Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 21. dubna 2018

Pol.

Ostřihom - arcibiskupství, Alexander Rudna, 1820-1831

Stav

V.cena

D.cena

1151. Lang - na základní kámen nového kostela 9.V.1822 -
poprsí zprava, opis / 19-řádkový nápis, Sign.,
Ag 45mm, 35.041g, H.4425, nep.rysky, pěkná patina R!
0/0 8000,- 8000,-

Pol.

Ostřihom - arcibiskupství, Alexander Rudna, 1820-1831

Stav

V.cena

D.cena

1152. Lang - na základní kámen nového kostela 9.V.1822 -
poprsí zprava, opis / 19-řádkový nápis, Sign.,
Ag 45mm, 35.000g, H.4425, nep.rysky, pěkná patina R!
0/0 5000,- 5000,-

Pol.

Praha-arcibisk., Ferdinand v. Khüenburg, 1712 - 1731

Stav

V.cena

D.cena

1153. Vestner - intronizační medaile 1718 - poprsí Jana
Nepomuckého, opis a nápis / znak arcib., opis, Sign.,
Ag 38mm, 20.395g, Don.4642, stopy po zasaz., rysky R!
1/1- 3000,- 32000,-

Pol.

Praha-arcibisk., Ferdinand v. Khüenburg, 1712 - 1731

Stav

V.cena

D.cena

1154. Werner - svatořečení Jana Nepomuckého 1720 - poprsí
zprava, opis a nápis / znak papeže Klementa XI., opis
a nápis, Ag 44mm, 28.500g, Don.4645, m.o., zlaceno R!
-1/1- 4000,- 11000,-

Pol.

Praha-arcibisk., Ferdinand v. Khüenburg, 1712 - 1731

Stav

V.cena

D.cena

1155. Přenesení ostatků Sv.Jana Nepomuckého, 1721 - světec
věnčený anděly nad Karlovým mostem, opis / náhrobek a
písmo, Ag 48mm, 44.998g, Don.4648, dr.rys., dr.hr. R!
1/1 10000,- 18000,-

Pol.

Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814-1830

Stav

V.cena

D.cena

1156. Putinati - 100 let svatořeč. Jana Nepomuckého 1829 -
chrám sv.Víta, opis a nápis / nápis ve vavřínovém
věnci, Sign., Ag 50mm, 62.594g, Don.4654, hr., rysky
1/1 4000,- 8000,-

Pol.

Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814-1830

Stav

V.cena

D.cena

1157. Putinati - 100 let svatořeč. Jana Nepomuckého 1829
- chrám sv.Víta, písmo / nápis ve vavřínovém věnci,
Sign., Ag 50mm, 62.104g, Don.4654, nep.hr., nep.rysky
0/0 4000,- 5000,-

Pol.

Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814-1830

Stav

V.cena

D.cena

1158. Lang - 100 let svatořečení Jana Nepomuckého 1829 -
sv.Jan s anděli, Praha, opis / 9-řádkový nápis,
Sign., Ag 39mm, 17.413g, Don.4656, nep.hr., dr.rysky
0/0 3000,- 5500,-

Pol.

Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814-1830

Stav

V.cena

D.cena

1159. 100 let svatořečení sv.Jana Nepomuckého 1829 -
sv.Jan částečně zprava, opis / jazyk ve věnci, nápis,
Sign.Stuckhart, bronz 33mm, 12.809g, Don.4662, patina
-1/1- 950,- --.-

Pol.

Praha-arcibisk., Ondřej Alois Skarbek, 1833 - 1838

Stav

V.cena

D.cena

1160. Lerchenau - AR intronizační medaile 16.II.1834 -
Kristus jako pastýř, opis / korunovaný znak, dvojitý
český opis, 34mm, 17.543g, Don.4668, Přib.503, dr.hr.
0/0 2000,- 6000,-

Pol.

