Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2017

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

2451. Rotenburg - 750. výročí založení 1178/1922 - císař
Friedrich Barbarossa čelně, opis / orlice drží dva
znaky, opis, Sign.Lauer, patin.postříbř.bronz 46 mm
0/0 800,- 800,-

Pol.

Německo - 3.říše, 1933 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2452. Německý šachový klub - AR medaile pro mistra 1937 -
šacovnice, figury, vavřínové lístky / 6-řádk.nápis ve
věnci, Nesign., Nepunc., Ag 36mm s nepův.ouškem, hr.
0/0 2400,- 2400,-

Pol.

Německo - BRD

Stav

V.cena

D.cena

2453. Mnichov 1972 - LOH - významné budovy, olympijské
kruhy, opis / diskobolos, opis, meandrový ornament,
Sign.HH, Ag999, 50mm, 49.851g, vlas.rysky, patina
0/0 600,- --.-

Pol.

Nizozemí

Stav

V.cena

D.cena

2454. Amsterdam - Průmyslová a živnostenská výstava 1869 -
personifikace města, opis/ dubový věnec, opis a volné
místo pro udělení, Nesign., Ag 52mm, 51.170g, patina
0/0 3200,- 4000,-

Pol.

Polsko

Stav

V.cena

D.cena

2455. Nagalski - sportovní medaile 1929 - atlet držící Niké
a věnec s "X", znaky, monogram "PWK", opis / vavřín.
věnec a místo pro udělení, bronz 51mm, poškozená etue
0/0 200,- 200,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

2456. Bregenz - 100 let obrany Vorarlbergska 1909 - tři
ozbrojení horalé / 8-řádkový něm. nápis, Sign.,
litý bronz 36 mm s původním ouškem
1/1 1200,- --.-
2457. Trautzl - AE záslužná medaile památ. péče 1914/1915 -
personifikace války, lyra, herecké masky, opis /
4-řádkový nápis, Sign., patinovaný bronz 50 mm, téměř
0/0 600,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

2458. Gottfried Von Banfield, zvaný také "Orel Terstu" b.l.
- poprsí zleva, opis / souboj hydroplánů, Nesign.,
Punc.Ag900, 50mm, 52.871g, dr.hr., nepůvodní etue R!
1/1 10000,- 10000,-

Pol.

Uhry

Stav

V.cena

D.cena

2459. Székesfehérvár (Stoličný Bělehrad) 1879 - oslava
vysvěcení chrámu / městský znak, 3-řádkový nápis
a věnec, Nesign., měď 50mm, 43.353g, pěkná pat., tém.
0/0 1000,- --.-

Pol.

Hasičské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2460. Karlín a Smíchov 1881 - sjezd, první veřejné cvičení
a výstava župní hasičské jednoty 15.-16. srpna,
Nesign., cín 30 mm s původním raženým ouškem
0/0 500,- 550,-

Pol.

Hasičské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2461. Úvaly 1886 - I.veřejné cvičení hasičského sboru 8.8.,
Nesign., cín 25 mm s původním raženým ouškem, patina
0/0 550,- 550,-

Pol.

Jezdecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2462. Wien b.l. - spolek veteránů kavalerie - odznak
sekretáře - svatý Jiří, nápis na podkově, nápis na
stuze, zlacený bronz 34x53 mm s upín.patkou, pův.etue
0 1500,- --.-
2463. Jezdecké a lovecké odznaky z let 1933-1937 (Velká
Pardubická b.l., Hubertus 1936, Poděbrady b.l.,
Kolín 1933, Ml.Boleslav 1935, Hr.Králové 1937) 6ks
1 500,- --.-

Pol.

Medaile vojenských manévrů

Stav

V.cena

D.cena

2464. Císařské manévry (bez uvedení místa) v září 1895 -
Fr.Josef I. zprava, něm.opis / 6-řádk. něm.nápis
v kružbě, zlacený bronz 32 mm s původ.ouškem
1/1 500,- 500,-
2465. Chotoviny a Tábor 1913 (dělící čárka 2x5 mm) -
dvojportrét císaře a následníka zleva, opis / nápis,
M-B.86, zlac.bronz 29 mm s původním raženým ouškem
1/1 150,- 150,-

Pol.

Porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

2466. Míšeň 1831 - saský vévoda Johann, velitel městské
gardy v Drážďanech - hlava zleva, opis / 3-řádkový
nápis, věnec a opis, bílý porcelán 42 mm, popis, etue
0/0 600,- --.-

Pol.

