Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 21. dubna 2018

Pol.

Arcivévoda Rudolf a Stephanie Belgická

Stav

V.cena

D.cena

1101. Nesign. - německá medailka na památku sňatku 1881 -
dvojportrét zleva / 10-řádkový nápis ve věnci,
mosaz 34 mm s původním raženým ouškem, pěkná patina
1/1 150,- 190,-
1102. Nesign. - česká medailka na památku sňatku 10.V.1881
- dvojportrét zleva / osmiřádkový nápis, mosaz 30 mm
s původním raženým ouškem, podobná jako ČS.1644, pat.
1/1 150,- 190,-
1103. Pilz - medailka na památku sňatku 10.5.1881 - svateb.
scéna, německý opis / dva znaky pod korunou, věnec,
český opis, cín 30 mm s původ.ouškem, ČS.1646
0/0 180,- 180,-

Pol.

Arcivévoda František Ferdinand, 1863 - 1914

Stav

V.cena

D.cena

1104. Hartig - AE jednostranná úmrtní medaile spolku přátel
mincí a medailí 28.6.1914 - poprsí zprava, opis,
Sign., patinovaný bronz 40 mm
0 700,- 700,-

Pol.

Arcivévoda František Salvator a Av. Marie Valérie

Stav

V.cena

D.cena

1105. Scharff - medailka na svatbu v Ischlu 31.VII.1890 -
dvojportrét zleva, opis / 5-řádkový nápis, Nesign.,
postříbřený bronz 30 mm s původním raženým ouškem
0/0 200,- --.-
1106. Scharff - medailka na svatbu v Ischlu 31.VII.1890 -
dvojportrét zleva, opis / 5-řádkový nápis, Nesign.,
zlacený bronz 30 mm s původním raženým ouškem
0/0 200,- --.-

Pol.

Arcivévodkyně Marie Annunciata, 1876 - 1961

Stav

V.cena

D.cena

1107. Hartig - abatyše ústavu šlechtičen v Praze 1916 -
portrét zleva, nápis / Pražský hrad, Karlův most
a znak s nápisem, Sign., bronz 65 mm, patina, téměř
0/0 650,- 650,-

Pol.

Arcivévoda František Josef Otto, 1912 - 2011

Stav

V.cena

D.cena

1108. Kautsch - plaketa ke čtvrtým naroz. 1916 - portrét
zprava, opis / korunovaný znak, vavříny a opis ve
věnci, opis, Sign., patinovaný bronz 30x30 mm
0/0 800,- 1300,-

Pol.

Andrassy Gyula, hrabě, 1823 - 1890

Stav

V.cena

D.cena

1109. Telcs - AR pamětní medaile 1906 - poprsí zprava,
dva opisy / vavřínová ratolest a 4-řádkový nápis,
Sign., Nepunc., patinov.Ag, 69mm, 118.418g, pův.etue
0/0 9000,- --.-

Pol.

Biberstein Karel, nejvyšší mincm. Království českého

Stav

V.cena

D.cena

1110. Nesign. - pamětní medaile 1595 - poprsí zleva,
vročení a opis / rodový znak a dva opisy, zlacený
litý bronz 90mm, 211.730g, téměř RR!
1/1 6000,- 13000,-

Pol.

Coudenhove-Kalergi, hrabě Johannes, 1893 - 1965

Stav

V.cena

D.cena

1111. Hartig - AR pamětní medaile na rozšíření titulu 1917
- poprsí zprava v uniformě, opis / znak na plášti pod
korunou, opis, Sign., Punc., 44mm, 29.903g, patina
0/0 10000,- --.-

Pol.

Kolovrat-Liebsteinský, František Antonín

Stav

V.cena

D.cena

1112. Lange - AE portrétní medaile 1842 - poprsí zleva,
opis / sedící postava drží korun.znak s řádem Zlatého
rouna, opis, 48mm, BPM.203, Don.3518, hrany, patina
1/1 2000,- --.-

Pol.

