Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2017

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

2101. Medaile za zásluhy o ČSLA (do roku 1990) - I.stupeň,
postř.bronz, průkaz "majoru v.v. Miroslavu Símovi"
1/1/1 160,- 160,-
2102. Medaile za zásluhy o ČSLA (do roku 1990) - II.stupeň,
lesklý bronz
1/1/1 140,- --.-

Pol.

Československo - odznaky vojenských akademií

Stav

V.cena

D.cena

2103. Vysoká válečná škola 1936 - (odstr."Benešův") ročník,
Bartko.15, Krubl.tab.2/3 (str.29 - první varianta
nápisu), puncovaný Ag 900, Sign.Karnet-Kyselý
1 3000,- 15000,-

Pol.

Československo - odznaky vojenských akademií

Stav

V.cena

D.cena

2104. Vysoká válečná škola 1948 - ročník slovan.vzájemnosti
, Bartko.21, Krubl.tab.2/9 (str.29), puncovaný Ag900,
Sign.Karnet a Kyselý, chybí upínací šroub a matice
1 2000,- 11000,-

Pol.

Československo - odznaky vojenských akademií

Stav

V.cena

D.cena

2105. Vysoká válečná škola 1950 - vysoké vojenské učiliště,
Bartko.23, Krubl.tab.2/11 (str.29), puncovaný Ag900,
Sign.Karnet a Kyselý, krásná patina
1 5000,- 20000,-

Pol.

Československo - odznaky vojenských učilišť

Stav

V.cena

D.cena

2106. Vojenské učiliště hrdiny SSSR Ot.Jaroše - typ 1955 -
číslo 1956, Bartko.28, Krubl.tab.7a/14 (text str.35),
sign. Zukov
1 500,- 500,-

Pol.

Československo - vojenské střelecké odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2107. Střelec z leh. kulometu - II.třída - Sign."Z" - lehký
typ, Bartko.4(b), Krubl.tab.16 (text.str.43), K-S.3b
1 500,- --.-

Pol.

Československo - letecké dekorace

Stav

V.cena

D.cena

2108. Pilot bezmotorových letadel - miniatura odznaku,
I.třída, II.třída, Nesign., 25x14 mm s jehlicí, 2ks
1 400,- 400,-

Pol.

Československo - odznaky výsadkového vojska

Stav

V.cena

D.cena

2109. Výkon. odznak - typ 1968 - II.třída, Bartko2.CP.64,
Krubl.tab.23/14-text str.48, čísl. (2160), Nesign.,
postř.bronz 50x25 mm se šroubem, podložkou a maticí
1 200,- 200,-

Pol.

Československo - hasičské dekorace

Stav

V.cena

D.cena

2110. Hradec Králové - Sbor hasičů - Za zásl. v hasičství,
Sign.Pichl-Praha, zlacený a smaltovaný bronz 44 mm
se závěsem a stuhou R!
1/1/1 2000,- 2000,-

Pol.

Československo - resortní medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2111. Zasloužilý pracovník podniku Textilana, Nesign.,
smaltovaný bronz 48x46 mm se zavíracím špendlíkem R!
1 800,- --.-

Pol.

Československo - regionální medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2112. Praha - Dopravní podnik hlavního města - komunální
podnik - č.506, Nesign., smaltovaný bronz 38/54 mm
s upínací patkou, poškozený smalt R!
1 1100,- --.-

Pol.

Československo - různé

Stav

V.cena

D.cena

2113. ČSTV - odznak Zasloužilý mistr sportu, Pulec.C.30-b,
Sign.B (Beutler), Nepunc., původní etue
1 300,- --.-

Pol.

Československo - různé

Stav

V.cena

D.cena

2114. Národní výbory ČSSR - závěsná dekorace předsedy NV,
Sign.KŠ, patinovaný bronz 80 mm, závěsný štítek,
nákrční stuha
1/1/1 3000,- --.-
2115. Svazarm - odznak Za obětavou práci - I.typ - 2.třída,
číslov. (7487), smalt. postříbřený bronz 39x55 mm se
zavíracím špendlíkem, miniatura sign. Kremnica
1/1/1 400,- 400,-

Pol.

