ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST
POBOČKA PRAHA
Vás zve na
71. (138.) ČLENSKOU AUKCI
dne:
8. dubna 2017

ve velkém sále KD Ládví, Praha 8
v těsné blízkosti stanice metra Ládví,
trasa C
Mapa KD Ládví

Otevření sálu a začátek prohlídky materiálu v 7:00,
Zahájení aukce mincí a medailí v 9:00

Aukce je pořádána podle aukčního řádu, schváleného ústředním výborem ČNS. Jakékoliv porušování tohoto řádu, výstava či prodej nenumismatického materiálu bude postiženo vyloučením z účasti na aukci a následným disciplinárním řízením. Zakazuje se prodej za cizí měnu. Aukce se mohou zúčastnit pouze členové České numismatické společnosti, kteří se musí prokázat platným členským průkazem. Hostům, kteří se aukce mohou zúčastnit pouze v doprovodu člena ČNS, není dovoleno dražit.
Limity se přijímají pouze od členů ČNS. Na limitní lístek je nutno uvést prohlášení o členství v příslušné pobočce. V případě nedodržení výše příhozů bude za platný považován nejbližší nižší příhoz. Vydražené položky platí přítomní členové průběžně po ukončení dražby, položky získané na limit budou zaslány na dobírku.

Kontaktní adresa pražské pobočky ČNS k zasílání limitů na aukci, vyřizování veškeré korespondence včetně reklamací a dalších připomínek k činnosti nebo dotazů zůstává stejná:
ČNS pobočka Praha
PO BOX 33
120 00 Praha 2

Kontaktní telefon k domluvě na zasílání aukčního materiálu včetně katalogů do aukce pražské pobočky ČNS je 721 900 692. Na tomto čísle lze získat i další informace okolo pražských aukcí ČNS.

Nabídku pro další aukce naší pobočky zasílejte na tutéž adresu. Přiložte čitelný seznam. Zasílejte pouze kvalitní, hodnotný a sběratelsky zajímavý materiál. Komise zpracovatelů si vyhražuje právo upravit ohodnocení kvality a vyvolávací cenu dle svých zvyklostí. Z důvodu případné reklamace nedoručené zásilky doporučujeme psát do přiloženého seznamu skutečnou cenu zasílaných položek, aukční komise pak stanoví vhodnou vyvolávací cenu, obvykle 2/3 ceny předpokládané.

Děkujeme všem, kteří nám pro tuto aukci dodali hodnotný materiál, těšíme se s nimi, ale i Vámi na další dobrou spolupráci.

Sálová aukce

Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2017

StranaPoložkyObdobí
11Jižní Německo, Vindelikové, 2. - 1. stol. př.Kr.
2Čechy a Morava, Bójové, 2. - 1. stol. př.Kr.
8Řím, Antoninus Pius, 138 - 161
9Byzanc, Mauritius Tiberius, 582 - 602
10Velcí Seldžukové, Tughril Beg, 1038 - 1063
11Rakousko, Albrecht II. Habsburský, 1330 - 1358
12Uhry, Ludvík I., 1342 - 1382
13Čechy, Karel I. (IV.), 1346 - 1378
14Ferdinand I., 1526 - 1564
15Arcivévoda Karel Štýrský, 1564 - 1590
16Rudolf II., 1576 - 1612
20Leopold I., 1657 - 1705
21Karel VI., 1711 - 1740
23Marie Terezie, 1740 - 1780
25Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
30František II., 1792 - 1835
32Ferdinand V., 1835 - 1848
37Revoluční vláda v Miláně, 1848 - 1849
38František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
251František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
3101František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
4151František Josef I., 1848 - 1916
166Alžběta, manželka Františka Josefa I.
167Československo, období 1918 - 1939
186Československo, období 1960 - 1990
187Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
5201Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
6251Česká republika, 1993 -
257Salzburg, Max Gandolpf Küenburg, 1668 - 1687
258Německo - město Hamburk
260Bulharsko, Ferdinand I. - jako král, 1908 - 1918
261Dánsko, Christian IX., 1863 - 1906
265Dánsko, Frederik VIII., 1906 - 1912
269Dánsko, Christian X., 1912 - 1947
274Francie, František I., 1515 - 1547
276Francie, Ludvík XVI., 1774 - 1793
277Francie, Napoleon I. jako první konsul, 1799 - 1804
278Francie, Napoleon III., 1852 - 1871
279Francie - III. republika, 1871 - 1940
280Itálie-Benátky, Andrea Gritti, 1523 - 1539
281Itálie-Benátky, Paolo Renier, 1779 - 1789
282Itálie-Sardinie, Carlo Felice, 1821 - 1831
284Itálie-Sicilie, Carlo III. Bourbon, 1734 - 1759
285Man, Elizabeth II., 1952 -
286Německo, BRD, 1949 -
287Nizozemí, Batávská republika, 1795 - 1806
288Nizozemí - Kampen, Rudolf II., 1576 - 1612
289Rakousko - zmenšené novoražby historických mincí
296Rakousko, republika, 1918 -
297Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
298Rusko, republika, 1991 -
299Slovensko, republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
7301Slovensko, republika, 1993 -
308Švédsko, Oskar II., 1872 - 1907
315Švýcarsko, republika
318Turecko, republika, 1923 -
320Vatikán, Pius XI., 1922 - 1939
321Velká Británie, Jakub I., 1603 - 1625
322Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
325Austrálie, Victoria, 1837 - 1901
327Austrálie, Edward VII., 1901 - 1910
329Brazilie, Marie I., 1786 - 1816
330Kanada, Elizabeth II., 1952 -
331Mexiko, republika, 1867 -
333USA
336Československo, období 1918 - 1939
339Československo, období 1945 - 1992
340Česká republika, 1993 -
344Česká republika - Zlaté dukáty České republiky
347Rakousko, republika, 1918 -
348USA
349Zlaté medaile vydané pobočkou ČNS v Praze
350Zlaté církevní dekorace
StranaPoložkyObdobí
8351Jižní Galie, Volkové-Tectosagové, 2.-1. stol. př.Kr.
352Východní Keltové, 3.-1.století př.Kr.
353Calabria, Tarentum, 500 - 473 př.Kr.
355Lucania, Thourioi (dříve Sybaris), 443 - 425 př.Kr.
356Apulia, Arpi, 3. stol. př.Kr.
357Lucania, Metapontion, 350 - 300 př.Kr.
