Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 21. dubna 2018

Pol.

Braun Rudolf, 1838 - 1899(?)

Stav

V.cena

D.cena

2401. Zemská rada pro Království české b.l. - za zemědělské
zásluhy, český znak v kartuši, něm. opis / něm. nápis
ve věnci, Sign., Punc., Ag 46mm, 39.800g, hr., škr.
-1/1- 440,- 650,-
2402. Zemská rada pro Království české b.l. - za zemědělské
zásluhy, český znak v kartuši, něm. opis / něm. nápis
ve věnci, Sign., měď 46 mm, MZČ.154/9, patina
0/0 240,- 500,-
2403. Zemská rada pro Království české b.l. - za zemědělské
zásluhy, český znak v kartuši, něm. opis / něm. nápis
ve věnci, Sign., bronz 46 mm, MZČ.154/9, pat., téměř
0/0 360,- 500,-

Pol.

Breithut Petr, 1869 - 1930

Stav

V.cena

D.cena

2404. Caspar von Zumbusch - medaile k 70.narozeninám 1900 -
poprsí zprava, opis / pomník L.v.Beethovena a nápis,
Sign., Punc., patinovaný bronz 56mm, 70.205g, H.7760a
0/0 600,- 750,-
2405. Obchod.komora - Franz Edelbacher - na 50.narozeniny
1926 - alegorie, nápis a nápis na tabulce / panorama
Vídně, opis, patinovaný postříbřený bronz 65 mm, tém.
0/0 240,- 240,-

Pol.

Čejka Jan, 1878 - 1925

Stav

V.cena

D.cena

2406. J.S.Machar - České srdce ve Vídni svému zakladateli
(1916) - hlava zprava, opis / antický hrdina s rukou
v ohni, opis, Sign., 60mm, dutá medaile plněná olovem
0/0 150,- 150,-

Pol.

Dostál Vojtěch, 1980 -

Stav

V.cena

D.cena

2407. Český olympijský výbor - ZOH Vancouver 2010 - český
lev, nápis, olympijské kruhy / emblém her a nápis,
Sign., Ag999, 34mm, (16.0g), kapsle, etue, "certif."
Proof 240,- --.-

Pol.

Fabris Antonio, 1792 - 1865

Stav

V.cena

D.cena

2408. Dokončení Ticianovy hrobky v Benátkách 1852 - pomník,
opis / 8-řádkový nápis ve vavřínovém věnci, opis,
Sign., měď 60mm, 113.570g, dr.hr., dr.rysky, patina
1/0 2000,- --.-

Pol.

Gerl Karl, 1858 - 1907

Stav

V.cena

D.cena

2409. Dr.S.Weckerle - uherský hornický a hutní spolek 1894
KB - poprsí zleva, opis / atributy spolku, maďarské
opisy, Sign., Nepunc., Ag 36mm, 24.982g, dr.hr., pat.
0/0 7000,- 12000,-

Pol.

Gerl Karl, 1858 - 1907

Stav

V.cena

D.cena

2410. Dr.S.Weckerle - uherský hornický a hutní spolek 1894
KB - poprsí zleva, opis / atributy spolku, maďarské
opisy, Sign., bronz 36mm, 20.795g, nep.rysky, skvrnky
0/0 3000,- 7000,-

Pol.

Hám Anton, 1899 - 1965

Stav

V.cena

D.cena

2411. Poprsí Dr.Miroslava Tyrše zleva, opis (1932), Sign.,
jednostr.bronz 60mm, v reversu věnování "Br.Z.Poubovi
venuje tel.jedn. Sokol v Kremnici 1936", dr.hr.
0/0 180,- 280,-

Pol.

Hám Anton, 1899 - 1965

Stav

V.cena

D.cena

2412. Třebíč - na paměť 600.výročí povýšení na město 1935 -
renesanční dům, opis / zámek, část opevnění, vročení
a opis, Sign., patinovaný bronz 60 mm, původní etue
0/0 500,- 600,-

Pol.