Praha-arcibisk., Alois Josef Schrenk, 1838 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

1161. Lerch - AR introniz. medaile 4.XI.1838 - korunovaný
znak, dvojitý český opis/ Boží oko a nápis ve věnci,
Sign., 35mm, 17.450g, Don.4670, Přib.504, nep.hr.
0/0 2000,- 4600,-

Pol.

Praha-arcibisk., Josef Beran, 1945 - 1965 (- 1978)

Stav

V.cena

D.cena

1162. M.Uchytilová-Kučová - intronizační medaile 1946 -
poprsí zleva, latinský opis / znak s kardinálským
kloboukem, latinský opis, Sign., patinov.bronz 50 mm
0/0 150,- 320,-

Pol.

Praha - bratrstvo svatého Jana Nepomuckého

Stav

V.cena

D.cena

1163. Chrám sv. Víta, česko-německý opis / náhrobek svatého
Jana, česko-něm. opis 1850, Sign.Drentwett-Pessina,
bronz 45mm, 42.584g, Přib.749b, Don.4735, vada razid.
0/0 2000,- 8500,-

Pol.

Praha - klášter Křížovníků s červenou hvězdou

Stav

V.cena

D.cena

1164. Šmakal - hliníková pamětní medaile 22.10.1912 -
budovy kláštera / emblém, květiny, datum, Sign.,
33 mm s původním ouškem, Přib.382d
0/0 150,- 190,-

Pol.

Rajhrad na Moravě - opat Günther Johann

Stav

V.cena

D.cena

1165. Scharff - AE pamětní medaile 1880 - poprsí opata
zleva, opis / budova kláštera, znak, opisy, Sign.,
54mm, 70.095g, krásná patina
0/0 3400,- 4400,-

Pol.

Salzburg-arcib., Ernst von Bayern, 1540 - 1554

Stav

V.cena

D.cena

1166. Tolar (Guldiner) 1554, Zöt.399, Pr.366, 28.677g,
nep.vady materiálu, dr.vada razidla, nep.nedor.,
skvrna, patina
-1/1- 8000,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Jan Jakub Khuen-Belasi, 1560 - 1586

Stav

V.cena

D.cena

1167. 60 Krejcar (Guldentaler) 1573, Zot.634, Pr.579,
24.444g, dr.vada materiálu, dr.vada razidla, pat. R!
-1/1- 9000,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Wolf Dietrich Raitenau, 1587 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

1168. Tolar b.l. - světec / dva znaky, Zot.974, Pr.825,
28.552g, nep.vady materiálu, nep.nedor., nep.dvojráz,
pěkná patina
-1/1- 5000,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Wolf Dietrich Raitenau, 1587 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

1169. 1/2 Tolarová klipa s věží b.l., Zöt.959, Pr.810,
14.062g, vady materiálu, dr.vady razidla, nedor.,
patina R!
-1/1- 7000,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Paris Lodron, 1619 - 1653

Stav

V.cena

D.cena

1170. Tolar 1642 - Madona / sv.Rupert, Zot.1493, Pr.1221,
28.919g, mírně exc., dr.vada razidla, hlazen v ploše
-1/1- 3000,- 3000,-

Pol.

Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687

Stav

V.cena

D.cena

1171. Tolar 1670, Zot.1995, Pr.1655, 28.777g, nep.nedor.,
nep.hr., dr.rysky, patina
-1/1- 6000,- --.-
1172. 3 Krejcar 1681, Zot.2031, Pr.1687, KM.228, 1.506g,
pěkná patina
1/1 180,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Ondřej Jakub Ditrichstein, 1747-1753

Stav

V.cena

D.cena

1173. Tolar 1750 FMK - poprsí / znak, Zot.2859, Pr.2218,
29.128g, nep.just., vlas.rysky, pěkná patina RR!
1/1 16000,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Zikmund III.Schrattenbach, 1753-1771

Stav

V.cena

D.cena

1174. Tolar 1759 MK - poprsí / sv.Rupert v oblacích,
Zot.2974, Pr.2278, 27.943g, nep.hr., nep.rysky,
pěkná patina
1/1 7000,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Zikmund III.Schrattenbach, 1753-1771

