Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 21. dubna 2018

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Inocenc XII., 1691 - 1700

Stav

V.cena

D.cena

2001. 1/2 Piastra (1697) - VI.rok pontifikátu - poprsí
zprava / klečící papež, Berm.2237, KM.597 (tento rok
neuvádí), 15.831g, nep.hr., nep.rysky, pěkná pat. RR!
1/1- 5000,- 7000,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Inocenc XII., 1691 - 1700

Stav

V.cena

D.cena

2002. 1/2 Piastra 1697 - VI.rok pontifikátu - znak/ klečící
papež, Berm.2238, KM.601, 15.606g, opravená dírka,
dr.hr., dr.rysky, pěkná patina
2/2 1000,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Inocenc XII., 1691 - 1700

Stav

V.cena

D.cena

2003. 1/2 Piastra (1698) SV - VII.rok pontifikátu - Noemova
archa, Berm.2235, KM.607, 15.863g, perforována vadou
materiálu, pokus o dírku, nep.rysky, pěkná patina R!
-1/1- 1000,- 1500,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Inocenc XII., 1691 - 1700

Stav

V.cena

D.cena

2004. Teston 1696 - VI.rok pontifikátu - znak / 4-řádkový
nápis v kartuši, Berm.2250, KM.594, 9.074g, nep.vada
razidla, pěkná patina
1/1 1000,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Inocenc XII., 1691 - 1700

Stav

V.cena

D.cena

2005. Grosso 1699 - Porta aurea, Berm.2277, KM.609, 1.080g,
dr.vady materiálu, pěkná patina
1/1- 300,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Inocenc XII., 1691 - 1700

Stav

V.cena

D.cena

2006. 1/2 Grosso 1698 - znak / nápis, Berm.2287, KM.604,
0.745g, nedor., patina
-1/2 200,- 200,-
2007. 1/2 Baiocco (1690) - II.rok pontifikátu, min.Gubbio,
KM.53, Berm.2308, exc., hr., patina R!
-2/2- 200,- --.-
2008. Quattrino 1692 - lev s praporcem / nápis, mincovna
Bologna, KM.114, Berm.2306, 2.283g, exc.,nedor.,pat.
2/2 200,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Inocenc XII., 1691 - 1700

Stav

V.cena

D.cena

2009. Quatrino (1699) - IX.rok pontifikátu - svatý Petr,
minc.Gubbio, podobné jako KM.63, Berm.2318, patina
1/1- 300,- 300,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, sede vacante, 1700

Stav

V.cena

D.cena

2010. Giulio 1700 - znak / Duch svatý, KM.641, 3.026g,
cínem zaletovaná díra, patina
2/1- 150,- 150,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Klement XI., 1700 - 1721

Stav

V.cena

D.cena

2011. 1/2 Piastra 1703 - III.rok pontifikátu - znak / svatý
Crescentius bojuje s drakem, KM.663, Berm.2391,
15.559g, stopa po oušku, dr.škr., patina R!
2/2 1000,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Klement XI., 1700 - 1721

Stav

V.cena

D.cena

2012. Teston (1706) - VI.rok pontifikátu - portrét / tři
Gracie, KM.697, Berm.2397, 8.934g, vlas.škr., pat. R!
-1/1- 2000,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Klement XI., 1700 - 1721

Stav

V.cena

D.cena

2013. Teston (1708) - VIII.rok pontifikátu - znak / nápis
v kartuši, KM.694, Berm.2404, 8.988g, hrana, patina
1/1 2000,- 2000,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Klement XI., 1700 - 1721

Stav

V.cena

D.cena

2014. Giulio (1717) - XVII.rok pontifikátu - znak / stojící
sv.Petr, KM.766, Berm.2419, 2.982g, stopa po oušku,
vlas.škr., pěkná patina R!
-1/1- 600,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Klement XI., 1700 - 1721

Stav

V.cena

D.cena

2015. 1/2 Grosso 1701 - I.rok pontifikátu - znak / 5-řádk.
nápis v kartuši, KM.neuv., Berm.2449, 0.668g, pěkná
patina, téměř
0/0 300,- 700,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Klement XI., 1700 - 1721