Hám Anton, 1899 - 1965

Stav

V.cena

D.cena

2413. Trnava - na paměť 700.výročí povýšení na město 1938 -
radnice, vavřínová a lipová ratolest / městský znak,
opis, Nesign., Punc., pat. Ag987, 40mm, 29.250g, hr.
1/1 6000,- --.-

Pol.

Harcuba Jiří, 1928 - 2013

Stav

V.cena

D.cena

2414. MUDr.Jaroslav Skála - 30 let Apolináře 1948/1978 -
portrét zleva, opis / kostel svatého Apolináře
v plamenech, dva opisy, Sign., patinovaný bronz 40 mm
0/0 200,- 320,-

Pol.

Harcuba Jiří, 1928 - 2013

Stav

V.cena

D.cena

2415. ČSPDP - Ema Destinová - 50.výročí úmrtí 1980 -
portrét zpředu, faksimile podpisu, vročení / triga
zleva, opis, Sign., patinovaný bronz 70 mm, 300ks
0/0 500,- 650,-

Pol.

Harcuba Jiří, 1928 - 2013

Stav

V.cena

D.cena

2416. ČSPDP - 100 let Národního divadla 1983 (1981) -
Thalie s rukou nad budovou ND, maska, lyra, opis /
triga s múzou, opis, Sign., patinovaný bronz 70 mm
0/0 500,- 500,-
2417. ČSPDP - Matyáš B. Braun - 300 let narození 1984 -
stylizovaný portrét mírně zleva, nápis / socha,
zábradlí, opis, Sign., patinovaný bronz 70 mm
0/0 400,- --.-

Pol.

Harcuba Jiří, 1928 - 2013

Stav

V.cena

D.cena

2418. ČSPDP - Matyáš B. Braun - 300 let narození 1984 -
stylizovaný portrét mírně zleva, nápis / socha,
zábradlí, opis, Sign., patinovaný bronz 70 mm
0/0 500,- 500,-

Pol.

Harcuba Jiří, 1928 - 2013

Stav

V.cena

D.cena

2419. ČSPDP - Petr Brandl (1668 - 1735) 1985 - stylizovaný
portrét mírně zprava, nápis / múza nad průčelím
kostela, opis, Sign., Ag900, 38mm, 28.725g
0/0 500,- 4000,-

Pol.

Harcuba Jiří, 1928 - 2013

Stav

V.cena

D.cena

2420. ČSPDP - Petr Brandl (1668 - 1735) 1985 - stylizovaný
portrét mírně zprava, 3-řádk. nápis / letící múza nad
průčelím kostela, opis, Sign., patinovaný bronz 70 mm
0/0 500,- 500,-

Pol.

Havelka Luděk, 1941 -

Stav

V.cena

D.cena

2421. Národní divadlo - Za zásluhy o rekonstrukci 1983 -
budovy ND, emblém, vročení / triga, stará budova ND,
nápis, Sign., Punc., Ag900, 40mm, 33.176g, patina
0/0 500,- 700,-
2422. Národní divadlo - Za zásluhy o rekonstrukci 1983 -
budovy ND, emblém, vročení / triga, stará budova ND,
nápis, Sign., postříbřený bronz 40mm, 25.521g R!
0/0 300,- 460,-

Pol.

Henke Adolf, naroz. 1864

Stav

V.cena

D.cena

2423. Dr. Moriz Weden 1930 - poprsí zleva, nápis, Sign.,
vysoký relief, patinovaný jednostranný bronz 55x75 mm
0 700,- 700,-

Pol.

Horejc Jaroslav, 1886 - 1983

Stav

V.cena

D.cena

2424. Svaz Čsl.důstojnictva 1920/1930 - M.R.Štefánik mírně
zleva, opis / Štefánikův dům, opis, vročení, Sign.,
patinovaný bronz 60 mm
0/0 300,- 400,-

Pol.

