ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST
POBOČKA PRAHA
Vás zve na
75. (142.) ČLENSKOU AUKCI
dne:
15. září 2018

ve velkém sále KD Ládví, Praha 8
v těsné blízkosti stanice metra Ládví,
trasa C
Mapa KD Ládví

Otevření sálu a začátek prohlídky materiálu v 7:00,
Zahájení aukce mincí a medailí v 9:00

Aukce je pořádána podle aukčního řádu, schváleného ústředním výborem ČNS. Jakékoliv porušování tohoto řádu, výstava či prodej nenumismatického materiálu bude postiženo vyloučením z účasti na aukci a následným disciplinárním řízením. Zakazuje se prodej za cizí měnu. Aukce se mohou zúčastnit pouze členové České numismatické společnosti, kteří se musí prokázat platným členským průkazem. Hostům, kteří se aukce mohou zúčastnit pouze v doprovodu člena ČNS, není dovoleno dražit.
Limity se přijímají pouze od členů ČNS. Na limitní lístek je nutno uvést prohlášení o členství v příslušné pobočce. V případě nedodržení výše příhozů bude za platný považován nejbližší nižší příhoz. Vydražené položky platí přítomní členové průběžně po ukončení dražby, položky získané na limit budou zaslány na dobírku.

Kontaktní adresa pražské pobočky ČNS k zasílání limitů na aukci, vyřizování veškeré korespondence včetně reklamací a dalších připomínek k činnosti nebo dotazů zůstává stejná:
ČNS pobočka Praha
PO BOX 33
120 00 Praha 2

Kontaktní telefon k domluvě na zasílání aukčního materiálu včetně katalogů do aukce pražské pobočky ČNS je 721 900 692. Na tomto čísle lze získat i další informace okolo pražských aukcí ČNS.

Nabídku pro další aukce naší pobočky zasílejte na tutéž adresu. Přiložte čitelný seznam. Zasílejte pouze kvalitní, hodnotný a sběratelsky zajímavý materiál. Komise zpracovatelů si vyhražuje právo upravit ohodnocení kvality a vyvolávací cenu dle svých zvyklostí. Z důvodu případné reklamace nedoručené zásilky doporučujeme psát do přiloženého seznamu skutečnou cenu zasílaných položek, aukční komise pak stanoví vhodnou vyvolávací cenu, obvykle 2/3 ceny předpokládané.

Děkujeme všem, kteří nám pro tuto aukci dodali hodnotný materiál, těšíme se s nimi, ale i Vámi na další dobrou spolupráci.

Sálová aukce

Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 15. září 2018

StranaPoložkyObdobí
11Střední Evropa, Bójové, 2. - 1. stol. př.Kr.
4Sicilie, Syracusy, Dion, 357 - 353 př.Kr.
5Ionie, Phokaia, 480 - 400 př.Kr.
6Řím, Arcadius, 383 - 408
7Byzanc, Constantinus VII. a Romanus I., 920 - 940
8Byzanc, Romanus III. Argyrus, 1028 - 1034
9Byzanc, Niceforus III. Botanites, 1078 - 1081
10Indie - Kúšáni, Vasu Deva, cca 195 - 230
11Indie - Kidarité, anonymní ražby, 5.století
12Arabský chalífát, Al Mustasim, 1242 - 1258
13Velcí Seldžukové, Tughril Beg, 1038 - 1063
14Uhry, Marie z Anjou - manž.Zikmunda Luc., 1385 - 1395
15Ferdinand I., 1526 - 1564
17Rudolf II., 1576 - 1612
21Matyáš II., 1612 - 1619
23Ferdinand III., 1637 - 1657
24Josef I., 1705 - 1711
25Karel VI., 1711 - 1740
29Marie Terezie, 1740 - 1780
37Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
45František II., 1792 - 1835
49Ferdinand V., 1835 - 1848
StranaPoložkyObdobí
251Ferdinand V., 1835 - 1848
55František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
3101František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
4151František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
5201František Josef I., 1848 - 1916
250Československo, období 1918 - 1939
StranaPoložkyObdobí
6251Československo, období 1918 - 1939
272Československo, období 1960 - 1990
278Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
7301Česká republika, 1993 -
316Sedmihradsko, Gabriel Bethlen, 1613 - 1629
317Německo - Bavorsko, Ludwig II., 1864 - 1886
318Německo - město Hamburk
319Německo - Hesensko, Ernst Ludwig, 1892 - 1918
320Německo - město Norimberk
321Německo - Prusko, Wilhelm I., 1861 - 1888
323Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
324Bělorusko, republika, 1991 -
325Dánsko, Christian IX., 1863 - 1906
326Dánsko, Frederik VIII., 1906 - 1912
328Dánsko, Christian X., 1912 - 1947
330Francie, Ludvík Filip, 1830 - 1848
334Francie, Napoleon III., 1852 - 1871
335Francie - III. republika, 1871 - 1940
339Itálie, Viktor Emanuel II., 1861 - 1878
340Itálie, Umberto I., 1878 - 1900
341Itálie-Antignate, Giovanni II. Bentivoglio, 1494-1509
342Itálie-Benátky, Pasquale Cicogna, 1585 - 1595
343Itálie-Modena, Cesar de Este, 1598 - 1628
344Itálie-Sardinie, Carlo Alberto, 1831 - 1849
345Man, Elizabeth II., 1952 -
346Nizozemí, Willem II., 1840 - 1849
347Nizozemí, Willem III., 1849 - 1890
349Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
StranaPoložkyObdobí
8351Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
352Nizozemí - sjednocené provincie
356Nizozemí - Kampen, Ferdinand III., 1637 - 1657
357Nizozemí - provincie Overijssel
358Portugalsko, Luiz I., 1861 - 1889
359Portugalsko, republika, 1910 -
360Rusko, Kateřina II., 1762 - 1796
361Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
363Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
369Rusko - SSSR, 1923 - 1991
371Řecko, Georg I., 1863 - 1913
372San Marino, republika
373Slovensko, republika, 1993 -
380Švédsko, Oskar II., 1872 - 1907
381Švýcarsko, republika
393Španělsko, Carlos IV., 1788 - 1808
394Španělsko, Alfonso XII., 1874 - 1885
396Vatikán, Pius VI., 1775 - 1799
397Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
399Velká Británie, Edward VII., 1901 - 1910
400Velká Británie, George V., 1910 - 1936
StranaPoložkyObdobí
9401Velká Británie, George V., 1910 - 1936
403Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
404Arménie, republika, 1816 -
405Austrálie, Edward VII., 1901 - 1910
407Bolivia, republika, 1825 -
408Costa Rica, republika, 1821 -
409Čína, republika
411Ecuador, republika
412Guatemala, republika, 1821 -
413Kanada, Elizabeth II., 1952 -
414Mexiko, republika, 1867 -
415Peru, republika, 1822 -
417Turecko, Muhammad II., 1808 - 1839
418USA
422Čechy - Chomutov
423Československo, období 1945 - 1992
425Česká republika, 1993 -
430Česká republika - Zlaté dukáty České republiky
431Česká republika - medaile Zlatá koruna, 1993 -
433Etiopie, Haile Selassie, 1930 - 1974
434Japonsko
435Německo, Výmarská republika, 1918 - 1933
436Rakousko, republika, 1918 -
437Slovensko - Kremnica
438Slovensko, republika, 1993 -
439USA
442Střední Evropa - Bojové, 2.-1. stol. př.Kr.
445Východní Keltové, 3.-1.století př.Kr.
StranaPoložkyObdobí
10451Východní Keltové, 3.-1.století př.Kr.
456Sicilie, Syrakusy, Agathokles, 317 - 289 př.Kr.
457Corinthia, Corinth, 525 - 500 př.Kr.
458Zeugitana, Kartago, 3. stol. př.Kr.
