Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2017

Pol.

Československo - různé

Stav

V.cena

D.cena

2801. ČSTV - Za zásluhy o rozvoj tělovýchovy - III.třída,
Pulec.C.30-h, Nesign.(J.Prádler), patinov.bronz 30 mm
s kov. závěsem, špendlíková miniatura
1/1/1 30,- 30,-
2802. ČSTV - 30 let sjednocení tělesné výchovy 1948 - 1978,
Sign.Skromný, patin.bronz 28 mm se závěsem a stuhou,
původní etue
1/1/1 20,- 20,-
2803. KSČ - pamětní odznak "Srp a kladivo", Nesign.,
zlacený bronz 25x28 mm se zavíracím špendlíkem
1 30,- --.-
2804. Lidové milice - medaile Za zásluhy o LM, Sign.JH,
patinov.bronz 32 mm se závěsem a stuhou, dvě stužky,
původní etue, průkaz "Zdeňku Klikarovi, 25.2.1983"
1/1/1 150,- 150,-
2805. Lidové milice - Čestný odznak, Nesign., částečně
smalt. zlac. hvězda 45 mm s upínacím šroubem, maticí
a podložkou, etue, průkaz "Zdeňku Klikarovi 24.11.81"
1 120,- 120,-
2806. Lidové milice - odznak Vzorný milicionář - typ 1970,
Sign. Biž.06.Jablonec.n.N., eloxov. hliník 33x40 mm
se šroubem, podložkou a maticí, poškozený průkaz
1 40,- 40,-
2807. PSVB (pomocná stráž Veřejné bezpečnosti) - medaile
za dobrovolnou práci ve prospěch socialistické spol.,
Chur3.171, stužka s miniaturou
1/1/1 30,- --.-
2808. ROH - TSO Bratislava - odznak Za zásluhy, Nesign.,
smaltovaný, zlacený a postříbřený bronz 43 mm se
zavíracím špendlíkem
1 150,- --.-
2809. SNB - čestný odznak - II.typ, Kub.A.5.b, Nesign.,
zlacený a smaltovaný bronz 40 mm se kovovým závěsem,
průkaz "výměna - kpt. Vítu Hniličkovi 3.1.1977"
1/-/1 50,- 50,-
2810. SNB - medaile Za službu v SNB, Kub.A.2, Nesign.,
postříbřený bronz 35 mm se závěs. ramínkem a stuhou,
malá stužka
1/1/1 30,- 42,-
2811. SNB - pamětní medaile 30 let SNB (1975), Kub.A.6,
zlacený smaltovaný bronz se stuhou, Nesign., stužka
1/1/1 40,- 40,-
2812. SNB - zlacená a smaltovaná záslužná medaile SNB,
Kub.6-B, se závěsným ramínkem a stuhou, malá stužka
1/1/1 30,- 36,-
2813. SSM - medaile Za socialistickou výchovu - I.stupeň,
Nesign.(Kolářský), Krubl.tab.29 (str.58), zlacený
bronz 30 mm s kovovým závěsem
1/-/1 20,- --.-
2814. SSM - medaile Za socialistickou výchovu - II.stupeň,
Nesign.(Kolářský), Krubl.tab.29 (str.58), postříbřená
měď 30 mm s kovovým závěsem
1/1/1 15,- --.-
2815. SSM - medaile Za socialistickou výchovu - III.stupeň,
Nesign.(Kolářský), Krubl.tab.29 (str.58), patinovaný
bronz 30 mm s kovovým závěsem
1/1/1 20,- --.-
2816. SSM - medaile Za socialistickou výchovu - III.stupeň,
Nesign.(Kolářský), Krubl.tab.29 (str.58), patinovaná
měď 30 mm s kovovým závěsem
1/1/1 15,- --.-
2817. Svazarm - medaile Za brannou výchovu - I.třída,
Nesign., zlacený a smaltovaný bronz 34x32 mm se
stužkou a kovovým ráhnem, malá stužka
1/1/1 50,- 65,-
2818. Svazarm - medaile Za brannou výchovu - II.třída,
Nesign., postříbřený a smaltovaný bronz 34x32 mm se
stužkou a kovovým ráhnem, malá stužka s miniaturou
1/1/1 40,- 40,-
2819. Svazarm - medaile Za brannou výchovu - II.třída,
Nesign., postříbřený a smaltovaný bronz 34x32 mm
s kovovým závěsem
1/-/1 30,- 30,-
2820. Svazarm - jubilejní medaile Svazarmu Středočeského
kraje na 30. a 35. výročí Svazarmu, 2 kusy
1/-/1 30,- 30,-
2821. Svazarm - medaile Za zásluhy o rozvoj Svazarmu, čísl.
(1617), Nesign., zlacený a smaltovaný bronz 42x43 mm
s kovovým závěsem, kovová miniatura se sponou
1/-/1 80,- 80,-
2822. SČSP - dvě varianty členského odznaku a odznak ke
40.výročí VŘSR (1957) 3ks
1/1/1 100,- --.-

Pol.

Česká republika - různé

Stav

V.cena

D.cena

2823. Vojenská policie, Nesign., zlacený a smaltovaný bronz
30x28 mm s dvěma upínacími patkami
1 40,- 40,-
2824. Vojenská policie, Nesign., postříbřený a smaltovaný
bronz 30x28 mm s dvěma upínacími patkami
1 40,- 40,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2825. Pamětní medaile na válku 1915 - 1918, BB.103,
nepůvodní odlišná stuha
1/1/1 80,- 110,-

Pol.

