Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 21. dubna 2018

Pol.

Mlynář Miroslav, 1938 -

Stav

V.cena

D.cena

2801. Galerie DAF - Návštěva papeže v Československu 1990 -
portrét zleva, ozdobná mříž, opis / v negativu pečeť
galerie, Sign., patinov. bronz 50 mm, Rv. od lepidla
0/0 60,- 60,-

Pol.

Mrázek Alexander, 1918 - (?)

Stav

V.cena

D.cena

2802. Československá akademie věd (1967) - hlava Jana Ev.
Purkyně zprava, opis / lat. nápis, ratolest, tabulka
pro udělení, český opis, Sign., bronz 65 mm
0/0 80,- 80,-

Pol.

Nálepa Josef, 1936 -

Stav

V.cena

D.cena

2803. Franz Kafka 1997 - portrét mírně zleva, Davidova
hvězda, opisy, Sign., patinovaný jednostr.bronz 55 mm
0 100,- 150,-

Pol.

Nejtek Václav, 1899 - 1958

Stav

V.cena

D.cena

2804. 50 let Jednoty uměleckých výtvarníků 1898/1948 -
socha na podstavci, za oknem moderní budovy / velká
písmena JUV, opis, Sign., patinovaný bronz 55 mm
0/0 70,- 70,-

Pol.

Odehnal Antonín, 1878 - 1957

Stav

V.cena

D.cena

2805. Československá obec sokolská - Přebornici b.l. -
cvičící žena, sokol, ohňový oltář, opis / vavřínová
a lipová snítka, písmo, Sign., patinovaný bronz 50 mm
1/0 100,- 240,-
2806. Ministerstvo veř. zdravotnictví a tělesné výchovy -
Vítězství b.l. - velký státní znak, opis / Niké věnčí
atleta, nápis, Sign., patinovaný bronz 45 mm
0/0 70,- 240,-

Pol.

Otáhal Karel, 1901 - 1972

Stav

V.cena

D.cena

2807. Tenis - čtyřhra mužů b.l., bez nápisu, neuděleno,
Sign., patin. eloxovaný jednostraný hliník 66x47 mm
1 50,- 50,-

Pol.

Pátek Karel, 1856 - 1910

Stav

V.cena

D.cena

2808. Ignát Herrmann b.l. (1900) - poprsí v klobouku zleva,
opis / snítka v kartuši, na listech názvy knih,
Sign., cín 38 mm, PZ.393, dr.hr., dr.rysky, patina
1/1 100,- 100,-

Pol.

Peter Andrej, 1912 - 2003

Stav

V.cena

D.cena

2809. Jan Amos Komenský b.l. - poprsí zleva, opis, Sign.,
patinovaný bronz 70 mm
0 70,- 180,-
2810. Banská Štiavnica - 350 let výbušnin v hornictví 1977
- pohled do důlní šachty, opisy / podzemní výbuch,
nápis, Sign., patinovaný bronz 70 mm
0/0 100,- 320,-
2811. SNS Bratislava - 550 let udělení mincovních práv 1980
- pregéř, nápis / dvě medaile a listina s pečetí,
opis, Sign., patinovaný bronz 80 mm
0/0 100,- 260,-
2812. Johannes Nepomuk Hummel - 150.výročí úmrtí 1987 -
poprsí čelně, vročení / dům v Bratislavě, nápis,
Sign., patinovaný bronz 70 mm
0/0 100,- 220,-

Pol.

Pichl Ivan Bojislav, 1850 - 1923

Stav

V.cena

D.cena

2813. B.Smetana - Prodaná nevěsta ve Vídni 1.-8. VI. 1892 -
hlava zleva ve věnci, Národní divadlo, opis / Jeník a
Mařenka, opis, Sign., bronz 45mm, hr., rys., lakovaná
-1/1- 50,- 75,-

Pol.

Prádler Jiří, 1929 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

2814. ČKD Praha - Za zásluhy a spolupráci (1961) - dělník
a opis / emblém firmy na globu, ozubené kolo, nápis,
Sign., zlacený bronz 60 mm, původní etue
0/0 70,- 70,-
2815. Jiří z Poděbrad - 500 let mírového poselstva 1964 -
korunované poprsí zleva, opis / český znak a listina
s pečetí, Sign., patinovaný bronz 62 mm
0/0 160,- 220,-
2816. Mistr Jan Hus - 550 let upálení 1965 - poprsí zleva,
opis / zářící plamen, vročení, latinský opis, Sign.,
patinovaný bronz 70mm
0/0 120,- 160,-
2817. Interkamera Praha 1969 - oko, clona fotoaparátu, opis
/ mozaika, vročení, Sign., bronz 67 mm, etue
0/0 70,- 70,-
2818. Památník národ. písemnictví - Jaroslav Vrchlický 1972
- hlava mírně zprava, vročení, opis / lev s listinou,
opis, Sign., patinovaný bronz 35 mm, nep.škr.
0/0 40,- 40,-
2819. Bohuslav Martinů - Polička b.l. (1980) - hlava zleva,
vavřínová ratolest, opis / nápis v koruně stromu,
v pozadí město, Sign., patinovaný bronz 40 mm
0/0 120,- 140,-
2820. Karlovy Vary - Johann Wolfgang Goethe 1992 - hlava
zleva, opis / budovy, znak města, nápis, Sign.,
patinovaný bronz 50 mm, původní etue
0/0 100,- 190,-

Pol.