459Makedonie, Alexandr III., 336 - 323 př.Kr.
460Egypt, Ptolemaios I. Sotér, 305 - 283 př.Kr.
461Egypt, Ptolemaios III. Euergetes, 246 - 221 př.Kr.
464Egypt, Ptolemaios IV. Philopator, 221 - 204 př.Kr.
469Egypt, Ptolemaios V. Epiphanes, 204 - 180 př.Kr.
474Egypt, Ptolemaios VI. Philometor, 180 - 145 př.Kr.
476Egypt, Ptolemaios VIII. Euergetes, 145 - 116 př.Kr
477Egypt, Ptolemaios VIII. Euergetes, 145 - 116 př.Kr.
478Egypt, Ptolemaios IX. Soter, 116-106 a 88-80 př.Kr.
479Egypt, Ptolemaios XII. Neos Dionysos, 80 - 51 př.Kr.
480Řím - republika, po roce 211 př.Kr. (bez značky)
481Řím - republika, rok 207 př.Kr.
482Q.Caecilius Metellus, 130 př.Kr.
483C.Servilius Vatia, 127 př.Kr.
484C.Vibius C.f. Pansa, 90 př.Kr.
486Tiberius, 14 - 37
487Otho, leden - duben 69
488Vespasianus, 69 - 79
489Titus - jako césar, 69 - 79
490Titus, 79 - 81
491Titus - posmrtná ražba za Traiana Decia
492Domitianus - jako césar za Tita, 79 - 81
493Nerva, 96 - 98
494Traianus, 98 - 117
496Matidia, neteř císaře Traiana
497Hadrianus, 117 - 138
498Antoninus Pius, 138 - 161
500Antoninus Pius - posmrtná ražba za Marca Aurelia
StranaPoložkyObdobí
11501Antoninus Pius - posmrtná ražba za Traiana Decia
502Faustina starší, manželka Antonina Pia
503Marcus Aurelius, 161 - 180
505Faustina mladší, manželka Marka Aurelia
506Lucius Verus, 161 - 169
507Lucilla, manželka Lucia Vera, dcera Marca Aurelia
508Commodus - spoluvláda s M. Aureliem, 177 - 180
509Commodus, 177 - 192
511Clodius Albinus - jako césar 193 - 195
512Septimius Severus, 193 - 211
513Alexander Severus - posmrtná ražba za Traiana Decia
514Gordianus III., 238 - 244
515Gallienus, 253 - 268
521Salonina, manželka Galliena
522Postumus, 259 - 268
523Marius, 268 (cca 2 měsíce)
524Victorinus, 268 - 270
528Tetricus I., 270 - 273
532Claudius Gothicus, 268 - 270
538Maximianus Galerius, 305 - 311
539Licinius I., 308 - 324
540Constantinus I., 307 - 337
541Constantius II., 337 - 361
542Traianus, Egypt, Alexandria
543Antoninus Pius, Egypt, Alexandria
544Elagabalus, Egypt, Alexandria
545Gordianus III., Syria Seleucis, Antiochia ad Orontem
546Gallienus, Egypt, Alexandria
547Claudius II., Egypt, Alexandria
548Carinus - jako césar, Egypt, Alexandria
549Diocletianus, Egypt, Alexandria
StranaPoložkyObdobí
12551Maximianus I., Egypt, Alexandria
552Indie, Indoskýtové, Azez II., 35 př.Kr. - 5 po Kr.
554Sefavidé v Persii, Abbás III., AH.1145 - 1148
555Velcí Mogulové, Šáh Alamgír, AH.1058 - 1119
556Knihy :
583Numismatické časopisy a sborníky :
584Patenty a cirkuláře :
587Historické cenné papíry :
588Osobní a jiné dokumenty :
591Anglie, Jindřich VI., 1422 - 1461
592Aquilea-patriarchát, Mikuláš Lucemburský, 1350 - 1358
593Aquilea-patriarchát, Jan Moravský, 1388 - 1394
594Aquilea-patriarchát, Antoninus II., 1402 - 1411
595Aquilea-patriarchát, Lodovico II., 1412 - 1420
596Arménie - království Rupenidů, Leon I., 1196 - 1219
597Branibory, kurfiřt Friedrich II., 1440 - 1470
598Bulharsko, Jan Šišman, 1371 - 1395
599Francie - město Carcassonne, anonym, cca 11.-12.stol.
600Francie - Maine, Herbert I. a jeho následovníci
StranaPoložkyObdobí
13601Goslar - město
602Hall - město
603Hessen-Kassel, Ludwig III., 1458 - 1471
605Itálie - Benátky, Andrea Griti, 1523 - 1538
607Itálie - Janovská republika, 1139 - 1239
608Itálie - Pavia, Galleazo II. Visconti, 1359 - 1378
609Korutany, Oldřich II., 1181 - 1202
610Korutany, Rudolf I. Habsburský, 1275 - 1286
611Kostnice - město
612Kostnice-biskup., Hugo v.Hohen Laudenberg, 1496-1529
613Lotrinsko, Karel II., 1390 - 1431
614Lucembursko, Václav I. - bratr Karla IV., 1353 - 1383
615Lucembursko, Václav II. (IV.) - král český, 1383-1388
616Lucembursko, Jošt - markrabě moravský, 1388 - 1411
618Německo, cca 13.století
619Německo, Kolín n.R., Herman II.-Pilgrim, 1027 - 1039
620Německo - Řezno, Jindřich IV. Svatý, 995 - 1002
621Pfalz - Neuburg, Otto Heinrich a Philipp, 1508 - 1548
622Rakousko, Přemysl Otakar II., 1251 - 1278
628Rakousko, Albrecht I., 1282 - 1308
629Sasko - Míšeň, Friedrich II. Vážný, 1323 - 1349
632Sasko - Míšeň, Friedrich I., Friedrich IV. a Wilhelm
633Sasko, Friedrich III., Johann a Albrecht, 1486 - 1500
634Sasko, Friedrich III., Johann a Georg, 1508 - 1525
635Sasko, Johann Friedrich a Georg, 1534 - 1539
636Španělsko, Ferdinand Aragonský a Isasbela Kastilská
637Speier - město, 15.století
638Španělsko - Castilie, Juan I., 1379 - 1390
639Štýrsko, Přemysl Otakar II., 1260 - 1276
640Tyrolsko, arcivévoda Zikmund, 1439 - 1496
643Uhry, anonymní ražby 12.století
644Uhry, Bela III., 1172 - 1196
645Uhry, Bela III., 1172 - 1296
646Uhry, Bela IV., 1235 - 1270
647Uhry, Zikmund Lucemburský, 1386 - 1437
648Boleslav I., knížetem v Čechách 935 - 972
649Boleslav II., knížetem v Čechách 972 - 999
650Boleslav II., knížetem v Čechách 972 - 999
StranaPoložkyObdobí
14651Boleslav II., knížetem v Čechách 967 - 999
652Boleslav III., knížetem v Čechách 999 - 1002, 1003
653Oldřich, knížetem v Čechách 1012 - 1033, 1034
654Břetislav, údělným knížetem na Moravě, 1028 - 1034
655Břetislav, knížetem v Čechách 1037 - 1055
661Vratislav II., knížetem v Čechách 1061 - 1086
665Vratislav II., králem v Čechách 1086 - 1092
669Konrád I., údělným knížetem na Brněnsku 1061 - 1092
671Ota I.Sličný, údělným knížetem na Olomoucku 1061-1087
675Břetislav II., úděl.knížetem na Brněnsku, 1092 - 1100
677Břetislav II., knížetem v Čechách 1092 - 1100
680Oldřich, údělným knížetem na Brněnsku, 1092 - 1115
681Lutold, úděl.knížetem na Znojemsku, 1092-97, 1100-12
682Bořivoj II., knížetem v Čechách 1100-1107, 1109-1110
684Svatopluk, údělným knížetem na Olomoucku, 1095 - 1107
685Moravské nepřidělené ražby - patrně mincovna Podivín
687Vladislav I., úděl. knížetem na Olomoucku, 1110-1113
691Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125
697Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140
700Morava - nepřiděleno
StranaPoložkyObdobí
15701Morava, Ota III. Dětleb, 1140 - 1160
702Vladislav II., knížetem v Čechách 1140 - 1158
705Vladislav II., králem v Čechách 1158 - 1174
708Soběslav II., knížetem v Čechách 1173 - 1179
709Bedřich, knížetem v Čechách 1173, 1179 - 1189
713Václav, knížetem v Čechách, 1191 - 1192
714Přemysl Otakar I., králem v Čechách 1198 - 1230
715Přemysl Otakar I. - spoluvláda se synem Václavem
716Vladislav I. Jindřich, markrabě moravský, 1197 - 1222
717Vladislav III., markrabě moravský, 1246 - 1247
718Přemysl Otakar II., markrabě moravský, 1247 - 1253
719Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
730Václav II., králem v Čechách 1283 - 1305
