╚eskß numismatickß spoleŔnost - poboŔka Praha

NabÝdkovř katalog na aukci dne 28.-30. °Ýjna 2022

Pol.

Ma´arsko

Stav

V.cena

D.cena

3801. 1000 Peng÷ 1945, Pick.118a 3 20,- --.-

Pol.

Ma´arsko

Stav

V.cena

D.cena

3802. 100.000 Peng÷ 1945, Pick.120a 2- 20,- 20,-

Pol.

Ma´arsko

Stav

V.cena

D.cena

3803. 1 milion Peng÷ 1945, Pick.122 2 20,- 28,-

Pol.

Ma´arsko

Stav

V.cena

D.cena

3804. 10 milion¨ Peng÷ 1945, Pick.123 2- 20,- 32,-

Pol.

Ma´arsko

Stav

V.cena

D.cena

3805. 100 milion¨ Peng÷ 1946, Pick.124 1- 40,- 40,-

Pol.

Ma´arsko

Stav

V.cena

D.cena

3806. 1 miliarda Peng÷ 1946, Pick.125 2 30,- 42,-

Pol.

Ma´arsko

Stav

V.cena

D.cena

3807. 10.000 Milpeng÷ 1946, Pick.126 2 30,- 30,-

Pol.

Ma´arsko

Stav

V.cena

D.cena

3808. 100.000 Milpeng÷ 1946, Pick.127 1- 40,- 40,-

Pol.

Ma´arsko

Stav

V.cena

D.cena

3809. 1 milion Milpeng÷ 1946, Pick.128 2- 20,- 20,-

Pol.

Ma´arsko

Stav

V.cena

D.cena

3810. 100 milion¨ Milpeng÷ 1946, Pick.130 0 50,- 190,-

Pol.

Ma´arsko

Stav

V.cena

D.cena

3811. 100.000 B.-Peng÷ 1946, Pick.133 2 30,- 38,-

Pol.

Ma´arsko

Stav

V.cena

D.cena

3812. 10 Forint 1962, Pick.168c 1 50,- 50,-

Pol.

Ma´arsko

Stav

V.cena

D.cena

3813. 20 Forint 1975, Pick.169f 2 10,- 22,-

Pol.

Ma´arsko

Stav

V.cena

D.cena

3814. 1 Pengo 1944 - poukßzka RudÚ armßdy, Pick.M2a
(bez sÚrie a ŔÝsla)
2 10,- 28,-

Pol.

Ma´arsko

Stav

V.cena

D.cena

3815. 50 Pengo 1944 - poukßzka RudÚ armßdy, Pick.M7 3 20,- 36,-

Pol.

Mauretanie

Stav

V.cena

D.cena

3816. 100 Ouguiya 28.11.1999, Pick.4i N 100,- 120,-

Pol.

Mexiko

Stav

V.cena

D.cena

3817. 50 Pesos 10.2.1914, Pick.S537b - Estado de Chihuahua,
nýkolikrßt mÝrný natr×enř okraj, max. cca 5 mm
3- 80,- --.-

Pol.

Moldavie - P°Ýdnýst°Ý

Stav

V.cena

D.cena

3818. 1 Rubl 1994, Pick.16 N 20,- --.-

Pol.

Moldavie - P°Ýdnýst°Ý

Stav

V.cena

D.cena

3819. 10 Rubl 1994, Pick.18 N 20,- --.-

Pol.

Mongolsko

Stav

V.cena

D.cena

3820. 1 Tugrik (1993), Pick.52 N 20,- --.-

Pol.

Mongolsko

Stav

V.cena

D.cena

3821. 20 Tugrik (1993), Pick.55 N 30,- --.-

Pol.

Mongolsko

Stav

V.cena

D.cena

3822. 10 Tugrik 2002, Pick.62b N 20,- --.-

Pol.

Mongolsko

Stav

V.cena

D.cena

3823. 10 Tugrik 2005, Pick.62c N 20,- 20,-

Pol.

