Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2017

Pol.

Sedmihradsko, Zikmund Báthori, 1581 - 1602

Stav

V.cena

D.cena

1451. III Groš 1597, H.5226, 2.532g, nedor., patina R! 1/1- 4400,- 4440,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1452. Cu Sestino 1779 - pro Milán, N.211, Cr.1, 1.112g,
patina R!
-2/2- 200,- 200,-

Pol.

Leopold II. jako vévoda Toskánský, 1765 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

1453. Francescone (10 Paoli) 1774 LSF, Cr.23.2, Dav.1513,
28.003g, mírně exc., dr.rysky, skvrny, patina R!
-1/1- 8000,- 8000,-

Pol.

Josef II., 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

1454. 1/2 Tolar křížový 1789 M, Milán, P.28, Cr.48,
14.710g, just., dr.hr., dr.rysky
-1/1- 2400,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

1455. Tolar křížový 1793 M, P.12, Cr.59, Dav.1390, 29.442g,
nep.exc., nep.hr., nep.rysky, skvrnky, patina
1/1 2600,- 2600,-
1456. Tolar křížový 1793 M, P.12, Cr.59, Dav.1390, 29.288g,
mírně just., dr.hr., vlas.škr., rysky, patina
-1/1- 1000,- 1600,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

1457. Tolar křížový 1794 M, P.12, 29.410g, mírně just.,
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
1/1 3000,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

1458. Tolar křížový 1800 M, P.12, Cr.59.2, 29.373g,
mírně just., nep.hr., nep.rysky, patina R!
1/1 2600,- 2600,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

1459. 20 Krejcar 1831 M, P.17, 6.703g, dr.hr., dr.rysky,
téměř R!
0/0 1000,- 2000,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

1460. 1/2 Lira 1822 M, Milán, P.27, M-A.318, KM.5, 2.160g,
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř R!
0/0 1200,- 2600,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

1461. 1/4 Lira 1823 A, Vídeň, P.28, M-A.318, KM.4, 1.656g,
RR!
0/0 15000,- 15000,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

1462. 1.5 Lira 1802 A - Vídeň pro Benátky, P.32, 11.910g,
nep.nedor., nep.just., nep.rysky, pěkná patina R!
1/1 5000,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

1463. Lira 1800 - pro Benátky, P.30, 4.614g, patina R! 2/1- 2000,- --.-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

1464. Tolar 1837 M, 28.007g, dr.hr., dr.rysky RR! 1/1 18000,- --.-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

1465. Scudo 1840 V, 25.849g, dr.hr., dr.rysky RR! -1/1- 22000,- 22000,-
1466. 3 Centesimi 1846 V, Benátky, M-A.330, 5.103g, dr.hr.,
dr.rysky
-1/1- 180,- 180,-
1467. Centesimo 1843 V, Benátky, M-A.328, 1.791g, nep.hr.,
nep.rysky, patina
-1/1- 200,- 200,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

1468. Centesimo 1843 V, Benátky, M-A.328, 1.778g, vada
razidla, pěkná patina, téměř
0/0 1200,- --.-

Pol.

Revoluční vláda v Benátsku, 1848 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

1469. 5 Lira 1848 V - se lvem svatého Marka bez podstavce,
Cr.186, 24.941g, nep.hr., nep.rysky, téměř R!
0/0 11000,- 11000,-

Pol.

Revoluční vláda v Miláně, 1848 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

1470. 5 Lira 1848 M, Cr.22, 24.855g, dr.hr., vlas.rysky -1/1 2800,- 3000,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