Pribiš Rudolf, 1913 - 1984

Stav

V.cena

D.cena

2821. Universita P.J.Šafárika v Košicích 1974 - právnická
fakulta - sedící Justicia zleva, opis / kniha, nápis,
Sign., patinovaný bronz 68 mm, hrany ražbou
1/1 100,- 150,-

Pol.

Ronai Miroslav, 1957 -

Stav

V.cena

D.cena

2822. Antonín Dvořák - 150.výročí narození 1991 - poprsí
zleva, vročení, opis / lyra a pražské budovy, Sign.,
postříbř. bronz 40 mm, kapsle, patina, průvodní text
0/0 100,- 180,-
2823. Wolfgang Amadeus Mozart - 200.výročí úmrtí 1991 -
poprsí zprava, vročení, opis / průčelí Stavovského
divadla, Sign., postříbřený bronz 40 mm, patina, etue
0/0 100,- 180,-

Pol.

Řezáč Petr, 1953 -

Stav

V.cena

D.cena

2824. Česká lékařská společnost (1986) - hlava Jana Evang.
Purkyně zleva, vročení a opis / pražské budovy,
Karlův most a písmo, Sign., patin. bronz 60 mm, etue
0/0 80,- 80,-

Pol.

Schiffer Wiliam, 1920 -

Stav

V.cena

D.cena

2825. Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919) 1991 - poprsí
mírně zprava, vročení a opis / mohyla na Bradle, nad
ní generálská čepice a květiny, Sign., pat.bronz 50mm
0/0 100,- 160,-

Pol.

Seidan Václav, 1817 - 1870

Stav

V.cena

D.cena

2826. Položení zákl.kamene Národního divadla 16.5.1868 -
průčelí divadla / ve věnci šestiřádkový nápis, Sign.,
cín 34mm, MZČ.150/55, hrany, rysky, patina
-1/1- 30,- 30,-
2827. Položení zákl.kamene Národního divadla 16.5.1868 -
průčelí divadla / ve věnci šestiřádkový nápis, Sign.,
cín 34mm, MZČ.150/55, nep.hr., dr.škr., patina, téměř
0/0 100,- 130,-

Pol.

Skromný Rudolf, nar.1934

Stav

V.cena

D.cena

2828. 770 let Příbrami a 100 let Příbramského muzea 1986 -
pečeť města, opis / budova dolu, znak, vročení, opis,
Sign., patinovaný postříbřený bronz 71 mm, skvrnky
0/0 60,- 110,-

Pol.

Slezák Miloš, 1921 -

Stav

V.cena

D.cena

2829. Architekt Adolf Loos (1870 - 1933) 1981 - hlava zleva
a nápis / hlava mírně zleva, faksimile podpisu,
Sign., patinovaný bronz 60 mm
0/0 80,- 120,-

Pol.

Sopr Alois, 1913 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

2830. SVU Mánes - na paměť 5.května 1945 - hlava Alexandra
Velikého zprava, opis / bojovníci na barikádě
s praporem, opis, Sign., patinovaný bronz 60 mm
0/0 70,- 70,-

Pol.

Stehlík Josef

Stav

V.cena

D.cena

2831. Zemská jednota řemesl. a živnost. společenstev 1935 -
stojící Niké čelně, znaky řemesel, ratolesti, opis /
znak a nápis ve věnci, Sign., patinovaný bronz 50 mm
0/0 60,- 170,-

Pol.

Straka Jan Václav, 1920 - 1983

Stav

V.cena

D.cena

2832. Wolkrův Prostějov b.l. - hlava Jiřího Wolkera čelně,
nápis / stojící postava zezadu, za ní plameny, opisy,
Sign., patinovaný bronz 60 mm, nep.hr.
1/0 50,- 75,-
2833. Památník národního písemnictví - Jaroslav Hašek 1973
- portrét, kresba vojáka Švejka, vročení, faksimile
podpisu / lev s knihou, nápis, Sign., pat.bronz 34mm
0/0 40,- 75,-
2834. Památník národního písemnictví - Jaroslav Hašek 1973
- portrét, kresba vojáka Švejka, vročení, faksimile
podpisu / lev s knihou, nápis, Sign., pat.bronz 70mm
0/0 60,- 120,-
2835. Památník národního písemnictví - Jaroslav Hašek 1973
- portrét, kresba vojáka Švejka, vročení, faksimile
podpisu / lev s knihou, nápis, Sign., pat.bronz 35mm
0/0 50,- 85,-
2836. Karel Jaromír Erben (1811 - 1870) 1983 - poprsí
zleva, vročení, opis / čtyři výjevy z Kytice,
Sign., patinovaný bronz 60 mm
0/0 100,- 140,-

Pol.