Mongolsko

Stav

V.cena

D.cena

3824. 50 Tugrik 2000, Pick.64a N 40,- --.-

Pol.

NýmeckÚ stßty - Bavorsko

Stav

V.cena

D.cena

3825. 100 Marka 1.1.1922, PS.923, Ros.BAY.4 - sÚrie D 3 30,- 32,-

Pol.

NýmeckÚ stßty - Sasko

Stav

V.cena

D.cena

3826. 100 Marek 2.1.1911, PS.952b, Ros.SAX.8a 3 80,- 85,-

Pol.

NýmeckÚ stßty - Sasko

Stav

V.cena

D.cena

3827. 500 Marek 1.7.1922, PS.954a, Ros.SAX.10a - sÚrie V,
nýkolik dÝrek, nýkolikrßt natr×enř okraj
4+ 50,- --.-

Pol.

NýmeckÚ stßty - Sasko

Stav

V.cena

D.cena

3828. 5.000 Marek 12.3.1923, PS.957, Ros.SAX.14 - sÚrie F 3 30,- 32,-

Pol.

NýmeckÚ stßty - Sasko

Stav

V.cena

D.cena

3829. 10.000 Marek 1.3.1923, PS.958, Ros.SAX.13 3 40,- 42,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3830. 100 Marka 1908, Pick.33a, Ros.33b - podt.A - sÚr.C 2- 20,- 30,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3831. 100 Marka 1908, Pick.33a, Ros.33b - podt.J - sÚr.B,
Ŕervenß peŔeŁ, ŔÝslovaŔ 29 mm
2 20,- 20,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3832. 100 Marka 1909, Pick.38, Ros.38 - sÚrie A - dlouhř
formßt, nep.natr×. okraj
3- 30,- 55,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3833. 100 Marka 1910, Pick.42, Ros.43a - sÚrie C, dlouhř
formßt, Ŕervenß peŔeŁ, bÝlř papÝr
3 30,- 30,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3834. 1000 Marka 1910, Pick.44b, Ros.45b - Ŕervenß peŔeŁ,
7-mÝstnř ŔÝslovaŔ, r¨znÚ podtisky a sÚrie 3ks
2-1- 50,- --.-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3835. 1000 Marka 1910, Pick.44b, Ros.45b - Ŕervenß peŔeŁ,
7-mÝstnř ŔÝslovaŔ, r¨znÚ podtisky a sÚrie 3ks
2-1- 50,- --.-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3836. 20 Marka 1914, Pick.46b, Ros.47b - podt.H - sÚr.P 2 30,- 33,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3837. 5 Marka 1917, Pick.56a, Ros.54a - sÚrie N, 7-mÝstnř
ŔÝslovaŔ
2 20,- --.-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3838. 5 Marka 1917, Pick.56b, Ros.54c - sÚrie Y, 8-mÝstnř
ŔÝslovaŔ
2 20,- --.-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3839. 20 Marka 1918, Pick.57, Ros.55 - sÚrie M 2 20,- --.-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3840. 20 Marka 1918, Pick.57, Ros.55 - sÚrie V 2 20,- --.-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3841. 10 Marka 1920, Pick.67a, Ros.63a - podt.H - sÚr.Q 0- 20,- --.-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3842. 2 Marka 1920, Pick.60, Ros.65a - sÚrie 230, hnýdř
tisk, Ŕervenß peŔeŁ a sÚrie
0 30,- --.-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3843. 2 Marka 1920, Pick.59, Ros.65b - sÚrie 152, Ŕervenř
tisk, hnýdß peŔeŁ a sÚrie
0 30,- --.-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3844. 100 Marka 1920, Pick.69a, Ros.67a - podt.H - sÚr.X 1- 20,- --.-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3845. 10.000 Marka 1922, Pick.72, Ros.69b - sÚrie U,
skvrnky
2 20,- 20,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3846. 1000 Marka 15.9.1922, Pick.76e, Ros.75m - sÚrie PL/Kk 0- 20,- --.-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3847. 50.000 Marka 19.11.1922, Pick.80, Ros.78 - sÚrie E 2+ 40,- --.-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3848. 50.000 Marka 19.11.1922, Pick.79, Ros.79d - sÚrie 21N 1- 60,- --.-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3849. 100.000 Marka 1.2.1923, Pick.83b, Ros.82d - sÚrie 11P 2 50,- --.-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3850. 1 Mio Marek 20.2.1923, Pick.86a, Ros.85a - sÚr.MM-C 2 60,- 73,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3851. 500.000 Marka 1.5.1923, Pick.88b, Ros.87c - sÚrie J 2 60,- --.-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3852. 5 Mio Marek 1.6.1923, Pick.90, Ros.88 - sÚrie D 1 100,- 165,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3853. 500.000 Marka 25.7.1923, Pick.92, Ros.91a - sÚrie C 2 20,- 20,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3854. 20 Mio Marek 25.7.1923, Pick.97a, Ros.96a - sÚrie Y 2- 15,- --.-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3855. 20 Mio Marek 25.7.1923, Pick.97b, Ros.96b - sÚr.18P 2 20,- 20,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3856. 