ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST
POBOČKA PRAHA
Vás zve na
74. (141.) ČLENSKOU AUKCI
dne:
21. dubna 2018

ve velkém sále KD Ládví, Praha 8
v těsné blízkosti stanice metra Ládví,
trasa C
Mapa KD Ládví

Otevření sálu a začátek prohlídky materiálu v 7:00,
Zahájení aukce mincí a medailí v 9:00

Aukce je pořádána podle aukčního řádu, schváleného ústředním výborem ČNS. Jakékoliv porušování tohoto řádu, výstava či prodej nenumismatického materiálu bude postiženo vyloučením z účasti na aukci a následným disciplinárním řízením. Zakazuje se prodej za cizí měnu. Aukce se mohou zúčastnit pouze členové České numismatické společnosti, kteří se musí prokázat platným členským průkazem. Hostům, kteří se aukce mohou zúčastnit pouze v doprovodu člena ČNS, není dovoleno dražit.
Limity se přijímají pouze od členů ČNS. Na limitní lístek je nutno uvést prohlášení o členství v příslušné pobočce. V případě nedodržení výše příhozů bude za platný považován nejbližší nižší příhoz. Vydražené položky platí přítomní členové průběžně po ukončení dražby, položky získané na limit budou zaslány na dobírku.

Kontaktní adresa pražské pobočky ČNS k zasílání limitů na aukci, vyřizování veškeré korespondence včetně reklamací a dalších připomínek k činnosti nebo dotazů zůstává stejná:
ČNS pobočka Praha
PO BOX 33
120 00 Praha 2

Kontaktní telefon k domluvě na zasílání aukčního materiálu včetně katalogů do aukce pražské pobočky ČNS je 721 900 692. Na tomto čísle lze získat i další informace okolo pražských aukcí ČNS.

Nabídku pro další aukce naší pobočky zasílejte na tutéž adresu. Přiložte čitelný seznam. Zasílejte pouze kvalitní, hodnotný a sběratelsky zajímavý materiál. Komise zpracovatelů si vyhražuje právo upravit ohodnocení kvality a vyvolávací cenu dle svých zvyklostí. Z důvodu případné reklamace nedoručené zásilky doporučujeme psát do přiloženého seznamu skutečnou cenu zasílaných položek, aukční komise pak stanoví vhodnou vyvolávací cenu, obvykle 2/3 ceny předpokládané.

Děkujeme všem, kteří nám pro tuto aukci dodali hodnotný materiál, těšíme se s nimi, ale i Vámi na další dobrou spolupráci.

Sálová aukce

Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 21. dubna 2018

StranaPoložkyObdobí
11Řím, Honorius, 395 - 423
2Rakousko, Albrecht II. Habsburský, 1330 - 1358
3Uhry, Ladislav V. Pohrobek, 1453 - 1457
4Rudolf II., 1576 - 1612
5Leopold I., 1657 - 1705
7Karel VI., 1711 - 1740
8Marie Terezie, 1740 - 1780
11Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
15Leopold II., 1790 - 1792
16František II., 1792 - 1835
21Ferdinand V., 1835 - 1848
29František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
251František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
3101František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
4151František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
5201František Josef I., 1848 - 1916
237Československo, období 1918 - 1939
250Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
6251Česká republika, 1993 -
262Münsterberg, Karel, vnuk Jiřího z Poděbrad, 1498-1536
263Německo - Bavorsko, Ludwig II., 1864 - 1886
265Německo - Prusko, Wilhelm I., 1861 - 1888
267Německo - Prusko, Friedrich III., 1888
270Německo - Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
274Andorra
275Belgie, Leopold I., 1831 - 1865
276Francie, Ludvík XVI., 1774 - 1793
277Francie, Napoleon I. jako první konsul, 1799 - 1804
279Francie, Napoleon I. jako císař, 1804 - 1814, 1815
293Francie, Ludvík XVIII., 1814 - 1824
294Francie, Karel X., 1824 - 1830
295Francie, Ludvík Filip, 1830 - 1848
296Francie - II. republika, 1848 - 1852
297Francie, Napoleon III. - jako president II.republiky
298Francie, Napoleon III., 1852 - 1871
300Francie - III. republika, 1871 - 1940
StranaPoložkyObdobí
7301Francie - III. republika, 1871 - 1940
309Itálie, Napoleon I., 1804 - 1814
315Itálie, Viktor Emanuel II., 1861 - 1878
316Itálie, Umberto I., 1878 - 1900
318Itálie-Benátky, Paolo Renier, 1779 - 1789
319Itálie-Sardinie, Carlo Felice, 1821 - 1831
322Liechtenstein, Johann II., 1858 - 1929
323Lotyšsko, republika, 1991 -
324Man, Elizabeth II., 1952 -
325Monako, Albert I., 1889 - 1922
326Nizozemí, Willem III., 1849 - 1890
329Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
332Nizozemí - provincie Overijssel
333Rakousko, republika, 1918 -
338Rumunsko, Michal I., 1940 - 1947
339Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
340Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894
341Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
StranaPoložkyObdobí
8351Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
359Rusko - SSSR, 1923 - 1991
367Rusko, republika, 1991 -
372Řecko, Georg I., 1863 - 1913
373Slovensko, republika, 1993 -
375Švédsko, Oskar II., 1872 - 1907
380Švédsko, Gustav V., 1907 - 1950
381Švýcarsko, republika
390Španělsko, Carlos IV., 1788 - 1808
391Španělsko, Isabela II., 1833 - 1868
393Španělsko, Alfonso XII., 1874 - 1885
395František Josef I., 1848 - 1916
396Česká republika, 1993 -
397Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
StranaPoložkyObdobí
9401Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
409Velká Británie, Edward VII., 1901 - 1910
411Velká Británie, George V., 1910 - 1936
412Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
417Argentina, republika, 1816 -
418Austrálie, Victoria, 1837 - 1901
420Bhutan
421Chile, republika, 1817 -
422Cook Islands, Elizabeth II., 1952 -
427Čína, republika
430Djibouti, republika, 1977 -
431Israel, republika, 1948 -
432Jižní Afrika, I.republika, 1883 - 1902
433Jižní Afrika, George V., 1910 - 1936
434Kanada, Elizabeth II., 1952 -
435Kolumbie, Karel IV. Španělský, 1788 - 1808
436Liberie, republika, 1839 -
439Maledivy, republika, 1968 -
440Mexiko, republika, 1867 -
443Myanmar, republika, 1948 -
444Niue, Elizabeth II., 1952 -
447Nový Zéland, Elizabeth II., 1952 -
448Peru, republika, 1822 -
449Samoa, Malietoa Tanumafili II., 1962 -
450Svatý Tomáš a Princův ostrov, republika, 1975 -
StranaPoložkyObdobí
10451Tonga, Taufaahau Tupou, 1965 -
452Turecko, Selim III., 1789 - 1807
453Turecko, Muhammad V., 1909 - 1918
454Tuvalu, Elizabeth II., 1952 -
455USA
467Československo, období 1918 - 1939
469Československo, období 1945 - 1992
470Česká republika, 1993 -
478Česká republika - Zlaté dukáty České republiky
479Česká republika - Zlatá Koruna - emise Kde domov můj
480Česká republika - medaile Zlatá koruna, 1993 -
484Česká republika a Slovenská republika
486Německo, BRD, 1949 -
487Rakousko, republika, 1918 -
488Církevní medaile
490Zlaté medaile vydané pobočkou ČNS v Praze
491Česká republika, 1993 -
492Fiji, Elizabeth II., 1952 -
493Různé státy
496Galie - Armorica - Curiosolitae, 2.-1. století př.Kr.
