Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 28.-30. října 2022

Pol.

Galie - Keltové - Nervi, 2. - 1.stol. př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1001. Statér, stylizovaný kůň zprava, dole loukoťové kolo /
oblý hrbol, podobný SG.125, podobný La Tour.8760,
17/15 mm, 6.010g, exc., nedor., pěkná patina R!
-1/1- 15000,- --.-

Pol.

Ionie, Erytaia, 400 - 330 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1002. Elektronová hekta (1/6 Statéru), hlava lva zleva /
kvadratum inkusum, SG.neuvádí, 2.558g, několikrát
naprasklý okraj, pěkná patina R!
1/1 8000,- 15500,-

Pol.

Zeugitania, Kartago, 320 - 310 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1003. Shekel (Statér), Hlava Tanit zleva / kůň zprava,
SG.6456, 7.416g, nepravidelný okraj střížku, pěkná
tmavá patina R!
-1/1- 20000,- --.-

Pol.

Řím, Anthemius, 467 - 472

Stav

V.cena

D.cena

1004. Tremissis, Rv:"CONOB.", kříž ve věnci, S.4267,
RIC.2903 - Mediolanum - blíže nedatován, 1.449g,
nepravidelný okraj, pěkná patina R!
1/1 10000,- 18500,-

Pol.

Byzanc, Justinianus I., 527 - 565

Stav

V.cena

D.cena

1005. Solidus, "D.N.IVSTINIANVS.P.P.AVG." portrét zpředu
/ "VICTORIA.AVGGG.CONOB.", anděl s křížem a globem,
hvězda v pravém poli, SB.140, Sabatier.XII/3, 4.425g
3/2- 5000,- 6000,-

Pol.

Byzanc, Justinianus I., 527 - 565

Stav

V.cena

D.cena

1006. Solidus, "D.N.IVSTINIANVS.P.P.AVG.", portrét zpředu
/ "VICTORIA.AVGGG.CONOB.", anděl s křížem a globem,
hvězda vpravo, SB.140, Sabatier.XII/3, 4.501g, nedor.
1/2 10000,- 13500,-

Pol.

Byzanc, Justinianus I., 527 - 565

Stav

V.cena

D.cena

1007. Solidus, "D.N.IVSTINIANVS.P.P.AVG.", portrét zpředu
/ "VICTORIA.AVGGG.CONOB.", anděl s křížem a globem,
jako SB.140, Sabatier.XII/3, 3.980g, m.o., zvlněný
3/3 5500,- 6000,-

Pol.

Byzanc, Tiberius Constantinus, 578 - 582

Stav

V.cena

D.cena

1008. Tremissis, "D.M.CONSTANTINVS.P.P.AVG.", korunovaný
portrét zpředu / "VICTOR.TIBERI.AVS.", velký kříž,
SB.425, Sabatier.XXII/16, 1.261g, nedor., nep.exc.
-1/1- 4400,- 8200,-

Pol.

Byzanc, Constantinus IV., Heraclius a Tiberius

Stav

V.cena

D.cena

1009. Solidus, minc. Kartago, 681 - 685, poprsí čelně,
opis / velký kříž, dvě postavy, SB.1186, Sab.XXXV/12,
4.167g, nep.exc., nep.nedor., pěkná patina R!
-1/1- 10000,- 10000,-

Pol.

Byzanc, Michael VII. Ducas, 1071 - 1078

Stav

V.cena

D.cena

1010. Histameon nomisma, Poprsí Krista zpředu, opis / stoj.
císař drží labarum a globus, opis, SB.1868, jako
Sabatier.tab.LI/4, 3.078g, okraj vylomený a doplněný
2/2 4000,- 5000,-

Pol.

Byzanc, Isaac II. Angelus, 1185 - 1195

Stav

V.cena

D.cena

1011. Trachy, Trůnící Madona, nápis / archanděl Michael
žehnající císaři, opis, SB.2001, Sabatier.LVII/15,
4.238g, nápis a opis téměř nevyraženy, pěkná patina
-1/1- 10000,- 12500,-

Pol.

Itálie - Štaufové, Jindřich VI., 1194 - 1197

Stav

V.cena

D.cena

1012. Zlatá replika denáru b.l. - mincovna Apulie - koruna,
opis / kříž, čtyři půlměsíce, opis, Nesign., Nepunc.,
Au900 ?, 18mm, 4.099g, pěkná patina
0/0 5000,- 5400,-

Pol.

