Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 1.-13. a 15. dubna 2023

Pol.

Česká republika, 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

551. Charvát - 600 let Staroměstského orloje 2010 -
část orloje, opis / svatý Petr, Smrť, opis, Sign.,
kapsle, etue, certifikát (Au999, 28mm, 15.56g)
Proof 22000,- --.-

Pol.

Česká republika, 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

552. Vitanovský - Zámek Český Krumlov b.l. (2010) -
zámek a nápis / znak Rožmberků nesený medvědy, Sign.,
kapsle, etue, certif. (Au999, 37mm, 31.1g, 300ks) R!
Proof 50000,- --.-

Pol.

Česká republika, 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

553. Vitanovský - Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna
2010 - novomanželé, písmo / chrám ve Vormsu, znaky,
písmo, kapsle, etue, certifikát (Au999, 28mm, 15.56g)
Proof 22000,- --.-

Pol.

Česká republika, 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

554. Oppl - Magická Praha b.l. (2016) - série 3ks medailí,
Sign., 3x kapsle, 3x certifikát (Au585, 2.00g)
Proof 1500,- 4200,-

Pol.

Česká republika - Zlaté dukáty České republiky

Stav

V.cena

D.cena

555. Oppl - "Pětidukát" (1/2 Unce) 2001 - strom života,
opis / znaky českých zemí, čtyři koruny, opis,
Au999, 28mm, 15.578g
Proof 30000,- --.-

Pol.

Česká republika - medaile Zlatá koruna, 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

556. Atlanta - XXVI.letní olympijské hry 1996 - Atény,
řecký opis/ pohled na Atlantu, emblém, opis, Nesign.,
Au585, 20mm, 3.512g, etue, certifikát (č.495)
Proof 2800,- --.-

Pol.

Itálie

Stav

V.cena

D.cena

557. Vittorio Emanuele - Medaile za zásluhy b.l. - poprsí
zleva, opis / věnec z dubu a vavřínu, volné místo pro
udělení, Zn.Zecca, Au 35mm, 27.12g, etue PCGS (SP58)
0/0 34000,- --.-

Pol.

Slovensko

Stav

V.cena

D.cena

558. Sada plaket s motivy oběhových mincí z let 1993-1996,
3x Au585 (13.671g, 7.554g, 7.391g), 5x Ag925, raženo
pouze 200 sad, společná etue, certifikát, přebal
0/0 26000,- 26000,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

559. Apollo 11 (1969) - hlavy astronautů zprava, opis /
dva astronauti a přistávací modul na Měsíci, opis,
Au917, 32mm, 17.319g, nep.hr., vlas.rysky, patina
Proof 22000,- 25000,-

Pol.

Vatikán, Jan XXIII., 1958 - 1963

Stav

V.cena

D.cena

560. Monassi - medaile na blahořečení 1968 - hlava zleva,
opis / znak s klíči a tiárou, vročení, opis, Sign.,
Au917, 32mm, 27.803g, patina
Proof 35000,- 37000,-

Pol.

Bójové na Slovensku, 1.stol. př.Kr. - 1.stol. po Kr.

Stav

V.cena

D.cena

561. AR Hexadrachma bratislavského typu "SONNON.", hlava
zprava, ornament / jezdec na koni zprava, nápis,
Lanz.84, G-K.192, 16.673g, exc., ned., škr., pat. RR!
-2/2- 12000,- 13500,-

Pol.

Bójové na Slovensku, 1.stol. př.Kr. - 1.stol. po Kr.

Stav

V.cena

D.cena

562. Drachma typu Zemplín, stylizov. hlava zprava /
staliz. pták zleva, značka nad hlavou, Göbl.374.3,
G-K.223/2, 1.587g, nep.nedor., pěkná patina R!
2/2 1500,- 2200,-

Pol.

Východní Keltové, 3.-1.století př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

563. AR Tetradrachma - typ Baumreiter - styliz. hlava
zprava / styliz. jezdec na koni zleva, jako Göbl.140,
Lanz.424, 22mm, 13.530g, exc., nedor., patina R!
-2/2 2600,- --.-

Pol.

