Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2017

Pol.

Úprka František, 1868 - 1929

Stav

V.cena

D.cena

2351. Nešťastná vojna 1903 - dívka v kroji truchlící nad
padlým vojákem, nápisy, Sign., Železárny Rožmitál,
pokovená litina 165x603 mm se dvěma úchyty
1 2600,- --.-

Pol.

Vitanovský Michal, 1946 -

Stav

V.cena

D.cena

2352. Chvála Jihlavy b.l. - sada čtyř jednostranných plaket
50x50 mm - 1x patinov. a smaltov. stříbro 57.468g,
3x patin.bronz 55.510g, 56.009g, 57.765g, spol. etue
0 2000,- 2000,-

Pol.

Zutt A.

Stav

V.cena

D.cena

2353. Spol.Kéve - medaile na 1.světovou válku 1916 -
hrdina bojující s hadem a chobotnicí, maďarský opis /
meč, snop obilí, letopočet, Sign, 84mm, pův.etue
0/0 2000,- 2000,-

Pol.

Zuska František, 1887 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

2354. Chaura - operní pěvec Karel Burian 1891/1921 - hlava
zprava, opis / lyra a vročení ve věnci, Sign., lakov.
patin.bronz 50 mm, údajně pouze 100ks, skvrny RR!
0/0 300,- 300,-
2355. Chaura - 100 let narození K.H.Borovského 1821/1921
- poprsí zprava, opis / pochodeň a vročení, v hrubém
perlovci, Sign., patinov. bronz 50 mm, PZ.345, etue
0/0 300,- 500,-
2356. Pardubice - věnov. praporu železničnímu pluku 1935 -
starosta předává prapor vojákovi, Zelená brána, opis/
okřídlené kolo, opis a nápis, Sign., patin.bronz 60mm
0/0 180,- 300,-

Pol.

Brno

Stav

V.cena

D.cena

2357. Moravské živnostenské muzeum 1873 - moravský znak
v kartuši, něm.opis / něm.opis a kartuše pro udělení,
Nesign., Ag 37mm, 24.252g, nep.hr., nep.rysky, téměř
0/0 2600,- 3000,-

Pol.

Čáslav

Stav

V.cena

D.cena

2358. Slavnost odhalení pomníku Jana Žižky z Trocnova 1880
- socha na podstavci / 4-řádkový nápis a opis,
Sign.JC (Christlbauer), Punc., Ag 30mm, 12.257g, pat.
0/0 1500,- 5500,-

Pol.

Hluboká

Stav

V.cena

D.cena

2359. Svěcení praporu spolku Záviš 6.7.1868 - korunovaný
český lev, český opis / znak spolku, opis, Nesign.,
cín 26 mm s původním raženým ouškem, nep.hr. R!
0/0 500,- 600,-

Pol.

Hnojice, okres Šternberk

Stav

V.cena

D.cena

2360. Odměna českého hospodářského spolku b.l. - hospodář.
atributy / 6-řádkový český nápis v lipovém věnci,
Sign.JC (Chrisltbauer), Punc., Ag900, 33mm, 15.355g
0/0 1000,- 10000,-

Pol.

Hodonín

Stav

V.cena

D.cena

2361. Reisner J. - 25 let české reálky 1894 / 1919 - dělník
při práci v mincovně / šestiřádkový nápis, Nesign.,
značeno K (Kremnica), dr.hr., téměř R!
0/0 100,- 100,-

Pol.

Kladno

Stav

V.cena

D.cena

2362. Šmakal - Krajinská hospodářsko-průmysl. výstava 1902
- stojící postava, vavřín, nápis v kartuši / znaky,
lipové snítky, opis, Sign., postř.bronz 53mm, hrany
1/1 1300,- 2800,-

Pol.

Klecany

Stav

V.cena

D.cena

2363. Šmakal - V.B.Třebízský - odhalení pomníku 25.9.1898 -
poprsí, písmo / atributy spisovatele, nápis, Sign.,
Ag 34mm, 20.358g, 2x prasklé razidlo, odušeno, patina
1/0 1200,- 1200,-

Pol.

Krems (Křemže v Dolním Rakousku)

Stav

V.cena

D.cena

2364. Nesign. - 60 let zpěváckého spolku 1928 - Eduard
Kremser zprava, dva opisy / 8-řádkový nápis ve věnci,
patin.bronz 50 mm, dvě ouška, závěsné šňůry, stuha
0/0/1 500,- --.-

Pol.

Kyšice u Plzně

Stav

V.cena

D.cena

2365. Upomínka na tábor u Kyšic 27.6.1869 - korunovaný
český znak, opis / 6-řádkový nápis, Nesign., cín 26mm
s původním raženým ouškem, nep.hr., nep.rysky
1/1 420,- 420,-

Pol.

Mariánské Lázně (Marienbad)

Stav

V.cena

D.cena

2366. Neuberger - postříbřená medaile na sto let lázní 1908
- oválné medailonky s portréty zakladatelů, něm.nápis
/ žena, lázeňský pavilon, nápis, Sign., 40mm, patina
0/0 1000,- --.-

Pol.