731Václav II., 1283 - 1305
737Jan Lucemburský, 1310 - 1346
743Karel IV., 1346 - 1378
StranaPoložkyObdobí
16751Václav IV., 1378 - 1419
757Jošt - markrabě moravský, 1375 - 1411
758Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
760Matyáš Korvín, 1469 - 1490
761Vladislav II., 1471 - 1516
780Cheb - městská ražba
781Jihlava - městská ražba
782Kladsko, Oldřich z Hardeku, 1501 - 1534
783Opolí - městská ražba
784Osvětim - městská ražba
785Vratislav - městská ražba, Zikmund, 1419 - 1437
786Ferdinand I., 1526 - 1564
StranaPoložkyObdobí
17801Ferdinand I., 1526 - 1564
824Maxmilian II., 1564 - 1576
825Maxmilián II., 1564 - 1576
826Maxmilian II., 1564 - 1576
835Rudolf II., 1576 - 1612
StranaPoložkyObdobí
18851Rudolf II., 1576 - 1612
891Matyáš II., 1612 - 1619
896České stavy, 1619 - 1620
897Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince kiprová)
StranaPoložkyObdobí
19901Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince kiprová)
904Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince dobrého zrna)
921Slezské evangelické stavy, 1633 - 1635
924Ferdinand III. v Kladsku, 1627 - 1657
937Ferdinand III., 1637 - 1657
948Ferdinand IV., nevládl (zemřel 1654)
949Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
20951Leopold I., 1657 - 1705
990Josef I., 1705 - 1711
992Karel VI., 1711 - 1740
998Marie Terezie, 1740 - 1780
StranaPoložkyObdobí
211001Marie Terezie, 1740 - 1780
1003František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1004František II., 1792 - 1835
1010Ferdinand V., 1835 - 1848
1011Rakousko, Maxmilián I., 1493 - 1519
1012Karel II. Štýrský, 1540 - 1590
1013Rudolf II., 1576 - 1612
1014Matyáš II., 1612 - 1619
1017Ferdinand II., 1619 - 1637
1018Ferdinand IV. - následník trůnu, zemřel 9.7.1654
1021Leopold I., 1657 - 1705
1028Leopold I. a Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg
1030Josef I., 1705 - 1711
1032Josef I. a Amalie Wilhemina von Braunschweig-Lüneburg
1033Karel VI., 1711 - 1740
1035Karel VII. Bavorský, 1742 - 1745
1038Marie Terezie, 1740 - 1780
1045Marie Terezie a František Lotrinský
1047Marie Terezie a Josef II.
1050Karel Lotrinský - mladší bratr císaře Františka I.
StranaPoložkyObdobí
221051Josef II., 1780 - 1790
1055Josef II. a Josefa Bavorská
1056Josef II., 1780 - 1790
1057Josef II. a Josefa Bavorská
1058Av. Marie Christina a Albert Saský
1059Belgické povstání, 1789 - 1790
1060Leopold II., 1790 - 1792
1065František II., 1792 - 1835
1070František II. a Carolina Augusta
1072Arcivévoda Karel Ludvík - polní maršál, 1771 - 1847
1073Arcivévoda Josef Antonín - uherský palatin, 1776-1847
1075Arcivévoda Johann - říšský kancléř, 1848 - 1849
1076Arcivévodkyně Marie Luisa, dcera Františka II.
1077Ferdinand V., 1835 - 1848
1082Ferdinand V. a manželka Marie Anna
1083Arcivévoda Albrecht - polní maršál, 1817 - 1895
1087Arcivévoda Rainer a arcivévodkyně Marie Karolina
1088Arcivévoda Rainer, 1827 - 1913
1089František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
231101František Josef I., 1848 - 1916
1130František Josef I. a Alžběta Bavorská
1134Alžběta, manželka Františka Josefa I., 1837 - 1898
1135Arcivévoda Karel Ludvík, 1833 - 1896
1136Arcivévoda František Ferdinand, 1863 - 1914
1137Arcivévoda Eugen - velmistr řádu, 1863 - 1954
1138Arcivévoda Otto František Josef, 1865 - 1906
1139Arcivévoda František Salvator a Av. Marie Valérie
1142Arcivévoda František Salvator, 1866 - 1939
1143Karel I., 1916 - 1918
1145Arcivévoda František Josef Otto, 1912 - 2011
1146Bachofen von Echt / Beerhoven van Echt
1147Bachofen von Echt, Adolf
1149Beyer Václav, lékař v Karlových Varech, 1488 - 1526
1150Esterhazy, Paul Anton, 1786 - 1866
StranaPoložkyObdobí
241151Hlavsa Petr z Liboslavě a Samuel Lekeš z Květné
1152Paar, Eduard
1153Picolomini von Aragona, Octavio, 1599 -1656
1154Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858
1155Schrötl ze Schrotensteinu, Georg, cís.rada a sekretář
1156Strnad z Freytok, Adam, úředník mincovny v Kutné Hoře
1157Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634
1162Zajíc z Hazenburgu, Jiří, zemřel 1580
1163Krnov, Georg Friedrich, 1543 - 1603
1164Lehnice-Břeh, Jan Christian, 1621 - 1639
1165Lehnice-Břeh, Georg, 1639 - 1664
1166Lehnice-Břeh, Christian, 1639 - 1672
1168Svídnice (Schweidnitz) - město
1170Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich, 1664 - 1697
1171Slezsko - historické medaile a jetony
1173Hostýn
1174Jáchymov : Nikl Milicz a jeho dílna
1177Linz-biskupuství, Franz Maria Doppelbauer
1178Magdeburg-arcib., Albrecht v.Brandenburg, 1513 - 1545
1179Olomouc-biskup., arcivév. Leopold Vilém, 1637 - 1662
1180Olomouc-biskup., Karel III. Lotrinský, 1695 - 1710
1183Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738
1192Olomouc-arcibiskup., arcivév. Rudolf Jan, 1819 - 1831
1193Olomouc-arcibiskup., Theodor Kohn, 1892 - 1904
1194Olomouc-arcibiskup., Leopold Prečan, 1923 - 1947
1195Ostřihom - arcibiskupství, Alexander Rudna, 1820-1831
1196Praha
1197Praha-arcibisk., Ferdinand v. Khüenburg, 1712 - 1731
1198Praha-arcibisk., Antonín Petr Příchovský, 1764 - 1793
1199Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814-1830
StranaPoložkyObdobí
251201Praha-arcibisk., Alois Josef Kolovrat-Krakovský
1204Praha-arcibisk., Ondřej Alois Skarbek, 1833 - 1838
1205Praha-arcibisk., František kard. Schönborn, 1885-1899
1206Praha - klášter Benediktinů v Emauzích
1207Praha - Dvorní kaple svatého Kříže na Pražském hradě
1208Salzburg-arcib., Wolf Dietrich Raitenau, 1587 - 1612
1209Salzburg-arcib., Paris Lodron, 1619 - 1653
1212Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687
1215Salzburg-arcib., Jan Arnošt Thun, 1687 - 1709
1216Salzburg-arcib., František Ant. Harrach, 1709 - 1727
1218Špýr - biskup., August Philipp von Limburg, 1770-1797
1220Strassbourg-biskup., Johann v.Manderscheid, 1569-1592
1221Velehrad
1223Vratislav-biskup., arcivévoda Karel, 1608 - 1624
1224Vratislav-biskup., Heinrich Foerster, 1853 - 1881
1225Vyšehrad-kapitula, Adalbert Ruffer, 1858 - 1871
1226Vyšehrad-kapitula, Václav Štulc, 1871 - 1887
1227Vyšehrad-kapitula, Antonín Lenz, 1888 - 1901
1228Církevní medaile - mariánské družiny
1229Církevní medaile - Mistr Jan Hus
1230Církevní medaile - svatební a zásnubní
1231Církevní medaile - ostatní - nesignované
1232Údobí let 1918 - 1938
1241Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
1245Údobí let 1945 - 1953
1248Údobí let 1953 - 1960
StranaPoložkyObdobí
261251Údobí let 1961 - 1969
1256Údobí let 1990 - 1993
1258Česká republika, 1993 -
1281Československo - kolkované prozatímní státovky
