Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2017

Pol.

Harcuba Jiří, 1928 - 2013

Stav

V.cena

D.cena

2251. ČSPDP - velká stříbrná medaile na 50 let spol. 1987 -
Loreta v Praze na Hradčanech, vročení, opis / český
lev, opis, Sign., Ag 65mm, 165.073g, pouze 20ks RR!
0/0 5000,- 20000,-

Pol.

Harcuba Jiří, 1928 - 2013

Stav

V.cena

D.cena

2252. ČSPDP - menší stříbrná medaile na 50 let spol. 1987 -
Loreta v Praze na Hradčanech, vročení, opis / český
lev, opis, Sign., Punc., Ag 38mm, 46.167g, patina R!
0/0 600,- 2600,-
2253. ČSPDP - velká bronzová medaile na 50 let spol. 1987 -
Loreta v Praze na Hradčanech, vročení, opis / český
lev, opis, Sign., patinovaný bronz 65 mm
0/0 200,- 300,-

Pol.

Harcuba Jiří, 1928 - 2013

Stav

V.cena

D.cena

2254. ČSPDP - 80 let vzniku Československa 1998 - stylizov.
hlava Republiky, opis / sedící postava a dvojitý
opis, Sign., Punc., Ag900, 40mm, 37.329g, kapsle
0/0 900,- 1100,-

Pol.

Chaura K., 1869 - 1945, a Abrahám K., 1855 - 1899

Stav

V.cena

D.cena

2255. Na paměť opravy povodní strženého Karlova mostu 1892
- český lev a opis s titulem Karla IV. / 8-řádkový
nápis, Sign., Punc., Ag 29mm, 4.663g, pěkná pat.,tém.
0/0 1000,- 10000,-

Pol.

Christlbauer Josef, 1820 - 1897

Stav

V.cena

D.cena

2256. St.Pölten - Zahradnický spolek - Za prac.zásluhy b.l.
- císařský znak, opis / 5-řádkový nápis ve věnci,
Sign., Punc., Ag 47mm, 37.742g, na hraně zkouška kovu
0/0 3600,- 4000,-
2257. Pardubice - knihtiskař Fr.Hoblík - 50.narozeniny 1892
- poprsí zpředu, opis / desetiřádkový nápis v lipovém
věnci, Sign., bronz 46 mm, nep.skvrnky, patina, téměř
0/0 300,- 600,-

Pol.

Christlbauer Josef, 1820 - 1897

Stav

V.cena

D.cena

2258. 100 let obrany Tyrol 1796/1896 - Nejsvětější srdce,
německý opis / tyrolská orlice, německý opis, Sign.,
měď 40 mm, krásná patina, téměř
0/0 2800,- --.-

Pol.

Jauner Jindřich, 1842 - 1912

Stav

V.cena

D.cena

2259. Johann Kempen v.Fichtenstamm (nar.v Pardubicích) 1859
- poprsí zleva, opis / znak a tři alegorické postavy,
opis, Sign., měď 80 mm, 200.910g, H.7384, dr.hr.
0/0 6000,- --.-

Pol.

Jauner Jindřich, 1842 - 1912

Stav

V.cena

D.cena

2260. Johann Kempen v.Fichtenstamm (nar.v Pardubicích) 1859
Poprsí zleva, opis / alegorie a znak, opis, Sign.,
postř.měď 80 mm, 199.635g, H.7384, MZČ.155/1, vl.rys.
0/0 6000,- --.-

Pol.

Jauner Jindřich, 1842 - 1912

Stav

V.cena

D.cena

2261. Franz X. Bosch - 75.výročí založení pivovaru 1894 -
poprsí částečně zleva, písmo / pivovar a nápisy,
Sign., Punc., Ag800, 52mm, 50.263g, hr., rys., téměř
0/0 5000,- 6500,-

Pol.

