Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 28.-30. října 2022

Pol.

Hám Anton, 1899 - 1965

Stav

V.cena

D.cena

3301. Medailka - oživenie kremnického baníctva 1934 -
klečící sv.Kateřina, znaky, opis /havíři v dole, znak
opis, Sign., zlacená mosaz 25 mm, 5.703g, téměř
0/0 600,- --.-

Pol.

Harcuba Jiří, 1928 - 2013

Stav

V.cena

D.cena

3302. ČSPDP - velká bronzová medaile na 50 let spol. 1987 -
Loreta v Praze na Hradčanech, vročení, opis / český
lev, opis, Sign., patinovaný bronz 65mm, 137.149g
0/0 2000,- --.-

Pol.

Harcuba Jiří, 1928 - 2013

Stav

V.cena

D.cena

3303. ČSPDP - menší bronzová medaile na 50 let spol. 1987 -
Loreta v Praze na Hradčanech, vročení, opis / český
lev, opis, Sign., patinovaný bronz 38mm, 28.519g
0/0 600,- 750,-

Pol.

Havelka Adolf, 1930 - 2015

Stav

V.cena

D.cena

3304. Nejlepší pracovník oboru 1968 - vavřínová ratolest,
matice a nápis / šroub, pružina, lana, pletivo,
Sign., patinovaný bronz 60mm, 84.979g, skvrnky, etue
0/0 50,- 50,-

Pol.

Hofmann Edmund von Aspernburg, 1847 - 1930

Stav

V.cena

D.cena

3305. Dr.Karl Scheimpflug 1909 - poprsí zprava, 2-řádkový
nápis, Sign., bronz 48x70 mm, krásná patina, téměř
0 380,- --.-

Pol.

Horejc Jaroslav, 1886 - 1983

Stav

V.cena

D.cena

3306. ČOS - na paměť XI. všesokolského sletu v Praze 1948 -
poprsí ženy zleva, opis / sokol s rozepjatými křídly,
opis, Sign., Punc., Ag500, 28mm, 13.970g, patina
0/0 180,- 750,-

Pol.

Hujer Ludvík, 1872 - 1968

Stav

V.cena

D.cena

3307. Vindobona a harfenistka - hudební soutěž k 50.výročí
Vídeň.filharmonie (1910), Sign., jednostranný patin.
bronz 67x100 mm, dr.skvrnka, téměř
0 900,- --.-

Pol.

Chaura K., 1869 - 1945, a Špánek K., 1894 - 1965

Stav

V.cena

D.cena

3308. AE pamětní medaile Albrechta z Valdštejna 1634/1934 -
poprsí zprava, opis / korunovaný znak, písmo, Sign.,
42mm, 29.576g, pěkná pat., posudek Dr.Zd.Petráně RR!
0/0 25000,- 56000,-

Pol.

Christlbauer Josef, 1820 - 1897

Stav

V.cena

D.cena

3309. Linz - čestná cena výstavy b.l. - personifikace města
a výstavní předměty, opis / znak Horních Rakous ve
věnci, Sign., Punc. Ag800, 44mm, 30.893g, pův.etue
0/0 3000,- 3600,-

Pol.

Jauner Jindřich, 1842 - 1912

Stav

V.cena

D.cena

3310. Max Donebauer, numismatik - AE úmrtní medaile 1888 -
poprsí mírně zleva, opis / 4-řádkový nápis ve věnci,
58mm, 89.069g, H.7249, dr.hr., dr.rysky, patina R!
0/0 8000,- 12000,-

Pol.

Knobloch Milan, 1921 - 2020

Stav

V.cena

D.cena

3311. Jan Kampanus Vodňanský - 350.výročí narození 1972 -
poprsí zpředu, arkýř, znak, opis / listina probodnutá
mečem, znaky, nápis na stuze, Sign., patin.bronz 70mm
0/0 500,- --.-

Pol.

