Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 21. dubna 2018

Pol.

Sasko - Míšeň, Friedrich II. a Margareta, 1456 - 1464

Stav

V.cena

D.cena

651. Groš b.l. (1456-1464), Colditz-Schwabe, Krug.1152/
69-81(?), 1.786g, nedor., vlas.rysky, patina
2/2 200,- 200,-

Pol.

Sasko, Friedrich III., Johann a Georg, 1508 - 1525

Stav

V.cena

D.cena

652. Groš andělský (1508 - 1525), Annaberg, Haupt.31
(tab.2/11), Sa.4419 (2365), 3.853g, nedor., patina
-1/1- 1200,- 3200,-

Pol.

Speier - město, 15.století

Stav

V.cena

D.cena

653. Fenik b.l., Sa.2124 (1043), De Wit.II.2144, 0.423g,
nep.nedor., pěkná patina
-1/1- 240,- --.-

Pol.

Srbsko, Štěpán Uroš II. Milutin, 1282 - 1321

Stav

V.cena

D.cena

654. Denár (Grosso) b.l., RBS.210, De Wit.III.3873,
FW.IV.20941-podob., 1.893g, proh., nedor., patina
2/2 1300,- --.-

Pol.

Tyrolsko, arcivévoda Zikmund, 1439 - 1496

Stav

V.cena

D.cena

655. Sechser b.l., Hall, Sa.818 (tab.XI/345), FW.2634,
3.186g, nedor., skvrnky, patina
-1/1- 700,- --.-
656. Sechser b.l., Hall, Sa.818 (tab.XI/345), FW.2634,
3.236g, nedor.
2/1- 500,- --.-

Pol.

Uhry, Peter, 1038 - 1046

Stav

V.cena

D.cena

657. Denár, Husz.6, Unger.2, 0.600g, nedor., patina, téměř 1/1 7000,- --.-

Pol.

Uhry, Ondřej II., 1205 - 1235

Stav

V.cena

D.cena

658. AR Denár, Husz.269, Unger.162, 0.707g, nep.nedor.,
nep.exc., patina R!
-1/1- 1300,- 1400,-

Pol.

Uhry, Zikmund Lucemburský, 1386 - 1437

Stav

V.cena

D.cena

659. Denár b.l. (1390-1427), zn."m", Husz.576, 0.567g,
exc., nedor., skvrny, patina
2/2 120,- --.-
660. Obol (Parvus) b.l. - monogram "S-U-R", Husz.580,
0.268g, exc., nedor., pěkná patina
1/1- 200,- --.-

Pol.

Uhry, Matyáš Korvín, 1458 - 1490

Stav

V.cena

D.cena

661. Denár b.l. (1464), zn."B-S", Husz.708, 0.522g,
nep.nedor., nep.exc., pěkná patina R!
-1/1- 1400,- --.-
662. Denár b.l. (1489-1490), zn."K-P/květ", Husz.722,
Ung.574, 0.552g, nep.exc., nep.nedor., pěkná patina
1/1 150,- 170,-

Pol.

Uhry, Vladislav II., 1490 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

663. Denár 1514, zn."K-G", Husz.811 (s gotickou "4"),
Ung.648-649, 0.587g, nep.nedor., pěkná patina
1/1 150,- 190,-

Pol.

Uhry, Ludvík II., 1516 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

664. Denár 1518, zn."K-G", Husz.841, Ung.673, 0.611g,
nep.nedor., pěkná patina
-1/1- 120,- 160,-

Pol.

Boleslav II., knížetem v Čechách 972 - 999

Stav

V.cena

D.cena

665. Denár, Ca.49, F.I/13 (21), 0.850g, vada materiálu na
hraně, nedor., nep.zvlněný, patina R!
-1/1- 17000,- 24000,-

Pol.

Oldřich, knížetem v Čechách 1012 - 1033, 1034

Stav

V.cena

D.cena

666. Denár, Ca.288, F.VII/9 (545) - hrot praporce za "L"
v opisu, pod ramenní sponou 4 kuličky, 0.996g,
nep.nedor., nep.rysky, krásná tmavá patina, téměř
0/0 9000,- 19000,-

Pol.

Břetislav, údělným knížetem na Moravě, 1028 - 1034

Stav

V.cena

D.cena

667. Denár, Ca.300, F.VIII/7, V-P.5, 0.939g, zvlněný,
nedor., patina R!
1/1 8000,- --.-

Pol.

Břetislav, knížetem v Čechách 1037 - 1055

Stav

V.cena

D.cena

668. Denár, Ca.324, F.VIII/11 (806), 0.897g, nep.nedor.,
mírně zvlněný, pěkná tmavá patina
-1/1- 1200,- 2000,-

Pol.