Most (Brüx)

Stav

V.cena

D.cena

2367. Hospodářská a průmysl. výstava - za zásluhy 1898 -
aleg.postava opřená o znak města, krajina / věnec,
písmo, Sign., Ag 60mm, 80.467g, hr., škr., rysky R!
-1/1- 1000,- 5000,-

Pol.

Nitra

Stav

V.cena

D.cena

2368. Nesign. - cínová medaile hospodářské výstavy 1874 -
úl a hospodářské atributy, opis / vročení ve vavřín.
věnci, 37mm, 14.411g, dr.hr., dr.rysky, patina
1/1 1200,- 3800,-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

2369. Lenhart, Anýž - 50 let Vlasteneckého musea 1933 -
tři zakladatelé zleva, opis/ rozevřená kniha, pravěká
nádoba, věnec a opis, Sign., bronz 50 mm, Taul.523
0/0 150,- 280,-

Pol.

Plzeň

Stav

V.cena

D.cena

2370. Obchodní a živnost. komora v Plzni - Za zásluhy b.l.
- městský znak, český opis / tři alegorické postavy,
německý opis, Nesign., Punc., Ag 44mm, 30.024g, pat.
0/0 2000,- 7500,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

2371. Pátek - Měšťanské bratrstvo výčepníků b.l. - biblický
výjev, opis / nápis ve věnci a opis, Sign., na hraně
značeno "WP", Punc., 36mm, 20.448g, krásná patina R!
0/0 3000,- 7000,-
2372. Z humanitní jednoty ku vzájemné podpoře 9.11.1867 -
Nejsvětější Trojice, opis / spojené ruce a nápis,
Nesign., cín 27 mm s raženým ouškem, Don.4913
0/0 240,- 360,-
2373. Svěcení praporu řemeslnické živn. besedy 17.7.1870 -
emblém besedy v perlovci / 6-řádkový nápis, Nesign.,
cín 24 mm s původ. raženým ouškem, Don.4931, nep.rys.
0/0 320,- 360,-
2374. Slavnost na oslavu vítězství Deklarantů 17.7.1870 -
český lev zleva, opis / 6-řádkový nápis, Nesign.,
cín 22 mm, Don.4932, dr.hr., patina
0/0 280,- 280,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

2375. Rakouský klub luxusních psů b.l. (uděleno v Praze
v květnu 1900) - tři psi, opis / udělení ve věnci,
Nesign., Ag900, pětiúhelník 43x41mm, 21.416g, etue R!
0/0 2000,- 3400,-

Pol.

Praha - novoročenky In nummis veritas - Vladimír Oppl

Stav

V.cena

D.cena

2376. PF 2004 - renesanční kachel se znakem Jakuba Krčína,
opis / v paprscích jména vydavetelů, velké "PF"
a opis, Sign., Ag925, 30mm, 14.520g, etue, patina R!
0/0 800,- --.-
2377. PF 2006 - královna Emma klečící před svatým Václavem,
opis / v paprscích jména vydavatelů, velké "PF"
a opis, Sign., Ag925, 30mm, 13.154g, etue, patina R!
0/0 500,- --.-
2378. PF 2008 - kalich na iniciálách Jiřího z Poděbrad /
v paprscích jména vydavatelů, velké "PF" a opis,
Sign., Ag925, 30mm, 15.733g, etue, patina R!
0/0 500,- --.-
2379. PF 2010 - Jan Lucemburský - přilba s králov. korunou,
chocholem a stuhou, opis/ v paprscích jména vydavat.,
velké "PF" a opis, Sign., Ag925, 30mm, 14.656g R!
0/0 500,- --.-
2380. PF 2012 - Zlatá bula sicilská - líc pečeti císaře
Friedricha II., opis / v paprscích jména vydavatelů,
velké "PF" a opis, Sign., Ag925, 30mm, 13.937g R!
0/0 500,- --.-
2381. PF 2015 - 700.výročí úmrtí kronikáře Dalimila - kříž,
kniha a opis / v paprscích jména vydavatelů, velké
"PF" a opis, Sign., Ag925, 30mm, 14.301g, etue R!
0/0 500,- --.-

Pol.

Praha - novoročenky In nummis veritas - Vladimír Oppl

Stav

V.cena

D.cena

2382. PF 2017 - 300.výročí naroz. Marie Terezie - rostlina
brambory s hlízami, opis / v paprscích jména vydav.,
"PF" a opis, Sign., Ag925, 30mm, 14.781g, původ.etue
0/0 600,- --.-

Pol.

Praha - novoročenky In nummis veritas - Vladimír Oppl

Stav

V.cena

D.cena

2383. PF 2017 - 300.výročí naroz. Marie Terezie - rostlina
brambory s hlízami, opis / v paprscích jména vydav.,
"PF" a opis, Sign., mosaz 30mm, 12.709g, původ.etue
0/0 300,- --.-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

2384. Braun - bronzová medaile pro vystavovatele, ŠFP.17c -
český lev s praporcem / lipová a dubová ratolest,
český a německý nápis, Sign., patin.měď 44 mm, dr.hr.
0/0 800,- 1000,-

Pol.