359Sicilie, Syrakusy, Hieron II., 275 - 215 př.Kr.
360Thrakia, Byzantion, 357 - 340 př.Kr.
361Thesalie, Lamia, 400 - 344 př.Kr.
362Attika, Atény, 229 - 166 př.Kr.
363Corinthia, Corinth, 350 - 306 př.Kr.
364Peloponnés, Sikion, před r.146 př.Kr.
365Peloponnés, Argolia, Kleonai, 4.-3. stol. př.Kr.
366Ionia, Ephesos, konec 6.stol. př.Kr.
367Ionia, Miletos, 6. stol. př.Kr.
368Mysia, Kyzikos, 480 - 450 př.Kr.
371Caria, Halikarnassos, 2.-1. století př.Kr.
372Rhodos, 304 - 167 př.Kr.
373Rhodos, 88 - 43 př.Kr.
374Makedonie, Alexandr III., 336 - 323 př.Kr.
375Egypt, Ptolemaios I. Sotér, 305 - 283 př.Kr.
376Egypt, Ptolemaios III. Euergetes, 246 - 221 př.Kr.
378Egypt, Ptolemaios IV. Philopator, 221 - 204 př.Kr.
381Egypt, Ptolemaios V. Epiphanes, 204 - 180 př.Kr.
383Egypt, Ptolemaios VI. Philometor, 180 - 145 př.Kr.
385Egypt, Ptolemaios IX. Soter, 116-106 a 88-80 př.Kr.
386Řím - republika, období 225 - 217 př.Kr.
387Titus Veturius, 137 př.Kr.
388Q.Caecilius Metellus, 130 př.Kr.
389C.Servilius Vatia, 127 př.Kr.
390Q.Fabius Labeo, 124 př.Kr.
391L.Flaminius Chilo, 109 - 108 př.Kr.
392L.Cornelius Scipio Asiaticus, 106 př.Kr.
393C.Vibius C.f. Pansa, 90 př.Kr.
394Marcus Agrippa - posmrtná ražba za Caliguly
395Nero, 54 - 68
397Vespasianus, 69 - 79
399Titus - posmrtná ražba za Traiana Decia
400Traianus, 98 - 117
StranaPoložkyObdobí
9401Traianus - restituční ražba za Traiana Decia
402Hadrianus, 117 - 138
404Antoninus Pius, 138 - 161
406Antoninus Pius - posmrtná ražba za Traiana Decia
407Faustina starší, manželka Antonina Pia
408Marcus Aurelius, 161 - 180
412Faustina mladší, manželka Marka Aurelia
413Lucilla, manželka Lucia Vera, dcera Marca Aurelia
414Commodus - spoluvláda s M. Aureliem, 177 - 180
415Commodus, 177 - 192
416Septimius Severus -posmrtná ražba za Caracally a Gety
417Caracalla, 198 - 217
418Alexander Severus, 222 - 235
420Alexander Severus - posmrtná ražba za Traiana Decia
421Julia Mamaea - matka Alexandra Severa
422Maximinus I., 235 - 238
423Gordianus III., 238 - 244
427Philippus I., 244 - 249
428Otacilia Severa - manželka Philippa I.
429Tacitus, 275 - 276
430Maximianus Herculius, I.období vlády, 286 - 305
431Maximianus Galerius - jako césar, 293 - 305
432Constantinus I., 307 - 337
433Urbs Roma - městská ražba, 330 - 346
434Julianus II., 360 - 363
435Konvoluty římských mincí
446Nero a Poppaea, Egypt, Alexandria
447Hadrianus, Pontus, Amisus
448Hadrianus, Egypt, Alexandria
449Alexander Severus, Bythynia, Nicaea
StranaPoložkyObdobí
10451Maximinus I., Thrakie, Anchailus
452Philippus I., Moesia Superior, Viminacium
453Trebonianus Gallus, Syrie, Antiochia ad Orontem
454Gallienus, Egypt, Alexandria
455Claudius II., Egypt, Alexandria
456Probus, Egypt, Alexandria
457Carinus - jako césar, Egypt, Alexandria
458Diocletianus, Egypt, Alexandria
465Maximianus I., Egypt, Alexandria
468Persie, Parthové, Artabanus II., 10 - 38 po Kr.
469Persie, Parthové, Gotarzes II., 40 - 50 po Kr.
471Knihy :
StranaPoložkyObdobí
11501Numismatické časopisy a sborníky :
549Výstavní katalogy :
StranaPoložkyObdobí
12551Výstavní katalogy :
552Historické cenné papíry :
570Různé :
571Anglie, Edward III., 1327 - 1377
572Aquilea-patriarchát, Antoninus II., 1402 - 1411
573Francie, Filip IV. Sličný, 1285 - 1314
574Francie, Karel IV., 1322 - 1328
575Francie, Karel VI., 1380 - 1422
577Hall am Kocher - město, 14. - 15. století
578Irsko, John, 1177 - 1216
579Itálie - Ancona, autonomní ražby, 13. - 14. století
580Jülich Berg, Wilhelm II., 1361 - 1408
581Kolín nad Rýnem - město
582Lotrinsko, Jean I., 1346 - 1389
583Německo - Kolín n.R., Walram von Jülich, 1332 - 1349
584Pfalz, Ludwig V., 1509 - 1544
585Řezno, vévoda Otto III., 1290 - 1312
586Řezno-biskup., Albert II. a Leo Thundorfer, 1260-1277
587Sasko, Dietmar, + 1048
588Sasko - Míšeň, Wilhelm III. Statečný, 1437 - 1482
589Strassburg - město
590Tyrolsko, arcivévoda Zikmund, 1439 - 1496
591Uhry, Matyáš Korvín, 1458 - 1490
593Boleslav II., knížetem v Čechách 972 - 999
596Soběslav Slavníkovec, cca 985 - 995
597Boleslav III., knížetem v Čechách 999 - 1002, 1003
598Oldřich, knížetem v Čechách 1012 - 1033, 1034
599Břetislav, knížetem v Čechách 1037 - 1055
StranaPoložkyObdobí
13601Vratislav II., knížetem v Čechách 1061 - 1086
602Vratislav II. jako král a Bořivoj II., 1091 - 1092
603Konrád I., údělným knížetem na Brněnsku 1061 - 1092
604Ota I.Sličný, údělným knížetem na Olomoucku 1061-1087
606Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125
607Bedřich, knížetem v Čechách 1173, 1179 - 1189
609Přemysl Otakar I., králem v Čechách 1198 - 1230
610Česko-míšeňská skupina ražeb, cca 1210 - 1230
611Přemysl Otakar I. - spoluvláda se synem Václavem
612Václav I., králem v Čechách 1230 - 1253
615Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
621Václav II., 1283 - 1305
623Jan Lucemburský, 1310 - 1346
630Karel IV., 1346 - 1378
635Václav IV., 1378 - 1419
639Ladislav Pohrobek, 1453 - 1457
640Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
645Vladislav II., 1471 - 1516
StranaPoložkyObdobí
14651Vladislav II., 1471 - 1516
689Ludvík I., 1516 - 1526
694Cheb - městská ražba
698Vratislav - městská ražba
699Vratislav - městská ražba, Zikmund, 1419 - 1437
700Ferdinand I., 1526 - 1564
StranaPoložkyObdobí
15701Ferdinand I., 1526 - 1564
StranaPoložkyObdobí
16751Ferdinand I., 1526 - 1564
StranaPoložkyObdobí
17801Ferdinand I., 1526 - 1564
812Maxmilian II., 1564 - 1576
823Rudolf II., 1576 - 1612
StranaPoložkyObdobí
18851Rudolf II., 1576 - 1612
861Matyáš II., 1612 - 1619
868Friedrich Falcký, 1619 - 1620
873Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince kiprová)
874Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince dobrého zrna)
879Ferdinand III. v Kladsku, 1627 - 1657
880Ferdinand III., 1637 - 1657
891Ferdinand IV., nevládl (zemřel 1654)
892Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
19901Leopold I., 1657 - 1705
917Josef I., 1705 - 1711
923Karel VI., 1711 - 1740
934Marie Terezie, 1740 - 1780
940František I. Lotrinský, 1745 - 1765
943František II., 1792 - 1835
949Ferdinand V., 1835 - 1848
StranaPoložkyObdobí
20951Ferdinand V., 1835 - 1848
955Leopold I., 1657 - 1705
956Karel V., 1519 - 1558
957Friedrich Falcký, 1619 - 1620
958Ferdinand II., 1619 - 1637
959Ferdinand III., 1637 - 1657
960Leopold I., 1657 - 1705
963Josef I., 1705 - 1711
964Karel VI. a Alžběta Kristýna
966Marie Terezie, 1740 - 1780
973Marie Terezie a František Lotrinský
977Av. Marie Anna - abatyše pražského ústavu šlechtičen
979Josef II., 1780 - 1790
980Josef II. a Josefa Bavorská
981Josef II., 1780 - 1790
983Leopold II., 1790 - 1792
985František II., 1792 - 1835
992František II. a Carolina Augusta
993Arcivévoda Karel Ludvík - polní maršál, 1771 - 1847
994Arcivévoda Johann - říšský kancléř, 1848 - 1849
996Ferdinand V., 1835 - 1848
StranaPoložkyObdobí
211001Ferdinand V., 1835 - 1848
1002Ferdinand V. a manželka Marie Anna
1003Arcivévoda František V. de Este, 1819 - 1875
1004Arcivévoda Rainer a arcivévodkyně Marie Karolina
1006František Josef I., 1848 - 1916
1043František Josef I. a Alžběta Bavorská
1044Alžběta, manželka Františka Josefa I., 1837 - 1898
1046Arcivévoda Karel Ludvík, 1833 - 1896
1047Arcivévoda Rudolf, 1858 - 1889
1049Arcivévoda František Ferdinand, 1863 - 1914
StranaPoložkyObdobí
221051Arcivévoda Ferdinand Karel, 1868 - 1915
1052Karel I., 1916 - 1918
1053Hlavsa Radslav z Liboslavě a bratři ze Zvířetína
1054Kolovrat-Liebsteinský, František Antonín
1055Křižan z Živanic Matthias a Jiřík z Řásné
1056Laudon Gideon Ernest - polní maršál, 1717 - 1790
1057Liechtenstein - Podstatzký, Adolf, 1805 - 1898
1058Lobkowicz, August Longin Josef, 1797 - 1842
1059Mitrovský z Mitrovic a Nemyšle, Antonín Friedrich
1060Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858
1064Randa Antonín, rytíř - český právník
1065Schwarzenberg Karel - polní maršál, 1771 - 1820
1066Schwarzenberg Johannes, vévoda krumlovský
1067Šlikové - Burian, Jeroným, Jindřich a Lorenz, po 1526
1068Šlik Jindřich, 1612 - 1650
1069Textorius Klatovský Martin - primátor Čáslavi
1070Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634
1071Windischgrätz, Josef Mikuláš, 1746 - 1802
1072Wolf Wřesovec z Wřesovic - president královské komory
1073Hlohovsko, Henryk III., 1274 - 1309
1074Lehnice-Břeh, Friedrich II., 1495 - 1547
1075Lehnice-Břeh, Georg, 1639 - 1664
1076Lehnice-Břeh, Christian, 1639 - 1672
1077Lehnice-Břeh, Jiří Rudolf, 1621 - 1653
1079Vratislav (Breslau) - město
1081Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich, 1664 - 1697
1083Slezsko - historické medaile a jetony
1084Bern
1085Feldkirchen
1086Olomouc
1087Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738
1089Olomouc-biskup., Jacob Ernst Liechtenstein, 1738-1745
1090Olomouc-biskup., Leopold Friedrich Egkh, 1758 - 1760
1091Olomouc-arcibiskup., arcivév. Rudolf Jan, 1819 - 1831
1093Olomouc-arcibiskup., Lev kardinál Skrbenský, 1916-20
1094Praha - metropolitní chrám Svatého Víta
1096Salzburg-arcib., Wolf Dietrich Raitenau, 1587 - 1612
1097Salzburg-arcib., Paris Lodron, 1619 - 1653
1098Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687
1099Salzburg-arcib., Hieronymus Colloredo, 1772 - 1803
1100Stará Boleslav
StranaPoložkyObdobí
231101Trevír-biskupství, Clemens Wenzel, 1768 - 1802
1102Vratislav-biskup., Friedrich von Hessen, 1671 - 1682
1103Vratislav-biskup., Franz Ludwig v.Pfalz, 1683 - 1732
1104Vyšehrad-kapitula, Alexander Titl, 1937 - 1939
1105Církevní medaile - české svátostky s místem původu
1106Církevní medaile - ostatní - signované
1107Údobí let 1918 - 1938
1109Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
1110Údobí let 1945 - 1953
1111Údobí let 1953 - 1960
1113Údobí let 1961 - 1969
1114Údobí let 1990 - 1993
1116Sady oběhových mincí
1117Sbírka stříbrných mincí Československa, 1918 - 1993
1118Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
241151Česká republika, 1993 -
1161Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916
1162Československo - kolkované prozatímní státovky
1165Československo - státovky I. emise
1166Československo - státovky II. emise
1167Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
1172Slovenská republika, 1939 - 1945
1179ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944 - 1945
1180Československo - státovky londýnské emise
1182Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953
1186Československo - bankovky a státovky 1953
1187Československo - bankovky a státovky 1958 - 1964
1192Československo - bankovky 1970 - 1989
1194Československo - nevydané bankovky a státovky
1195Poukázky Terezínského ghetta, 1943
1200Česká republika, 1992 -
StranaPoložkyObdobí
251201Česká republika, 1992 -
1211Azerbajdžan
1212Itálie - I.Římská republika
1213Kuba
1214Maďarsko
1218Maďarsko - nouzovky
1220Německo
1222Německo - pomocné poukázky Wehrmachtu
1223Německo - poukázky koncentračních táborů
1224Německo - nouzovky z jiných materiálů
1226Polsko
1227Rumunsko - nouzovky
1228Rusko - SSSR
1229Rusko - nouzová platidla zajateckých táborů 1914-1918
1230Rusko - nouzová platidla táborů Gulagu
