400,- 5000,-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1274. Tolar 1621, Ensisheim, M-A.111, KM.257.2, M-T.604,
církevní šat, letopočet dělený poprsím, 28.416g,
dr.vady materiálu, nedor., pěkná patina
1/1- 5500,- --.-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1275. Tolar 1627, Ensisheim, M-A.124, KM.267.4, M-T.612v,
světský šat, letopočet vpravo, 27.985g, nep.nedor.,
nep.rysky, pěkná patina
1/1 5500,- 6500,-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1276. Tolar 1630, Ensisheim, M-A.127, KM.267.4, M-T.612v,
světský šat, letopočet vpravo, 28.279g, nedor.,
pěkná patina
-1/1 5500,- 5500,-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1277. 1/4 Tolar 1632, Hall, M-A.129, M-T.469, 6.765g,
nep.exc., nep.nedor., pěkná patina
-1/1- 2600,- 3000,-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1278. 10 Krejcar 1629, Hall, jako M-A.126 (tab. 23/15),
ale chyboražba "01" v označení nominálu, 4.169g,
krajový střížek, dr.rysky, patina R!
-1/1- 900,- --.-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1279. 10 Krejcar 1632, Hall, M-A.129, KM.589.2, M-T.479,
světský šat, koruna s perlami, 4.167g, nep.nedor.,
pěkná patina
-1/1 1500,- --.-

Pol.

Arcivévoda Zikmund František, 1662 - 1665

Stav

V.cena

D.cena

1280. XV Krejcar 1664, Hall, M-A.163, 6.804g, pěkná patina 1/0 2800,- --.-

Pol.

Ferdinand III., 1637 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

1281. Tolar 1652, Vídeň-Richthausen, M-A.150, 28.730g,
krajový střížek, nep.vada materiálu, pěkná patina
1/1 13000,- --.-

Pol.

Ferdinand III., 1637 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

1282. Tolar 1646 - letopočet v aversu i reversu, Štýrský
Hradec, M-A.144, 29.024g, pěkná patina R!
1/1 9500,- 11000,-

Pol.

Arcivévoda Zikmund František, 1662 - 1665

Stav

V.cena

D.cena

1283. Krejcar b.l., Hall, M-A.156 (tab.26/36), 0.851g,
nep.nedor., patina R!
-1/1- 800,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1284. 2 Tolar široký 1675, Štýrský Hradec-Nowak, Nech.2114,
M-A.174, 56.245g, nep.hr., dr.rysky, pěkná patina R!
1/1 30000,- 57000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1285. 2 Tolar b.l., Hall, Nech.2351, M-A.156, 57.198g,
krajový střížek, nep.hr., krásná patina R!
0/0 30000,- 32000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1286. 2 Tolar b.l., Hall, Nech.2364, M-A.156, 56.368g, se
značkou rytce "IAK" v rameni císaře, pěkná patina R!
1/1 30000,- 30000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1287. Tolar 1671, Vídeň-Faber, Nech.1862, M-A.170, 28.479g,
vada materiálu na hraně, pěkná patina R!
1/1 24000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1288. Tolar 1695, Vídeň, Nech.1870, M-A.194, 28.687g,
dr.vady materiálu na hraně, nep.rysky, pěkná patina
1/1 7500,- 9000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1289. Tolar 1701, Hall, Nech.2406, M-A.200 - bez sign.,
28.433g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
1/1 3400,- 7000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1290. XV Krejcar 1662, Vídeň-Cetto, Nech.1902, M-A.161,
5.550g, nep.just., pěkná patina
-1/1 800,- 1100,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1291. XV Krejcar 1662, Vídeň-Cetto, Nech.1903, M-A.161,
5.971g, oválný střížek, nep.nedor., pěkná patina R!
1/1 2400,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1292. VI Krejcar 1665, Vídeň-Cetto, Nech.1931, M-A.164,
3.011g, exc., nep.nedor., pěkná patina
1/1 800,- 900,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1293. VI Krejcar 1665, Vídeň-Cetto, Nech.1931, M-A.164,
2.920g, nep.exc., nep.nedor., pěkná patina
1/1 800,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1294. VI Krejcar 1681, Vídeň-Mittermayer, Nech.1940,
M-A.180, mírně exc., pěkná patina
1/1 800,- 1000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1295. VI Krejcar 1672, Št.Hradec-Nowak, Nech.2175, M-A.171,
3.180g, nep.exc., nep.nedor., patina
1/1 1000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1296. VI Krejcar 1672, Št.Hradec-Nowak, Nech.2175, M-A.171,
3.178g, nep.nedor., skvrnka, patina
1/0 700,- 700,-
1297. 3 Krejcar 1698, Štýrský Hradec-Aigmann, Nech.2235,
M-A.197, 1.676g, pěkná patina
1/0 600,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1298. 3 Krejcar 1678, Hall, Nech.2440, M-A.177, 1.414g,
mírně zvlněný, mírně exc., nep.nedor., patina
1/1 500,- 550,-

Pol.

Josef I., 1705 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

1299. Tolar 1708, Vídeň, M-A.207, 28.496g, vada materiálu,
pěkná patina R!
1/1 8000,- --.-

Pol.

Josef I., 1705 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

1300. Tolar 1706, Hall, M-A.205, 29.023g, nep.exc.,
nep.rysky, pěkná patina
1/1 8500,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Praha