Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2017

Pol.

Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786

Stav

V.cena

D.cena

1701. 8 Groš 1755 A, Berlin, KM.274.1, 8.608g, dr.hr.,
dr.rysky, patina
-1/1- 2000,- 2000,-

Pol.

Prusko - král., Friedrich Wilhelm II., 1786 - 1797

Stav

V.cena

D.cena

1702. 1/3 Tolar 1796 E, Königsberg, KM.344, 8.239g,
nep.vady materiálu, nep.hr., nep.rysky
1/1 2000,- --.-

Pol.

Prusko - král., Friedrich Wilhelm III.,1797 - 1840

Stav

V.cena

D.cena

1703. Tolar 1818 D, KM.396, 21.915g, dr.hr., rysky, skvrnky 2/1- 2800,- --.-

Pol.

Prusko - král., Friedrich Wilhelm III.,1797 - 1840

Stav

V.cena

D.cena

1704. Tolar 1820 A, KM.396, 22.036g, dr.hr., dr.rysky -1/2 1500,- 1600,-
1705. 1/6 Tolaru 1826 A, KM.411 (Ag521), 5.166g, nep.hr.,
nep.rysky
-1/1- 800,- --.-

Pol.

Prusko - král., Friedrich Wilhelm IV., 1840 - 1861

Stav

V.cena

D.cena

1706. 2 Tolar spolkový 1841 A, KM.440.1 (Ag900), 37.060g,
dr.hr., dr.rysky, pěkná patina
1/1 4000,- 4000,-

Pol.

Řád německých rytířů, av. Maxmilián, 1590 - 1618

Stav

V.cena

D.cena

1707. Tolar 1613, Dav.5848, 28.418g, mírně hlazen v ploše,
nep.hr., nep.rysky R!
-1/1- 6000,- 7000,-

Pol.

Řád německých rytířů, av. Maxmilián, 1590 - 1618

Stav

V.cena

D.cena

1708. 1/2 Tolar 1614 CO, KM.53, podobný jako M-T.370,
14.120g, nep.rysky, pěkná patina R!
-1/1 5500,- 6000,-

Pol.

Řezno, František I., 1745 - 1765

Stav

V.cena

D.cena

1709. Tolar 1756 ICB - s portrétem Františka I. a pohledem
na město, KM.372, Dav.2618, v rámečku se závěsem,
celková hmotnost 31.505g, vlas.rysky, téměř
1/1 2000,- 2200,-

Pol.

Sasko, Johann Friedrich, 1532 - 1547

Stav

V.cena

D.cena

1710. 2 Tolar 1534, Haupt.str.35 (podobný jako tab.6/53),
Reim.II.4465, 52.458g, stopa po oušku, dr.hr., rysky,
pěkná patina R!
-1/1- 35000,- --.-

Pol.

Sasko, Moritz, 1547 - 1553

Stav

V.cena

D.cena

1711. Tolar 1551, Annaberg-Rothe, Haupt.12/103-podobný,
Keil.10, 28.538g, nep.nedor., nep.dvojráz, skvrna,
patina R!
1/1 11000,- --.-

Pol.

Sasko, Moritz, 1547 - 1553

Stav

V.cena

D.cena

1712. 1/4 Tolar 1552, Freiberg-Alnpeck, Haupt.13/117-podob.
(text str.41), 7.293g, nedor., patina
2/2 1500,- 1500,-

Pol.

Sasko, August I., 1553 - 1586

Stav

V.cena

D.cena

1713. Tolar 1556, Annaberg-Holzschucher, Haupt.14/120-pod.,
Keil.48, 28.877g, nep.nedor., nep.dvojráz, pěkná
patina R!
1/1 7500,- 9500,-

Pol.

Sasko, August I., 1553 - 1586

Stav

V.cena

D.cena

1714. Tolar 1564, Drážďany-Hans Biener, Haupt.14/122,
Keil.56, 28.559g, nep.nedor., nep.dvojráz, pěkná pat.
1/1 6000,- 6000,-

Pol.