497Střední Evropa - Bojové, 2.-1. stol. př.Kr.
500Východní Keltové, 3.-1.století př.Kr.
StranaPoložkyObdobí
11501Východní Keltové, 3.-1.století př.Kr.
506Calabria, Tarentum, 500 - 473 př.Kr.
507Lucania, Metapontion, 350 - 300 př.Kr.
509Sicilie, Syrakusy, Hieron II., 275 - 215 př.Kr.
511Sarmatia, Olbia, 3. - 1. stol. př.Kr.
512Sarmatia, Pantikapaion, 4. - 2. stol. př.Kr.
513Aitolie, Aitólská liga, 279 - 168 př.Kr.
514Lokris, Opuntion, 369 - 338 př.Kr.
515Rhodos, 88 - 43 př.Kr.
516Judea, Alexander Jannaeus, 103 - 76 př.Kr.
517Thrakie, Lysimachos, 323 - 281 př. Kr.
518Baktrie, Apollodotos I., 175 - 165 př.Kr.
519Egypt, Ptolemaios VI. Philometor, 180 - 145 př.Kr.
520L.Thorius Balbus, 105 př.Kr.
521L.Calpurnius Piso Frugi, 90 př.Kr.
522C.Vibius C.f. Pansa, 90 př.Kr.
523Nero, 54 - 68
524Galba, červenec 68 - leden 69
525Vespasianus, 69 - 79
529Titus, 79 - 81
530Domitianus - jako césar za Vespasiana, 69 - 79
531Domitianus, 81 - 96
533Nerva, 96 - 98
535Traianus, 98 - 117
538Hadrianus, 117 - 138
541Sabina, manželka Hadriana
542Antoninus Pius, 138 - 161
545Antoninus Pius - posmrtná ražba za Marca Aurelia
546Antoninus Pius a Marcus Aurelius - společná ražba
547Faustina starší, manželka Antonina Pia
549Faustina mladší, manželka Marka Aurelia
StranaPoložkyObdobí
12551Lucius Verus, 161 - 169
552Lucius Verus - posmrtná ražba za Marca Aurelia
553Lucilla, manželka Lucia Vera, dcera Marca Aurelia
554Commodus, 177 - 192
557Crispina, manželka Commoda
558Didius Julianus, 193 (66 dní)
559Clodius Albinus - jako césar 193 - 195
560Septimius Severus, 193 - 211
566Diadumenianus - jako césar, 217 - 218
567Alexander Severus, 222 - 235
568Maximinus I., 235 - 238
569Balbinus, duben - červenec 238
570Gordianus III., 238 - 244
572Otacilia Severa - manželka Philippa I.
573Gallienus, 253 - 268
581Salonina, manželka Galliena
583Postumus, 259 - 268
584Victorinus, 268 - 270
588Tetricus I., 270 - 273
593Claudius Gothicus, 268 - 270
StranaPoložkyObdobí
13601Claudius Gothicus, 268 - 270
604Aurelianus, 270 - 275
606Tacitus, 275 - 276
607Diocletianus, 284 - 305
609Maximianus Herculius, I.období vlády, 286 - 305
610Constantius I. - jako césar, 293 - 305
611Constantius I., 305 - 306
612Maximianus Galerius - jako césar, 293 - 305
613Maximianus Galerius, 305 - 311
615Constans, 337 - 350
616Gordianus III., Egypt, Alexandria
617Gallienus, Egypt, Alexandria
618Claudius II., Egypt, Alexandria
619Carus, Egypt, Alexandria
620Maximianus I., Egypt, Alexandria
621Řím a římské kolonie, 1. - 2. století n.l.
622Persie, Parthové, Artabanus II., 10 - 38 po Kr.
623Persie, Parthové, Gotarzes II., 40 - 50 po Kr.
624Zlatá horda, chán Džanibeg, AH.742 - 758
625Zlatá horda, chán Birdibeg, AH.758 - 760
626Knihy :
630Patenty a cirkuláře :
631Osobní a jiné dokumenty :
637Různé :
638Anglie, Edward I., 1272 - 1307
639Aquilea-patriarchát, Antoninus II., 1402 - 1411
640Branibory, kurfiřt Friedrich II., 1440 - 1470
641Hessen-Kassel, Ludwig III., 1458 - 1471
642Irsko, John, 1177 - 1216
643Itálie - Ancona, autonomní ražby, 13. - 14. století
644Itálie - Milán, Jindřich II., 1014 - 1024
645Korutany, Rudolf I. Habsburský, 1275 - 1286
646Německo, cca 13.století
647Německo, Kolín n.R., Herman II.-Pilgrim, 1027 - 1039
648Řád německých rytířů, anonymní ražby, XIII.-XIV.stol.
649Rakousko, Albrecht I., 1282 - 1308
650Sasko - Míšeň, Friedrich II. a Wilhelm III.,1440-1464
StranaPoložkyObdobí
14651Sasko - Míšeň, Friedrich II. a Margareta, 1456 - 1464
652Sasko, Friedrich III., Johann a Georg, 1508 - 1525
653Speier - město, 15.století
654Srbsko, Štěpán Uroš II. Milutin, 1282 - 1321
655Tyrolsko, arcivévoda Zikmund, 1439 - 1496
657Uhry, Peter, 1038 - 1046
658Uhry, Ondřej II., 1205 - 1235
659Uhry, Zikmund Lucemburský, 1386 - 1437
661Uhry, Matyáš Korvín, 1458 - 1490
663Uhry, Vladislav II., 1490 - 1516
664Uhry, Ludvík II., 1516 - 1526
665Boleslav II., knížetem v Čechách 972 - 999
666Oldřich, knížetem v Čechách 1012 - 1033, 1034
667Břetislav, údělným knížetem na Moravě, 1028 - 1034
668Břetislav, knížetem v Čechách 1037 - 1055
669Vratislav II., knížetem v Čechách 1061 - 1086
673Vratislav II., králem v Čechách 1086 - 1092
674Břetislav II., knížetem v Čechách 1092 - 1100
676Bořivoj II., knížetem v Čechách 1100-1107, 1109-1110
678Ota II.Černý, údělným kníž. na Olomoucku, 1107 - 1125
679Vladislav I., úděl. knížetem na Olomoucku, 1110-1113
682Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125
687Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140
690Vladislav II., knížetem v Čechách 1140 - 1158
694Vladislav II., králem v Čechách 1158 - 1174
697Soběslav II., knížetem v Čechách 1173 - 1179
698Bedřich, knížetem v Čechách 1173, 1179 - 1189
StranaPoložkyObdobí
15701Bedřich, knížetem v Čechách 1173, 1179 - 1189
703Přemysl Otakar I., králem v Čechách 1198 - 1230
704Vladislav III., markrabě moravský, 1246 - 1247
705Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
708Václav II., 1283 - 1305
711Jan Lucemburský, 1310 - 1346
718Karel IV., 1346 - 1378
725Václav IV., 1378 - 1419
729Jošt - markrabě moravský, 1375 - 1411
730Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
732Matyáš Korvín, 1469 - 1490
733Vladislav II., 1471 - 1516
737Cheb - městská ražba
740Westfálsko, Conrad VIII. Diepholz, 1493 - 1514
741Opolí - městská ražba
742Vratislav - městská ražba, Matyáš Korvín, 1469 - 1490
743Čechy - technologické zajímavosti
745Ferdinand I., 1526 - 1564
StranaPoložkyObdobí
16751Ferdinand I., 1526 - 1564
784Maxmilian II., 1564 - 1576
StranaPoložkyObdobí
17801Maxmilian II., 1564 - 1576
804Rudolf II., 1576 - 1612
StranaPoložkyObdobí
18851Rudolf II., 1576 - 1612
866Matyáš II., 1612 - 1619
875České stavy, 1619 - 1620
876Moravské stavy, 1619 - 1620
877Friedrich Falcký, 1619 - 1620
878Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince kiprová)
880Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince dobrého zrna)
897Ferdinand III. v Kladsku, 1627 - 1657
899Ferdinand III., 1637 - 1657
StranaPoložkyObdobí
19901Ferdinand III., 1637 - 1657
904Leopold I., 1657 - 1705
932Josef I., 1705 - 1711
937Karel VI., 1711 - 1740
944Marie Terezie, 1740 - 1780
948František I. Lotrinský, 1745 - 1765
949František II., 1792 - 1835
StranaPoložkyObdobí
20951František II., 1792 - 1835
958Ferdinand V., 1835 - 1848
964Matyáš II., 1612 - 1619
965Arcivév. Marie Magdalena, 1589 - 1631
966Ferdinand III., 1637 - 1657
967Leopold I., 1657 - 1705
975Arcivévodkyně Eleonora Marie a Karel V. Lotrinský
976Josef I., 1705 - 1711
979Karel VI., 1711 - 1740
981Karel VI. a Alžběta Kristýna
982Karel VII. Bavorský, 1742 - 1745
984Marie Terezie, 1740 - 1780
990Karel Lotrinský - mladší bratr císaře Františka I.