Chaura Karel, 1869 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2425. 600.výročí zvelebení českého mincovnictví 1900 -
koruna, dvojitý opis / český lev, opis, Sign., Punc.,
Ag900, 30mm, 4.878g, krásná patina
0/0 500,- 2600,-

Pol.

Christlbauer Josef, 1820 - 1897

Stav

V.cena

D.cena

2426. Rakouský spolek hostinských - za 10 let zásl.činnosti
- dívka s atributy pohostinství, opis / 5-řádkový
nápis ve věnci, Sign., Punc., Ag 50mm, 45.233g, pat.
0/0 4400,- 4400,-

Pol.

Christlbauer Josef, 1820 - 1897

Stav

V.cena

D.cena

2427. St.Pölten - Zahradnický spolek - Za prac.zásluhy b.l.
- císařský znak, opis / 5-řádkový nápis ve věnci,
Sign., Punc., Ag 47mm, 37.742g, na hraně zkouška kovu
0/0 3600,- --.-

Pol.

Christlbauer Josef, 1820 - 1897

Stav

V.cena

D.cena

2428. Franz Grillparzer - odhalení pomníku ve Vídni 1889 -
poprsí mírně zleva, opis / pomník, opis, Sign.,
bronz 50 mm, patina, téměř
0/0 700,- 800,-

Pol.

Christlbauer Josef, 1820 - 1897

Stav

V.cena

D.cena

2429. 100 let obrany Tyrol 1796/1896 - Nejsvětější srdce,
německý opis / tyrolská orlice, německý opis, Sign.,
měď 40 mm, krásná patina, téměř
0/0 2800,- --.-

Pol.

Jauner Jindřich, 1842 - 1912

Stav

V.cena

D.cena

2430. Generál L.Gablenz a admirál W.Tegetthoff 1874 -
dvojportrét zprava, opis / 4-řádkový nápis ve věnci,
vročení, Sign., měď 40 mm, H.7289, pěkná patina, etue
0/0 800,- --.-

Pol.

Kadlec Josef, 1894 - 1959

Stav

V.cena

D.cena

2431. Josef Bohuslav Foerster b.l. (1929) - poprsí zprava,
opis, Sign., patin. jednostranný bronz 60 mm, PZ.395
0 200,- --.-

Pol.

Kautsch Jindřich, 1859 - 1943

Stav

V.cena

D.cena

2432. Anton hrabě Wolkenstein-Trostburg - pam.plaketa 1901
- poprsí zleva, znak, nápis, Sign., patinovaný bronz
37x49 mm, téměř
0 600,- 700,-

Pol.

Kautsch Jindřich, 1859 - 1943

Stav

V.cena

D.cena

2433. Alfons Mucha - Souvenir de ses amis 1903 - poprsí
zleva, francouzský opis / znak s vavřínovou a dubovou
ratolestí, nápis, Sign., patinovaný bronz 40 mm
1/1 500,- 2800,-

Pol.

Kautsch Jindřich, 1859 - 1943

Stav

V.cena

D.cena

2434. Sochař A.Bartholomé - úmrtní plaketa - portréz zleva,
5-řádkový nápis / průčelí hrobky, nápis, Sign.,
patinovaný bronz 100x78 mm, cca 500g
0/0 1000,- 2400,-

Pol.

Kautsch Jindřich, 1859 - 1943

Stav

V.cena

D.cena

2435. Amelie Kautsch - 10.výročí svatby 1910 - portrét
zleva, 8-řádkový nápis / dívka rozhazující květiny,
nápis, Sign., patinovaný bronz 43x77 mm, téměř
0/0 800,- 1800,-

Pol.

Kautsch Jindřich, 1859 - 1943

Stav

V.cena

D.cena

2436. Dr.Victor Mataja - c.k.tajný rada 1911 - poprsí zleva
a nápis / píšící múza a 4-řádkový nápis, Sign.,
patinovaný bronz 47x65 mm
0/0 600,- --.-

Pol.

