Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 21. dubna 2018

Pol.

Hradec Králové

Stav

V.cena

D.cena

2851. Sign.JJ - 777 let královského věnného města 2002 -
lev s písmenem "G", opis / písmeno "G" ve štítu,
dvojitý opis, Nepunc., patin. Ag 30mm, 3.498g, téměř
0/0 300,- 300,-
2852. Polní myslivci rakouské armády 1866/ mauzoleum v Lípě
3.7.1866, b.l.(patrně 2006), Nesign., patinovaná měď
30 mm
0/0 100,- --.-
2853. Nesign.- 140 let bitvy u Hradce Králové 2006 - mrtvá
baterie - portréty proti sobě, opis / kříž, nápis
a opis, měď 31 mm, patina, téměř
0/0 100,- 100,-
2854. Nesign.- 140 let bitvy u Hradce Králové 2006 - mrtvá
baterie - portréty proti sobě, opis / kříž, nápis
a opis, měď 31 mm
0/0 100,- --.-

Pol.

Jablonec nad Nisou

Stav

V.cena

D.cena

2855. Dostál - AR medaile na otevření mincovny 1993 - znaky
a sedmiřádkový nápis v kruhu/ razidla, ražby a nápis,
Sign., Punc., 40mm, 44.909g, etue
Proof 500,- 1100,-
2856. Reklamní jeton České mincovny b.l. - emblém mincovny
v koruně jabloně, opis / emblém, opis, kruh českých
lvů, Nesign., mosaz 30 mm
0/0 20,- --.-

Pol.

Kremnica

Stav

V.cena

D.cena

2857. Mincovňa republiky Československej v Kremnici b.l. -
budovy mincovny, nápis / výrobní hala s razícími
stroji, Nesign., patinovaný bronz 55 mm, téměř
0/0 100,- 120,-

Pol.

Krnov

Stav

V.cena

D.cena

2858. Československo-polská numismatická konference 1986 -
replika aversu Krnovského dukátu z roku 1561, opis,
nápisy v rozích, Sign.JČ (Černý), měď.klipa 40x40 mm
0 100,- 110,-

Pol.

Kutná Hora

Stav

V.cena

D.cena

2859. Peter - Kutnohorský pamětní groš b.l. (1949) -
replika aversu groše Václava II. / znak kutnohorských
mincířů, opis, Nesign., Punc., Ag987, 27mm, 4.057g
0/0 60,- 130,-

Pol.

Mladá Boleslav

Stav

V.cena

D.cena

2860. Nesign. - 100 let založení automobilky 1895 / 1995 -
starý automobil, starý znak, nápis / nový automobil,
znak a nápis, Punc., Ag999, 30mm, 9.982g, pat., téměř
0/0 150,- --.-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

2861. Sign.VN/SV-BT - obnovení Palackého university 1971 -
poprsí zleva, latinský opis / 8-řádkový český nápis
a lipová snítka, patinovaný bronz 60 mm, původní etue
0/0 80,- 240,-

Pol.

Pardubice

Stav

V.cena

D.cena

2862. Reklamní jeton - 40 pardubických Fortun 2013 -
znak města, opis / socha Fortuny, nominál "40",
opis, Nesign., mosaz 30 mm, patina, téměř
0/0 20,- 85,-

Pol.

Plzeň

Stav

V.cena

D.cena

2863. Reklamní jeton - 40 plzeňských andělíčků 2012 - měst.
znak, opis / andělíček, opis, Sign.PV, mosaz 30 mm
0/0 20,- 20,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