992Josef II., 1780 - 1790
994Josef II. a Josefa Bavorská
996Josef II., 1780 - 1790
1000Josef II. a Leopold II.
StranaPoložkyObdobí
211001Belgické povstání, 1789 - 1790
1004Leopold II., 1790 - 1792
1006Marie Antonie ( M.Antoinette) - francouzská královna
1007František II., 1792 - 1835
1016František II. a Carolina Augusta
1018Arcivévoda Karel Ludvík - polní maršál, 1771 - 1847
1019Arcivévoda Johann - říšský kancléř, 1848 - 1849
1021Arcivévoda Rainer - místokrál v Lombardii, 1783-1853
1023Ferdinand V., 1835 - 1848
1033Marie Anna, manželka Ferdinanda V.
1035Ferdinand V. a manželka Marie Anna
1038Arcivévoda Rainer a arcivévodkyně Marie Karolina
1039František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
221051František Josef I., 1848 - 1916
1092František Josef I. a Alžběta Bavorská
1094Arcivévoda Rudolf, 1858 - 1889
1098Arcivévoda Rudolf a Stephanie Belgická
StranaPoložkyObdobí
231101Arcivévoda Rudolf a Stephanie Belgická
1104Arcivévoda František Ferdinand, 1863 - 1914
1105Arcivévoda František Salvator a Av. Marie Valérie
1107Arcivévodkyně Marie Annunciata, 1876 - 1961
1108Arcivévoda František Josef Otto, 1912 - 2011
1109Andrassy Gyula, hrabě, 1823 - 1890
1110Biberstein Karel, nejvyšší mincm. Království českého
1111Coudenhove-Kalergi, hrabě Johannes, 1893 - 1965
1112Kolovrat-Liebsteinský, František Antonín
1113Laudon Gideon Ernest - polní maršál, 1717 - 1790
1114Mitrovský z Mitrovic a Nemyšle, Antonín Friedrich
1116Monfort, Ernst Josef, 1734 - 1758
1117Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858
1122Randa Antonín, rytíř - český právník
1123Schwarzenberg Karel - polní maršál, 1771 - 1820
1124Schwarzenberg Johannes, vévoda krumlovský, 1860-1938
1125Schwarzenberg František a Amelie z Lobkowicz
1126Tilly, Johannes, maršál císařské armády, 1559 - 1632
1127Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634
1130Lehnice-Břeh, Georg, 1639 - 1664
1131Lehnice-Břeh, Jiří Rudolf, 1621 - 1653
1132Münsterberg-Olešnice, Jindřich Václav a Karel Bedřich
1134Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich, 1664 - 1697
1135Würtemberg-Olešnice, Karl Christian, 1744 - 1792
1136Erlau-arcibisk., Josef kardinál Samassa, 1873 - 1903
1138Gurk - biskupství, Franz Xavier von Salm, 1783 - 1822
1140Jáchymov : Hieronymus Magdeburger a jeho dílna
1141Jáchymov : Nikl Milicz a jeho dílna
1143Münster - biskup., Franz Arnold Metternich, 1706-1718
1144Olomouc
1146Olomouc-biskup., Karel II. Liechtenstein, 1664 - 1695
1148Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738
1149Olomouc-arcibiskup., Theodor Kohn, 1892 - 1904
1150Olomouc-arcibiskup., Lev kardinál Skrbenský, 1916-20
StranaPoložkyObdobí
241151Ostřihom - arcibiskupství, Alexander Rudna, 1820-1831
1153Praha-arcibisk., Ferdinand v. Khüenburg, 1712 - 1731
1156Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814-1830
1160Praha-arcibisk., Ondřej Alois Skarbek, 1833 - 1838
1161Praha-arcibisk., Alois Josef Schrenk, 1838 - 1849
1162Praha-arcibisk., Josef Beran, 1945 - 1965 (- 1978)
1163Praha - bratrstvo svatého Jana Nepomuckého
1164Praha - klášter Křížovníků s červenou hvězdou
1165Rajhrad na Moravě - opat Günther Johann
1166Salzburg-arcib., Ernst von Bayern, 1540 - 1554
1167Salzburg-arcib., Jan Jakub Khuen-Belasi, 1560 - 1586
1168Salzburg-arcib., Wolf Dietrich Raitenau, 1587 - 1612
1170Salzburg-arcib., Paris Lodron, 1619 - 1653
1171Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687
1173Salzburg-arcib., Ondřej Jakub Ditrichstein, 1747-1753
1174Salzburg-arcib., Zikmund III.Schrattenbach, 1753-1771
1180Salzburg-arcib., Hieronymus Colloredo, 1772 - 1803
1181Salzburg-arcib., Karl Berg
1182Strahov - kanonie Premonstrátů, Jeroným Josef Zeidler
1183Trevír-biskupství, Clemens Wenzel, 1768 - 1802
1184Vratislav-biskup., Friedrich von Hessen, 1671 - 1682
1185Vratislav-biskup., Franz Ludwig v.Pfalz, 1683 - 1732
1186Vratislav-biskup., Heinrich Foerster, 1853 - 1881
1187Vyšehrad-kapitula, Ferdinand Kindermann, 1782 - 1801
1188Církevní medaile - křestní
1192Církevní medaile - evropské svátostky s místem původu
1193Církevní medaile - Cyril a Metoděj
1196Církevní medaile - ostatní - signované
1198Údobí let 1918 - 1938
StranaPoložkyObdobí
251201Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
1202Údobí let 1945 - 1953
1203Údobí let 1953 - 1960
1206Česká republika, 1993 -
1226Česká republika a Lucembursko - společná etue
1227Rakousko, František II., 1792 - 1835
1231Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916
1239Československo - státovky I. emise
1241Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
1242ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944 - 1945
1243Nouzová platidla českých měst, 1848 - 1850
1245Burundi
1246Černá Hora
1247Kuba
1249Maďarsko
StranaPoložkyObdobí
261251Maďarsko
1252Německo
1254Polsko
1255Rakousko - nouzovky
1256Rhodesie
1260USA
1261Ferdinand I., 1519 - 1564
1263Maxmilián II., 1564 - 1576
1264Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
1272Arcivévoda Karel Štýrský, 1564 - 1590