1286Československo - státovky I. emise
1290Československo - státovky II. emise
1291Československo - bankovky Národ. banky Československé
1298Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
StranaPoložkyObdobí
271301Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
1303ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944 - 1945
1304Československo - státovky londýnské emise
1307Československo - bankovky a státovky 1953
1308Československo - bankovky a státovky 1958 - 1964
1310Československo - nevydané bankovky a státovky
1311Nouzová platidla českých měst, 1848 - 1850
1313Československo - poukázky státní dluhu
1317Bosna a Hercegovina
1319Burundi
1320Filipiny
1322Francie
1323Korea
1324Kuba
1326Maďarsko
1327Mexiko - provincie Chihuahua
1328Německo
1336Papua New Guinea
1337Severní Korea
1338Tibet
1340Ukrajina
1342USA
1343Maximilian I., 1486 - 1519
1345Ferdinand I., 1519 - 1564
1348Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
StranaPoložkyObdobí
281351Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
1357Arcivévoda Karel Štýrský, 1564 - 1590
1359Rudolf II., 1576 - 1612
1362Matyáš II., 1608 - 1619
1363Ferdinand II., 1619 - 1637
1369Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
1377Arcivévoda Ferdinand Karel, 1632 - 1662
1381Arcivévoda Zikmund František, 1662 - 1665
1382Ferdinand III., 1637 - 1657
1383Arcivévoda Zikmund František, 1662 - 1665
1384Ferdinand III., 1637 - 1657
1386Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
291401Leopold I., 1657 - 1705
1414Josef I., 1705 - 1711
1417Karel VI., 1711 - 1740
1424Marie Terezie, 1740 - 1780
1436František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1443Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
StranaPoložkyObdobí
301451Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
1452Leopold II., 1790 - 1792
1457František II., 1792 - 1835
1469Andreas Hoffer - povstání v Tyrolsku
1470Ferdinand V., 1835 - 1848
1479Ferdinand I., 1526 - 1564
1480Rudolf II., 1576 - 1612
1482Matyáš II., 1608 - 1619
1484Ferdinand II., 1619 - 1637
1485Ferdinand III., 1637 - 1657
1486Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
311501Leopold I., 1657 - 1705
1502Josef I., 1705 - 1711
1504Karel III.(VI.), 1711 - 1740
1507Marie Terezie, 1740 - 1780
1515František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1518Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
1522Leopold II., 1790 - 1792
1523František II., 1792 - 1835
1531Ferdinand V., 1835 - 1848
1532Sedmihradsko, Gabriel Bethlen, 1613 - 1629
1535Karel VI., 1711 - 1740
1536František I. Lotrinský, v Toskánsku 1737 - 1765
1538Marie Terezie, 1740 - 1780
1540Josef II., 1780 - 1790
1544František II., 1792 - 1835
1549Ferdinand V., 1835 - 1848
1550Revoluční vláda v Miláně, 1848 - 1849
StranaPoložkyObdobí
321551Revoluční vláda v Benátsku, 1848 - 1849
1554Marie Terezie, 1740 - 1780
1557Leopold II., 1790 - 1792
1558Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
1596Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
331601Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
341651Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
351701Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
1721Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
StranaPoložkyObdobí
361751Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
1762Anhalt-Bernburg, Viktor II. Friedrich, 1721 - 1765
1763Anhalt-Bernburg, Alexander Carl, 1834 - 1863
1764Anhalt-Dessau, Leopold Friedrich, 1817 - 1871
1767Augsburg - město
1768Bádensko, Carl Friedrich, 1771 - 1811
1769Bádensko, Carl Ludwig Friedrich, 1811 - 1818
1770Bavorsko, Carl Theodor, 1777 - 1799
1771Bavorsko, Maximilian I. Josef, 1806 - 1825
1774Bavorsko, Ludwig I., 1825 - 1848
1776Bavorsko, Ludwig II., 1864 - 1886
1779Branibory - Prusko, Albrecht, 1525 - 1568
1780Brémy, Leopold I., 1657 - 1705
1781Brémy - město
1783Braunschweig W., Wilhelm, 1831 - 1884
1784Cleve, Friedrich III., 1688 - 1701
1785Eimbeck - město
1786Frankfurt - město
1787Hannover, Wilhelm IV., 1830 - 1837
1788Hannover, Georg V., 1851 - 1866
1789Kempten, Karel V., 1519 - 1556
1790Lippe - Detmold, Paul Alexander Leopold, 1802 - 1851
1791Mansfeld-Bornstädt, Franz Maximilian a Heinrich Franz
1792Mansfeld-Artern, Wolrath, Wolfgang a Johann Georg
1793Nassau, Friedrich August, 1803 - 1816
1795Nassau, Wilhelm, 1816 - 1839
1796Nassau, Adolf, 1839 - 1866
1797Norimberk, Ferdinand II., 1619 - 1637
1799Norimberk, František I., 1745 - 1765
StranaPoložkyObdobí
371801Norimberk, Josef II., 1765 - 1790
1802Oldenburg, Paul Friedrich August, 1829 - 1853
1803Öttingen, Wolfgang a Joachim, 1477 - 1520
1804Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786
1807Prusko - král., Friedrich Wilhelm III.,1797 - 1840
1809Prusko - král., Friedrich Wilhelm IV., 1840 - 1861
1812Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888
1817Řád německých rytířů, av. Maxmilián, 1590 - 1618
1818Reuss-Obergreiz, Heinrich XIII., 1800 - 1817
1820Řezno - město
1821Rýnská knížata, Adolf Heinrich na Dhaunu, 1561 - 1606
1822Sasko-Meiningen, Bernhard II., 1821 - 1866
1823Sasko, Johann Friedrich a Moritz, 1541 - 1547
1824Sasko, Christian II., Joh.Georg a August, 1591 - 1611
1825Sasko, Johann Georg I., 1611 - 1656
1826Sasko, Johann Georg II., 1656 - 1680
1827Sasko, Johann Georg III., 1680 - 1691
1828Sasko, Johann Georg IV., 1691 - 1694
1831Sasko, Xaver - princ regent, 1763 - 1768
1832Sasko, Friedrich August III., 1763 - 1806
1837Sasko, Friedrich Christian, 1763
1838Sasko - království, Friedrich August I., 1806 - 1827
1841Sasko - království, Anton, 1827 - 1836
1843Sasko - království, Friedrich August II., 1836 - 1854
1848Sasko - království, Johann, 1854 - 1873
StranaPoložkyObdobí
381851Sasko - království, Johann, 1854 - 1873
1856Sasko-Altenburg, Johann Phillip a bratři, 1602 - 1639
1857Sasko-Coburg-Gotha, Ernest I., 1826 - 1844
1858Sasko-Weimar, Johann Ernst a sedm bratrů, 1605 - 1619
1860Sasko-Weimar, Johann Ernst II., 1662 - 1683
1861Sasko-Weimar-Eisenach, Carl Alexander, 1853 - 1901
1862Sayn-Wittgenstein, Gustav, 1657 - 1701
1863Schleswig-Holstein, Frederik VI. Dánský, 1808 - 1839
1864Waldeck-Pyrmont, Georg Heinrich, 1813 - 1845
1865Württemberg, Friedrich I. - jako král, 1806 - 1816
1866Württemberg, Wilhelm I., 1816 - 1864
1867Württemberg, Karl I. 1864 - 1891
1868Anhalt, Friedrich II., 1904 - 1918
1870Badensko, Friedrich I., 1856 - 1907
1881Badensko, Friedrich II., 1907 - 1918
1882Bavorsko, Ludwig II., 1864 - 1886
1885Bavorsko, Otto, 1886 - 1912