Sasko, August I., 1553 - 1586

Stav

V.cena

D.cena

1715. Tolar 1567 - na obsazení Gothy, Drážďany-Hans Biener,
Haupt.14/123, Keil.61, 28.020g, nedor., pěkná patina
-1/1 7500,- 9000,-

Pol.

Sasko, August I., 1553 - 1586

Stav

V.cena

D.cena

1716. Tolar 1574, Drážďany-Hans Biener, Haupt.14/122,
29.205g, nedor., dr.hr., dr.rysky, pěkná patina,
starý podložní lístek
1/1 3000,- 6000,-

Pol.

Sasko, August I., 1553 - 1586

Stav

V.cena

D.cena

1717. 1/4 Tolar 1565, Drážďany-Biener, Haupt.str.45 (podob.
jako tab.15/126), podobný jako Keil.95, 7.145g,
nedor., pěkná patina R!
-1/1- 3000,- 3000,-
1718. 1/8 Tolaru 1563 bz (Drážďany-H.Biener), Haupt.str.45
(podobný jako tab.15/128), 3.590g, nedor., patina
2/2 1200,- 1200,-

Pol.

Sasko - Ernest.linie, Johann Friedrich II., 1554-1567

Stav

V.cena

D.cena

1719. Tolar (15)58, Saalfeld, FW. uvádí pouze menší
nominály (14604), 28.787g, nep.nedor., nep.dvojráz,
pěkná patina R!
-1/1 5500,- 8000,-

Pol.

Sasko, Christian I., 1586 - 1591

Stav

V.cena

D.cena

1720. Tolar úmrtní 1591, Drážďany-Biener, Haupt.str.225
(tab.76/11), Keil.159, 28.628g, stopa po oušku,
hlazen v ploše, hr., rysky R!
2/2 4400,- --.-

Pol.

Sasko, Christian II., Joh.Georg a August, 1591 - 1611

Stav

V.cena

D.cena

1721. Tolar 1592, Drážďany-Hans Biener, Haupt.18/164,
Keil.186, podobný jako KM.15, 29.143g, dr.vady
materiálu, nep.nedor., nep.dvojráz, pěkná patina
1/1 4400,- --.-

Pol.

Sasko, Christian II., Joh.Georg a August, 1591 - 1611

Stav

V.cena

D.cena

1722. Tolar 1596, Drážďany-Hans Biener, Haupt.18/165,
Keil.186, podobný jako KM.15, podobný jako Dav.7557,
28.750g, nep.nedor., dr.rysky, pěkná patina
-1/1- 3400,- --.-

Pol.

Sasko, Christian II., Joh.Georg a August, 1591 - 1611

Stav

V.cena

D.cena

1723. Tolar 1601, Drážďany-Hans Biener, Haupt.18/165,
Keil.186, KM.15, 29.174g, nedor., nep.dvojráz, pěkná
patina
1/1 4400,- 5500,-

Pol.

Sasko, Christian II., Joh.Georg a August, 1591 - 1611

Stav

V.cena

D.cena

1724. Tolar 1606, Drážďany-Heinrich v.Rehnen, Haupt.18/166,
Keil.228, Dav.7566, KM.24, 29.050g, stopa po oušku,
nep.nedor., nep.dvojráz, rysky, patina
-1/2 2000,- 2800,-

Pol.

Sasko, Johann Georg a August, 1611 - 1615

Stav

V.cena

D.cena

1725. Tolar 1615, Drážďany-Heinrich v.Rehnen, Haupt.str.49
(tab.20/179), KM.44, Dav.7573, 28.509g, nedor.,
dvojráz, dr.hr., dr.škr., rysky, patina
2/1- 4000,- 4000,-

Pol.