Praha - Smíchov

Stav

V.cena

D.cena

2385. Abrahám, Chaura - národop. a řemesl. výstava 1893 -
znak Smíchova, nápis a datum / zářící koruna a nápis
v kartuši, Punc., Ag 30mm, 13.241g, krásná patina
0/0 1000,- 3000,-

Pol.

Salzburg

Stav

V.cena

D.cena

2386. 81.sjezd rak. přírodovědců 1909 - poprsí Paracelsa
zleva, znak, opis / hrad na skále, znak, písmo,
Nesign., Ag950, 28x28mm s pův.ouškem, 8.041g, dr.škr.
0/0 1800,- 1800,-

Pol.

Terezín

Stav

V.cena

D.cena

2387. Kirschbaumová - věnování praporu ženijnímu pluku 1936
- znak města, stylizované opevnění, opis / ozdobená
kotva, opis, Sign., patinovaný bronz 60 mm
0/0 140,- 140,-

Pol.

Terst

Stav

V.cena

D.cena

2388. Mezinárodní hospodářská a průmyslová výstava 1898 -
Personifikace města se znakem, loď, lokomotiva a opis
/ mápis ve věnci a opis, Nesign., zlac.bronz 60 mm
1/0 2000,- 2000,-

Pol.

Vídeň

Stav

V.cena

D.cena

2389. Jauner - zemědělská a lesnická výstava 1866 - císař.
znak, opis / 5-řádkový německý nápis, Sign., Nepunc.,
Ag 57mm, 87.007g, nep.hr., nep.rysky, krásná patina
0/0 8000,- --.-

Pol.

Vídeň

Stav

V.cena

D.cena

2390. Sign.FL - Fr.X.Schmidt, c.k.dvorní zámečník 1883
poprsí zprava, ratolesti, opis / 5-řádkový nápis
a opis, Punc., Ag 36mm, 24.330g, zkouška kovu, rysky
1/1 2400,- 2400,-

Pol.

Vídeň

Stav

V.cena

D.cena

2391. Výstava psů 1896 - speciální cena A.Padovce z Brna -
jezevčík zleva,opis a nápis / volné místo, dubový
věnec a opis, Nesign., bronz 62 mm, pěkná patina
1/1 2000,- 5000,-

Pol.

Vratislav

Stav

V.cena

D.cena

2392. Rukodělná a uměleckoprůmyslová výstava 1904 - německý
císařský znak, tabulka s nápisem a opis / emblém
a opis, Nesign., Punc., patinov. Ag950, 42mm, 27.619g
0/0 3000,- 3400,-

Pol.

Vysoké Mýto

Stav

V.cena

D.cena

2393. Nesign.(Abraham) - Hospodářsko-prům. výstava (1895) -
sv. Jiří, český opis / výstavní předměty, český opis,
bronz 48mm, 43.670g, pěkná patina
0/0 800,- 5500,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

2394. Hám - dráha Handlová-Hor.Štubňa - tunel TGM 1930
- portál tunelu v krajině, dva opisy / 7-řádk.nápis,
hornická kladívka, Nesign., bronz 40 mm, dr.hr.,rysky
1/1 1500,- 7500,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

2395. Šimonovský - jednostranná litá medaile 1919 -
poprsí zleva, opis, Sign., černě patin. zinek 60 mm,
Fl.2, Nov1.1.14c, nep.skvrnky
1 200,- 200,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

2396. Čejka - Akademický spolek ve Vídni 1919 - poprsí
zprava, opis/ lipový stromek se sovou na větvi, nápis
a opis, patinov.bronz 54 mm, Fl.5, Nov1.1.27a, téměř
0/0 800,- 1000,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

2397. Čejka - mincovna v Kremnici k sedmdesátinám 1920 -
poprsí zprava, nápisy, Sign., jednostranná bronzová
plaketa 53x73 mm, Nov1.1.34b, pěkná patina, téměř R!
0 800,- 800,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

2398. Kupka a Šejnost - ČAVU na paměť osvobození 1922 -
poprsí zleva, opis / prof.Denis při práci, alegorie,
opis, Sign., patinov.bronz 70 mm, Fl.18, Nov1.1.50b
0/0 800,- 1900,-
2399. Španiel - České Slovo k 80.narozeninám 7.III.1930 -
hlava zprava, opis / lip. ratolest a 7-řádkový nápis,
Sign., Ag987, 35mm, 15.026g, Fl.31, Nov1.1.71a, rysky
1/1 200,- 750,-
2400. Španiel - na 85.narozeniny 1935 - poprsí zprava,
opis / 7-řádkový nápis, ratolesti, Sign., matové Ag,
60mm, 79.063g, Fl.42a, Nov1.1.97d, pův.etue, téměř
0/0 1000,- 2600,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Praha