Knobloch Milan, 1921 - 2020

Stav

V.cena

D.cena

3312. Božena Němcová - medaile PNP (1982) - hlava mírně
zleva, opis / labuť vzlétající ke slunci, opis,
Sign., patinovaný postříbřený bronz 60 mm, nep.rysky
0/0 240,- 260,-

Pol.

Knobloch Milan, 1921 - 2020

Stav

V.cena

D.cena

3313. Marie Majerová - 100.výročí narození 1982 - hlava
mírně zleva, nápis / těžní věž a haldy v záři slunce,
nápis, Sign., patinovaný bronz 60 mm
0/0 180,- 180,-

Pol.

Knobloch Milan, 1921 - 2020

Stav

V.cena

D.cena

3314. W.A.Mozart - 200 let Strahovské varhanní improvizace
1987 - hlava zleva, opis / varhanní manuál, budovy,
vročení, opis, Sign., patin. bronz 70 mm, nep.hr.
0/0 400,- --.-

Pol.

Kolářský Zdeněk, 1931 -

Stav

V.cena

D.cena

3315. Leoš Janáček - Artia - V hudbě život Čechů (1977) -
poprsí zprava, notový zápis, opis / emblém, krajina,
květiny, opis, Sign., postř.bronz 38mm, 25.408g, etue
0/0 180,- 320,-

Pol.

Kolářský Zdeněk, 1931 -

Stav

V.cena

D.cena

3316. Karel IV. a Petr Parléř 1979 - hlava císaře zprava,
znaky, opis/ Parléř při práci, pohled na Prahu, opis,
Sign., odlitek ze slitiny cínu a olova 95mm, 336g R!
1/1 400,- 850,-

Pol.

Kolářský Zdeněk, 1931 -

Stav

V.cena

D.cena

3317. Karel Čapek zleva, hřbety knih, nápis, b.l., Sign.,
jednostranný plastový odlitek sádrového modelu
realizované medaile, 102mm, 43.294g R!
1 120,- 320,-

Pol.

Kolářský Zdeněk, 1931 -

Stav

V.cena

D.cena

3318. Franz Kafka - 110 let narození (PNP) 1883/1993 -
poprsí čelně, faksimile podpisu, vročení, Nesign.,
plastový odlitek nerealizovaného návrhu, 79x73mm R!
1 100,- --.-

Pol.

Kříž Václav, 1830 - 1887

Stav

V.cena

D.cena

3319. Zeměděl.rada pro Království české - Za zásluhy b.l. -
český lev, dvojitý česko-německý opis / česko-německý
nápis ve věnci, Sign., měď 42mm, 26.587g, nep.hr.
0/0 600,- 650,-

Pol.

Kříž Václav, 1830 - 1887

Stav

V.cena

D.cena

3320. Hospodářský klub pro Čechy - mezinár.výstava 1879 -
výstavní předměty, česko-německý opis / trojitý opis
a nápis, Sign., bronz 44mm, 36.193g, hr., patina
1/1 500,- 1000,-

Pol.

Kužel Miroslav, 1907 - 1985

Stav

V.cena

D.cena

3321. Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze -
poprsí mírně zleva, opis / kalich ve věnci z révy
a obilí, písmo, Sign., patin.,postříbřený bronz 80mm
1/1 2200,- 9200,-

Pol.

Kužel Miroslav, 1907 - 1985

Stav

V.cena

D.cena

3322. Praha - 20 let republiky a X.všesokolský slet 1938 -
mapa republiky, lipová ratolest, písmo / sedící sokol
a písmo, Sign., Ag987, 35mm, 13.480g, nep.hr., patina
0/0 1000,- 1100,-

Pol.

Kužel Miroslav, 1907 - 1985

Stav

V.cena

D.cena

3323. Praha - 20 let republiky a X.všesokolský slet 1938 -
mapa republiky, lipová ratolest, písmo / sedící sokol
a písmo, Ag987, 35mm, 13.423g, nep.hr., nep.rysky
0/0 1500,- 1500,-

Pol.