Rakousko, Albrecht II. Habsburský, 1330 - 1358

Stav

V.cena

D.cena

1013. Florén b.l., stojící svatý Jan Křtitel zpředu, opis /
stylizovaná lilie, opis, znak Vídně na konci opisu,
Fr.1, Sa.636 (obr.248), CNA1.E.1, 3.567g, zvlněný R!
-1/1- 34000,- --.-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

1014. Dukát 1601 KB, Kremnica, Husz.1002, Hal.316, 3.400g,
nep.dvojráz, nep.hr., nep.rysky, nep.zvlněný, pěkná
patina, téměř
1/1 32000,- 44000,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

1015. Dukát 1740, Vídeň, Fr.375, M-A.240, 3.446g, nep.exc.,
nep.hr., nep.rysky, dr.úhoz, pěkná patina, téměř R!
1/1 25000,- 26000,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1016. 2 Dukát 1765 KB, Kremnica - bez značky mincmistra,
N.70, Husz.1648, KM.379 (pouze 26.000 ks), 6.895g,
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř R!
1/1 26000,- 26000,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1017. 2 Sovráno 1766, Brusel, N.154, KM.24, 11.016g,
mírně just., nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
1/1 34000,- 34000,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1018. Sovráno 1750, Antverpy, N.155, KM.14, 5.548g, drobná
vada materiálu, velká hrana, dr.rysky, pěkná patina
1/1 7500,- 9200,-

Pol.

František I. Lotrinský, 1745 - 1765

Stav

V.cena

D.cena

1019. Dukát 1754 N-B, Nagybanya, N.21, Husz.1777A, 3.434g,
nep.nedor., nep.hr., nep.rysky, patina RR!
-1/1- 28000,- --.-

Pol.

Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

1020. Sovráno 1786 M, Milán, P.21, KM.33, 11.076g, nep.hr.,
nep.rysky
1/0 30000,- 30000,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

1021. Dukát 1832 A, Vídeň, 3.429g, stopa po oušku, mírně
zvlněný, nep.hr., nep.rysky, patina
2/2 6500,- 6500,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

1022. Zecchino b.l. - ražba před rokem 1804, Benátky,
3.301g, nedor., zvlněný, malá dírka, patina RR!
2/2 10000,- 13250,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

1023. Dukát 1839 A, Vídeň, 3.478g, dr.hr., dr.rysky, mírně
zvlněný, skvrnky, patina
1/1 10000,- 16000,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

