Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 28.-30. října 2022

Pol.

Metternich, Clemens Wenzel Lothar, 1773 - 1859

Stav

V.cena

D.cena

1701. Pichler - AE medaile vídeňské akademie umění 1835 -
hlava zleva, opis / múza s atributy umění, písmo,
Sign., 44mm, 55.516g, H.7479(AR), Don.3600, dr.rysky
0/0 6000,- 7800,-

Pol.

Nádherný-Borutín, Ervín a Dinka z Ringhofferů

Stav

V.cena

D.cena

1702. Svatební medaile 1900 - dva andělé drží korunu nad
rodovými znaky a květy / 10-řádkový nápis ve věnci,
Nesign., postříbřený bronz 50 mm, hrany, rysky, pat.
1/1 800,- 800,-

Pol.

Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858

Stav

V.cena

D.cena

1703. Seidan - AE medaile Jednoty krasoumné v Čechách 1859
- hlava zleva, opisy/ pomník maršála v Praze, písmo,
Sign., 80mm, Don.3698, MZČ.150/24, nep.skvrnky, téměř
0/0 1000,- 1100,-

Pol.

Ringhofferové, František a Ina

Stav

V.cena

D.cena

1704. Nesign. - medaile na svatbu v Kamenici 19.VI.1900 -
dva andělé nesou korunu, znak, květinová výzdoba /
nápis ve věnci, postříbřený bronz 50 mm, nep.setřené
0/0 3000,- 3000,-

Pol.

Risenberg Wilhelm - purkrabí na Karlštejně

Stav

V.cena

D.cena

1705. Nesign. - pamětní medaile 1527 - poprsí zprava, opis
a vročení, zlacený litý jednostranný bronz 83 mm,
150.978g, pozdější odlitek, pěkná patina RR!
1 3800,- 3800,-

Pol.

Schlumberger Martin

Stav

V.cena

D.cena

1706. Litá bronzová medaile na povýšení erbu 1592 - poprsí
zprava, opis / znak s přilbicí, opis, Sign.R, 38mm,
16.942g, provazcový rámeček a stopa po oušku, pat. R!
-1/1- 2400,- --.-

Pol.

Schwarzenberg, Ferdinand Wilh. Eusebius a Marie Anna

Stav

V.cena

D.cena

1707. Tolar 1696 MM - na spoluvládu, Vídeň-Mittermayer,
dvojportrét zprava, opis / dva znaky, květiny, opis,
Don.3868, M.3229, 28.596g, dr.hr., dr.rys., nep.stopa
1/1 9000,- 9000,-

Pol.

Schwarzenberg, Josef Adam Johann, 1732 - 1782

Stav

V.cena

D.cena

1708. Tolar 1766 S-N-R, Norimberk, poprsí zprava, opis /
korunovaný znak s řádem Zlatého rouna, Don.3882,
H.5636, 27.915g, nep.hr., dr.rysky, pěkná patina RR!
1/1 28000,- 37000,-

Pol.

Schwarzenberg Karel - polní maršál, 1771 - 1820

Stav

V.cena

D.cena

1709. Pichler - pamětní medaile b.l. - poprsí zprava, opis/
Mars se štítem a vavřínem, písmo, Sign., postříbřený
bronz 47mm, 54.129g, Don.3889, patina, vlas.rysky
1/1 5000,- --.-

Pol.

Schwarzenberg, Karel Filip

Stav

V.cena

D.cena

1710. Canzani - na jmenování guvernérem Lombardie 1850 -
poprsí zleva, opis/ římský voják s mečem a ratolestí,
opis, Sign., zlacený bronz 55mm, 87.644g, nep.hr.
0/0 12000,- 14500,-

Pol.

Schlick Štěpán a bratři, 1505 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

1711. Tolar b.l., Jáchymov - Gemisch a Gebhart, BPM.380,
Don.3747v, PR.136, 28.474g, dr.vady materiálu, mírně
kor., patina
-1/1- 55000,- 55000,-

Pol.

Sultzer Leonhart s manželkou Reginou

Stav

V.cena

D.cena

1712. Portrét zprava, opis / portrét zleva, opis, b.l.
(cca 1535), Nesign., lité a cizelované stříbro, 35mm,
26.202g, slabě zlaceno, patina RR!
-1/1- 3000,- --.-

Pol.