Kužel Miroslav, 1907 - 1985

Stav

V.cena

D.cena

3324. 400.výročí bible Kralické 1579 / 1979 - rozevřená
kniha, opis / loďka nesoucí knihu a kříž, vročení
a opis, vročení, Sign., patinovaný bronz 60 mm, téměř
0/0 50,- --.-

Pol.

Lerch z Lerchenau, Josef, 1793 - 1859

Stav

V.cena

D.cena

3325. Sjezd přírodověd. a lékařské společnosti v Praze 1837
- Staroměstská radnice, latinský nápis / had stočený
do kruhu, nápis a opis, měď 45 mm, MZČ.137/10, patina
0/0 700,- 700,-

Pol.

Myslbek Josef Václav, 1848 - 1922

Stav

V.cena

D.cena

3326. Miroslav Tyrš - Národní Tyršovy hry 1934 - poprsí
zleva, opis / 3-řádkový nápis a opis, Sign., patinov.
bronz 34mm, 17.811g, nep.hr., skvrnky, patina, téměř
0/0 240,- 240,-

Pol.

Oppl Vladimír, 1953 -

Stav

V.cena

D.cena

3327. Rudolf II. - 25 let Asociace starožitníků 2016 -
portrét mírně zprava, opis / antický chrám, 7-řádkový
nápis a opis, Sign., patin. měď 50mm, 37.644g, etue
0/0 500,- 500,-

Pol.

Oppl Vladimír, 1953 -

Stav

V.cena

D.cena

3328. Karel IV. - 700 let narození (2016) - koruna nesená
lvy, mapa a stuhy se jmény zemí / koruna, 4 znaky,
kříž a opis, Sign., Ag999, 38mm, 24.488g
Proof 700,- --.-

Pol.

Oppl Vladimír, 1953 -

Stav

V.cena

D.cena

3329. Karel IV. - 700 let narození (2016) - trůnící Karel
nad Karlovým mostem, opis / koruna, 4 znaky, kříž
a opis, Sign., Ag999, 38mm, 24.746g
Proof 700,- --.-

Pol.

Oppl Vladimír, 1953 -

Stav

V.cena

D.cena

3330. Rudolf II. - 25 let veletrhů Antik 1993/2018 -
portrét mírně zprava, opis / Merkur, čtyři budovy,
vročení, Sign., Ag999, 50mm, 39.820g, 50ks, etue RR!
0/0 2400,- --.-
3331. Rudolf II. - 30 let Asociace starožitníků - 2 dukát
(2021) - portrét mírně zprava, opis / personifikace
sběratelství, Sign., Au986, 20mm, 7.086g, 10ks RRR!
0/0 60000,- --.-

Pol.

Oppl Vladimír, 1953 -

Stav

V.cena

D.cena

3332. Rudolf II. - 30 let Asociace starožitníků 2021 -
portrét mírně zprava, opis / personif. sběratelství,
Sign., patin. Au999, 50mm, 41.306g, 80ks, etue RR!
0/0 2400,- 2400,-

Pol.

Oppl Vladimír, 1953 -

Stav

V.cena

D.cena

3333. Rudolf II. - 30 let Asociace starožitníků 2021 -
portrét mírně zprava, opis / personif. sběratelství,
Sign., patinovaná měď, 50mm, 53.300g, 10ks, etue RRR!
0/0 1800,- --.-

Pol.

Peter Andrej, 1912 - 2003

Stav

V.cena

D.cena

3334. SNS Kremnica - 650.výročí založení mincovny 1978 -
mince, pohled na město, opis / mince a medaile, lis,
5-řád.nápis, Sign., postř.bronz 60 mm, Min.4/2c, etue
0/0 100,- 480,-

Pol.

Pichl Ivan Bojislav, 1850 - 1923

Stav

V.cena

D.cena

3335. Praha - pohled z Karlova mostu na Malou stranu, nápis
a znak nesený lvy, b.l., Sign., patinov. zinek 56 mm
1 120,- 190,-

Pol.