Gallia Narbonensis, Massalia, po roce 400 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

564. AR Obol, Hlava Apolóna zleva / kříž, ve dvou polích
písmena "M - A", De la Tour.580, podobný jako SG.72,
0.658g, pěkná patina
1/1 1000,- 2400,-

Pol.

Bruttium, Kaulonia, 480 - 388 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

565. AR Stater, Apolón kráčející doprava, monogram /
stojící jelen zprava, opis, podobný jako SG.463,
7.443g, nedor., pěkná patina R!
-1/1- 3000,- 5000,-

Pol.

Thrakia, Chersones, 400 - 350 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

566. AR Hemidrachma, protoma lva / věnec a kulička ve dvou
protilehlých polích quadratu incusu, jako SG.1602,
2.360g, krásná patina
1/1 1000,- 3200,-

Pol.

Aigina, ostrov v Egejském moři, cca 510 - 490 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

567. AR Statér pozdního archaického období - želva /
quadratum incusum, SNG.Cop.501-503, podobný jako
SG.1849, 12.265g, kontramarka, pěkná patina
2/2 4000,- 5200,-

Pol.

Corinthia, Corinth, 350 - 306 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

568. AR Statér, Pegas letící doleva / Aténa zleva v
korintské přilbě, monogram, podobný jako SG.2630,
7.130g, exc., mírně okrájený, pěkná patina
2/1- 2000,- 3000,-

Pol.

Ionia, Ephesos, 390 - 330 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

569. AR Trihemiobol, včela a monogram / protoma jelena
zprava, monogram, SG.4376, 0.678g, pěkná patina
1/1 800,- 2000,-

Pol.

Lydia pod perskou vládou, cca 450 - 330 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

570. AR Siglos, klečící král s lukem a kopím / incusum,
jako SG.4681, 17/15 mm, 5.576g, nep.nedor., pěkná
patina, v reversu zajímavá (keltská?) kontramarka
1/1 1200,- 4800,-

Pol.

Makedonie, Alexandr III., 336 - 323 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

571. AR Tetradrachma, minc. Samothrace, hlava Herakla
zprava/ sedící Zeus drží na ruce orla, značky, nápis,
jako SG.6713, jako Müller.302, 16.789g, tmavá patina
2/1- 3000,- 4200,-

Pol.

Q.Antonius Balbus, 83 - 82 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

572. AR Denár - serratus, Hlava Jupitera zprava, nápis
"S.C." / Victoria na quadrize, náp."Q.ANTO.BALB.PR.",
Crawford.364/1a, Alb.1242, VJ.1178, 3.869g, exc.,pat.
1/1 2400,- 2400,-

Pol.

C.Coelius C.f.C.n. Caldus, 51 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

573. AR Denár, Rv: hlava zprava, "COS." / postava sedící
mezi standartami "L.CALDVS.VII.VR.EPV./.CALDVS.III.
VIR.", podobný VJ.1291, Crawford.437/2a, Alb.1368 RR!
2/2 5000,- 5000,-

Pol.

Augustus - posmrtná ražba za Tiberia

Stav

V.cena

D.cena

574. AE As, Rv:"S.C.", sedící Livia zprava, S.425, RIC.72
- mincovna Řím - ražba z let 15 - 16, pěkná patina
2/2 3400,- 3400,-

Pol.

Nero, 54 - 68

Stav

V.cena

D.cena

575. AE As, Rv:"S.C.", Victoria s globem, RIC.312, podobný
jako S.590 - mincovna Řím - ražba z let 54 - 66,
11.719g, nep.exc., pěkná patina
2/2 800,- 1100,-

Pol.

Domitianus, 81 - 96

Stav

V.cena

D.cena

576. AR Denár, Rv:"IMP.XIX.COS.XIIII.CENS.P.P.P.", Minerva
kráčející doprava, podobný jako S.795, RIC.140 -
mincovna Řím - ražba z let 88 - 89, 3.432g
1/1 2600,- 5000,-

Pol.