50 Mio Marek 25.7.1923, Pick.98b, Ros.97b - sÚrie 26C 3+ 15,- 15,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3857. 1 Mio Marek 9.8.1923, Pick.102a, Ros.101a - sÚrie FG 0 30,- 42,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3858. 2 Mio Marek 9.8.1923, Pick.104a, Ros.103a - sÚrie GB 0 20,- 30,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3859. 5 Mio Marek 20.8.1923, Pick.105, Ros.104c - sÚr. N6 2 50,- --.-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3860. 10 Mio Marek 22.8.1923, Pick.106a, Ros.105a - s.HH-10 1- 15,- 15,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3861. 100 Mio Marek 22.8.1923, Pick.107b, Ros.106e - s.12M 0 30,- 30,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3862. 100 Mio Marek 22.8.1923, Pick.107b, Ros.106h - s.23J 1 40,- 50,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3863. 100 Mio Marek 22.8.1923, Pick.107d, Ros.106l - s.PG15 1 40,- 40,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3864. 50 Mio Marek 1.9.1923, Pick.109a, Ros.108b - sÚr.M10 1 30,- 30,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3865. 500 Mio Marek 22.8.1923, Pick.110b, Ros.109b - s.23N 1- 20,- 34,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3866. 500 Mio Marek 22.8.1923, Pick.110d, Ros.109d, s.MM-27 2 15,- 26,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3867. 500 Mio Marek 22.8.1923, Pick.110e, Ros.109f, s.BW-43 2 15,- 30,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3868. 1 Md Marek 15.12.1922, Pick.113a, Ros.110b - sÚr.106E 2 30,- 30,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3869. 1 Md Marek 15.12.1922, Pick.113a, Ros.110ba - sÚr.78C 1 20,- 75,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3870. 1 Md Marek 5.9.1923, Pick.114, Ros.111b - sÚrie 16AG 2 30,- 100,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3871. 20 Md Marek 1.10.1923, Pick.118a, Ros.115b - sÚr.GB33 2 40,- 300,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3872. 1 Md Marek 20.10.1923, Pick.122, Ros.119a - sÚr.AR 2 20,- 95,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3873. 50 Rentenmarka 1934, Pick.172, Ros.165 - sÚrie B R! 2- 1600,- 2000,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3874. 1 Rentenmarka 1937 - sÚrie V, 2 Rentenmarka 1937 -
sÚrie G, Pick.173,174, Ros.166b,167b, 2ks
2-1- 30,- 30,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3875. 50 Marka 1924, Pick.177, Ros.170a - podt.N - sÚrie E 3+ 1000,- 1200,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3876. 50 Marka 1924, Pick.177, Ros.170a - podt.N - sÚr.U R! 2- 950,- --.-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3877. 10 Marka 1929, Pick.180a, Ros.173a - podt.G - sÚr.F 1 30,- 60,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3878. 10 Marka 1929, Pick.180a, Ros.173b - podt.K - sÚr.G,
skvrnky
2 20,- 38,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3879. 10 Marka 1929 (1945), Pick.180b, Ros.173c - sÚrie B 2 20,- 48,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3880. 20 Marka 1929, Pick.181, Ros.174a - podt.D - sÚr.T 2 20,- 48,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3881. 20 Marka 1929, Pick.181, Ros.174a - podt.L - sÚr.G 1 50,- 95,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3882. 20 Marka 1929 (1945), Pick.181b, Ros.174c - sÚrie B 2 50,- 55,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3883. 50 Marka 1933, Pick.182a, Ros.175a - podt.Z - sÚr.S 1 60,- 300,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3884. 50 Marka 1933 (1945), Pick.182b, Ros.175d - sÚrie L 2- 50,- 70,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3885. 100 Marka 1935, Pick.183a, Ros.176b - podt.B - sÚr.V 1- 100,- 280,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3886. 100 Marka 1935, Pick.183a, Ros.176b - podt.G - sÚr.L,
ŔÝslo 9571562 RR!
3 1000,- --.-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3887. 20 Marka 1945, Pick.187, Ros.186 - sÚr.AA, LibereckÚ
vydßnÝ
N 50,- 150,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3888. 20 Marka 1945, Pick.187, Ros.186 - sÚr. AX, LibereckÚ
vydßnÝ
0 80,- 140,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3889. Konvolut nýmeckřch bankovek v horÜÝ zachovalosti 8ks 4-2- 40,- 140,-

