Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2017

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2301. Alois Jirásek (1914) - poprsí zleva, nápis / učitel s
dětmi nad knihou, opis, Sign., pat.bronz 50 mm, nápis
na hraně k výročí pěšího pluku A.Jiráska, 100ks RR!
0/0 3000,- 3000,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2302. Mikuláš Aleš - medaile na 60.narozeniny 1912 - poprsí
zprava, opis / holčička s kyticí v ruce, vročení
a opis, Sign., patinovaný bronz 50 mm, nep.hr.
1/1 600,- 600,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2303. Mikuláš Aleš - medaile na 60.narozeniny 1912 - poprsí
zprava, opis / holčička s kyticí, vročení a opis,
Sign., bronz 50 mm, na hraně "JŠ", autorský odražek ?
1/1 1500,- 1500,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2304. Antonín rytíř Randa - ČAVU k 80.narozeninám 1914 -
poprsí zleva, opis / datum ve věnci a 6-řádk. nápis,
Sign., patinovaný bronz 60 mm, téměř
0/0 1000,- 1500,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2305. Karel Vrba - Česká akademie na 70.narozeniny 1915 -
poprsí zleva, opis / osmiřádkový nápis ve čtvercovém
rámu, vročení, Sign., patin.bronz 58mm, 45ks(?) RR!
1/0 2000,- 2000,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2306. 7.všesokolský slet 1920 - voják s puškou a granátem,
v pozadí zátaras z ostnatého drátu, opis / sportovec
s lip.ratolestí, nápis, Sign., patinov. bronz 50 mm
0/0 1000,- 2200,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2307. G.Habrman - I. ministr školství a osvěty ČSR 1921 -
poprsí zleva, opis / učitel s dítětem, mapa ČSR,
znak a opis, patinov. bronz 60 mm, pouze 158 ks R!
0/0 2000,- 5500,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2308. T.G.Masaryk - ČAVU na paměť osvobození 1922 - poprsí
zleva, opis / Prof. Denis píše dějiny českého národa,
alegorické postavy, opis, Sign., patin.bronz 70 mm
0/0 1000,- 2400,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2309. Alois Rašín - první ministr financí ČSR 1922 - poprsí
zprava, opis / putti se šavlí a vlajkou, malý státní
znak, opis a nápis, patin.bronz 60mm, 396ks
0/0 2000,- 7500,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2310. Antonín Švehla - první ministr vnitra ČSR 1922 -
poprsí zleva, opis / putti se šavlí a vlajkou, znak,
písmo, Sign., Punc.Ag987, 60mm, 142.129g, 2ks! RRR!
0/0 100000,- 100000,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2311. Dr.Karel Kramář - první předseda vlády 1924 - poprsí
zprava, vročení, opis / malý státní znak na kmenu
lípy, opis a nápis, patinovaný bronz 60mm, 116.139g
0/0 1500,- 3200,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2312. Obchodní a živn.komora v Plzni - Za zásluhy 1924 -
Merkur a Vulkán, nápis / sedící žena, znak, písmo,
Punc."lilie", Ag720 (doklad PÚ), 50mm, 53.599g RRRR!
0/0 60000,- --.-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2313. Obchodní a živn.komora v Plzni - Za zásluhy 1924 -
Merkur a Vulkán si podávají ruce, nápis/ sedící žena,
znak, písmo, Ag750, 50mm, 53.879g, údajně 3ks RRR!
0/0 15000,- --.-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2314. Obchodní a živn.komora v Plzni - Za zásluhy 1924 -
Merkur a Vulkán si podávají ruce, nápis/ sedící žena,
znak, písmo, Ag750, 50mm, 55.943g, 3ks RRR!
0/0 12000,- 12000,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2315. Obchodní a živn.komora v Plzni - Za zásluhy 1924 -
Merkur a Vulkán si podávají ruce, nápis/ sedící žena,