Pichl Ivan Bojislav, 1850 - 1923

Stav

V.cena

D.cena

3336. Praha - Národopisná výstava českoslovanská 1895 - tři
postavy, archeologické nálezy / opis a nápis, Sign.,
cín 39 mm s původ. ouškem, 18.781g, nep.hr. nep.rysky
0/1 100,- 100,-

Pol.

Prádler Jiří, 1929 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

3337. Emil František Burian - 20.výročí úmrtí 1959/1979 -
hlava zleva, opis / nápis, hvězda a čtyři křídla,
Sign., odlitek ze slitiny cínu a olova 90mm, 503g R!
1/1 500,- --.-

Pol.

Přikryl Zdeněk, 1928 - 2020

Stav

V.cena

D.cena

3338. 30 let Čsl. vědeckotechnické společnosti 1955/1985 -
symbolické znázornění pokroku, nápis / nápis, Sign.,
patinovaný bronz 60 mm, 106.593g, původní etue
0/0 60,- 60,-

Pol.

Prinz Josef, 1876 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

3339. Bruslařské závody ve Vídni 17.12.1927 - putti na
bruslích přiváží věnec pro vítěze, emblém, udělení,
Sign., patinov. postř. jednostr. bronz 38x60 mm
1 100,- 100,-

Pol.

Radnicky Karel, 1818 - 1901

Stav

V.cena

D.cena

3340. Hospodářský spolek ve Vídni (1879) - Čestná cena -
sedící Austria, pluh, vinná réva, nápis/ 5-řádk.nápis
v dubovém věnci, Sign., Ag 56mm, 69.928g, původ. etue
0/0 8500,- --.-

Pol.

Radnicky Karel, 1818 - 1901

Stav

V.cena

D.cena

3341. Znojmo - odhalení pomníku plukovníka Kopala 16.X.1853
- poprsí zpředu, dubový věnec, písmo / pomník, znak,
písmo, Sign., měď 64 mm, hrany, dr.škr., rys., patina
-1/1- 1600,- --.-

Pol.

Sign.RM (Rudolf Marschall ??)

Stav

V.cena

D.cena

3342. Goethe b.l. - poprsí zleva, opis / scéna z Fausta,
Sign., německý punc Ag990, rakouská dovozní značka,
40mm, 25.027g, nep.hr., krásná patina, téměř
0/0 1000,- 1000,-

Pol.

Scheid Georg Adam, 1838 - 1921

Stav

V.cena

D.cena

3343. 50 let založení lázní Meran 1886 - žena se znaky
Tyrol a Merana, opis a vročení / muž s praporem
a věnec z vinné révy, Sign., postř.měď 35 mm, téměř
0/0 900,- 900,-

Pol.

Scheid Georg Adam, 1838 - 1921

Stav

V.cena

D.cena

3344. 50 let založení lázní Meran 1886 - žena se znaky
Tyrol a Merana, opis a vročení / muž s praporem
a věnec z vinné révy, Sign., měď 35 mm, pěkná patina
0/0 1200,- 1200,-

Pol.

Seidan Václav, 1817 - 1870

Stav

V.cena

D.cena

3345. Karlova universita - 500.výročí založení 1848 -
pomník císaře Karla IV., latin. opis / latin. nápis
ve věnci, Sign., bronz 52 mm, hrany, rysky, patina
-1/1- 400,- 480,-

Pol.

Seidan Václav, 1817 - 1870

Stav

V.cena

D.cena

3346. Otev. železnice Praha - Drážďany 6.4.1851 - Bohemia
a Saxonia si podávají ruce, lokomotiva, písmo /
mostecká věž, opisy, měď 48 mm, MZČ.150/11, skvrnky
1/0 1200,- 1400,-

Pol.