1024. Dukát 1848 A, Vídeň, 3.459g, nep.hr., nep.rysky,
pěkná patina
1/1 10000,- 12500,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1025. 4 Dukát 1871 A (pouze 19.000 ks), 13.936g, nep.hr.,
vlas.rysky, pěkná patina RR!
1/0 75000,- 76000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1026. 4 Dukát 1881 (pouze 35.000 ks), 13.555g, nep.hr.,
nep.rysky, patina R!
2/2 34000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1027. 4 Dukát 1882 (pouze 29.000 ks), 13.598g, nep.hr.,
nep.rysky, nep.úhozy v ploše,patina R!
2/1- 30000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1028. 4 Dukát 1905, 13.902g, malá dírka pro korunkový
závěs, nep.hr., dr.rysky, pěkná patina
1/1 18000,- 19500,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1029. 4 Dukát 1906, 13.781g, nep.hr., nep.rysky, pěkná
patina
-1/1- 36000,- 36000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1030. 4 Dukát 1907, 13.913g, nep.hr., dr.rysky, pěkná
patina
1/1 38000,- 38000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1031. 4 Dukát 1911, 13.883g, nep.hr., nep.rysky, skvrny,
patina, téměř
1/1 36000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1032. 4 Dukát 1915 - novoražba, 13.941g 0/0 19000,- 19500,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1033. Dukát 1848/1898 A - jubilejní (pouze 26.000 ks),
3.487g, nep.hr., nep.rysky, nep.skvrnky, patina,
téměř R!
0/0 20000,- 32000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1034. Dukát 1852 A, 3.476g, nep.hr., nep.rysky, vlas.škr.,
skvrnky
1/0 16000,- 17500,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1035. Dukát 1859 A, 3.456g, nep.zvlněný, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina
-1/1 10000,- 12000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1036. Dukát 1867 A, 3.479g, nep.hr., nep.rysky, skvrnky,
patina, téměř R!
0/0 20000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1037. Dukát 1867 A, 3.511g, nep.hr., nep.rysky, skvrny,
patina, téměř R!
0/0 18000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1038. Dukát 1867 A, 3.472g, nep.hr., nep.rysky, skvrnky,
patina, téměř R!
0/0 20000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1039. Dukát 1867 A, 3.492g, nep.just., nep.hr., nep.rysky,
pěkná patina, téměř R!
0/0 22000,- 22000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1040. Dukát 1888, 3.492g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina 0/0 17000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1041. Dukát 1892, 3.484g, nep.hr., nep.rysky, skvrnky,
patina
0/0 16000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1042. Dukát 1893, 3.488g, nep.hr., nep.rysky, skvrny,
patina, téměř
0/0 14000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1043. Dukát 1895, 3.486g, nep.hr., nep.rysky, skvrnky,
patina, téměř
0/0 15000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1044. Dukát 1897, 3.492g, nep.hr., nep.rysky, skvrnky,
téměř
0/0 16000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1045. Dukát 1899, 3.488g, dr.hr., dr.rysky, skvrnky,
patina, téměř
0/0 14000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1046. Dukát 1899, 3.488g, nep.hr., nep.rysky, skvrnky,
patina, téměř
0/0 15000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1047. Dukát 1899, 3.443g, dr.hr., nep.rysky, skvrnky,
patina
1/1 11000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1048. Dukát 1900, 3.491g, nep.hr., nep.rysky, skvrny,
patina, téměř
0/0 15000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1049. Dukát 1906, 3.491g, nep.hr., nep.rysky, skvrny,
patina, téměř
0/0 13000,- 13000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1050. Dukát 1909, 3.488g, nep.hr., nep.rysky, skvrny,
patina, téměř
0/0 14000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1051. Dukát 1912, 3.490g, nep.hr., nep.rysky, skvrnky,
patina, téměř
0/0 14000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1052. Dukát 1912, 3.492g, nep.skvrnky 0/0 16000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1053. Dukát 1914, 3.492g, stopa po oušku, nep.hr.,
nep.rysky, skvrny, patina, téměř
0/0 8000,- 8400,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1054. Dukát 1914, 3.491g, nep.hr., nep.rysky, nep.skvrnky 0/0 12000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1055. Dukát 1914, 3.486g 0/0 14000,- 14000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1056. Dukát 1915 - novoražba, 3.489g 0/0 5000,- 5000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1057. Dukát 1915 - novoražba, 3.489g 0/0 5000,- 5000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1058. Dukát 1915 - novoražba, 3.489g, nep.rysky, skvrny 0/0 4800,- 5000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1059. Dukát 1915 - novoražba, 3.489g, patina 0/0 5000,- 5000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1060. Dukát 1915 - novoražba, 3.489g, skvrnky 0/0 5200,- 5200,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1061. Dukát 1915 - novoražba, 3.494g, nep.skvrnky 0/0 5000,- 5000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1062. Dukát 1915 - novoražba, 3.477g 0/0 5000,- 5000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1063. Koruna spolková 1858 E (pouze 31.000 ks), 10.944g,
nep.hr., nep.rysky, zkouška kovu na hraně, pěkná