Kafka Bohumil, 1878 - 1942

Stav

V.cena

D.cena

2262. Dr.Albín Bráf - president Národohospodář.ústavu 1911
- poprsí zleva, 5-řádkový nápis, vavříny, Sign.,
jednostr. patinov. bronz 47x62 mm, razil Anýž-Praha
0/0 800,- 800,-
2263. Klub za Starou Prahu - památce Viléma Mrštíka 1912 -
poprsí mírně zprava, nápis, jednostr.bronz 28x34 mm,
razil Anýž, MZČ.216/7, pěkná patina, téměř
0 400,- 400,-

Pol.

Knobloch Milan, 1921 -

Stav

V.cena

D.cena

2264. William Shakespeare - 400 let narození 1964 - poprsí
zleva, znak, opis, Sign., patinov.jednostranný bronz
75mm, původní etue
0 150,- 400,-

Pol.

Kozák Ladislav, 1934 - 2008

Stav

V.cena

D.cena

2265. Alois Beer - 150 výročí narození 1983 - poprsí čelně,
drobné postavy, kytice, opis / budovy v Dobrušce,
znak, slunce, opis, lesklý bronz 60 mm (10ks) RRR!
0/0 480,- --.-

Pol.

Kříž Václav, 1830 - 1887

Stav

V.cena

D.cena

2266. Zeměděl.rada pro Království české - Za zásluhy b.l. -
český lev, dvojitý česko-německý opis / česko-německý
nápis ve věnci, Sign., Punc., Ag 42mm, 23.998g
0/0 2000,- --.-

Pol.

Kříž Václav, 1830 - 1887

Stav

V.cena

D.cena

2267. Zemský včelařský spolek pro Čechy - AE medaile b.l. -
korunovaný český lev, dvojitý opis / úl ve věnci,
česko-něm. opis, Sign., měď 40 mm, dr.hr., patina R!
0/0 1000,- 4400,-

Pol.

Kříž Václav, 1830 - 1887

Stav

V.cena

D.cena

2268. Průmyslová jednota v Praze - Výstava 1875 - český
znak, česko-něm.opis / gryf táhne závodní vůz, opis,
vročení, Sign., Punc., Ag 49mm, 64.527g, hr., patina
0/0 4000,- 8000,-

Pol.

Kuneš Karel, 1920 - 1997

Stav

V.cena

D.cena

2269. Domažlice - AR medaile na 1000 let města 1971 -
pečeť města, opis / letecký pohled na město, Sign.,
Punc., Ag900, 70mm, 151.488g, původní etue RR!
0/0 10000,- 12000,-

Pol.

Kužel Miroslav, 1907 - 1985

Stav

V.cena

D.cena

2270. Sto let revoluce a tři roky Pražského povstání 1948 -
studenti bránící Mosteckou věž, opis / Staroměstská
radnice, opis, Sign., patinov. Ag 900, 40mm, 35.978g
0/0 500,- 3600,-
2271. Sto let revoluce a tři roky Pražského povstání 1948 -
studenti bránící Mosteckou věž, opis / Staroměstská
radnice, opis, Sign., zlacený bronz 40 mm
0/0 200,- 460,-
2272. Sto let revoluce a tři roky Pražského povstání 1948 -
studenti bránící Mosteckou věž, opis / Staroměstská
radnice, opis, Sign., patin. postříbřený bronz 40 mm
0/0 200,- 400,-
2273. Sto let revoluce a tři roky Pražského povstání 1948 -
studenti bránící Mosteckou věž, opis / Staroměstská
radnice, opis, Sign., patinovaný bronz 40 mm
0/0 200,- 500,-

Pol.

Láska Miloš, 1917 - 1984

Stav

V.cena

D.cena

2274. 50.výročí založení Sokola v Brně-Řečkovicích 1950 -
dvojportrét Fügnera a Tyrše, písmo / sokol sedící na
větvi, vročení, opis, Sign., patinovaný bronz 60 mm
0/0 150,- 150,-

Pol.

Lichtág Jan, 1898 - 1985

Stav

V.cena

D.cena

2275. František Wenzl - předseda Brnosvazu a Moragra 1939 -
poprsí zleva, opis / dva muži v krojích, krajina,
dvojitý opis, Sign., patinovaný bronz 70 mm, skvrna
0/1 100,- 170,-

Pol.

