Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 21. dubna 2018

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

2651. Placht - spolkový kancléř Dr.Seipel 1923 - poprsí
zleva, opis / 5-řádkový rytý nápis, Sign. bronz 60mm,
skvrny, patina
1/1 700,- --.-
2652. Perl K. - 10.německá pěvecká soutěž ve Vídni 1928 -
hlava Fr.Schuberta, faksimile podpisu, opis / lyra
mezi prapory, Sign., patinovaný bronz 90 mm, skvrna
0/1 800,- --.-
2653. Schmidt - profesor Alfréd Cosmann 1946 - portrét
zprava, opis / svatý Jiří pracující rydlem, dvojitý
opis, Sign., patinovaný bronz 45 mm
0/0 600,- --.-

Pol.

Rumunsko

Stav

V.cena

D.cena

2654. Carol I. a Elizabetha 1913 - dvojportrét zleva, opis
/ čtyři provincie vzdávají hold Romanii, vročení
a nápis, Sign.M.Nelli-Firenze, bronz 40 mm, pat.,tém.
0/0 1600,- --.-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

2655. Alexandr I. - cena carské hospodář.společnosti b.l. -
portrét zleva ve věnci / 6-řádk.nápis ve věnci, opis,
Sign.PS, bronz 49mm, 54.796g, dr.rysky, pěkná pat. R!
1/1 2000,- 4000,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

2656. Alexandr I. - úmrtní medaile 1825 - poprsí zleva,
německý opis / 7-řádk. německý nápis ve věnci, Sign.
Brandt, měď 44 mm, stopa po čepu, hrany, rysky, pat.
2/1- 500,- --.-
2657. Alexandr II. - milenium knížete Rurika 862 / 1862 -
portrétní medailonky, zářící hvězda, znak / památník
v Novgorodě, opisy, Nesign., mosaz 35 mm, vada mat.
1/1- 400,- 420,-
2658. Alexandr II. - milenium knížete Rurika 862 / 1862 -
portrétní medailonky, zářící hvězda, znak / památník
v Novgorodě, opisy, Nesign., bronz 29 mm, dr.hr.,pat.
-1/1- 200,- 200,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

2659. Alexandr III. - 50 let akademie generál. štábu 1882 -
trojportrét carů zleva, opis / Aténa věnčí hrdinu,
opis, Sign., měď 50 mm, hrany, nep.rysky, patina
-1/1- 800,- 3800,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

2660. Alexandr III. - všeruská výstava v Moskvě 1882 -
koruna, poprsí zprava ve věnci, opis / sedící Rossia,
výstavní symboly, opis, Sign., mosaz 46mm, m.o., pat.
-1/1- 500,- 550,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

2661. Alexandr III. - jubilejní řemeslná výstava 1785/1885
- ruský znak, věnec a kruh znaků gubernií / nápis
a opis, Nesign., bronz 28mm, 9.323g, pěkná patina
0/0 600,- 600,-
2662. Mikuláš II. - cena ministerstva financí za lásku
k práci b.l. - hlava zleva, opis / nápis ve věnci,
Nesign., bronz 51 mm, velké hrany, rysky, pěkná pat.
-1/1- 300,- 360,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

2663. Dokončení pravoslavného chrámu ve Varšavě 1912 -
dvojportrét Alexandra III. Mikuláše II. zleva, opis /
chrám, opis a nápis, Sign., patinovaný bronz 63 mm
1/0 1000,- 1200,-

Pol.

Řecko

Stav

V.cena

D.cena

2664. Řecký olympijský výbor - LOH London 2012 - znak řec.
olymp. výboru, vročení, opis / čtyři běžci, řecký
nápis, Nesign., patin.mosaz 60mm, etue, certifikát
0/0 240,- --.-

Pol.

Švýcarsko

Stav

V.cena

D.cena

2665. Medaile na svornost Švýcarska 1792 - stoj. Concordie,
štít se znaky kantonů, opis / oltář, opis a vročení,
Sign.Huber, měď 41mm, 31.625g, dr.hr.,dr.rys.,pat. R!
1/1 1200,- --.-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

2666. J.F.Kenedy - pamětní medaile Amatérské atletické unie
1968 - hlava zleva, monogram, nápis, Sign., patinov.
dutý bronz 140 mm s nápisem v reversu a závěs.kruhem
0 300,- --.-

Pol.

