Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 21. dubna 2018

Pol.

Kolářský Zdeněk, 1931 -

Stav

V.cena

D.cena

2451. Praga - medaile světové filatelist. výstavy 1968 -
známka, paprsky, český a fracouzský opis / emblém a
místo pro udělení, Punc., Ag900, 60mm, 95.977g, k.26
0/0 1700,- 1700,-

Pol.

Kolářský Zdeněk, 1931 -

Stav

V.cena

D.cena

2452. Replika svatováclavské mileniové medaile 929 - 1929,
Sign.OŠ-ZK, značeno R1973, Nepunc., Ag 34mm, 11.881g
0/0 2000,- 8500,-

Pol.

Kolářský Zdeněk, 1931 -

Stav

V.cena

D.cena

2453. Replika Svatováclavské mileniové medaile 929 - 1929,
Sign.OŠ-ZK, značeno R1973, Nepunc., zlac.bronz 34 mm
0/0 800,- 1200,-

Pol.

Kolářský Zdeněk, 1931 -

Stav

V.cena

D.cena

2454. V hudbě život Čechů - rok české hudby 1984 - pražské
budovy, lipové lístky, nápis/ čtyři holubice, krajina
lip.lístky, opis, Sign., patin.bronz 60 mm, 213.853g
0/0 300,- 380,-
2455. Interkosmos - 20.výročí mezinárodní spolupráce 1987 -
emblém organizace, opis / orbitální družice v letu
nad Zemí, opis, Sign., zlacený bronz 40 mm
0/0 200,- --.-

Pol.

Koreň Jozef, 1912 - 1971

Stav

V.cena

D.cena

2456. Ondřej Kubeš - I. kroměřížský závod železářský 1946 -
poprsí mírně zleva, opis / revers dle J.N.Würtha,
nápisy, Sign., postříbřený bronz 60 mm
0/0 800,- 800,-

Pol.

Korschann Karel, 1872 - 1943

Stav

V.cena

D.cena

2457. ČOSS (Čsl. odborný spolek slévárenský) - 8.sjezd 1931
v Brně - slévač při práci, ozubené kolo, pohled na
katedrálu, 4-řádkový nápis, Sign., litina 123x128 mm
0 800,- --.-

Pol.

Kovanič Václav Adolf, 1911 - 1999

Stav

V.cena

D.cena

2458. Minerva - 70 let možnosti studia žen na KU 1967 -
Eliška Krásnohorská zprava, opis/ znak spolku Minerva
a písmo, Sign., patinovaný bronz 70mm, Haim.str.230
0/0 200,- --.-

Pol.

Kozák Ladislav, 1934 - 2008

Stav

V.cena

D.cena

2459. Český olympijský výbor - ZOH Salt Lake City 2002 -
český lev, vlajka, olymp.kruhy, nápis / emblém her,
nápis, Sign., Ag999, 34mm, 16.108g, kapsle, etue
Proof 240,- --.-
2460. Český olympijský výbor - LOH Atény 2004 - český lev
s olympijskými kruhy, nápis / emblém her, nápis,
Sign., Ag900, 34mm, 16.267g, kapsle, etue, "certif."
Proof 240,- --.-
2461. Český olympijský výbor - ZOH Torino 2006 - český lev
/ emblém her, nápis, Sign., Ag999, 34mm, 16.151g,
kapsle, etue, "certifikát"
Proof 240,- --.-

Pol.

Kříž Václav, 1830 - 1887

Stav

V.cena

D.cena

2462. Praha - návštěva Čechů amerických 1885 - Národní
divadlo, opis / americký orel, paprsky, hvězdy
a opis, Sign., cín 37 mm, MZČ.164/24
0/0 200,- 200,-

Pol.

Lichtág Jan, 1898 - 1985

Stav

V.cena

D.cena

2463. Jindřich Petr - prezident plodinové bursy v Brně 1935
- poprsí zleva, opis / snop obilí, opis, Sign.,
patinovaný bronz 70 mm, nep.hr.
0/0 180,- --.-
2464. Hubert Lamplota - Brněnský klub k šedesátinám 1937 -
poprsí zleva, opis / vrch s hradem, opis, Sign.,
patinovaný bronz 70 mm
0/0 190,- --.-
2465. Prof.Dr. Jaroslav Kalláb - Brno 1939 - poprsí zleva,
opis / tančící děti, dětský domov, stromy, opis,
Sign., patinovaný bronz 70 mm
0/0 280,- --.-

Pol.

Lidický Karel, 1900 - 1976

Stav

V.cena

D.cena

2466. Slovanská zemědělská výstava v Praze 1948 - Republika
odměňuje rolníka, vročení / svazek lipových lístků,
opis, Sign., patin.bronz 50mm, 82.312g, hr., etue
0/0 150,- 220,-

Pol.

Mára Antonín, 1877 - 1946

Stav

V.cena

D.cena

2467. Praha - Jubil.výstava obchodní a živnost.komory 1908-
stojící postava, v pozadí pražské výstaviště/ dělník,
Merkur a nápis, Sign., měď 64x89 mm, nep.hr., rysky
1/1 800,- --.-

Pol.