Stav

V.cena

D.cena

2016. Grosso b.l. (1703-1704) - znak / 4-řádkový nápis
v kartuši, KM.660, 1.661g, krásná patina R!
0/0 300,- 700,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Klement XI., 1700 - 1721

Stav

V.cena

D.cena

2017. 1/2 Grosso (1705) - V.rok pontifikátu - znak /
4-řádk.nápis v kartuši, KM.674, Berm.2442, 0.699g,
mírně exc., pěkná patina
0/1 300,- 700,-
2018. 1/2 Grosso (1710) - X.rok pontifikátu - znak/ 2-řádk.
nápis v kartuši, KM.735, Berm.2438, 0.691g, nep.exc.,
pěkná patina
1/1 200,- 200,-
2019. Quattrino (1711) - XI.rok pontifikátu - znak / hlava
sv.Petra zprava, minc. Gubbio, podobné jako KM.90,
Berm.2504, 1.709g, exc., patina
-2/2- 100,- 100,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Innocent XIII., 1721 - 1724

Stav

V.cena

D.cena

2020. Giulio b.l. - znak / 5-řádkový nápis v kartuši,
KM.780, Berm.2521, 2.693g, dírka, nedor., patina
-1/2 200,- --.-
2021. Quattrino b.l. (1724) - znak / stojící svatý Ubaldus,
mincovna Gubbio, KM.105, Berm.2548, 2.389g, exc.,
mírně kor., patina
-2/2- 100,- 100,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, sede vacante, 1724

Stav

V.cena

D.cena

2022. Giulio 1724 - znak / Duch svatý, KM.796, Berm.2554,
2.999g, stopa po oušku, pěkná patina
1/1 240,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Benedikt XIII., 1724 - 1730

Stav

V.cena

D.cena

2023. Grosso 1729 - VI.rok pontifikátu - znak / 3-řádkový
nápis v kartuši, KM.815, Berm.2571, 1.245g, patina
1/1 400,- 650,-
2024. Quattrino b.l. (1724) - stojící svatý Ubaldus, minc.
Gubbio, KM.106, Berm.2598, 1.900g, pěkná patina
2/2 150,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Benedikt XIII., 1724 - 1730

Stav

V.cena

D.cena

2025. Quatrino b.l. (1725) - svaté dveře, mincovna Gubbio,
KM.107, Berm.2593, 1.895g, kraj.stř., pěkná patina
1/1 300,- 300,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Klement XII., 1730 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

2026. 1/2 Piastra (1734) - IV.rok pontifikátu - znak /
4-řádkový nápis v kartuši, KM.801, Berm.2618,
13.686g, mírně okrájená, hr., pěkná patina
-2/2- 500,- 550,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Klement XII., 1730 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

2027. Giulio (1734) - IV.rok pontifikátu - znak / 4-řádkový
nápis v kartuši, KM.850, Berm.2646, 2.551g, exc.,
nedor., pěkná patina
2/1- 300,- 340,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Klement XII., 1730 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

2028. Giulio (1736) - VI.rok pontifikátu - znak / 4-řádkový
nápis v kartuši, KM.850, Berm.2648, 2.590g, nedor.,
pěkná patina
-1/1- 400,- 420,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Klement XII., 1730 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

2029. Grosso (1735) - V.rok pontifikátu - znak / poprsí sv.
Petra zleva, KM.856, Berm.2659, 1.470g, pěkná patina
1/1 300,- 750,-
2030. Grosso 1736 - VII.rok pontifikátu - znak / nápis ve
věnci, KM.871, Berm.2660, 1.243g, nedor., patina
-1/2 150,- 150,-
2031. Grosso 1737 - VIII.rok pontifikátu - znak / nápis ve
věnci, KM.870, Berm.2655, 1.165g, patina, téměř
1/1 180,- --.-
2032. Baiocco 1739 - VIIII.rok pontifikátu - znak / nápis
ve věnci, minc. Gubbio, KM.115 (tento rok neuvádí),
Berm.2694, 12.590g, mírně exc., pěkná patina
-1/2 150,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Klement XII., 1730 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