Čína - republika

Stav

V.cena

D.cena

2826. Pamětní odznak Čínsko-korejského přátelství, Nesign.,
smaltovaný bronz 28x28 mm, jehlice chybí
1 100,- 100,-

Pol.

Polsko - pamětní vojenské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2827. Odznak Grunwald 1410 - Berlin 1945, Wel.20, Sign.
Tlocznia Caritasu-Warszawa, postříbř. bronz 28x54 mm
se šroubem
1 60,- 85,-

Pol.

Rusko - SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

2828. Odznak příslušníka gardového pluku, Sign.Z.D.Poběda-
Moskva, zlacený a smaltovaný bronz 35x47 mm
s upínacím šroubem, mírně poškozený smalt
1- 80,- 80,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

2829. Medaile Za chvályhodnou službu v armádě, Kerrigan.25d 1/1/1 100,- 100,-

Pol.

Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471

Stav

V.cena

D.cena

2830. Peníz kruhový bez čtyřrázu, Rad.22, Cn.69, 0.420g,
nep.nedor., pěkná patina
1- 50,- 65,-
2831. Peníz kruhový bez čtyřrázu, nedor., napr., okr. 3ks 2-1- 140,- 140,-
2832. Peníz kruhový bez čtyřrázu, nedor., napr., okr. 3ks 3-2 100,- 100,-
2833. Peníz kruhový bez čtyřrázu, nedor., napr., okr. 3ks 3-2 100,- 120,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

2834. Pražský groš, Kutná Hora - Říha Zlatník, Há.VIII.a/3,
2.635g, nep.exc., nedor., nep.dvojráz, patina
-2/2 150,- 220,-
2835. Bílý peníz dvoustranný, Cn6.Aa, Peukert.1, Sm.2,
0.437g, nep.exc., nep.nedor., pěkná patina
1/1- 140,- 200,-

Pol.

Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471

Stav

V.cena

D.cena

2836. Peníz kruhový bez čtyřrázu, nedor., napr., okr. 3ks 3-2 100,- 100,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

2837. Bílý peníz jednostranný, Cn6.A1, Peukert.38, 0.371g,
nep.nedor., pěkná patina
1- 60,- 95,-
2838. Bílý peníz jednostranný, Cn6.B8, Sm.11, 0.382g,
zvlněný, nedor., pěkná patina
2 30,- 44,-

Pol.

Ludvík I., 1516 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

2839. Bílý peníz, podobný jako Cn.A01, podobný jako CH.613,
0.371g, nedor., patina
2 80,- 80,-
2840. Malý peníz, Cn7.10, Sm.60, 0.297g, nedor., patina 2 80,- 90,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

2841. Bílý peníz 1562, Kutná Hora, VR1.IV.c/3, Noh.C.2,
MKČ.39 (J. a MKČ. řadí tuto ražbu do Prahy), 0.426g,
nepravidelný okraj střížku, nep.nedor., pěkná patina
1 100,- 1200,-
2842. Bílý peníz 1562, Kutná Hora, VR1.IV.c/3, Noh.C.2,
MKČ.39 (J. a MKČ. řadí tuto ražbu do Prahy), 0.264g,
nep.nedor., skvrna, patina, téměř
1 100,- 1700,-
2843. Bílý peníz 1562, Kutná Hora, VR1.IV.c/3, Noh.C.2,
MKČ.39 (J. a MKČ. řadí tuto ražbu do Prahy), 0.408g,
nep.nedor., pěkná patina
1 100,- 1700,-
2844. Bílý peníz 1563, Kutná Hora, VR1.IV.c/4, Noh.C.3,
MKČ.39 (J. a MKČ. řadí tuto ražbu do Prahy), 0.365g,
nep.nedor., pěkná patina
1 100,- 1700,-
2845. Bílý peníz 1563, Kutná Hora, VR1.IV.c/4, Noh.C.3,
MKČ.39 (J. a MKČ. řadí tuto ražbu do Prahy), 0.445g,
nedor., pěkná patina
1 100,- 1700,-
2846. Bílý peníz 1563, Kutná Hora, VR1.IV.c/4, Noh.C.3,
MKČ.39 (J. a MKČ. řadí tuto ražbu do Prahy), 0.357g,
nep.nedor., pěkná patina
1 100,- 1700,-
2847. Bílý peníz 1564, Kutná Hora, VR1.IV.c/5, Noh.C.4,
MKČ.39 (J. a MKČ. řadí tuto ražbu do Prahy), 0.430g,
nep.nedor., pěkná patina
1 100,- 1900,-
2848. Bílý peníz 1564, Kutná Hora, VR1.IV.c/5, Noh.C.4,
MKČ.39 (J. a MKČ. řadí tuto ražbu do Prahy), 0.382g,
nep.nedor., pěkná patina, téměř
0 100,- 3000,-
2849. Bílý peníz 1564, Kutná Hora, VR1.IV.c/5, Noh.C.4,
MKČ.39 (J. a MKČ. řadí tuto ražbu do Prahy), 0.388g,
nedor., skvrnka, patina
1 100,- 1900,-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

2850. Bílý peníz 1565, K.Hora-Lídl a Karel, J.2b, MKČ.206,
0.320g, nep.nedor., pěkná patina
1 100,- 1900,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Praha