Klíma Jan, 1902 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2437. MUDr.František Cyril Kampelík (1805 - 1872) b.l. -
poprsí zleva, vysoký reliéf, opis / český znak, nápis
Sign., patinov.bronz 80mm, cca 250g, PZ.349, téměř R!
0/0 480,- --.-

Pol.

Klíma Jan, 1902 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2438. MUDr.František Cyril Kampelík (1805 - 1872) b.l. -
poprsí zleva, vysoký reliéf, opis/ český znak, nápis,
Sign., bronz 80mm, stoj. s věnov."Josefu Kubovičovi"
0/0 800,- --.-
2439. František Jan Kroiher - ředitel Kampeličky b.l. -
poprsí zprava, vysoký reliéf, opis / tři postavy,
budova Kampeličky, opis, Sign., patinovaný bronz 80mm
0/0 200,- 200,-

Pol.

Knobloch Milan, 1921 -

Stav

V.cena

D.cena

2440. Otakar Španiel - 100 let narození 1881/1981 - hlava
zleva, faksimile podpisu / torso Niké, československé
mince, nápis, vročení, Sign., patinovaný bronz 74 mm
0/0 180,- 240,-
2441. Národní divadlo - divadlo z lásky národa zrozené 1983
- část divadelní budovy, lipové ratolesti, písmo /
růže a nápis, Sign., patinovaný bronz 80 mm
0/0 200,- 300,-
2442. Božena Němcová - AR pamětní medaile b.l. - hlava
zleva, ratolest, opis / Jakub s Kristlou, opis,
Sign., Punc., Ag925, 40mm, 20.217g, skvrnky
Proof 300,- 360,-
2443. Božena Němcová - AR pamětní medaile b.l. - hlava
zleva, ratolest, opis / sedící Viktorka, nápis,
Sign., Punc., Ag925, 40mm, 20.140g, kapsle
Proof 300,- 300,-

Pol.

Kolářský Zdeněk, 1931 -

Stav

V.cena

D.cena

2444. Praha - restaurace Vikárka b.l. - pohled okny na
chrám Sv.Víta, opis / znaky pražských čtvrtí, opis,
Sign., Nepunc., zlacené Ag 34mm, 13.296g, téměř
0/0 340,- --.-
2445. Praha - restaurace Vikárka b.l. - pohled okny na
chrám Sv.Víta, opis / znaky pražských čtvrtí, opis,
Sign., Nepunc., Ag 34mm, 13.347g, patina, téměř
0/0 260,- --.-
2446. Národní divadlo - 100 let základního kamene 1968 -
portik s oponou, 4-řádkový nápis a opis / kytice
a opis, Sign., patinovaný bronz 70 mm
0/0 300,- 440,-
2447. Národní divadlo - 100 let základního kamene 1968 -
portik s oponou, 4-řádkový nápis a opis / kytice
a opis, Sign., patinovaný bronz 70 mm
0/0 420,- 500,-
2448. Praga - plaketa světové filatelist. výstavy 1968 -
okřídlené poštovní známky, český a fracouzský nápis,
Sign., patinovaný postříbřený bronz 53x51 mm, k.25
1/1 170,- 170,-
2449. Praga - plaketa světové filatelist. výstavy 1968 -
okřídlené známky, česko-frac. nápis, Sign., Ag900,
53x51 mm, 65.487g, udělení "Antonín Vopelák", etue
1 1000,- 1200,-

Pol.

Kolářský Zdeněk, 1931 -

Stav

V.cena

D.cena

2450. Praga - medaile světové filatelist. výstavy 1968 -
známka, paprsky, český a franc.opis / emblém a místo
pro udělení, Punc., zlac. Ag900, 60mm, 97.240g, etue
0/0 1500,- 1500,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Praha