Neuberger Rudolf, 1861 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

2468. Kutná Hora - Královské horní město b.l. (1887) -
chrám Sv.Barbory, opis / pohled na město, dole znak
města, opis, Sign., měď 55 mm, pěkná patina, téměř
0/0 1200,- 3600,-

Pol.

Oliva Viktor (1861-1928), Šimonovský Bedřich (* 1871)

Stav

V.cena

D.cena

2469. Jan Žižka z Trocnova - 500. výročí úmrtí 1924 -
Polopostava s palcátem v ruce, opírající se o štít
s nápisem, Sign., litý bronz 112x151 mm
1 500,- --.-

Pol.

Oppl Vladimír, 1953 -

Stav

V.cena

D.cena

2470. Největší osobnosti českého národa - Karel IV. b.l.
- poprsí zprava, most / český lev, opis, kruh orlic,
Sign., Ag999, 34mm, 16.138g, kapsle
Proof 240,- 240,-
2471. Největší osobnosti českého národa - Karel IV. b.l.
- poprsí zprava, most / český lev, opis, kruh orlic,
Sign., Ag999, 34mm, 15.016g, kapsle
Proof 240,- 240,-
2472. Největší osobnosti českého národa - Karel IV. b.l.
- poprsí zprava, most / český lev, opis, kruh orlic,
Sign., Ag999, 34mm, 15.032g, kapsle
Proof 240,- 240,-

Pol.

Oppl Vladimír, 1953 -

Stav

V.cena

D.cena

2473. Medaile "50 Euro 1999" - poprsí Jiřího z Poděbrad
mírně zleva, opis / korunov.český lev, opis, Nesign.,
Ag 50mm, 42.481g, kapsle
Proof 800,- --.-

Pol.

Pawlik František Xaver, 1865 - 1906

Stav

V.cena

D.cena

2474. Anton Scharff - AR medaile na 25 let činnosti 1893 -
poprsí zleva, nápis a opis / ratolesti a nápisy,
Sign., Ag800, 32mm, 28.584g nep.hr., dr.rysky, pat.
0/0 4000,- --.-

Pol.

Pawlik František Xaver, 1865 - 1906

Stav

V.cena

D.cena

2475. Emil Grohmann - medaile na 100 let firmy 1900 -
poprsí zleva, nápisy / žena a dvě děti u tkalcovského
stavu, za oknem továrna, nápis, Sign., bronz 50 mm
0/0 500,- 1100,-

Pol.

Prádler Jiří, 1929 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

2476. Karlova universita 1959 - Karel IV. klečící před
sv. Václavem, dva znaky, opis / státní znak, symboly
4 fakult, Sign., zlacený bronz 50 mm, luxusní etue
0/0 500,- 500,-
2477. Karlova Universita 1959 - Karel IV. klečící před
sv.Václavem, dva znaky, latin. opis / státní znak,
symboly fakult, Sign., postř.bronz 50mm, původní etue
0/0 200,- 1000,-
2478. Karlova Universita 1959 - Karel IV. klečící před
sv.Václavem, dva znaky, latin. opis / státní znak,
symboly fakult, nápis, Sign., patinovaný bronz 70 mm
0/0 240,- 340,-

Pol.

Prinz Josef, 1876 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2479. Karl Kronfuss, dvorní rada - pamětní plaketa 1918 -
poprsí zprava, opis / slavík v růžovém keři, hornická
kladívka, opis, Sign., patinovaný bronz 50 mm
0/0 300,- 340,-

Pol.

Prošek Václav

Stav

V.cena

D.cena

2480. Česká lékařská společnost (1974) - hlava J.E.Purkyně
zleva, vročení, opis / Aeskulapova hůl s hadem,
opis a nápis, Sign., patinovaný bronz 70mm, pův.etue
0/0 200,- 220,-

Pol.

Radnicky Karel, 1818 - 1901

Stav

V.cena

D.cena

2481. Znojmo - odhalení pomníku plukov. Kopala 16.X.1853 -
poprsí zpředu, dubový věnec, opis a nápis / pomník,
znak, ornament, písmo, Sign., měď 64 mm, hr., rysky
1/1 800,- 800,-

Pol.

Renner Kálmán, 1927 -

Stav

V.cena

D.cena

2482. Akademický malíř Josef Holub b.l. (1966) - hlava
zleva, opis, Sign., patin. postříbřený bronz 40 mm
0 240,- --.-

Pol.

Schäfer Hans, nar.1875

Stav

V.cena

D.cena

2483. 50.výročí založení tech. vysoké školy v Terstu 1907 -
přístavní dělník, v pozadí křižník Av.Ferdinand Max.
/ trojstěžník, nápis, Sign., bronz 60 mm, skvrnka R!
0/0 2600,- --.-

Pol.

Schäfer Hans, nar.1875

Stav

V.cena

D.cena

2484. Vídeň - 25 let továrny na umělý led 1884 / 1909 -
původní továrna a vročení / nová továrna, vročení
a nápis, Sign., bronz 70x47mm, Haus.1935, skvr., etue
0/0 700,- --.-

Pol.