Sasko, Johann Georg I., 1611 - 1656

Stav

V.cena

D.cena

1726. Tolar 1623, Drážďany-Hans Rehnen, KM.132, Dav.7601,
Haupt.28 (tab.81/4), 28.255g, nedor., nep.dvojráz,
hlazen v ploše aversu, pěkná patina
-1/1- 4800,- 6000,-

Pol.

Sasko, Johann Georg I., 1611 - 1656

Stav

V.cena

D.cena

1727. Tolar 1627, Drážďany-Hans Jakob, KM.132, Dav.7601,
Haupt.22/197, 29.023g, nep.nedor., nep.dvojráz, pěkná
patina
1/1 4800,- 6500,-

Pol.

Sasko, Johann Georg I., 1611 - 1656

Stav

V.cena

D.cena

1728. Tolarová klipa 1630 - na svatbu s Marií Elizabetou,
Haupt.tab.24/215, KM.414, Dav.7609, 28.449g, stopa po
oušku, nep.dvojráz, nep.hr., nep.rysky, patina R!
-1/1- 10000,- 10000,-

Pol.

Sasko, Johann Georg I., 1611 - 1656

Stav

V.cena

D.cena

1729. Tolar 1636, Drážďany-Sebald Dierleber, KM.132,
Dav.7601, Haupt.str.228 (tab.81/5), 28.522g,
nep.nedor., nep.dvojráz, pěkná patina, téměř
0/0 4800,- 8000,-

Pol.

Sasko, Johann Georg I., 1611 - 1656

Stav

V.cena

D.cena

1730. 1/4 Tolar 1630 - 100 let augsburské konfese,
Drážďany-Hans Jakob, Haupt.str.52, KM.406, 6.447g,
stopa po oušku, pěkná patina RR!
-1/1- 4400,- --.-

Pol.

Sasko, Johann Georg II., 1656 - 1680

Stav

V.cena

D.cena

1731. Tolar vikariátní 1658, Drážďany-Rothe, Haupt.31/253,
KM.481, Dav.7630, 28.514g, stopa po oušku, patina
2/2 1800,- 1800,-

Pol.

Sasko, Johann Georg II., 1656 - 1680

Stav

V.cena

D.cena

1732. 1/3 Tolaru 1669 CR, Drážďany-Rothe, KM.522, podobný
jako Haupt.31/258, 9.397g, nedor., nep.dvojráz, pat.
-1/2 2000,- 2000,-

Pol.

Sasko, Friedrich August III., 1763 - 1806

Stav

V.cena

D.cena

1733. 1/3 Tolaru 1801 IEC, Drážďany, KM.1024, 6.906g,
mírně just., nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
-1/1- 400,- 650,-

Pol.

Sasko-Altenburg, Johann Phillip a bratři, 1602 - 1639

Stav

V.cena

D.cena

1734. Tolar 1624 WA, Saalfeld-Albrecht Wolf, KM.Dav.7369,
28.998g, nep.vady materiálu, nep.nedor., nep.dvojráz,
pěkná patina
1/1 5500,- 6500,-

Pol.

Sasko-Altenburg, Johann Phillip a bratři, 1602 - 1639

Stav

V.cena

D.cena

1735. Tolar 1624 WA, Dav.7369, 28.460g, nep.nedor., hr.,
nep.dvojráz, vl.škr., dr.rysky, patina
-1/1- 4000,- --.-

Pol.

Sasko-Gotha-stará l., Johann Kazimir a Johann Ernst

Stav

V.cena

D.cena

1736. Tolar 1607 WA, Coburg-Albrecht Wolf, Dav.7426, podob.
jako FW.III.14606, 28.828g, nep.nedor., dr.hr.,
dr.rysky, patina R!
-1/1- 5500,- 5500,-

Pol.

Sasko-Gotha-stará l., Johann Kazimir a Johann Ernst

Stav

V.cena

D.cena

1737. Tolar 1607 WA, Coburg-Albrecht Wolf, Dav.7426, podob.
jako FW.III.14606, 28.661g, stopa po oušku, nedor.,
dvojráz, patina R!
2/2 3800,- --.-

Pol.

