Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 21. dubna 2018

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

951. 1/2 Tolar křížový 1795 C, 14.620g, mírně just.,
dr.hr., škr., rysky, patina R!
-2/1- 800,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

952. 20 Krejcar 1803 C, 6.666g, nep.vady razidla R! 1/0 600,- 600,-
953. 20 Krejcar 1806 C - s říšskou korunou a dvěna císař.
tituly, 6.671g, dr.hr., dr.škr., dr.rysky R!
2/1 300,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

954. 20 Krejcar 1809 C, 6.666g, nep.rysky, pěkná patina R! 1/1 1000,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

955. 20 Krejcar 1809 C, 6.715g, nep.just., nep.hr.,
nep.rysky, téměř R!
0/0 800,- 800,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

956. 20 Krejcar 1830 C, 6.680g, nep.rysky 0/0 800,- --.-
957. 7 Krejcar 1802 C, 5.057g, nep.hr., nep.rysky, pěkná
patina
1/1 150,- 220,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

958. 20 Krejcar 1845 C, 6.618g, nep.hr., nep.rysky 1/0 600,- 600,-
959. 20 Krejcar 1846 C, 6.642g, nep.hr., nep.rysky 1/0 600,- --.-
960. 20 Krejcar 1847 C, 6.658g, nep.hr., nep.rysky, patina 1/0 300,- 300,-
961. 6 Krejcar 1848 C, 2.183g, vada materiálu, nep.hr.,
vlas.rysky
1/1 300,- --.-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

962. 5 Krejcar 1840 C, 2.212g, nep.just., nep.rysky,
patina
-1/1 500,- --.-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

963. 3 Krejcar 1838 C, 1.687g, skvrnky, patina R! 0/0 500,- 500,-

Pol.

Matyáš II., 1612 - 1619

Stav

V.cena

D.cena

964. Medaile na 11 císařů Habsburského rodu 1613 - pět
portrétů, tabulka s nápisem, opis / šest portrétů,
znak, opis, lité Ag 45mm, 30.127g, Don.1871 RRR!
1/1 30000,- --.-

Pol.

Arcivév. Marie Magdalena, 1589 - 1631

Stav

V.cena

D.cena

965. Nesign. - železná cizelovaná jednostr. medaile b.l. -
portrét zleva, rytý opis, 57mm, 17.527g, patina RR!
1 6500,- --.-

Pol.

Ferdinand III., 1637 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

966. Norimberk - pamět.klipa na Westfálský mír 1650 -
chlapec na "koníku", letopočet, opis / Habsburský
znak, 5-řádkový nápis, Ag 22x22 mm, 3.146g, dob.ouško
-1/1- 1500,- 1800,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

967. Osvobození Vídně od Turků 1683 - císařský orel, mnich
pošlapává turecké prapory/ 11-řádkový nápis, Nesign.,
Ag 36mm, 17.664g, M.912, H.2069, dr.hr., dr.rysky R!
1/1 15000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

968. Nesign. - osvobození Nových Zámků od Turků 1685 -
pohled na obležené opevněné město, nápis na stuze /
9-řádkový nápis, měď 37mm, 17.514g, M.954, patina R!
1/1 4200,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

969. Hautsh/Lauffer - osvoboz. města Ofen od Turků 1686 -
koruna, obležené město v palbě, opis / 12-řádk.nápis,
Sign., Ag 40mm, 24.568g, M.1008, H.2123, v Rv.hlazeno
-1/1- 6500,- 8000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

970. Sign.LGL - osvobození města Ofen od Turků 2.9.1686 -
anděl nad městem, jezdci, opis / 11-řádk. nápis, měď
29mm, 7.920g, M.1012, H.2124(AR), GHV.240, patina R!
1/1 1800,- 2200,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

971. Nesign. - osvobození Budína od Turků 1686 - Monogram,
obležené město v palbě, opis/ 9-řádkový nápis a nápis
na hraně, Ag 38mm, 22.034g, M.984, GHV.227, patina R!
1/1 12000,- 12000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

972. P.Seel - osvobození Budína od Turků 1686 - Madona a
4 klečící panovníci, opis / anděl nad obleženou Budou
a nápis, Sign., AE 45/38 mm, 9.826g, M.1021, H.2126
1/1 5000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

973. Brunner - AE medaile na mír v Rijswyku 1697 - Pax
a Abundantia si podávají ruce, opis / Janův chrám,
opis, Sign.MB/GFN, 42mm, 25.762g, M.1137, rys., pat.
1/1 5000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

974. Nesign. - AR medailka na mír s Francií 1704 - Boží
ruka podává hrdinovi ratolest, opis / kněz u oltáře,
písmo, Ag 25mm, 7.242g, M.1178, dr.hr., rysky, patina
1/1 2400,- --.-

Pol.