Laudon Gideon Ernest - polní maršál, 1717 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

1113. Scheifel J.I. - AE medaile na 65.narozeniny 1782 -
poprsí zprava, opis / 8-řádkový nápis, Sign., 47mm,
29.216g, Haim.str.415, pěkná patina, téměř
0/0 2000,- 14000,-

Pol.

Mitrovský z Mitrovic a Nemyšle, Antonín Friedrich

Stav

V.cena

D.cena

1114. AR životopisná medaile (1815 morav. gubernátor) 1841
- hlava zleva, opis / 19-řádk. latin. nápis ve věnci,
Sign.I.Schön, 50mm, 43.828g, BPM.283, Don.3606, rys.
0/0 12000,- --.-

Pol.

Mitrovský z Mitrovic a Nemyšle, Antonín Friedrich

Stav

V.cena

D.cena

1115. AE životopisná medaile (1815 morav. gubernátor) 1841
- hlava zleva, opis / 19-řádk. latin. nápis ve věnci,
Sign.I.Schön, 50mm, BPM.283, Don.3607, skvrnky, pat.
0/0 1500,- --.-

Pol.

Monfort, Ernst Josef, 1734 - 1758

Stav

V.cena

D.cena

1116. Krejcar 1744 - bez císařského titulu, KM.170, 0.660g,
pěkná patina
-1/1 750,- --.-

Pol.

Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858

Stav

V.cena

D.cena

1117. Nesign. - medaile na vítězství u Custozy 25.7.1848 -
maršál na koni doprava, vojsko / trofeje, císař.orel,
opis, cín 40 mm, BPM.332, Don.3692, dr.hr., rysky
1/1 1200,- 1300,-

Pol.

Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858

Stav

V.cena

D.cena

1118. I.M.Scharff - AR medaile na italská vítězství 1849 -
poprsí zprava, opis/ Victoria zpředu s vavřín.věncem,
opis, Sign., 57mm, 69.836g, Don.3682, M.2649, rysky
1/1 12000,- --.-

Pol.

Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858

Stav

V.cena

D.cena

1119. I.M.Scharff - AE medaile na italská vítězství 1849 -
poprsí zprava, opis / Victoria zpředu s vavřínovým
věncem, opis, Sign., 57mm, Don.3683, M.2650, patina
0/0 3400,- 4600,-

Pol.

Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858

Stav

V.cena

D.cena

1120. Seidan - AE medaile Jednoty krasoumné v Čechách 1859
- hlava zleva, opisy/ pomník maršála v Praze, nápisy
a opisy, Sign., 80mm, Don.3698, MZČ.150/24, dr.rysky
1/0 1000,- 1000,-

Pol.

Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858

Stav

V.cena

D.cena

1121. Scharff - medaile na odhalení pomníku ve Vídni 1892 -
poprsí zprava, opis a nápis/ jezdecká socha maršála,
podstavec, nápis, Sign., bronz 70mm, 164.107g, patina
0/0 6000,- --.-

Pol.

Randa Antonín, rytíř - český právník

Stav

V.cena

D.cena

1122. Šantrůček - AE medaile na 40 let doktorátu 10.6.1898
- poprsí zleva / 5-řádk.nápis ve věnci a opis, Sign.,
52mm, H.7576(Ag), MZČ.198/9, pěkná patina, původ.etue
0/0 500,- 500,-

Pol.

Schwarzenberg Karel - polní maršál, 1771 - 1820

Stav

V.cena

D.cena

1123. Pichler - AE pamětní medaile b.l. - poprsí zprava,
opis / Mars se štítem a vavřínovou ratolestí, písmo,
Sign., 47mm, 52.281g, Don.3889, hr., krásná patina
1/1 1500,- --.-

Pol.

Schwarzenberg Johannes, vévoda krumlovský, 1860-1938

Stav

V.cena

D.cena

1124. Španiel - AE medaile na 70.narozeniny 1930 - poprsí
zleva, opis / pětiřádkový latinský nápis a vavřínová
snítka, Sign., patinov.bronz 75 mm, 163.744g, nep.hr.
0/0 1000,- --.-

Pol.

