Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 1.-13. a 15. dubna 2023

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

651. 60 Krejcar 1567, Jáchymov-Geitzköfler, J.11, MKČ.210,
24.336g, nep.vady materiálu, nep.nedor., nep.dvojráz,
pěkná patina
-1/1 22000,- 33000,-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

652. Tolar 1573, K.Hora-Šatný a Vodolínský, J.13, MKČ.193,
28.448g, dr.hr., nep.nedor., nep.dvojráz, patina
-1/2 24000,- --.-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

653. Početní peníz 1568, Jáchymov-Geitzköfler, ČS.82,
J.31b, Pro.7.1.2.14a, 3.612g, nep.nedor., pěkná
patina, téměř
1/1 2400,- 2400,-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

654. Tolar 1597, Č.Budějovice-Mattighoffer, J.55, MKČ.428,
28.293g, dr.vady materiálu, nep.nedor., nep.dvojráz,
pěkná tmavá patina
-1/1- 38000,- --.-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

655. Bílý groš 1586, Jáchymov-Hoffmann, J.14b, MKČ.404,
1.851g, nep.nedor., skvrna, patina
-1/1- 2200,- --.-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

656. Malý peníz 1593, K.Hora-Herold, J.1e, MKČ.385,
0.272g, nep.exc., nep.nedor., pěkná patina R!
1- 3600,- --.-

Pol.

Matyáš II., 1612 - 1619

Stav

V.cena

D.cena

657. Tolar 1614, K.Hora-Šultys, J.20v, MKČ.528v - bez
rozet v aversu, 29.913g, nep.nedor., nep.dvojráz,
dr.hr., vlas.škr., pěkná patina R!
-1/1- 36000,- 36000,-

Pol.

České stavy, 1619 - 1620

Stav

V.cena

D.cena

658. 24 Krejcar 1619, K.Hora-Hölzl, J.6b, MKČ.574 - var.
6+6 teček nad korunou, 7.385g, dr.vady materiálu,
nedor., nep.dvojráz, skvrny, patina
2/1- 3000,- 5200,-

Pol.

Slezské stavy, 1619 - 1623

Stav

V.cena

D.cena

659. 3 Tolarový útes 1621, Hlohov-Jachtmann, MKČ.638,
12.060g, nep.nedor., pěkná patina
1 16000,- --.-

Pol.

Friedrich Falcký, 1619 - 1620

Stav

V.cena

D.cena

660. AE Krejcar (4 Fenik) 1622, Heidelberg, ČS.neuvádí,
podob. jako KM.55, 1.001g, mírně exc., nep.hr., pěkná
patina RR!
1/1 4000,- 6800,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince kiprová)

Stav

V.cena

D.cena

661. 3 Krejcar 1621, Praha-Hübmer, J.1a, MKČ.707, 0.975g,
dr.vylomený okraj, nedor., pěkná patina RR!
1/1 6000,- 6000,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince dobrého zrna)

Stav

V.cena

D.cena

662. Tolar 1623, Praha-Suttner, J.49, MKČ.741, 28.708g,
dr.vady materiálu, nep.nedor., nep.dvojráz, patina
-1/1- 18000,- 18500,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince dobrého zrna)

Stav

V.cena

D.cena

663. Tolar 1623, Praha-Suttner, J.50, MKČ.741, 28.794g,
dr.dírka způsobená vadou materiálu, nedor.,
nep.dvojráz, patina
-1/2 12000,- 12000,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince dobrého zrna)

Stav

V.cena

D.cena

664. Tolar 1626, Praha-Hübmer, s písmenem "G" pod postavou
panovníka, orel bez svatozáří (!), J.57, podobný jako
MKČ.745, 28.549g, nedor., dvojráz, škr., patina R!
-1/1- 36000,- --.-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince dobrého zrna)

Stav

V.cena

D.cena

665. Krejcar 1624, Nisa-neobsazeno, MKČ.1082a, 0.725g,
nep.nedor., pěkná patina RR!
-1/1- 4000,- --.-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince dobrého zrna)