Robotní a pracovní známky

Stav

V.cena

D.cena

2467. GANZE TAGES ARBEIT - rakouská známka za jeden den
práce ve státní tabákové továrně v Sedleci u Kutné
Hory, bronz 30mm, 15.177g, nep.hr., nep.rysky, patina
-1/1- 800,- --.-

Pol.

Robotní a pracovní známky

Stav

V.cena

D.cena

2468. HALBE TAGES ARBEIT - rakouská známka za půl dne
práce ve státní tabákové továrně v Sedleci u Kutné
Hory, bronz 26mm, 6.209g, pěkná patina, téměř
0/0 1500,- 2200,-

Pol.

Sportovní medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2469. LOH Mexiko 1968, ZOH Grenoble 1968 - běžec s pochodní
a opis / rychlobruslař s pochodní, opis, Nesign.,
Nepunc., Ag 50mm, 34.103g, pěkná patina
0/0 500,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2470. Anonymní - závody ve střelbě z revolveru - 2.cena -
dívka s revolverem, praporem terčem a vavřínovým
stromem / vavřín a nápis, postř.bronz 35 mm s ouškem
1/1 400,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2471. Bielefeld 1927 - spolkové střelby 28.-30.V. - střelec
s puškou, strom, střelnice / městský znak, nápis
a opis, Ag 990, 40mm, 26.896g, původní ouško, dr.hr.
1/1 1600,- 1700,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2472. Bozen (Bolzano) 1911 - spolkové střelby - dvojportrét
protektorů, znaky, opis / pohled na město, terč,
pušky, písmo, Sign.Placht, pat.Ag 45mm, 39.738g, tém.
0/0 10000,- 14000,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2473. Brémy 1905 - spolkové soutěžní střelby - městský znak
a opis / střelec s puškou, znak, Nesign., Nepunc.,
Ag 40mm, 24.687g, pův.letov.ouško, nep.hr., patina
1/1 1800,- 1800,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2474. Brémy 1907 - klubové soutěžní střelby - městský znak,
opis / 5-řádkový nápis (dva řádky ryté) ve věnci,
Nesign., Nepunc., Ag 40mm, 27.250g, původ.letov.ouško
1/1 1800,- 1800,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2475. Düsseldorf 1926 - 29.porýnské spolkové střelby -
jezdecká socha, opis / město, terč, pušky a nápis,
Sign.Lauer, pat.Ag 40mm, 25.656g, ulomené ouško, rys.
1/1 1500,- 1500,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2476. Francie b.l. - AR střelecká plaketa - Galie, mladík
s puškou a praporem, nápis/ chlapec, stromek a nápis,
Sign.G.Dupré, 38x51 mm, 39.941g, pěkná patina
1/0 1200,- 1400,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2477. Frankfurt nad Mohanem 1912 - Pruský princ Heinrich
zprava, nápis/ pohled na město, nápis, orlice a terč,
Sign.Korschan, patin.Ag, 31x42 mm, 26.225g, dr.hr.
0/0 1700,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2478. Hamburk 1909 - XVI.německé spolkové střelby - rytíř,
dva znaky, opis / kozoroh, terče, opis, Sign., Punc.,
patinované Ag890, 40mm s původním ouškem, 24.892g
0/0 2200,- 2200,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2479. Hannover 1872 - německé spolkové střelby - sedící
Germania, opis / městský znak, opis, Sign.Brehmer,
Nepunc., Ag 33mm, 16.833g, nep.hr., nep.rysky
0/0 3400,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2480. Hannover 1912 - jubilejní střelby - městský znak v
dubovém věnci, opis/ monogram a 7-řád.nápis v dubovém
věnci, Nesign., Ag990, 40mm, 25.144g, původní ouško
1/1 1500,- 2000,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2481. Innsbruck 1885 - II.rakouské spolk. střelby - pohled
na město, nápis / terč, znaky, pušky, opis, Nesign.,
zlacený bronz 34 mm s původním ouškem, patina
1/1 600,- 600,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2482. Jihlava 1894 - 5.moravské zemské střelby - poprsí av.
Rainera zpředu, nápis a věnec / znaky pod korunou,
nápis na stuze, Ag 34x34 mm, 24.255g, pův.ouško, pat.
0/0 12000,- 15000,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2483. Lucern 1901 - střelecká slavnost - Helvetia v přilbě