Sasko-Gotha-stará l., Johann Kazimir a Johann Ernst

Stav

V.cena

D.cena

1738. 1/2 Tolar 1590, podobný jako Reim.4479, podobný jako
FW.III.14606, 14.508g, nedor., hr., škr., patina R!
-1/1- 3000,- 3000,-

Pol.

Sasko-Weimar, Friedrich Wilhelm a Johann, 1573 - 1603

Stav

V.cena

D.cena

1739. Tolar 1578, podobný jako Reim.4497, 29.017g,
nep.nedor., nep.dvojráz, hr., patina R!
-1/1 5500,- 8000,-

Pol.

Sasko-Weimar, Friedrich Wilhelm a Johann, 1573 - 1603

Stav

V.cena

D.cena

1740. Tolar 1591, podobný Reim.4503, podobný KM.6, 28.850g,
nep.nedor., nep.dvojráz, pěkná patina R!
1/1 5500,- 8500,-

Pol.

Schaumburg - Lippe, Georg Wilhelm, 1787 - 1860

Stav

V.cena

D.cena

1741. Tolar spolkový 1860 B, Cr.48 (pouze 8.356 ks),
18.378g, dr.hr., dr.rysky, pěkná patina RR!
-1/1 2400,- 2800,-

Pol.

Schleswig-Holstein, Christian VII. Dánský, 1761-1808

Stav

V.cena

D.cena

1742. Tolar = 60 Schilling 1807 MF, Cr.9 (Ag875, 102.000
ks), 28.842g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina R!
1/1 6000,- --.-

Pol.

Schleswig-Holstein, Christian VII. Dánský, 1761-1808

Stav

V.cena

D.cena

1743. 2/3 Tolaru (40 Schilling) 1787 B/MF, Cr.8, 18.947g,
dr.hr., dr.rysky, pěkná patina R!
2/2 3200,- --.-

Pol.

Schwarzburg - Rudolstadt, Friedrich Günter, 1807-1867

Stav

V.cena

D.cena

1744. Tolar 1812 L, Cr.62 (Ag900, náklad neuv.), 28.004g,
nep.nedor., just., pěkná patina RR!
1/1 10000,- --.-

Pol.

Schwarzburg-Sonderhausen, Günther Fried., 1835 - 1880

Stav

V.cena

D.cena

1745. 2 Tolar spolk. 1854 A, Cr.23 (Ag900, pouze 8.600 ks),
dr.hr., rysky, patina RR!
1/1 16000,- 18000,-

Pol.

Stolberg, Ernest a Ludwig Christian, 1672 - 1710

Stav

V.cena

D.cena

1746. 1/3 Tolaru 1672 IB, KM.neuv., FW.III.18404, 9.402g,
nep.exc., dr.úhoz, dr.hr., dr.rysky, patina
-1/2 2800,- 3000,-

Pol.

Worms - město

Stav

V.cena

D.cena

1747. 12 Krejcar 1618, podobný jako Sa.2150 (obr.1054),
4.020g, stopa po oušku, nedor., pěkná patina R!
2/2 3600,- --.-

Pol.

Anhalt, Friedrich II., 1904 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1748. 2 Marka 1904 A, KM.27 (Ag900, pouze 50.000 ks),
11.054g, nep.hr., dr.rysky, patina R!
2/1 3000,- 3000,-

Pol.

Badensko, Friedrich I., 1856 - 1907

Stav

V.cena

D.cena

1749. 5 Marka 1906 - zlatá svatba, KM.277 (pouze 60000 ks),
27.745g, nep.hr., nep.rysky, téměř R!
0/0 2000,- 3200,-

Pol.

Bavorsko, Otto, 1886 - 1912

Stav

V.cena

D.cena

1750. 5 Marka 1913 D, KM.512, 27.784g, dr.hr., nep.rysky 1/0 1000,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Praha