Krnov, Georg Friedrich, 1543 - 1603

Stav

V.cena

D.cena

1713. Krejcar 1562 bz - s titulem Ferdinanda I., Sa.19
(obr.4), 0.790g, mírně exc., nedor., patina R!
-1/1- 2000,- 2000,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Christian, 1639 - 1672

Stav

V.cena

D.cena

1714. 3 Krejcar 1669 CB, Brettschneider, Sa.444 - opis
aversu dělen: "CHRISTIANVS.(3).D.G.DVX.SIL.",
1.764g, nep.nedor., pěkná patina, téměř
0/0 400,- 950,-

Pol.

Brémy a Verden, Joh.Friedrich von Gottorp, 1596-1634

Stav

V.cena

D.cena

1715. 1/16 Tolaru (1)615 HR, KM.22, 2.665g, nep.napr.okr.,
nep.nedor., pěkná patina R!
-1/1- 500,- 750,-

Pol.

Jáchymov : mincmistr Oldřich Gebhart, 1527 - 1530

Stav

V.cena

D.cena

1716. Vztyčení měděného hada, nápis a dva opisy/ ukřižování
Krista, nápis a dva opisy, b.l. - jako Katz.8, 46mm,
25.144g, stopa po oušku, dr.rysky, pěkná patina RR!
2/2 26000,- 26000,-

Pol.

Jáchymov : Hieronymus Magdeburger a jeho dílna

Stav

V.cena

D.cena

1717. Poprsí Mojžíše zleva, nápis a opis/ 4-řádk. hebrejský
nápis, citace, opis do čtverce, jako Katz.145, 37mm,
15.709g, pozdější odlitek (cca 19.století), patina
1/1 3000,- 3000,-

Pol.

Kremnica - medaile nesignované

Stav

V.cena

D.cena

1718. Svatojiřská medaile b.l. (cca 18.století) - sv.Jiří
na koni bojuje s drakem, opis / loď v bouři, opis,
Ag 44mm, 25.155g, závěs, hr., rysky, pěkná patina
-1/1- 1200,- 1300,-

Pol.

Linz-biskupuství, Franz Maria Doppelbauer

Stav

V.cena

D.cena

1719. Zimpel - upomínka na svaté přijímání b.l. (cca 1890)
- poprsí mírně zleva, opis / dvě děti klečící před
biskupem, nápisy, Sign., Punc., Ag 42mm, 23.698g, rys
0/0 1800,- --.-

Pol.

Münster - biskupství, Kašpar Maxmilián

Stav

V.cena

D.cena

1720. Pfeuffer - AE medaile k 50.výročí svěcení 1845 -
poprsí zleva, dva opisy / 6-řádkový nápis ve věnci,
Sign., 42mm, 36.360g, nep.hr., krásná patina R!
0/0 1400,- --.-

Pol.

Münster - kapitula

Stav

V.cena

D.cena

1721. VI Fenik 1762, Km.440 (měď), 4.633g, nep.hr.,
nep.rysky, dr.škr., skvrnky, patina
2/2 80,- 190,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Liechtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

1722. XV Krejcar 1676, S-V.375 (E2/B3 - varianta - tečky po
stranách letopočtu), 6.432g, nep.vady materiálu,
nep.rysky, pěkná patina R!
1/1 1500,- 6200,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Liechtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

1723. XV Krejcar 1694, S-V.389 (E5/D4), 5.668g, krajový
střížek, vlas.rysky, pěkná patina
2/1- 600,- 1000,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Liechtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

1724. 3 Krejcar 1665, S-V.314 (B1/B1), 1.787g, dr.vada
razidla, pěkná patina, téměř
0/0 1000,- 1300,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Liechtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

1725. 3 Krejcar 1666, S-V.316 (D6/B6), 1.918g, skvrnka,
patina, téměř
0/0 800,- 1200,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Liechtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

1726. 3 Krejcar 1670, S-V.326 (G2/C1 - chyboražba opisu
v reversu "...REG.CA.CO.COM.", 1.551g, nep.nedor.,
patina R!
0/1 800,- 1300,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel III. Lotrinský, 1695 - 1710

Stav

V.cena

D.cena

1727. Tolar 1705, S-V.575 (E/E), 28.535g, vl.škr., nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina R!
1/1 7500,- 10500,-

Pol.