Stav

V.cena

D.cena

666. Krejcar 1625, Nisa-neobsazeno, MKČ.1082a, 0.862g,
nep.nedor., mírně zvlněný, pěkná patina RR!
-1/1- 4000,- --.-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince dobrého zrna)

Stav

V.cena

D.cena

667. 1/2 Krejcar 1632, K.Hora-Hölzl, J.28d, MKČ.820,
0.355g, nedor., mírně zvlněný pěkná patina R!
1- 2000,- 2200,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

668. 1/2 Tolar 1695 GE, Praha-Egerer, MKČ.1400, Nech.135,
14.091g, nep.exc., nedor., nep.just., pěkná patina R!
-1/1- 24000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

669. XV Krejcar 1664, Praha-Margalík, Höll.64.3.4,
Nech.147, MKČ.1408, 5.600g, vady materiálu,
nep.nedor., pěkná patina R!
-1/1- 6500,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

670. XV Krejcar 1694 PM, Praha-provizorium, Höll.94.2.1,
MKČ.1410, Nech.154, 6.259g, nep.vada materiálu na
hraně, nep.exc., nep.nedor., pěkná patina
1/1 18000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

671. XV Krejcar 1694 P.M, Praha-provizorium, Höll.94.2.2,
MKČ.1410, Nech.154, 5.587g, dr.hr., krajový střížek,
pěkná patina R!
-1/1- 14000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

672. XV Krejcar 1664 FBL, Kladsko-Lisola, Höll.64.2.3,
MKČ.1641, Nech.970, 6.735g, mělká ražba, nedor.,
pěkná patina RR!
2/2 7000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

673. VI Krejcar 1691 MV, Praha-Waist, Nech.161, MKČ.1417,
3.227g, nep.exc., nep.vady materiálu, vlas.škr.,
patina R!
2/2 5000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

674. 3 Krejcar 1699 CK, K.Hora-Krahe, Nech.319, MKČ.1460,
1.660g, kraj.střížek, nep.nedor., pěkná patina, téměř
0/0 2600,- --.-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

675. Tolar 1717 bz, Praha-Scharff, J.33, MKČ.1799,
28.625g, oválný střížek, dr.vada materiálu, vl.rysky,
patina
1/1 30000,- 42000,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

676. Tolar 1720 FS, Praha-Scharff, J.45, MKČ.1807,
28.611g, dr.vady materiálu, pěkná patina
1/1 30000,- --.-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

677. Tolar 1727 FS, Praha-Scharff, J.49, MKČ.1810,
28.658g, hrana bez nápisu, drobné vady materiálu,
skvrnky, patina
-1/1 16000,- 22000,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

678. 1/2 Tolar 1716, K.Hora-Weyer, J.13, MKČ.1855,
14.302g, nep.exc., nep.nedor., pěkná patina
1/1 16000,- 19500,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

679. 1/2 Tolar 1717, K.Hora-Weyer, J.13, MKČ.1855a,
14.438g, mírně exc., nep.nedor., pěkná patina
1/1 12000,- 19500,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

680. 1/2 Tolar 1720, K.Hora-Weyer, J.17, MKČ.1861,
14.020g, nep.exc., nep.nedor., nep.just., pěkná pat.
1/1 16000,- --.-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

681. XV Krejcar 1733, Praha-Scharff, J.14, MKČ.1820,
6.225g, pěkná patina
1/1 5000,- 5000,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

682. VI Krejcar 1733, Praha-Scharff, J.13, MKČ.1822,
3.266g, dr.vada mater. na hraně, pěkná patina, téměř
0/0 2800,- --.-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

683. VI Krejcar 1733, Praha-Scharff, J.13, MKČ.1822,
3.030g, dr.vada materiálu na hraně, pěkná patina
1/1 1800,- 2400,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

684. 3 Krejcar 1724, Praha-Scharff, J.11d, MKČ.1838,
1.640g, nep.exc., nep.nedor., pěkná patina
1/1 2000,- 2000,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

685. Cu Haléř 1758, Praha-Erdmann, N.44, MKČ.1983,
1.305g, skvrny, patina, téměř RR!
1/1 5000,- --.-

Pol.