Seidan Václav, 1817 - 1870

Stav

V.cena

D.cena

3347. Karlovy Vary - sjezd něm.lékařů a přírodovědců 1862 -
Karlovarské vřídlo, latin.opis / 8-řádkový něm.nápis,
Sign., bronz 44 mm, MZČ.150/39, Mar.55b, skvr., pat.
0/0 2600,- 2600,-

Pol.

Smolík Vincenc Ruprecht a Goldschmid Josef

Stav

V.cena

D.cena

3348. Zeměděl.rada pro Království české - Uznání zásluh -
Přemysl Oráč sedící na pluhu, lípa, opis / český znak
nápis a opis, Sign., bronz 55 mm, téměř
0/0 800,- 900,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

3349. Mileniová replika denáru "svatého Václava" 1929 -
český lev, opis / kříž v kroužku, opis, Sign.,
Nepunc., Ag 22mm, 1.596g, PŠ.150, nedor., pat., tém.
0/0 150,- 340,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

3350. JUDr.Emil Hácha - Národní pomoc českému lidu 1941 -
poprsí zleva, opis / státní znak zahloubený v ploše,
opis, Sign., zinek 60 mm, PŠ.23, původní etue
0/0 1200,- 5400,-

Pol.

Šmakal Václav Karel, 1863 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

3351. František Palacký - upom. na 100 let narození 1898 -
poprsí zleva, opis, vročení / lipová snítka, jméno na
stuze, nápis, Sign., cín 34 mm s pův.ouškem, nep.skv.
0/1 150,- --.-

Pol.

Šmakal Václav Karel, 1863 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

3352. Fr.Ladislav Čelakovský - 100 let narození 1899 -
poprsí mírně zleva, opis, vročení / lip.snítka, brk,
listina, opis, Sign., cín 34 mm, ulomené ouško
0/0 40,- 40,-

Pol.

Špánek Karel, 1894 - 1965

Stav

V.cena

D.cena

3353. Královské Vinohrady - 50 let Sokola 1887 / 1937 -
budova, znak a opis / sokol s rozepjatými křídly,
lip.ratolest, vročení, Sign., bronz 30mm, dr.hr.,pat.
1/1 120,- 200,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

3354. Jsem ražen z českého kovu - 10.výročí republiky 1928
- sv.Prokop orá s čertem, havíř, opis / státní znak,
sv.Václav s rytíři, Sign., Ag987, 34mm, 19.911g, pat.
0/0 2000,- 4600,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

3355. Větší medaile na milénium sv. Václava 1929 - svatý
Václav na koni, andělé, vročení / svatý Václav, znak,
opis, Punc., Ag987, 40mm, 29.993g, patina, pův.etue
0/0 6000,- 10500,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

3356. Menší medaile na milénium sv. Václava 1929 - svatý
Václav na koni, andělé, vročení / svatý Václav, znak,
opis, Punc., Ag987, 28mm, 15.047g, nep.rysky, patina
0/0 2000,- 6400,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

3357. SVU Mánes - na památku otevření budovy 1930 - hlava
Josefa Mánesa zprava, opis / budova SVU Mánes, řeka,
4-řádkový nápis, Sign., patinovaný bronz 40 mm, etue
0/0 150,- 280,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

3358. S.K.Slavia - Za zásluhy o plaveckou sekci 1939 - muž
s praporem, opis / 3-řádkový rytý nápis, Sign.,
patinovaný bronz 35 mm
0/0 100,- 260,-

Pol.

Uchytilová-Kučová Marie, 1924 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

3359. Lidice - památce 94 usmrcených lidických dětí 1982 -
hlavička novorozence, zlomená růže, opis, nápis /
kříž s ostnatým drátem, jména, Sign., pat.bronz 60 mm
0/0 500,- --.-

Pol.

Ulman Stanislav, 1898 - 1982

Stav

V.cena

D.cena

3360. Příbram a Ostrava - 100 let Vysoké školy báňské 1949
- horník při práci, kladívka opis / vysoká pec, dva
znaky, opis, Sign., Punc., pat. Ag500, 28mm, 12.893g
0/0 600,- 600,-

Pol.