1231Španělsko
1232Ukrajina
1234Ferdinand I., 1519 - 1564
1235Ferdinand I., 1526 - 1564
1236Ferdinand I., 1519 - 1564
1243Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
StranaPoložkyObdobí
261251Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
1253Rudolf II., 1576 - 1612
1254Arcivévoda Maxmilian Tyrolský, 1612 - 1618
1255Ferdinand II., 1619 - 1637
1259Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
1280Arcivévoda Zikmund František, 1662 - 1665
1281Ferdinand III., 1637 - 1657
1283Arcivévoda Zikmund František, 1662 - 1665
1284Leopold I., 1657 - 1705
1299Josef I., 1705 - 1711
StranaPoložkyObdobí
271301Josef I., 1705 - 1711
1304Karel VI., 1711 - 1740
1306Marie Terezie, 1740 - 1780
1320František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1324Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
1330Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
1331Leopold II., 1790 - 1792
1332František II., 1792 - 1835
StranaPoložkyObdobí
281351František II., 1792 - 1835
1367Andreas Hoffer - povstání v Tyrolsku
1368Ferdinand V., 1835 - 1848
1387Maxmilian II., 1564 - 1576
1388Ferdinand III., 1637 - 1657
1389Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
291401Leopold I., 1657 - 1705
1418Karel III.(VI.), 1711 - 1740
1420Marie Terezie, 1740 - 1780
1430František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1432Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
1438Leopold II., 1790 - 1792
1439František II., 1792 - 1835
1449Ferdinand V., 1835 - 1848
StranaPoložkyObdobí
301451Sedmihradsko, Zikmund Báthori, 1581 - 1602
1452Marie Terezie, 1740 - 1780
1453Leopold II. jako vévoda Toskánský, 1765 - 1790
1454Josef II., 1780 - 1790
1455František II., 1792 - 1835
1464Ferdinand V., 1835 - 1848
1469Revoluční vláda v Benátsku, 1848 - 1849
1470Revoluční vláda v Miláně, 1848 - 1849
1471Karel VI., 1711 - 1740
1472Marie Terezie, 1740 - 1780
1482Josef II., 1780 - 1790
1485František II., 1792 - 1835
1488Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
StranaPoložkyObdobí
311501Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
1517Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
1539Střelecké medaile, plakety a odznaky
1540Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
1549Střelecké medaile, plakety a odznaky
1550Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
321551Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
331601Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
1635Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
StranaPoložkyObdobí
341651Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
1673Anhalt-Bernburg, Alexius Frid. Christian, 1796 - 1834
1674Anhalt-Bernburg, Alexander Carl, 1834 - 1863
1675Augsburg, Karel VI., 1711 - 1740
1676Bádensko, Leopold I., 1830 - 1852
1677Bavorsko, Carl Albert, 1726 - 1745
1678Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777
1681Bavorsko, Carl Theodor, 1777 - 1799
1683Bavorsko, Maximilian IV. Josef, 1799 - 1805
1684Bavorsko, Maximilian II., 1848 - 1864
1686Branibory - Ansbach, Friedrich, Albert a Christian
1687Branibory - Prusko, Friedrich Wilhelm, 1640 - 1688
1689Branibory - Prusko, Friedrich III., 1688 - 1701
1693Braunschweig W., Heinrich Julius, 1589 - 1613
1694Braunschweig W., August, 1635 - 1666
1695Braunschweig W., Karl Wilhelm Ferdinand, 1780 - 1806
1696Hannover, Georg IV., 1820 - 1830
1697Hannover, Ernst August, 1837 - 1851
1698Hessen-Darmstadt, Ludwig II., 1830 - 1846
1699Norimberk, Ferdinand II., 1619 - 1637
1700Norimberk - město
StranaPoložkyObdobí
351701Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786
1702Prusko - král., Friedrich Wilhelm II., 1786 - 1797
1703Prusko - král., Friedrich Wilhelm III.,1797 - 1840
1706Prusko - král., Friedrich Wilhelm IV., 1840 - 1861
1707Řád německých rytířů, av. Maxmilián, 1590 - 1618
1709Řezno, František I., 1745 - 1765
1710Sasko, Johann Friedrich, 1532 - 1547
1711Sasko, Moritz, 1547 - 1553
1713Sasko, August I., 1553 - 1586
1719Sasko - Ernest.linie, Johann Friedrich II., 1554-1567
1720Sasko, Christian I., 1586 - 1591
1721Sasko, Christian II., Joh.Georg a August, 1591 - 1611
1725Sasko, Johann Georg a August, 1611 - 1615
1726Sasko, Johann Georg I., 1611 - 1656
1731Sasko, Johann Georg II., 1656 - 1680
1733Sasko, Friedrich August III., 1763 - 1806
1734Sasko-Altenburg, Johann Phillip a bratři, 1602 - 1639
1736Sasko-Gotha-stará l., Johann Kazimir a Johann Ernst
1739Sasko-Weimar, Friedrich Wilhelm a Johann, 1573 - 1603
1741Schaumburg - Lippe, Georg Wilhelm, 1787 - 1860
1742Schleswig-Holstein, Christian VII. Dánský, 1761-1808
1744Schwarzburg - Rudolstadt, Friedrich Günter, 1807-1867
1745Schwarzburg-Sonderhausen, Günther Fried., 1835 - 1880
1746Stolberg, Ernest a Ludwig Christian, 1672 - 1710
1747Worms - město
1748Anhalt, Friedrich II., 1904 - 1918
1749Badensko, Friedrich I., 1856 - 1907
1750Bavorsko, Otto, 1886 - 1912
StranaPoložkyObdobí
361751Bavorsko, Luitpold - princ regent
1752Hessen-Darmstadt, Ernst Ludwig, 1892 - 1918
1753Mecklenburg-Schwerin, Fried.Franz IV., 1897 - 1918
1754Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
1756Sasko, Friedrich August III., 1904 - 1918
1758Sasko - Výmar - Eisenach, Wilhelm Ernst, 1901 - 1918
1760Schwarzburg-Sonderhausen, Karl Günther, 1880 - 1909
1761Německo - drobné ražby císařství
1762Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1765Německo - 3.říše, 1933 - 1945
1768Německo - BRD, 1949 -
1769Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
1770Belgie, Leopold III., 1934 - 1950