Velká Británie

Stav

V.cena

D.cena

2667. Victorie - AR jeton na 60 let vlády 1837 / 1897 -
Mladé poprsí zleva, nápis / staré poprsí zleva, opis,
Nesign., Nepunc., Ag 25mm, 9.737g, dr.hr., rys., pat.
1/1 500,- --.-

Pol.

Drahotní medaile

Stav

V.cena

D.cena

2668. Sign.FH (Hörnlein) 1923 - lichvář na snopu obilí,
nápisy / 7-řádkový nápis, bronz 38 mm, krásná patina
0/0 220,- --.-
2669. Hörnlein - ceny v Sasku v červenci 1923 - klečící muž
a žena, lebka / obelisk se znakem, ceny potravin,
Sign., bronz 38 mm, krásná patina
0/0 200,- --.-

Pol.

Jezdecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2670. Wien b.l. - spolek veteránů kavalerie - odznak
sekretáře - svatý Jiří, nápis na podkově, nápis na
stuze, zlacený bronz 34x53 mm s upín.patkou, pův.etue
0 1500,- --.-

Pol.

Robotní a pracovní známky

Stav

V.cena

D.cena

2671. GANZE TAGES ARBEIT - rakouská známka za jeden den
práce ve státní tabákové továrně v Sedleci u Kutné
Hory, bronz 30mm, 15.177g, nep.hr., nep.rysky, patina
-1/1- 800,- --.-

Pol.

Smaltované odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2672. Vídeň b.l.- Slovanská beseda - monogram a český opis,
Nesign., zlacený a smaltovaný bronz 31x41 mm se
zavíracím špendlíkem R!
1 600,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2673. Basel (Basilej) 1844 - jubil. střelby - padlý rytíř,
opis a nápis / 9 znaků, 9-řádkový nápis, Sign.A.Bovy,
měď 37mm, 27.466g, nep.hr., krásná patina, téměř
0/0 800,- 800,-
2674. Bavorsko b.l. - medaile nejlepšímu střelci - poprsí
prince regenta Luitpolda, opis / 3-řádkový nápis ve
věnci, Nesign., Nepunc., Ag 43mm, 40.136g, pův.ouško
3/3 1000,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2675. Berg Isel 1898 - AE medaile na císařské jubil.střelby
- poprsí zprava, opis / znak, trubka a 4-řádk.nápis,
Sign.Christlbauer, 44mm, 33.919g, pěkná patina
0/0 4000,- 4400,-
2676. Berlín 1890 - X.německé spolkové střelby - císař.znak
s berlínským prsním štítkem, opis / střelnice, opis,
Nesign., mosaz 39 mm s pův.ouškem, skvrny, lakovaná
1/1 420,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2677. Georgenthal (Jiřetín p. Jedlovou) 1722/1897 - 175 let
spolku - znak, opis / 5-řádk.nápis ve věnci, Nesign.,
mosaz 33 mm s původním ouškem, dr.vady materiálu R!
1/1 2000,- 3400,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2678. Jihlava 1894 - 5.moravské zemské střelby - poprsí av.
Rainera zpředu, nápis a věnec / znaky pod korunou,
nápis na stuze, Ag 34x34 mm, 24.255g, pův.ouško, pat.
0/0 12000,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2679. Lienz 1898 - jubilejní střelby - tyrolská orlice,
opis / znak města a 6-řádkový nápis, Nesign., zlacený
bronz 35 mm s původním ouškem, Haus.5229
0/0 1400,- 1400,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2680. Moravská Ostrava 1906 - X.moravské zemské střelby -
av.Rainer zprava, nápis / moravská orlice, 6-řádkový
nápis, Sign.Schaefer, Punc., pat.Ag800, 30mm, 18.166g
1/0 3200,- 4000,-
2681. Neuchatel 1898 - Švýcarské federální střelby - pět
střelců, nápis / orlice, prapory, nápis a město,
Sign.F.Landry, bronz 45 mm, velké hrany
-1/1- 400,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2682. Prusko (1861-1871) - hlava krále Viléma I., opis /
3-řádkový nápis ve věnci (nejlepšímu střelci),
Nesign., Nepunc., Ag 35 mm s pův.ouškem, 22.247g
-1/1- 1200,- --.-
2683. Saabor 1910 - střelby na 200.výročí střelecké gildy,
zbraně, prapory, terč, opis / 8-řádkový nápis,
Nesign., mosaz 29 mm s původním ouškem, lakovaná
0/1 340,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2684. Salzburg 1879 - střelby k oslavě stříbrné svatby -
dvojportrét císaře a císařovny, opisy / 11-řádkový
nápis , Nesign., bronz 38 mm, krásná patina
0/0 3000,- 7500,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2685. Vídeň 1868 - III.německé spolk. střelby - střelnice,
nápis/ 5-řádkový nápis ve věnci, Sign.Brunner, cín
33 mm s pův. raženým ouškem, Haus.5039, úhoz, patina
1/1 600,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2686. Vídeň 1880 - I.rakouské spolkové střelby - císařský
pár zprava, opis / císařský orel na terči, věnec,
opis, cín 38 mm s původním raženým ouškem, Haus.5100
1/0 900,- 900,-
2687. Vídeň 1880 - otevření střelnice - znak, dubové ratol.
a opis / terč, pušky věnec a opis, Nesign., nikl (?)
28 mm s pův. raž. ouškem, Haus.5108, dr.hr., rysky
2/2 300,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2688. Vídeň 1898 - jubilejní střelby - Fr.Josef I. zprava,
opis / žena s terčem a puškou, město, opis, Sign.
Pittner, mosaz 29mm s původním ouškem, dr.hr., škr.
1/1 700,- --.-