2864. Hájek - pohled na Karlův most, Malou Stranu a Pražský
hrad, nápis, b.l., Sign., bronzový plech 90x54 mm
se čtyřmi upínacími patkami
0 150,- 180,-
2865. Upomínka základ. kamene Národního divadla 16.V.1868 -
budova Národního divadla / nápis ve věnci, Nesign.,
cín 38 mm, Don.4915, původní ouško odstraněno, rysky
-1/1- 50,- --.-
2866. Velké Národní divadlo v Praze, dvojitý opis / nový
most pražský, dvojitý opis, Nesign., cín 40 mm
s původním raženým ouškem, hrany, poškrábaný revers
1/2 30,- --.-
2867. Bratřím Čechům americkým k milé upomínce 1885 -
Národní divadlo, český opis / znak USA, český opis,
Sign.Kříž, cín 37mm, 10.785g, jako Don.5018, patina
0/0 150,- 180,-
2868. Národní divadlo, opis / Pražský hrad, znak, lipové
snítky, nápis, b.l. (patrně 1868/1968), Nesign.,
patinovaný bronz 38 mm s původ. raženým ouškem, téměř
0/0 40,- 40,-
2869. Akademie výtvarných umění 1795/1970 - Pegas zprava,
podpisy profesorů / 5-řádkový nápis, Nesign.,
patinovaný bronz 70 mm, zlacená hrana, původní etue
0/0 200,- 200,-
2870. Vít - 100 let Národního divadla 1883/1983 - budova
Národního divadla, opis / znak, mapa, lipové snítky
a opis, Sign., mosaz 30 mm, skvrnka
0/0 60,- 100,-
2871. Jan Pavel II. - návštěva v Praze 1990 - poprsí zleva,
opis / Pražský hrad, stylizovaná voda, nápis a opis,
Nesign.(Jan Bradna), patin.bronz 60 mm, původní etue
0/0 50,- 100,-

Pol.

Praha - medaile Národopisné výstavy českoslovanské

Stav

V.cena

D.cena

2872. Chaura a Abraham 1895 - Čeněk Gregor, protektor výst.
mírně zleva, opis / pohled na Malé náměstí, nápis na
stuze, cín 33x33 mm s původním raženým ouškem, skvrny
1/1- 100,- --.-
2873. Stojící sv. Václav, opis / Průmyslový palác, králov.
koruna a opis, 1895, Nesign., cín 31 mm s původním
raženým ouškem a stužkou, patina
1/1 100,- --.-

Pol.

Příbram

Stav

V.cena

D.cena

2874. Uranové doly Příbram - 30 let podniku 1949/1979 -
horník a písmo/ těžní věž a pohled na město, Nesign.,
patinovaný bronz 50 mm
0/0 30,- 30,-

Pol.

Žatec (Saaz)

Stav

V.cena

D.cena

2875. Jednota pěstitelů chmele - Za zásluhy o chmelařství
b.l. - personifikace Republiky, chmel, opis / chmel
nad globem, opis, Nesign., bronz 45 mm, původní etue
0/0 100,- 220,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

2876. Sign.MK - Jan Amos Komenský 1670/1970 - poprsí zleva,
opisy / městská brána, vročení opis, pat.bronz 45 mm
0/0 50,- 50,-
2877. Sign.MK - medaile na 100 let naroz. V.I.Lenina 1970 -
poprsí zleva, opis / vlajky, hvězda, vavřínový věnec
a nápis, patinovaná měď 46 mm, téměř
0/0 30,- 46,-
2878. Svatá Anežka Česká - patronka Charity 1989 - korunov.
poprsí čelně, opis, Nesign., jednostranný patinovaný
bronz 60 mm, původní etue
0 100,- 100,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

2879. Šimonovský - jednostranná litá medaile 1919 -
poprsí zprava, opis, Sign., patinovaný zinek 65 mm,
Fl.3, Nov1.1.21a, mírně prohnutý R!
1- 120,- 150,-
2880. Španiel - na 85.narozeniny 1935 - poprsí zprava,
opis / 7-řádkový nápis, ratolesti, Sign., patinovaný
bronz 60 mm, Fl.45a, Nov1.1.97f, v Rv. vada střížku
0/1 80,- 80,-
2881. Španiel - na 85.narozeniny 1935 - poprsí zprava,
opis / 7-řádkový nápis, ratolesti, Sign., patinovaný
slabě zlacený bronz 50 mm, Fl.45b, Nov1.1.98e, téměř
0/0 20,- 65,-
2882. Španiel - úmrtní medaile 1937 - poprsí zleva, vavřín.
ratolest, opis / truchl.postava, polmy, nápis, Sign.,
patin.bronz 80mm, Nov1.1.134b, nep.úhoz, dr.hr., etue
1/0 150,- 550,-
2883. Synek a Vitanovský - 50.výročí vzniku ČSSR 1968 -
poprsí zleva, opis / věnec z padesáti lipových lístků
a nápis, Nesign., pat.bronz 60mm, Fl.78, Nov1.1.184c
0/0 60,- 130,-
2884. Španiel - medaile na 140.výročí narození 7.III.1990 -
poprsí zprava, opis / 6-řádkový nápis a vavřínové
lístky, Nesign., patinov.bronz 60 mm, Nov1.1.195c
0/0 80,- 160,-
2885. Štětina - hliníková portrétní medaile b.l. (cca 1990)
- hlava zleva, opis / monogram, lipový lístek, opis,
Sign.Št, 31mm, Nov1.1.198f, původní štítek a obal
0/0 60,- 60,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem Klem. Gottwalda