1888Bavorsko, Luitpold - princ regent
1892Bavorsko, Ludwig III., 1913 - 1918
1894Brémy - město
1895Hamburg - město
StranaPoložkyObdobí
391901Hamburg - město
1904Hessen-Darmstadt, Ernst Ludwig, 1892 - 1918
1907Lübeck - město
1908Prusko, Friedrich III., 1888
1909Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
1926Prusko, Friedrich III., 1888
1928Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
1935Sasko, Albert, 1873 - 1902
1938Sasko, Georg, 1902 - 1904
1939Sasko, Friedrich August III., 1904 - 1918
1947Sasko - Výmar - Eisenach, Wilhelm Ernst, 1901 - 1918
StranaPoložkyObdobí
401951Sasko - Výmar - Eisenach, Wilhelm Ernst, 1901 - 1918
1952Schaumburg-Lippe, Albrecht Georg, 1893 - 1911
1954Württemberg, Karl I., 1864 - 1891
1956Württemberg, Wilhelm II., 1891 - 1918
1962Německo - drobné ražby císařství
1969Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1972Německo - 3.říše, 1933 - 1945
1989Německo - BRD, 1949 -
StranaPoložkyObdobí
412001Německo - BRD, 1949 -
2002Německo - DDR, 1949 - 1990
2034Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
2035Dánsko, Christian X., 1912 - 1947
2038Francie, Ludvík XVI., 1774 - 1793
2039Francie, Napoleon I. - císař, 1804 - 1814, 1815
2043Francie, Karel X., 1824 - 1830
2044Francie - město Metz
2045Itálie - království, Napoleon I., 1804 - 1814
2047Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
StranaPoložkyObdobí
422051Itálie - Toskánsko, Karel Ludvík a Marie Louisa
2052Itálie - Neapol a Sicilie, Ferdinand II., 1830 - 1859
2054Krakov - svobodné město
2055Kypr, Victoria, 1837 - 1901
2056Kypr, George V., 1910 - 1936
2057Liechtenstein, Johann II., 1858 - 1929
2061Nizozemí - město Campen
2062Nizozemí, Willem III., 1849 - 1890
2063Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
2064Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
2071Polsko, povstání, 1830 - 1831
2072Polsko, republika, 1918 -
2073Portugalsko, Carlos I., 1889 - 1908
2074Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
2075Řecko, Georg I., 1863 - 1913
2077Rusko, 16. - 17. století
2079Rusko, Petr I. Veliký, 1672 - 1725
2081Rusko, Anna, 1730 - 1740
2083Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796
2085Rusko, Alexandr I., 1801 - 1825
2086Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
2087Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
2092Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894
2093Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
2098Rusko, RSFSR, 1917 - 1923
2099Rusko, SSSR, 1923 - 1991
2100San Marino, republika
StranaPoložkyObdobí
432101Švédsko, Gustav III., 1771 - 1792
2102Švédsko, Oscar I., 1844 - 1859
2103Švédsko, Gustav V., 1907 - 1950
2107Švýcarsko - kanton Bern
2108Švýcarsko - kanton Zug
2109Švýcarsko, republika
2127Vatikán - Papežský stát, Pius VI., 1775 - 1799
2128Velká Británie, William III., 1694 - 1702
2129Velká Británie, George III., 1760 - 1820
2130Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
2144Velká Británie, Edward VII., 1901 - 1910
2145Velká Británie, George V., 1910 - 1936
2147Britská západní Afrika, George V., 1910 - 1936
2148Britská západní Afrika, George VI., 1936 - 1952
2149Egypt, Abdul Hamid II., 1876 - 1909
2150Egypt, Muhammad V., 1909 - 1914
StranaPoložkyObdobí
442151Egypt, britský protektorát, 1914 - 1922
2153Egypt, Fuad I., 1922 - 1936
2154Egypt, Farouk I., 1936 - 1952
2155Jižní Afrika, George VI., 1936 - 1952
2157Jižní Rhodesie, George VI., 1936 - 1952
2158Německá východní Afrika, Wilhelm II., 1888 - 1918
2159S. Georgia and Sadwich Islands, Elizabeth II., 1952 -
2160Bahamy, Elizabeth II., 1952 -
2161Bermudy, Edward VIII., 1936
2162Bolivie, Ferdinand VII., 1808 - 1833
2163Brazilie, Pedro II., 1831 - 1889
2164Britská Guayana, George VI., 1936 - 1952
2165Jamajka, Victoria, 1837 - 1901
2166Jamaika, Elizabeth II., 1952 -
2168Kanada, George V., 1910 - 1936
2170Kanada, George VI., 1936 - 1952
2174Kanada, Elizabeth II., 1952 -
2177Kanada - Newfoundland, Edward VII., 1901 - 1910
2178Kanada - Newfoundland, George V., 1910 - 1936
2180Kanada - Newfoundland, George VI., 1936 - 1952
2181Kuba, republika, 1898 -
2182Mexiko, Filip III., 1598 - 1621
2183Mexiko, Karel III., 1760 - 1788
2184Mexiko, Ferdinand VII., 1808 - 1833
2189Mexiko, I.republika, 1833 - 1864
2190Mexiko, republika, 1867 -
2193USA
StranaPoložkyObdobí
452201USA
2227Britské Severní Borneo
2228Filipiny - pod správou USA, 1903 - 1935
2229Hong Kong, Victoria, 1837 - 1901
2230Korea, Kwang Mu, 1897 - 1907
2231Straits Setlements, Victoria, 1837 - 1901
2232Straits Setlements, Edward VII., 1901 - 1910
2233Straits Setlements, George V., 1910 - 1936
2234Austrálie, George V., 1910 - 1936
2235Cookovy ostrovy, Elizabeth II., 1952 -
2236Hawaii, Kalakaua, 1874 - 1891
2237Niue
2238Tokelau, Elizabeth II., 1952 -
2239Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
462251Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
2275Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
2280Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky armád a skupin
2281Rakousko - Uhersko, vlastenecké (patriotické) odznaky
2283Československo
StranaPoložkyObdobí
472301Československo
2318Československo - odznaky vojenských akademií
2319Československo - odznaky Vzorný voják
2321Československo - vojenské střelecké odznaky
2322Československo - letecké dekorace
2333Československo - legionářské medaile a odznaky
2334Československo - vojenské pamětní medaile a odznaky
2335Československo - hasičské dekorace
2336Československo - resortní medaile a odznaky
2337Československo - různé
2343Československo - soubor z pozůstalosti Josefa Dvořáka
2344Česká republika - vyznamenání, medaile a odznaky AČR
2346Česká republika - různé
2350Protektorát Čechy a Morava
StranaPoložkyObdobí
482351Bulharsko
2352Čína - republika
2353Francie, republika, 1871 -
2354Itálie - království
2355Liechtenstein
2356Německo - Sasko
2357Německo - císařství
2361Německo - III.říše
2370Nizozemí
2371Rusko
2372Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894
2373Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
2374Rusko - SSSR, 1923 - 1991
2376Srbsko
2378Španělsko
2380Švédsko
2382USA
2383Vatikán
2386Velká Británie
2388Brno - pobočka ČNS
2389Cheb - pobočka ČNS
2392Jihlava - pobočka ČNS
2393Olomouc - pobočka ČNS
2395Plzeň - pobočka ČNS
StranaPoložkyObdobí
492401Příbram - pobočka ČNS
2402Teplice - pobočka ČNS
2403Beutler Miloslav, 1897 - 1964
2404Bódi Ladislav, 1944-
2406Böhm Josef Daniel, 1794 - 1865
2407Braun Rudolf, 1838 - 1899(?)