1274Matyáš II., 1608 - 1619
1275Ferdinand II., 1619 - 1637
1278Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
1286Arcivévoda Zikmund František, 1662 - 1665
1289Ferdinand III., 1637 - 1657
1290Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
271301Leopold I., 1657 - 1705
1311Josef I., 1705 - 1711
1317Karel VI., 1711 - 1740
1324Marie Terezie, 1740 - 1780
1338František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1340Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
1344František II., 1792 - 1835
StranaPoložkyObdobí
281351František II., 1792 - 1835
1364Andreas Hoffer - povstání v Tyrolsku
1365Ferdinand V., 1835 - 1848
1371Maxmilian II., 1564 - 1576
1372Rudolf II., 1576 - 1612
1374Ferdinand II., 1619 - 1637
1376Ferdinand III., 1637 - 1657
1378Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
291401Leopold I., 1657 - 1705
1409Malkontenti, 1704 - 1708
1414Josef I., 1705 - 1711
1415Karel III.(VI.), 1711 - 1740
1418Marie Terezie, 1740 - 1780
1427František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1429Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
1431Leopold II., 1790 - 1792
1433František II., 1792 - 1835
1441Karel VI., 1711 - 1740
1443Leopold II., 1790 - 1792
1445František II., 1792 - 1835
StranaPoložkyObdobí
301451František II., 1792 - 1835
1454Ferdinand V., 1835 - 1848
1456Revoluční vláda v Benátsku, 1848 - 1849
1457Revoluční vláda v Miláně, 1848 - 1849
1458Revoluční vláda v Benátsku, 1848 - 1849
1461Marie Terezie, 1740 - 1780
1463Josef II., 1780 - 1790
1464Leopold II., 1790 - 1792
1465František II., 1792 - 1835
1466Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
1488Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
311501Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
321551Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
331601Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
1637Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
StranaPoložkyObdobí
341651Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
1689Anhalt-Bernburg, Alexander Carl, 1834 - 1863
1691Anhalt-Dessau, Leopold Friedrich, 1817 - 1871
1692Augsburg, Gustav Adolf Švédský, 1632 - 1634
1693Augsburg, František I., 1745 - 1765
1694Bavorsko, Maximilian I., 1598 - 1651
1695Bavorsko, Maximilian IV. Josef, 1799 - 1805
1696Bavorsko, Ludwig I., 1825 - 1848
1698Bavorsko, Maximilian II., 1848 - 1864
StranaPoložkyObdobí
351701Bavorsko, Maximilian II., 1848 - 1864
1702Branibory - Ansbach, Friedrich, Albert a Christian
1703Branibory - Prusko, Friedrich III., 1688 - 1701
1704Braunschweig W., Wilhelm, 1831 - 1884
1706Frankfurt - město
1707Hamburg, František II., 1792 - 1806
1710Hamburg - město
1711Hannover, Ernst August, 1837 - 1851
1713Hannover, Georg V., 1851 - 1866
1716Hessen-Darmstadt, Ludwig II., 1830 - 1848
1717Hessen-Kassel, Friedrich Wilhelm, 1847 - 1866
1718Hessen-Darmstadt, Ludwig II., 1830 - 1846
1719Kolín nad Rýnem - město
1720Lübeck - město
1722Nassau, Friedrich Wilhelm, 1788 - 1816
1723Nassau, Friedrich August, 1803 - 1816
1724Nördlingen - město
1725Prusko - král., Friedrich Wilhelm III.,1797 - 1840
1728Prusko - král., Friedrich Wilhelm IV., 1840 - 1861
1729Pyrmont, Georg, 1805 - 1812
1730Řád německých rytířů, av. Maxmilián, 1590 - 1618
1732Sasko-Meiningen, Bernhard II., 1821 - 1866
1733Sasko, Christian II., Joh.Georg a August, 1591 - 1611
1734Sasko - království, Friedrich August II., 1836 - 1854
1735Sasko - království, Johann, 1854 - 1873
1739Sasko-Altenburg, Johann Phillip a bratři, 1602 - 1639
1740Sasko-Altenburg, Ernst I., 1853 - 1908
1741Sasko-Coburg-Gotha, Ernest II., 1844 - 1893
1742Sasko-Coburg, Albrecht III., 1680 - 1699
1743Sasko-Gotha-Altenburg, Friedrich I., 1675 - 1691
1744Sasko-Meiningen, Bernhard II., 1821 - 1866
1745Waldeck-Pyrmont, Friedrich Karl August, 1763 - 1812
1746Waldeck-Pyrmont, Georg Heinrich, 1813 - 1845
1747Württemberg, Friedrich I. - jako král, 1806 - 1816
1748Württemberg, Wilhelm I., 1816 - 1864
1749Anhalt, Friedrich II., 1904 - 1918
1750Badensko, Friedrich I., 1856 - 1907
StranaPoložkyObdobí
361751Badensko, Friedrich II., 1907 - 1918
1752Bavorsko, Otto, 1886 - 1912
1756Bavorsko, Luitpold - princ regent
1757Hamburg - město
1761Prusko, Friedrich III., 1888
1762Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
1773Sasko - Výmar - Eisenach, Wilhelm Ernst, 1901 - 1918
1775Schaumburg-Lippe, Albrecht Georg, 1893 - 1911
1776Württemberg, Wilhelm II., 1891 - 1918
1777Německo - drobné ražby císařství
1778Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1783Německo - 3.říše, 1933 - 1945
1789Německo - BRD, 1949 -
1798Německo - DDR, 1949 - 1990
StranaPoložkyObdobí
371801Německo - DDR, 1949 - 1990
1809Dánsko, Christian X., 1912 - 1947
1813Finsko pod Ruskem, Alexandr II., 1855 - 1881
1814Finsko pod Ruskem, Mikuláš II., 1894 - 1917
1815Finsko, republika -
1816Francie, Ludvík XIV., 1643 - 1715
1817Francie, Ludvík XVI., 1774 - 1793
1818Francie, Napoleon I. - císař, 1804 - 1814, 1815
1821Francie, Napoleon II. Orlík - syn císaře Napoleona I.