Schwarzenberg František a Amelie z Lobkowicz

Stav

V.cena

D.cena

1125. Weyr a Špánek - svatební jeton 1944 (novoražba 2003)
- znak s přilbicí a klenotem, opis / znak s přilbicí
a klenotem, opis, Nepunc., patinované Ag 24mm, 7.376g
0/0 600,- 600,-

Pol.

Tilly, Johannes, maršál císařské armády, 1559 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1126. Nesign. - pamětní medaile na úmrtí u Ingolstadtu -
poprsí zprava / kříž a 5-řádkový nápis, zlacené lité
cizel.stříbro 48x57 mm se závěsem, ex Künker 131/5169
1/1- 7500,- 10000,-

Pol.

Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634

Stav

V.cena

D.cena

1127. 3 Krejcar (1)627, Jičín-Reick, Nech.29, Meyer.70,
podobný jako Don.3981, 1.159g, exc., nedor., patina,
stopy laku, sáček obchodu "B.Skandera-Filatelie-Brno"
2/2 1000,- 2400,-

Pol.

Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634

Stav

V.cena

D.cena

1128. 3 Krejcar 1628, Jičín-Reick, Nech.47, Meyer.90,
Don.3991, 1.858g, nedor., pěkná patina
-1/1- 1700,- 3200,-

Pol.

Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634

Stav

V.cena

D.cena

1129. 3 Krejcar 1629, Jičín-Reick, Nech.59, Meyer.157,
1.710g, nedor. R!
1/1 4400,- 4400,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Georg, 1639 - 1664

Stav

V.cena

D.cena

1130. Buchheim - AR oválná medaile b.l. (1653) - poprsí
mírně zprava, opis/ znak s klenoty, opis, Sign.IB,
37/39 mm, 13.499g, H.5100, nep.st. po oušku, rys. RR!
1/1 12000,- 13000,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Jiří Rudolf, 1621 - 1653

Stav

V.cena

D.cena

1131. 24 Krejcar kiprový 1622 bz, Sa.256 (obr.106), 4.012g,
nedor., patina
2/2 1200,- 1200,-

Pol.

Münsterberg-Olešnice, Jindřich Václav a Karel Bedřich

Stav

V.cena

D.cena

1132. 3 Krejcar 1621 BH, Haase, Sa.171 (obr.47), 0.665g,
vady materiálu, nedor., patina
2/2 200,- --.-

Pol.

Münsterberg-Olešnice, Jindřich Václav a Karel Bedřich

Stav

V.cena

D.cena

1133. 3 Krejcar 1622 BZ, Zwirner, Sa.177 (obr.48), 0.635g,
olámaný okraj, pěkná patina, Chaurův podložní lístek
1/1- 300,- --.-

Pol.

Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich, 1664 - 1697

Stav

V.cena

D.cena

1134. 3 Krejcar 1676 SP, Sa.219 (obr.58), 1.751g, krásná
patina
0/0 900,- 1100,-

Pol.

Würtemberg-Olešnice, Karl Christian, 1744 - 1792

Stav

V.cena

D.cena

1135. Tolar 1785 B, Vratislav, Sa.367 (obr.101), 21.974g,
nep.vady materiálu, nep.vady razidla, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina R!
1/1 8500,- --.-

Pol.

Erlau-arcibisk., Josef kardinál Samassa, 1873 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

1136. AR medaile na 25 let v úřadu 1898 - poprsí čelně,
opis / znak a 7-řádkový nápis ve věnci, Nesign.,
Punc., Ag800, 60mm, 70.563g, H.4420, Haus.7089, pat.
0/0 4400,- 8000,-

Pol.

Erlau-arcibisk., Josef kardinál Samassa, 1873 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

1137. AR medaile na 50.výročí svěcení 1902 - poprsí čelně,
nápis / kalich, 8-řádk.latinský nápis, věnec, Sign.
Beck, Punc., Ag900, 56mm, 57.255g, Haus.7090, patina
0/0 4400,- --.-

Pol.