Vašut Karel, 1929 - 2005

Stav

V.cena

D.cena

3361. Jan A. Komenský - město Fulnek na 300 let úmrtí 1970
- hlava mírně zleva, opis / 6-řádk.nápis a faksimile
podpisu, Sign., bronz 70mm, 155.768g, skvrny, patina
1/0 100,- 260,-

Pol.

Vokálek Václav, 1891 - 1970

Stav

V.cena

D.cena

3362. Alois Pižl, profesor matematiky na obch.akademii 1938
- poprsí zleva, opis / 7-řádkový nápis sestavený ze
zkratek, Sign., patinovaný bronz 30 mm, původní etue
0/0 150,- --.-

Pol.

Banská Bystrica

Stav

V.cena

D.cena

3363. Sign.JB - Grand Prize SNP b.l. / Za dlhoročnú prácu
venuje TJ Iskra Smerčina, patinovaný bronz 60 mm
0/0 15,- --.-

Pol.

Havlíčkův Brod (dříve Německý Brod)

Stav

V.cena

D.cena

3364. 700.výročí udělení městských práv 1278/1978 - hlava
Karla Havlíčka zprava, opis / městská brána, znak,
opisy do čtverce, Sign., pat.měď 60 mm, dr.rys., tém.
0/0 150,- 150,-

Pol.

Cheb (Eger)

Stav

V.cena

D.cena

3365. Lauer - na rekonstrukci chrámu sv.Mikuláše 1894 -
polopostava světce zleva, něm.opisy / chrám, vročení
a něm.opis, Sign., mosaz 42mm, dr.hr., vlas.škr.
1/1- 100,- 300,-

Pol.

Jägerndorf (Krnov)

Stav

V.cena

D.cena

3366. 1.německá hospodářská a lesnická výstava 1922 - muž s
kosou, krajina, nápis / vycházející slunce, 7-řádkový
nápis v kartuši, Nesign., postř.bronz 50 mm, téměř
0/0 150,- 550,-

Pol.

Klagenfurt

Stav

V.cena

D.cena

3367. Tomas Koschat - skladatel a basový zpěvák - na oslavu
50.narozenin 1895 - poprsí ve vavřínovém věnci/ nápis
a opis, Nesign., cín 30 mm s původním ouškem, dr.rys.
0/0 300,- 300,-

Pol.

Kojákovice

Stav

V.cena

D.cena

3368. Karnet-Kyselý - upomínka na svěcení školy 14.9.1913 -
korunovaný český znak ve věnci / 7-řádkový nápis,
Sign., hliník 30 mm s původním raženým ouškem R!
0/0 500,- --.-

Pol.

Kremnica

Stav

V.cena

D.cena

3369. Fodor - medaile k 650.výročí založení města 1978 -
florén, budovy města, opis / balanciér mezi symboly
slunce a měsíce, opis, Sign., postř.bronz 38mm, etue
0/0 60,- 60,-

Pol.

Kutná Hora

Stav

V.cena

D.cena

3370. 25.výročí zařazení na Seznam kulturního dědictví 2020
- Kamenná kašna, opis / nápis a opis, Nesign.,
světlý kov (patrně CuNi) 30mm, 12.127g, kapsle
0/0 60,- --.-

Pol.

Liberec (Reichenberg)

Stav

V.cena

D.cena

3371. Mänert - obchodní a živnostenská komora (po r.1933)
Kovář u kovadliny, orlice se svastikou / pohled na
město a nápis, Sign., postříbř.bronz 60mm, poškrábaná
1/1- 100,- 650,-

Pol.

Liberec (Reichenberg)

Stav

V.cena

D.cena

3372. Neubauer - obchodní a živnostenská komora b.l.- kovář
u kovadliny, vavříny, přístav / pohled na město,
vavříny, nápis, Sign., bronz 60mm, poškráb., hr.,rys.
1/1 100,- 110,-

Pol.

