Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 21. dubna 2018

Pol.

Lucius Verus, 161 - 169

Stav

V.cena

D.cena

551. AR Denár, Rv:"PROV.DEOR.TR.P.II.COS.II.", stojící
Providentia, S.1439, RIC.482 - mincovna Řím - ražba
z let 161 - 162, pěkná patina
-1/1- 400,- 600,-

Pol.

Lucius Verus - posmrtná ražba za Marca Aurelia

Stav

V.cena

D.cena

552. AR Denár, Rv:"CONSECRATIO.", sedící orel, S.1460,
RIC.596a - mincovna Řím - ražba z let 168 - 169,
nep.exc., nepravidelný okraj střížku, krásná pat. R!
1/1 4000,- --.-

Pol.

Lucilla, manželka Lucia Vera, dcera Marca Aurelia

Stav

V.cena

D.cena

553. AR Denár, Rv:"DIANA.LVCIFERA." stoj. Diana, RIC.762,
S.neuvádí - mincovna Řím - blíže nedatován, oválný
střížek, nepravidelný tvar střížku, patina
2/2 550,- --.-

Pol.

Commodus, 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

554. AR Denár, Rv:"TR.P.VIII.IMP.VI.COS.IIII.P.P.", stoj.
Victorie zprava, jako S.1533, RIC.67 - mincov. Řím -
ražba z let 183 - 184, nep.exc., pěkná patina
-1/1- 300,- 360,-

Pol.

Commodus, 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

555. AE Sestercius, Rv:"LIBERTAS.AVG.TR.P.VI.IMP.IIII.COS.
III.P.P.S.C.", stojící Libertas, podobný jako S.1543,
RIC.311-var. - mincovna Řím - ražba z roku 181 R!
2/2 1200,- 3200,-

Pol.

Commodus, 177 - 192

Stav

V.cena

D.cena

556. AR Denár, Rv:"TR.P.VIIII.IMP.VI.COS.IIII.P.P.", stoj.
císař, podobný jako S.1551, RIC.86 - mincovna Řím -
ražba z let 183 - 184, nep.exc., pěkná patina RR!
1/1 1200,- --.-

Pol.

Crispina, manželka Commoda

Stav

V.cena

D.cena

557. AR Denár, Rv: "CONCORDIA.", stoj. Concordia, RIC.278,
podobný jako S.1582 - mincov. Řím - blíže nedatován,
nepravidelný okraj střížku, pěkná patina R!
2/2 700,- 800,-

Pol.

Didius Julianus, 193 (66 dní)

Stav

V.cena

D.cena

558. AE Sestercius, Rv:"P.M.TR.P.COS.S.C.", stoj. Fortuna,
S.1612, RIC.15 - mincovna Řím, květen - červen 193,
nedor., mírně kor., patina, stopy laku RR!
-1/2 10000,- 15000,-

Pol.

Clodius Albinus - jako césar 193 - 195

Stav

V.cena

D.cena

559. AE Sestercius, Rv:"MINER.PACIF.COS.II.S.C.", stojící
Minerva, S.1632, RIC.54b - mincovna Řím - ražba z let
194 - 195, ex sbírka Apostolo Zeno, pěkná patina RR!
-1/2- 12000,- 12000,-

Pol.

Septimius Severus, 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

560. AR Denár, Rv:"AEQVITATI.AVGG.", stojící Aequitas,
S.1644, R.122 - mincovna Řím - ražba z let 198 - 200,
nep.exc., pěkná patina
1/1- 1200,- --.-

Pol.

Septimius Severus, 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

561. AR Denár, Rv:"ARAB.ADIAB.COS.II.P.P." Victoria zleva,
podobný jako S.1647, RIC.64 - mincovna Řím - ražba
z let 195-196, exc., nep.nedor., pěkná patina
1/1- 600,- 600,-

Pol.

Septimius Severus, 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

562. AR Denár, Rv:"PART.ARAB.PART.ADIAB.COS.II.", trofej a
dva sedící zajatci, S.neuvádí, RIC.63 - mincovna Řím
- ražba z roku 195, nepravidelný okraj, patina R!
-1/1- 600,- 700,-

Pol.