Praha - Vršovice

Stav

V.cena

D.cena

1728. Svěcení zákl.kamene kostela sv.Václava 20.5.1929 -
Stojící sv.Václav, opisy / chrám, opisy, Nesign.,
hliník 30mm s původ.ouškem, 2.654g, Přib.722a, rysky
0/0 150,- 650,-

Pol.

Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814-1830

Stav

V.cena

D.cena

1729. 100 let svatořečení Sv.Jana Nepomuckého 1829 - Karlův
most, Sv.Jan, andělé, opis / jazyk, 9-řádkový nápis,
Sign.LANG, Ag 38mm, 17.516g, Don.4656, dr.hr.,dr.rys.
0/0 12000,- 12000,-

Pol.

Salzburg-arcib., Wolf Dietrich Raitenau, 1587 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

1730. Tolar b.l. - světec / dva znaky, Zot.974, Pr.825,
28.333g, nep.vady materiálu, nep.nedor., nep.dvojráz,
koroze, patina
2/2 1500,- 3400,-

Pol.

Salzburg-arcib., Jan Arnošt Thun, 1687 - 1709

Stav

V.cena

D.cena

1731. Tolar 1700, Zot.2172, Pr.1806, KM.254, 29.386g,
grafitti "A", nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
1/1 7000,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Arcivévoda Ferdinand, 1803 - 1806

Stav

V.cena

D.cena

1732. 20 Krejcar 1805 M, Zot.3412, Pr.2610, KM.496, 6.672g,
nep.hr., nep.rysky R!
0/0 5500,- 5500,-

Pol.

Salzburg-arcib., Arcivévoda Ferdinand, 1803 - 1806

Stav

V.cena

D.cena

1733. VI Krejcar 1805 M, Zot.3419, Pr.2614, KM.495, 2.603g,
nep.vady razidla, dr.rysky, pěkná patina, téměř R!
0/0 2600,- 2600,-

Pol.

Salzburg-arcib., Arcivévoda Ferdinand, 1803 - 1806

Stav

V.cena

D.cena

1734. Krejcar 1805, Zot.3426, Pr.2620, KM.491 (měď),
6.052g, dr.hr., pěkná patina
2/1- 60,- 180,-

Pol.

Strahov - kanonie Premonstrátů, Jeroným Josef Zeidler

Stav

V.cena

D.cena

1735. Seidan - AE medaile na 700 let trvání kláštera 1840 -
poprsí zleva, opis / pohled na klášter, opis, Sign.,
44mm, 41.649g, Don.4712, Přib.681, nep.hr., skvrnky
0/0 1500,- 3800,-

Pol.

Vratislav-biskup., arcivévoda Karel, 1608 - 1624

Stav

V.cena

D.cena

1736. 24 Krejcar 1621, Sa.109 (revers podobný jako tolar
Sa.tab.XIII./39), 5.742g, krajový střížek, nedor. RR!
-1/2 10000,- --.-

Pol.

Vratislav-biskup., Franz Ludwig v.Pfalz, 1683 - 1732

Stav

V.cena

D.cena

1737. XV Krejcar 1694 LP-H, Sa.203 (obr.76), 5.821g, pěkná
patina, téměř
0/0 5000,- --.-

Pol.

Církevní medaile - katolické jednoty a spolky

Stav

V.cena

D.cena

1738. Obřany a Maloměřice 1900 - slavnost svěcení praporu,
Nesign., postř. bronz 30 mm s původ. ouškem, 16.203g,
vlas.vady razidla, nep.hr., nep.rysky, patina, téměř
0/0 300,- 300,-

Pol.

Církevní medaile - na přátelství

Stav

V.cena

D.cena

1739. Roth - Boží oko v oblacích, spojené ruce, nápis na
stuze, opis / strom v krajině, písmo, b.l., Ag 42mm,
29.033g, Katz1.28, stopa po oušku, hr., rys., pat. R!
-2/2- 2000,- --.-

Pol.