Nový Rousínov

Stav

V.cena

D.cena

3373. Svoboda - Průmysl. živnost. a hospodář. výstava 1911
- výstavní atributy a 3-řádkový nápis, zlacený bronz
37x53 mm, 44.458g, pěkná patina, původní sign. etue
0 800,- 1100,-

Pol.

Pardubice

Stav

V.cena

D.cena

3374. Zobek - 650 let města / 100.Velká Pardubická 1990 -
renesanční dům, znak města, opis / kůň s jezdcem ve
skoku, nápis, Sign., postř.bronz 31 mm, kapsle
Proof 100,- 100,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

3375. Lerch - AE medaile na sjezd něm.lékařů v Praze 1837 -
Staroměstská radnice, nápis / had stočený do kruhu,
nápis a opis, Sign., 45mm, 48.056g, hr., rys., patina
-1/1- 500,- --.-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

3376. Slavnost ve prospěch německého školského spolku 1885
- nápis v dubovém věnci / nápis a opis, Nesign.,
mosaz 30 mm s původním ouškem, Don.5021, patina, tém.
0/0 260,- --.-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

3377. Spolek ku blahu služebných - Františka Škvor 1904 -
dívka s klíčem v ruce, pes a včelí úl, opis / tabulka
s věnováním, opis, Punc.Ag, 47mm, 41.655g, patina
0/0 1600,- 7200,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

3378. Praha 9 - OV KSČ - 20 let Lidových milicí 1948/1968 -
velká hvězda, továrna, opis / vročení, srp a kladivo,
opis, Nesign., postříbřený bronz 60 mm, dr.rysky
1/1 30,- 200,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

3379. Ing.Ed.Polívka - PF 1958 (novoražba 2003) - stojící
sv. Václav s praporcem, opis / 3-řádk. nápis a snítka
jmelí, Nesign., Nepunc., patinová měď 25mm, 7.971g
0/0 100,- 340,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

3380. Ing.Ed.Polívka - PF 1961 (novoražba 2003) - muž
držící na dlani kuře / 4-řádkový nápis, Sign.JF,
patinovaná měď 25mm, 8.044g
0/0 100,- 240,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

3381. Ing.Ed.Polívka - PF 1962 (novoražba 2003) - letící
andílek, vročení / sluníčko, opis, Sign.KŠ-KP,
patinovaná měď 25mm, 8.044g
0/0 100,- 240,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

3382. Ing.Ed.Polívka - PF 1963 (novoražba 2003) - sedící
žena s mincí v ruce, monogram / 4-řádkový nápis,
Sign.VC-KŠ, patinovaná měď 25mm, 8.124g
0/0 100,- 1400,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

3383. Ing.Ed.Polívka - PF 1964 (novoražba 2003) - kouřící
talíř polévky, opis / loď na moři, hrozen a nápis,
Sign.C.Bouda, patinovaná měď 25mm, 8.050g
0/0 120,- 1400,-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

3384. Fritsche/Thein - návštěva císaře Fr.Josefa I. -
poprsí zprava, český opis / Průmyslový palác, Sign.,
cín 38 mm s původním ouškem, ŠFP.24c, dr.hr., dr.rys.
1/1 200,- 200,-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

3385. Nesign. - návštěva císaře Fr.Josefa I. - poprsí
zprava, český opis / Průmyslový palác, český opis,
zlacená mosaz 33 mm s ouškem, ŠFP.25a, 15.821g, téměř
0/0 240,- 300,-

Pol.

Vídeň

Stav

V.cena

D.cena

3386. Výstava Elisabeth Heim 1900 - rytíř s praporcem,
5-řádkový nápis, vavřínový věnec, kartuše a vavřínový
věnec, Nesign., část.zlacený bronz 51/61 mm s ouškem
0/0 600,- --.-

Pol.