2408Breithut Petr, 1869 - 1930
2409David František, 1913 - 2002
2410Fischer Jan Tomáš, 1912 - 1957
2411Gerbara Nicolo
2412Hám Anton, 1899 - 1965
2413Harcuba Jiří, 1928 - 2013
2414Hartig Arnold, 1878 - 1972
2417Hofmann Edmund von Aspernburg, 1847 - 1930
2418Hujer Ludvík, 1872 - 1968
2420Hvozdenský Josef, 1932 -
2422Chaura Karel, 1869 - 1945
2423Chaura K., 1869 - 1945, a Šantrůček V., 1866 - 1931
2424Jauner Jindřich, 1842 - 1912
2428Kartáková Daniela, 1965 -
2429Klíma Jan, 1902 - 1945
2430Knobloch Milan, 1921 -
2431Kolářský Zdeněk, 1931 -
2438Kolářský Zdeněk, Peter Andrej
2439Kříž Václav, 1830 - 1887
2440Lang Mikuláš Josef, 1776 - 1835
2441Marschall Rudolf, 1873 - 1967
2446Mauder Josef, 1854 - 1921 a Braun Rudolf, nar.1830
2447Myslbek a Tautenhayn
2448Neuberger Rudolf, 1861 - 1916
2449Neudeck Andreas, 1849 - 1914
StranaPoložkyObdobí
502451Odehnal Antonín, 1878 - 1957
2455Oppl Vladimír, 1953 -
2458Pátek Karel, 1856 - 1910
2459Pawlik František Xaver, 1865 - 1906
2461Pekárek Josef Václav, 1873 - 1930
2462Peška Kašpar, 1852 - 1871
2463Philipp Karl
2464Pichl Ivan Bojislav, 1850 - 1923
2465Prinz Josef, 1876 - 1960
2466Radnicky Karel, 1818 - 1901
2468Schäfer Hans, nar.1875
2475Scheid Georg Adam, 1838 - 1921
2477Scholtz-Železná Helena, 1882 - 1974
2478Scharff Anton, 1845 - 1903
2487Scharff Anton, Pawlik Franz Xaver
2488Schwerdtner Johann, 1834 - 1920
2489Schwartz Štěpán, 1851 - 1924
2494Seidan Václav, 1817 - 1870
2495Sieber Eduard (zemřel 1956)
2496Smolík Vincenc Ruprecht, Goldschmid Josef
2497Stehlík Josef
2499Sucharda Stanislav, 1866 - 1916
StranaPoložkyObdobí
512501Sucharda Stanislav, 1866 - 1916
2503Šejnost Josef, 1878 - 1941
2507Španiel Otakar, 1881 - 1955
2514Tautenhayn Josef, 1837 - 1911
2517Tautenhayn Josef junior, 1868 - 1962
2520Telcs Eduard, 1872 - 1948
2521Tříska Jan, 1904 - 1976
2522Truhlíková Spěváková Jarmila, 1940 -
2523Uchytilová-Kučová Marie, 1924 - 1989
2528Vitanovský Michal, 1946 -
2532Weinberger Antonín Rudolf, 1879 - 1936
2533Weiss Jan, 1794 - 1861
2536Welz Ferdinand, nar. 1915
2537Zapp František (medailér v Praze od roku 1839)
2538Zeman Karel, 1949 -
2539Zuzka František, 1887 - 1955
2542Benešov
2543Beroun
2544Bodenbach (Podmokly)
2545Česká Lípa
2546Domažlice
2548Graz (Štýrský Hradec)
2549Hradec Králové
StranaPoložkyObdobí
522551Hradec Králové
2553Chrudim
2555Jaroměř
2556Jihlava
2557Krems (Křemže v Dolním Rakousku)
2558Krnov
2559Liberec (Reichenberg)
2560Linec
2561Meidling
2562Mladá Boleslav
2563Olomouc
2564Opava
2565Pardubice
2566Praha
2576Praha - novoročenky firmy Franta Anýž
2579Praha - novoročenky In nummis veritas - Vladimír Oppl
2580Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891
2595Praha - Královské Vinohrady
2596Praha - medaile Národopisné výstavy českoslovanské
2597Prostějov
2598Raspenava
2599Roudnice nad Labem
2600Slaný
StranaPoložkyObdobí
532601Tábor
2602Telecí
2603Teplice
2604Třebíč
2606Vídeň
2622Vyškov
2623Vyšnovky u Hořovic
2624Zbraslav
2625Čechy
2628Československo
2631Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
2636Československo - medaile s portrétem Václava Havla
2637Česká republika - medaile s portrétem Václava Havla
2639Česká republika
2640Česká republika - Zlatá Koruna - emise Kde domov můj
2641Morava
2642Egypt
2643Francie, Napoleon I. - jako konzul, 1799 - 1804
2649Francie, Napoleon I. - jako císař, 1804 - 1815
StranaPoložkyObdobí
542651Francie, Napoleon I. - jako císař, 1804 - 1815
2653Francie
2656Itálie
2658Německo - Augsburg
2659Německo - Hamburg
2661Německo - Lipsko
2662Německo - 3.říše, 1933 - 1945
2663Rakousko
2668Rumunsko
2669Rusko
2671Slovensko
2673Švédsko
2674Tyrolsko
2675USA
2676Velká Británie
2678Motoristické medaile a plakety
2679Smaltované odznaky
2680Sportovní medaile, plakety a odznaky
2682Střelecké medaile, plakety a odznaky
2697Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)
StranaPoložkyObdobí
552701Marie Terezie, 1740 - 1780
2704Karel Lotrinský - mladší bratr císaře Františka I.