Traianus, 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

577. AR Denár, Rv:"P.M.TR.P.COS.II.P.P.", sed. Abundantia
zleva, RIC.1, podobný jako S.886 - minc. Řím - ražba
z let 98 - 99, 3.316g, pěkná patina
1/1 2000,- 4000,-

Pol.

Aelius - césar, 136 - 138

Stav

V.cena

D.cena

578. AR Denár, Rv:"TR.POT.COS.II.", stojící Salus, podobný
S.1111, RIC.434 - mincovna Řím - ražba z roku 137,
2.707g, nepravidelný okraj střížku, nedor., patina
2/2- 800,- 1300,-

Pol.

Antoninus Pius - posmrtná ražba za Traiana Decia

Stav

V.cena

D.cena

579. AR Antoninianus, Rv:"CONSECRATIO.", velký oltář,
S.1210, RIC.90 - mincovna Mediolanum - ražba z let
250 - 251, oválný střížek, pěkná patina R!
1/1- 5000,- --.-

Pol.

Lucius Verus, 161 - 169

Stav

V.cena

D.cena

580. AE Sestercius, Rv:"TR.P.IIII.IMP.II.COS.II.S.C.",
kráčející Mars, jako S.1450, RIC.1379 - Řím - ražen
163 - 164, dr.vady mat., nepravidel. tvar, patina R!
-1/1- 4000,- 4800,-

Pol.

Lucilla, manželka Lucia Vera, dcera Marca Aurelia

Stav

V.cena

D.cena

581. AR Denár, Rv:"IVNONI.LVCINAE.", sedící Juno zleva,
RIC.770, podobný jako S.1471 - mincovna Řím - blíže
nedatován, 3.493g, nep.exc., pěkná patina
1/1 2800,- 3400,-

Pol.

Septimius Severus, 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

582. AR Denár, Rv:"RESTITVTOR.VRBIS.", císař u oltáře,
S.1684, RIC.167a - minc. Řím - ražba z let 200 - 201,
3.273g, nepravidelný okraj střížku, pěkná patina
1/1 800,- 1500,-

Pol.

Septimius Severus -posmrtná ražba za Caracally a Gety

Stav

V.cena

D.cena

583. AR Denár, Rv:"CONSECRATIO.", orel sedící na globu,
S.1718, RIC.IV/1.str.239.191c - minc. Řím - ražba po
roce 212, 2.763g, nepravidelný okraj, pěkná pat. RR!
1/1 3000,- 4200,-

Pol.

Julia Domna, manželka Septimia Severa

Stav

V.cena

D.cena

584. AR Denár, Rv: "FELICITAS.", stojící Felicitas zleva,
S.1736, RIC.551 - minc. Řím - ražba z let 196 - 211,
3.568g, nepravidelný okraj střížku, pěkná patina
1/1- 800,- 1200,-

Pol.

Caracalla, 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

585. AR Denár, Rv:"MARTI.PROPVGNATORI.", Mars kráčející
doleva, RIC.223, S.1823 - mincovna Řím - ražba z let
210 - 213, 3.119g, pěkná patina R!
1/1 1800,- 2400,-

Pol.

Elagabalus, 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

586. AR Denár, Rv:"ABVNDANTIA.AVG.", stojící Abundantia
zleva, S.1991, RIC.56 - minc. Řím - blíže nedatován,
3.466g, mírně exc., mírně nedor., pěkná patina
1/1 1200,- 1300,-

Pol.

Elagabalus, 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

587. AR Denár, Rv:"P.M.TR.P.IIII.COS.III.P.P.", Victoria
letící doleva, S.2011, RIC.45a - mincovna Řím - ražba
z roku 221, 2.796g, nepravidelný okraj, pěkná patina
1/1 800,- --.-

Pol.

Julia Paula - manželka Elagabala

Stav

V.cena

D.cena

588. AR Denár, Rv:"CONCORDIA.", sedící Concordia zleva,
S.2049, RIC.211 - minc. Řím - ražba z let 218 - 222,
3.594g, nep.nedor., pěkná patina R!
1/1 3000,- 5200,-

Pol.