František I. Lotrinský, 1745 - 1765

Stav

V.cena

D.cena

686. Tolar 1761 PR, Praha-Erdmann, křížená ražba - portrét
typu MKČ.1985 (do roku 1751), revers typu MKČ.1987,
N.5, 27.921g, nep.vady razidla, nep.vada mater. RR!
1/1 38000,- 38000,-

Pol.

František I. Lotrinský, 1745 - 1765

Stav

V.cena

D.cena

687. XVII Krejcar 1763 PR, Praha-Erdmann, N.9, MKČ.1992,
5.784g, nep.just., nep.rysky, pěkná patina, téměř R!
1/1 3500,- 4000,-

Pol.

Josef II., (1765 -) 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

688. 10 Krejcar 1777 C/vS-K, Praha, P.10, MKČ.2014,
3.758g, nep.nedor., dr.vady materiálu, nep.just.,
pěkná patina
-1/1- 5000,- 7400,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

689. Tolar konvenční 1824 C, Praha, 27.990g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina
1/0 4000,- 4200,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

690. Tolar konvenční 1827 C, Praha, 27.908g, nep.just.,
vl.škr., dr.hr., dr.rysky, pěkná patina R!
-1/1- 3000,- 4400,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

691. 1/2 Tolar křížový 1796 C, Praha, 14.658g, nep.just.,
nep.hr., dr.rysky, patina RR!
2/2 14000,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

692. 1/4 Tolar křížový 1795 C, Praha, 7.421g, just.
v aversu, nep.rysky, pěkná patina R!
1/1 2800,- 2800,-

Pol.

Maxmilián II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

693. Litá medaile na podívanou 1562 - panovník na koni
zleva, opis / císařský znak, opis, Nesign., Ag 52mm,
18.291g, perforovaná vadou mater., stopa po oušku R!
-1/1- 14000,- 16000,-

Pol.

Ferdinand IV. - následník trůnu, zemřel 9.7.1654

Stav

V.cena

D.cena

694. Střední jeton na korunovaci v Regensburgu 18.VI.1653
- Boží oko, žezlo, palmové ratolesti a nápis na stuze
/ koruna a nápis, Ag 24mm, 2.207g, M.845, Nov.D.8b
1/1 3800,- 3800,-

Pol.

Leopold I. a Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg

Stav

V.cena

D.cena

695. I.P.Müller - litý stříbrný svatební medailon 1676 -
dvojportrét zprava, opis / dva medailonky, znaky,
opis, 66mm, 79.564g, M.889, H.2053, hlazeno, pat. R!
2/2 6000,- 8800,-

Pol.

Josef I., 1705 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

696. Hautsch - menší medaile na uherskou korunovaci 1687 -
poprsí zprava, opis/ uherský znak, opis, Sign., zlac.
bronz 30mm, 10.143g, jako Nov.A.21b, dr.hr., dr.rysky
1/1 4400,- --.-

Pol.

Josef I., 1705 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

697. Menší jeton na korunovaci v Augsburgu 26.I.1690 -
Boží oko, meč s vavřínem a opis / koruna a 7-řádkový
nápis, Ag 19mm, 1.966g, Novák.B.35b, kraj.stř., rys.
1/1 2000,- --.-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

698. G.W.Vestner - mír v Rastattu 1714 - stojící Pax, opis
/ zámek v krajině, dva opisy a nápis, Sign., Ag 54mm,
56.866g, M.1423, Pax in Numis.458, nep.hr., dr.rysky
0/1 30000,- 42000,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

699. Roettiers - AR jeton na holdování v Ypern 1727 -
poprsí zprava, opis / městský znak, opis, Sign.R,
30mm, 7.880g, M.0, H.0, Nov.0, m.o., dr.hr., pat. R!
1/1 7000,- --.-

Pol.

Karel VII. Bavorský, 1742 - 1745

Stav

V.cena

D.cena

700. Oexlein - volba císařem ve Frankfurtu 24.1.1742 -
poprsí zprava, opis / císařská koruna, opis a nápis,
Ag 21mm, 2.657g, M.1652, H.2764, Nov.B.33b, pat.,tém.
0/0 4400,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Praha