Pol.

Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)

Stav

V.cena

D.cena

2689. Drum (Drmy, dnes Stvolínky) 1899 - 25 let trvání
9.7., Sign.Zimbler, postříbřená mosaz 31 mm s původ.
raženým ouškem, Indra.str.49, stříbření část. setřeno
1/1 200,- 240,-

Pol.

Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)

Stav

V.cena

D.cena

2690. Gaber (Kravaře) 1901 - svěcení praporu 23.6.,
Nesign., mosaz 28 mm s původním raženým ouškem,
Indra.str.42, pěkná patina
1/1 500,- 600,-

Pol.

Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)

Stav

V.cena

D.cena

2691. Kouřim 1884 - svěcení praporu spolku arciv. Albrechta
17.8., Nesign., cín 30 mm s původním raženým ouškem,
Indra.str.41, patina, téměř
0/0 800,- --.-
2692. Krummau (Český Krumlov) 1914 - 40 let trvání spolku
5.7., Nesign., mosaz 28 mm s původním raženým ouškem,
Indra.str.38, hr., dr.rysky
-1/1 400,- 460,-

Pol.

Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)

Stav

V.cena

D.cena

2693. Nieder Ober Grund (Dolní a Horní Žleb u Děčína) 1909-
100 let spolku 11.7., Nesign., bronz 28 mm s původním
raženým ouškem, Indra.0, dr.hr., patina
1/1 600,- 600,-

Pol.

Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)

Stav

V.cena

D.cena

2694. Nieder Ober Grund (Dolní a Horní Žleb u Děčína) 1909-
100 let spolku 11.7., Nesign., mosaz 28 mm s původním
raženým ouškem, Indra.0, hr., pěkná patina
1/1 500,- 750,-

Pol.

Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)

Stav

V.cena

D.cena

2695. Praha Libeň 1891 - spolek hraběte Filipa Grünne -
svěcení praporu, Nesign., bílý bronz 32mm, 18.852g,
Indra.str.42(cín), nep.hr.ražbou
0/0 1000,- 1900,-

Pol.

Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)

Stav

V.cena

D.cena

2696. Seidenschwanz (Vrkoslavice u Jablonce nad N.) 1904 -
10 let trvání spolku 26.6., Nesign., stř.mosaz 28 mm
s pův. raženým ouškem, Indra.str.51, patina, dr.hr.
1/1 800,- 800,-
2697. St.Andreas-Wördern 1904 - slavnost svěcení praporu
7.8., Sign.Zimbler, postříbřená mosaz 31 s původním
raženým ouškem, skvrnky, patina, téměř
0/0 200,- 200,-

Pol.

Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)

Stav

V.cena

D.cena

2698. Theresienstadt (Terezín) 1912 - 40.výročí založení
11.8., Nesign., mosaz 28 mm s původ. raženým ouškem,
Indra.str.49, nep.hr., dr.rysky, pěkná patina
1/1 800,- --.-

Pol.

Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)

Stav

V.cena

D.cena

2699. Trebnitz (Třebenice a okolí) b.l. - medaile za 25 let
služby, Sign.IB, postříbřená mosaz 28 mm s původním
raženým ouškem, Indra.str.50, patina, téměř
0/0 700,- --.-
2700. Tuřany 1897 - 25 let trvání spolku 26.9., Nesign.,
zlacená mosaz 31 mm s původním raženým ouškem,
Indra.str.50, nep.nedor., nep.hr., nep.rysky, téměř
0/0 200,- 200,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Praha