Stav

V.cena

D.cena

1175. Tolar 1760 MK - poprsí zprava / sv.Rupert se sochou,
Zot.2987, Pr.2288, 28.002g, dr.vada materiálu,
nep.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 8000,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Zikmund III.Schrattenbach, 1753-1771

Stav

V.cena

D.cena

1176. Tolar 1761 - poprsí zprava / dva znaky, Zot.2993,
Pr.2291, 27.930g, nep.rysky, pěkná patina
1/1 7000,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Zikmund III.Schrattenbach, 1753-1771

Stav

V.cena

D.cena

1177. Tolar 1762 FMK - poprsí zprava / dva znaky na plášti,
Zot.2994, Pr.2293, 28.010g, nep.exc., nep.rysky,
pěkná patina
1/1 7000,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Zikmund III.Schrattenbach, 1753-1771

Stav

V.cena

D.cena

1178. Tolar 1768 - poprsí zprava / korunov. znak na plášti,
Zot.3013, Pr.2301, 27.951g, nep.hr., nep.rysky, téměř
0/0 8000,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Zikmund III.Schrattenbach, 1753-1771

Stav

V.cena

D.cena

1179. Tolar 1771 FM - poprsí zprava / korun.znak na plášti,
Zot.3011, Pr.2299, 27.591g, nep.hr., nep.rysky
-1/1 7000,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Hieronymus Colloredo, 1772 - 1803

Stav

V.cena

D.cena

1180. Mazenkopf - jeton na 1200 let arcibiskupství 1782 -
poprsí zprava, opis/ chrám s 12 sloupy, písmo, Sign.,
Ag 21mm, 1.944g, Zot.3192, Pr.2423, nedor., patina
-1/1 600,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Karl Berg

Stav

V.cena

D.cena

1181. G.Manzu - 1200 let založení dómu 1974 - poprsí zprava
a opis / dva kněží nesou model dómu, opis, Sign.,
patinov. Ag900, 55mm, 52.958g, nep.hr., nep.rysky
0/0 700,- 700,-

Pol.

Strahov - kanonie Premonstrátů, Jeroným Josef Zeidler

Stav

V.cena

D.cena

1182. Odhalení sousoší Sv.Norberta, Václava a Zikmunda 1853
- sousoší světců zpředu / 11-řádk.nápis, Sign.Seidan,
Ag 43mm, 36.253g, Don.4713, Přib.456, dr.hr., dr.rys.
-1/1- 5000,- 7500,-

Pol.

Trevír-biskupství, Clemens Wenzel, 1768 - 1802

Stav

V.cena

D.cena

1183. Tolar 1794 GM (letopočet chronogramem), KM.352.1,
Dav.2816, 27.526g, nedor., hr., rysky, patina R!
-2/2 2600,- --.-

Pol.

Vratislav-biskup., Friedrich von Hessen, 1671 - 1682

Stav

V.cena

D.cena

1184. Krejcar 1681 LP-H, Sa.183 (obr.70), 0.855g, skvrnka,
patina
1/0 300,- --.-

Pol.

Vratislav-biskup., Franz Ludwig v.Pfalz, 1683 - 1732

Stav

V.cena

D.cena

1185. XV Krejcar 1694 LP-H, Sa.203 (obr.76), 6.012g,
patina
-1/1- 1200,- 1200,-

Pol.

Vratislav-biskup., Heinrich Foerster, 1853 - 1881

Stav

V.cena

D.cena

1186. Radnitzky - medaile na 50.výročí kněž. svěcení 1875 -
poprsí zprava, opis/ 9-řádkový nápis, Sign., Nepunc.,
Ag 43mm, 21.446g, Sa.250, krásná patina R!
0/0 5000,- --.-

Pol.