zprava, krajina s jezerem / městský znak, vavříny,
opis, Sign.H.Frei, Nepunc., Ag 45mm, 35.063g, dr.hr.
0/0 2000,- 2000,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2484. Mainz (Mohuč) 1894 - XI.německé spolkové střelby -
žena s puškou, opis a vročení/ pohled na město, znak,
terč, opis, Nepunc., Ag 42mm, 37.582g, hr.,škr.,rysky
0/0 4800,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2485. Mnichov 1906 - XV.německé spolkové střelby - korunov.
orlice zleva, nápis / šašek nese terč, nápis, Zn."D",
Nepunc., Ag 38mm, 29.944g, nep.hr., nep.rysky, téměř
0/0 2200,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2486. Pöstyén (Piešťany) 1906 - Střelecký pohár - krásné
secesní provedení, Punc. císařské Německo, dovozní
punc RU, Ag800, výška 225mm, průměr 95mm, 356.75g RR!
1 16000,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2487. Solingen 1910-1940 - 30 let střeleckého spolku -
orel sedící na terči, pušky, dubové ratolesti /
4-řád.nápis ve věnci, Ag835, 35mm, 16.053g, pův.ouško
1/1 1200,- 1200,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2488. Serzing 1909 - jubilejní střelby - Hofer se loučí
se sousedy/ tyrolský znak a vál.invalida, opis, Sign.
Christlbauer, Punc., Ag 45mm, 30.241g, patina, etue
0/0 20000,- 20000,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2489. Šumperk (M.Schönberg) 1887 - 200 let založení spolku,
městská brána, znak, vročení / 9-řádkový německý
nápis, Nesign., Punc., Ag 33mm, 16.672g, hr., rysky
1/1 3000,- 4800,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2490. Švédsko (uděleno 1886) - Oscar II. zprava, opis /
udělení v dubovém věnci a opis, Sign.Lea Ahlborn,
bronz 34mm, 18.888g, krásná patina
0/0 300,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2491. Švédsko (uděleno 1896) - Oscar I. zprava, opis /
udělení v dubovém věnci a opis, Sign.LPL, bronz
34mm, 17.836g, krásná patina
0/0 300,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2492. Švédsko (uděleno 1902) - Oscar I. zprava, opis /
udělení v dubovém věnci a opis, Sign.LPL, bronz
34mm, 18.149g, krásná patina
0/0 300,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2493. Tropau (Opava) 1893 - 300 let spolku - poprsí císaře
Fr.Josefa I., něm.opis / střelec s puškou a znakem,
opis, vročení, Punc., Ag 36mm, 23.361g, patina, téměř
0/0 12000,- 17500,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2494. Vídeň - Sp.tolar 1868 - III.německé spolkové střelby
- Austria u stromu, znak, opis / císařský znak, opis,
Sign.Seidan, Ag900, 33mm, 16.888g, nep.hr., patina
0/0 6000,- 6500,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2495. Vídeň 1880 - Střelecký pohár - I.rakouské spolkové
střelby, krásně zdobený, Sign.W.A.Carnischteten,
2xPunc., Ag800, výška 210mm, průměr 95mm, 214.65g RR!
1 15000,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2496. Vídeň 1898 - jubilejní a V.rakouské spolkové střelby
- poprsí zprava, nápis/ žena vyrývá letop. do stromu,
znak, nápis, Sign.Scharff, Ag 37mm, 24.957g, patina
0/0 6000,- 6000,-

Pol.

Školní premie

Stav

V.cena

D.cena

2497. Stuttgart b.l. - včely okolo úlu, ratolesti /
8-řádkový nápis, Sign.AD, Nepunc., Ag 25mm, 5.404g,
dr.hr., nep.rysky, patina
0/0 1000,- 1400,-

Pol.

Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)

Stav

V.cena

D.cena

2498. Nixdorf (Mikulášovice) 1909 - 50 let trvání spolku
a svěcení praporu 8.-9.8., Nesign., mosaz 28 mm
s původním raženým ouškem, Indra.str.44, dr.škr.,lak.
1/1 400,- 400,-
2499. Reichenberg (Liberec) 1896 - 75 let spolku Josefa
Müllera 25.5., Nesign., mosaz 33 s původním raženým
ouškem, hr., rysky
-1/1- 360,- 360,-
2500. St.Andreas-Wördern 1904 - slavnost svěcení praporu
7.8., Sign.Zimbler, mosaz 31 s původ. raženým ouškem,
skvrnky, patina, téměř
0/0 400,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Praha