Pol.

Nýmecko - spojeneckÚ okupaŔnÝ poukßzky, 1944

Stav

V.cena

D.cena

3890. 1 Marka 1944, Pick.192a, Ros.201a, (9 ŔÝslic, zn.F) 0 50,- 85,-

Pol.

Nýmecko - DDR

Stav

V.cena

D.cena

3891. 50 Marka 1948, Pick.14b, Ros.345b - sÚrie AD - ŔÝslo
tiskovÚ desky 324
2 80,- 135,-

Pol.

Nýmecko - DDR

Stav

V.cena

D.cena

3892. 10 Marka 1971 (1975), Pick.28a, Ros.359a - sÚrie FJ 1 30,- --.-

Pol.

Nýmecko - poukßzky pro okupovanß ˙zemÝ, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

3893. 5 Marka b.l., Pick.R138b, Ros.553b - sÚrie G 1- 30,- 40,-

Pol.

Nýmecko - poukßzky pro okupovanß ˙zemÝ, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

3894. 20 Marka b.l., Pick.R139, Ros.554a - sÚrie C 1- 120,- --.-

Pol.

Nýmecko - poukßzky pro okupovanß ˙zemÝ, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

3895. 50 Marka b.l., Pick.R140, Ros.555a - sÚrie C 2 500,- --.-

Pol.

Nýmecko - nouzovky z roku 1923

Stav

V.cena

D.cena

3896. Dresden - 10 Mio Marek 12.9.1923 - sÚrie B 2 30,- 38,-

Pol.

Nýmecko - nouzovky z roku 1923

Stav

V.cena

D.cena

3897. Trier - 20 Mio Marek 14.8.1923 2- 30,- 65,-

Pol.

Nýmecko - nouzovky z roku 1923

Stav

V.cena

D.cena

3898. Zittau - 100 Mio Marek 28.9.1923, DM7,8.5801.a 3 30,- 30,-

Pol.

Nýmecko - nouzovky z roku 1923

Stav

V.cena

D.cena

3899. V÷hrenbach - 10 Md Mark - 20.10.1923, skvrnky 1- 40,- 40,-

Pol.

Nýmecko - nouzovky v konvertibilnÝch mýnßch

Stav

V.cena

D.cena

3900. Arnsberg - 4.20 Mark Gold (ein Dollar) - 22.11.1923 0 100,- 170,-


P°edchozÝ strana

Na zaŔßtek strßnky

NßsledujÝcÝ strana

Copyright 2022 ╚eskß numismatickß spoleŔnost - poboŔka Praha