Marschall Rudolf, 1873 - 1967

Stav

V.cena

D.cena

2276. Fr.V.Schönaich, generálplukovník, ministr války 1916
- poprsí zprava, nápisy / osmiřádkový nápis, Sign.,
lakovaný patinovaný zinek 60x72 mm
1/1 1200,- --.-

Pol.

Myslbek a Tautenhayn

Stav

V.cena

D.cena

2277. Obchodní a živnost. komora v Praze - AR medaile b.l.-
personif. Prahy zleva, opis / putti na kovář. nářadí,
věnec, opis, Sign., Punc., 56mm, 66.822g, původ.etue
0/0 1900,- 8000,-
2278. Obchodní a živnost. komora v Praze - AE medaile b.l.-
personifikace Prahy zleva, opis / putti na kovářském
nářadí, věnec, opis, Sign., patin.bronz 56 mm, dr.hr.
1/1 200,- 1900,-

Pol.

Myslbek a Stehlík

Stav

V.cena

D.cena

2279. AE medaile Obchodní a živnostenské komory v Praze
b.l.- poprsí Merkura zprava, opis/ putti drží korbel,
kladivo a sekáč, Sign., 50mm, pěkná patina
0/0 200,- 500,-

Pol.

Odehnal Antonín, 1878 - 1957

Stav

V.cena

D.cena

2280. Zemědělská jednota ČSR b.l. - Za spolupráci - žena
s kyticí stojící u pluhu, 3-řádkový nápis, Sign.,
patin. jednostr. bronz. plaketa 86x86 mm, etue, skvr.
0 200,- 360,-

Pol.

Odehnal Antonín, 1878 - 1957

Stav

V.cena

D.cena

2281. Zemědělská rada - český odbor - za zásluhy b.l. -
muž s pluhem, srpem a ratolestí, nápis / český lev,
obilí, opis, Sign., Punc., Ag900, 55mm, 73.095g, etue
0/0 2200,- 4400,-

Pol.

Oliva Viktor (1861-1928), Šimonovský Bedřich (* 1871)

Stav

V.cena

D.cena

2282. Jan Žižka z Trocnova - 500. výročí úmrtí 1924 -
Polopostava s palcátem v ruce, opírající se o štít
s nápisem, Sign., litý bronz 112x151 mm
1 800,- --.-

Pol.

Oppl Vladimír, 1953 -

Stav

V.cena

D.cena

2283. Rudolf II. - 25 let Asociace starožitníků 1991/2016 -
portrét mírně zprava, opis / antický chrám, 7-řádkový
nápis a opis, Sign., patinovaná měď 50 mm
0/0 500,- 500,-

Pol.

Pátek Karel, 1856 - 1910

Stav

V.cena

D.cena

2284. Jan Amos Komenský (1592 - 1670) - 300 let narození
1892 - poprsí mírně zleva, opis / zářící hvězda,
ratolest, letopočty, Sign., cín 46 mm, patina, téměř
0/0 1200,- 2800,-

Pol.

Pátek Karel, 1856 - 1910

Stav

V.cena

D.cena

2285. Protržený Karlův most, opisy a nápis, 4.IX.1890 /
obnovený Karlův most a letopočet 1892, Sign.,
měď 41mm, 27.864g, krásná patina
0/0 2000,- 3800,-
2286. Jan Neruda - pamětní medaile (1894) - poprsí mírně
zleva, opis / žena s knihou, slunce, pyramidy a chrám
sv.Víta, Sign., cín 38 mm, pěkná patina, téměř
0/0 600,- --.-

Pol.

Pelikán Julius, 1887 - 1969

Stav

V.cena

D.cena

2287. Sochař Franta Úprka - SVUM svým členům 1932 - poprsí
zleva, opis / dvě ženy v románském portálu kostela,
opis a nápis, Sign., patinovaný bronz 50 mm, etue
0/0 300,- 400,-

Pol.

Pichl Ivan Bojislav, 1850 - 1923

Stav

V.cena

D.cena

2288. Josef Kajetán Tyl (1808 - 1856) b.l. - poprsí zleva,
opis / 5-řádkový nápis v lipovém věnci, Sign., bronz
55 mm, krásná patina
0/0 1000,- 1400,-

Pol.