1822Francie, Ludvík XVIII., 1814, 1815 - 1824
1823Francie, Napoleon III., 1852 - 1871
1824Francie, III.republika, 1871 - 1940
1825Gdaňsk - město
1826Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
1831Itálie - Neapol a Sicilie, Carlos II., 1665 - 1700
1832Itálie - Římská republika, 1848 - 1849
1833Liechtenstein, Johann II., 1858 - 1929
1834Litva, I.republika, 1918 - 1940
1835Lotyšsko, I.republika, 1918 - 1940
1836Maďarsko - regentství
1837Nizozemí - provincie Utrecht
1838Nizozemí - provincie Zeeland
1839Nizozemí, Willem III., 1849 - 1890
1842Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
1843Polsko, republika, 1918 -
StranaPoložkyObdobí
381851Řecko, Georg I., 1863 - 1913
1852Riga pod Polskem, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1623
1853Rusko, Ivan IV. Hrozný, jako car 1547 - 1584
1854Rusko, Petr I. Veliký, 1672 - 1725
1855Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796
1859Rusko, Alexandr I., 1801 - 1825
1861Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
1865Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
1868Rusko, RSFSR, 1917 - 1923
1869Slovensko, republika, 1993 -
1872Švédsko, Oscar II., 1872 - 1907
1874Švýcarsko - město Chur
1876Švýcarsko, republika
1880Vatikán - Papežský stát, Pavel III., 1534 - 1549
1881Vatikán - Papežský stát, Řehoř XV., 1621 - 1623
1882Vatikán - Papežský stát, Urban VIII., 1623 - 1644
1883Vatikán - Papežský stát, Inocenc X., 1644 - 1655
1884Vatikán - Papežský stát, Inocenc XI., 1676 - 1689
1886Vatikán - Papežský stát, Inocenc XII., 1691 - 1700
1887Vatikán - Papežský stát, Klement XI., 1700 - 1721
1889Vatikán - Papežský stát, Benedikt XIII., 1724 - 1730
1890Vatikán - Papežský stát, Klement XII., 1730 - 1740
1892Vatikán - Papežský stát, Benedikt XIV., 1740 - 1758
1896Velká Británie, William III., 1694 - 1702
1897Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
1898Velká Británie, Edward VII., 1901 - 1910
1899Egypt, britský protektorát, 1914 - 1922
1900Jižní Afrika, George VI., 1936 - 1952
StranaPoložkyObdobí
391901Jižní Rhodesie, George V., 1910 - 1936
1902Jižní Rhodesie, George VI., 1936 - 1952
1903Německá východní Afrika, Wilhelm II., 1888 - 1918
1908Bolivie, republika, 1826 -
1909Chile, Ferdinand VII., 1808 - 1822
1910Jamajka, Victoria, 1837 - 1901
1911Jamajka, Edward VII., 1901 - 1910
1912Kanada, Victoria, 1837 - 1901
1914Kanada, Edward VII., 1901 - 1910
1916Kanada, George V., 1910 - 1936
1921Kanada - tokeny
1922USA
StranaPoložkyObdobí
401951USA
1953Japonsko, císař Hirohito, epocha Showa, 1926 - 1989
1954Kiau Chau - německá kolonie, Wilhelm II., 1888 - 1918
1955Portugalská Indie, kolonie republiky, 1908 -
1956Portugalská Indie, Carlos I., 1889 - 1908
1957Německá Nová Guinea, Vilhelm II., 1888 - 1918
1958Itálie - Řím, ražba městského senátu, 1350 - 1439
1959Vatikán, Urban V., 1362 - 1370
1960Vatikán - Papežský stát, Hadrianus VI., 1522 - 1523
1961Vatikán - Papežský stát, Pavel III., 1534 - 1549
1962Vatikán - Papežský stát, Julius III., 1550 - 1555
1964Vatikán - Papežský stát, Pavel IV., 1555 - 1559
1966Vatikán - Papežský stát, Pius V. Svatý, 1566 - 1572
1968Vatikán - Papežský stát, Řehoř XIII., 1572 - 1585
1970Vatikán - Papežský stát, Sixtus V., 1585 - 1590
1972Vatikán - Papežský stát, Klement VIII., 1592 - 1605
1975Vatikán - Papežský stát, Pavel V., 1605 - 1621
1978Vatikán - Papežský stát, Inocenc X., 1644 - 1655
1979Vatikán - Papežský stát, Alexander VII., 1655 - 1667
1980Vatikán - Papežský stát, Klement IX., 1667 - 1669
1981Vatikán - Papežský stát, Klement X., 1670 - 1676
1985Vatikán - Papežský stát, sede vacante, 1676
1987Vatikán - Papežský stát, Inocenc XI., 1676 - 1689
1998Vatikán - Papežský stát, Alexander VIII., 1689 - 1691
1999Vatikán - Papežský stát, sede vacante, 1691
2000Vatikán - Papežský stát, Inocenc XII., 1691 - 1700
StranaPoložkyObdobí
412001Vatikán - Papežský stát, Inocenc XII., 1691 - 1700
2010Vatikán - Papežský stát, sede vacante, 1700
2011Vatikán - Papežský stát, Klement XI., 1700 - 1721
2020Vatikán - Papežský stát, Innocent XIII., 1721 - 1724
2022Vatikán - Papežský stát, sede vacante, 1724
2023Vatikán - Papežský stát, Benedikt XIII., 1724 - 1730
2026Vatikán - Papežský stát, Klement XII., 1730 - 1740
2036Vatikán - Papežský stát, sede vacante, 1740
2038Vatikán - Papežský stát, Benedikt XIV., 1740 - 1758
StranaPoložkyObdobí
422051Vatikán - Papežský stát, Benedikt XIV., 1740 - 1758
2055Vatikán - Papežský stát, sede vacante, 1758
2058Vatikán - Papežský stát, Klement XIII., 1758 - 1769
2064Vatikán - Papežský stát, Clement XIV., 1769 - 1774
2065Vatikán - Papežský stát, sede vacante, 1774 - 1775
2067Vatikán - Papežský stát, Pius VI., 1775 - 1799
StranaPoložkyObdobí
432101Vatikán - Papežský stát, Pius VI., 1775 - 1799
2106Boloňská republika, 1796 - 1797
2107I.římská republika, 1798 - 1799
2111Vatikán - Papežský stát, Pius VII., 1800 - 1823
2123Vatikán - Papežský stát, sede vacante, 1823
2125Vatikán - Papežský stát, Lev XII., 1823 - 1829
2127Vatikán - Papežský stát, Pius VIII., 1829 - 1830
2129Vatikán - Papežský stát, sede vacante, 1830
2130Vatikán - Papežský stát, Řehoř XVI., 1831 - 1846
2145Vatikán - Papežský stát, sede vacante, 1846
2146Vatikán - Pspežský stát, Pius IX., 1846 - 1878
2147Vatikán - Papežský stát, Pius IX., 1846 - 1878
StranaPoložkyObdobí
442151Vatikán - Papežský stát, Pius IX., 1846 - 1878
2166II.římská republika, 1848 - 1849
2170Vatikán - Papežský stát, Pius IX., 1846 - 1878
2187Rakousko, Marie Terezie, 1740 - 1780
2188Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
452201Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
2214Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
2220Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky - různé
2221Československo
StranaPoložkyObdobí
462251Československo
2277Československo - odznaky vojenských učilišť
2278Československo - letecké dekorace
2279Československo - různé
2281Česká republika - vyznamenání, medaile a odznaky AČR
2285Česká republika - různé
2286Protektorát Čechy a Morava
2287Belgie
2289Bulharsko
2290Francie, Napoleon III., 1852 - 1870
2291Francie, republika, 1871 -
2295Itálie - království
2296Jugoslávie - republika
2297Liechtenstein
2298Monako
2299Německo - Hamburg
2300Německo - Hessen
StranaPoložkyObdobí
472301Německo - Hessen Darmstadt
2302Německo - Prusko
2307Německo - Sasko
2308Německo - Württemberg
2310Německo - císařství
2313Německo - Výmarská republika
2315Německo - III.říše
2333Německo - Badensko, císařství, III.říše
2334Německo - BRD
2335Polsko, republika, 1944 - 1989
2337Rakouská republika - II.republika
2338Rusko - SSSR, 1923 - 1991
2340Řád Svatého Lazara
2342Španělsko
2344Švédsko
2346Ukrajina
2347Velká Británie
StranaPoložkyObdobí
482351Velká Británie
2359Medaile vydané Českou numismatickou společností
2361Brno - pobočka ČNS
2362Cheb - pobočka ČNS
2363Kroměříž - pobočka ČNS
2364Nymburk / Poděbrady - pobočka ČNS
2366Plzeň - pobočka ČNS
2371Praha - pobočka ČNS
2372Příbram - pobočka ČNS
2373Tábor - pobočka ČNS
2375Teplice - pobočka ČNS
2376Ústí nad Orlicí - pobočka ČNS
2377Amort a Pichl
2378Axman Miloš, 1926 - 1990
2379Beutler Miloslav, 1897 - 1964
2380Böhm Josef Daniel, 1794 - 1865
2381Bortlík Petr, nar. 1925
StranaPoložkyObdobí
492401Braun Rudolf, 1838 - 1899(?)