znak, písmo, patinovaný bronz 50 mm, 45.251g
0/0 4000,- --.-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2316. Obchodní a živn.komora v Plzni - Za zásluhy 1924 -
Merkur a Vulkán, nápis / sedící žena, znak, písmo,
postř.bronz 50 mm, 53.100g, druhý známý kus RRR!
0/0 30000,- --.-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2317. Obchodní a živn.komora v Plzni - Za zásluhy 1924 -
Merkur a Vulkán, nápis / sedící žena, znak, písmo,
postř.železo 50 mm, 60.997g, patrně unikát RRRR!
0/0 40000,- --.-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2318. Obchodní a živn.komora v Plzni - Za zásluhy 1924 -
Merkur a Vulkán, nápis / sedící žena, znak, písmo,
poměděné železo 50 mm, 60.800g, patrně unikát RRRR!
0/0 40000,- --.-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2319. Obchodní a živn.komora v Plzni - Za zásluhy 1924 -
Merkur a Vulkán, nápis / sedící žena, znak, písmo,
zlac.bronz 50 mm, 51.082g, hrany, skvrny
-1/1- 1000,- 1000,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2320. Obchodní a živn.komora v Plzni - Za zásluhy 1924 -
Merkur a Vulkán si podávají ruce, nápis/ sedící žena,
znak, písmo, patin. postř. bronz 50 mm, 1ks! RRR!
0/0 12000,- --.-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2321. Fr.Klindera - starosta Jednoty hospod.družstev 1925 -
poprsí zprava, vročení a opis / dva muži s pluhem,
pytlem obilí a včelím úlem, opis, Sign., bronz 60 mm
1/0 1500,- 1900,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2322. Prof.J.Zubatý, president ČAVU - 70.narozeniny 1925 -
poprsí zprava, nápis / státní znak, lipová ratolest,
a 5-řádkový nápis, Sign., patin. bronz 60 mm, dr.hr.
0/0 1000,- 2200,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2323. Pluk.Josef Švec - odhal. pam. desky v Pelhřimově 1926
- poprsí zleva, opis / městský znak, opis a vročení,
Sign., patin.bronz 22mm s pův.ouškem, 4.272g, hr. R!
0/0 3000,- 26000,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2324. Pluk.Josef Švec - odhal. pam. desky v Pelhřimově 1926
- poprsí zleva, opis / městský znak, opis a vročení,
Sign., Punc., patinované Ag 22mm, 5.284g, patina R!
0/0 5000,- 130000,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2325. Jan Hiller, funkcionář Sokola - úmrtní medaile 1927 -
poprsí zleva, opis, Sign., jednostranný patinovaný
bronz 70 mm, téměř RR!
0 5000,- 5000,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2326. Milan Rastislav Štefánik - I.ministr války ČSR 1928 -
poprsí zleva, písmo / hořící slunce, dvě vyznamenání,
znak a písmo, Sign., patin.bronz 60mm, 133ks R!
0/0 3000,- 19000,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2327. Prof.Dr.J.V.Šimák, historik - město Turnov 1870/1930
- poprsí zleva, opis / štít s českým lvem, nápisy,
Sign., patinovaný bronz 50 mm, pouze 100ks RR!
0/0 3000,- 4200,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2328. Dr.Josef Kazimour - padesáté narozeniny 1931 - poprsí
zleva, opis, Sign., patin. jednostranný bronz 60 mm,
pouze 205 ks R!
0 2000,- 2800,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2329. JUDr.Cyril Horáček - prof. Karlovy university 1932 -
poprsí zprava, opis / stylizace domu, nápis a opis,
Sign., patinov.bronz 65 mm, pouze 200ks, skvrny R!
0/0 2000,- 3600,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2330. Antonín Švehla, vůdce lidu 1873 - 1933 (1938) -
poprsí zleva, opis/ muž a žena při žních, znak, opis,
Sign., patinovaný bronz 60 mm, pouze 120 ks R!
0/0 3000,- 14000,-

