Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 21. dubna 2018

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

2701. Nesign. - medailka na uvítání císaře v Čechách 1874 -
královská koruna, český opis / korunovaný císařský
monogram a heslo, cín 32 mm s původním ouškem, patina
0/0 150,- 150,-
2702. Scharff - jubilejní V.spolk.střelby ve Vídni 1898 -
poprsí, nápis/ žena vyrývá letopočet do kmene stromu,
znak, nápis, Sign., Ag 37mm, 25.331g, ouško, hr.,rys.
-2/2- 1200,- 1200,-
2703. Nesign. - medailka Červeného kříže na spojen. 1914 -
dvojportrét zprava ve věnci / 6-řádkový nápis,
zlacený bronz 23 mm s původním raženým ouškem, patina
0/0 100,- 130,-

Pol.

Arcivévoda Rudolf, 1858 - 1889

Stav

V.cena

D.cena

2704. Lauer - úmrtní medailka 30.1.1889 - poprsí zprava,
opis / císařský znak, palmová ratolest a opis, Sign.,
bronz 27 mm s původ.raženým ouškem, hr., rys., patina
-1/1 100,- 130,-

Pol.

Schwarzenberg Karel - polní maršál, 1771 - 1820

Stav

V.cena

D.cena

2705. Pichler - AE pamětní medaile b.l. - poprsí zprava,
opis / Mars se štítem a vavřínovou ratolestí, opis
a nápis, Sign., 46mm, Don.3889, hr., škr., rys., pat.
-2/2- 200,- 220,-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

2706. Sv.Václav zleva, opis / olomoucký dóm sv.Václava,
opis, vročení 1777 - 1977, Sign.M (Myszak), patinov.
bronz 60 mm
0/0 120,- 120,-
2707. Grmela a Doležal - 850 let chrámu sv. Václava 1981 -
biskup Jindřich Zdík, nápis / chrám, nápisy, Sign.,
patinovaný bronz 60 mm, nepůvodní etue
0/0 150,- 150,-

Pol.

Praha - Královské Vinohrady

Stav

V.cena

D.cena

2708. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - svěcení základního
kamene 28.X.1928, Nesign., hliník 30 mm s původním
raženým ouškem, Přib.720, dr.hr., dr.rysky, patina
1/1 100,- 100,-

Pol.

Vyškov

Stav

V.cena

D.cena

2709. Svěcení praporu 1864 - svatí Cyril a Metoděj, opis /
moravská orlice, opis, Nesign., cín 28 mm s původním
ouškem, dr.hr., pěkná tmavá patina
2/2 50,- 60,-

Pol.

Církevní medaile - ražené svátostky kruhové

Stav

V.cena

D.cena

2710. Svatý Augustin Veliký, opis/ svatý Tomáš z Villanovy,
Nesign., měď 24mm, 3.267g, dírka 2 mm, tmavá patina
-1/1- 40,- --.-
2711. Panna Marie v oblacích, Duch Svatý, němec.opis / Duch
Svatý, věnec, němec.opis, Nesign., cín 32 mm s původ.
raženým ouškem, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
-1/1- 30,- --.-

Pol.

Medaile vydané Českou numismatickou společností

Stav

V.cena

D.cena

2712. Havelka - 650 let narození Petra Parléře 1980 -
portrét zleva, opis / český lev, měřidlo, úhelník,
znak, opisy, Sign., postř.bronz 40 mm, BK.17, téměř
0/0 80,- 80,-
2713. Havelka - 650 let narození Petra Parléře 1980 -
portrét zleva, opis / český lev, měřidlo, úhelník,
znak, dva opisy, Sign., postř.bronz 40 mm, BK.17
0/0 60,- 85,-
2714. Vitanovský - 100 let Národního divadla 1983 -
budova ND překryta obrysy tří hlav, vavřín.ratolest,
opis / opona, nápis, Sign., postř.bronz 40mm, BK.23
0/0 50,- 50,-
2715. Vitanovský - 900 let korun. Vratislava II. 1986 -
hlava zprava, opis / ruce držící korunu, 6-řádk.nápis
a opis, Sign., patinovaný bronz 42 mm, BK.27A
0/0 100,- 130,-
2716. Knobloch - Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791 (1987) -
poprsí zprava, vročení, opis / památné pražské budovy
a opis, Sign., postř.bronz 42 mm, BK.28, téměř
0/0 80,- 95,-
2717. Snopek - 20 let zákona o Čsl.federaci 1988 - Pražský
a Bratislavský hrad, stuha a nápis / 8-řádkový nápis
a kniha přev.stuhou, Sign., patinov.měď 59 mm, FM.30
0/0 80,- 80,-
2718. Vitanovský - František Šternberk Manderscheid 1991 -
hlava zleva, hvězda, písmo / budova Národního muzea,
nápis na stuze, opis, Sign., patin.bronz 60 mm, FM.35
0/0 100,- 160,-
2719. Soušek - PF 2003 - novoročenka ČNS pro členy - pregéř
a opis / 4-řádk.nápis v kartuši, Nesign., hliník 24mm
0/0 16,- --.-

Pol.