Pichl Ivan Bojislav, 1850 - 1923

Stav

V.cena

D.cena

2289. Generál Johann von Appel - velitel Sarajeva 1900 -
poprsí mírně zprava ve věnci, německý opis / 13-řádk.
nápis a dvojitý opis na stuze, Sign., měď 50 mm
0/0 2400,- --.-

Pol.

Pichl Ivan Bojislav, 1850 - 1923

Stav

V.cena

D.cena

2290. Generál Johann von Appel - velitel Sarajeva 1900 -
poprsí mírně zprava ve věnci, německý opis / 13-řádk.
nápis a dva opisy na stuze, Sign., bronz 50 mm, pat.
0/0 800,- 800,-

Pol.

Prádler Jiří, 1929 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

2291. Josef Dobrovský - Akademie věd České republiky (1966)
Poprsí mírně zprava, opis/ lip.lístky a nápis, Sign.,
Nepunc.Ag(?) 65mm, 138.310g, uděl."V.Křístek-19" RR!
0/0 1600,- 1600,-

Pol.

Radnicky Karel, 1818 - 1901

Stav

V.cena

D.cena

2292. Znojmo - odhalení pomníku generála Kopala 16.X.1853 -
poprsí zpředu, dubový věnec, opis a nápis / pomník,
městský znak, ornament, písmo, Sign., měď 64 mm, pat.
0/0 3400,- 3400,-

Pol.

Radnicky Karel, 1818 - 1901

Stav

V.cena

D.cena

2293. Znojmo - odhalení pomníku generála Kopala 16.X.1853 -
poprsí zpředu, dubový věnec, opis a nápis / pomník,
městský znak, ornament, písmo, Sign., postř.měď 64 mm
0/1 2200,- 2200,-

Pol.

Radnicky Karel, 1818 - 1901

Stav

V.cena

D.cena

2294. Vídeň - 500 let university 1865 - předání zakládací
listiny, opis a nápis / dvě postavy u oltáře, vavřín,
opis a vročení, Sign., bronz 78 mm, dr.hr., patina
0/0 2000,- 4000,-

Pol.

Scharff Anton, 1845 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

2295. Richard rytíř Dotzauer -ředitel obchodní komory 1880
- poprsí zleva, opis / genius letící nad krajinou,
písmo, Sign., bronz 64 mm, Don.3305, Bach.47a, etue
0/0 1900,- 1900,-

Pol.

Scharff Anton, 1845 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

2296. Josef Hlávka - AR medaile na 70.narozeniny 15.2.1901
- poprsí zleva, 2-řádk. nápis / 6-řádk. nápis, Sign.,
Punc., patinov.stříbro 60mm, 89.957g, Bach.327, etue
0/0 7500,- 7500,-

Pol.

Schwartz Štěpán, 1851 - 1924

Stav

V.cena

D.cena

2297. Vídeň - 100 let Rakouské národní banky 1916 - císař
František předává guvernérovi banky zaklád. listinu,
opis / nápis ve věnci, Sign., bronz 65 mm, etue
0/0 1000,- 1000,-

Pol.

Seidan Václav, 1817 - 1870

Stav

V.cena

D.cena

2298. Otev. železnice Praha - Drážďany 6.4.1851 - Bohemia a
Saxonia si podávají ruce, lokomotiva, písmo / starom.
mostecká věž, opisy, měď 48 mm, MZČ.150/11, pat. R!
0/0 6000,- --.-

Pol.

Smolík V.R. a Goldschmid J.

Stav

V.cena

D.cena

2299. Zeměděl.rada pro Království české - AR uznání zásluh
- Přemysl Oráč sed. na pluhu, lípa, opis/ český znak,
písmo, Sign., 55mm, 59.927g, nep.hr., nep.rysky, etue
0/0 1900,- 1900,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2300. Alois Jirásek b.l. (1914) - poprsí zleva, nápis /
učitel s dětmi nad knihou, znaky, opis, Sign.,
patinovaný bronz 50 mm, MZČ.222/17, téměř
0/0 600,- 800,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Praha