Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 28.-30. října 2022

Pol.

Rusko, Alexandr I., 1801 - 1825

Stav

V.cena

D.cena

3001. Poltina (1/2 Rubl) 1824 SPB-PD, Petrohrad, Uzd.1452
(XVII.V/v), Cr.129 (Ag868), 10.192g, vlas.škr.,
nep.hr., nep.rysky, nep.vada razidla, patina
3/2 400,- --.-

Pol.

Rusko, Alexandr I., 1801 - 1825

Stav

V.cena

D.cena

3002. 10 Kopějka 1823 SPB/PD, Petrohrad, Uzd.1449
(XIX).V/v), Cr.127 (Ag868), 1.978g, dr.hr., dr.rysky,
mírně prohnutá, pěkná patina
-2/2 100,- 210,-

Pol.

Rusko, Alexandr I., 1801 - 1825

Stav

V.cena

D.cena

3003. 2 Kopějka 1812, SPB/PS, Petrohrad, Cr.118.6 (Cu),
13.554g, dr.hr., dr.rysky, pěkná patina, téměř
1/1 650,- 650,-

Pol.

Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

3004. AR jeton na korunovaci v Moskvě 1826 - korunovaný
monogram / koruna a 3-řádkový nápis, Nesign., 22mm,
4.170g, nep.hr., dr.rysky R!
1/1 2000,- --.-

Pol.

Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

3005. Rubl 1827 SPB-NG, Petrohrad, Uzd.1479 (XVII-G/v),
Cr.161 (Ag868), 20.310g, nep.hr., dr.rysky, pěkná
patina
-1/1- 1500,- 3000,-

Pol.

Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

3006. Rubl 1832 SPB-NG, Petrohrad, Uzd.1514, Cr.168.1
(Ag868), 20.098g, nep.hr., nep.rysky, vlas.škr.,
pěkná patina
2/1- 800,- 2600,-

Pol.

Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

3007. Rubl 1846 MW, Varšava, Uzd.1612 (XVIII.A/a),
Cr.168.2 (Ag868), 20.519g, dr.hr., vl.rysky, patina
1/1 1800,- 3200,-

Pol.

Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

3008. Poltina 1828 SPB-NG, Petrohrad, Uzd.1490 (XVII.G/v),
Cr.160 (Ag868), 10.281g, dr.hr., dr.rysky, pěkná pat.
2/1- 800,- 1100,-

Pol.

Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

3009. Poltina 1829 SPB-NG, Petrohrad, Cr.160 (Ag868),
10.326g, nep.hr., nep.rysky
2/1- 600,- 900,-

Pol.

Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

3010. Poltina 1839 SPB-NG, Petrohrad, Uzd.1557 (XVIII.A/a),
Cr.167.1 (Ag868), 9.953g, nep.vada razidla, dr.hr.,
dr.rysky, pěkná patina
-1/1- 900,- 1400,-

Pol.

Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

3011. Poltina 1854 MW, Varšava, Uzd.1674 (XVIII.A/b),
Cr.167.2 (Ag868), 10.212g, dr.hr., nep.rysky,
pěkná patina, téměř
1/1 1200,- 2000,-

Pol.

Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

3012. 25 Kopějka 1836 SPB-NG, Petrohrad, Uzd.1540
(XVIII.A/a), Cr.166.1 (Ag868), 5.253g, nep.vada
razidla, krásná patina R!
0/0 3000,- --.-

Pol.

Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

3013. 25 Kopějka 1852 SPB-PA, Petrohrad, Cr.166.1 (Ag868),
Uzd.1657 (XVIII.B/b), 5.099g, nep.hr., nep.rysky,
vlas.škr., pěkná patina
1/1- 300,- 825,-

Pol.

Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

3014. 25 Kopějka 1854 SPB-NI, Petrohrad, Cr.166.1 (Ag868),
Uzd.1675 (XVIII.B/b), 5.143g, nep.hr., nep.rysky,
vlas.škr., pěkná patina, téměř
1/1 300,- 1100,-

Pol.

Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

3015. 25 Kopějka 1855 SPB-NI, Petrohrad, Y.16.1 (Ag868),
5.125g, nep.hr., nep.rysky
1/1- 400,- 1200,-

Pol.

Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

3016. Ag 10 Kopějka 1842 SPB-AČ, Petrohrad, Uzd.1582
(XIX.D/g), Cr.164.1 (Ag868), 2.155g, nedor., dr.hr.,
dr.rysky, pěkná patina
2/2- 120,- 160,-

Pol.

Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881

Stav

V.cena

D.cena

3017. Rubl 1878 SPB-NF, Petrohrad, Y.25 (Ag868), 20.757g,
nep.hr., nep.rysky
1/1 1500,- 3600,-

Pol.

Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881

Stav

V.cena

D.cena

3018. Poltina 1878 SPB-NF, Petrohrad, Uzd.1895 (XVIII.V/v),
Y.24 (Ag868), 10.219g, nep.hr., nep.rysky, pěkná
patina
-1/1- 500,- 1250,-

Pol.

Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881

Stav

V.cena

D.cena

3019. Poltina 1880 SPB-NF, Petrohrad, Y.24 (Ag868),
10.318g, hrany, vlas.rysky
1/1 800,- 3200,-

Pol.

Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881

Stav

V.cena

D.cena

3020. 10 Kopějek 1857 SPB-FB, Petrohrad, Y.14.1 (Ag868),
2.067g, nep.hr., nep.rysky
1/1- 150,- 500,-

Pol.

Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881

Stav

V.cena

D.cena

3021. 5 Kopějek 1875 EM, Jekatěrinburg, Y.12.1 (Cu),
16.543g, dr.hr., skvrnky, patina
1/1 120,- 400,-

Pol.

Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881

Stav

V.cena

D.cena

3022. 2 Kopějka 1859 EM, Jekatěrinburg, Uzd.3531 (XVI.V/b),
Y.4a.1 (měď), 10.538g, hr., rysky, dr.vada razidla,
patina
2/2 50,- 80,-

Pol.

Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881

Stav

V.cena

D.cena

3023. Kopějka 1863 EM, Jekatěrinburg, Y.3.3 (Cu), Uzd.3581
(XVII.G/b), 4.471g, nep.hr., dr.rysky, skvrny, pat.
-1/1- 80,- 80,-

Pol.

Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894

Stav

V.cena

D.cena

3024. Rubl 1892 AG, Petrohrad, Y.46 (Ag900), mince je
zatavena v etui NGC (MS61), nep.hr., nep.rysky,
skvrnky, patina R!
1/1 44000,- --.-

Pol.

Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894

Stav

V.cena

D.cena

3025. 50 Kopějek 1894 AG, Petrohrad, Uzd.2021 (XX.A/a),
Y.45 (Ag900, údajně cca 8.000 ks), 9.872g, dr.hr.,
dr.rysky, pěkná patina R!
-1/1 1000,- 2000,-

Pol.

Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894

Stav

V.cena

D.cena

3026. 5 Kopějek 1886 SPB/AG, Petrohrad, Y.19a.1 (Ag500),
0.891g, nep.hr., nep.rysky, patina, téměř
0/0 100,- 400,-

Pol.

Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894

Stav

V.cena

D.cena

3027. 5 Kopějek 1890, 1892, obě SPB/AG, Petrohrad, Y.19a.1
(Ag500), 0.887g, 0.823g, nep.hr., nep.rysky 2ks
-1-1 80,- 320,-

Pol.

Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894

Stav

V.cena

D.cena

3028. 1/2 Kopějka 1889 SPB, Petrohrad, Y.30 (Cu), 1.504g,
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
-1/1- 400,- --.-

Pol.

Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894

Stav

V.cena

D.cena

3029. 1/4 Kopějka 1887 SPB, Petrohrad, Y.29 (Cu), 0.916g,
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 650,- 700,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

3030. AR jeton na korunovaci v Moskvě 1896 - korunovaný
monogram, opis / koruna a 3-řádkový nápis, Nesign.,
mince zatavena v etui NGC - zachov. "Unc Details" R!
1/1 1500,- 1500,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

3031. Rubl 1896 AG - korunovační, Petrohrad, Y.60 (Ag900),
Uzd.4127 (08), 19.961g, dr.hr., dr.rysky, vl.škr.,
skvrnky, patina R!
1/1 3000,- 9000,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