Arcivévodkyně Eleonora Marie a Karel V. Lotrinský

Stav

V.cena

D.cena

975. Nesign. - AR svatební medaile (1678) - dvojportrét
zprava, opis / dva znaky, alegorie, opis, lité cizel.
stříbro 74mm, 109.242g, M.833, m.o., hr., patina RR!
-1/1- 10000,- 10000,-

Pol.

Josef I., 1705 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

976. Medailka na korunovaci v Augsburgu b.l.(1690) -
bavorský kurfiřt zprava, opis / korun. bavor. znak,
věnec, Ag 17mm, 2.704g, Nov.L.55a, Forster.233, pat.
1/1 2000,- 2000,-

Pol.

Josef I., 1705 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

977. Medailka na korunovaci v Augsburgu b.l.(1690) -
saský kurfiřt zprava, opis / meč, kopí s proporcem
a opis, Ag 15mm, 2.393g, Nov.0, M.0, H.5038, patina
0/0 1500,- --.-

Pol.

Josef I., 1705 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

978. AR menší jeton na holdování ve Vídni 22.IX.1705 -
koruna, 7-řádk.nápis/ Boží oko, meč s vavřínem, opis,
18mm, 1.287g, Novák.J.2b, M.1298, kraj.střížek, pat.
1/1 2400,- 2400,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

979. Roetiers - AR pamětní jeton 1717 - poprsí zprava,
opis / slunce, orel, lev s lvíčaty a drak, opis,
Sign.R, 26mm, 4.501g, H.2601(AE), vada mat., pat. RR!
0/0 10000,- --.-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

980. Roettiers - AE jeton na holdování v Namuru 1717 -
poprsí zprava, opis / korunovaný znak a opis, Sign.R,
30mm, 10.242g, M.1492, H.2594, Nov.V.1a, pěkná patina
1/1 1600,- --.-

Pol.

Karel VI. a Alžběta Kristýna

Stav

V.cena

D.cena

981. Nesign.- medaile na narození arcivév. Leopolda 1716 -
dítě na trůnu, mezi anděly, opis / Slunce ve znamení
skopce, opis, Ag 43mm, 28.760g, H.2570, hlazeno v pl.
1/1 6000,- --.-

Pol.

Karel VII. Bavorský, 1742 - 1745

Stav

V.cena

D.cena

982. Větší jeton na volbu cís. ve Frankfurtu 24.1.1742 -
poprsí zprava, opis / otevř. kniha na truhlici, opis,
Ag 26mm, 4.822g, M.1651, Nov.29b, nep.rysky, patina
1/1 2200,- --.-

Pol.

Karel VII. Bavorský, 1742 - 1745

Stav

V.cena

D.cena

983. Menší jeton na volbu cís. ve Frankfurtu 24.1.1742 -
poprsí zprava, opis / otevřená kniha na truhlici,
opis, Ag 21mm, 2.531g, M.1651, Nov.30b, patina
1/1 1600,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

984. Doner - AE medaile 1745 - portrét zleva, opis /
sedící Minerva s kopím a štítem, opis, Sign., 54mm,
71.007g, vysoký relief, nep.hr., krásná patina R!
0/0 25000,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

985. Würth - AE medaile na daňovou reformu v Sedmihr. 1765
portrét zprava, opis / alegorie, 2-řádkový nápis,
Sign., bronz 59mm, 67.004g, H.2944, hr., rys., patina
2/2 2000,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

986. Würth - Sn medaile na daňovou reformu v Sedmihr. 1765
portrét zprava, opis / alegorie, 2-řádkový nápis,
Sign., 59mm, 64.209g, H.2944, hr., škr., patina
-1/1- 1000,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