Septimius Severus, 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

563. AR Denár, Rv:"VICT.AETERN.", Victoria zleva, štít,
S.1688, RIC.170 - minc. Řím - ražba z let 200 - 201,
nep.exc., skvrna, patina
-1/1 900,- --.-

Pol.

Septimius Severus, 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

564. AR Denár, Rv:"VICT.AVG.TR.P.COS.", Victoria zleva,
podobný jako S.1689, RIC.22 - mincovna Řím - ražba
z let 193 - 194, nep.exc., pěkná patina
1/1 700,- 700,-

Pol.

Septimius Severus, 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

565. AR Denár, Rv:"VICTORIAE.AVGG.FEL." Victoria zleva,
štít, S.1691, RIC.144b - mincov. Řím - ražba z let
198 - 200, nepravidelný okraj střížku, pěkná patina
1/1 1100,- --.-

Pol.

Diadumenianus - jako césar, 217 - 218

Stav

V.cena

D.cena

566. AR Denár, Rv:"PRINC.IVVENTVTIS.", stojící césar,
S.1970, RIC.106 - mincovna Řím - blíže nedatován,
nepravidelný okraj, pěkná patina, téměř RRR!
1/1 4000,- 4000,-

Pol.

Alexander Severus, 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

567. AE Sestercius, Rv:"P.M.TR.P.VI.COS.II.P.P.S.C.",
císař u oltáře, podobný jako S.2155, RIC.468 - minc.
Řím - ražen roku 227, nepravidelný okraj, pěkná pat.
2/2 600,- --.-

Pol.

Maximinus I., 235 - 238

Stav

V.cena

D.cena

568. AR Denár, Rv:"VICTORIA.GERM." stojící Victoria se
zajatcem u nohou, S.2248, RIC.23 - mincovna Řím -
ražba z let 236 - 238, pěkná patina
1/1 1000,- 1100,-

Pol.

Balbinus, duben - červenec 238

Stav

V.cena

D.cena

569. AR Antoninianus, Rv:"CONCORDIA.AVGG.", spojené ruce,
S.2294, RIC.10 - mincovna Řím, oválný střížek, pěkná
patina R!
1/1 12000,- --.-

Pol.

Gordianus III., 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

570. AR Antoninianus, Rv:"IOVI.STATORI.", S.2337, RIC.84 -
mincovna Řím - ražba z let 241 - 243, 4.017, patina
1/1 500,- --.-

Pol.

Gordianus III., 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

571. AE As, Rv:"LAETITIA.AVG.N.S.C.", stojící Laetitia,
podob. jako S.2410, RIC.300b - mincovna Řím - ražba
z let 241 - 243, mírně exc., pěkná patina
-1/1- 2800,- 2800,-

Pol.

Otacilia Severa - manželka Philippa I.

Stav

V.cena

D.cena

572. AR Antoninianus, Rv:"PIETAS.AVGVSTAE.", stoj. Pietas,
S.2531, RIC.130 - minc. Řím - ražba z let 248 - 249,
pěkná patina
1/1 1100,- --.-

Pol.

Gallienus, 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

573. AE Antoninianus, Rv:"DIANAE.CONS.AVG.", laň zprava,
podobný jako S.2850, RIC.177 - mincovna Řím - ražba
z let 260 - 268, exc., nedor., pěkná patina
-1/1- 500,- 500,-

Pol.

Gallienus, 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

574. AE Antoninianus, Rv:"DIANAE.CONS.AVG.", jelen zleva,
podobný jako S.2851, RIC.179 - mincovna Řím - ražba
z let 260 - 268, nepravidelný tvar střížku, patina
-1/1- 500,- 500,-

Pol.

Gallienus, 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

575. AE Antoninianus, Rv:"DIANAE.CONS.AVG.", antilopa
zprava, S.2853, RIC.181 - mincovna Řím - ražba z let
261 - 268, nedor., pěkná patina
1/1- 500,- --.-

Pol.