3032. Rubl 1912 EB - 100 let vlastenecké války, Petrohrad,
Uzd.4129 (11), Y.68 (pouze 27.000 ks), 19.995g,
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř RR!
0/0 20000,- 26000,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

3033. Rubl 1913 - 300 let Romanovců, Y.70 (Ag900), 19.866g,
hr., vl.rysky, skvrnka
2/1- 800,- 1350,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

3034. Rubl 1913 VS - 300 let rodu Romanovců, Petrohrad,
Uzd.4131 (12), Y.70 (Ag900), 19.905g, dr.hr.,
nep.rysky, pěkná patina
1/0 1200,- 2200,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

3035. Rubl 1898 AG, Petrohrad, Y.59.3 (Ag900), 19.736g,
dr.hr., dr.rysky, pěkná patina
2/1- 460,- 750,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

3036. Rubl 1898 AG, Petrohrad, Y.59.3 (Ag900), 19.858g,
dr.hr., dr.rysky
-1/1 500,- 1000,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

3037. 50 Kopějek 1913 VS, Petrohrad, Y.58.2 (Ag900),
Uzd.2160 (XXI.A/a), 9.987g, nep.hr., nep.rysky,
pěkná patina
-1/1- 300,- 300,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

3038. 25 Kopějek 1896 bz, Petrohrad, Y.57 (Ag900), 4.956g,
nep.hr., nep.rysky
-1/1 200,- 340,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

3039. 25 Kopějek 1896 bz, Petrohrad, Y.57 (Ag900), Uzd.2034
(XXI.A/a), 4.945g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
2/1- 150,- 550,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

3040. 20 Kopějek 1901 SPB-FZ, 1909 SPB-EB, 1913 SPB-VC,
Y.22a1 (Ag500), 3.543g, 3.391g, 3.631g, nep.hr.,
nep.rysky 3ks
-1-0 120,- 140,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

3041. 20 Kopějek 1913, 15 Kopějek 1913, 10 Kopějek 1913,
vše SPB-VS, Petrohrad, Y.20a.2, 21a.2, 22a.2 (Ag500),
3.564g, 2.722g, 1.859g, nep.hr., nep.rysky 3ks
1-0 120,- 130,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

3042. 20 Kopějek 1914, 15 Kopějek 1914, 10 Kopějek 1914,
vše SPB-VS, Petrohrad, Y.20a.2, 21a.2, 22a.2 (Ag500),
3.590g, 2.886g, 1.798g, nep.hr., nep.rysky 3ks
1-0 120,- 120,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

3043. 20 Kopějek 1915, 15 Kopějek 1915, 10 Kopějek 1915,
vše VS, Petrohrad, Y.20a.2, 21a.2, 22a.2 (Ag500),
3.558g, 2.766g, 1.825g, nep.hr., nep.rysky 3ks
1-0 120,- 120,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

3044. 20 Kopějek 1916, 15 Kopějek 1916, 10 Kopějek 1916,
vše VS, Petrohrad, Y.20a.2, 21a.2, 22a.2 (Ag500),
3.508g, 2.717g, 1.753g, nep.hr., nep.rysky 3ks
1-0 120,- 170,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

3045. 15 Kopějek 1907 SPB-EB, 1911 SPB-EB, 1912 SPB-EB, vše
Petrohrad, Y.21a1 (Ag500), 2.751g, 2.557g, 2.698g,
nep.hr., nep.rysky 3ks
-1-0 100,- 120,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

3046. 10 Kopějek 1896 SPB-AG, 1900 SPB-FZ, 1905 CPB-AR, vše
Petrohrad, Y.20a2 (Ag500), 1.738g, 1.640g, 1.793g,
nep.hr., nep.rysky 3ks
-2-1- 80,- 85,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

3047. 10 Kopějek 1903 SPB-AR, 1908 SPB-EB, 1910 SPB-EB, vše
Petrohrad, Y.20a2 (Ag500), 1.788g, 1.785g, 1.615g,
nep.hr., dr.rysky 3ks
-1-0 80,- 100,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

3048. 5 Kopějka 1898 SPB-AG, 1901 SPB-FZ, 1903 SPB-AR, vše
Petrohrad, Y.19a1 (Ag500), 0.744g, 0.902g, 0.866g,
nep.hr., nep.rysky 3ks
2-1 100,- 100,-

Pol.