Brno medaile - pobočka ČNS

Stav

V.cena

D.cena

2720. Řehořík - Tomáš Jordán, moravský zemský lékař (1989)
- hlava zleva, moravský znak, opis/ tři postavy, erb,
opis, Sign., postříbřený bronz 60 mm, FM.14, etue
0/0 150,- 150,-

Pol.

Děčín - pobočka ČNS

Stav

V.cena

D.cena

2721. Dluhoš, Bernát - 25 let organiz.numismatiky 1992 /
Stanislav Dluhoš - Děčín - služba sběratelům, Nesign.
mosaz 28 mm, FM.6 (pouze 100 ks), patina R!
0/0 34,- 50,-

Pol.

Hradec Králové - pobočka ČNS

Stav

V.cena

D.cena

2722. Vitanovský - Eliška Rejčka - 650 let úmrtí 1985 -
hlava se závojem a královskou korunou, vročení, opis
/ znak a nápis, Sign., patinovaná měď 50 mm, BK.8B
0/0 100,- 180,-
2723. Kolářský - architekt Josef Gočár (1880 - 1945) 1985 -
poprsí zleva, architektura, opis/ plán města, stavby,
znak, opis, postříbřený bronz 42 mm, FM.9, nep.hr.
0/0 100,- 130,-
2724. Harcuba - 125 let bitvy u Hradce Králové 1991 -
památník bitvy, opis / bitevní scéna, opis, Sign.,
lesklý patinovaný postříbřený bronz 50 mm, FM.15
0/0 100,- 420,-
2725. Harcuba - 125 let bitvy u Hradce Králové 1991 -
památník bitvy, opis / bitevní scéna, opis, Sign.,
lesklý patinovaný postříbřený bronz 50 mm, FM.15
0/0 100,- 220,-
2726. Soušek - jeton na pobočkový výlet do Polska 1999 -
lev s písmenem "G", opis / znak Gdaňska, opis,
Nesign., mosaz 24 mm, skvrnka, patina, pouze 52ks RR!
0/0 26,- --.-

Pol.

Ivančice - pobočka ČNS

Stav

V.cena

D.cena

2727. Zeman - 20 let pobočky 1959/1979 - poprsí Alfonse
Muchy zpředu, štětce, nápis / motiv Muchova plakátu,
nápisy, Sign., patinovaný bronz 60 mm, BK.4
0/0 150,- 440,-

Pol.

Liberec-Jablonec - pobočka ČNS

Stav

V.cena

D.cena

2728. Přibyl - 25 let pobočky 1949/1974 - replika aversu
pražského groše Jiřího z Poděbrad / znaky Liberce
a Jablonce, písmo, Ag900, 27mm, 3.451g, BK.25/3
0/0 100,- 120,-

Pol.

Opava - pobočka ČNS

Stav

V.cena

D.cena

2729. Pátý sjezd numismatiků Slezska a severní Moravy 1960
- slezská orlice, tři mince / štít s nápisem a opis,
Sign. Šlosar, bronz 31 mm, BK.5 (pouze 100 ks) R!
0/0 50,- 85,-
2730. Vitanovský - Mikuláš II. Opavský (1288-1365) 1991 -
sedící kníže, znak, nápis / dominikánský klášter,
písmo, Sign., patinovaný bronz 60mm, FM.29/19 (200ks)
0/0 100,- 190,-

Pol.

Ostrava - pobočka ČNS

Stav

V.cena

D.cena

2731. Šindelář - Erwin Schulhoff (1894 - 1942) 1982 -
tvář mezi notovou osnovou a ostnatými dráty, nápis /
notový zápis, písmo, Sign., patin.bronz 70 mm, BK.5
0/0 100,- 160,-

Pol.

Příbram - pobočka ČNS

Stav

V.cena

D.cena

2732. PF 2001 - Svatá rodina, opis / důlní vozík č.1, opis,
Nesign., mosaz 27 mm, 7.169g, 300ks, kapsle
0/0 44,- 50,-

Pol.

Teplice - pobočka ČNS

Stav

V.cena

D.cena

2733. Kňourek - 40 let pobočky 1951/1991 - městský znak,
opis/ čtyři římské "X", mezi nimi letopočty, Nesign.,
cínová klipa 45x45 mm, FM.5, 250ks, patina
0/0 100,- --.-

Pol.

Babka Karel, 1880 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

2734. Miroslav Tyrš (1832 - 1884) b.l. - poprsí zleva,
opis, Sign., postříbřený jednostranný bronz 60 mm,
ryté věnování "Albertu Valečkovi ..... v Praze 1948"
0 120,- 150,-

Pol.