2404Breithut Petr, 1869 - 1930
2406Čejka Jan, 1878 - 1925
2407Dostál Vojtěch, 1980 -
2408Fabris Antonio, 1792 - 1865
2409Gerl Karl, 1858 - 1907
2411Hám Anton, 1899 - 1965
2414Harcuba Jiří, 1928 - 2013
2421Havelka Luděk, 1941 -
2423Henke Adolf, naroz. 1864
2424Horejc Jaroslav, 1886 - 1983
2425Chaura Karel, 1869 - 1945
2426Christlbauer Josef, 1820 - 1897
2430Jauner Jindřich, 1842 - 1912
2431Kadlec Josef, 1894 - 1959
2432Kautsch Jindřich, 1859 - 1943
2437Klíma Jan, 1902 - 1945
2440Knobloch Milan, 1921 -
2444Kolářský Zdeněk, 1931 -
StranaPoložkyObdobí
502451Kolářský Zdeněk, 1931 -
2456Koreň Jozef, 1912 - 1971
2457Korschann Karel, 1872 - 1943
2458Kovanič Václav Adolf, 1911 - 1999
2459Kozák Ladislav, 1934 - 2008
2462Kříž Václav, 1830 - 1887
2463Lichtág Jan, 1898 - 1985
2466Lidický Karel, 1900 - 1976
2467Mára Antonín, 1877 - 1946
2468Neuberger Rudolf, 1861 - 1916
2469Oliva Viktor (1861-1928), Šimonovský Bedřich (* 1871)
2470Oppl Vladimír, 1953 -
2474Pawlik František Xaver, 1865 - 1906
2476Prádler Jiří, 1929 - 1993
2479Prinz Josef, 1876 - 1960
2480Prošek Václav
2481Radnicky Karel, 1818 - 1901
2482Renner Kálmán, 1927 -
2483Schäfer Hans, nar.1875
2486Scheid Georg Adam, 1838 - 1921
2487Schilling a Radnitzky
2488Scharff Anton, 1845 - 1903
2495Schwerdtner Johann, 1834 - 1920
2496Seidan Václav, 1817 - 1870
2500Smolík V.R. a Goldschmid J.
StranaPoložkyObdobí
512501Sopr Alois, 1913 - 1993
2502Sucharda Stanislav, 1866 - 1916
2509Šantrůček Václav, 1866 - 1931
2510Šejnost Josef, 1878 - 1941
2522Špánek Karel, 1894 - 1965
2523Španiel Otakar, 1881 - 1955
2525Tlustoš Oldřich, 1935 -
2526Walter Otakar, 1890 - 1963
2528Brno
2530Karlovy Vary
2531Kouřim
2532Olomouc
2533Praha
2537Praha - novoročenky firmy Franta Anýž
2549Praha - novoročenky In nummis veritas - Vladimír Oppl
StranaPoložkyObdobí
522551Praha - novoročenky In nummis veritas - Vladimír Oppl
2552Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891
2581Praha - medaile Všeobecné československé výstavy 1991
2582Praha - Žižkov
2583Rouchovany
2584Salzburg
2585Teplice
2586Terst
2587Třeboň
2588Vídeň
2596Vyškov
2597Československo
2598Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
StranaPoložkyObdobí
532601Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
2604Československo - medaile s portrétem Edvarda Beneše
2605Česká republika - medaile s portrétem Václava Havla
2607Česká republika
2608Francie
2611Francie, Napoleon I. - jako konzul, 1799 - 1804
2613Francie, Napoleon I. - jako císař, 1804 - 1815
2618Francie
2620Francie, Napoleon I. - jako císař, 1804 - 1815
2621Itálie
2623Německé státy před rokem 1871
2625Německo - Braunschweig - Lüneburg
2626Německo - Hamburg
2628Německo - Hohenzollern
2629Německo - Prusko
2630Německo - Sasko
2631Německo - císařství, 1870 - 1918
2634Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
2637Německo - 3.říše, 1933 - 1945
2642Nizozemí
2643Norsko
2644Polsko
2645Rakousko
StranaPoložkyObdobí
542651Rakousko
2654Rumunsko
2655Rusko
2664Řecko
2665Švýcarsko
2666USA
2667Velká Británie
2668Drahotní medaile
2670Jezdecké medaile, plakety a odznaky
2671Robotní a pracovní známky
2672Smaltované odznaky
2673Střelecké medaile, plakety a odznaky
2689Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)
StranaPoložkyObdobí
552701František Josef I., 1848 - 1916
2704Arcivévoda Rudolf, 1858 - 1889
2705Schwarzenberg Karel - polní maršál, 1771 - 1820
2706Olomouc
2708Praha - Královské Vinohrady
2709Vyškov
2710Církevní medaile - ražené svátostky kruhové
2712Medaile vydané Českou numismatickou společností
2720Brno medaile - pobočka ČNS
2721Děčín - pobočka ČNS
2722Hradec Králové - pobočka ČNS
2727Ivančice - pobočka ČNS
2728Liberec-Jablonec - pobočka ČNS
2729Opava - pobočka ČNS
2731Ostrava - pobočka ČNS
2732Příbram - pobočka ČNS
2733Teplice - pobočka ČNS
2734Babka Karel, 1880 - 1953
2735Babraj Konrád, 1921 - 1991
2736Brůha Jaroslav, 1889 - 1976
2738Cvengrošová Ludmila, 1937 -
2739David František, 1913 - 2002
2740Formánek Petr, 1944 -
2741Hám Anton, 1899 - 1965
2743Hájek Robert, 1880 - 1960
2745Hampl Jiří Václav, 1929 -
2746Harcuba Jiří, 1928 - 2013
StranaPoložkyObdobí
562751Havelka Luděk, 1941 -
2762Housa Vlastislav, 1932 - 2004
2763Hvozdenský Josef, 1932 -
2764Knobloch Milan, 1921 -
2775Kolářský Zdeněk, 1931 -
2782Kolářský Zdeněk, Peter Andrej
2783Kolářský a Strnad
2784Kovanič Václav Adolf, 1911 - 1999
2793Kříž Václav, 1830 - 1887
2794Kulhánek Jaroslav, nar. 1907
2795Kužel Miroslav, 1907 - 1985
2796Lidický Karel, 1900 - 1976
2800Mlynář Miroslav, 1938 -
StranaPoložkyObdobí
572801Mlynář Miroslav, 1938 -
2802Mrázek Alexander, 1918 - (?)