Rusko, RSFSR, 1917 - 1923

Stav

V.cena

D.cena

3049. 50 Kopějka 1922 PL, Y.83 (Ag900), 9.934g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina
1/1 500,- --.-

Pol.

Rusko, SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

3050. Rubl 1924 PL, Y.90.1 (Ag900), 19.911g, hr., rysky 1/1 550,- 600,-

Pol.

Rusko, SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

3051. Poltinik 1924 PL, Y.89.1 (Ag900), 5 Kopějka 1924 -
hladká hrana, Y.79 (měď), 9.993g, 15.977g, hrany,
rysky, škr., koroze, patina 2ks
3-2 100,- --.-

Pol.

Rusko, SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

3052. Poltinik 1924 TR, Y.89.1 (Ag900), 9.953g, nep.hr.,
nep.rysky
1/1- 150,- 150,-

Pol.

Rusko, SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

3053. Poltinik 1926 PL, Y.89.2 (Ag900), 9.922g, dr.hr.,
nep.rysky
1/1- 150,- 150,-

Pol.

Rusko, SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

3054. 5 Kopějka 1924 - hladká hrana, Y.79, 16.246g,
nep.hr., dr.rysky, patina
-1/1- 180,- 180,-

Pol.

Rusko, SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

3055. 3 Kopějka 1924 - hladká hrana, 2 Kopějka 1924 -
vroubkovaná hrana, Y.77,78 (obě měď), 9.542g, 6.503g,
hrany, rysky, škr. 2ks
-2-1- 120,- 120,-

Pol.

Rusko, SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

3056. 1/2 Kopějka 1925, Y.75 (měď), 1.660g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina R!
1/1 300,- 460,-

Pol.

Rusko, SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

3057. Rubl 1991 - LOH Barcelona - série 6ks ve společné
etui, KM.289 - 302 (CuNi) R!
Proof 600,- 600,-

Pol.

San Marino, republika

Stav

V.cena

D.cena

3058. 1000 Lira 1978 - L.N.Tolstoj, KM.85 (Ag835), 14.600g,
skvrnky, patina, původní etue
0/0 300,- 300,-

Pol.

San Marino, republika

Stav

V.cena

D.cena

3059. 1000 Lira 1979 - Evropská unie, KM.98 (Ag835),
14.603g, původní etue
0/0 300,- 300,-

Pol.

San Marino, republika

Stav

V.cena

D.cena

3060. 1000 Lira 1984 R - LOH Los Angeles, KM.169 (Ag835,
52.000 ks), 14.539g
0/0 400,- 400,-

Pol.

San Marino, republika

Stav

V.cena

D.cena

3061. 1000 Lira 1987 R - Universitní hry v Záhřebu, KM.214
(Ag835, 35.000 ks), 14.555g R!
0/0 400,- 400,-

Pol.

San Marino, republika

Stav

V.cena

D.cena

3062. 1000 Lira 1995 R - LOH Atlanta 1996, KM.332 (Ag835,
14.60g, pouze 50.000 ks)
Proof 440,- 440,-

Pol.

San Marino, republika

Stav

V.cena

D.cena

3063. 500 Lira 1972 - matka a dítě, KM.21 (Ag835), 10.983g,
nep.rysky, pěkná patina
0/0 200,- 250,-

Pol.

San Marino, republika

Stav

V.cena

D.cena

3064. 500 Lira 1985 R - Evropský rok hudby, KM.182 (Ag835,
40.000 ks), 10.996g, vada materiálu na hraně
0/0 240,- 260,-

Pol.

Španělsko, Isabela II., 1833 - 1868

Stav

V.cena

D.cena

3065. 4 Maravedies 1845 JA, Jubia, KM.530.2 (měď), 4.995g,
nep.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 900,- 900,-

Pol.

Španělsko, Isabela II., 1833 - 1868

Stav

V.cena

D.cena

3066. 5 Centimos de Escudo 1866 OM, Segovia (tříhroté
hvězdičky), KM.635.4, 12.857g, dr.hr., dr.rysky,
pěkná patina
-1/1 900,- 900,-

Pol.