1771Dánsko, Christian V., 1670 - 1699
1772Dánsko, Frederik VI., 1808 - 1839
1773Dubrovník ( Ragusa ) - město
1774Francie, Ludvík XVI., 1774 - 1793
1775Francie, Napoleon I. - císař, 1804 - 1814, 1815
1778Francie, Ludvík XVIII., 1814, 1815 - 1824
1779Itálie - Toskánsko, Ferdinand III., 1791 - 1801
1780Itálie - království, Napoleon I., 1804 - 1814
1783Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
1788Itálie - Neapol a Sicilie, Josef Napoleon, 1806-1808
1789Itálie - Neapol a Sicilie, Ferdinand II., 1830 - 1859
1790Liechtenstein, Johann II., 1858 - 1929
1794Litva, I.republika, 1918 - 1940
1796Lotyšsko, I.republika, 1918 - 1940
1797Maďarsko - regentství
1798Nizozemí - provincie Gelderland
1800Nizozemí - provincie Zeeland
StranaPoložkyObdobí
371801Nizozemí, Willem II., 1840 - 1849
1802Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
1804Polsko, republika, 1918 -
1808Portugalsko, Carlos I., 1889 - 1908
1809Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
1810Řecko, Otto I., 1832 - 1862
1811Řecko, Georg I., 1863 - 1913
1812Rusko, Pavel, 1796 - 1801
1813Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
1815Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
1817Rusko, RSFSR, 1917 - 1923
1819Rusko, SSSR, 1923 - 1991
1825Rusko, republika, 1992 -
StranaPoložkyObdobí
381851Rusko, republika, 1992 -
1853Slovensko, republika, 1993 -
1863Španělsko, Isabela II., 1833 - 1868
1864Švédsko, Karel XI., 1660 - 1697
1865Švédsko, Gustav IV. Adolf, 1792 - 1809
1866Švédsko, Gustav V., 1907 - 1950
1867Švýcarsko, republika
1884Turecko, Abdul Medžid, 1839 - 1861
1885Vatikán - Papežský stát, Lev XII., 1823 - 1829
1886Velká Británie, Karel I., 1625 - 1648
1887Velká Británie, Jakub II., 1685 - 1688
1888Velká Británie, Vilém Oranžský a Marie, 1689 - 1694
1889Velká Británie, Anna, 1702 - 1714
1890Velká Británie, George II., 1727 - 1760
1891Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
1893Velká Británie, Edward VII., 1901 - 1910
1894Velká Británie, George V., 1910 - 1936
1898Britská západní Afrika, George V., 1910 - 1936
1899Jižní Afrika, republika, 1836 - 1910
1900Mauricius, George V., 1910 - 1936
StranaPoložkyObdobí
391901Mosambik, portugalská kolonie
1902Kuba, republika, 1898 -
1903USA
1921Čína - lidová demokratická republika, 1949 -
1922Hong Kong, Victoria, 1837 - 1901
1923Portugalská Indie, Maria I. a Pedro III., 1777 - 1786
1924Portugalská Indie, Luiz I., 1861 - 1889
1925Rakousko, František II., 1792 - 1835
1929Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
401951Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
412001Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
2024Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
2037Rakousko - Uhersko, čepicové odznaky námořnictva
2038Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky polních myslivců
2039Rakousko - Uhersko, vlastenecké (patriotické) odznaky
2040Rakousko, Rak.republika, Německo, Maďarsko, Bulharsko
2041Československo
StranaPoložkyObdobí
422051Československo
StranaPoložkyObdobí
432101Československo
2103Československo - odznaky vojenských akademií
2106Československo - odznaky vojenských učilišť
2107Československo - vojenské střelecké odznaky
2108Československo - letecké dekorace
2109Československo - odznaky výsadkového vojska
2110Československo - hasičské dekorace
2111Československo - resortní medaile a odznaky
2112Československo - regionální medaile a odznaky
2113Československo - různé
2116Česká republika - vyznamenání, medaile a odznaky AČR
2128Česká republika - různé
2142Belgie
2146Bulharsko
2147Itálie - království
2148Jugoslávie - republika
2149Liechtenstein
2150Německo - Prusko
StranaPoložkyObdobí
442151Německo - císařství
2152Německo - III.říše
2157Rakouská republika - II.republika
2158Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
2159Slovenská republika, 1993 -
2162USA
2164Velká Británie
2167Medaile vydané Českou numismatickou společností
2171Brno - pobočka ČNS
2172Česká Lípa - pobočka ČNS
2173Hradec Králové - pobočka ČNS
2175Cheb - pobočka ČNS
2177Kladno - pobočka ČNS
2178Nymburk / Poděbrady - pobočka ČNS
2179Olomouc - pobočka ČNS
2180Opava - pobočka ČNS
2183Praha - pobočka ČNS
2185Příbor - pobočka ČNS
2187Příbram - pobočka ČNS
2195Rakovník - numismatický kroužek
2196Tábor - pobočka ČNS
2197Teplice - pobočka ČNS
2199Beutler Miloslav, 1897 - 1964
StranaPoložkyObdobí
452201Beutler Miloslav, 1897 - 1964
2218Čejka Jan, 1878 - 1925
2219Fabris Antonio, 1792 - 1865
2220Guillemard Antonín, 1747 - 1812
2221Hám Anton, 1899 - 1965
2223Hájek Robert, 1880 - 1960
2224Harcuba Jiří, 1928 - 2013
StranaPoložkyObdobí
462251Harcuba Jiří, 1928 - 2013
2255Chaura K., 1869 - 1945, a Abrahám K., 1855 - 1899
2256Christlbauer Josef, 1820 - 1897
2259Jauner Jindřich, 1842 - 1912
2262Kafka Bohumil, 1878 - 1942
2264Knobloch Milan, 1921 -
2265Kozák Ladislav, 1934 - 2008
2266Kříž Václav, 1830 - 1887
2269Kuneš Karel, 1920 - 1997
2270Kužel Miroslav, 1907 - 1985
2274Láska Miloš, 1917 - 1984
2275Lichtág Jan, 1898 - 1985
2276Marschall Rudolf, 1873 - 1967
2277Myslbek a Tautenhayn
2279Myslbek a Stehlík
2280Odehnal Antonín, 1878 - 1957
2282Oliva Viktor (1861-1928), Šimonovský Bedřich (* 1871)
2283Oppl Vladimír, 1953 -
2284Pátek Karel, 1856 - 1910
2287Pelikán Julius, 1887 - 1969
2288Pichl Ivan Bojislav, 1850 - 1923
2291Prádler Jiří, 1929 - 1993
2292Radnicky Karel, 1818 - 1901
2295Scharff Anton, 1845 - 1903
2297Schwartz Štěpán, 1851 - 1924
2298Seidan Václav, 1817 - 1870
2299Smolík V.R. a Goldschmid J.