patina RR!
-1/1- 90000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1064. 8 Zlatník 1890 (pouze 43.000 ks), 6.440g, dr.hr.,
nep.rysky, pěkná patina, téměř R!
0/0 12000,- 16000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1065. 8 Zlatník 1892 - novoražba, 6.446g, hrana, nep.rysky 0/0 7600,- 8800,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1066. 8 Zlatník 1877 KB, 6.440g, dr.hr., nep.rysky,
na hraně dr.stopa po zkoušce kovu, pěkná patina
1/0 8000,- 8600,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1067. 8 Zlatník 1878 KB, 6.445g, nep.hr., nep.rysky, pěkná
patina
1/1 8000,- 8200,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1068. 4 Zlatník 1892 - novoražba, 3.221g, nep.hr.ražbou 0/0 4000,- 4200,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1069. 4 Zlatník 1880 KB - I.typ (náklad není uváděn,
společně s druhým typem pouze 13.000 ks), 3.208g,
vlas.rysky, téměř R!
1/1 15000,- 15000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1070. 4 Zlatník 1889 KB (pouze 19.000 ks), 3.207g,
nep.hr., nep.rysky, téměř R!
0/0 9000,- 26000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1071. 100 Koruna 1915 - novoražba, 33.842g, dr.vada mater.,
hr., nep.rysky, patina
0/0 40000,- 42000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1072. 100 Koruna 1908 KB - novoražba, 33.925g 0/0 42000,- 46000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1073. 20 Koruna 1892, 6.769g, nep.hr., nep.rysky, skvrnky,
patina
1/1 9500,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1074. 20 Koruna 1892, 6.765g, nep.hr., nep.rysky, pěkná
patina
1/0 9500,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1075. 20 Koruna 1894, 6.764g, dr.hr., nep.rysky, pěkná
patina
1/0 9500,- 9500,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1076. 20 Koruna 1895, 6.763g, nep.hr., nep.rysky, téměř 0/0 10000,- 12000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1077. 20 Koruna 1915 - novoražba, 6.758g, nep.hr. 0/0 8500,- 8800,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1078. 20 Koruna 1892 KB, 6.755g, dr.hr., dr.rysky, patina 2/1- 8500,- 9000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1079. 20 Koruna 1892 KB, 6.775g, nep.hr., nep.rysky, pěkná
patina, téměř
0/0 10000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1080. 20 Koruna 1894 KB, 6.771g, nep.hr., nep.rysky, téměř 0/0 9500,- 9600,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1081. 20 Koruna 1898 KB, 6.770g, nep.hr., nep.rysky, téměř 0/0 9500,- 10000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1082. 20 Koruna 1900 KB, 6.763g, nep.hr., nep.rysky,
skvrna, patina
1/1 9500,- 9600,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1083. 20 Koruna 1900 KB, 6.768g, dr.hr., dr.rysky, pěkná
patina, téměř
0/0 9500,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1084. 20 Koruna 1902 KB, 6.767g, nep.hr., nep.rysky, pěkná
patina, téměř
0/0 9500,- 10000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1085. 20 Koruna 1903 KB, 6.767g, dr.hr., nep.rysky, pěkná
patina, téměř
0/0 9500,- 9800,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1086. 20 Koruna 1905 KB, 6.766g, nep.hr., vlas.rysky,
skvrnky, patina
1/1 9500,- 9500,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1087. 20 Koruna 1914 KB, 6.764g, nep.hr., nep.rysky, pěkná
patina, téměř
0/0 9500,- 10000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1088. 10 Koruna 1896, 3.376g, nep.hr., nep.rysky, skvrny,
patina
-1/1 4400,- 4600,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1089. 10 Koruna 1896, 3.378g, nep.hr., nep.rysky, skvrny,
patina
1/1 4600,- 4800,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1090. 10 Koruna 1896, 3.386g, nep.hr., nep.rysky, skvrny,
patina
1/0 4800,- 4800,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1091. 10 Koruna 1896, 3.371g, nep.hr., nep.rysky, skvrnky,
patina
1/0 4800,- 4800,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1092. 10 Koruna 1896, 3.372g, nep.hr., nep.rysky, skvrny,
patina
1/1 4600,- 4700,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1093. 10 Koruna 1896, 3.375g, nep.hr., nep.rysky, pěkná
patina, téměř
0/0 5000,- 5600,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1094. 10 Koruna 1896, 3.376g, nep.hr., nep.rysky, pěkná
patina
1/0 5000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1095. 10 Koruna 1897, 3.375g, nep.hr., nep.rysky, pěkná
patina, téměř
0/0 5200,- 5400,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1096. 10 Koruna 1897, 3.369g, nep.hr., nep.rysky, pěkná
patina, téměř
0/0 5000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1097. 10 Koruna 1897, 3.364g, nep.hr., nep.rysky,
nep.skvrnky, pěkná patina
1/0 4800,- 4800,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1098. 10 Koruna 1897, 3.370g, nep.hr., nep.rysky, pěkná
patina, téměř
0/0 5000,- 5000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1099. 10 Koruna 1897, 3.386g, nep.hr., nep.rysky, skvrny,
patina
1/1 4800,- 4800,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1100. 10 Koruna 1897, 3.379g, nep.hr., nep.rysky, pěkná
patina, téměř
0/0 5000,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2022 Česká numismatická společnost - pobočka Praha