Španělsko, Isabela II., 1833 - 1868

Stav

V.cena

D.cena

3067. 2.5 Centimos de Escudo 1867 OM, Segovia (tříhroté
hvězdičky), KM.634.4, 6.002g, dr.hr., nep.rysky,
pěkná patina, téměř
1/1 500,- 500,-

Pol.

Španělsko, Isabela II., 1833 - 1868

Stav

V.cena

D.cena

3068. Centimo de Escudo 1868 OM, Jubia (4-hroté hvězdičky),
KM.633.2 (měď), 2.493g, dr.hr., nep.rysky, patina
1/1 400,- 1000,-

Pol.

Španělsko, Isabela II., 1833 - 1868

Stav

V.cena

D.cena

3069. 1/2 Centimo de Escudo 1868, Segovia (tříhroté
hvězdičky), KM.632.4 (Cu), 1.255g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina
-1/1 300,- 300,-

Pol.

Španělsko, provizorní vláda, 1868 - 1871

Stav

V.cena

D.cena

3070. 5 Peseta 1870/70 SN-M, Madrid, KM.655 (Ag900),
24.427g, dr.hr., rysky, pěkná patina
-2/2 480,- --.-

Pol.

Španělsko, provizorní vláda, 1868 - 1871

Stav

V.cena

D.cena

3071. Centimo 1870 OM, Madrid, KM.660 (měď), 1.029g,
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
-1/1- 80,- 80,-

Pol.

Španělsko, Alfonso XIII., 1886 - 1931

Stav

V.cena

D.cena

3072. 5 Peseta 1892/1892 PG-M, Madrid, KM.700 (Ag900),
24.863g, hrany, dr.rysky, pěkná patina
-1/1 650,- --.-

Pol.

Španělsko, Alfonso XIII., 1886 - 1931

Stav

V.cena

D.cena

3073. 50 Centimos 1900/00 SM-V, Madrid, KM.705 (Ag835),
2.472g, dr.stopa po oušku, nep.hr., nep.rysky, patina
2/1- 40,- 70,-

Pol.

Španělsko - Cartagena - revoluční ražby

Stav

V.cena

D.cena

3074. 5 Peseta 1873, KM.716 (Ag900), 24.641g, nep.hr.,
nep.rysky, patina RR!
1/1 1000,- 6200,-

Pol.

Švédsko, Gustav II. Adolf, 1611 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

3075. 4 Marka 1617, minc.Stockholm, KM.64 (Ag821), 19.259g,
dr.vada materiálu, nedor., pěkná patina RR!
-1/1- 25000,- --.-

Pol.

Švédsko, Karel XII., 1697 - 1718

Stav

V.cena

D.cena

3076. 1/6 Öre 1718 SM, Avesta, KM.334 (měď), 2.498g,
mírně kor., pěkná patina R!
2/2- 100,- --.-

Pol.

Švédsko, Gustav IV. Adolf, 1792 - 1809

Stav

V.cena

D.cena

3077. 1/2 Skilling 1803, Avesta, KM.565 (měď), 14.100g,
nedor., nep.hr., nep.rysky, dr.úhozy, pěkná patina
-1/1- 160,- 160,-

Pol.

Švédsko, Oscar II., 1872 - 1907

Stav

V.cena

D.cena

3078. 2 Koruna 1897 - 25 let vlády, KM.762 (Ag800),
15.002g, nep.hr., avers vlasově poškrábaný
-1/0 400,- 440,-

Pol.

Švédsko, Oscar II., 1872 - 1907

Stav

V.cena

D.cena

3079. 2 Koruna 1907 - zlatá svatba, KM.776, 15.004g, patina 1/0 400,- 525,-

Pol.

Švýcarsko - kanton Luzern

Stav

V.cena

D.cena

3080. Dicken 1612, KM.16 (Ag), 8.786g, krajový střížek,
nep.exc., nedor., nep.rysky, patina
2/2 2400,- --.-

Pol.