2300Šejnost Josef, 1878 - 1941
StranaPoložkyObdobí
472301Šejnost Josef, 1878 - 1941
2331Šindelář Lumír, 1925 -
2333Šmakal Václav Karel, 1863 - 1941
2334Špánek Karel, 1894 - 1965
2335Španiel Otakar, 1881 - 1955
2346Štefunko František, 1903 - 1974
2347Tautenhayn Josef, 1837 - 1911
2348Tautenhayn Josef junior, 1868 - 1962
2349Tříska Jan, 1904 - 1976
2350Uchytilová-Kučová Marie, 1924 - 1989
StranaPoložkyObdobí
482351Úprka František, 1868 - 1929
2352Vitanovský Michal, 1946 -
2353Zutt A.
2354Zuska František, 1887 - 1955
2357Brno
2358Čáslav
2359Hluboká
2360Hnojice, okres Šternberk
2361Hodonín
2362Kladno
2363Klecany
2364Krems (Křemže v Dolním Rakousku)
2365Kyšice u Plzně
2366Mariánské Lázně (Marienbad)
2367Most (Brüx)
2368Nitra
2369Olomouc
2370Plzeň
2371Praha
2376Praha - novoročenky In nummis veritas - Vladimír Oppl
2384Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891
2385Praha - Smíchov
2386Salzburg
2387Terezín
2388Terst
2389Vídeň
2392Vratislav
2393Vysoké Mýto
2394Československo
2395Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
StranaPoložkyObdobí
492401Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
2413Československo - medaile s portrétem Edvarda Beneše
2414Česká republika - medaile s portrétem Václava Havla
2415Česká republika
2420Francie
2423Francie, Napoleon I. - jako konzul, 1799 - 1804
2424Francie, Napoleon I. - jako císař, 1804 - 1815
2425Francie
2427Francie, Napoleon I. - jako císař, 1804 - 1815
2428Francie
2432Německé státy před rokem 1871
2433Německo - Bavorsko
2434Německo - Brémy
2435Německo - Hamburg
2438Německo - Hohenzollern
2439Německo - Prusko
2444Německo - Sasko
2446Německo - Schaumburg
2447Německo - Ulm
2448Německo - císařství, 1870 - 1918
StranaPoložkyObdobí
502451Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
2452Německo - 3.říše, 1933 - 1945
2453Německo - BRD
2454Nizozemí
2455Polsko
2456Rakousko
2459Uhry
2460Hasičské medaile, plakety a odznaky
2462Jezdecké medaile, plakety a odznaky
2464Medaile vojenských manévrů
2466Porcelánové medaile
2467Robotní a pracovní známky
2469Sportovní medaile, plakety a odznaky
2470Střelecké medaile, plakety a odznaky
2497Školní premie
2498Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)
StranaPoložkyObdobí
512501Medaile vydané Českou numismatickou společností
2507Děčín - pobočka ČNS
2508Hradec Králové - pobočka ČNS
2509Kladno - numismatický kroužek městského KS
2510Kladno - pobočka ČNS
2511Kroměříž - pobočka ČNS
2513Ostrava - pobočka ČNS
2514Pardubice - pobočka ČNS
2516Příbor - pobočka ČNS
2517Příbram - pobočka ČNS
2518Teplice - pobočka ČNS
2519Beutler Miloslav, 1897 - 1964
2526Brůha Jaroslav, 1889 - 1976
2528Fischer Jan Tomáš, 1912 - 1957
2529Hám Anton, 1899 - 1965
2530Hájek Robert, 1880 - 1960
2531Harcuba Jiří, 1928 -
2532Harcuba Jiří, 1928 - 2013
2548Horejc Jaroslav, 1886 - 1983
2549Hvozdenský Josef, 1932 -
StranaPoložkyObdobí
522551Hvozdenský Josef, 1932 -
2554Kalvoda Ivan, 1941 -
2555Knobloch Milan, 1921 -
2559Kovanič Václav Adolf, 1911 - 1999
2562Kulda Antonín, 1921 -
2563Lidický Karel, 1900 - 1976
2564Odehnal Antonín, 1878 - 1957
2566Pelikán Julius, 1887 - 1969
2567Severa Jindřich, 1909 - 1980
2568Straka Jan Václav, 1920 - 1983
2570Šejnost Zdeněk, 1921 - 2002
2571Šindelář Lumír, 1925 -
2572Šmakal Václav Karel, 1863 - 1941
2573Španiel Otakar, 1881 - 1955
2575Vitanovský Michal, 1946 -
2576Vlček Bohumil, 1862 - 1928
2577Jablonec nad Nisou
2578Letohrad
2579Liberec (Reichenberg)
2580Náchod
2581Neratovice
2582Pardubice
2584Praha
2585Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891
2586Praha - Hostivař
2587Praha - Košíře
2588Šumperk
2589Vítkovice
2590Československo
2598Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
StranaPoložkyObdobí
532601Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
2607Československo - medaile s portrétem Klem. Gottwalda
2609Česká republika
2614Slovensko
2617Francie
2618Německo - císařství, 1870 - 1918
2622Švýcarsko
2623Vatikán, Jan XXIII., 1958 - 1963
2624Vatikán, Pavel VI., 1963 - 1978
2625Cyklistické medaile a odznaky
2627Hasičské medaile, plakety a odznaky
2634Hrací a početní známky
2639Nouzovky evropských měst a obcí
2642Nouzovky německých měst a obcí
StranaPoložkyObdobí
542651Nouzovky německých měst a obcí
2663Nouzovky rakouských měst
2664Nouzovky vojenských zajateckých táborů
2665Odznaky
2672Orelské medaile a odznaky
2674Porcelánové nouzovky
2677Skautské medaile a odznaky
2678Sokolské medaile a odznaky - všesokolské slety
2684Sokolské medaile, medailky a odznaky - regionální
2694Sokolské odznaky - ostatní
2695Sportovní medaile, plakety a odznaky
StranaPoložkyObdobí
552701Sportovní medaile, plakety a odznaky
2739Střelecké medaile, plakety a odznaky
2741Turistické štítky na hole
2745Účelové známky a nouzovky Rakousko-Uherska
StranaPoložkyObdobí
562751Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