Maximinus I., 235 - 238

Stav

V.cena

D.cena

589. AR Denár, Rv:"FIDES.MILITVM.", stojící Fides, RIC.7a,
S.2237 - mincov. Řím - ražba z let 235 - 236, 2.928g,
krásná patina
0/1 1800,- 2800,-

Pol.

Gordianus III., 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

590. AR Antoninianus, Rv:"VIRTVTI.AVGVSTI.", stojící
Herkules zprava, S.2368, RIC.95 - mincov. Řím - ražba
z let 241 - 243, 4.245g, nep.exc., pěkná patina
1/1 800,- 1550,-

Pol.

Gordianus III., 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

591. AR Denár, Rv:"P.M.TR.P.III.COS.P.P.", císař na koni
doleva, S.2373, RIC.81 - mincovna Řím - ražba z roku
240, pěkná patina
1/1 2600,- 2600,-

Pol.

Philippus I., 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

592. AR Antoninianus, Rv:"SAECVLARES.AVGG.COS.III.", sloup
s nápisem, S.2473, RIC.24c - mincovna Řím - ražba
z roku 248, nep.exc., nep.nedor., pěkná patina R!
-1/1- 900,- --.-

Pol.

Otacilia Severa - manželka Philippa I.

Stav

V.cena

D.cena

593. AR Antoninianus, Rv:"CONCORDIA.AVGG.", sedící
Concordia, S.2525, RIC.125c - mincovna Řím - ražba
z let 246 - 248, 4.183g, mírně exc., pěkná patina
1/1 800,- 1300,-

Pol.

Philippus II. - jako césar, 244 - 247

Stav

V.cena

D.cena

594. AR Antoninianus, Rv:"PRINCIPI.IVVENT.", stojící césar
zprava, S.2553, RIC.216c - minc. Řím - ražba z let
244 - 246, 4.350g, mírně exc., pěkná patina
1/1 900,- 900,-

Pol.

Herennia Etruscilla - manželka Traiana Decia

Stav

V.cena

D.cena

595. AR Antoninianus, Rv:"PVDICITIA.AVG.", sed. Pudicitia,
S.2631, RIC.59b - mincovna Řím - blíže nedatován,
4.230g, mírně exc., pěkná patina
1/1- 900,- 1400,-

Pol.

Valerianus I., 253 - 260

Stav

V.cena

D.cena

596. Bil.antoninianus, Rv:"ORIENS.AVGG.", Sol kráčející
doleva, S.2787, RIC.12 - mincovna Lugdunum - ražba
z let 258 - 259, 3.730g, nep.nedor., pěkná patina
1/1 900,- 1400,-

Pol.

Mariniana - manželka Valeriana I., posmrtná ražba

Stav

V.cena

D.cena

597. Bil.antoninianus, Rv:"CONSECRATIO.", stojící páv
zleva, S.2826A, RIC.3 - mincovna Řím - ražba z let
256 - 257, 3.285g, krásná patina R!
1/1 4000,- 6200,-

Pol.

Salonina, manželka Galliena

Stav

V.cena

D.cena

598. Bil.antoninianus, Rv:"VENVS.VICTRIX.", stoj. Venuše,
S.2947, RIC.68 - mincov. Řím - ražba z let 256 - 257,
3.307g, oválný střížek, nedor., pěkná patina
1/1- 900,- 1400,-

Pol.

Valerianus II. - jako césar, 253 - 255

Stav

V.cena

D.cena

599. Bil.antoninianus, Rv:"IOVI.CRESCENTI.", malý Jupiter
na amaltheanské koze, S.2963, RIC.3 - minc.Lugdunum -
ražba z roku 255, exc., nep.nedor., pěkná patina R!
-1/1- 900,- 1600,-

Pol.

Valerianus II. - posmrtná ražba za Galliena

Stav

V.cena

D.cena

600. Bil.antoninianus, Rv:"CONSECRATIO.", césar letící
na orlu, S.2971, RIC.9 - minc. Lugdunum - ražba z let
257 - 258, 2.370g, nep.nedor., pěkná patina R!
1/1- 800,- 1300,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Praha