2705Josef II., 1780 - 1790
2706František Josef I., 1848 - 1916
2712František Josef I. a Alžběta Bavorská
2714Arcivévoda Maximilian, císař Mexika 1864 - 1867
2715Arcivévoda Rudolf, 1858 - 1889
2716Arcivévoda Ferdinand Karel, 1868 - 1915
2718Libice nad Cidlinou
2719Svatá Hora u Příbrami
2720Církevní medaile - ražené svátostky kruhové
2721Církevní medaile - Mistr Jan Hus
2722Medaile vydané Českou numismatickou společností
2725Hradec Králové - pobočka ČNS
2728Jihlava - pobočka ČNS
2729Nymburk / Poděbrady - pobočka ČNS
2730Olomouc - pobočka ČNS
2732Beutler Miloslav, 1897 - 1964
2734Bodlak Kurt, nar. 1924
2735David František, 1913 - 2002
2736Fischer Jan Tomáš, 1912 - 1957
2737Formánek Petr, 1944 -
2738Hám Anton, 1899 - 1965
2739Harcuba Jiří, 1928 - 2013
2740Horejc Jaroslav, 1886 - 1983
2741Hvozdenský Josef, 1932 -
StranaPoložkyObdobí
562751Hvozdenský Josef, 1932 -
2756Knobloch Milan, 1921 -
2758Kolářský Zdeněk, 1931 -
2759Kovanič Václav Adolf, 1911 - 1999
2760Kožuch Milan, 1944 -
2761Kříž Václav, 1830 - 1887
2762Lichtág Jan, 1898 - 1985
2764Odehnal Antonín, 1878 - 1957
2769Pekárek Josef Václav, 1873 - 1930
2770Peter Andrej, 1912 - 2003
2772Pichl Ivan Bojislav, 1850 - 1923
2773Popp Antonín, 1850-1915 a Pichl I.B., 1850 - 1923
2774Radnicky Karel, 1818 - 1901
2775Ronai Miroslav, Poldaufová Mária
2776Seidan Václav, 1817 - 1870
2777Stehlík Josef
2778Šmakal Václav Karel, 1863 - 1941
2779Tautenhayn Josef junior, 1868 - 1962
2780Tříska Jan, 1904 - 1976
2781Uchytilová-Kučová Marie, 1924 - 1989
2783Vitanovský Michal, 1946 -
2784Vít Josef
2787Brno
2789Hradec Králové
2794Jihlava
2798Karlštejn
2799Kutná Hora
StranaPoložkyObdobí
572801Kutná Hora
2802Opava
2803Plzeň
2804Poděbrady
2805Praha
2816Praha - novoročenky firmy Franta Anýž
2817Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891
2819Velvary
2822Vídeň
2824Čechy
2826Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
2828Československo - medaile s portrétem Klem. Gottwalda
2829Česká republika
2833Belgie
2834Francie
2835Německo - císařství, 1870 - 1918
2836Rakousko
2837Sportovní medaile, plakety a odznaky
2839Švýcarsko
2841Tyrolsko
2842Velká Británie
2844Chlebové známky
2845Chmelové známky
2846Cyklistické medaile a odznaky
2848Drahotní medaile
StranaPoložkyObdobí
582851Drahotní medaile
2853Filatelistické medaile, plakety a odznaky
2857Hasičské medaile, plakety a odznaky
2865Hrací a početní známky
2877Jezdecké medaile, plakety a odznaky
2881Nouzovky evropských měst a obcí
2883Odznaky
2892Orelské medaile a odznaky
2893Psí známky
2898Reklamní známky
2900Skautské medaile a odznaky
StranaPoložkyObdobí
592901Skautské medaile a odznaky
2902Sokolské medaile a odznaky - všesokolské slety
2903Sokolské medaile, medailky a odznaky - regionální
2904Sportovní medaile, plakety a odznaky
2914Střelecké medaile, plakety a odznaky
2917Šermířské medaile, plakety a odznaky
2924Účelové známky a nouzovky Rakousko-Uherska
2926Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
2936Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
2940Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky - různé
2941Rakousko - Uhersko, vlastenecké (patriotické) odznaky
2943Československo
StranaPoložkyObdobí
602951Československo
2961Československo - odznaky Vzorný voják
2962Československo - vojenské střelecké odznaky
2963Československo - odznaky vojenských specialistů
2964Československo - čepicové a rozlišovací odznaky
2965Československo - legionářské medaile a odznaky
2970Československo - odznaky branných organizací
2973Československo - vojenské pamětní medaile a odznaky
2974Československo - hasičské dekorace
2975Československo - resortní medaile a odznaky
2976Československo - různé
2979Česká republika - vyznamenání, medaile a odznaky AČR
2981Protektorát Čechy a Morava
2984Čína - republika
2985Francie, republika, 1871 -
2987Německo - císařství, Výmarská republika
2988Německo - DDR
2989Rusko - SSSR, 1923 - 1991
2990Slovenská republika, 1993 -
2991Velká Británie
2992Karel IV., 1346 - 1378
2994Václav IV., 1378 - 1419
2996Husitské ražby, 1419 - 1437
2997Ladislav Pohrobek, 1453 - 1457
2998Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
StranaPoložkyObdobí
613001Vladislav II., 1471 - 1516
3003Ludvík I., 1516 - 1526
3006Ferdinand I., 1526 - 1564
3007Maxmilian II., 1564 - 1576
3009Rudolf II., 1576 - 1612
3012Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince dobrého zrna)
3018Leopold I., 1657 - 1705
3020Marie Terezie, 1740 - 1780
3022František II., 1792 - 1835
3023Brno - městská ražba
3024Jihlava - městská ražba
3025Lehnice-Břeh, Christian, 1639 - 1672
3026Münsterberg-Olešnice, Jindřich Václav a Karel Bedřich
3027Würtemberg-Olešnice, Christian Ulrich, 1664 - 1704
3030Albrecht V., 1411 - 1439
3031Ferdinand II., 1619 - 1637
3032Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
3033Arcivévoda Ferdinand Karel, 1632 - 1662
3034Leopold I., 1657 - 1705
3035Marie Terezie, 1740 - 1780
3038František I. Lotrinský, 1745 - 1765
3039František II., 1792 - 1835
3040Salzburg-arcib., Matyáš Lang v.Wellenburg, 1519-1540
3041Salzburg-arcib., Jan Jakub Khuen-Belasi, 1560 - 1586
3042Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687
3043Salzburg-arcibiskupství
3044Uhry, Zikmund Lucemburský, 1386 - 1437
3046Ferdinand I., 1526 - 1564
3048Matyáš II., 1608 - 1619
3049Ferdinand II., 1619 - 1637
3050Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
623051Leopold I., 1657 - 1705
3052Malkontenti, 1704 - 1708
3054Marie Terezie, 1740 - 1780
3055František I. Lotrinský, 1745 - 1765
3056Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
3058Leopold II., 1790 - 1792
3060František II., 1792 - 1835
3061Marie Terezie, 1740 - 1780
3062František II., 1792 - 1835
3063Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
3070Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
3093Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
StranaPoložkyObdobí
633101Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
3116Údobí let 1918 - 1938
3126Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava
3127Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
3128Údobí let 1945 - 1953
3131Údobí let 1953 - 1960
3132Údobí let 1961 - 1969
3136Údobí let 1970 - 1980
3140Údobí let 1980 - 1985
StranaPoložkyObdobí
643151Údobí let 1980 - 1985
3163Údobí let 1986 - 1990
3173Údobí let 1990 - 1993
3182Mince PROOF v etui, Údobí let 1970 - 1980
3186Mince PROOF v etui, Údobí let 1980 - 1985
3188Sady oběhových mincí
3189Československo, období 1918 - 1939
3190Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
653201Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
663251Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
673301Belgie, Albert I., 1909 - 1934
3302Belgie, Leopold III., 1934 - 1950
3303Bulharsko, republika, 1946 -
3304Dánsko, Frederik IX., 1947 - 1972
3308Dánsko, Margareta II., 1972 -
3309Elbing, Gustav Adolf Švédský, 1626 - 1632
3310Finsko, republika, 1917 -
3318Francie, Ludvík XIV., 1643 - 1715