Gurk - biskupství, Franz Xavier von Salm, 1783 - 1822

Stav

V.cena

D.cena

1138. 20 Krejcar 1806, M.2785, H.4800, KM.1, 6.677g,
nep.hr., nep.rysky, vlas.vada razidla, pěkná pat. R!
0/0 2000,- 2000,-

Pol.

Gurk - biskupství, Franz Xavier von Salm, 1783 - 1822

Stav

V.cena

D.cena

1139. 20 Krejcar 1806, M.2785, H.4800, KM.1, 6.626g,
vada materiálu v aversu, nep.rysky, pěkná patina R!
1/0 1500,- --.-

Pol.

Jáchymov : Hieronymus Magdeburger a jeho dílna

Stav

V.cena

D.cena

1140. Svatá rodina a zvířata v chlévě, opis a nápis /
klanění sv. Tří králů, opis, 1533, Sign., Katz.93,
zlacené lité stříbro 40mm, 13.010g, stopa po oušku
-1/1- 3000,- 8000,-

Pol.

Jáchymov : Nikl Milicz a jeho dílna

Stav

V.cena

D.cena

1141. Klanění pastýřů, opis/ klanění svatých Tří králů,
opis, 1557, Katz.381, Löbbecke.504, lité stříbro
37mm, 17.969g, stopa po oušku, patina
-2/2- 1500,- 4000,-

Pol.

Jáchymov : Nikl Milicz a jeho dílna

Stav

V.cena

D.cena

1142. Samson nese bránu Gazy, opis / Kristus otevírá bránu
vězení, opis, 1558, Katz.383, Don.4383, lité Ag 55mm,
38.790g, dírka, dobové ouško, pěkná patina
1/1 2000,- 5000,-

Pol.

Münster - biskup., Franz Arnold Metternich, 1706-1718

Stav

V.cena

D.cena

1143. 1/12 Tolaru (Dvougroš) 1717 WR, KM.153, 3.617g,
téměř R!
0/0 650,- 700,-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

1144. Grmela a Doležal - 850 let chrámu sv. Václava 1981 -
biskup Jindřich Zdík, nápis / chrám, nápisy, Sign.,
zlacený bronz 60 mm, původní etue
0/0 200,- 200,-
1145. Grmela a Doležal - 850 let chrámu sv. Václava 1981 -
biskup Jindřich Zdík, nápis / chrám, nápisy, Sign.,
patinovaný postříbřený bronz 60 mm, původní etue
0/0 180,- 240,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Liechtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

1146. 3 Krejcar 1668, S-V.318 (D4/B5), 1.526g, krajový
střížek, pěkná patina
1/1 400,- 440,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Liechtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

1147. Krejcar 1667, S-V.309 (A/A), 0.894g, mírně prohnutý,
skvrnky, patina RR!
1/1- 8000,- 140000,-

Pol.

Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738

Stav

V.cena

D.cena

1148. Tolar 1735, S-V.763 (S/T), 28.505g, nep.vady mater. 0/0 11000,- 11000,-

Pol.

Olomouc-arcibiskup., Theodor Kohn, 1892 - 1904

Stav

V.cena

D.cena

1149. Scharff - AR medaile na volbu arcibiskupem 8.11.1892
- poprsí zprava, opis / znak na plášti pod korunou,
opis, Sign., 55mm, 57.725g, Taul.354, vl.rysky, tém.
0/0 5000,- 10000,-

Pol.

Olomouc-arcibiskup., Lev kardinál Skrbenský, 1916-20

Stav

V.cena

D.cena

1150. Nesign.- AR medaile intronizační 2.VII.1916 - poprsí
zprava, opis / arcibiskupský a rodový znak, opis,
Sign., Punc. "Ag900 GH" , 50mm, 56.326g, Taul.371
0/0 5500,- 10000,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Praha