Schäfer Hans, nar.1875

Stav

V.cena

D.cena

2485. Karl Heimpel - ředitel továrny na umělý led 1909 -
poprsí zprava, písmo / 7-řádkový nápis, Sign.,
patinovaný bronz 40 mm, skvrnka
0/0 300,- 300,-

Pol.

Scheid Georg Adam, 1838 - 1921

Stav

V.cena

D.cena

2486. 50 let založení lázní Meran 1886 - žena se znaky
Tyrol a Merana, opis a vročení / muž s praporem
a věnec z vinné révy, Sign., měď 35 mm, krásná patina
0/0 1800,- 1800,-

Pol.

Schilling a Radnitzky

Stav

V.cena

D.cena

2487. Odhalení Schillerova pomníku ve Vídni 1876 - pomník
a opis / múza s lyrou, opis, Sign., měď 55 mm,
65.273g, krásná patina
0/0 900,- 900,-

Pol.

Scharff Anton, 1845 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

2488. Peter von Tunner - profesor hornické akademie 1874 -
poprsí zprava, opis / znak s dvěma přilbicemi, opis,
Sign., měď 46 mm, nep.skvrnky, krásná patina
0/0 5000,- --.-

Pol.

Scharff Anton, 1845 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

2489. A.Podstatzky-Lichtenstein - střelby v Salzburgu 1885
- poprsí zleva, opis / 10-řádkový nápis, Sign.,
Nepunc., Ag 39mm, 24.442g, H.7544, nep.rysky, patina
0/0 5000,- 10000,-

Pol.

Scharff Anton, 1845 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

2490. Ples společnosti přátel umění ve Vídni 1890 - malíř
Eugen Felix, monogram / znak, výjev z plesu, písmo,
Sign., litý bronz 58/45 mm, Hauser.4792, Bach.168 R!
1/1 4200,- --.-

Pol.

Scharff Anton, 1845 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

2491. Moravský hospodářský a přírodověd. spolek, b.l.(1895)
- stoj. Morava se znakem a ratolestí, krajina/ znaky,
písmo, Sign., patin.Ag 40mm, 29.920g, nep.hr.,vl.rys.
1/0 6000,- --.-

Pol.

Scharff Anton, 1845 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

2492. Anton a Käthi Dreherovi - stříbrná svatba 12.8.1895 -
dvojportrét zleva, písmo / portréty tří synů, nápisy,
ratolesti, Sign., Ag 65mm, 130.693g, dr.hr.,nep.rysky
0/0 10000,- --.-

Pol.

Scharff Anton, 1845 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

2493. Wolfgang A. Mozart - odhalení pomníku ve Vídni 1896
- poprsí zprava, vročení a opis / andílci při hře,
5-řádkový nápis, Sign., patinovaný bronz 56 mm
0/0 2400,- --.-

Pol.

Scharff Anton, 1845 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

2494. Anton Richter - výročí založení přádelny 1852/1902 -
poprsí mírně zleva, nápisy / Aténa se dvěma žáky,
továrna, nápis, patinované Ag800, 52mm, 48.645g
0/0 10000,- 13000,-

Pol.

Schwerdtner Johann, 1834 - 1920

Stav

V.cena

D.cena

2495. Schubertův pěvecký spolek 1888 (na hraně uděl. 1906)
- poprsí zleva, opis / lyra, vavříny, opis, Sign.,
Punc., Ag900, 46mm, 46.209g, nep.rysky, patina
0/0 3600,- 3600,-

Pol.

Seidan Václav, 1817 - 1870

Stav

V.cena

D.cena

2496. Karlova Universita - 500.výročí založení 1848 -
pomník císaře Karla IV., latinský opis / latinský
5-řádk.nápis ve věnci, Sign., bronz 52 mm, MZČ.150/7
0/0 300,- 500,-
2497. Václav Hanka - měděná úmrtní medailka 12.1.1861 -
hlava zprava v lipovém věnci / šestiřádkový nápis,
Sign., 26mm, 8.009g, MZČ.150/34, pěkná patina, téměř
0/0 200,- 850,-
2498. Vysoké Mýto - 600 let založení Přemys.Otakarem 1867 -
korun. poprsí zpředu, opis / městská brána v kartuši,
opisy, Sign., zl.bronz 39 mm, pův.ouško?, velké hrany
1/1 400,- 1200,-
2499. Vysoké Mýto - 600 let založení Přemys.Otakarem 1867 -
poprsí zpředu, opis / městská brána v kartuši, opisy,
Sign., zl.bronz 39 mm, dr.hr., vl.rysky, skvrnka,tém.
0/0 300,- 1500,-

Pol.

Smolík V.R. a Goldschmid J.

Stav

V.cena

D.cena

2500. Zeměděl.rada pro Království české - uznání zásluh
Přemysl Oráč sedící na pluhu, lípa, opis / český znak
nápis a opis, Sign., patinovaný bronz 55mm, téměř
0/0 200,- 460,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Praha