2754Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
2755Arcivévoda Ferdinand Karel, 1632 - 1662
2756Československo
2778Československo - hraničářské medaile a odznaky
2779Československo - odznaky branných organizací
2782Československo - vojenské pamětní medaile a odznaky
2783Československo - hasičské dekorace
2797Československo - regionální medaile a odznaky
2799Československo - různé
StranaPoložkyObdobí
572801Československo - různé
2823Česká republika - různé
2825Bulharsko
2826Čína - republika
2827Polsko - pamětní vojenské odznaky
2828Rusko - SSSR, 1923 - 1991
2829USA
2830Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
2834Vladislav II., 1471 - 1516
2836Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
2837Vladislav II., 1471 - 1516
2839Ludvík I., 1516 - 1526
2841Ferdinand I., 1526 - 1564
2850Maxmilian II., 1564 - 1576
StranaPoložkyObdobí
582851Maxmilian II., 1564 - 1576
2853Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince dobrého zrna)
2856Leopold I., 1657 - 1705
2860Marie Terezie, 1740 - 1780
2862Ferdinand V., 1835 - 1848
2874Svídnice - městská ražba
2875Vratislav - městská ražba, Vladislav II., 1471 - 1516
2876Vratislav - městská ražba, Ludvík I., 1516 - 1526
2877Zhořelec - městská ražba
2878Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
2879František II., 1792 - 1835
2880Marie Terezie, 1740 - 1780
2881František I. Lotrinský, 1745 - 1765
2882Josef II., 1780 - 1790
2884Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
2885František II., 1792 - 1835
2891Maxmilian II., 1564 - 1576
2894Leopold I., 1657 - 1705
2896Marie Terezie, 1740 - 1780
2897František II., 1792 - 1835
2899Ferdinand V., 1835 - 1848
2900Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
StranaPoložkyObdobí
592901Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
2938Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
StranaPoložkyObdobí
602951Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
2977Údobí let 1918 - 1938
2986Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
2988Údobí let 1945 - 1953
2989Údobí let 1961 - 1969
2991Údobí let 1980 - 1985
2993Údobí let 1990 - 1993
StranaPoložkyObdobí
613001Údobí let 1990 - 1993
3012Sady oběhových mincí
3024Česká republika, 1993 -
3037Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
3038Bulharsko, Ferdinand I. jako kníže, 1887 - 1908
3039Bulharsko, Boris III., 1918 - 1943
3040Černá Hora, Nikola I. jako král, 1910 - 1918
3041Dánsko, Frederik VI., 1808 - 1839
3042Dánsko, Christian IX., 1863 - 1906
3044Dánsko, Frederik IX., 1947 - 1972
3045Dánsko, Margareta II., 1972 -
3046Finsko, republika, 1917 -
3049Francie, Ludvík XVI., 1774 - 1793
3050Francie, I.republika, 1793 - 1799
StranaPoložkyObdobí
623051Francie, III.republika, 1871 - 1940
3056Itálie, republika, 1946 -
3057Itálie - Neapol a Sicilie, Ferdinand I., 1816 - 1825
3058Kypr, George VI., 1936 - 1952
3059Kypr, Elizabeth II., 1952 - (1960)
3060Litva, I.republika, 1918 - 1940
3070Maďarsko - regentství
3071Bavorsko, Carl Albert, 1726 - 1745
3072Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777
3078Bavorsko, Carl Theodor, 1777 - 1799
3079Lübeck, Karel VI., 1711 - 1740
3080Pfalz - Sulzbach, Carl Theodor, 1742 - 1799
3081Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786
3085Prusko - král., Friedrich Wilhelm III.,1797 - 1840
3086Prusko - král., Friedrich Wilhelm IV., 1840 - 1861
3087Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
3088Sasko - království, Friedrich August II., 1836 - 1854
3089Německo - 3.říše, 1933 - 1945
3091Německo - BRD, 1949 -
3092Nizozemí, Beatrix, 1980 -
3093Polsko pod Ruskem, Mikuláš I., 1825 - 1855
3095Polsko, republika, 1918 -
3099Portugalsko, Luiz I., 1861 - 1889
3100Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
StranaPoložkyObdobí
633101Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
3111Rakousko - II. republika, 1945 -
3147Riga pod Švédskem, Christina, 1632 - 1654
3148Rumunsko, Karel I. - jako kníže, 1866 - 1881
StranaPoložkyObdobí
643151Rumunsko, Karel I. - jako kníže, 1866 - 1881
3152Rumunsko, Karel I. - jako král, 1881 - 1914
3158Rumunsko, Michal, 1940 - 1947
3160Rusko, Anna, 1730 - 1740
3161Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796
3162Rusko, Pavel, 1796 - 1801
3163Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
3182Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
3183Rusko, RSFSR, 1917 - 1923
3187Rusko, SSSR, 1923 - 1991
StranaPoložkyObdobí
653201Rusko, SSSR, 1923 - 1991
3233Rusko, republika, 1992 -
StranaPoložkyObdobí
663251Rusko, republika, 1992 -
3255Slovensko, republika, 1993 -
3265Švýcarsko - kanton St.Gallen
3266Švýcarsko, republika
3269Turecko, Mahmud II., 1808 - 1839
3270Vatikán, Benedict XVI., 2005 - 2013
3274Velká Británie, George VI., 1936 - 1952
3275Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