Česká republika - vyznamenání, medaile a odznaky AČR

Stav

V.cena

D.cena

2116. Záslužný kříž Armády ČR - I.stupeň, F-Š.5a, původní
etue
1/1/1 500,- --.-
2117. Záslužný kříž Armády ČR - III.stupeň, F-Š.5c, původní
etue
1/1/1 300,- --.-
2118. Medaile Armády ČR - za 5 let služby, F-Š.8c,
stužka s miniaturou, původní etue, dekret s udělením
nadporučíku Václavu Křenkovi, 28.října 1999
1/1/1 400,- --.-
2119. Medaile Za službu míru - Základna mírových sil OSN
Český Krumlov, F-Š.10, malá stužka, původní etue
1/1/1 200,- --.-
2120. MNO - pam. medaile na 60.výročí ukončení II.světové
války 2005, F-Š.17, malá stužka s miniaturou, etue
1/1/1 200,- --.-

Pol.

Česká republika - vyznamenání, medaile a odznaky AČR

Stav

V.cena

D.cena

2121. Meče armády hrot - AE medaile na 50 let výsadkového
vojska, F-Š.21
1/1/1 500,- --.-

Pol.

Česká republika - vyznamenání, medaile a odznaky AČR

Stav

V.cena

D.cena

2122. Meče armády hrot - postř. pamětní medaile na 50 let
výsadkového vojska (neoficiální), podobná jako VRV.21
1/1/1 700,- --.-
2123. Moravská Třebová - Střed. technická škola MO, F-Š.42,
jednostranný postř. bronz 35 mm se závěsem a stuhou,
původní etue
1/1/1 600,- 650,-

Pol.

Česká republika - vyznamenání, medaile a odznaky AČR

Stav

V.cena

D.cena

2124. Kutná Hora - 152.záchranný prapor - pamětní medaile,
F-Š.58, Nesign., patinovaný bronz 40 mm s plastickým
barevným štítkem, původní stuha, stužka, původní etue
1/1/1 800,- 1000,-
2125. Moravská Třebová - Střed. technická škola MO, F-Š.62,
jednostr.bronz 35 mm se závěsem a stuhou, původ. etue
1/1/1 600,- 650,-
2126. Praha - pamětní medaile hradní stráže s meči, F-Š.65,
číslovaná v reversu "015", původní etue
1/1/1 800,- 1100,-
2127. Absolvent vysoké vojenské školy b.l. (1993),
Krubl.tab.37 (text str.73), výroba Bižu Jablonec n.N.
1 300,- --.-

Pol.

Česká republika - různé

Stav

V.cena

D.cena

2128. Čsl. obec legionářská - pamětní medaile, Sign.MV
(Michal Vitanovský), bronz 38 mm se závěsem a stuhou,
tři malé stužky, odznak, původní etue
1/1/1 500,- --.-
2129. Čsl. obec legionářská - pamětní kříž, Nesign.,
patinovaná měď 48x48 mm se závěsem a stuhou, malá
stužka s miniaturou, původní etue
1/1/1 300,- --.-
2130. ČSBS - Kříž Za věrnost 1939 - 1945, podobný jako
VM.212-A, ale revers bez nápisu, stužka s miniaturou,
původní udělovací etue
1/1/1 300,- --.-

Pol.

Česká republika - různé

Stav

V.cena

D.cena

2131. Skaut - Medaile skautské vděčnosti, Nesign., patinov.
bronz 38x49 mm se závěsem a stuhou, původní etue
1/1/1 1000,- 1400,-

Pol.

Česká republika - různé

Stav

V.cena

D.cena

2132. Sdružení letců České republiky, Nesign., zlacený
a smaltovaný bronz 58x46 mm se závěsem a stuhou,
miniatura, původní etue
1 800,- 800,-
2133. Sdružení veteránů České republiky - pamětní medaile
b.l., Nesign., F-Š.neuvádí, postříbřený bronz 40 mm
se závěsem a stuhou, původní etue
1/1/1 300,- --.-

Pol.

Česká republika - různé

Stav

V.cena

D.cena

2134. Sdružení čsl. zahraničních letců (1939-1945) b.l.,
Nesign., postříbřená, zlacená a smaltovaná plaketa
v původní etui
1 800,- 800,-

Pol.