Stav

V.cena

D.cena

2886. V.Housa - medaile podnikového výboru KSČ VŽKG 1976 -
poprsí zprava, opis / hvězda, vavřín.snítka a nápis,
Sign., patinovaný postř. bronz 60 mm, Nov1.4.40a
0/0 100,- --.-

Pol.

Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

2887. Reklamní jeton České národní banky a České mincovny
b.l. (cca 2015) - genius se lvem, opis / český lev,
nápis, Sign.H (Harcuba), mosaz 30 mm, nep.hr.
0/0 20,- --.-

Pol.

Finsko

Stav

V.cena

D.cena

2888. Medaile na přátelství mezi národy 1979 - město, nápis
/ ruce držící květinu, nápis, Sign., bronz 72x60 mm,
dvě části na otočném čepu, původní etue
0/0 100,- 100,-

Pol.

Itálie

Stav

V.cena

D.cena

2889. Bergamo - lékařská společnost (založená 1457) - zásl.
medaile b.l. - sedící Aeskulap, znaky, opis / opis a
místo pro udělení, Sign., patin.bronz 50 mm, etue
0/0 100,- 130,-

Pol.

Mongolsko

Stav

V.cena

D.cena

2890. Pamětní medaile na dosažení počtu 2 milionů obyvatel
1988 - novorozenec, nápis / 3-řádkový nápis, Nesign.,
zlacený bronz 60 mm, nep.hr., vlas.rysky
1/1 30,- 30,-

Pol.

Německo - císařství, 1870 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

2891. Hosaeus - medaile "In Eiserner Zeit" 1916 - scéna
darování zlata na železo, opis / nápis a dubová
ratolest, Sign., patinované lité železo 41 mm, lakov.
1/1 120,- 140,-

Pol.

Německo - DDR

Stav

V.cena

D.cena

2892. Marburg - 550 let university 1527/1977 - zakladatel,
historické budovy, opis/ moderní budovy, město,
nápis, Nesign., postř.bronz 38 mm, nep.hr., vl.rysky
0/0 30,- --.-

Pol.

Polsko

Stav

V.cena

D.cena

2893. 1150 let založení města Cieszyna 810/1960 - knížata
zakladatelé, opis / městský znak, opis, vročení,
vavříny, Nesign., patinovaný bronz 70 mm
0/0 60,- 80,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

2894. Rakouská pošta b.l. (1880) - znak, opis / medailonky
čtyř dopravních prostředků, opis, Nesign., mosaz 26mm
s původním raženým ouškem, hrany, patina
1/1 50,- 50,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

2895. SSSR - 250 let naroz. Lomonosova 1711/1961 - portrét
zleva, opis/ universita, 4-řádkový nápis, Sign.Kluge,
patinovaný bronz 65 mm, původní etue
0/0 50,- 65,-

Pol.

Velká Británie

Stav

V.cena

D.cena

2896. Princ Albert - Průmyslová výstava v Londýně 1851 -
poprsí zleva, opis / nápis na globu, orel, věnec
a opis, Sign.W.Wyon, bronz 44 mm, dr.hr., nep.úhozy
1/1 160,- --.-

Pol.

Chmelové známky

Stav

V.cena

D.cena

2897. Běsno - JZD - 1/4, hliník 21 mm, CL.7, nep.kor. 1/1 20,- 32,-
2898. Brodec - s erbem Schwarzenbergů - hliník 25mm, CL.64,
nep.hr., nep.rysky, patina
1/1 30,- 110,-
2899. Dobříčany (Dobritschan) Herrschaft - 1/4 Hopfen,
mosaz 25 mm, CL.216, skvrny, patina
-1/1 50,- 65,-
2900. Domoušice - Alois Kříž - ponikl.zinek 25 mm, CL.243 1/1 40,- 65,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Praha