Církevní medaile - ostatní - nesignované

Stav

V.cena

D.cena

1740. Stříbrná napodobenina šekelu I.židovského povstání
b.l. (cca 18.-19. století), 35mm, 14.437g, hrany,
rysky, pěkná patina
-1/1- 500,- 2200,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1741. 20 Koruna 1937 - T.G.Masaryk, KM.18 (Ag700), 11.889g,
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 180,- 230,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1742. 20 Koruna 1937 - T.G.Masaryk, KM.18 (Ag700), 12.044g,
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
1/0 150,- 200,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1743. 10 Koruna 1928 - T.G.Masaryk, KM.12 (Ag700), 9.950g,
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 150,- 170,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1744. 10 Koruna 1928 - T.G.Masaryk, KM.12 (Ag700), 9.893g,
9.904g, dr.hr., dr.rysky, pěkná patina 2ks
1-0 200,- 340,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1745. 10 Koruna 1932, KM.15 (Ag700), 10.060g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 150,- 165,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1746. 10 Koruna 1933 (Ag700), 9.910g, nep.hr., dr.rysky,
pěkná patina, starý sbírkový sáček RR!
1/1 50000,- 78000,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1747. 5 Koruna 1925, KM.10 (CuNi), 10.070g, nep.hr.,
vlas.rysky, pěkná patina
1/1 200,- 200,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1748. 5 Koruna 1925, KM.10 (CuNi), 10.062g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina
1/1 400,- --.-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1749. 5 Koruna 1926, KM.10 (CuNi), 9.962g, nep.hr.,
dr.rysky, pěkná patina
-1/1- 300,- 300,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1750. 5 Koruna 1926, KM.10 (CuNi), 9.907g, dr.hr., dr.škr.,
dr.rysky, patina
1/1 800,- --.-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1751. 5 Koruna 1927, KM.10 (CuNi), 9.930g, dr.hr.,
dr.rysky, skvrnka, patina RR!
-1/1- 2400,- 6400,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1752. 5 Koruna 1928, KM.11 (Ag500), 6.987g, dr.hr.,
nep.rysky, pěkná patina
1/1 150,- 165,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1753. 5 Koruna 1928, KM.11 (Ag500), 6.952g, nep.hr.,
nep.rysky
0/0 150,- 200,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1754. 5 Koruna 1929, KM.11 (Ag500), 6.998g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 200,- 220,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1755. 5 Koruna 1930, KM.11 (Ag500), 7.045g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 200,- 200,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1756. 5 Koruna 1930, KM.11 (Ag500), 6.975g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 200,- 320,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1757. 5 Koruna 1931, KM.11 (Ag500), 7.005g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 300,- 1300,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1758. 5 Koruna 1932, KM.11 (Ag500), 6.972g, dr.hr.,
dr.rysky, pěkná patina R!
1/1 500,- 500,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1759. 5 Koruna 1932, KM.11 (Ag500), 6.955g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina, téměř R!
0/0 1000,- 1650,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1760. 5 Koruna 1932, 6.915g, nep.hr., vlas.rysky, pat. R! -1/1- 500,- --.-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1761. 5 Koruna 1937, KM.11a (Ni), 8.061g, dr.vady mater.,
dr.hr., nep.rysky, pěkná patina, starý sbírkový
sáček RRR!
1/1 70000,- 155000,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1762. Koruna 1925 (CuNi), 6.696g, nep.hr., nep.rysky, pěkná
patina
1/1 150,- 180,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1763. 50 Haléř 1921, KM.2 (CuNi), 4.967g, nep.hr.,
nep.rysky, krásná patina, téměř
0/0 150,- 240,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1764. 50 Haléř 1921 KM.2 (CuNi), 5.038g, nep.hr., krásná
patina
0/0 160,- 260,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1765. 50 Haléř 1925, KM.2 (CuNi), 4.990g, dr.hr.,
dr.rysky, pěkná patina R!
-1/1- 100,- 240,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1766. 50 Haléř 1926, KM.2 (CuNi), 4.911g, dr.hr.,
dr.rysky, pěkná patina R!
-1/1- 300,- 1600,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1767. 20 Haléř 1921, KM.1 (CuNi), 3.361g, nep.hr., pěkná
patina, téměř
0/0 160,- 170,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1768. 20 Haléř 1925, KM.1 (CuNi), 3.280g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina R!
-1/1- 200,- 750,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1769. 20 Haléř 1927, KM.1 (CuNi), 3.350g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 240,- 400,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1770. 20 Haléř 1933, KM.1 (CuNi), 3.375g, dr.hr.,