Česká republika - různé

Stav

V.cena

D.cena

2135. Sdružení čsl.zahr.letců (1939-1945) - čestný odznak
RAF b.l. (patrně 1999), Nesign., smaltovaný odznak
50x20 mm s upínacím šroubem, podložkou a maticí, text
1 500,- 500,-

Pol.

Česká republika - různé

Stav

V.cena

D.cena

2136. Sdružení čsl.zahr.letců (1939-1945) - pamětní odznak
RAF b.l. (patrně 1999), Nesign., zlacený a smaltovaný
odznak 50x14 mm se sponou
1 200,- 200,-

Pol.

Česká republika - různé

Stav

V.cena

D.cena

2137. Sdružení čsl.zahr.letců (1939-1945) - 68. peruť RAF -
b.l. (patrně 1999), Nesign., smaltovaný odznak 35x49
mm s upínacím šroubem, podložkou a maticí
1 500,- 500,-

Pol.

Česká republika - různé

Stav

V.cena

D.cena

2138. Sdružení čsl.zahr.letců (1939-1945) - 310.peruť RAF -
b.l. (patrně 1999), Nesign., smaltovaný odznak 35x49
mm s upínacím šroubem, podložkou a maticí
1 500,- 500,-

Pol.

Česká republika - různé

Stav

V.cena

D.cena

2139. Sdružení čsl.zahr.letců (1939-1945) - 311.peruť RAF -
b.l. (patrně 1999), Nesign., smaltovaný odznak 35x49
mm s upínacím šroubem, podložkou a maticí
1 500,- --.-

Pol.

Česká republika - různé

Stav

V.cena

D.cena

2140. Sdružení čsl.zahr.letců (1939-1945) - 312.peruť RAF -
b.l. (patrně 1999), Nesign., smaltovaný odznak 35x49
mm s upínacím šroubem, podložkou a maticí
1 500,- --.-

Pol.

Česká republika - různé

Stav

V.cena

D.cena

2141. Sdružení čsl.zahr.letců (1939-1945) - 313.peruť RAF -
b.l. (patrně 1999), Nesign., smaltovaný odznak 35x49
mm s upínacím šroubem, podložkou a maticí
1 500,- 500,-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

2142. Medaile Vítězství (cca 350.000 ks), Nesign., zn.LA
(Alexander Leisek - Litoměřice), BB.145, Laslo.13/1
1/1/1 200,- --.-
2143. Medaile Vítězství (cca 350.000 ks), Nesign., zn.R
(Edward Riemer-Praha), BB.145, jako Laslo.13/2, hr.,
dr.rysky, pěkná patina
1/1/1 150,- 150,-
2144. Medaile Vítězství (cca 350.000 ks), Nesign., zn.LA?
(Alexander Leisek - Litoměřice), BB.145, Laslo.13/1
1/1/1 150,- --.-
2145. Medaile Vítězství (cca 350.000 ks), Nesign., zn.LA
(Alexander Leisek - Litoměřice), BB.145, Laslo.13/1
1/1/1 200,- --.-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2146. Pamětní medaile na válku 1915 - 1918, BB.103,
přiložena stuha v německé obloučkové úpravě
1/1/1 200,- 200,-

Pol.

Itálie - království

Stav

V.cena

D.cena

2147. Řád Italské koruny - kříž V.třídy - rytíř,
na průvlečné stuze, Nimmergut.191/E, BB.814, závěsná
miniatura, nesignovaná původní etue, dr.vady smaltu
1/1/1 4000,- --.-

Pol.

Jugoslávie - republika

Stav

V.cena

D.cena

2148. Řád Bratrství a jednoty - II.třída (se stříbrným
věncem), Wer2.1352 (str.450), Ag 47x46mm s upínacím
šroubem, Sign.Ikom-Zagreb, číslo 8479, původní etue
1 1000,- 1100,-

Pol.

Liechtenstein

Stav

V.cena

D.cena

2149. Johann - medaile na 50 let vlády, Sign.L.Hujer, bronz
36mm s pův.ouškem a stuhou, původní etue signovaná
Wielhelm Beck & Söhne, WIEN VIII., Langegasse Nr.1,..
1/1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Německo - Prusko

Stav

V.cena

D.cena

2150. Wilhelm II. - AE královská pruská medaile za zásluhy,
BB.32, Nimmergut.1843, škr., bez stuhy
2/1/- 1500,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Praha