2033. Baiocco 1738 - VIII.rok pontifikátu - znak / 4-řádk.
nápis, KM.883, Berm.2672, dr.vada razidla, patina
-1/1- 200,- 220,-
2034. Quattrino b.l. - znak / hlava sv.Pavla zleva, minc.
Gubbio, KM.121, Berm.2700, 2.205g, nedor., patina
2/1- 120,- --.-
2035. Grosso - rok VI. (Berm.2653, 2/2- pat.), 1/2 Baiocco
1738 (Berm.2669, -1/2 kraj.,lakov.), Quattrino b.l.
(Berm.2701, 3/3), Quattrino b.l. (Berm.2706, 2/3) 4ks
3-1- 120,- 120,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, sede vacante, 1740

Stav

V.cena

D.cena

2036. Grosso 1740 - znak / Duch svatý, KM.924, Berm.2719,
1.271g, mírně zvlněné, pěkná patina
-1/1- 300,- 300,-
2037. Baiocco 1740 - znak / nápis v kartuši, Berm.2721,
KM.neuv., 10.025g, mírně kor., lakované R!
2/2 120,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Benedikt XIV., 1740 - 1758

Stav

V.cena

D.cena

2038. 1/2 Zecchino 1743, KM.933, Berm.2733, 1.355g,
okrájené, pěkná patina R!
-1/1- 3000,- 3000,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Benedikt XIV., 1740 - 1758

Stav

V.cena

D.cena

2039. 1/2 Scudo 1753 - XIV.rok pontifikátu - poprsí zprava
/ sedící sv.Petr, KM.1179, Berm.2741, 12.875g,
dr.hr., dr.škr., dr.rysky, patina
-1/1- 2000,- --.-
2040. 2 Giulio 1756 - XVII.rok pontifikátu - poprsí zprava
/ sedící sv.Petr, KM.974, Berm.2743, 5.043g, dobře
opravená dírka, dr.hr., dr.rysky, patina
-2/2- 100,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Benedikt XIV., 1740 - 1758

Stav

V.cena

D.cena

2041. Grosso (1746) - VI.rok pontifikátu - znak / sv.Pavel
zprava, KM.950, Berm.2758, 1.317g, pěkná patina
-1/1- 200,- 280,-
2042. Grosso (1747) - VII.rok pontifikátu, KM.950 (škr.),
Grosso 1750 - XI.rok pontifikátu, KM.968 (nedor.),
1.088g, 1.146g, patina 2ks
3-1- 120,- --.-
2043. Grosso (1749) - X.rok pontifikátu - znak / sv.Petr
zleva, KM.940, Berm.2761, 1.229g, pěkná patina
2/1 150,- 150,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Benedikt XIV., 1740 - 1758

Stav

V.cena

D.cena

2044. Grosso 1750 - XI.rok pontifikátu - znak / zazděné
svaté dveře, KM.968, Berm.2746, 1.299g, nep.prohnuté,
pěkná patina
1/1 300,- --.-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Benedikt XIV., 1740 - 1758

Stav

V.cena

D.cena

2045. Grosso (1753) - XIV.rok pontifikátu - znak / Madona
na půlměsíci, KM.969, Berm.2763, 1.167g, pěkná patina
1/1- 200,- 260,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Benedikt XIV., 1740 - 1758

Stav

V.cena

D.cena

2046. 1/2 Grosso (1740) - I.rok pontifikátu - znak / nápis
v kartuši, KM.923, Berm.2767, 0.673g, pěkná patina
0/1 240,- 240,-
2047. 1/2 Grosso (1740) - I.rok pontifikátu, KM.923,
Berm.2768 (1/1- kraj.stř.), 2 Baiocchi 1947, KM.1159,
Berm.2776 (2/2 mírně kor., patina) 2ks
2-1 150,- 220,-
2048. Baiocco b.l. - znak / nápis ve věnci, Řím, KM.1156,
Berm.2782, 11.832g, nep.hr., mírně kor., patina
-1/1- 140,- --.-
2049. Baiocco b.l. - znak / nápis ve věnci, Řím (-2/2-kor),
Quattrino 1742 - I.rok pontifikátu, Řím (2/3-patina),
KM.1154,884, Berm.2778,2788 2ks
-3-2 80,- --.-
2050. Baiocco 1741 - I.rok pontifikátu - znak / nápis
v kartuši, KM.1154, Berm.2777, 9.157g, pěkná patina
2/1- 120,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Praha