nep.rysky, pěkná patina, téměř R!
1/1 3000,- 6800,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1771. 10 Haléř 1922, KM.3 (CuZn), 2.009g, patina 0/0 200,- 320,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1772. 10 Haléř 1927, KM.3 (CuZn), 2.034g 0/0 300,- 460,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1773. 10 Haléř 1929, KM.3 (CuZn), 1.941g, nep.hr.,
nep.rysky, patina R!
-1/1- 200,- 300,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1774. 10 Haléř 1929, KM.3 (CuZn), 1.968g, nep.skvrnky R! 1/1 300,- 550,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1775. 10 Haléř 1931, KM.3 (CuZn), 1.994g 0/0 150,- 550,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1776. 10 Haléř 1932, KM.3 (CuZn), 2.008g, krásná patina 0/0 100,- 380,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1777. 10 Haléř 1935, KM.3 (CuZn), 1.969g, dr.hr., dr.rysky,
patina R!
1/1 150,- 150,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1778. 10 Haléř 1938, 5 Haléř 1938, KM.3,6 (CuZn), 2.005g,
1.673g 2ks
0/0 80,- 110,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1779. 5 Haléř 1926, KM.6 (CuZn), 1.635g, nep.hr.,
nep.rysky, patina R!
1/1 400,- 2600,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1780. 5 Haléř 1930, KM.6 (CuZn), 1.627g, nep.hr.,
nep.rysky, skvrnky, patina R!
1/1 200,- 950,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1781. 5 Haléř 1932, KM.6 (CuZn), 1.591g, pěkná patina,
téměř
0/0 300,- 380,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1782. 5 Haléř 1932, KM.6 (CuZn), 1.593g, dr.hr., nep.rysky,
pěkná patina
1/1 700,- 700,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1783. 2 Haléř 1923, KM.5 (Zn), 1.927g, dr.hr., pěkná
patina, lakovaný
1/1 150,- 220,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1784. 50 Koruna 1944, KM.10 (Ag700), 16.515g, dr.hr.,
dr.rysky, pěkná patina
1/1 300,- 360,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1785. 50 Koruna 1944, KM.10 (Ag700), 16.361g, nep.hr.,
vlas.rysky, pěkná patina
1/0 300,- 380,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1786. 50 Koruna 1944, KM.10 (Ag700), 16.513g, dr.hr.,
vlas.rysky, patina
1/1 150,- 380,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1787. 50 Koruna 1944, KM.10 (Ag700), 16.428g, dr.hr.,
dr.rysky, patina
1/1 150,- 340,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1788. 20 Koruna 1939 - volební, KM.3 (Ag500), 15.055g,
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 800,- 1600,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1789. 20 Koruna 1939 - volební, KM.3 (Ag500), 15.039g,
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 600,- 1800,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1790. 20 Koruna 1939 - volební, KM.3 (Ag500, 15.0g),
mince je zatavena v etui NGC, uvedena zachov. "Au55",
nep.hr., dr.rysky, patina R!
1/0 800,- 2000,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1791. 20 Koruna 1941 - jednoduchý kříž na rotundě, KM.7.1
(Ag500), 15.025g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
1/1 150,- 280,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1792. 20 Koruna 1941 - jednoduchý kříž na rotundě, KM.7.1
(Ag500), 14.960g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
1/1 100,- 230,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1793. 20 Koruna 1941 - jednoduchý kříž na rotundě, KM.7.1
(Ag500), 15.081g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
1/1 100,- 240,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1794. 20 Koruna 1941 - dvojitý kříž na rotundě, KM.7.2
(Ag500), 14.827g, dr.hr., dr.rysky R!
1/1 800,- 3200,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1795. 10 Koruna 1944 - s křížem na kaplici, KM.9.1 (Ag500),
7.002g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 100,- 480,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1796. 10 Koruna 1944 - s křížem na kaplici, KM.9.1 (Ag500),
7.061g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
1/1 80,- 240,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1797. 10 Koruna 1944 - bez kříže na kaplici, KM.9.2
(Ag500), 7.074g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina,
téměř
0/0 200,- 500,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1798. 5 Koruna 1939, Koruna 1941, 50 Haléř 1943, 20 Haléř
1942 (Al), dr.hr., dr.rysky, patina 4ks
-1-1 60,- 160,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1799. Koruna 1940, KM.6 (CuNi), 4.918g 0/0 100,- 320,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1800. Koruna 1945, 50 Haléř 1941, KM.6,5 (CuNi), 4.926g,
3.273g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina 2ks
1-0 50,- 240,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2022 Česká numismatická společnost - pobočka Praha