3286Belgické Kongo, Leopold II., 1865 - 1909
3287Egypt, Fuad I., 1922 - 1936
3288Egypt, Farouk I., 1936 - 1952
3289Egypt, republika, 1952 -
3293Mosambik, republika, 1975 -
3294Reunion - francouzský department od roku 1946
3296Kanada, Elizabeth II., 1952 -
3300Mexiko, republika, 1867 -
StranaPoložkyObdobí
673301Nikaragua, republika, 1839 -
3302Panama, republika, 1903 -
3303USA
3337Čína - d.Pej Sung, epocha Sien-pching, 998 - 1004
3338Čína - d.Pej Sung, epocha Ting-te, 1004 - 1008
3339Čína - d.Pej Sung, epocha Siang-fu, 1008 - 1017
3341Čína - d.Pej Sung, epocha Tchien-si, 1017 - 1022
3342Čína - d.Pej Sung, epocha Tchien-šeng, 1023 - 1032
3344Čína - d.Pej Sung, epocha Pao-juan, 1038 - 1040
3346Čína - d.Pej Sung, epocha Si-ning, 1068 - 1078
3347Čína - d.Pej Sung, epocha Juan-feng, 1078 - 1086
3349Čína - d.Pej Sung, epocha Juan-jou, 1086 - 1094
StranaPoložkyObdobí
683351Čína - d.Pej Sung, epocha Šao-šeng, 1094 - 1098
3352Čína - lidová demokratická republika, 1949 -
3353Hong Kong, Elizabeth II., 1952 -
3354Indie - Britská východoindická společnost
3355Indie, Victoria, 1837 - 1901
3356Indie, George V., 1910 - 1936
3358Indie, George VI., 1936 - 1952
3371Israel, republika, 1948 -
3374Korejská lidově demokratická republika
3375Laos, republika, 1975 -
3376Macao - portugalská kolonie
3377Malajsie, George VI., 1936 - 1952
3385Malajsie a Britské Borneo, Elizabeth II., 1952 -
3391Mandžukuo, Pu I, epocha Kang Te, 1934 - 1945
3393Mongolsko, republika, 1921 -
3394Straits Setlements, Victoria, 1837 - 1901
3395Straits Setlements, Edward VII., 1901 - 1910
3397Straits Setlements, George V., 1910 - 1936
3400Thajsko, Rama Gaunatha IX., 1946 -
StranaPoložkyObdobí
693401Austrálie, Elizabeth II., 1952 -
3402Cookovy ostrovy, Elizabeth II., 1952 -
StranaPoložkyObdobí
703451Cookovy ostrovy, Elizabeth II., 1952 -
3455Francouzská Polynesie
3456Nová Kaledonie
3457Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916
3462Československo - kolkované prozatímní státovky
3466Československo - bankovky Národ. banky Československé
3473Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
3491Slovenská republika, 1939 - 1945
3499ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944 - 1945
StranaPoložkyObdobí
713501ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944 - 1945
3508Slovenská republika - kolkované, 1945
3512ČSR - Poukázky pro osvobozené území - kolkované, 1945
3515Slovensko - Poukázky pro osvobozené území, 1945
3517Československo - státovky londýnské emise
3532Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953
StranaPoložkyObdobí
723551Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953
3559Československo - bankovky a státovky 1953
3589Československo - bankovky a státovky 1958 - 1964
StranaPoložkyObdobí
733601Československo - bankovky a státovky 1958 - 1964
3604Československo - bankovky 1970 - 1989
3615Československo - nevydané bankovky a státovky
3617Poukázky Terezínského ghetta, 1943
3618Česká republika, 1992 -
3638Nouzová platidla Československa, 1914 - 1945
3646Československo - poukázky PZO Tuzex
3647Afghanistan
StranaPoložkyObdobí
743651Albánie
3654Argentina
3662Arménie
3665Azerbajdžan
3682Bangladéš
3689Barbados
3690Barma - Myanmar
3695Bělorusko
3696Bosna a Hercegovina - Republika srbská
3698Brazilie
StranaPoložkyObdobí
753701Bulharsko
3703Čína
3704Dánsko
3705Egypt
3708Estonsko
3709Etiopie
3710Ghana
3711Gruzie
3712Chile
3713Indie
3716Irán
3718Itálie - rakouská okupace Benátek
3723Jižní Afrika
3724Kazachstan
3728Kongo (Zaire)
3729Kuba
3730Laos
3734Libanon
3735Maďarsko
3749Maďarsko - nouzovky
StranaPoložkyObdobí
763751Maďarsko - nouzovky
3758Malawi
3761Malaysie
3763Malta
3764Mauretanie
3765Mexiko
3768Moldavie
3770Mongolsko
3780Mosambik
3786Německo
StranaPoložkyObdobí
773801Německo
3848Německo - spojenecké okupační poukázky, 1944
StranaPoložkyObdobí
783851Německo - spojenecké okupační poukázky, 1944
3864Německo - DDR
3871Německo - pomocné poukázky Wermachtu
3876Německo - zúčtovací poukázky Wermachtu
3881Německo - poukázky koncentračních táborů
3882Německo - poukázky pro okupovaná území, 1939 - 1945
3895Německo - poukázky Wermachtu pro zajatecké tábory
3896Německo - nouzovky z roku 1923
3898Německo - nouzovky z jiných materiálů
3900Nepál
StranaPoložkyObdobí
793901Nepál
3905Nicaragua
3912Nigerie
3917Norsko
3919Polsko
3929Rakousko
3938Rakousko - nouzovky
3939Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
3948Rusko - SSSR
StranaPoložkyObdobí
803951Rusko - SSSR
3957Rusko - Jižní Rusko a Krym
3966Rusko - Sibiř a Ural
3967Řecko
3968Severní Korea
3982Sri Lanka
3983Ukrajina
3985USA
3991Losy
3992Potravinové lístky - Království české
3993Potravinové lístky - Protektorát Čechy a Morava
3994Šeky a směnky
3995Konvoluty bankovek
3999Osobní a jiné dokumenty :

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Praha