Vídeň

Stav

V.cena

D.cena

3387. Nesign. - Odborná výstava kadeřnického společ. 1903 -
stojící Vindobona, opis / opis, vavřín. věnec a místo
pro udělení, Nesign., Nepunc., Ag 43mm, 26.494g, pat.
0/0 1200,- 1200,-

Pol.

Vídeň

Stav

V.cena

D.cena

3388. R.Cižek - 25.Jubilejní vídeňská regata 1905 - dívka
s veslem a vavřínovým věncem / veslař a 5-řádkový
nápis, Sign., bronz 35mm, 16.208g, pěkná patina
1/1 200,- 525,-

Pol.

Vídeň

Stav

V.cena

D.cena

3389. Loder - Vídeňský zpěvácký spolek 24.IV.1910 - múza
u stromu, 4-řádk.nápis / putti se znakem, pohled na
město, 3-řádk.nápis, Sign., patin. Ag 46mm, 29.932g
0/0 4000,- --.-

Pol.

Würbenthal (Vrbno pod Pradědem)

Stav

V.cena

D.cena

3390. Pawlik - 100 let firmy Grohmann 1900 - poprsí Emila
Grohmanna zleva, nápis / alegorie a nápis, Sign.,
bronz 50mm, 50.498g, pěkná patina, téměř
0/0 600,- 650,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3391. Pravda vítězí - větší zlac. bronzová medaile (1968) -
svatý Václav na koni, Pražský hrad, opis / Dubček a
Svoboda, opis, Nesign., 40mm, (24g), původní etue
0/0 800,- 1600,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3392. Pravda vítězí - menší zlac. bronzová medaile, (1968)
Mistr Jan Hus zleva, opis / Alexander Dubček zleva,
opis, Nesign., 30mm, 8.698g
Proof 500,- 850,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3393. 25 let znárodnění zahraničního obchodu 1973 - emblém
a opis / čtyřřádkový nápis a lipová snítka, Nesign.,
patinovaný bronz 60 mm, 88.208g, původní etue
0/0 40,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3394. Svatá Anežka Česká - patronka Charity 1989 - korunov.
poprsí čelně, opis, Nesign. (L.Bódi), patin. postř.
jednostr. bronz 60 mm, vl.rysky, skvrnky, původ. etue
Proof 120,- 220,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3395. Svaz letců ČSFR - 50 let bitvy o Británii 1990 -
letadlo Hurricane v letu, nápis / emblém svazu letců,
opis, Nesign., patinovaný postříbřený bronz 30 mm
0/0 120,- 120,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

3396. Šimonovský - jednostranná litá medaile (1919) -
poprsí zleva, opis, Sign., černě patin. zinek 60 mm,
Fl.2, Nov1.1.14c, téměř
0 240,- 360,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

3397. Hájek - jednostranná ražená plaketa (1927) -
poprsí zpředu, nápis, Sign. (nahoře, do hloubky),
bronz 43x62 mm, Fl.28, Nov1.1.64c, pěkná patina
0 650,- --.-

Pol.

Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

3398. Plastika Praha - medaile na 10 let republiky 1928 -
poprsí zleva, opis / 5-řádkový nápis, Nesign., bronz
28 mm s původním raženým ouškem, Fl.30, Nov1.1.69e
1/1 150,- 150,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

3399. Španiel - na 85.narozeniny 1935 - poprsí zprava,
opis / 7-řádkový nápis, ratolesti, Sign., matové
Ag900, 60mm, 78.605g, Fl.42a, Nov1.1.97d, původ.etue
0/0 2000,- 3800,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

3400. Španiel - na 85.narozeniny 1935 - poprsí zprava,
opis / 7-řádkový nápis, ratolesti, Sign., matové
Ag987, 60mm, 78.976g, Fl.42a, Nov1.1.97d, nepův. etue
0/0 3000,- 4200,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2022 Česká numismatická společnost - pobočka Praha