987. Krafft - AR medaile na uzdravení od neštovic 1767 -
poprsí zprava, opis / Providentia, Minerva a Saturn,
znak, písmo, 57mm, 60.435g, M.1975, H.2946, rys.,pat.
1/1 16000,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

988. Berkel (TvB) - hold.medaile města Ypern b.l. (1779) -
poprsí zprava, opis / lev se štítem a dělovou hlavní,
nápis, Ag 32mm, 10.880g, M.2092, H.2985, nep.hr.,pat.
1/1 6000,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

989. Seidan - AE med. na 100 let řádu Marie Terezie 1857 -
poprsí zprava, opis / klenot řádu s mečem a vavříny,
opis, Sign., 58mm, ČS.1349, nep.rysky, pěkná patina
0/0 9000,- --.-

Pol.

Karel Lotrinský - mladší bratr císaře Františka I.

Stav

V.cena

D.cena

990. Roettiers - AE pamětní jeton na rok 1764 - poprsí
zleva, opis / korunovaný znak, opis a nápis, Sign.,
Cu 32mm, 12.598g, M.neuv., H.neuv., pěkná patina
1/0 1400,- --.-

Pol.

Karel Lotrinský - mladší bratr císaře Františka I.

Stav

V.cena

D.cena

991. Roetiers - AE pamětní medaile 17.I.1776 - poprsí
zprava, opis / 7-řádkový nápis, Sign.R., měď 42mm,
37.068g, M.2128, H.0, nep.hr., nep.rysky, patina R!
1/1 2800,- --.-

Pol.

Josef II., 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

992. Donner - AR medaile Vojenské lékařské akademie b.l.
(1785) - poprsí zprava, opis / 4-řádkov.nápis, Sign.,
35mm, 13.054g, M.2165, dr.hr., dr.rys., pat., tém. R!
0/0 12000,- --.-

Pol.

Josef II., 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

993. Větší peníz na volbu ve Frankfurtu 27.3.1764 - poprsí
zprava, opis / Germania stojící nad ležícím rytířem,
opis a nápis, Ag 26mm, 5.229g, M.1913, Nov.B.5b, tém.
0/0 2400,- 2800,-

Pol.

Josef II. a Josefa Bavorská

Stav

V.cena

D.cena

994. Widemann - AR medaile na svatbu ve Vídni 23.1.1765 -
dvojportrét zprava, opis / Austria a Hymen u oltáře,
písmo, Sign., Ag 40mm, 26.142g, M.1938, H.3136, téměř
0/0 10000,- --.-

Pol.

Josef II. a Josefa Bavorská

Stav

V.cena

D.cena

995. Wideman - menší jeton na svatbu ve Vídni 23.1.1765 -
orlice nese dva znaky nad krajinou, opis / 7-řádkový
nápis, Ag 23mm, 3.356g, M.1932, H.3132, patina, téměř
0/0 2000,- 2400,-

Pol.

Josef II., 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

996. Berckel - AR 40mm na holdování ve Flandrech 1781 -
poprsí zprava, opis / holdovací scéna, písmo, Sign.,
26.448g, M.2139, H.3155, Nov.H.3b, nep.hr., nep.rysky
0/0 12000,- --.-
997. Nesign.- jeton (1/2 lira) na hold. v Lombardsku 1781
- poprsí zprava, opis / koruna, 6-řádk.nápis a věnec,
Ag 22mm, 2.919g, Nov.K.2b, FW.II.6822, nedor., patina
3/2 800,- --.-

Pol.

Josef II., 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

998. Jeton na založení akademie v Lembergu 1784 - hlava
zprava, opis / 6-řádkový nápis ve vavřínovém věnci,
Nesign., Ag 24mm, 3.939g, M.2162, proseknutý, patina
0/0 400,- 400,-

Pol.

Josef II., 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

999. Donner - AR medaile na osvobození Bělehradu 1789 -
poprsí zprava, opis / Fama píše na památník, písmo,
40mm, 26.205g, M.2180, H.3176, dr.hr., patina, téměř
0/0 18000,- --.-

Pol.

Josef II. a Leopold II.

Stav

V.cena

D.cena

1000. AR medaile na návštěvu uherských horních měst 1764 -
portréty proti sobě, opis / jezdci v průvodu, písmo,
Sign.AW, 36mm, 18.068g, M.1926, ouško, hr.,rys., pat.
2/2 500,- 500,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Praha