Gallienus, 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

576. Bil. Antoninianus, Rv:"LIBERO.P.CONS.AVG.", panter
zleva, S.2878, RIC.230 - mincovna Řím - 2.dílna -
ražba z let 260 - 268, exc., nedor., pěkná patina
-1/1- 500,- --.-

Pol.

Gallienus, 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

577. AE Antoninianus, Rv:"NEPTUNO.CONS.AVG.", mořský kůň,
S.2882, RIC.245 - minc. Řím - ražba z let 261 - 268,
nep.nedor., nep.kor., patina
1/1 500,- --.-

Pol.

Gallienus, 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

578. AR Antoninianus, Rv:"PROVID.AVG." stoj. Providentia,
jako S.2888, RIC.580 - mincovna Siscia - ražba z let
260-268, nepravidelný okraj, pův.postříbření, patina
1/1 550,- 550,-

Pol.

Gallienus, 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

579. AE Antoninianus, Rv:"SECVRIT.PERPET.", st. Securitas,
S.2891, RIC.280 - minc. Řím - ražba z let 260 - 268,
vada materiálu na hraně, nep.nedor., pěkná patina
1/1 500,- --.-

Pol.

Gallienus, 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

580. AR Antoninianus, Rv:"VIRTVS.AVGG.", stojící voják,
podobný jako S.2903, RIC.181 - mincovna Řím - ražba
z roku 254, nepravidelný okraj střížku, pěkná patina
1/1 1200,- --.-

Pol.

Salonina, manželka Galliena

Stav

V.cena

D.cena

581. Bil.antoninianus, Rv:"VENVS.VICTRIX.", stoj. Venuše,
S.2947, RIC.31 - mincov. Řím - ražba z let 260 - 268,
stopy koroze, patina
-1/1- 500,- --.-

Pol.

Salonina, manželka Galliena

Stav

V.cena

D.cena

582. Bil.antoninianus, Rv:"VESTA.FELIX.", stojící Vesta,
podobný jako S.2948, RIC.69 - mincov. Mediolanum -
blíže nedatován, exc., mírně napr., pěkná patina
1/1 500,- 500,-

Pol.

Postumus, 259 - 268

Stav

V.cena

D.cena

583. AE Dupondius, Rv:"PAX.AVG.S.C." kráčející Pax,
S.3047, RIC.218 - mincovna Lugdunum - blíže nedatov.,
exc. nedor., pěkná patina
2/2 7000,- --.-

Pol.

Victorinus, 268 - 270

Stav

V.cena

D.cena

584. AE Antoninianus, Rv:"PAX.AVG.", stojící Pax, RIC.117,
S.3066 - mincovna Cologne - blíže nedatován, oválný
střížek, pěkná patina
1/1 550,- --.-

Pol.

Victorinus, 268 - 270

Stav

V.cena

D.cena

585. AE Antoninianus, Rv:"PIETAS.AVG.", stojící Pietas,
RIC.57, S.3067 - mincovna Cologne nebo Vienna - blíže
nedatován, pěkná patina
1/2 500,- --.-

Pol.

Victorinus, 268 - 270

Stav

V.cena

D.cena

586. AE Antoninianus, Rv:"PIETAS.AVG.", stojící Pietas,
RIC.57, S.3067 - mincovna Cologne nebo Vienna - blíže
nedatován, v reversu stopy koroze, patina
1/2 500,- --.-

Pol.

Victorinus, 268 - 270

Stav

V.cena

D.cena

587. AE Antoninianus, Rv:"PROVIDENTIA.AVG.", stojící
Providentia, S.3068, RIC.61 - patrně mincovna Vienna
- blíže nedatován, nep.exc., nep.nedor., pěkná patina
1/1 500,- 500,-

Pol.

Tetricus I., 270 - 273

Stav

V.cena

D.cena

588. AE Antoninianus, Rv:"COMES.AVG.", stojící Victoria,
S.neuvádí, RIC.56 - mincov. Vienna - blíže nedatován,
nepravidelný okraj střížku, nedor., pěkná patina
1/1- 500,- --.-

Pol.