Vyšehrad-kapitula, Ferdinand Kindermann, 1782 - 1801

Stav

V.cena

D.cena

1187. AR instalační medaile 29.6.1782 - znaky s berlou a
mitrou, opis / sedící kněz žehná dětem, opis a nápis,
42mm, 26.076g, Don.4694, Přib.691, dr.hr., dr.rysky
-1/1- 5500,- 5500,-

Pol.

Církevní medaile - křestní

Stav

V.cena

D.cena

1188. Buchheim ve Vratislavi (Sign.IB) - Kristus s dětmi,
německé opisy / křest dítěte v chrámu, německý opis,
b.l. (1660), Ag 53mm, 39.785g, nep.hr., nep.rysky R!
1/1 15000,- --.-

Pol.

Církevní medaile - křestní

Stav

V.cena

D.cena

1189. Buchheim ve Vratislavi (Sign.IB)- sv.Jan křtí Krista,
Duch Svatý, opis / Kristus s dětmi, opis, b.l.(1645),
Ag 40mm, 16.535g, m.o., vada razidla, nep.rysky R!
0/0 10000,- --.-

Pol.

Církevní medaile - křestní

Stav

V.cena

D.cena

1190. Kittel Johann - Vratislavská křestní medaile b.l. -
křest dítěte v chrámu, něm.opis / bible na podstavci,
něm.opis, Sign., Ag 49mm, 27.368g, hrany, nep.rysky
1/1 7000,- --.-

Pol.

Církevní medaile - křestní

Stav

V.cena

D.cena

1191. Kittel Johann - Vratislavská křestní medaile b.l. -
dítě na polštáři, německý opis / Kristus vstupuje do
Chrámu, něm.opis, Sign., Ag 53mm, 50.423g, hr., rysky
1/1 13000,- --.-

Pol.

Církevní medaile - evropské svátostky s místem původu

Stav

V.cena

D.cena

1192. Mariazell 1857 - chrám, dvojitý opis / zářící Panna
Marie na oblaku mezi anděli, Nesign., cín 37 mm
s původním raženým ouškem, dr.hr., téměř
0/0 500,- --.-

Pol.

Církevní medaile - Cyril a Metoděj

Stav

V.cena

D.cena

1193. Bodi - svatí Cyril a Metoděj nad mapou Evropy, latin.
opis/ svatý Benedikt nad mapou Evropy, latinský opis,
Sign.LB, zlacený bronz 70 mm
0/0 200,- --.-
1194. Bodi - svatí Cyril a Metoděj nad mapou Evropy, latin.
opis/ svatý Benedikt nad mapou Evropy, latinský opis,
Sign.LB, patinovaný bronz 70 mm, původní etue
0/0 160,- --.-
1195. Bodi - svatí Cyril a Metoděj nad mapou Evropy, latin.
opis/ svatý Benedikt nad mapou Evropy, latinský opis,
Sign.LB, postříbřený bronz 70 mm, původní etue
0/0 180,- --.-

Pol.

Církevní medaile - ostatní - signované

Stav

V.cena

D.cena

1196. Kittel Johann (Sign.IK) - Kristus v mandorle stojící
na oblaku, opis / Kristus odpočívá při nesení kříže,
opis, Ag 40mm, 15.861g, dr.hr., dr.rysky, patina
1/1 12000,- --.-

Pol.

Církevní medaile - ostatní - signované

Stav

V.cena

D.cena

1197. Toda G.A. (Sign.TF) - 600.výročí přenesení svatého
obrazu Panny Marie do Mariazell 1157/1757, Ag 50 mm,
43.548g, dr.hr., dr.rysky, pěkná patina R!
1/1 10000,- 10000,-

Pol.

Údobí let 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1198. 5 Koruna 1928 - dlouhá vlnovka na hraně, 7.032g,
nep.hr., nep.rysky
0/0 440,- --.-
1199. 20 Haléř 1928, 3.338g 0/0 300,- --.-

Pol.

Údobí let 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1200. 10 Haléř 1927, 1.982g 0/0 500,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Praha