3319Francie, III.republika, 1871 - 1940
3320Itálie - království, Napoleon I., 1804 - 1814
3321Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
3323Itálie, republika, 1946 -
3325Jersey, Victoria, 1837 - 1901
3327Kypr, George VI., 1936 - 1952
3328Liechtenstein, Johann II., 1858 - 1929
3332Livonsko pod Švédskem, Christina, 1632 - 1654
3333Livonsko pod Švédskem, Karel Gustav, 1654 - 1660
3334Maďarsko - republika
3335Bádensko, Carl Friedrich, 1771 - 1811
3336Bádensko, Carl Ludwig Friedrich, 1811 - 1818
3338Bádensko, Leopold I., 1830 - 1852
3340Bádensko, Friedrich I., 1852 - 1907
3341Badensko, Friedrich II., 1907 - 1918
3342Bavorsko, Otto, 1886 - 1912
3344Hannau - Lichtenberg, Phillip IV., 1538 - 1590
3345Hannover, Ernst August, 1837 - 1851
3346Kostnice - město
3347Nassau - Weilburg, Albrecht, 1559 - 1593
3349Norimberk - město
3350Pfalz - Weldenz, Georg Johann, 1544 - 1592
StranaPoložkyObdobí
683351Pfalz - Zweibrücken, Johann I., 1569 - 1604
3352Prusko - král., Friedrich Wilhelm III.,1797 - 1840
3353Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
3357Řezno, vévoda Otto II., 1231 - 1259
3358Sasko, Friedrich August III., 1763 - 1806
3359Sasko - království, Johann, 1854 - 1873
3360Solms - Lich, Ernst, Eberhard, Hermann Adolf
3362Stolberg-Stolberg, Karl Ludwig, 1761 - 1815
3363Worms-biskupství, Georg von Schönenberg, 1580 - 1595
3364Německo - drobné ražby císařství
3365Německo - 3.říše, 1933 - 1945
3368Německo - BRD, 1949 -
3376Německo - DDR, 1949 - 1990
3390Polsko, republika, 1918 -
3392Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
3400Rakousko - II. republika, 1945 -
StranaPoložkyObdobí
693401Rakousko - II. republika, 1945 -
3410Riga pod Švédskem, Gustav Adolf, 1621 - 1632
3411Riga pod Švédskem, Christina, 1632 - 1654
3412Rusko, Ivan IV. Hrozný, jako car 1547 - 1584
3413Rusko, Petr I. Veliký, 1672 - 1725
3414Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796
3415Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
3417Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
3418Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
3425Rusko, RSFSR, 1917 - 1923
3426Rusko, SSSR, 1923 - 1991
3428Slovensko, republika, 1993 -
3433Švédsko, Gustav VI. Adolf, 1950 - 1973
3438Švýcarsko, republika
StranaPoložkyObdobí
703451Švýcarsko, republika
3498Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
3499Velká Británie, Edward VII., 1901 - 1910
StranaPoložkyObdobí
713501Velká Británie, George V., 1910 - 1936
3502Velká Británie, George VI., 1936 - 1952
3503Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
3506Britská východní Afrika, George V., 1910 - 1936
3507Britská západní Afrika, George V., 1910 - 1936
3508Ghana, republika, 1958 -
3509Jižní Rhodesie, George V., 1910 - 1936
3510Maroko, Muhammad V., 1927 - 1962
3511Mauricius, Victoria, 1837 - 1901
3512Mauricius, George VI., 1936 - 1952
3513Niger, republika, 1960 -
3514Zaire, republika, 1960 -
3515Argentina, republika, 1816 -
3516Bahamy, Elizabeth II., 1952 -
3517Bermudy, Elizabeth II., 1952 -
3518Bolivie, republika, 1826 -
3520Chile, republika, 1818 -
3521Falklandy, Elizabeth II., 1952 -
3522Jamajka, George V., 1910 - 1936
3523Jamaika, Elizabeth II., 1952 -
3524Kajmanské ostrovy, Elizabeth II., 1952 -
3525Kanada, Elizabeth II., 1952 -
3534Kanada - Newfoundland, Victoria, 1837 - 1901
3535Kanada - Newfoundland, George V., 1910 - 1936
3536Kanada - Newfoundland, George VI., 1936 - 1952
3537Mexiko, republika, 1867 -
3539Peru, republika, 1822 -
3541USA
StranaPoložkyObdobí
723551USA
3560Ceylon, Elizabeth II., 1952 - 1960
3561Hong Kong, Edward VII., 1901 - 1910
3562Hong Kong, George V., 1910 - 1936
3563Hong Kong, George VI., 1936 - 1952
3564Hong Kong, Elizabeth II., 1952 -
3565Indie, Victoria, 1837 - 1901
3567Indie, Edward VII., 1901 - 1910
3569Indie, George V., 1910 - 1936
3571Indie, George VI., 1936 - 1952
3573Korejská republika
3574Malajsie, George VI., 1936 - 1952
3575Portugalská Indie - kolonie republiky, 1909 - 1961
3576Straits Setlements, Victoria, 1837 - 1901
3577Straits Setlements, George V., 1910 - 1936
3578Vietnam, republika, 1945 -
3579Austrálie, Elizabeth II., 1952 -
3580Cookovy ostrovy, Elizabeth II., 1952 -
3582Nová Guinea, George VI., 1936 - 1952
3583Niue
3584Nový Zéland, George VI., 1936 - 1952
3585Samoa, Malietoa Tanumafili, 1962 -
3587Tonga, Taufa-Ahau Tupou IV., 1965 -
3588Vanuatu, republika, 1980 -
3589Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916
3590Československo - kolkované prozatímní státovky
3593Československo - bankovky Národ. banky Československé
StranaPoložkyObdobí
733601Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
3620Slovenská republika, 1939 - 1945
3624ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944 - 1945
3627ČSR - Poukázky pro osvobozené území - kolkované, 1945
3630Československo - státovky londýnské emise
3640Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953
StranaPoložkyObdobí
743651Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953
3659Československo - bankovky a státovky 1953
3676Československo - bankovky a státovky 1958 - 1964
3687Československo - bankovky 1970 - 1989
3692Československo - nevydané bankovky a státovky
3693Česká republika, 1992 -
3698Nouzová platidla českých měst, po roce 1850
3699Nouzová platidla Československa, 1914 - 1945
3700Směnky
StranaPoložkyObdobí
753701Ústavní poukázky Sboru nápravné výchovy
3702Afghanistan
3704Albánie
3707Argentina
3716Bangladéš
3727Barma - japonská okupace
3729Barma - Myanmar
3732Bělorusko
3736Bhutan
3737Biafra
3738Bosna a Hercegovina
3741Bosna a Hercegovina - Republika srbská
3747Brazilie
StranaPoložkyObdobí
763751Brazilie
3756Bulharsko
3761Burundi
3763Čína
3769Egypt
3773Filipiny
3785Filipiny - japonská okupace
3788Francie
3790Gambie
3791Gruzie
3792Guatemala
3794Guinea
3797Guinea Bissau
3798Guyana
3799Honduras
StranaPoložkyObdobí
773801Honduras
3802Hong - Kong
3803Chile
3804Chorvatsko
3806Chorvatsko - Republika Srbská krajina
3807Indie
3809Indonesie
3813Irán
3816Japonsko
3820Jižní Korea
3822Jižní Vietnam
3839Jordánsko
3840Jugoslávie
StranaPoložkyObdobí
783851Jugoslávie
3884Kambodža
3892Kazachstan
3893Kolumbie
3895Kongo (Zaire)
3900Kuba
StranaPoložkyObdobí
793901Kuba
3911Laos
3913Maďarsko
3920Malawi
3921Malaysie
3923Mexiko - stát Sonora
3925Německo
StranaPoložkyObdobí
803951Německo
3997Německo - spojenecké okupační poukázky, 1944
StranaPoložkyObdobí
814001Německo - spojenecké okupační poukázky, 1944
4003Německo - DDR
4004Německo - poukázky pro okupovaná území, 1914 - 1918
4006Německo - poukázky pro okupovaná území, 1939 - 1945
4007Nepál
4012Nicaragua
4022Nigerie
4025Nizozemská Indie - japonská okupace
4026Omán
4027Pakistan
4037Papua New Guinea
4039Paraguay
4043Peru
StranaPoložkyObdobí
824051Peru
4055Rakousko
4058Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
4060Severní Korea
4066Konvoluty bankovek
4071Knihy :
4099Numismatické časopisy a sborníky :
4100Historické cenné papíry :

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Praha