Tetricus I., 270 - 273

Stav

V.cena

D.cena

589. AE Antoninianus, Rv:"SALVS.AVG.", stojící Salus,
podobný jako S.3080, RIC.121 - minc. Vienna v Galii -
blíže nedatován, nep.napr.okraj, nedor., patina
-1/1 500,- --.-

Pol.

Tetricus I., 270 - 273

Stav

V.cena

D.cena

590. AE Antoninianus - barbarská napodobenina - blíže
neurčitelná, 18/17 mm, 3.335g, krásná patina R!
1/1 550,- 550,-

Pol.

Tetricus I., 270 - 273

Stav

V.cena

D.cena

591. AE Antoninianus - barbarská napodobenina - blíže
neurčitelná, 15mm, 1.993g, krásná patina R!
1/1 500,- --.-

Pol.

Tetricus I., 270 - 273

Stav

V.cena

D.cena

592. AE Antoninianus - barbarská napodobenina - blíže
neurčitelná, 16/14 mm, 1.398g, nepravidelný okraj
střížku, krásná patina R!
1/1 500,- --.-

Pol.

Claudius Gothicus, 268 - 270

Stav

V.cena

D.cena

593. AE Antoninianus, Rv:"AEQVITAS.AVG.", stoj. Aequitas,
podobný jako S.3095, RIC.137 - mincovna Mediolanum -
blíže nedatován, nep.exc., nep.nedor., pěkná patina
1/1 550,- 600,-

Pol.

Claudius Gothicus, 268 - 270

Stav

V.cena

D.cena

594. AE Antoninianus, Rv:"FELICITAS.AVG." stoj. Felicitas,
podobný jako S.3100, RIC.33 - mincovna Řím - blíže
nedatován, mírně exc., nep.nedor., pěkná patina
-1/1- 500,- --.-

Pol.

Claudius Gothicus, 268 - 270

Stav

V.cena

D.cena

595. AE Antoninianus, Rv:"FORTVNA.REDVX.", stoj. Fortuna,
S.3103, RIC.233 - mincovna Řím - blíže nedatován,
exc., nedor., patina
-1/2 1500,- --.-

Pol.

Claudius Gothicus, 268 - 270

Stav

V.cena

D.cena

596. AE Antoninianus, Rv:"GENIVS.AVG.", stojící Genius
zleva, S.neuv., RIC.45 - minc. Řím - blíže nedatován,
nep.nedor., pěkná patina
1/1 500,- 550,-

Pol.

Claudius Gothicus, 268 - 270

Stav

V.cena

D.cena

597. AE Antoninianus, Rv:"MARTI.PACIFERO.", stojící Mars
zleva, podobný jako S.3112, RIC.71 - mincovna Řím -
blíže nedatován, mírně exc., nep.nedor., pěkná patina
1/1 500,- --.-

Pol.

Claudius Gothicus, 268 - 270

Stav

V.cena

D.cena

598. AE Antoninianus, Rv:"MARS.VLTOR.", Mars kráčející
doprava, S.neuvádí, RIC.66 - mincovna Řím - blíže
nedatován, nep.exc., pěkná patina
1/1 500,- --.-

Pol.

Claudius Gothicus, 268 - 270

Stav

V.cena

D.cena

599. AE Antoninianus, Rv:"PAX.AVG.", Pax kráčející doleva,
S.3115, RIC.157 - minc. Mediolanum - blíže nedatován,
silný střížek (4.779g), nep.exc., nedor., pěkná pat.
1/1- 500,- 550,-

Pol.

Claudius Gothicus, 268 - 270

Stav

V.cena

D.cena

600. AE Antoninianus, Rv:"PROVIDEN.AVG.", st. Providentia,
podobný jako S.3117, RIC.90 - mincovna Řím - blíže
nedatován, dr.vada mater. na hraně, nep.nedor., pat.
1/1 500,- 500,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Praha