Vratislav II., knížetem v Čechách 1061 - 1086

Stav

V.cena

D.cena

669. Denár, Ca.346, F.IX/1 (879), 0.785g, nep.nedor.,
pěkná patina, Chaurův sáček a podložní lístek
1/1 1000,- 1300,-

Pol.

Vratislav II., knížetem v Čechách 1061 - 1086

Stav

V.cena

D.cena

670. Denár, Ca.347, F.IX/5 (891) - jedna tečka v poprsí,
0.816g, nep.nedor., nastřižený, pěkná patina, téměř
0/0 1100,- 2200,-

Pol.

Vratislav II., knížetem v Čechách 1061 - 1086

Stav

V.cena

D.cena

671. Denár, Ca.350, F.IX/3 (886) - široký trůn, 0.875g,
nastřižený, nep.nedor., pěkná patina, Chaurův sáček
a podložní lístek
1/1 1000,- 1300,-

Pol.

Vratislav II., knížetem v Čechách 1061 - 1086

Stav

V.cena

D.cena

672. Denár, Ca.353b, F.IX/7 (901v) - hladké kruhy po obou
stranách, na rukávu dvě kuličky, 0.750g, nepatrně
nastříž., pěkná patina, téměř
0/0 1100,- 1500,-

Pol.

Vratislav II., králem v Čechách 1086 - 1092

Stav

V.cena

D.cena

673. Denár, Ca.354, F.IX/10 (916) - úzká koruna - tři
kuličky v rameni panovníka, 0.572g, krásná pat., tém.
0/0 1100,- 2000,-

Pol.

Břetislav II., knížetem v Čechách 1092 - 1100

Stav

V.cena

D.cena

674. Denár, Ca.388a, F.X/22 (1175) - kuličky po stranách
hlavy, 0.769g, nep.nedor., krásná patina, Chaurův
sáček a podložní lístek
1/1 1000,- 1850,-

Pol.

Břetislav II., knížetem v Čechách 1092 - 1100

Stav

V.cena

D.cena

675. Denár, Ca.389, F.X/20 (1165)- opisy končí stojícím S,
0.715g, nep.nedor., pěkná patina, téměř
0/0 1200,- 1900,-

Pol.

Bořivoj II., knížetem v Čechách 1100-1107, 1109-1110

Stav

V.cena

D.cena

676. Denár, Ca.414a, F.X/25 (1246) - perlový kruh po obou
stranách, 0.689g, krajový střížek, nep.nedor., patina
1/1 1200,- 2400,-

Pol.

Bořivoj II., knížetem v Čechách 1100-1107, 1109-1110

Stav

V.cena

D.cena

677. Denár, Ca.418a, F.XI/1 (1277) - za poprsím kulička,
0.527g, opisy nedor., pěkná patina
1/1 1200,- 3600,-

Pol.

Ota II.Černý, údělným kníž. na Olomoucku, 1107 - 1125

Stav

V.cena

D.cena

678. Denár, Ca.478, F.XIII/20 (1402), V-P.153, 0.457g,
patrně druhý známý exemplář, zvlněný, patina RRR!
2/2 40000,- 60000,-

Pol.

Vladislav I., úděl. knížetem na Olomoucku, 1110-1113

Stav

V.cena

D.cena

679. Denár, Ca.532, V-P.231 - v reversu 3 hvězdy, 0.681g,
exc., nedor., tmavá hnědozelená patina
-1/1- 500,- 800,-
680. Denár, Ca.532, V-P.231 - v reversu 3 hvězdy (0.518g),
Denár, Ca.532, V-P.231 - v reversu 4 hvězdy (0.532g),
oba olámalé, nedor., skvrny, patina 2ks
-2-2 300,- 300,-
681. Denár, Ca.532, V-P.231 - v reversu 4 hvězdy, 0.680g,
exc., nedor., patina
2/1- 400,- 400,-

Pol.

Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125

Stav

V.cena

D.cena

682. Denár, Ca.547, F.XV/15 (1502), 0.783g - Fiala popsal
tuto minci jako jeden z nejkrásnějších českých denárů
- opisy část.nedor., vylom.okraj, krásná patina R!
1/1 2000,- 8000,-

Pol.

Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125

Stav

V.cena

D.cena

683. Denár, Ca.556v, F.XV/26 (1548) - v aversu křížek
vpravo, v reversu křížek vlevo, 0.800g, exc., opisy
téměř nevyraženy, pěkná patina R!
-1/1 1600,- --.-

Pol.

Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125

Stav

V.cena

D.cena

684. Denár, Ca.557, F.XV/5 (1544), 0.761g, opisy částečně
nevyraženy, pěkná patina R!
1/1 2000,- 2600,-

Pol.

Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125

Stav

V.cena

D.cena

685. Denár, Ca.557, F.XV/5 (1544), 0.714g, opisy téměř
nevyraženy, nep.exc., skvrnky, patina, starý podložní
lístek
1/1 2000,- --.-

Pol.

Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125

Stav

V.cena

D.cena

686. Denár, Ca.562, F.XVI/4 (1584), 0.827, opisy téměř
nevyraženy, v aversu dvojráz, pěkná patina
1/1 4000,- --.-

Pol.

Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140

Stav

V.cena

D.cena

687. Denár, Ca.577, F.XVI/21 (1627), 0.590g, mírně exc.,
nedor., patina
2/1- 1000,- --.-

Pol.

Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140

Stav

V.cena

D.cena

688. Denár, Ca.581, F.XVI/27 (1641), 0.488g, nepravidelný
okraj, mírně exc., nedor., patina R!
-1/1- 2000,- 2000,-

Pol.

Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140

Stav

V.cena

D.cena

689. Denár, Ca.582, F.XVI/28 (1642), 0.699g, opisy část.
nevyraženy, pěkná patina
1/1 1800,- 2200,-

Pol.

Vladislav II., knížetem v Čechách 1140 - 1158

Stav

V.cena

D.cena

690. Denár, Ca.587, F.XVI/19 (1646 a 2936), Cach uváděl
pouze dva známé kusy z lokality Starý Plzenec,
0.825g, opisy téměř nevyraženy RR!
1/1 5000,- 5000,-

Pol.

Vladislav II., knížetem v Čechách 1140 - 1158

Stav

V.cena

D.cena

691. Denár, Ca.587, F.XVI/19 (1646 a 2936), Cach uváděl
pouze dva známé kusy z lokality Starý Plzenec,
0.763g, opisy téměř nevyraženy, pěkná patina R!
1/1 3600,- --.-

Pol.

Vladislav II., knížetem v Čechách 1140 - 1158

Stav

V.cena

D.cena

692. Denár, Ca.587, F.XVI/19 (1646 a 2936) - var. - dvě
tečky za zády levé postavy v reversu, 0.859g, exc.,
opisy částečně nevyraženy, pěkná patina RR!
1/1 4400,- 4400,-

Pol.

Vladislav II., knížetem v Čechách 1140 - 1158

Stav

V.cena

D.cena

693. Denár, Ca.593, F.XVII/8 (1657), 0.359g, téměř měděný,
exc., nedor., patina
2/2 1100,- --.-

Pol.

Vladislav II., králem v Čechách 1158 - 1174

Stav

V.cena

D.cena

694. Denár, Ca.604, F.XVII/19 (1687), 0.797g, opisy
nevyraženy, pěkná patina
1/1 2200,- --.-

Pol.

Vladislav II., králem v Čechách 1158 - 1174

Stav

V.cena

D.cena

695. Denár, Ca.607, F.XVII/22 (1691), 0.797g, opisy
nevyraženy, patina, starý podložní lístek R!
1/1 5000,- 8500,-

Pol.

Vladislav II., králem v Čechách 1158 - 1174

Stav

V.cena

D.cena

696. Denár, Ca.608, F.XVII/23 (1692), 0.714g, exc., opisy
nevyraženy, vada razidla, pěkná patina R!
-1/1- 3000,- --.-

Pol.

Soběslav II., knížetem v Čechách 1173 - 1179

Stav

V.cena

D.cena

697. Denár, Ca.618, F.XVIII/6 (1707), 0.747g, opisy téměř
nevyraženy, nep.exc., pěkná patina R!
-1/1 2400,- 2800,-

Pol.

Bedřich, knížetem v Čechách 1173, 1179 - 1189

Stav

V.cena

D.cena

698. Denár, Ca.622, F.XVIII/12 (1716), 1.153g, opisy
nevyraženy, pěkná patina R!
-1/1- 3000,- 3000,-

Pol.

Bedřich, knížetem v Čechách 1173, 1179 - 1189

Stav

V.cena

D.cena

699. Denár, Ca.627, F.XVIII/16 (1722) - v reversu chybí
tečky nad rameny světce, opisy téměř nevyraženy,
0.890g, mírně exc., nep.nedor., pěkná patina R!
1/1 6000,- --.-

Pol.

Bedřich, knížetem v Čechách 1173, 1179 - 1189

Stav

V.cena

D.cena

700. Denár, Ca.627, F.XVIII/16 (1722) - v reversu chybí
tečky nad rameny světce, opisy téměř nevyraženy,
1.265g, mírně exc. R!
1/1 4400,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Praha