2803Nálepa Josef, 1936 -
2804Nejtek Václav, 1899 - 1958
2805Odehnal Antonín, 1878 - 1957
2807Otáhal Karel, 1901 - 1972
2808Pátek Karel, 1856 - 1910
2809Peter Andrej, 1912 - 2003
2813Pichl Ivan Bojislav, 1850 - 1923
2814Prádler Jiří, 1929 - 1993
2821Pribiš Rudolf, 1913 - 1984
2822Ronai Miroslav, 1957 -
2824Řezáč Petr, 1953 -
2825Schiffer Wiliam, 1920 -
2826Seidan Václav, 1817 - 1870
2828Skromný Rudolf, nar.1934
2829Slezák Miloš, 1921 -
2830Sopr Alois, 1913 - 1993
2831Stehlík Josef
2832Straka Jan Václav, 1920 - 1983
2837Straka Jan Václav, Hvozdenský Josef
2838Šajn Jaroslav, 1926 - 1995
2839Šimonovský Bedřich, nar.1871
2840Šmakal Václav Karel, 1863 - 1941
2841Španiel Otakar, 1881 - 1955
2842Štefunko František, 1903 - 1974
2843Tříska Jan, 1904 - 1976
2844Uchytilová-Kučová Marie, 1924 - 1989
2845Uchytilová Marie, 1924 - 1989 a Hampl J.V., 1929 -
2847Vít Josef
2849Děčín
StranaPoložkyObdobí
582851Hradec Králové
2855Jablonec nad Nisou
2857Kremnica
2858Krnov
2859Kutná Hora
2860Mladá Boleslav
2861Olomouc
2862Pardubice
2863Plzeň
2864Praha
2872Praha - medaile Národopisné výstavy českoslovanské
2874Příbram
2875Žatec (Saaz)
2876Československo
2879Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
2886Československo - medaile s portrétem Klem. Gottwalda
2887Česká republika
2888Finsko
2889Itálie
2890Mongolsko
2891Německo - císařství, 1870 - 1918
2892Německo - DDR
2893Polsko
2894Rakousko
2895Rusko
2896Velká Británie
2897Chmelové známky
StranaPoložkyObdobí
592901Chmelové známky
2907Cyklistické medaile a odznaky
2908Drahotní medaile
2914Filatelistické medaile, plakety a odznaky
2915Hrací a početní známky
2919Nouzovky německých měst a obcí
2922Odznaky
2925Pivní známky
2935Porcelánové medaile
2948Psí známky
2949Sokolské medaile a odznaky - všesokolské slety
2950Sokolské medaile, medailky a odznaky - regionální
StranaPoložkyObdobí
602951Sokolské medaile, medailky a odznaky - regionální
2960Sokolské medaile a odznaky - zahraniční slety
2963Sportovní medaile, plakety a odznaky
2965Účelové známky a nouzovky českých zemí
2972Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
2984Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
2987Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky - různé
2988Rakousko - Uhersko, vlastenecké (patriotické) odznaky
2990Československo
StranaPoložkyObdobí
613001Československo
3005Československo - čepicové a rozlišovací odznaky
3006Československo - plukovní pamětní medaile a odznaky
3007Československo - hasičské dekorace
3011Československo - resortní medaile a odznaky
3012Československo - různé
3019Belgie
3021Francie, republika, 1871 -
3023Maďarsko
3024Německo - Výmarská republika
3025Německo - BRD
3030Polsko - závěsné miniatury řádů a vyznamenání
3037USA
3039Velká Británie
3048Karel IV., 1346 - 1378
3049Václav IV., 1378 - 1419
StranaPoložkyObdobí
623051Václav IV., 1378 - 1419
3052Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
3053Vladislav II., 1471 - 1516
3056Ferdinand I., 1526 - 1564
3058Maxmilian II., Rudolf II., Leopold I.
3059Maxmilian II., 1564 - 1576
3062Rudolf II., 1576 - 1612
3065Rudolf II., Ferdinand II., Leopold Tyrolský
3066Matyáš II., 1612 - 1619
3067Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince dobrého zrna)
3071Leopold I., 1657 - 1705
3080Josef I., 1705 - 1711
3081Marie Terezie, 1740 - 1780
3082Ferdinand V., 1835 - 1848
3083Opolí a Ratiboř, Gabriel Bethlen, 1622 - 1625
3084Svídnice - městská ražba
3085Würtemberg-Olešnice, Christian Ulrich, 1664 - 1704
3086Rakousko, Albrecht II., 1330 - 1358
3087Rakousko, Albrecht IV. a Albrecht V., 1395 - 1439
3088Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
3089Ferdinand II., 1619 - 1637
3093Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
3094Arcivévoda Ferdinand Karel, 1632 - 1662
3095Ferdinand III., 1637 - 1657
3096Karel VI., 1711 - 1740
3097Marie Terezie, 1740 - 1780
3099František I. Lotrinský, 1745 - 1765
3100Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
StranaPoložkyObdobí
633101František II., 1792 - 1835
3103Salzburg-arcib., Wolf Dietrich Raitenau, 1587 - 1612
3105Salzburg-arcib., Arcivévoda Ferdinand, 1803 - 1806
3106Ferdinand I., 1526 - 1564
3108Maxmilian II., 1564 - 1576
3109Rudolf II., 1576 - 1612
3110Matyáš II., 1608 - 1619
3112Ferdinand II., 1619 - 1637
3115Ferdinand III., 1637 - 1657
3116Malkontenti, 1704 - 1708
3117Josef I., 1705 - 1711
3118Marie Terezie, 1740 - 1780
3120Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
3121František II., 1792 - 1835
3122Ferdinand V., 1835 - 1848
3125Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
3138Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
643151Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
3182Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
StranaPoložkyObdobí
653201Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
3206Údobí let 1918 - 1938
3217Údobí let 1945 - 1953
3222Údobí let 1953 - 1960
3226Údobí let 1961 - 1969
3231Údobí let 1970 - 1980
3243Údobí let 1980 - 1985
3248Údobí let 1986 - 1990
StranaPoložkyObdobí
663251Údobí let 1986 - 1990
3252Údobí let 1990 - 1993
3255Mince PROOF v etui, Údobí let 1970 - 1980
3260Mince PROOF v etui, Údobí let 1986 - 1990
3261Sady oběhových mincí
3262Česká republika, 1993 -
3279Albánie pod Itálií, Viktor Emanuel III., 1939 - 1943
3280Andorra
3282Bělorusko, republika, 1991 -
3283Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
3284Belgie, Albert I., 1909 - 1934
3285Bulharsko, Boris III., 1918 - 1943
3286Estonsko, II.republika, 1991 -
3287Francie, V.republika, 1959 -
3288Gibraltar, Elizabeth II., 1952 -
3296Irsko, republika, 1921 -
3298Itálie, Viktor Emanuel II., 1861 - 1878
3299Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
StranaPoložkyObdobí
673301Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
3306Jugoslávie, Petar II., 1934 - 1945
3307Liechtenstein, Johann II., 1858 - 1929
3308Lotyšsko, II.republika, 1991 -
3309Maďarsko - republika
3311Augsburg-biskupství, Petr von Schaumburg, 1424 - 1469
3312Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777
3313Bavorsko - Landshut, Jindřich IV., 1393 - 1450