Švýcarsko - kanton Schaffhausen

Stav

V.cena

D.cena

3081. Dicken (24 Krejcar) 1611, KM.18 (Ag), 9.082g, nedor.,
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina
-1/1- 2400,- --.-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

3082. Frank 1914, 1945, 1/2 Frank 1906-1951, 1968-1981,
KM.24 (Ag835, 2ks), KM.23 (Ag835, 5ks), KM.23.a1
(CuNi, 7ks), dr.hr., dr.rysky, patina 14ks
2-0 500,- --.-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

3083. Frank 1945 B (Ag835), 1/2 Frank 1920 (Ag835, 9ks),
1/2 Frank 1921 (Ag835, 3ks), 1/2 Frank 1969 (CuNi,
3ks, nep.hr., nep.rysky, patina 16ks
2-0 500,- 550,-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

3084. 1/2 Frank 1896 - 1957, vše B, KM.23 (Ag835, 11ks),
1/2 Frank 1968 - 1982, vše B, KM.23.a1 (CuNi, 10ks),
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina 21ks
2-0 600,- --.-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

3085. 20 Rap 1859 B, KM.7 (bilon), 3.270g, pěkná patina R! 0/0 2800,- --.-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

3086. 20 Rap 1881 - 1926, vše B, každý jiný, několik
vzácnějších ročníků, KM.29 (Ni), nep.hr., nep.rysky,
pěkná patina 24ks
2-1 500,- --.-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

3087. 20 Rap 1899 B, KM.29 (Ni), 3.908g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina R!
1/1 120,- --.-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

3088. 20 Rap 1939 - 1991, vše B, každý jiný, KM.29a (CuNi),
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina 25ks
1-0 150,- 150,-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

3089. 10 Rap 1879 - 1915, vše B, každý jiný, několik
vzácnějších ročníků, KM.27 (CuNi), nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina 25ks
2-1 400,- --.-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

3090. 10 Rap 1919 - 1947, vše B, každý jiný, několik
vzácnějších ročníků, KM.27 (CuNi), nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina 25ks
-1-0 300,- --.-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

3091. 10 Rap 1949 - 1970, vše B, každý jiný, KM.27 (CuNi),
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina 20ks
1-0 100,- --.-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

3092. 10 Rap 1972 - 1992, vše B, každý jiný, KM.27 (CuNi),
nep.hr., nep.rysky, vše téměř 20ks
0/0 100,- 100,-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

3093. 5 Rap 1874 B, KM.5 (bilon), 1.578g, pěkná patina,
téměř R!
1/1 200,- --.-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

3094. 5 Rap 1879 B, KM.26 (CuNi), 1.968g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina R!
-1/1 200,- --.-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

3095. 5 Rap 1884 - 1989, vše B, KM.26 (CuNi, 19ks), KM.26b
(Ni, 1ks), KM.26c (mosaz, 2ks), několik vzácnějších
ročníků, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina 22ks
2-0 200,- --.-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

3096. 5 Rap 1902 B, KM.26 (CuNi), 1.953g, nep.vady mater.,
nep.hr., dr.rysky, patina R!
2/1 120,- --.-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

3097. 2 Rap 1850A, 2x 1851A, 1879B, 1900B, 1907B, 1912B,
1 Rap 1868B, 1895B, 1907B, KM.4 (bronz, 7x), KM.3
(bronz, 3x),, nep.vady materiálu, patina 10ks
-2-0 500,- --.-

Pol.

Turecko, Abdul Hamid II., 1876 - 1909

Stav

V.cena

D.cena

3098. 20 Piastr AH.1293, rok vlády 1 (= 1876), KM.722,
23.666g, dr.hr., dr.rysky, pěkná patina, téměř
1/1 480,- 480,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, sede vacante, 1676

Stav

V.cena

D.cena

3099. Piastra 1676 - znak / Duch svatý, KM.391, 31.896g,
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina R!
1/1 13000,- 13000,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Řehoř XVI., 1831 - 1846

Stav

V.cena

D.cena

3100. Scudo 1831 B - I.rok pontifikátu, Bologna, Berm.3274,
KM.1315.1 (Ag917), 26.375g, just., nep.hr.,
dr.rysky, pěkná patina R!
1/1 5400,- 5400,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2022 Česká numismatická společnost - pobočka Praha