Pol.

Šindelář Lumír, 1925 -

Stav

V.cena

D.cena

2331. Dante Alighieri - symposium v Liblicích 1965 - hlava
zprava / nemluvně, stylizované město a písmo, Sign.,
patin.bronz 70 mm, LŠ.6, Heim.str.461, původ.etue R!
0/0 500,- --.-
2332. Perla Moravy - dar Karlův (1978) - hlava Karla IV.,
Cyril a Metoděj, písmo / brněnské Paládium, hvězda,
hrozny a nápisy, Sign., patinov. bronz 58mm, LŠ.239a
0/0 200,- 200,-

Pol.

Šmakal Václav Karel, 1863 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2333. Spolek pro ochranu honby a chov psů v Králov. českém
- vidění sv.Huberta / 10-řádk. česko-německý nápis,
Sign., Punc., stříbro 47mm, 40.544g, nep.rysky R!
0/0 5000,- 7500,-

Pol.

Špánek Karel, 1894 - 1965

Stav

V.cena

D.cena

2334. Antonín Prokop, numismatik - 70.výr.narození 1946 -
poprsí zleva, opis / "70" sestavená z denárů, lipová
snítka, vročení, Sign., patinov. Ag, 35mm, 25.557g R!
0/0 1000,- 4400,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

2335. Mikuláš Aleš - Mánes svým členům na rok 1913 - poprsí
zleva, opis, Sign., jednostranný patinov.bronz 52 mm
0 150,- 150,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

2336. Mikuláš Aleš - Mánes svým členům na rok 1913 - poprsí
zleva, opis, Sign., jednostranný patinov.bronz 52 mm
0 400,- 400,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

2337. Mikuláš Aleš - Mánes svým členům na rok 1913 - poprsí
zleva, opis, Sign., jednostr.patin.bronz 52mm, OŠ.158
0 400,- 400,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

2338. Josef Mánes - pamětní plaketa b.l. (1919) - poprsí
zprava, nápisy, Sign., patin. bronz 48x64 mm, OŠ.174
0 600,- 600,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

2339. Bratislava - založení University Komenského 1919 -
poprsí Komenského zprava, opis a nápis / pohled na
město, znaky, lipové snítky, opis, Sign., bronz 60mm
0/0 400,- 1600,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

2340. Ernest Denis - odhalení pomníku v Nimes 1925 - poprsí
zprava, opis / personifikace a znaky republik, opis
a nápis, Sign., patin.bronz 70mm, 147.782g, OŠ.186
0/0 1500,- 1800,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

2341. Větší medaile na milénium sv. Václava 1929 - svatý
Václav na koni, andělé, vročení / svatý Václav, znak,
opis, Punc., Ag987, 40mm, 30.112g, nep.hr., patina
0/0 2000,- 9000,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

2342. Menší medaile na milénium sv. Václava 1929 - svatý
Václav na koni, andělé, vročení / svatý Václav, znak,
opis, Punc., Ag987, 28mm, 15.077g, dr.hr., patina
0/0 1000,- 5000,-
2343. Medaile na 1000 let zavraždění svatého Václava 1929 -
scéna zavraždění, opis/ sv.Václav v čele blan.rytířů,
opis, Sign., Ag987, 30mm, 9.998g, patina, původ.etue
0/0 500,- 15000,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

2344. Zkušební ražba miléniové medaile 1929 - svatý Václav
na koni, andělé, vročení / svatý Václav, znak, opis,
Nesign., Nepunc.Ag, 31mm, 13.710g, nep.hr., pat. RRR!
0/0 9000,- 22000,-
2345. SVU Mánes - na památku otevření budovy 1930 - hlava
Josefa Mánesa zprava, opis / budova SVU Mánes, řeka,
4-řádkový nápis, Sign., patin.bronz 40 mm, skvrnka
0/0 120,- 120,-

Pol.

Štefunko František, 1903 - 1974

Stav

V.cena

D.cena

2346. A.Hlinka - otvorenie zákonodar. snemu 1939 - poprsí
zleva, opis / Svatoplukovy pruty s křížem, stuhou
a lístky, opis, Sign., Ag987, 64mm, 105.009g, etue
0/0 10000,- 11000,-

Pol.

Tautenhayn Josef, 1837 - 1911

Stav

V.cena

D.cena

2347. Dokončení 10248 metrů dlouhého tunelu Arlberg 1883 -
personifikace Tyrol a Voralbergu, tunel, opis / nápis
ve věnci a opis, Sign., měď 70 mm, patina, téměř R!
0/0 3000,- --.-

Pol.

Tautenhayn Josef junior, 1868 - 1962

Stav

V.cena

D.cena

2348. Vídeňská salvatorská medaile 1917 - Kristus Spasitel
zleva, opis / pohled na město, znak s mečem, opis
a nápis, Sign.JT, železo 45mm, krásná patina R!
0/0 1400,- --.-

Pol.

Tříska Jan, 1904 - 1976

Stav

V.cena

D.cena

2349. Prostějov MNV - na památku Jiřího Wolkera (1958) -
hlava zleva, karafiáty, opis / radnice, znaky,
3-řádkový nápis, Sign., patinovaný bronz 100mm, etue
0/0 1000,- --.-

Pol.

Uchytilová-Kučová Marie, 1924 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2350. Jan Masaryk - In memoriam 10.III.1948 - poprsí zleva,
nápis / stařec v kápi a dívka s palmovou ratolestí,
vročení a nápis, Sign., patinovaný bronz 60 mm
0/0 500,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Praha