3315Bavorsko - Landshut, Ludvík IX., 1450 - 1479
3316Bavorsko - Mnichov, Arnošt I. a Vilém III., 1397-1435
3317Braunschweig L.Celle, Georg II. Wilhelm, 1665 - 1705
3318Frankfurt - město
3319Norimberk - město
3320Norimberk, František I., 1745 - 1765
3321Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888
3322Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
3324Řezno, vévoda Otto II., 1231 - 1259
3325Řezno, biskup Jindřich II. von Rotheneck, 1277 - 1296
3326Řezno, vévoda Otto III., 1290 - 1312
3327Německo - drobné ražby císařství
3343Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
3350Německo - 3.říše, 1933 - 1945
StranaPoložkyObdobí
683351Německo - 3.říše, 1933 - 1945
3356Německo - BRD, 1949 -
3358Německo - DDR, 1949 - 1990
3359Nizozemí, Willem II., 1840 - 1849
3361Nizozemí, Willem III., 1849 - 1890
3365Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
3366Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
3368Polsko, republika, 1918 -
3369Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
3374Rakousko - II. republika, 1945 -
3380Řecko, Konstantin II., 1964 - 1973
3381Řecko, republika, 1973 -
3398Rumunsko, republika, 1947 -
3400Rusko, Anna, 1730 - 1740
StranaPoložkyObdobí
693401Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
3404Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
3407Rusko, RSFSR, 1917 - 1923
3408Rusko, SSSR, 1923 - 1991
3412Rusko, republika, 1992 -
3415Španělsko, Juan Carlos I., 1975 -
3416Švédsko, Oscar II., 1872 - 1907
3417Švédsko, Gustav VI. Adolf, 1950 - 1973
3418Ukrajina, republika, 1991 -
3422Britská východní Afrika, George V., 1910 - 1936
3423Britská východní Afrika, George VI., 1936 - 1952
3424Britská západní Afrika, Edward VII., 1901 - 1910
3425Britská západní Afrika, George V., 1910 - 1936
3427Egypt, republika, 1952 -
StranaPoložkyObdobí
703451Egypt, republika, 1952 -
3487Jižní Rhodesie, George VI., 1936 - 1952
3490Kamerun - francouzské mandátní území do roku 1960
3491Liberie, republika, 1847 -
3493Maroko, Yusuf, 1912 - 1927
3496Argentina, republika, 1816 -
3497Bolivie, republika, 1826 -
StranaPoložkyObdobí
713501Kanada, Edward VII., 1901 - 1910
3503Kanada, George V., 1910 - 1936
3505Kanada, George VI., 1936 - 1952
3508Kanada, Elizabeth II., 1952 -
3509Uruguay, republika, 1825 -
3510USA
3532Čína - d.Pej Sung, epocha Pao-juan, 1038 - 1040
3533Čína - d.Pej Sung, epocha Si-ning, 1068 - 1078
3534Čína - d.Pej Sung, epocha Juan-feng, 1078 - 1086
3535Čína - d.Pej Sung, epocha Juan-jou, 1086 - 1094
3536Čína - lidová demokratická republika, 1949 -
3537Hong Kong, Elizabeth II., 1952 -
3538Japonsko - epocha Meiji, 1867 - 1912
3539Korejská lidově demokratická republika
3540Portugalská Indie, kolonie republiky, 1908 -
3542Thajsko, Rama Gaunatha IX., 1946 - 2016
StranaPoložkyObdobí
723551Thajsko, Rama Gaunatha IX., 1946 - 2016
3552Turecko, Abdul Hamid II., 1876 - 1909
3553Turecko, Muhammad V., 1909 - 1918
3554Austrálie, George VI., 1936 - 1952
3555Austrálie, Elizabeth II., 1952 -
3556Cookovy ostrovy, Elizabeth II., 1952 -
3559Fiji, George VI., 1936 - 1952
3560Fiji, Elizabeth II., 1952 -
3561Niue
3562Palau
3563Papua Nová Guinea
3564Rakousko, František II., 1792 - 1835
3566Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916
3577Československo - bankovky Národ. banky Československé
3582Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
3598Slovenská republika, 1939 - 1945
StranaPoložkyObdobí
733601ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944 - 1945
3606Československo - státovky londýnské emise
3620Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953
3640Československo - bankovky a státovky 1953
StranaPoložkyObdobí
743651Československo - bankovky a státovky 1953
3659Československo - bankovky a státovky 1958 - 1964
3661Československo - nevydané bankovky a státovky
3662Česká republika, 1992 -
3671Nouzová platidla českých měst, 1848 - 1850
3675Nouzová platidla Československa, 1914 - 1945
3677Československo - Poukázky na odběr výstroje
3682Československo - poukázky PZO Tuzex
3684Táborové poukázky Sboru nápravné výchovy
3685Ústavní poukázky Sboru nápravné výchovy
3686Afghanistan
3693Albánie
3697Angola
3698Argentina
StranaPoložkyObdobí
753701Argentina
3709Arménie
3712Azerbajdžan
3713Bangladéš
3723Barma - japonská okupace
3725Barma - Myanmar
3733Bělorusko
3744Bhutan
3748Biafra
3749Bolivie
StranaPoložkyObdobí
763751Bosna a Hercegovina
3759Bosna a Hercegovina - Republika srbská
3764Brazilie
3783Bulharsko
3786Burundi
3788Černá Hora
3789Čína
3798Čína - bankovky provincií
3799Egypt
StranaPoložkyObdobí
773801Egypt
3806Ekvádor
3807Eritrea
3809Estonsko
3810Etiopie
3811Francie
3812Gambie
3814Gruzie
3816Guatemala
3819Guinea
3822Guinea Bissau
3824Guyana
3827Honduras
3830Hong - Kong
3831Chile
3832Chorvatsko
3836Indie
3839Indonesie
3843Irák
3846Irán
StranaPoložkyObdobí
783851Irán
3852Island
3853Jižní Korea
3854Jugoslávie
3856Kambodža
3872Kazachstan
3873Kolumbie
3874Kongo (Zaire)
3882Kuba
3894Kyrgistan
3896Laos
StranaPoložkyObdobí
793901Laos
3902Libanon
3907Libérie
3909Libye
3910Lotyšsko
3911Maďarsko
3933Makedonie
3934Malawi
3935Malaysie
3937Mexiko
3940Moldavie - Přídněstří
3941Mongolsko
3944Mosambik
3947Německo
StranaPoložkyObdobí
803951Německo
StranaPoložkyObdobí
814001Německo
4004Německo - BRD
4006Německo - DDR
4007Německo - poukázky pro okupovaná území, 1914 - 1918
4008Německo - nouzovky malých nominálů (Serienscheine)
4011Německo - nouzovky z let 1922 - 1923
4012Nepál
4018Nicaragua
4020Nigerie
4023Peru
4029Polsko
4030Rakousko
4042Rakousko - nouzovky
4045Rumunsko
4046Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
4049Rusko - prozatimní vláda
StranaPoložkyObdobí
824051Rusko - prozatimní vláda
4052Rusko - RSFSR
4054Rusko - SSSR
4056Rusko - Jižní Rusko a Krym
4060Řecko
4061Severní Korea
4062Syrie
4063Španělsko
4066Ukrajina
4067USA
4068USA - Confederate States of America
4069Velká Británie - vojenské poukázky
4071Potravinové lístky - Sudety
4084Potravinové lístky - Československo po roce 1945
4089Konvoluty bankovek
4090Různé :

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Praha