Babraj Konrád, 1921 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

2735. 70 let českého divadla v Brně 1884/1954 - Jeník
a Kecal z Prodané nevěsty, opis / divadlo, ratolest,
vročení a opis, Sign., patinovaný hliník 60 mm, téměř
0/0 100,- 100,-

Pol.

Brůha Jaroslav, 1889 - 1976

Stav

V.cena

D.cena

2736. ČOS b.l. - Členu vítězného družstva v závodě o štít
Lutzovův - tři sportovci, opis / tři sedící sokoli,
opis, Sign., patinovaný bronz 70 mm, skvrnky, téměř
0/0 95,- 400,-
2737. ČOS - 100.výročí narození Dr.Miroslava Tyrše 1932 -
Portrét v sokolské čapce zleva, písmo / 5-řádk. nápis
a sokol s rozepjatými křídly, Sign., pat.bronz 42 mm
1/1 100,- 1100,-

Pol.

Cvengrošová Ludmila, 1937 -

Stav

V.cena

D.cena

2738. SNS Trenčín - Laugaricio - 1800 let řím.nápisu 1979 -
setkání Římanů a domorodců, nápis / scéna tesání
nápisu, opis, Sign., postříbř.bronz 68 mm, Min.10/2a
0/0 100,- 200,-

Pol.

David František, 1913 - 2002

Stav

V.cena

D.cena

2739. PNP - Vítězslav Hálek - 100. výročí narození 1974 -
poprsí zleva, opis / lví hlava zleva, část tlapy na
hřbetu knihy, nápis, Sign.FD, patinovaný bronz 35 mm
0/0 100,- --.-

Pol.

Formánek Petr, 1944 -

Stav

V.cena

D.cena

2740. Josef Jungmann - 200.výročí narození 1973 - poprsí
mírně zleva, vročení, opis / Pegas zleva, opisy,
Sign., patinovaný bronz 60 mm
0/0 80,- --.-

Pol.

Hám Anton, 1899 - 1965

Stav

V.cena

D.cena

2741. Slobodné hlavné banské mesto Kremnica b.l. - část
města s kostelem, opis / městská brána a okolní domy,
bez opisu, Sign., patinovaný bronz 60mm, etue, téměř
0/0 120,- 120,-
2742. Poprsí Dr.Miroslava Tyrše zleva, opis, Sign., patin.
jednostr.bronz 60 mm, v Rv. věnov. "1908-1948 br. Hon
Jaroslav 40 let členem jed.Sokol Benátky n.J.", etue
0 100,- 140,-

Pol.

Hájek Robert, 1880 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2743. Hanácká Beseda - Petr Bezruč - 90.narozeniny 1957 -
poprsí zleva, opis / úryvek básně, ratolest bodláku,
opis, Sign., patinovaný bronz 60 mm, PZ.408, pův.etue
0/0 100,- 100,-
2744. F.V.Brož - 20.výročí založení Drobné plastiky 1957 -
poprsí zprava, opis / pětiřádkový nápis, Sign.,
patinovaný bronz 60 mm R!
0/0 40,- 44,-

Pol.

Hampl Jiří Václav, 1929 -

Stav

V.cena

D.cena

2745. Pardubice - 650.výročí povýšení na město 1990 -
městská pečeť / pohled na město, opis, letopočty,
Sign., patinovaný bronz 70 mm
0/0 100,- 100,-

Pol.

Harcuba Jiří, 1928 - 2013

Stav

V.cena

D.cena

2746. Ema Nevrlá, česká malířka - 100 let narození 1977 -
portrét zprava/ katedrála sv.Víta v květinovém věnci,
písmo, Sign., Punc., patinovaný bronz 31 mm (100ks)
0/0 100,- 950,-
2747. Karel IV. - 700 let úmrtí 1978 - got.nápis "Karolus"
a universitní pečeť, opis / arkýř Karolina, opisy,
Sign., lakovaný patinovaný bronz 38 mm
0/0 100,- 1100,-
2748. ČSPDP - 100 let Národního divadla 1983 (1981) -
Thalie s rukou nad budovou ND, maska, lyra, opis /
triga s múzou, opis, Sign., patinovaný bronz 38 mm
0/0 80,- 380,-
2749. ČSPDP - 100 let Národního divadla 1983 (1981) -
Thalie s rukou nad budovou ND, maska, lyra, opis /
triga s múzou, opis, Sign., patin. postř. bronz 38 mm
0/0 100,- 600,-
2750. ČSPDP - Matyáš B. Braun - 300 let narození 1984 -
stylizovaný portrét zleva, nápis / socha, zábradlí,
opis, Sign., patinovaný bronz 38 mm, dr.hr.
0/0 150,- 160,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Praha