Straka Jan Václav, Hvozdenský Josef

Stav

V.cena

D.cena

2837. Ivan Olbracht (1882 - 1952) - pamětní medaile 1984 -
poprsí zleva, opis / hlava dívky, pták, stromy, opis,
Sign., patinovaný bronz 75 mm
0/0 80,- 190,-

Pol.

Šajn Jaroslav, 1926 - 1995

Stav

V.cena

D.cena

2838. Jan Zach, hudební skladatel (1699 - 1713) 1949 -
poprsí mírně zleva, opisy / stromek, dva znaky, opis,
Sign., postříbřený hliník 40mm, 10.423g, téměř
0/0 60,- 60,-

Pol.

Šimonovský Bedřich, nar.1871

Stav

V.cena

D.cena

2839. Papež Pius XI., b.l. (1922) - poprsí čelně, opis,
Sign., patin. jednostranná litá medaile (parně PbSn)
63mm, vlas.rysky, nep.úhozy
1- 50,- 85,-

Pol.

Šmakal Václav Karel, 1863 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2840. František Palacký - upom. na 100 let narození 1898 -
poprsí zleva, vročení, opis / lipová snítka, písmo,
Sign., cín 34 mm s původním ouškem, dr.hr., skvrny
-1/1- 100,- 100,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

2841. SVU Mánes - na památku otevření budovy 1930 - hlava
Josefa Mánesa zprava, opis / budova SVU Mánes, řeka,
4-řádk.nápis, Sign., patinovaný bronz 40 mm, skvrnky
0/0 150,- 150,-

Pol.

Štefunko František, 1903 - 1974

Stav

V.cena

D.cena

2842. Slovenské národné povstanie (1944) b.l. - Slovakia
s praporem, partyzáni, opis / anděl nad padlým
hrdinou, opis, Sign., patinovaný bronz 70 mm
0/0 120,- 800,-

Pol.

Tříska Jan, 1904 - 1976

Stav

V.cena

D.cena

2843. Petr Bezruč - In memoriam 17.II.1958 - poprsí zleva,
opis/ stránka s citátem, vavřínová a růžová ratolest,
opis, Sign., patinovaný bronz 70 mm
0/0 100,- 220,-

Pol.

Uchytilová-Kučová Marie, 1924 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2844. Opava - 100 let chrámu Panny Marie 1870/1910/1970 -
průčelí kostela, latinský opis / zářící hořící srdce
s křížem, latinský opis, Sign., patinov.bronz 50 mm
0/0 100,- 320,-

Pol.

Uchytilová Marie, 1924 - 1989 a Hampl J.V., 1929 -

Stav

V.cena

D.cena

2845. Lidice - na paměť 50. výročí vyvraždění obce 1992 -
socha matky s dítětem, nápisy, Sign., jednostranný
postříbřený bronz 75 mm
0 150,- 180,-
2846. Pardubice - 100.výročí založení muzea 1980 - nádoba
aquamanile ve tvaru psa, opis / zámek se zvýrazněným
opevněním, opis, Sign., patinovaný bronz 65 mm
0/0 80,- 110,-

Pol.

Vít Josef

Stav

V.cena

D.cena

2847. Setkání absolventů základní školy / Suchardův dům -
Podkrkonošské muzeum v Nové Pace, opis, b.l., Sign.,
hliník 46 mm
0/0 60,- 60,-
2848. Poprsí Stanislava Suchardy zprava, opis / Suchardův
dům - Podkrkonošské muzeum v Nové Pace, opis, Sign.,
hliník 42 mm
0/0 120,- --.-

Pol.

Děčín

Stav

V.cena

D.cena

2849. Stanislav Dluhoš - 40 let organisované numismatiky v
Děčíně 1962/2002 - Děčínský zámek, opisy / emblém
firmy Moneta, opis, Nesign., měď 28 mm, skvrna
1/0 42,- 42,-
2850. Stanislav Dluhoš - 700 let první zmínky o obci Morav.
Písek 1300/2000 - pečeť a opis / emblém firmy Moneta,
opis, Nesign., bronz 28 mm, skv.
1/1 42,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Praha