1471. Liard 1712, Bruggy, M-A.212, 2.730g, dr.vady mater.,
pěkná patina R!
-1/1- 1400,- 1400,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1472. Dukaton 1751, Antverpy, N.156, KM.8, 33.239g, dr.hr.,
vlas.škr., patina R!
1/0 11000,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1473. 1/2 Dukaton 1753, Antverpy, N.157, KM.7, 16.432g,
dr.vada mater., nep.hr., nep.rysky, pěkná patina R!
-1/1 4000,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1474. Tolar křížový 1767, Brusel, N.166, KM.21, 29.289g,
just., dr.rysky, patina
-1/1- 1000,- 1000,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1475. Tolar křížový 1767, Brusel, N.166, KM.21, 29.497g,
dr.hr., dr.rysky, pěkná patina
-1/1- 1300,- 1700,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1476. Escalin 1750, Antverpy, N.162c, KM.15, 4.760g,
mírně exc., škr., nep.rysky R!
1/1 2000,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1477. 10 Liard 1751, Antverpy, N.165, 1.937g, nep.vady
materiálu, pěkná patina RR!
-1/1- 1100,- 1100,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1478. 2 Liard 1750, Antverpy, N.168, M-A.251, KM.3, 6.650g,
nep.rysky, pěkná patina R!
1/1 1200,- 1200,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1479. 2 Liard 1751, Antverpy, N.168, M-A.252, KM.3, 7.141g,
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina R!
1/1 1200,- 2600,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1480. 2 Liard 1777, Brusel, N.172, M-A.279, 7.592g,
nep.nedor., nep.hr., skvrnka, patina R!
1/1 1900,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1481. Liard 1745, Brusel, N.153, M-A.246, 3.418g, nep.exc.,
dr.vady materiálu, pěkná patina R!
1/1- 1500,- --.-

Pol.

Josef II., 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

1482. Tolar křížový 1784, Brusel, P.26, KM.32, 29.225g,
nep.nedor., mírně just., dr.hr., dr.rysky, patina
1/1 3200,- --.-

Pol.

Josef II., 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

1483. 2 Liards 1789, Brusel, P.56, KM.31, 6.785g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina, grafitti "x" R!
1/1 1400,- --.-

Pol.

Josef II., 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

1484. Liard 1789, Brusel, P.57, KM.30, 3.736g, nep.hr.,
pěkná patina R!
1/1 1300,- 1300,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

1485. XIV Liard 1794, Brusel, P.39, 2.670g, mírně just.,
nep.exc., pěkná patina R!
1/1 2800,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

1486. 2 Liard 1793, Brusel, P.59, KM.57, 7.502g, pěkná
patina R!
1/1 1400,- 1700,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

1487. 2 Liard 1794, Brusel, P.59, KM.57, 7.405g, pěkná
patina R!
1/1 1200,- 1600,-

Pol.

Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857

Stav

V.cena

D.cena

1488. Tolar 1854 A - hlava zprava, 25.962g, dr.hr.,
dr.rysky, skvrnka, patina R!
1/1 12000,- 12000,-

Pol.

Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857

Stav

V.cena

D.cena

1489. Tolar 1854 A - svatební, 25.932g, nep.hr., vl.škr.,
nep.rysky, pěkná patina
1/1 4000,- 6500,-

Pol.

Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857

Stav

V.cena

D.cena

1490. Tolar 1854 A - svatební, 25.979g, dr.hr., vl.rysky,
pěkná patina
1/1 5000,- 5500,-

Pol.

Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857

Stav

V.cena

D.cena

1491. 1/2 Tolar 1850 A - hlava zleva, 14.007g RRR! 0/0 190000,- --.-

Pol.

Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857

Stav

V.cena

D.cena

1492. 20 Krejcar 1852 A - hlava zleva, 6.713g, patina R! 0/0 9000,- --.-

Pol.

Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857

Stav

V.cena

D.cena

1493. 20 Krejcar 1852 A - hlava zleva, 6.689g, vada mater.
na hraně, dr.hr., nep.rysky, téměř R!
0/0 5500,- 5500,-
1494. 20 Krejcar 1852 A - hlava zprava, 4.355g, nep.hr.,
nep.rysky
1/0 700,- 750,-

Pol.

Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857

Stav

V.cena

D.cena

1495. 20 Krejcar 1852 A - hlava zprava, 4.321, nep.hr.,
nep.rysky
1/0 600,- 700,-
1496. 20 Krejcar 1853 A, 4.295g, nep.hr., nep.rysky -1/1 500,- 550,-

Pol.

Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857

Stav

V.cena

D.cena

1497. 20 Krejcar 1854 A, 4.331g, krásná patina 0/0 1000,- 1200,-

Pol.

Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857

Stav

V.cena

D.cena

1498. 20 Krejcar 1852 B, 4.365g 0/0 1300,- --.-

Pol.

Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857

Stav

V.cena

D.cena

1499. 20 Krejcar 1856 B, 4.323g, nep.hr., nep.rysky, patina 1/0 600,- 750,-

Pol.

Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857

Stav

V.cena

D.cena

1500. 20 Krejcar 1854 C, 4.290g, dr.hr., patina 0/0 3000,- 4000,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Praha